Průvodce pro nové majitele nemovitostí:

Komentáře

Transkript

Průvodce pro nové majitele nemovitostí:
Podat odvolání k dani
Průvodce pro nové majitele
nemovitostí:
Obyvatelé Cook County
Změnit jméno na daňovém výměru
Podat žádost o Osvědčení o omylu
Portál
Žádat o vrácení duplicitního
zaplacení daně nebo přeplatku
Žádat o osvobození od daně z
nemovitosti
Pokladník
Katastrální
úřad
Koncipient
Položky daně z
nemovitosti
Odhadce
Průvodce systémem daně z nemovitosti
Najít můj PIN
Získat daňový výměr
Zaplatit moje daně
Právní popis nemovitosti
Ověření vlastníka nemovitosti
PRODÁNO
Úřady daně z nemovitosti
Odhadce Cook County
cookcountyassessor.com tel. 312.443.7550
Zajišťuje odhady nemovitostí. Oceňování pozemků, na kterých nemovitost stojí, se
provádí pro daňové účely. Také dohlíží na výjimky a odvolání.
Koncipient Cook County
cookcountyclerk.com tel. 312.603.5656
Spravuje knihy výměrů, knihy posudků a knihy veřejného prodeje. Má na starosti
vykoupení prodaných nebo pozbytých daní při daňovém prodeji a daně z
předchozích let.
Katastrální úřad Cook County
ccrd.info tel. 312.603.5070
Spravuje záznamy o majitelích realit, stejně jako federální a státní daňové pohledávky.
Pokladník Cook County
cookcountytreasurer.com tel. 312.443.5100
Tiskne, rozesílá a vybírá platby za vyměřenou daň z nemovitosti a dohlíží na
rozdělování příjmů místním vládním agenturám. Spravuje roční prodej daní a
veřejný daňový prodej, a provádí vrácení daně.
Informační portál Cook County o nemovitostech
cookcountypropertyinfo.com
Slučuje informace z úřadů pro daň z nemovitosti do jedné ucelené webové stránky.
Tento portál umožňuje obyvatelům platit daň z nemovitostí, žádat o vrácení daně
nebo osvobození od daně a podávat odvolání online. Tato stránka také obsahuje
10letou historii odvodů (zdanění) každé uvedené agentury na výměru daně z
nemovitosti, což daňovým poplatníkům ukazuje, jak je s jejich penězi nakládáno.
Czech-New homeowner 11/2012
Úřad pokladníka Cook County Marie Pappasové (Maria Pappas)
County Building, Suite 112
118 N. Clark Street, Chicago, IL 60602
312.443.5100
cookcountytreasurer.com
Jakmile dostanete klíče k Vašemu novému domu
Jak zaplatit Váš daňový výměr
Znát své “PIN”
V bance Chase Bank – Předložte originální platební poukázku a platbu na
kterékoliv pobočce Chase Banky (Chase Bank) v oblasti Chicaga (Chicagoland).
Vaše nemovitost má jedinečné 14místné identifikační číslo nemovitosti (PIN),
které odpovídá právnímu popisu nemovitosti, jenž lze ověřit na vaší listině.
Pokud vaše listina obsahuje pouze právní popis, úřad koncipienta Cook
County, který přiřazuje PINy, vám jej může poskytnout.
Změnit jméno na adresu na daňovém výměru
Zkontrolujte stránku pokladníka Cook County, abyste zjistili správnost vašeho
jména a adresy pro daňový výměr: Jděte na cookcouritytreasuter.com nebo
cookcountypropertyinfo.com a klikněte na formuláře, pak na změnu Jména/
Adresy a zadejte vaše PIN, pro zobrazení adresy v souboru pro váš PIN. Pokud
je třeba změnit vaši adresu, postupujte podle pokynů na internetové stránce
k aktualizaci vašich kontaktních údajů.
Žádejte osvobození od daně
Abyste zjistili, zda máte nárok na nějaké úlevy na daních, obraťte se na Úřad
odhadce Cook County. Osvobození od daně je sleva vztahující se k daňovému
výměru, na kterou má nárok pouze ten majitel nemovitosti, který splňuje
podmínky dané úřadem odhadce.
Stav platby
Odeslání vaší platby můžete ověřit, když navštívíte cookcountytreasurer.
com a na webové stránce zadáte 14místné PIN do oddílu “Stav platby”.
Podle státního práva mohou být ke zjištění včasného doručení plateb a
toho, zda je třeba uhradit penále a úrok, použita pouze poštovní razítka USA
(ne měřená data).
Aktualizovat jméno na vaší listině
Abyste se ujistili, že je vaše jméno řádně zaznamenáno v listinách k vaší
nové nemovitosti, obraťte se na Katastrální úřad Cook County.
Výměr
Výměry daní z nemovitosti Cook County jsou rozesílány dvakrát ročně.
První splátka – V Cook County je termín splatnosti první splátky vždy první
pracovní den v březnu. První splátka činí 55 % z celkové daně za předchozí rok.
Druhá splátka – Termín splatnosti druhé splátky je zhruba koncem léta
nebo počátkem podzimu. Skutečné datum splatnosti kolísá proto, že jiný stát,
okres a místní agentury musí vydat údaje o hodnoceních, odvoláních, státním
vyrovnávacím koeficientu, osvobozeních a místních daňových sazbách před tím,
než může Pokladna Cook County vytisknout a rozeslat výměry pro druhou splátku.
Online – Zaplaťte na cookcountytreasurer.com nebo cookcountypropertyinfo.
com z vašeho běžného nebo spořicího účtu.
Poštou – Použijte předplacenou obálku, která je součástí vašeho daňového
výměru. Pošlete jeden šek s jednou originální platební poukázkou na obálku.
Zrušený šek slouží jako doklad o zaplacení.
Hypotéka s vázaným účtem (‘Escrow’ hypotéka) – Pokud platíte daně
prostřednictvím vázaného (‘escrow’) hypotečního účtu, prosím potvrďte, že
váš věřitel platí včas a na správný PIN. Hypoteční účet ‘escrow’ je účet zřízený
makléřem nebo bankou za účelem držení a rozdělování prostředků na výdaje,
jako jsou daň z nemovitosti nebo pojištění domácnosti.
Provedení dílčí platby
Pokladna Cook County umožňuje daňovým poplatníkům provést dílčí platby.
Daňový poplatníci nesou zodpovědnost za zaplacení celkové dlužné částky
zároveň s případnými úroky a poplatky ze zbývající částky. Nezaplacení
daňového výměru v plném rozsahu může mít za následek skutek nezaplacení
daně, který vede k tomu, že daně budou nabízeny při ročním daňovém prodeji.
Při provádění vícečetných dílčích plateb musí všechny šeky zahrnovat vaše
jméno, adresu, telefonní číslo, PIN, daňový rok a splátku, za kterou provádíte
platbu a pokud možno vaši emailovou adresu. Při platbě šekem, musíte
oddělit originální složenku k dani z nemovitosti od výměru a vložit ji do
platební obálky.

Podobné dokumenty

Šetříme Vám peníze

Šetříme Vám peníze rozdělování příjmů místním vládním agenturám. Spravuje roční prodej daní a veřejný daňový prodej, a provádí vrácení daně. Informační portál Cook County o nemovitostech cookcountypropertyinfo.com Sl...

Více

Přečtěte si Váš výměr Sledujte Vaše daně

Přečtěte si Váš výměr Sledujte Vaše daně rozdělování příjmů místním vládním agenturám. Spravuje roční prodej daní a veřejný daňový prodej, a provádí vrácení daně. Informační portál Cook County o nemovitostech cookcountypropertyinfo.com Sl...

Více

Ukázka - Institut pro veřejnou správu Praha

Ukázka - Institut pro veřejnou správu Praha korespondenci, a to s důrazem na formální úpravu textů. Příručka obsahuje názorné ukázky některých druhů písemností i typických chyb v úředních dopisech. Její součástí jsou také kapitoly věnované s...

Více

Číslo 3 - Notářská komora České republiky

Číslo 3 - Notářská komora České republiky V  řízení o  pozůstalosti by měly být známy dědické podíly jednotlivých dědiců mimo jiné z toho důvodu, aby bylo mezi nimi jasno o  tom, jak se mají mezi sebou vypořádat v případě, kdy z dluhu uhra...

Více