ceník - martin lauer

Komentáře

Transkript

ceník - martin lauer
CENÍK
za překladatelské služby na rok 2015
(please see the next page for English)
Typ překladu
Čeština-angličtina
Angličtina - čeština
Běžný
330 Kč
300 Kč
Expresní*
+50 Kč
+50 Kč
Odborný
350 Kč
320 Kč
Právní
350 Kč
320 Kč
Technický + IT**
360 Kč
330 Kč
Korektura
200 Kč
150 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1 normostranu zdrojového textu (1800 znaků včetně mezer).
* Expresní překlad je překlad maximálně 5 normostran textu (tj. 9000 znaků s mezerami) s garantovaným termínem dodání
do následujícího dne. Poplatek 50 Kč za normostranu se přičítá k sazbě stanovené pro daný typ překladu.
** Automobilový, letecký a strojní průmysl, konstruktérství, medicína, software atd.
Množstevní slevy:
- více než 10 stran zdrojového textu - 10 % sleva na celou zakázku
- více než 25 stran zdrojového textu - 15 % sleva na celou zakázku
SPECIÁLNÍ LIMITOVANÁ NABÍDKA
Potřebujete rychle a spolehlivě přeložit smlouvu, rodný list, výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný kratší text?
Využijte nabídky expresního překladu s 10 % slevou a mějte překlad k
dispozici během několika hodin.
Tato nabídka platí jen do 31.3. 2015.
Chcete-li si objednat překlad, neváhejte mě kontaktovat telefonicky (723 222 988), emailem
( [email protected]) nebo prostřednictvím mých webových stránek.
PRICE LIST
for translation services in 2015
Text type
Czech - English
English - Czech
Regular
330 CZK
300 CZK
Express*
+50 CZK
+50 CZK
Academic
350 CZK
320 CZK
Legal
350 CZK
320 CZK
Technical + IT**
360 CZK
330 CZK
Proofreading
200 CZK
150 CZK
The prices are stated per 1 standard page of source text (1800 characters including spaces).
* Translation of a text of 5 pages or less (maximum of 1250 words) with a confirmed delivery on the following day. The
additional charge is added on top of the price for the translation type in question.
** Automobile industry, aviation, engineering, medicine, manufacturing, software, etc.
Quantity discounts:
- more than 10 pages of text - 10 % discount
- more than 25 pages of text - 15 % discount
SPECIAL LIMITED OFFER
Do you need a fast and reliable translation of a contract, university
diploma or any other shorter text?
Make use of my limited express translation offer with a 10 %
discount and experience the delight of having your translation done in
a matter of hours!
This offer is valid only until 31st March 2015.
Please contact me ( [email protected]) or visit my website if you wish to order a translation.

Podobné dokumenty

Formatvorlagen WGR

Formatvorlagen WGR Winterthur pojišťovna v České republice působí již více než deset let. Pojišťovna je součástí švýcarské skupiny Winterthur, která poskytuje své služby více než 130 let a na evropském trhu patří mez...

Více

bakalářská práce - Univerzita Karlova

bakalářská práce - Univerzita Karlova Název katedry nebo ústavu Vedoucí bakalářské práce: Jméno Příjmení se všemi tituly Studijní program: Název studijního programu a studijního oboru

Více

pravidla zpracování expresních elektronických

pravidla zpracování expresních elektronických If you intend to submit express payment order to the bank via the Payment System using file import from your accounting system please follow one of the instructions below: 1) Adjust your interface ...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva Model Look 2009. Dívky ve věku od 14 do 21 let a s výškou nad 171 cm mohou přijt na jeden z castingů. Ty se konají na Novém Smíchově, ve dnech 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25. nebo 29. října 200...

Více

Pokyny pro autory příspěvků Zpráv VMO

Pokyny pro autory příspěvků Zpráv VMO http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&a ction=record_detail&id=3343, vyhledáno 30. 4. 2010. Opakovaná citace Práce citovaná v textu vícekrát se v poznámkách uve...

Více

Pokyny pro autory příspěvků pro přírodovědnou řadu Zpráv VMO

Pokyny pro autory příspěvků pro přírodovědnou řadu Zpráv VMO známé jazykové zkratky (aj., atd., apod., tj., ...) a zkratky světových stran podle vzoru: podstatná jména zkracujte velkými písmeny bez tečky (SZ = severozápad), přídavná jména a příslovce malými ...

Více