iENERGY - NOBL Praha

Komentáře

Transkript

iENERGY - NOBL Praha
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
MAXI
XMEN
GIGANT
iENERGY
modelová řada iENERGY
reprezentuje nejoblíbenější
terapeutickou židli pro
střední výšku a šířku postavy
a je vyvinuta speciálně
pro štíhlejší teenagery,
ženy a mladé muže.
OCENĚNO CENOU
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
ROKU 2011.
PRIZED WITH THE OFFICE
CHAIR 2011 PRIZE.
iENERGY represents a favorite universal
therapeutic chair for a medium height and
weight body type, designed especially for
slenderer teenagers, women and young men.
6 iENERGY
iENERGY 7
představujeme / introducing
iENERGY zóny
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
MAXI
XMEN
GIGANT
JAKÉ JSOU VÝHODY TERAPEUTICKÉ ŽIDLE iENERGY?
WHAT ARE THE BENEFITS OF THE THERAPEUTIC CHAIR iENERGY?
A svislá kontaktní zóna mírným tlakem
nutí ke vzpřímenému sedu, aktivuje
zádové svaly, otevírá hrudník pro lepší
cirkulaci vzduchu a zamezuje tak únavě
A vertical contact zone forces by slight
pressure to sit upright, activates the back
muscles, opens the chest for correct
breathing and prevents fatigue
B vodorovná kontaktní zóna poskytuje
ideální podporu bederní páteře a předchází bolestem zad při dlouhém sezení
a horizontal contact zone properly supports the lumbar spine and prevents from
back pain when sitting long
C vyvýšená sedací zóna z taškových
pružin chrání páteř při dosedání
a dlouhém sezení, umožňuje volný
pohyb do stran při správném
podepření zad
a heightened contact sitting zone made
of spring plates protects the spine when
sitting down and during long sitting,
allows free movement to sides while
correctly supporting the back
D přední nekontaktní zóna
zabraňuje nesprávnému sedu
na okraji židle, naopak nutí sedět
vzadu s opěrou, anatomické
odlehčení podporuje krevní
a lymfatický oběh
a frontal non-contact zone prevents
from improper sitting possition on
the edge of the seat; on the contrary,
it forces to sit aback in contact with
the backrest, anatomical relief helps
blood and lymphatic circulation
Židle iENERGY využívají klinicky
prevent improper position when sitting.
The spine is also safely protected during sitting
testovaného systému tzv.
The vertical and horizontal biozones A and B
down and moving body sideways with a spring
bioaktivních zón A B C D ,
actively and in the long term prevent painful
plate which is a significant part of a biozone of
které jsou umístěny uvnitř sedáku
conditions, especially in the cervical and
the seat C . Together with a frontal lightened
a opěry. Bioaktivní zóny působí
lumbar spine area. At the same time blood and
zone D it helps to sit healthier and for the body
aktivně při sedu na všechny
lymphatic circulation are significantly supported
in more natural way.
důležité kontaktní části lidského
and breathing is deepened.
těla a zásadním způsobem brání
nesprávné pozici při sedu.
Aktivně a dlouhodobě je tak
zabráněno bolestivým stavům,
zejména v oblasti krční a bederní
páteře (svislá a vodorovná
biozóna A B ). Současně je
výrazně podporován krevní a
lymfatický oběh a prohlubováno
dýchání. Páteř je rovněž bezpečně
chráněna při dosedání i při
výkyvech těla do stran pružinovým
roštem, který tvoří významnou
biozónu sedáku C . Spolu s přední
odlehčenou zónou D pomáhá
sedět zdravěji a pro tělo
přirozenějším způsobem.
iENERGY chairs use a clinically
tested system of bioactive zones
A B C D , which are located
inside the seat and backrest. The
bioactive zones actively affect all
the important contact parts of the
human body and substantially
8 iENERGY
iENER
iENERGY
ERGY
GY 9
iENERGY
představujeme / introducing
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
iENERGY
UNISIT
MAXI
XMEN
GIGANT
MECHANIKA FLEXI+
modely iENERGY S, M, L, XL
Nová mechanika FLEXI+ je určena speciálně pro řadu iENERGY. Hlavní odlišnost
od robustnější mechaniky BODY je možnost snadného nastavení nižších hodnot
protiváhy na hmotnost uživatele pod 70 kg
pomocí otočné kličky. Současně lze dosáhnout i vyšší tuhosti pro uživatele nad
100 kg. Mechanika FLEXI+ má mírně větší
úhel sklonu sedáku v záklonu než mechanika BODY.
THE NEW FLEXI+ mechanism is intended
specifically for iENERGY models. The main
difference from the more robust BODY mechanism is the ability to set the lower counterbalance for users with the weight of less
than 70 kg by using the rotary handle. At the
same time it is possible to achieve a greater
stiffness for users with the weight of more
than 100 kg. The FLEXI+ mechanism has
a slightly greater angle of the seat when
bending backward than BODY mechanism.
MECHANIKA BODY
iENERGY S
iENERGY M
iENERGY L
iENERGY LS
iENERGY XL
Moderní verze rostoucí dětské židle předsta-
Unisexová a rozměrově univerzální židle je
vuje dokonalou ochranu páteře a zdravotní
ekonomicky výhodné řešení pro firmy i domácí
Oblíbený model s novou mechanikou
NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL ŘADY iENERGY
ŠIRŠÍ SEDÁK A OPĚRA u modelu iENERGY
FLEXI+ je velmi výhodné a doporučené
ocení zejména uživatelé s hmotností nad 70 kg,
XL bude vyhovovat především těm, kteří
prevenci pro děti již od 6 let a velmi malé
pracovny, ale ocení ji také větší děti a studenti.
řešení pro štíhlé a středně vysoké osoby
protože tento model je jako jediný v řadě iENER-
mají širší a robustnější postavu.
zejména s nižší hmotností pod 70kg.
GY vybaven robustnější mechanikou typu BODY.
A unisex and dimensionally universal chair
is an economically convenient therapeutic
A popular model with the new FLEXI+
mechanism is a convenient and recommended
BEST SELLING MODEL OF iENERGY
COLLECTION will be appreciated especially
A WIDER SEAT AND BACKREST of an iEnergy
XL model suits especially those who have
medical office chair primarily for businesses
solution for slim and medium tall body types
by users with the weight of more than 70 kg,
more robust and wider physique and like
and home offices, but will also be appreciated
especially with weight lower than 70 kg.
because this is the only model in iENERGY collec-
unique design of the therapeutic iENERGY
tion equipped with robust BODY mechanism.
collection.
postavy.
A modern version of a growing chair presents
the perfect protection of the spine and health
prevention for short body types and children
from 6 years old.
by taller children and students.
130 – 155 cm
10 iENERGY
40 – 80 kg
max 90 kg
155–170cm
50 – 110 kg
max 130 kg
165 – 180cm
60 – 120 kg
max 130 kg
165 – 180cm 70 – 110 kg
max 130 kg
model iENERGY LS
170 – 200cm 80 – 120 kg
max 140 kg
Osvědčená a spolehlivá robustní mechanika s výhradně pravorukým ovládáním
(všechny ovládací elementy jsou na pravé
straně) je především vhodná pro všechny
osoby s váhou vyšší než 70 kg a menší než
110 kg. Při zadní relaxační pozici je přizvednutí synchronního sedáku menší než u mechaniky FLEXI+.
MECHANISM BODY
Proven and reliable strong mechanism
with solely right-hand control (all control
elements are on the right side) is particularly suitable for all persons weighing more
than 70 kg and less than 110 kg. When the
backrest is in relaxation position, the rising of the synchronous seat is lesser than
in FLEXI+ mechanism.
iENERGY 11
iENERGY S a iENERGY M
iENERGY S
130 – 155cm
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
40 – 80 kg
iMEDI
iWORK›
155 – 170cm
max 90 kg
UNISIT
50 – 110 kg
max 130 kg
MAXI
XMEN
GIGANT
iENERGY M
6610
6630
↘ plastový kříž
↘ kovový kříž černý
↘ plastové 2D područky
↘ 4D područky
↘ plastic base
↘ aluminium base black
↘ plastic 2D armrests
↘ 4D armrests
6030
↘ bez područek
↘ without armrests
PODNOŽKA V CENĚ
(rozměry 40x29x9cm,
sklon 7 stupňů)
Rostoucí dětská židle iENERGY S představuje dokonalou ochranu páteře
6010
a zdravotní prevenci pro děti od 6 let. Při sezení na terapeutické židli
↘ bez područek
iENERGY S získá vaše dítě potřebné návyky a maximální ochranu proti
únavě, bolesti a vadnému držení těla po celá školní léta.
↘ without armrests
The growing chair iENERGY S represents the perfect protection of the spine and
Pro odrostlejší teenagery, studenty a také dospělým a přede-
For taller children, students, adults, and mainly for firms is specified the model
health prevention for children from 6 years old. By sitting on the therapeutic
vším firmám je určen vysoce univerzální model iENERGY M.
iENERGY M. Improved ergonomic and function facilities provide good support
chair iENERGY S your child receives the necessary habits and maximum protec-
Lepší ergonomická i funkční vybavenost poskytne správnou
for the whole body during studying and working on a computer. A unisex and
tion against weariness, pain and poor posture throughout the school years.
oporu celého těla při studiu i práci s počítačem.
economic solution of sitting for home offices, small or large offices or banks.
Unisexové a ekonomicky výhodné řešení pro domácí
12 iENERGY
pracovny i kanceláře malých i velkých firem nebo bank.
iENERGY 13
iENERGY L a iENERGY LS
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
iENERGY L
165 – 180cm
MAXI
XMEN
iENERGY LS
60 – 120 kg
165 – 180cm
max 130 kg
70 – 110 kg
max 130 kg
6650
6640
↘ černé kovy
↘ černé kovy
↘ black
↘ black
6652
6642
↘ chrom
↘ chrom
↘ chrome
↘ chrome
6050
6040
↘ černé kovy, bez područek
↘ černé kovy, bez područek
↘ black, without armrests
↘ black, without armrests
6052
6042
↘ chrom, bez područek
↘ chrom, bez područek
↘ chrome, without
Mechanika FLEXI+
GIGANT
↘ chrome, without
Nová mechanika FLEXI+ je určena speciálně pro řadu iENERGY. Hlavní odlišnost od robustnější
Osvědčená a spolehlivá, robustní mechanika s výhradně pravorukým
mechaniky BODY je možnost snadného nastavení nižších hodnot protiváhy na hmotnost uživatele
pod 70 kg pomocí otočné kličky. Současně lze dosáhnout i vyšší tuhosti pro uživatele nad 100 kg.
ovládáním (všechny ovládací elementy jsou na pravé straně) je především vhodná
Mechanika FLEXI+ má mírně větší úhel sklonu sedáku v záklonu než mechanika BODY.
přizvednutí synchronního sedáku menší než u mechaniky FLEXI+.
THE NEW FLEXI+ MECHANISM is intended specifically for iENERGY models. The main difference
pro osoby s váhou vyšší než 70 kg a menší než 110 kg. Při zadní relaxační pozici je
Mechanika BODY
MECHANISM BODY – Proven and reliable strong mechanism with solely right-hand control
from the more robust BODY mechanism is the ability to set the lower counterbalance for users with
(all control elements are on the right side) is particularly suitable for all persons weighing
the weight of less than 70 kg by using the rotary handle. At the same time it is possible to achieve
more than 70 kg and less than 110 kg. When the backrest is in relaxation position, the rising
a greater stiffness for users with the weight of more than 100 kg. The FLEXI+ mechanism has
of the synchronous seat is lesser than in FLEXI+ mechanism.
a slightly greater angle of the seat when bending backward than BODY mechanism.
14 iENERGY
iENERGY 15
iENERGY XL
170 – 200 cm
80 – 120 kg
max 140 kg
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
MAXI
XMEN
GIGANT
6660
6662
↘ černé kovy
↘ chrom
↘ black
↘ chrome
6060
6062
↘ černé kovy, bez područek
↘ chrom, bez područek
↘ black, without armrests
↘ chrome, without
Rozšířený model iEnergy XL je určen všem, kteří mají spíše robustnější a širší postavu a oblíbili si unikátní
The enhanced model iENERGY XL is intended for people who have more robust physique and like unique
design modelové řady iENERGY. Měkčí pěny budou balzámem pro Vaše tělo při dlouhém sezení.
design of popular iENERGY collection. The socer foam is excellent for your body during long sitting.
Originální odlehčení v oblasti ramen přináší skvělou relaxaci při protažení po dlouhých hodinách sezení.
The original relief in shoulder area provides ultimate relaxation when stretching acer long hours of sitting.
16 iENERGY
iENERGY 17
iSUPERENERGY L / LS / XL
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
MAXI
XMEN
GIGANT
1
Židle iENERGY
1
LS/L/XL doplněné
2
3
4
o plnou výbavu
příslušenství
iENERGY chairs LS / L / XL
2
supplemented with
a full range of
accessories
Hlavová podpěrka
Ramínko na šaty
Head support
Hanger
Výšková aretace opěry Prodloužené a šikmé
(pouze u modelu LS)
područky 4D/3D
Backrest locking (LS only)
Armrests
3
5
6
Dvojitý komfortní
sedák
Bederní přífuk
7
8
4
Lumbar Air pump
Double comfort seat
Volitelný píst pro
nastavení výšky
Optional gas lic for
different height
Kolečka měkká nebo
tvrdá podle typu
podlahy
Hard or soc castors
for various floors
5
Chcete ještě zdokonalit svou terapeutickou židli iENERGY?
Would you like to improve your therapeutic chair
Vyberte si z široké nabídky volitelného příslušenství,
iENERGY? Choose from a wide range of optional
nebo rovnou to nejlepší = iSUPERENERGY.
accessories or the best solution directly
6
POKUD SI ZVOLÍTE PLNOU VÝBAVU
IF YOU CHOOSE THE FULL EQUIPMENT
iSUPERENERGY UŠETŘÍTE AŽ
OF iSUPERENERGY YOU CAN SAVE UP TO
50% Z CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ.
50% FROM THE PRICE OF ACCESSORIES.
= iSUPERENERGY.
18 iENERGY
7
8
iENERGY 19
iSUPERENERGY L / LS / XL
1
OB - ZÁKLADNÍ
/ BASIC
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
1
Hlavová podpěrka
5
Head support
iWORK›
UNISIT
MAXI
XMEN
GIGANT
Dvojitý komfortní sedák
Double comfort seat
Unikátní hlavová podpěrka pro relaxační pozici ve
3 velikostech - základní (OB), střední (OM) a velká (OL)
Pro
ro maximální
max
komfort při dosedání (zejména při
bolestivých stavech v oblasti pánve, bederní páteře apod.)
bolest
bol
Unique head support for a relaxation position in 3 sizes
- basic ((OB), medium (OM)
M) and large (OL)
M
For ma
maximum comfort when sitting down (especially
when in
whe
i painful conditions in the pelvis, lumbar spine, etc.)
2
OM – STŘEDNÍ
/ MEDIUM
OL – VELKÁ /
LARGE
JEDNODUCHÝ / STANDARD
DVOJ
DVOJITÝ
KOMFORTNÍ /
DOUB
DOUBLE COMFORT
Ramínko na šaty
6
Hanger
Chrome
Chro
C
hrome or black (version)
Bederní přífuk
Lumbar Air pump
Nas
Nastavitelná
Nastav
bederní opora pro uživatele s více
prohnu
pro
prohnutou oblastí beder (hyperlordóza).
Chromové
Chro
hromov nebo černé
CHROM / CHROME
Adjust
Adj
Adjustable lumbar support for users with more
curved lumbar area (hyperlordosis).
cur
ČERNÉ / BLACK
2
3
Výšková aretace opěry
7
Backrest locking
(po
(pouze
pro modely LS) Zabrání nechtěné změně polohy
opěry např. při rychlém vstávání ze židle.
opě
4
Volitelný píst pro nastavení výšky
Optional gas lic for different height
Poku
okud v
Pokud
vám nevyhovuje standardní výška sedu
objedn
obj
objednejte si kratší nebo delší píst vhodný pro vaši výšku
popř. komfortní
pop
kom
píst s dopružením.
3
(LS mo
models only) Secure the backrest against the unwanted
change of the position e.g. when quickly getting up.
cha
If the st
standard seat height does not suit you, order
a shorter
s
or longer piston suitable to yourheight or special
comfor
com
comfort low action gas springs.
Prodloužené a šikmé područky 4D/3D
Armrests
Pro
ro dokonalejší
dok
nastavení výšky a pracovní polohy
područek např. u osob s kratšími pažemi.
područ
pod
Přehled
Přeh
řehled všech typů najdete na str. 78.
4D ČALOUNĚNÉ
/ 4D ORIG. UPHOLSTERY
iMEDI
J
3D/4D KX43
Vol
Volitelné
4D/3D prodloužené se sklonem vpřed
nebo vzad.
neb
v
Možnost čalounění všech typů područek
do omyvatelné
omy
koženky KX43.
4
8
G
E
C
Kolečka měkká nebo tvrdá
podle typu podlahy
Hard or soc castors for various floors
To better
bet adjust the height and work position
of the armrests e.g. for people with shorter arms.
For summary
summa of all types please see page 78.
3D ČALOUNĚNÉ
/ 3D ORIG. UPHOLSTERY
Opt
Optional
Option
4D/3D heightened with a forward or backward
incline.
inclin
inc
line. Possibility to cushion all types of armrests
in washable
was
leatherette KX43.
5
3D/4D
PRODLOUŽENÉ
+ ČALOUNĚNÉ + ŠIKMÉ
/HEIGHTENED
TVRDÉ / HARD
6
7
20 iENERGY
Podle typu podlahy lze volit vhodná kolečka:
tvrdá – pro měkké podlahy / nebo měkká –
pro tvrdé podlahy.
MĚKKÉ
/SOFT
According to the floor type you can choose
the appropriate castors: hard – for soc floors
or soc– for hard floors.
8
iENERGY 21
iENERGY potahy & čalounění / upholstery & fabrics
iENERGY
iSUPERENERGY
A
B
C
ZÁKLADNÍ POTAHY
A LÉKAŘSKÉ KOŽENKY
ZÁTĚŽOVÉ
POTAHY
SPECIÁLNÍ
VZDUŠNÁ KŮŽE
BASIC UPHOLSTERY AND
LEATHERETTE
RESISTANT
UPHOLSTERY
SPECIAL
PERMEABLE
LEATHER
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
MAXI
TYPY ČALOUNĚNÍ
XMEN
GIGANT
/ upholstery types
TYP A / Type A
(jednobarevné / one color)
všechny části čalounění
v jedné barvě
all parts of the chair in one color
TYP B / Type B
(dvoubarevné napůl / two colors)
1. barva =sedák a područky
2. barva=opěra + hlavová opěrka
1. color = seat and armrests
2. color = backrest + headrest
TYP 8 / Type 8
(dvoubarevné BODNY
/ two colors - zones)
1. barva = kontaktní horní plochy
sedáku+opěry+hlavové opěrky+područky
2. barva = boční plochy sedáku+boční
a zadní plochy opěry(tzv.BODNY)
1. color = top contact surface of seat
+ backrest + headrest + armrests
2. color = side zones of the seat + side
and back zones of the backrest
ZX 62
22 iENERGY
ZX 66
ZX 82
ZX 88
RX 04
Vyobrazené barvy potahů a moření PROWORK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti.
Because of the used printing technology the pictured colors of upholstery and varnishing do not have to match the actual shades.
Při objednávce si VŽDY vyžádejte originální vzorníky potahů PROWORK s reálnými vzorky látek.
When ordering ALWAYS ask for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.
iENERGY 23

Podobné dokumenty

Congenital disorders - Masarykova univerzita

Congenital disorders - Masarykova univerzita Weak muscles arround the hip Dysplastic O.A. Dyscomfort Walking aids Obr. 91

Více

katalog ke stažení v

katalog ke stažení v bioaktivní tvarové zóny, které zabezpečí správnou pozici těla zejména při dlouhodobém sezení (8 a více hodin denně) při práci, především v kanceláři. Patent as yet not applied or used THERAPIA acti...

Více

THERAPIA MAXI nastavení a funkce

THERAPIA MAXI nastavení a funkce str.17...PODRU'KY-posuv vp$ed a vzad/individuáln& dle osobního pocitu/ str.19...RAMÍNKO na %aty-praktick" dopln&k pro estetické odlo!ení od&vu

Více

Stáhnout ZDARMA

Stáhnout ZDARMA hraje pitch, chip, lob apod. Patování na greenu už do krátké hry nepatří, extrémní pat by mohl spadat do obou kategorií. Pro lepší hráče je krátká hra nepostradatelná. KŘIDÉLKO Z angl. chicken wing...

Více

katalog ke stažení v

katalog ke stažení v bioaktivní tvarové zóny, které zabezpečí správnou pozici těla zejména při dlouhodobém sezení (8 a více hodin denně) při práci, především v kanceláři. Patent as yet not applied or used THERAPIA acti...

Více

Mapa hřiště ve formátu PDF

Mapa hřiště ve formátu PDF 3. Environmentally-Sensitive Areas marked by yellow or red stakes with black tops are defined as water hazards or lateral water hazards, entry into and/or play from which is PROHIBITED for environm...

Více

NOVINKY

NOVINKY BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK (SergeArt) DĚTEM

Více