Hlavní brožura 2012

Komentáře

Transkript

Hlavní brožura 2012
STROPNÍ&STĚNOVÉ
SYSTÉMY
S námi se přání stávají skutečností ®
Hlavní brožura 2012
2 > Informace o produktu
Canopy / plovoucí podhledy
Optima Canopy (minerál)
Ultima Canopy (minerál)
34
36
metal Canopy (Kov)
46
48
50
52
Optima
68
70
72
SaHaRa dB
82
84
CONtRaSt CiRRUS
94
96
CleaN ROOm Fl (iSO 5)
aXiOm Canopy (Kov)
38
40
iNFUSiONS Canopy (polykarbonát)
42
54
56
58
60
peRla dB
62
64
66
74
76
plaiN
Minerál laminovaný
Ultima
Ultima lamely
Ultima Op
Ultima dB
peRla
peRla Op 0.95
peRla Op 1.00
alpiNa Op
NeeVa
Minerál hlavní řada
SaHaRa
SaHaRa lamely
SaHaRa maX
CiRRUS
FiNe FiSSUReD
78
80
ViSUal
90
Minerál designový
COlORtONe DUNe & NeeVa
DeSiGN CiRRUS imaGe
GRapHiS
86
88
Specifická řešení
BiOGUaRD (iSO 5)
paRaFON HYGieN (iSO 5)
HYDROBOaRD (100% RH)
98
100
CeRamaGUaRD (100% RH)
NewtONe (100% RH)
102
104
Kov
Technické informace
Clip-in Q-Clip, R-Clip
Clip-in S-Clip F, T-Clip F
108
110
112
lAY-in
Axal Vector, Board, Microlook
lAY-in Tegular
HOOK-On R-H 200, R-H 215
114
116
ZÁKAZniCKÁ ŘEŠEnÍ
137
138
139
140
SYSTEM Z
TAHOKOV
118
120
122
Dřevo
maDeRa
microlook / Vector / Sl2
126
Závěsné systémy
AxiOM profily a přechody
inTERlUDE
SilHOUETTE
pRElUDE 15
132
134
135
136
pRElUDE 24
pRElUDE SixTY²
pRElUDE 35
BAnDRASTER SYSTEM
SpECiFiCKÉ ApliKACE
ZÁVĚSnÉ inTEGRACE
141
142
143
31
Architektonické A environmentální trendy
Trendy designu jsou přímým důsledkem
měnících se sociálních, hospodářských a
ekologických vlivů. Dnešní architektura je
ekologicky odpovědná a kombinuje spektrum
designu sahajícího od „minimalistické“
otevřenosti až k úplnému otevření pohledu.
Ve fázi návrhu a výstavby budovy jsou na
prvním místě úvahy o energetické účinnosti
a dopadu stavebních materiálů na životní
prostředí (všudypřítomný CO2, odpady, obsah
recyklovaných materiálů a recyklovatelnost).
Při obsazování prostoru nastavují laťku úrovně
komfortu a efektivity práce konečné povrchové
úpravy interiéru.
Stropy, které představují nejrozsáhlejší vnitřní
úpravy interiéru budovy, přispívají klíčovým
způsobem k definování estetiky, akustiky a
světelných účinků interiérů budovy.
Ať bereme v úvahu konstrukci, která využívá
tepelné vlastnosti betonového nosného stropu
nebo vytváření stropního povrchu „od stěny
ke stěně“, Armstrong vám nabízí podhledové
systémy, materiály a souhrn vlastností pro
doplnění architektonických konceptů, počínaje
monolitickými až po diskontinuální pohledové
prvky.
ULTIMA Canopy
diskontinuální řešení cAnopy
CANOPY / PLOVOUCÍ PODHLEDY
■ OPTIMA
CANOPY
■ ULTIMA CANOPY
■ METAL CANOPY
■ AXIOM
CANOPY
■ INFUSIONS CANOPY
Jako reakci na nové trendy v architektuře, které volají po akustických
a zároveň designových řešeních s použitím odkrytých stropů a
jako odpověď na rostoucí požadavky koncových uživatelů, navrhla
firma Armstrong řadu diskontinuálních podhledů, aby odpovídaly
nejnáročnějším normám kvality pracoviště a zároveň podporovaly původní
architektonickou koncepci.
Pro projekt, který má být navržen s odkrytou konstrukcí nebo doplňující
současné řešení podhledů „od stěny ke stěně“, se mohou použít tyto
prvky Canopy:
■ vizuálně překvapující s moderním důrazem;
■ esteticky integrované, nerušící s důrazem na výkon;
■ barevné pro vytvoření kontrastu a rytmu;
■ tvarované pro koordinaci s nábytkem;
■ seskupené jako replika hlavních architektonických prvků;
■ zahnuté pro vytvoření ochranného a intimního prostředí;
■ texturované nebo mikroperforované aby vyhovovaly tématice designu;
■ solitérně upevněné pod stávajícím řešením „od stěny ke stěně“ a tvořící
vizuální prvek;
■ inteligentní, plné technologických a servisních prvků;
■ ekologicky šetrné, bez prořezů vzniklých na staveništi;
■ na míru protože ... vy jste jedineční!
InfUsIons Canopy
32
33
Canopy plovoucí podhledy > Mineral > OPTIMA CANOPY
82%
90%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
fYzICké údAjE
Odrazivost světla
Srozumitelnost
Soustředění
TvARY k dISPOzICI
Barva*
Hrana
Bílá
Barva na hranách
Nominální 1200 x 1200 mm
1170 mm
1170 mm
1020 mm
* Další barvy RAL jsou k dispozici na zvláštní objednávku
1170 mm
1170 mm
1170 mm
Všechny OPTIMA CANOPY jsou ploché panely.
1040 mm
PlOChý
ČíSlO POlOžkY
Položka č.
CS 5440
CS 5441
CS 5442
CS 5443
CS 5444
CS 5445
CS 5446
CS 5447
CS 5448
CS 5449
860 mm
Tvar
jednotek Sabine* na jednu položku
Čtverec
2.45
Konvexní tvar
2.35
Konkávní tvar
1.85
Kruh
2.00
Šestiúhelník
1.50
Lichoběžník
2.05
Rovnoběžník zkosený doleva
2.05
Rovnoběžník zkosený doprava
2.05
Malý obdélník
3.85
Velký obdélník
5.25
* Průměr laboratorních měření 500-4000 Hz s jednotkami zavěšenými 1 metr podle
EN ISO 354-2003. Zavolejte linku technické podpory prodeje a vyžádejte si další informace
o akustických vlastnostech Canopy.
1170 mm ∅
1170 mm
1170 mm
ŠESTIúhElNík
kRuh
1170 mm
lIChOběžNík
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1020 mm
ROvNOběžNík zkOSENý
dOlEvA
1020 mm
ROvNOběžNík zkOSENý
dOPRAvA
Nominální 1200 x 1800 mm
1170 mm
1010 mm
Nominální 1200 x 2400 mm
2390 mm
1780 mm
PRvkY SESTAvY
- Panel OPTIMA CANOPY s integrovaným hliníkovým rámem
- Upevňovací šablona na horním krytu kartonu
- Instalační manuál
1170 mm
1170 mm
Pozn.: Zavěšovací sada není součástí dodávky. Objednejte prosím sadu příslušenství podle
instalační konfigurace.
1040 mm
kONkávNí TvAR
kONvExNí TvAR
ČTvEREC
MAlý ObdélNík
vElký ObdélNík
AkuSTICké údAjE - 1000 mm vzdušného prostoru
OPTIMA CANOPY
Zlepšuje akustiku v otevřených
prostorách.
■ Esteticky definuje prostory.
■ Deset standardních plochých
panelů v různých velikostech a
tvarech, a to včetně dvou nových
tvarů.
■ Lze získat ve velikostech a barvách
podle přání.
■ Namontujte jednotlivě nebo po více
a vytvořte si svůj vlastní jedinečný
design.
■
KAnCELÁŘE - north Carolina Dance Theatre (Us)
optima Canopy Trapezoid
Kompletní řada závěsných sestav
a příslušenství.
■ Přizpůsobitelné různým výškám
a úhlům.
■ Snadná a rychlá montáž z líce
podhledu, skrze strop, přímým
připevněním k sádrokartonu, na
standardní závěsy nebo na zeď.
■ Navrhnuto a testováno pro použití
v seismických oblastech.
■
Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti
jedné Canopy v jednotkách Sabine
7
6
5
Velký obdélník
Obdélník
Čtverec
Kruh
4
3
2
1
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Integrovaný hliníkový rám je určen pro napojení na příslušenství pro zavěšení a seskupování
Rozměry hliníkového rámu:
Moduly 1200 x 1200 mm: 610 x 610 mm
Moduly 1200 x 1800 mm: 610 x 1220 mm
Moduly 1200 x 2400 mm: 610 x 1830 mm
Střednífrekvenceoktávovéhopásma(Hz)
EEA
EN 13501-1
euro třída B-s1, d0
90 % RH
Nominální 1200 x 1200mm: 4,50Kg
Nominální 1200 x 1800mm: 6,80Kg
Nominální 1200 x 2400mm: 9Kg
optima Canopy kruhový
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
35
Canopy plovoucí podhledy > Mineral > ulTIMA CANOPY
44%
85%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
fYzICké údAjE
Odrazivost světla
Srozumitelnost Soustředění
TvARY k dISPOzICI
1905 x 1180 x 32 mm
Bílá
Nátěr na hranách
Řez (poloměr = 3280 mm)
1905 mm: délka oblouku
170 mm
Rozměry
Barva
Hrana
kONkávNí
kONvExNí
62591
62592
62581
62582
32 mm
ČíSlO POlOžkY
32 mm
170 mm
1 kus v krabici
2 kusy v krabici
* Zařízení pro nastavení lanka při připojení k panelu.
1905 mm
1220 mm
610 mm
- Panel ULTIMA CANOPY včetně integrovaných kotevních bodů pro
napojení na závěsné sady
- 4 x závěsná lanka (délka pro spuštění 4,80 m)
- 4 x svorka kotvy pro zachycení do konstrukce
- 4 x čepička kotvy
- 4 x nastavovací prvek spodního konce lanka *
- 4 x svorka spodního konce a montáž *
- 4 x čepička vnitřního válečku *
- Upevňovací šablona na horním krytu kartonu
- Instalační manuál
Půdorys
Příklad půdorysu ploché Canopy
1180 mm
PRvkY SESTAvY
PříSluŠENSTví
Položka číslo.
CS 5423
Popis
Standardní závěsná sada: 4 lanka;
Délka spuštění: 4,80 m
Rozšířená sada zavěšení: 4 lanka;
Délka spuštění: 9,15 m
Krycí sada - používá se při zavěšení
ULTIMA CANOPY pod stávající podhled
625530
7006
Pozn.: Jedna Canopy potřebuje 2 sady
Zlepšuje akustiku pomocí místní
absorpce.
■ Esteticky definuje prostory.
■ Jsou k dispozici konkávní i
konvexní tvary.
■ Lze získat v barvách podle přání.
■ Upravitelné na speciální výšky.
■
Energii šetřící povrch s vysokou
odrazivostí světla.
■ Zabudovaný rámový systém pro
čistý vzhled.
■
3.5
Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti
jedné Canopy v jednotkách Sabine
ULTIMA CANOPY
KAnCELÁŘE - Kinnarps showroom (fR)
Ultima Canopy konkávní
AkuSTICké údAjE - 1000 mm vzdušného prostoru
3
2.5
konkávní
konvexní
2
1.5
1
0.5
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Střednífrekvenceoktávovéhopásma(Hz)
EEA
euro třída A2-s1, d0
70 % RH
 23 kg/ks
EN 13501-1
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
37
Canopy plovoucí podhledy > Kov > METAL CANOPY
30%
85%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
fYzICké údAjE
Odrazivost světla
Srozumitelnost
Soustředění
TvARY k dISPOzICI
Povrch / konečná úprava
kONkávNí
kONvExNí
PlOChé
CS 600064
CS 600065
CS 600063
Řez
kONkávNí
min 200 mm
max 1900 mm
40 mm
kONvExNí
40 mm
min 200 mm
max 1900 mm
156 mm
1890 x 1181 x 40 mm
Bílá (RAL9010)
- Zahnuté (konkávní / konvexní):
detail hrany šířka: 47°
detail hrany délka: 90°
- Ploché: všechny strany 47°”
- Přední strana: Extra Microperforation
0,7 mm, 1% volné plochy, pro bezchybný
vzhled viditelného prvku
- Zadní strana: Standard Perforation 2,5 mm,
16% volné plochy pro lepší
akustické vlastnosti.
Akustická výplň 20 mm, 25 kg/m3
156 mm
Rozměry
Barva
Detail hrany
ČíSlO POlOžkY
1 kus v krabici
PlOChé
min 200 mm
max 1900 mm
40 mm
PRvkY SESTAvY
- Panel Metal Canopy
- 4 x závěsná lanka (délka pro spuštění 2,00 m)
- 4 x svorka kotvy pro upevnění do konstrukce
- 4 x čepička kotvy
- 4 x 50 mm podložka desek
- Návod k instalaci
Půdorys
Příklad půdorysu zahnutých podhledů Canopy.
PříSluŠENSTví
CS 600068
Definuje a zvýrazňuje prostory.
■ Snadná instalace.
■ Přizpůsobitelné různým výškám a
úhlům.
■ Ocelové panely nastříkané
práškovou barvou.
■ Výběr perforačních možností pro
lepší akustiku.
■
Tři typy panelů - plochý, konkávní a
konvexní.
■ Odolné, snadné čištění a údržba.
■ Monolitický a jemný design.
■ Bez viditelných rámů či rastrů.
■
AkuSTICké údAjE - 1000 mm vzdušného prostoru
3.5
Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti
jedné Canopy v jednotkách Sabine
METAL CANOPY
DoPRAVA - Letiště nice (fR)
Metal Canopy konkávní
600.5 mm
Popis
Standardní sada pro zavěšení Metal Canopy
2 m délka
Plochá podložka pro Metal Canopy
1181 mm
1890 mm
Položka číslo.
CS 600066
3
950 mm
2.5
Metal ploché,
konkávní
a konvexní
2
1.5
1
0.5
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Střednífrekvenceoktávovéhopásma(Hz)
EEA
euro třída B-s2, d0
90 % RH
EN 13501-1
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
Plochý: 26 kg
Zakřivený (konkávní/konvexní):
28 kg
39
Canopy plovoucí podhledy > AxIOM C & AxIOM kE CANOPY
do
25%
90%
EN ISO
EN ISO
14021
Recyklovaný obsah
fYzICké údAjE
Barva
Materiál
AXIOM CANOPY
Ideální pro prostory náročné na
akustiku nebo rozsáhlé dřevěné
prostory v prvotním designu, nebo
pro rychlou úpravu. Canopy:
• snižují dobu dozvuku v prostoru,
• snižují úroveň hluku v prostoru,
• zvyšují srozumitelnost hovoru,
• profil: 25% recyklovaný obsah.
■ Samostatně zavěšená oblaka jakoby se vznášela - nadčasový vzhled
vyžadující méně závěsných lan.
■ Široký výběr panelových, multipanelových a multi-rozměrových
designových možností.
■
Množství kompatibilních barev
rastru.
■ Obvodový profil uříznutý na míru:
• Vyrobený v továrně pro přesnost
a kvalitu.
• Kompletované rohy seříznuté na
pokos.
• Z továrny až na stavbu v jednom
balení.
• Není třeba žádné další řezání.
• Žádné plýtvání.
■ Konstrukce a opracování pro instalaci celého panelu.
■
Axiom KE Canopy
Axiom C Canopy
2.4 m
1.8 m
1.2 m
1.2 m
10 Podhledové kazety
8 Podhledové kazety
6 Podhledové
kazety
4
Podhledové
kazety
1.8 m
15 Podhledové kazety
12 Podhledové
kazety
9 Podhledové
kazety
2.4 m
20 Podhledové kazety
16 Podhledové
kazety
3.0 m
25 Podhledové kazety
AxIOM C ANd AxIOM kE CANOPY kIT COMPONENTS
Číslo položky
B551411
description
AXIOM C Tegular Vector profil
A 345
AXIOM C Tegular Vector rohová
spojka
CS 574206
AXIOM KE profil
CS 57
AXIOM KE Canopy
Mitre rohový kus
A361
A 338
KAnCELÁŘE - TWE office (DE)
Axiom KE Canopy
3.0 m
AXIOM KE Canopy
Mitre rohový spojovací konektor
Univerzální podélná spojka
AXIOM
C 3000
AWDN 21
Primární C profil
Závěs T profilu
A 348
Závěs C profilu
CA 97
Svorka pro C profil
(dodává se v sadě pouze
pro Velkou Británii)
A 347
24mm XL2 spojovací sponka
A 346
15mm XL2 spojovací sponka
A 339
Univerzální spojka T profilu
Pozn.: Sada Axiom je k dispozici buď s 15mm nebo 24mm závěsnou konstrukcí.
Kazety nejsou součástí sady.
AkuSTICké údAjE - 1000 mm vzdušného prostoru
Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti jedné
Canopy v jednotkách Sabine
AxIOM kE CANOPY SPECIfICké
AXIOM C CANOPY SPECIFICKÉ
Srozumitelnost
TvARY k dISPOzICI - STANdARdNí SESTAvY
Barva Global White / RAL 9010 *
Extrudovaný hliník
* Další barvy RAL jsou k dispozici na zvláštní objednávku
7742-2 & 3
Odrazivost světla
7
6
5
PERLA OP
4
OPTIMA
15 mm
3,60 m2
3
Kov
Mikroperforace
Rd1522
2
1
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Střednífrekvenceoktávovéhopásma(Hz)
* Všimněte si, že recyklovaný obsah se uvádí jen pro rám. Více informací o tomto
recyklovaném obsahu naleznete na stránce produktu výplňová kazeta.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
41
Canopy plovoucí podhledy > Polykarbonát > INfuSIONS CANOPY
bARvY
kONkávNí
kONvExNí
fYzICké údAjE
Rozměry
Pravoúhlá hrana 1525 x 610 x 6 mm
1830 x 610 x 6 mm
Komůrkový polykarbonát
Hladká
Všechny barvy
Materiál
Konečná úprava povrchu
Barva
PRvkY SESTAvY
- Ploché panely INFUSIONS s 610 mm širokými profily z extrudovaného
hliníku (2 extrudované profily / panel)
- 2 prodlužovací lanka pro vytvoření oblouku 60 °
- 2 prodlužovací lanka pro vytvoření oblouku 90 °
Channelled Intellect
Channelled Sunset
Channelled Vision
Channelled Mist
Channelled Caribbean
Channelled Midnight
Pozn.: Závěsná sada není součástí dodávky. Prosím, objednejte sadu
příslušenství podle instalační konfigurace.
SAdA S PříSluŠENSTvíM
Popis
Standardní závěsná sada (2,40 m)
Rozšířená závěsná sada (4,80 m)
Ozdobný kryt závěsné sady
Propojovací sada
Sada připevnění na zeď
Sada připevnění na konec zdi
292mm
Položka číslo.
7004A
7005A
7006
7007
7008
7009
1400mm
Jsou dostupné možnosti umístění,
konfigurace a osvětlení.
■ Představují důmyslný způsob, jak
definovat zóny různých velikostí a
účelů.
■ Rychlá a snadná instalace, buďto
pod sádrokartonové stropy,
stávající rastrové systémy nebo na
beton.
1675mm
90° arc
■
Dostupnost produktů se může v jednotlivých zemích lišit. Prosím
kontaktujte Armstrong Technical Sales nebo nahlédněte do naší
brožury Canopy plovoucí podhledy.
1475mm
60° arc
240mm
Dejte prostor své kreativitě ve zcela
nové dimenzi.
■ Díky ukotvení ke stropu pomocí
jedinečně jednoduchého systému
kabelů se INFUSIONS Canopy
vznáší, jakoby na ně nepůsobila
gravitační síla.
■ Široký výběr velikostí, barev a
textur.
■
oBCHoD - Tyco Restaurant (B)
Infusions Channelled Midnight
203mm
INFUSIONS CANOPY
350mm
90° arc
1775mm
60° arc
EEA
euro třída B-s1, d2
1525 x 610: 2.7 kg
1830 x 610: 3.1 kg
EN 13501-1
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
43
laMinovaný
Řada laminovaných výrobků společnosti Armstrong skýtá čisté a jasné
pohledové povrchy bez perforace, které jsou schopné dostát všem
požadavkům na současný interiér.
Tyto trvanlivé povrchy, takové jako je ULTIMA, jsou velmi odolné vůči
poškrábání a mají světelnou odrazivost až 90%.
Naše řada laminovaných produktů nabízí rovněž mimořádné akustické
vlastnosti.
Ať už má koncový zákazník požadavky na srozumitelnost, diskrétnost,
soustředění nebo vyváženost všech těchto požadavků, společnost
Armstrong má řešení.
Produktová řada OP poskytuje míru pohltivosti zvuku až do
1.00 a w tím přispívá ke zlepšení celkové akustické pohody ve
velkoplošných (open space) prostorách.
■
Produktová řada dB je zkonstruována tak, že poskytuje zvukový
útlum až 44 dB - zvyšuje tím míru potřebné diskrétnosti v uzavřených
kancelářích.
■
PERLA OP
Standardní produktová řada poskytuje jak dobrou zvukovou
pohltivost, tak dobrou úroveň zvukového útlumu, což umožňuje
dosáhnout požadovaného akustického komfortu potřebného v běžně
používaných prostorách.
■
ŘEŠENÍ MINERÁL
■ LAMINOVANÝ
■ HLAVNÍ
ŘADA
■ DESIGNOVÝ
Monolitická řešení …
SAHARA
Systémy zavěšených podhledů se posunuly od své primární
technické funkce (zakrytí technických rozvodů v budově a zároveň
umožnění přístupu k nim) k funkci estetické – být součástí estetického
řešení interiérů, jejich akustického a architektonického výrazu, a
to prostřednictvím takových inovací jako je například Tech Zone.
Optimalizace osvětlení denním pomocí podhledových desek s vysokou
hodnotou světelné odrazivosti vedla k podhledům, které počítají s většími
navrženými moduly a bělejším povrchem desek s jemnější dekorativní
úpravou.
S úmyslem co nejvíce snížit míru estetické rušivosti podhledu,
společnost Armstrong dále vyvinula řadu Vector s upravenou hranou,
jejímž výsledkem je skrytý rastr a jednolitější vzhled. V místech, která
jsou pohledově významná, přichází společnost Armstrong se závěsným
systémem Interlude, který vytváří poutavý vizuální rytmus.
Hlavní řada
designový
Tato klasická řada našich výrobků poskytuje takový poměr technického
provedení, kvality a cenové přijatelnosti, který mezi výrobci podhledů učinil
značku Armstrong značkou prvotřídní.
Vrcholem po technické stránce jsou podhledy produktové řady DUNE,
která tvoří jádro výrobků společnosti Armstrong v oblasti podhledů.
Tyto pohledy, které jsou již opatřeny finální texturou povrchu, buďto bez
perforace nebo s perforací, zajišťují dobrou zvukovou pohltivost i zvukový
útlum. Naše nejnovější verze ‘MAX’ jak řady SAHARA tak řady
CIRRUS nabízí zvýšenou schopnost pohltivosti, zatímco řada
SAHARA dB poskytuje vysokou míru zvukového útlumu.
Designová produktová řada společnosti Armstrong je připravena
pro místa, ve kterých architekt nebo koncový uživatel dává důraz na
architektonický výraz, nebo hodlají využít podhledu k vytvoření a podtržení
specifického významu místnosti. Počínaje moderními geometrickými
vzory řady GRAPHIS, přes užití barevnosti řady COLORTONE
až k propracované dekorativní úpravě a vzorům řady CIRRUS,
společnost Armstrong má k dispozici širokou nabídku vzorů a barev,
které vám pomohou vytvořit jakýchkoli prostor dle vašich představ.
ULTIMA Vector
44
45
Minerál laminovaný > Desky > ULTIMA
33%
87%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
ultima
Odrazivost světla
board
tegular
microlookbe
Vector
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Prelude XL2 24 mm
Prelude Sixty²/XL²
9.5mm
19mm
8mm
575mm
4.5mm
3mm
19mm
8mm
6mm
10mm
45°
15°
500 x 500 x 19 mm
19mm
14mm
10mm
594mm
594mm
2254 M
600 x 600 x 19 mm
9536 M
9538 M
9843 M
3320 M
625 x 625 x 19 mm
9536 D
9538 D
9843 D
3320 D
675 x 675 x 19 mm
2743 M
600 x 1200 x 19 mm
9537 M
2734 M
2735 M
300 x 1200 x 19 mm
9964 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Board, Tegular, MicroLook BE
0.70(H) 0.70 0.55 0.50 0.65 0.80 0.90 0.85
• Vector
0.75(H) 0.70 0.50 0.55 0.70 0.85 0.95 0.95
Třída pohltivosti zvuku = C
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
586mm
575mm
2mm
19mm
19mm
Srozumitelnost
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
aP
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Dnfw
36 dB (Board, Tegular, MicroLook BE)
34 dB (Vector)
Rw
18 dB
ULTIMA
KANCELÁŘE - Woningbouwvereniging Compaen (NL)
Ultima Vector
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký,
jemně texturovaný povrch. K dispozici ve více hustotách pro smíšené aplikace
(Standard, OP, dB) a lamely.
Oblasti použití
Ideální do zasedacích místností nebo
čekáren.
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.052 W/m K
Výhody
■ Dobrá zvuková pohltivost:
až 0.75 (H) α w
■ Vysoká odrazivost světla: 87 %
■ Vyztužený povrch odolný proti
poškrábání
■ Odolné zpracování hran
RUS
euro třída A2-s1, d0
95 % RH
15 LET
 5.2 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
47
Minerál laminovaný > Lamely > ULTIMA LAMELy
33%
87%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
ultimalamely
Odrazivost světla
Srozumitelnost
sl2
Prelude 24 mm Main Runner
Prelude Sixty2
System Z
9mm
19mm
11.5mm
11.3mm
13mm
A
B
26mm
300 x 1500 x 19 mm
9954 M
300 x 1720 x 19 mm
2736 M
300 x 1800 x 19 mm
9955 M
300 x 2500 x 19 mm
9956 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.70(H)
0.70 0.50 0.50 0.60 0.75 0.90 0.95
Třída pohltivosti zvuku = C
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
1.0
Hz
a
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4 000
Dnfw
40 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
18 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
ULTIMA LAMELy
KANCELÁŘE - Kantoor Stam & De Koning Wessels (NL)
Ultima Lamely SL2
Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně
texturovaný povrch, ULTIMA lamely poskytují flexibilní rozčleněné interiéru.
EEA
Oblasti použití
Ideální do chodeb.
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.052 W/m K
Výhody
■ Dobrá zvuková pohltivost:
0.70 (H) α w
■ Vysoká odrazivost světla: 87 %
■ Vyztužený povrch odolný proti
poškrábání
RUS
euro třída A2-s1, d0
95 % RH
15 LET
 5.2 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
49
Minerál laminovaný > Desky > ULTIMA OP
30%
86%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
ultimaoP
Odrazivost světla
Soustředění
board
tegular
microlook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
5mm
9.5mm
20mm
8mm
20mm
8mm
15°
600 x 600 x 20 mm
2860 M
2862 M
2863 M
625 x 625 x 20 mm
2860 D
2862 D
2863 D
600 x 1200 x 20 mm
2861 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
1.00
0.95 0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00
Třída pohltivosti zvuku = A
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
20mm
15°
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dnfw
26 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
10 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
ULTIMA OP
RUS
euro třída A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně
texturovaný povrch. Perfektní kombinace akustických vlastností řady OP a
hladkého povrchu ULTIMA.
Výhody
■ Výborná zvuková pohltivost: 1.00 α w
■ Vysoká odrazivost světla: 87 %
■ Vyztužený povrch odolný proti
poškrábání
EEA
KANCELÁŘE - Van der Valk (NL)
Ultima OP MicroLook
l = 0.037 W/m K
95 % RH
15 LET
 3.7 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Oblasti použití
Ideální do otevřených prostor (call
centra, kavárny...).
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
51
Minerál laminovaný > Desky & Lamely > ULTIMA dB
64%
87%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
ultimadb
board
tegular
microlookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
9.5mm
23mm
8mm
Odrazivost světla
Sl2
Prelude 24 mm Main Runner
Prelude Sixty2
3mm
23mm
8mm
11.5mm 19mm
13mm B
11.3mm
45°
15°
System Z
9mm
4.5mm
23mm
Diskrétnost
A
26mm
Desky
600 x 600 x 23 mm
2038 M
2040 M
2041 M
625 x 625 x 23 mm
2038 D
2040 D
2041 D
600 x 1200 x 23 mm
2039 M
Lamely
300 x 1500 x 19 mm
2046 M
300 x 1800 x 19 mm
2047 M
300 x 2500 x 19 mm
2049 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
• Board, Tegular, MicroLook BE
0.65(H) 0.70 0.40 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00 aP
• SL2
0.60(H) 0.55 0.30 0.35 0.55 0.65 0.75 0.85 aP
Třída pohltivosti zvuku = C
1.0
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
KANCELÁŘE - Acantus (NL)
Ultima dB Lamely SL2
ULTIMA dB
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4 000
Dnfw
43 dB (SL2)
40 dB (Board, Tegular, MicroLook BE)
Rw
21 dB (Board, Tegular, MicroLook BE)
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně
texturovaný povrch. Jedinečná kombinace pohltivosti a útlumu zvuku.
RUS
euro třída A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
Výhody
■ Eliminuje potřebu zvukových
přepážek v uzavřených kancelářích.
■ Vysoká odrazivost světla: 87 %
■ Vyztužený povrch odolný proti
poškrábání
Oblasti použití
Ideální pro jednotlivé / soukromé
kanceláře.
l = 0.067 W/m K
95 % RH
15 LET
 8.1 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
53
Minerál laminovaný > Desky > OPTIMA
82%
87%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
oPtima
Odrazivost světla
board
tegular
microlook
Vector
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Silhouette 15 mm
Prelude XL2 24 mm
Prelude XL² 24 mm Cross Tee
9.5mm
15/20/25mm
8mm
575mm
4.5mm
15/20/25mm
8mm
15/20/25mm
22mm
10mm
6mm
586mm
575mm
2mm
22mm
14mm
10mm
594mm
Soustředění
594mm
OPTIMA 15 mm
600 x 600 x 15 mm
2327 M
2329 M
2331 M
600 x 1200 x 15 mm
2328 M
2330 M
2332 M
2335 M
2349 M
2363 M
OPTIMA 20 mm
600 x 600 x 20 mm
600 x 1200 x 20 mm
2364 M
600 x 1800 x 20 mm
2337 M
1200 x 1200 x 20 mm
2338 M
2352 M
2366 M
OPTIMA 22 mm
600 x 600 x 22 mm
2387 M
600 x 1200 x 22 mm
3413 M
OPTIMA 25 mm
600 x 600 x 25 mm
2379 M
NRC 125 250 500
• Board, Tegular, MicroLook 15 mm
0.90
0.90 0.35 0.75 1.00
• Board, Tegular, MicroLook 20 mm
0.95
0.95 0.40 0.80 1.00
• Board, Tegular, MicroLook 25 mm
1.00
1.00 0.50 0.85 1.00
• Vector 22 mm
1.00
0.95 0.35 0.80 1.00
Třída pohltivosti zvuku = A
2381 M
2383 M
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
KANCELÁŘE - Mazars (NL)
Optima Tegular
OPTIMA
1000 2000 4000
1.0
Hz
0.80 0.90 0.95
aP
0.85 1.00 1.00
aP
0.95 1.00 1.00
aP
0.90 1.00 1.00
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4 000
Rw
7 dB (OPTIMA 15 mm)
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
Díky laminaci ze skelných vláken má OPTIMA jemně texturovaný povrch a je
k dispozici ve velkém množství rozměrů a typů hran.
RUS
euro třída A2-s1, d0
G1, V2, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
Výhody
■ Výborná zvuková pohltivost: 1,00 α w
■ Vysoká odrazivost světla: 87 %
■ Natřené hrany
■ Výborná mechanická pevnost (flís ze
skelného vlákna na zadní straně).
Oblasti použití
Ideální do otevřených prostor (call
centra, knihovny, kavárny...).
l = 0.032 W/m K
95 % RH
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
15 mm: 1.8 kg/m2
20 mm: 2.3 kg/m2
22 mm: 2.9 kg/m2
25 mm: 2.8 kg/m2
55
Minerál laminovaný > Desky > PERLA
33%
86%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
Perla
Odrazivost světla
board
tegular
microlookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
17mm
8mm
17mm
3mm
8mm
600 x 600 x 17 mm
2801 M
2803 M
2804 M
625 x 625 x 17 mm
2801 D
2803 D
2804 D
600 x 1200 x 17 mm
2802 M
625 x 1250 x 17 mm
2802 D
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.65(H)
0.70 0.35 0.40 0.60 0.85 0.95 1.00
Třída pohltivosti zvuku = C
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
17mm
45°
15°
a w
Srozumitelnost
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dnfw
35 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
18 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
ŠKOLSTVÍ - Bolsover School (UK)
Perla
PERLA
EEA
RUS
euro třída A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
Díky laminaci ze skelných vláken je PERLA designová kazeta s
jednoduchým, hladkým, texturovaným povrchem. K dispozici ve více
hustotách pro smíšené aplikace (Standard, OP, dB).
l = = 0.052 W/m K
95 % RH
15 LET
4.7 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Výhody
■ Působivá rovnováha zvukového
útlumu a absorpce.
■ Vylepšená trvanlivost produktu.
■ Vysoký stupeň odrazivosti světla:
86 %
Oblasti použití
Ideální pro práci a studium...
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
57
Minerál laminovaný > Desky & Lamely > PERLA OP 0.95
Desky
53%
Recyklovaný obsah
PERlA OP 0.95
30%
Lamely
EN ISO
14021
85%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
bOARd
tEgulAR
MicROlOOk
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Odrazivost světla
sl2
Prelude 24 mm
Main Runner
Prelude Sixty2
4.5mm
15mm
6mm
8mm
15°
System Z
9mm
9.5mm
15mm
Soustředění
20mm
11.5mm 18mm
13mm B
11.3mm
A
15°
26mm
Desky
600 x 600 x 15 mm
3819 M
3824 M
675 x 675 x 15 mm
3820 M
3825 M
600 x 1200 x 15 mm
3821 M
600 x 600 x 20 mm
3827 M
675 x 675 x 20 mm
3828 M
Lamely
600 x 1500 x 18 mm
3092 M
600 x 1800 x 18 mm
3093 M
300 x 1500 x 18 mm
3094 M
300 x 1800 x 18 mm
3096 M
aw
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
NRC
125
250
500 1000 2000 4000
• Desky
0.95
0.90 0.45 0.80 0.95 0.85 1.00 1.00
• Lamely
0.95
0.90 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00
Třída pohltivosti zvuku = A
1.0
Hz
0.8
aP
aP
0.6
0.4
aP
0.2
0
125
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
PERLA OP 0.95
Díky laminaci ze skelných vláken je Perla OP designová kazeta s
jednoduchým hladkým, texturovaným povrchem.
Výhody
■ Výborná zvuková pohltivost: 0,95 α w
■ ISO 5
■ Vysoké množství recyklovaného
obsahu: ≤ 53%
Oblasti použití
Ideální do otevřených prostor (call
centra, kavárny...).
ŠKOLSTVÍ - Bolsover School (UK)
Perla OP 0.95 Board
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
Dnfw
27 dB (SL2)
25 dB
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4 000
Rw
12 dB (Desky)
10 dB (Board Lamely)
EEA
Euroclass A2-s1,d0
EN 13501-1
l = 0.036 W/m K
l = 0.037 W/m K (Lamely)
EN 12667
& ISO 8301
95 % RH
ISO 5
15 LET
záruka
ISO 14644-1
2.4 kg/m2 (Board & Tegular Desky)
3.3 kg/m2 (Lamely)
3.4 kg/m2 (MicroLook Desky)
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
59
Minerál laminovaný > Desky > PERLA OP 1.00
36%
85%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
PERlA OP 1.00
bOARd
Odrazivost světla
tEgulAR
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
MicROlOOk
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
20mm
8mm
20mm
8mm
15°
3861 M
3866 M
3869 M
675 x 675 x 20 mm
3862 M
3867 M
3870 M
600 x 1200 x 20 mm
3863 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
1.00
0.95 0.50 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00
Třída pohltivosti zvuku = A
20mm
15°
600 x 600 x 20 mm
aw
Soustředění
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
Dnfw
25 dB
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
12 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1
PERLA OP 1.00
ŠKOLSTVÍ - Amphitheatre
Perla OP 1.00 Board
l = 0.037 W/m K
95 % RH
ISO 5
15 LET
3.4 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
ISO 14644-1
Díky laminaci ze skelných vláken je Perla OP designová kazeta s
jednoduchým hladkým, texturovaným povrchem.
Výhody
■ Výborná zvuková pohltivost: 1,00 α w
■ Dobrá odrazivost světla: 85%
■ ISO 5
Oblasti použití
Ideální do otevřených prostor (call
centra, knihovny, kavárny...).
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
61
Minerál laminovaný > Desky & Lamely > PERLA dB
65%
86%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
Perladb
board
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
tegular
microlookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
9.5mm
19mm
8mm
Odrazivost světla
Sl2
Prelude 24 mm
Main Runner*
Prelude Sixty2
3mm
8mm
19mm
11.3mm
11.5mm
13mm B
A
45°
15°
System Z
9mm
5mm
19mm
Diskrétnost
19mm
26mm
Desky
600 x 600 x 19 mm
3191 M
3192 M
3193 M
Lamely
300 x 1500 x 19 mm
3797 M
300 x 1800 x 19 mm
3798 M
300 x 2500 x 19 mm
3799 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Board, Tegular, MicroLook BE
0.60(H) 0.65 0.30 0.40 0.55 0.70 0.85 0.95
Třída pohltivosti zvuku = C
• SL2
0.50(H) 0.50 0.30 0.35 0.40 0.60 0.70 0.80
Třída pohltivosti zvuku = D
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
aP
0
125
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4 000
Dnfw
41 dB (Board, Tegular, MicroLook BE)
43 dB (SL2)
Rw
21 dB (Board, Tegular, MicroLook BE)
KANCELÁŘE - Jahrsdörfer & Co (DE)
Perla dB Board
PERLA dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
Díky laminaci ze skelných vláken má Perla dB na produkt s vysokým
výkonem jemný a jednoduchý vzhled.
euro třída A2-s1, d0
Oblasti použití
Ideální pro soukromé kanceláře.
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
Výhody
■ Výborný zvukový útlum: až 43 dB
■ Vysoké množství recyklovaného
obsahu.
RUS
95 % RH
15 LET
7.6 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
63
Minerál laminovaný > Desky > ALPinA OP
53%
85%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
AlPiNA OP
bOARd
Odrazivost světla
tEgulAR
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Soustředění
MicROlOOk
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
15mm
6mm
15mm
6mm
15°
15mm
15°
600 x 600 x 15 mm
3807 M
3810 M
3812 M
675 x 675 x 15 mm
3808 M
3811 M
3813 M
600 x 1200 x 15 mm
3809 M
Délka maximální 1200 mm x 600 mm
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
0.90
0.85 0.40 0.80 0.90 0.85 1.00 1.00 aP
Třída pohltivosti zvuku = A
1.0
a w
ENISO354&
ENISO11654
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
Dnfw
25 dB
0
125
250
500
1000
2000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4000
ENISO10848-2
&ENISO717-1
Rw
12 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
ŠKOLSTVÍ - Knihovna
Alpina OP Board
ALPINA OP
EN13501-1
l = 0.036 W/m K
Díky laminaci ze skelných vláken je ALPINA OP novým odolným a
akustickým řešením s hladkým povrchem.
Výhody
■ Vysoká úroveň pohltivosti zvuku:
až 0,90 α w
■ Dlouhodobé řešení, jednoduše
omyvatelné.
■ ISO 5
Euroclass A2-s1,d0
95 % RH
ISO 5
15 LET
2.4 kg/m2
záruka
EN12667
&ISO8301
ISO 14644-1
Oblasti použití
Ideální do otevřených prostor (call
centra, knihovny, kavárny...).
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
65
Minerál laminovaný > Desky & Lamely > NEEVA
82%
EN ISO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
NeeVa
board
tegular
microlook
Prelude XL2/TLX / CR 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX / CR 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
9.5mm
15/18mm
4.5mm
18mm
8mm
Soustředění
8mm
18mm
Desky NEEVA 15 mm
600 x 600 x 15 mm
2691 M
600 x 1200 x 15 mm
2692 M
Desky NEEVA 18 mm
600 x 600 x 18 mm
2404 M
625 x 625 x 18 mm
2404 D
675 x 675 x 18 mm
2409 M
600 x 1200 x 18 mm
2405 M
625 x 1250 x 18 mm
2405 D
1200 x 1200 x 18 mm
2406 M
2414 M
2423 M
2415 M
2424 M
2416 M
Lamely NEEVA 18 mm
300 x 1800 x 18 mm
2408 M
600 x 1800 x 18 mm
2407 M
1350 x 600 x 18 mm
2410 M
1350 x 675 x 18 mm
2411 M
COLORTONE NEEVA : černá (BK), tmavě modrá (Ny), kov (MT), cement (CG).
Viz str. 83
NRC 125 250 500
• NEEVA Board 15 mm
1.00
0.95 0.40 0.90 1.00
• NEEVA Board 18 mm
1.00
0.95 0.40 0.85 1.00
• NEEVA Tegular, MicroLook 18 mm
0.90
0.85 0.40 0.75 0.85
Třída pohltivosti zvuku = A
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
KANCELÁŘE - Dutch Technology (NL)
Neeva Board 1200 x 1200
NEEVA
1.0
Hz
0.90 1.00 1.00
aP
0.90 1.00 0.95
aP
0.85 0.95 0.95
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dncw
27 dB (Tegular, MicroLook 18mm)
24 dB (Board 18mm)
Rw
7 dB (15 mm)
Produkt s nízkou hustotou, jehož základním materiálem je kamenná vlna.
Laminace je vyrobena ze skelných vláken se světlým, bílým nátěrem.
Dostupný také v barvách (str. 83). Velké množství rozměrů a typů hran nabízí
rozsáhlé designové možnosti.
Výhody
■ Výborná pohltivost zvuku: až 1,00 α w
■ Natřené hrany pro větší
mechanickou pevnost
■ Flís ze skelných vláken na zadní
straně pro větší pevnost
EN 20140-9
& EN 717-1
1000 2000 4000
Oblasti použití
Ideální do otevřených prostor (call
centra, knihovny, kavárny...).
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
euro třída A1 (White)
RUS
G1, V2, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.033 W/m K
95 % RH
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Board (15 mm)  1.20 kg/m2
Board (18 mm)  1.26 kg/m2
Tegular & MicroLook (18 mm)  2.52 kg/m2
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
67
Minerál hlavní řada > Desky > SAHARA
do
≤41%
85%
EN ISO
EN ISO
14021
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah*
SAHARA
boARd
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
tegulAR
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
micRolook
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
15mm
15mm
6.5mm (M)
7.5mm (D)
micRolookbe
8mm
Prelude XL2 24 mm
Prelude Sixty²/XL²
5mm
15mm
3mm
15°
8mm
575mm
15mm
19mm
10mm
45°
Srozumitelnost
VectoR
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
5mm
9.5mm
Odrazivost světla**
586mm
575mm
6mm
19mm
2mm
10mm
14mm
594mm
594mm
SAHARA
600 x 600 x 15 mm
2516 M
2518 M
2519 M
625 x 625 x 15 mm
2516 D
2518 D
2519 D
675 x 675 x 15 mm
2520 M
2521 M
600 x 1200 x 15 mm
2517 M
2522 M
625 x 1250 x 15 mm
2517 D
2524 M
600 x 600 x 19 mm
3322 M
300 x 1200 x 15 mm
2690 M
2731 M
2730 M
SAHARA Unperforated
600 x 600 x 15 mm
2610 M
625 x 625 x 15 mm
2610 D
2612 M
2613 M
COLORTONE DUNE: k dispozici v barvě Carrara (CA), Platinium (PN), Blue Mountain (BT)
Viz str. 83
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• SAHARA (Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE)
0.60
0.55 0.45 0.40 0.55 0.65 0.65 0.60
• SAHARA Vector
0.65
0.65 0.45 0.50 0.60 0.70 0.70 0.55
• SAHARA Unperforated (Board, Tegular, MicroLook)
0.10(l) 0.15 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20
třída pohltivosti zvuku = C (perforovaná)
třída pohltivosti zvuku = nehodnocena (neperforovaná)
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
ŠKOLSTVÍ - College Den Hulster (NL)
Sahara Board
SAHARA
EN ISO 10848-2 /
EN 2014069
& EN ISO 717-1
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
aP
aP
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dnfw
35 dB (SAHARA Vector)
34 dB (SAHARA a SAHARA Unperforated)
Rw
17 dB (SAHARA)
SAHARA je mikroperforovaná, jemně granulovaná povrchová textura.
Je dostupná také v barvách (viz str. 83).
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
Výhody
n Široká škála rozměrů a typů hran,
n zvýšená trvanlivost,
n vylepšená zvuková pohltivost.
EEA
Oblasti použití
Ideální pro prostředí školství
(učebny...).
euro třída A2-s1, d0
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
95 % RH
15 lEt
 3.9 kg/m2
záruka
SAHARA Unperforated
EN 12667
& ISO 8301
* SAHARA = 41%, SAHARA Vector = 32%. **SAHARA = 84%, SAHARA Unperforated = 85%.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
69
Minerál hlavní řada > Lamely > SAHARA lAmely
41%
84%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
SAHARAlAmely
boARd
Odrazivost světla
Sl2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Srozumitelnost
k2c2
Prelude 24 mm Main Runner
Prelude Sixty2
System Z
System Z
12mm
9mm
17mm
11.5mm
11.3mm
13mm
A
17mm
9.5mm
17mm
B
26mm
300 x 1500 x 17 mm
2315 M
2310 M
300 x 1800 x 17 mm
2316 M
2312 M
300 x 2500 x 17 mm
2317 M
2318 M
2728 M
2311 M
312,5 x 2500 x 17 mm
2548 D
300 x 1720 x 17 mm
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.60
0.55 0.35 0.45 0.60 0.65 0.55 0.45
třída pohltivosti zvuku = C
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
SAHARA LAMELy
Díky kombinaci dobré zvukové pohltivosti a zvukového útlumu nabízí
SAHARA lamely celou škálu rozměrů pro splnění flexibilních požadavků
moderních kancelářských budov.
Výhody
n Výborný zvukový útlum: až 39 dB.
n Vysoký stupeň odrazivosti světla:
84 %
4 000
Dnfw
39 dB (SAHARA SL2, K2C2 Lamely)
34 dB (SAHARA Board Lamely)
EEA
KANCELÁŘE - UNIJA Računovodska hiša d.d. (SI)
Sahara Lamely SL2
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
RUS
euro třída A2-s1, d0
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
95 % RH
15 lEt
 5.5 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Oblasti použití
Ideální do chodeb a komunikačních
prostor.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
71
Minerál hlavní řada > Desky > SAHARA MAX
42%
84%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
SAHARAmAX
Odrazivost světla
boARd
tegulAR
micRolook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
18mm
18mm
600 x 600 x 18 mm
2103 M
600 x 1200 x 18 mm
2104 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.65
0.65 0.50 0.55 0.75 0.75 0.70 0.45
třída pohltivosti zvuku = C
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
18mm
15°
2260 M
a w
8mm
6.5mm (M)
7.5mm (D)
15°
Soustředění
2261 M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dnfw
35 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Rw
17 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
SAHARA MAX
RUS
euro třída A2-s1, d0
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
ŠKOLSTVÍ - Škola Las tablas (ES)
Sahara Board
EN 13501-1
Sahara Max nabízí dobrou úroveň zvukové pohltivosti a zvukového útlumu,
navíc s jemně granulovaným povrchem.
l = 0.06 W/m K
95 % RH
15 lEt
 4.16 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Výhody
n Velmi dobrý mix pohltivosti a útlumu
zvuku.
n Jednoduchá instalace, jednoduché
čištění.
Oblasti použití
Ideální pro učebny a obvyklé učební
podmínky.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
73
Minerál hlavní řada > Desky > SAHARA dB
62%
84%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
SAHARAdb
Odrazivost světla
boARd
tegulAR
micRolookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
6.5mm
15°
600 x 600 x 19 mm
2990 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.60
0.55 0.35 0.40 0.55 0.65 0.65 0.65
třída pohltivosti zvuku = C
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
8mm
19mm
45°
2992 M
a w
3mm
19mm
19mm
Diskrétnost
2994 M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dnfw
39 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
20 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
KANCELÁŘE - Kanzlei Jahrsdörfer & Kollegen (DE)
Sahara dB Board
SAHARA dB
RUS
euro třída A2-s1, d0
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
l = 0.067 W/m K
Sahara dB nabízí perfektní řešení při potřebě eliminovat zvukové bariéry.
95 % RH
15 lEt
7.8 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Výhody
n Výborný zvukový útlum: 39 dB
n Redukuje přenos zvuku mezi
místnostmi.
n Vysoký stupeň odrazivosti světla:
84 %
Oblasti použití
Ideální pro prostory recepcí.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
75
Minerál hlavní řada > Desky > CIRRUS
33%
83%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
ciRRuS
boARd
tegulAR
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
15mm
15mm
15°
8mm
6.5mm (M)
7.5mm (D)
Srozumitelnost
micRolook
micRolookbe
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
5mm
10mm
9.5mm
Odrazivost světla
22mm
5mm
15mm
8mm
15°
15°
3mm
8mm
15mm
45°
CIRRUS
600 x 600 x 15 mm
9619 M
9620 M
625 x 625 x 15 mm
9619 D
9620 D
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.55(H)
0.50 0.35 0.40 0.45 0.55 0.60 0.70
třída pohltivosti zvuku = D
9622 M
9621 D
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dncw
36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
euro třída A2-s1, d0
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
ŠKOLSTVÍ - St John College (IE)
Cirrus MicroLook
CIRRUS
l = 0.06 W/m K
CIRRUS kazety poskytují příjemný a jemný vzhled textury spolu s dobrými
akustickými vlastnostmi.
Výhody
n Po instalaci virtuálně téměř nepatrná
mikroperforace.
n Vysoký stupeň odrazivosti světla:
83 %.
95 % RH
15 lEt
 4.0 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Oblasti použití
Ideální pro prostory recepcí.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
77
Minerál hlavní řada > Desky > PlAIN
87%
36-44%
EN ISO
7742-2 & 3
EN ISO
14021
Recyklovaný obsah
PlAiN
Odrazivost světla
boARd
tegulAR
micRolook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
15mm
15mm
8mm
6.5mm (M)
7.5mm (D)
15°
600 x 600 x 15 mm
9587 M
9589 M
9590 M
625 x 625 x 15 mm
9587 D
9589 D
9590 D
600 x 1200 x 15 mm
9588 M
625 x 1250 x 15 mm
9588 D
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.15(l)
0.15 0.30 0.25 0.15 0.10 0.15 0.25
třída pohltivosti zvuku = E
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
15mm
15°
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
Dncw
37 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
euro třída A2-s1, d0
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
OBCHOD - Rostock (DE)
Plain Board
PLAIN
l = 0.06 W/m K
15 lEt
4 kg/m2
záruka
Hladký bílý povrch řady PLAIN odpovídá současným požadavkům na
čistou úpravu povrchů a zároveň zachovává možnost maximální světelné
odrazivosti.
Výhody
n Velmi dobrá odrazivost světla:
87 %.
n Úspora energie díky vysoké úrovni
odrazivosti světla.
95 % RH
EN 12667
& ISO 8301
Oblasti použití
Ideální do oblasti obchod / služby.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
79
Minerál hlavní řada > Desky > FINE FISSURED
38-51%
85%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
FiNeFiSSuRed
Odrazivost světla
boARd
tegulAR
micRolook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
15mm
15mm
8mm
6.5mm (M)
7.5mm (D)
15°
600 x 600 x 15 mm
9121 M*
9122 M
625 x 625 x 15 mm
9121 D
9122 D
600 x 1200 x 15 mm
9120 M
Srozumitelnost
15mm
15°
9202 M
* Barvy: Deska s hranou Board 600 x 600 mm je k dispozici v černé barvě (BK).
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.60(H)
0.60 0.40 0.40 0.55 0.75 0.75 0.75
třída pohltivosti zvuku = C
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
4 000
Dncw
34 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
FINE FISSURED
KANCELÁŘE
Fine Fissured Tegular
EEA
EEA
RUS
euro třída A2-s1, d0
euro třída A2-s2, d0 (Black)
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
Povrch FINE FISSURED, který není směrový, se jednoduše instaluje a je
efektivní pro absorpci zvuku.
l = 0.06 W/m K
95 % RH
15 lEt
 3.5 kg/m2
záruka
Výhody
n Dobrý zvuková pohltivost:
0,60 (H) α w
n Dostupné v černé
EN 12667
& ISO 8301
Oblasti použití
Ideální pro komunikační prostory,
zasedací místnosti atd.
FINE FISSURED Black
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
81
Minerál designový > Desky > COLORTONE
51%
EN ISO
14021
Recyklovaný obsah*
COLORTONE DUNE
Srozumitelnost
CARRARA (CA)
PLATINUM (PN)
BLUE MOUNTAIN (BT)
600 x 600 x 15 mm
9095 MCA
9095 MPN
9095 MBT
600 x 1200 x 15 mm
9090 MCA
9090 MPN
9090 MBT
9163 MCA
9163 MPN
9163 MBT
9113 MCA
9113 MPN
9113 MBT
Board
Tegular
600 x 600 x 15 mm
MicroLook
600 x 600 x 15 mm
COLORTONE NEEVA
BLACk (Bk)
CEMENT (Cg)
NAVy (Ny)
METAL (MT)
600 x 600 x 15 mm
2695 MBK
2695 MCG
2695 MNY
2695 MMT
625 x 625 x 18 mm
2404 DBK
2404 DCG
2404 DNY
2404 DMT
600 x 1200 x 15 mm
2696 MBK
2696 MCG
2696 MNY
2696 MMT
625 x 1250 x 18 mm
2405 DBK
2405 DCG
2405 DNY
2405 DMT
Board
Poznámka: Závěsné systémy Trulok Prelude jsou k dispozici v následujících
barvách: Opal (OL), Carrara (CA), Platinum (PN), černá (BK), červená (RD),
Modrá (BE), Zelená (GN), Slonovina (IY), Stříbrnošedá RAL9006 (SG), Měď
(BS), Chrom (CE), Hnědá (BN), Bílá RAL9010 (WR).
Více než 180 RAL barev je k dispozici na speciální objednávku.
COLORTONE DUNE - Barvy: Carrara (CA), Platinium (PN), Blue Mountain (BT).
COLORTONE NEEVA - Barvy: černá (BK), tmavě modrá (NY), kov (MT).
aw
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
COLORTONE
Colortone nabízí jednoduchý způsob, jak si hrát s barvami, a je dostupný s
povrchy Dune nebo Neeva, aby splnil vaše akustické požadavky.
SLUŽBY - Uttoxeter Kino (UK)
Colortone Neeva černá
EN 20140-9
& EN 717-1
NRC 125 250 500
• COLORTONE DUNE
0.55
0.55 0.40 0.40 0.50
Třída pohltivosti zvuku = D
• COLORTONE NEEVA Board 15 mm
1.00
0.95 0.40 0.90 1.00
• COLORTONE NEEVA Board 18 mm
1.00
0.95 0.40 0.85 1.00
Třída pohltivosti zvuku = A
Oblasti použití
Ideální do kaváren, kin, divadel…
0.60 0.55 0.45
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0.90 1.00 1.00
aP
0.90 1.00 0.95
aP
0
125
Dncw
35 dB (COLORTONE DUNE)
24 dB (COLORTONE NEEVA 18 mm)
EEA
Výhody
n Dostupné jsou 3 typy hran (Dune).
n Výborná zvuková pohltivost:
1,00 α w (Neeva).
1000 2000 4000
euro třída A2-s1, d0 (COLORTONE DUNE)
euro třída A1 (COLORTONE NEEVA černá, tmavě modrá )
250
500
1 000
2 000
kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
4 000
Rw
7 dB (COLORTONE NEEVA 15 mm)
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
euro třída A2-s1,d0 (COLORTONE NEEVA Cement)
euro třída A2-s2,d0 (COLORTONE NEEVA kov)
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K (COLORTONE DUNE)
l = 0.033 W/m K (COLORTONE NEEVA Board)
EN 12667
& ISO 8301
95 % RH
COLORTONE DUNE  3.9 kg/m2
COLORTONE NEEVA (Board 15 mm)  1.20 kg/m2
COLORTONE NEEVA (Board 18 mm)  1.26 kg/m2
*Recyklovaný obsah: 51% COLORTONE DUNE
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
83
Minerál designový > Desky > DESIGN CIRRUS IMAGE
33%
83%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
DESIgN CIRRUS IMAgE
Odrazivost světla
Srozumitelnost
IMAgE
52mm
15mm
MICROLOOk
Prelude XL2/TL 15 mm
15mm
4.7mm
52mm
15mm
5mm
600 x 600 x 15 mm
8406 M
aw
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
6.5mm
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.55(H)
0.55 0.35 0.40 0.45 0.60 0.75 0.85
Třída pohltivosti zvuku = D
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
4 000
Dncw
36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
KANCELÁŘE - Southampton Solent University (UK)
Design Cirrus Image
DESIGN CIRRUS IMAGE
EEA
Oblasti použití
Ideální do zasedacích místností…
RUS
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
Design Cirrus umožňuje jednoduchou integraci a zakrývá rastrový systém.
Výhody
n Zakrývá rastrový systém.
n Jednoduché spojení podhledu a
různých inženýrských sítí.
euro třída A2-s1, d0
l = 0.06 W/m K
70 % RH
 4 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
85
Minerál designový > Desky > CONTRAST CIRRUS
33%
83%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
CONTRAST CIRRUS
MICROLOOk
Odrazivost světla
CIRCLES
Srozumitelnost
SqUARES
6mm Ø
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
39.5mm
40mm
15mm
4.5mm
8mm
15mm
15°
600 x 600 x 15 mm
9902 M
aw
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.55
0.50 0.40 0.40 0.45 0.55 0.60 0.65
Třída pohltivosti zvuku = D
Hz
aP
9903 M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
Dncw
36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
euro třída A2-s1, d0
RUS
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
KANCELÁŘE - Škola Schulzentrum Süd Kaiserslautern (DE)
Contrast Squares
95 % RH
 4 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
CONTRAST CIRRUS
CONTRAST CIRRUS poskytuje estetickou kvalitu a dobré akustické
vlastnosti.
Výhody
n Dostupné ve vzorech Circles a
Squares.
n Dobrá úroveň zvukové pohltivosti.
Oblasti použití
Ideální do zasedacích místností…
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
87
Minerál designový > Desky > GRAPHIS
Puntos, Cuadros, Linear, Neocubic, Diagonal, Mix A & B
51%
92%
EN ISO
14021
EN ISO
7742-2 & 3
Recyklovaný obsah
Odrazivost světla
Diskrétnost
gRAPHIS
PUNTOS
CUADROS
LINEAR
NEOCUBIC
DIAgONAL
MIx A
MIx B
39.5mm
15mm
MICROLOOk
Prelude XL2/TL 15 mm
4mm
4mm
R 6.5mm
30°
600 x 600 x 17 mm
9900 M
aw
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
R 6.4mm
17mm
9901 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.15(L)
0.15 0.35 0.20 0.10 0.10 0.15 0.25
Třída pohltivosti zvuku = E
17mm
30°
6.5mm
9220 M
Hz
aP
4mm
R 1.5mm
30°
6.4mm
9221 M
9222 M
17mm
6.4mm
9223 M
9224 M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
Dncw
36 dB
125
250
500
1 000
2 000
kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
4 000
EN 20140-9
& EN 717-1
KANCELÁŘE - BDO Rotterdam (NL)
Graphis Mix A
GRAPHIS
EEA
euro třída A2-s2, d0
RUS
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
Jakoby sádrový design řady GRAPHIS je vhodný pro oblasti vyžadující jasné
a uklidňující prostředí.
l = 0.06 W/m K
70 % RH
6 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Výhody
n Vysoký stupeň odrazivosti světla.
n Dostupné s typem hrany MicroLook.
Oblasti použití
Ideální do recepcí, obchodů nebo
konferenčních místností...
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
89
Minerál designový > Otevřené buňky > VISUAL V49, V64
30%
EN ISO
14021
Recyklovaný obsah
VISUAL
V49
Srozumitelnost
V64
A
C
A
A/58 mm
B/15 mm
C/6.50 mm
Otevřený prostor: 45.6 %
Vyříznutý úhel: 18°
B
C
A/47.20 mm
B/15 mm
C/6.35 mm
Otevřený prostor: 39.6 %
Vyříznutý úhel: 22°
B
MICROLOOk
MICROLOOk
Prelude XL2/TL 15 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
4.5mm
10mm
600 x 600 x 19 mm
4.5mm
19mm
10mm
8580 M
8581 M
1.0
aw
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
euro třída A2-s1, d0 (bez překrytí)
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
RUS
250
500
1 000
2 000
kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
4 000
KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123
EN 13501-1
Podhledy VISUAL jsou k dispozici ve dvou variantách provedení a jsou
navrženy pro umístění do závěsných konstrukcí širokých 15 mm.
Výhody
n Monolitický vzhled stropu.
n Lepší absorpce zvuku díky
integrovanému flísu.
EEA
OBCHOD - City lOung (nl)
Visual V49
VISUAL
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
• V49 + akustický flís
0.50(H)
0.50 0.10 0.30 0.40 0.50 0.75 0.90 aP
Třída pohltivosti zvuku = D
• V49 + akustický flís + 25 mm x 20 kg/m3 vrstva skleněného vlákna
0.95
0.90 0.35 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00 aP
Třída pohltivosti zvuku = A
19mm
70 % RH
 4 kg/m2
Oblasti použití
Ideální do nákupních středisek,
zasedacích místností...
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
91
Řada BIOGUaRd
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ
■ BIOGUARD
(ISO 5, ISO 3)
■ PARAFON HYGIEN (ISO 5)
■ CLEAN ROOM FL (ISO 5)
■
Bioguard pro oblast zdravotnictví
Nátěr BIOGUARD, který se používá na minerální
a kovové podhledové kazety, zajišťuje svými
vlastnostmi antimikrobiální účinek a
povrch kazet se lehce udržuje. Navíc je odolný vůči
dezinfekčním prostředkům.
aNTiKoroZNÍ ZÁVĚSNÁ KoNSTruKCE
Naše antikorozní závěsná konstrukce je
galvanizována a opatřena organickým nátěrem v
souladu s předpisem „Durability – Class of Exposure
Class C“ (EN 13964: tabulka 8). Rovněž byla
testována její odolnost vůči zvýšenému obsahu solí
ve vzduchu v souladu s předpisem EN ISO 9227 –
její odolnost přesáhla 700 hodin.
■
Bioguard zamezuje množení bakterií, plísní a kvasinek, jako např. MSA, E-coli,
Streptococcus Pneumoniae, Bacillus Cereus, Aspergillus Niger, Candida Albicans,
Klebsiella Pneumoniae, Acinebacter Baumanii.
• Míra likvidace těchto mikroorganizmů je 99.9% za méně než 72 hodin. (Testováno
podle JIS Z2801 a NF S 90-351)
• BIOGUARD je účinný proti mikroorganizmům, které se vyskytují na povrchu
podhledových kazet
• Do ovzduší neuvolňuje radiaci ani chemické výpary
• Lidem, zvířatům ani rostlinám neškodí
• Pokud je nátěr povrchu neporušený, je účinný po celou dobu životnosti podhledu.
ParaFoN HYgiEN do čistých prostor a
kuchyní
Odolnost vůči tlakovému mytí vodou a vysoká
absorpce zvuku předurčuje Parafon Hygien
obzvláště do hlučných prostor se zvýšeným
výskytem mastnoty, jako jsou např.kuchyně. Splnění
požadavků normy ISO 5 činí tento výrobek vhodným
do čistých prostor.
HYdroBoard pro oblasti s vyšší vlhkostí
Pro řešení vyžadující vyšší odolnost vůči vlhkosti
je zde HYDROBOARD, který zůstává stabilní při
vlhkostech až 100 %.
CLEaN rooM FL do čistých prostor
Povrch a hrany jsou uzavřeny tenkou vrstvou
polyesteru, která odpuzuje prach a může se
pravidelně omývat. Výrobek je vhodný do ISO 5
čistých prostor.
Ochrana proti Biokontaminaci
ISO Čisté prostory
Použití do prostor klasifikovaných iSo 5 Čisté prostory je určeno pro podhledy
BIOGUARD PLAIN, BIOGUARD ACOUSTIC a METAL BIOGUARD Extra Mikroperforace
Rg 0701 s PREMIUM B15 (testováno podle normy ISO 14644-1).
Použití do prostor klasifikovaných iSo 3 Čisté prostory je určeno pro podhledy METAL
BIOGUARD PLAIN (testováno podle normy ISO 14644-1).
Velmi hladký povrch výrobků BIOGUARD PLAIN, BIOGUARD ACOUSTIC a METAL
BIOGUARD omezuje usazování prachu a mikroorganizmů („Kinetic of Decontamination“
test podle NF S 90-351).
Výrobky BIOGUARD poskytují vynikající voděodpudivost, což umožňuje pravidelné
čištění.
Výrobky BIOGUARD mohou být čištěny zředěnými dezinfekčními prostředky, které
obsahují aktivní látky na bázi čpavku, peroxidu vodíku a chloru.
Výrobky BIOGUARD PLAIN, BIOGUARD ACOUSTIC a METAL BIOGUARD PLAIN jsou
vhodné v prostorách dle kategorií 2 - 6 v souladu s HTM 60.
100% odolnost proti vlhkosti pro výrobky při oboustranném nátěru
(≤100% RH)
■ CERAMAGUARD (100% RH)
■ NEWTONE (100% RH)
■
■
Bioguard poskytuje aktivní ochranu vůči biologické kontaminaci.
■ HYDROBOARD
SpecIfIcká Řešení pRO SpecIfIcké OBlaStI
■
Bioguard je speciální nátěr, který se používá na minerální a kovové podhledové
kazety společnosti Armstrong.
Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům
MiNErÁL
KoV
ZÁVĚSNÁ KoNSTruKCE
Bioguard
PLaiN
Bioguard
aCouSTiC
METaL Bioguard
ExTra MiKroPErForaCE
rg 0701 s
Premium B15
METaL Bioguard
PLaiN
CLEaN rooM
závěsná
konstrukce
HTM 60 Kategorie
Kategorie
2, 3, 4, 5, 6
Kategorie
2, 3, 4, 5, 6
Kategorie
2, 3, 4, 5, 6
Kategorie
1*, 2, 3, 4, 5, 6
Kategorie
2, 3, 4, 5, 6
Klasifikace NF S 90-351
Zóna 1, 2 a 3
Zóna 1, 2 a 3
Zóna 1, 2 a 3
Zóna 1, 2, 3 a 4
Zóna 1, 2 a 3
ISO 5
ISO 5
ISO 5
ISO 3
ISO 4
Minerální
Minerální
Ocel
s akustickou výplní z
minerálních vláken
Ocel
Hliník
Omyvatelné
mokrou houbou
Omyvatelné
mokrou houbou
Omyvatelné
mokrou houbou
Vysokotlaké
vodní čistění **
Omyvatelné
mokrou houbou
■
CEraMaguard & NEWToNE do prostorů s
vysokou vlhkostí
Díky své stoprocentní odolnosti proti vlhkosti jsou
tyto výrobky ideálním řešením
pro bazény, hromadné sprchy, prádelny a další
prostory s výskytem extrémních teplot a vlhkostí.
Třída čistoty částic
Materiál
■
Čistění
Odolnost vůči dezinfekčním
prostředkům
Kvartérní amonné prostředky, peroxid vodíku, chlór
* HTM 60 kategorie 1 požaduje hladký, neperforovaný líc podhledu beze spár. Tam, kde je vyžadováno zachování přístupu do prostoru nad podhledem, společnost Armstrong doporučuje
systém skrytého rastru podhledu Clip-In se spárami vyplněnými vhodným pružným silikonovým tmelem pro zajištění „bezespárého“ řešení.
** Kovové výrobky METAL Clip-In Plain jsou určeny pro vysokotlaké čištění vodou.
Poznámka: V bazénech a dalších prostorách s agresivním prostředím existuje mnoho potenciálních faktorů, které mohou ovlivnit vhodnost použití daného materiálu. Pro další informace
kontaktujte prosím naše obchodní a technické oddělení.
92
93
Specifická řešení > Desky > Bioguard (iSo 5, iSo 3)
≤52%
≤87%
EN iSo
14021
EN iSo
7742-2 & 3
recyklovaný obsah*
bioguard
board
odrazivost světla**
tegular
Prelude XL2/TLX 24 mm/CR 24 mm
Clean Room závěsná konstrukce 24mm
Srozumitelnost
microlook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Clean Room závěsná konstrukce 24mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
15/17mm
15/17mm
8mm
M=6.5mm
D=7.5mm
15°
15/17mm
15°
Bioguard PLaiN
600 x 600 x 15 mm
2221 M
2223 M
2224 M
625 x 625 x 15 mm
2221 D
2223 D
2224 D
600 x 1200 x 15 mm
2222 M
625 x 1250 x 15 mm
2222 D
Bioguard aCouSTiC
600 x 600 x 17 mm
2703 M
2551 M
2552 M
625 x 625 x 17 mm
2703 D
2551 D
2552 D
600 x 1200 x 17 mm
2704 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• BIOGUARD PLAIN
0.15(L) 0.15 0.30 0.20 0.15 0.10 0.20 0.25
Třída pohltivosti zvuku = E
• BIOGUARD ACOUSTIC
0.60(H) 0.60 0.35 0.40 0.50 0.70 0.85 0.90
Třída pohltivosti zvuku = C
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
aP
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
dncw 37 dB (BIOGUARD PLAIN)
dnfw 36 dB (BIOGUARD ACOUSTIC)
EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1
BIOGUARD (ISO 5, ISO 3)
Zdravotnictví-refajaclinic(nL)
BioguardBoard
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
rw
19 dB (BIOGUARD PLAIN)
18 dB (BIOGUARD ACOUSTIC)
EEA
Bioguard nátěr poskytuje výbornou antimikrobiální odolnost vůči různým
bakteriologickým kmenům.
RUS
euro třída A2-s1, d0
G1, V2, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
Výhody
■ ISO 5
■ Vylepšená odolnost vůči vodě:
produkt lze omývat.
■ K dispozici ve verzích Plain
(87% odrazivost světla) a Acoustic
(0,60 (H) α w ).
oblasti použití
Ideální pro oblast zdravotnictví s
průměrným nebo vysokým rizikem
infekce.
Bioguard Plain
l = 0.06 W/m K
EN 12667
& ISO 8301
Bioguard Acoustic
ISO 14644-1
ISO 5
ISO 3 (METAL
BIOGUARD)
95 % RH
15 LET
záruka
4.6 kg/m2 (BIOGUARD PLAIN)
3.8 kg/m2 (BIOGUARD ACOUSTIC)
*Recyklovaný obsah: 52% BIOGUARD PLAIN - 45% BIOGUARD ACOUSTIC
**Odrazivost světla: 87% BIOGUARD PLAIN - 85% BIOGUARD ACOUSTIC
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
95
Specifická řešení > Desky > ParaFoN HYgiEN (iSo 5)
82%
EN iSo
7742-2 & 3
odrazivost světla
ParaFoNHYgieN
Srozumitelnost
board
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Antikorozní závěsná konstrukce 24mm / Clean Room závěsná konstrukce 24mm
18mm
600 x 600 x 18 mm
9702 M
625 x 625 x 18 mm
9702 D
600 x 1200 x 18 mm
9703 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.95
0.95 0.40 0.85 0.90 0.90 0.95 0.90
Třída pohltivosti zvuku = a
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
EEA
euro třída A2-s1, d0
EN 13501-1
l = 0.033 W/m K
ISO 5
95 % RH
15 LET
1.3 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
PARAFON HYGIEN (ISO 5)
ISO 14644-1
Zdravotnictví-Kuchyně
Parafon Hygien
PARAFON HYGIEN nabízí příjemné vyvážení mezi vizuálním komfortem,
omyvatelností a hygienickými vlastnostmi.
Výhody
■ ISO 5
■ Vhodné čištění vodou pod vysokým
tlakem (max 80 barů)*.
■ Výborná zvuková pohltivost:
0,95 α w.
oblasti použití
Ideální do kuchyní a zdravotnických
prostor.
*tryskatlakovéhočističemusíbýtvrežimumytírozprašovánívody,atopodúhlemminimálně30°azároveňnesmíbýtvevysokotlakémrežimu„cutting“.Vzdálenostmeziústím
tryskyapodhledovoukazetounesmíbýtmenšínež300mm.Stříkásepodúhlem45°.
ParaFoNHYgieNbymělbýtinstalovánaspolečněsantikoroznízávěsnoukonstrukcí24mmamělibybýtpoužityodpovídajícípřítlačnéklipy,abysystémodolalvysokotlakému
mytívodou.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
97
Specifická řešení > Desky > CLEaN rooM FL (iSo 5)
*
78%
EN iSo
7742-2 & 3
odrazivost světla
cleaNroomFl
board
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Antikorozní závěsná konstrukce 24mm / Clean Room závěsná konstrukce 24mm
15mm
600 x 600 x 15 mm
9527 M
600 x 1200 x 15 mm
9529 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.15
0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.15 0.25
Třída pohltivosti zvuku = E
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
odrazivost světla
dncw
36 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
euro třída A2-s1, d0
GOST 30244-94 ; V1, D1, T1 NPB 244-97
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
CLEAN ROOM FL (ISO 5)
Zdravotnictví
Clean Room FL
ISO 5
95 % RH
15 LET
5 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
ISO 14644-1
CLEAN ROOM FL je uzavřen tenkou vrstvou polyesteru, který pokrývá
plochu i hrany a poskytuje tak výbornou sílu povrchu.
Výhody
■ ISO 5
■ Nepřitahuje prach.
■ Přizpůsobeno pro obvyklé mytí.
oblasti použití
Ideální do počítačových místností a do
prostředí čistých prostor.
*kroměinstalacísesilikonovýmispoji.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
99
Specifická řešení > Desky > hydroboard (≤100% rh)
82%
EN iSo
7742-2 & 3
odrazivost světla
HYdroboard
Soustředění
board
Prelude 24mm Antikorozní závěsná konstrukce
15mm
600 x 600 x 15 mm
600 x 1200 x 15 mm
3687 M
3688 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.95
0.90 0.35 0.80 1.00 0.85 1.00 1.00
Třída pohltivosti zvuku = a
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
odrazivost světla
dnfw
22 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A1
EN 13501-1
l = 0.033 W/m K
HYDROBOARD (≤100% RH)
Zdravotnictví-Hydroterapeutickámístnost
Hydroboard
≤ 100 % RH
15 LET
 1.20 kg/m2
záruka
EN 12667
& ISO 8301
Hydroboard může odolat permanentní relativní vlhkosti až do 95 % při teplotě
30 °C bez potřeby prohýbání, křivení nebo delaminace a příležitostně až
100% RH.
Výhody
■ Stabilní při relativní vlhkosti až 100 %.
■ Lze instalovat v teplotách od 0 °C
do 40 °C.
oblasti použití
Vhodný pro toalety, sprchy a
hydroterapeutické místnosti a měl by
být instalován na konstrukce odolné
vůči korozi.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
101
Specifická řešení > Desky > CEraMaguard (100% rH)
≤ 79%
38%
EN iSo
14021
EN iSo
7742-2 & 3
recyklovaný obsah
ceramaguard
odrazivost světla
Srozumitelnost
board
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Antikorozní závěsná konstrukce 24mm / Clean Room závěsná konstrukce 24mm
15mm
600 x 600 x 15 mm
607 M
600 x 1200 x 15 mm
608 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.55(MH) 0.60 0.25 0.30 0.50 0.80 0.85 0.75
Třída pohltivosti zvuku = d
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
dncw
39 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
euro třída A1
NG to FZ 123
EN 13501-1
CERAMAGUARD (100% RH)
l = 0.067 W/m K
SLUŽBY-Šatny
Ceramaguard
100 % RH
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
7 kg/m2
20 kg/m2
pokud mokré
CERAMAGUARD je vyroben z jedinečného, velmi hutného kompozitu
keramiky a minerálu.
Výhody
■ 100% odolnost vůči relativní vlhkosti.
■ Trvanlivý, omyvatelný a vhodný pro
drhnutí kartáčem.
■ Rezistentní vůči výskytu plísní a
bakterií.
oblasti použití
Ideální pro bazény, šatny, sprchy a
uzavřené garáže.
antikoroznízávěsnýsystém24mmvmístech,kdestálávlhkostvzduchupřekračuje95%rH. Pokudpodmínkystávajícívysokévlhkostimajízanásledekzvýšeníhmotnosti
podhledu,potomuvýrobkuceramaguardlzepoužíthlavníprofilyvevzdálenostechpo600mm.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
103
Specifická řešení > Desky > NEWToNE (100% rH)
84%
EN iSo
7742-2 & 3
odrazivost světla
NeWtoNe
diskrétnost
board
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Antikorozní závěsná konstrukce 24mm / Clean Room závěsná konstrukce 24mm
6mm
600 x 600 x 6 mm
1201 M
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.10(L)
0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05
Třída pohltivosti zvuku = Není klasifikována
a w
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(Hz)
dncw
37 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
euro třída A2-s1, d0
NG to FZ 123
EN 13501-1
NEWTONE (100% RH)
SLUŽBY-Plaveckýbazén
newtone
100 % RH
15 LET
 6 kg/m2
záruka
NEWTONE je hydratovaná křemičitanová izolační podhledová kazeta, která
je vhodná pro použití v prostředích s extrémními vlhkostmi a teplotami.
Výhody
■ 100% odolnost vůči relativní vlhkosti.
■ Vhodná do extrémních teplot a
vlhkostí.
■ Odolná vůči poškození.
oblasti použití
Ideální do lázní a akvaparků.
V prostředí, kde vlhkost běžně dosahuje nebo překračuje 90% RH, doporučujeme použít Antikorozní závěsný systém.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
105
standardní perForované vzory
Ultra
Mikroperforace
Extra
Mikroperforace
Rg 0501
Rg 0701
Průměr otvorů:
0,5 mm
Otevřený prostor:
0.64 %
Průměr otvorů:
0,7 mm
Otevřený prostor:
1,5 %
Bezvýplňová
technologie
absorpce
Standardní akustické
výplně*: Flís; B15;
OP19
Mikroperforace
Rd 1522
Standardní
perforace
Rg 2516
Průměr otvorů:
1,5 mm
Otevřený prostor:
22 %
Standardní akustické
výplně*: Flís; B15;
OP19
Průměr otvorů:
2,5 mm
Otevřený prostor:
16 %
Standardní akustické
výplně*: Flís; B15;
OP19
Pro Tahokovové vzory přejděte prosím na str. 125.
KOV
■ CLIP-IN
■ LAY-IN
Letiště Dubaj – Kovové podhledy METAL
■ ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ
■ TAHOKOV (LAY-IN, ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ)
■ HOOK-ON
Instalace
FlexIbIlIta
Formát
Všechny kovové výrobky řady METAL jsou
navrženy tak, aby je bylo možno jednoduše a
rychle osadit na standardní závěsné systémy
nebo na designové závěsné systémy, které
sami nabízíme v rámci našeho výrobního
programu.
Kromě prvků, které zahrnují různé velikosti
jednotlivých modulů v návaznosti na různé
velikosti místností a prostor, řada kovových
podhledů METAL nabízí rovněž podhledové
kazety pro moduly o polovičním rozměru a také
dělené kazety. V případě, že je požadována
větší variabilita projektu, může společnost
Armstrong nabídnout zákazníkovi plně funkční
technický návrh podhledů řady METAL pro
netypické projekty. Pro další informace o našich
službách v této oblasti kontaktujte prosím
obchodní a technické oddělení.
Desky a lamely podhledové řady METAL
nabízíme v následujících variantách:
• Standardní kazety pro instalaci v běžných
rastrových systémech,
• Variabilní rozměry desek a kazet pro moduly,
které se přizpůsobují specifickým rozměrům
půdorysů budov a estetickým požadavkům,
• Produkty s různými možnostmi perforací, v
nabídce jsou rovněž otevřené buňky řady
Cellio.
Řada řešení kovových stropů společnosti
Armstrong je vyráběna a certifikována dle EN
13964:2004 + A1(2006) a nese značku CE.
Pro technické detaily viz str. 108.
106
Informace o dalších možnostech perforací poskytneme na vyžádání.
HygIena
povrcHová úprava
barvy
Všechny kovové podhledové kazety řady METAL
a jejich hrany mohou být opatřeny povrchovou
úpravou BIOGUARD. Antimikrobiální nátěr
BIOGUARD na podhledech řady METAL má
vynikající antibakteriální vlastnosti s účinností
vůči rozličným bakteriálním kmenům a aktivně
snižuje počet bakteriálních kmenů. Nátěr
BIOGUARD je obzvláště vhodný do prostor, na
které jsou kladeny přísné hygienické požadavky.
Další informace najdete na str. 92 nebo prosím
kontaktujte obchodní a technické oddělení.
Produkty mají na povrchu trvanlivý
elektrostaticky nanášený polyesterový
práškový lak.
Standardní barvy
RAL 9010
Global White
RAL 9006
RAL 9007
bezpečnost
Podhledové prvky řady METAL mají díky své
kovové konstrukci vysokou pevnost a odolnost
proti nárazu. Pro další posílení celkového
zabezpečení mohou být ke konstrukci rastru
připevněny tyto systémy: Axal Vector, Q-Clip,
R-Clip, T-ClipF, R-H 200, R-H 215 a R-H
220, což je vhodné zejména do prostor,
kde je potřeba zamezit vstupu do podhledu
nepovolaným osobám.
Výrobky Q-Clip, R-Clip a R-H 200 mohou být
rovněž opatřeny vhodným oboustraným nátěrem
pro částečné použití ve venkovních prostorách a
zajištěny venkovními klipy.
polo-standardní prvky
Schopnost vytvořit jeden celek s vedením
inženýrských sítí v budově je charakteristickou
stránkou systému podhledů METAL.
Podhledové kazety Metal mohou být vyrobeny
s výřezy, štěrbinami a speciálními tvarovými
detaily tak, aby se mohly přizpůsobit velkému
množství různých technických vedení v
moderních budovách dneška. Bez ohledu na to,
zda se použijí standardní kovové kazety nebo
jsou kazety více přizpůsobené specifickému
řešení budovy, umístění osvětlovacích
těles, vzduchotechnických mřížek a prvků
protipožárního systému musí být zkoordinováno
s celým podhledovým systémem. Tato nezbytná
koordinace je pro nás standardem a vzhledem k
pokročilým možnostem výroby tohoto systému
jsme schopni nabídnout kovový podhled METAL
připravený po konstrukční stránce tak, aby mohl
být bez problémů osazen v místech průběhu
technických vedení. V případě nutnosti ukončit
podhled na obvodu či vyřešit různé přechody a
styky, je možno vyrobit i půlkazety nebo kazety
různých rozměrů.
RAL 9010
20% lesk
12% lesk
30% lesk
30% lesk
Global White
RAL 9006
RAL 9007
Pro Tahokovové standardní barvy přejděte
prosím na str. 125.
materIály
Produkty jsou vyrobeny z galvanizované oceli.
Parametry oceli se liší podle typu,
velikosti a konfigurace produktu.
107
TECHNICKÉ INFORMACE
EN 13501-1
Akustický flís v černé barvě, 63 g/m2
Premium B15
Premium OP19
akustIcké vlastnostI
premIum b15
premIum op19
Akustický flís nabízí nákladově efektivní řešení
pro obecné požadavky na absorpci zvuku. Jako
řešení, které je přilepeno k rubu kovové kazety,
pomáhá eliminovat znečišťování ve vzoru, ke
kterému může docházet u řešení s pouhým
vložením.
Řešení B15 byla vyvinuta kvůli kombinaci dobré
absorpce zvuku s vysokým tlumením zvuku.
Kombinuje akustický flís s 15mm minerální
výplňovou deskou jako řešení upravené z výroby.
Premium OP19 nabízí vysokou absorpci zvuku
využitím společností Armstrong speciálně
vyvinuté minerální výplňové desky Armstrong
s nízkou hustotou. S Premium OP19 lze
dosáhnout absorpce zvuku až třídy A.
Netýká se podhledů z Tahokovu.
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
108
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mikroperforace Rd 1522 s Premium OP19 (6713)
Standardní perforace Rg 2516 s Premium OP19 (6715)
Mikroperforace Rd 1522 s flísem (2175)
Standardní perforace Rg 2516 s flísem (L/2463)
Extra Mikroperforace Rg 0701 s Premium OP19 (6714)
Extra Mikroperforace Rg 0701 s Premium B15 (2334)
Mikroperforace Rd 1522 s Premium B15 (2337)
Standardní perforace Rg 2516 s B15 (2340)
Extra Mikroperforace Rg 0701 s flísem (2253)
Ultra Microperforation - bez akustické výplně (2258)
Plain (bez perforace) - bez akustické výplně (2206)
Dncw
Plain (bez perforace) s B15 (2439) = 47 dB
Plain (bez perforace) - bez akustické výplně (2438) = 44 dB
Standardní perforace Rg 2516 s Premium B15 (2443) = 41 dB
Mikroperforace Rd 1522 s Premium B15 (2443) = 41 dB
Extra Mikroperforace Rg 0701 s Premium B15 (2427) = 40 dB
Extra Mikroperforace Rg 0701 s Premium OP19 (6720) = 31 dB
Extra Mikroperforace Rg 0701 s flísem (2432) = 30 dB
Standardní perforace Rg 2516 s Premium OP19 (6719) = 28 dB
Mikroperforace Rd 1522 s Premium OP19 (6719) = 27 dB
Standardní perforace Rg 2516 s flísem (2437) = 20 dB
Mikroperforace Rd 1522 s flísem (2437) = 20 dB
Ultra Microperforation - bez akustické výplně (2258) = 18 dB
Rw
Plain (bez perforace) s Premium B15 (5937) = 21 Rw
Plain (bez perforace) - bez akustické výplně (5936) = 19 Rw
Microperforation s Premium B15 (5941) = 18 Rw
Standard perforation s Premium B15* (5941) = 18 Rw
Extra Microperforation s Premium OP19 (6725) = 15 Rw
Standard Perforation s Premium OP19 (6726) = 13 Rw
Microperforation s Premium OP19 (6724) = 12 Rw
Standard perforation s flísem* (5939) = 6 Rw
Microperforation s flísem (5939) = 6 Rw
Standard perforation bez flísu* (5938) = 5 Rw
Microperforation bez flísu (5938) = 5 Rw
aW
1.00
0.95
0.75
0.75
0.70
0.65
0.60(H)
0.60(H)
0.55(L)
0.40(LM)
0.10(L)
Class
A
A
C
C
C
C
C
C
D
D
-
NRC
0.90
0.90
0.80
0.70
0.75
0.60
0.60
0.60
0.65
0.55
0.10
125
0.46
0.48
0.30
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.45
0.33
0.25
250
0.78
0.76
0.75
0.75
0.70
0.45
0.40
0.45
0.75
0.65
0.15
500
0.94
0.93
0.90
0.65
0.78
0.55
0.50
0.50
0.70
0.70
0.10
1000
0.89
0.86
0.65
0.65
0.78
0.70
0.65
0.65
0.55
0.41
0.10
2000
1.06
1.04
0.75
0.75
0.72
0.80
0.75
0.75
0.55
0.36
0.10
4000 Hz
1.08 aP
0.95 aP
0.80 aP
0.75 aP
0.46 aP
0.70 aP
0.90 aP
0.90 aP
0.45 aP
0.26 aP
0.10 aP
EN ISO 13829
Tahokov
EEA
Euroclass A2-s1, d0
tepelná vodIvost
EN 126667
& ISO 8301
Pokud používáte kovové zavěšené stropy METAL s perforací,
dutinu lze využít jako součást mechanické části rozvodu
vzduchu, pokud se používá pro dodávku pléna. S tímto
uspořádáním je tlak vzduchu v plénu vždy kladný v porovnání
s místností pod ním. Určité kazety lze vybrat jako otevřené
(aktivní), a ty se stanou difuzory vzduchu, zatímco zbývající
kazety budou mít svou perforaci uzavřenou (budou neaktivní).
Tímto způsobem lze dodávku vzduchu do místnosti po stránce
objemu regulovat v závislosti na tlakovém spádu a požadavků
na výměnu vzduchu.
Společnost Armstrong provádí rozsáhlé testy ohledně průtoku
vzduchu na nejběžnějších výrobcích Metal v souladu s
EN 12114 a EN ISO 13829 v akreditovaných laboratořích
třetích stran. Kontaktujte prosím vaše místní centrum technické
podpory ohledně dalších podrobností o těchto výsledcích.
odrazIvost světla
EN 7742-2 & 3
Typ
Tepelná vodivost W/mK
Plain (bez perforace), bez výplně
0,244
Plain (bez perforace), s flísem
0,163
Plain (bez perforace), s 8mm minerální vlnou
(100kg/m3) opatřenou hliníkovou fólií
0,187
Plain (bez perforace), s flísem a Premium B15
0,073
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
125
průtok vzducHu
Vzor
Plain (bez perforace)
Ultra Mikroperforace
Extra Mikroperforace Rg 0701 s černým
akustickým flísem
Standardní perforace Rg 2516 s černým
akustickým flísem
Mikroperforace Rd 1522 s černým
akustickým flísem
RAL 9010
85%
83%
Global White
75%
73%
80%
70%
70%
65%
65%
60%
Měřeno podle ASTM 1477-98
Netýká se podhledů z Tahokovu.
systém Integrace
1.2
aP
Podhledové prvky kovové řady METAL společnosti Armstrong
mají atesty pro různé kategorie požární odolnosti
Plain (bez perforace) bez akustické výplně
EEA
euro třída A1 (RAL 9010)
EEA
euro třída A2-s1, d0 (další barvy)
EEA
euro třída B-s1, d0 (s těsnícím páskem)
Bez akustické výplně
Perforace ø ≤ 2.5 mm
EEA
euro třída A1 (RAL 9010)
EEA
euro třída A2-s1, d0 (další barvy))
EEA
euro třída B-s1, d0 (s těsnícím páskem)
S akustickým flísem, izolační deska opatřená hliníkovou fólií
(AFBTF) nebo vložka Premium B15
Perforace ø ≤ 2.5 mm (akustická výplň)
EEA
euro třída A2-s2, d0
Perforace ø ≤ 2.5 mm (akustický flís a těsnící pásek)
EEA
euro třída B-s2, d0
Perforace ø ≤ 2.5 mm (AFBTF)
EEA
euro třída A1
Perforace ø ≤ 2.5 mm (výplň Premium B15)
EEA
euro třída A2-s1, d0
Perforace ø ≤ 2.5 mm (Premium OP19)
EEA
Euroclass A2-s2, d0
250
500
1 000
2 000
4 000
Kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
* Odhad
1) V souladu s normou EN ISO 140-3 (podhled zavěšen mezi dvěmi přenosovými soustavami) byl v nezávislé certifikované zkušebně proveden test na Index celkové redukce
zvuku (SRI)
2) Hodnoty Rw se stanoví v souladu s EN ISO 717-1.
3) Hodnoty pro Standard perforaci Rg 2516 (16% otevřeného prostoru) jsou
odhadovány jako ne menší než pro Micro perforaci Rd 1522 (22% otevřeného prostoru).
Axal Vector
MicroLook 8
MicroLook 16
Tegular 2
Tegular 8
Tegular 11 F
Tegular 16
Board
Q-Clip/Q-Clip F
R-Clip/R-Clip F
S-Clip F
T-Clip F
Q-H 100 F
Q-H 120 F
R-H 200
R-H 215
R-H 220
Board Tahokov
MicroLook 8 Tahokov
Tegular 8 Tahokov
Tegular 14 Tahokov
SILHOUETTE 15
INTERLUDE 15
PRELUDE 15
✔
✔
✔
PRELUDE 24 XL² PRELUDE 24 TLX
GEMAGRID s
profilem DP 12
GEMAGRID s
GEMAGRID s
GEMAGRID s
U-CHANNEL se
profilem tvaru J profilem tvaru H 35 profilem tvaru H 28
SPRING T
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
109
KOV CLIP-IN > Q-CLiP, R-CLiP
do
≤ 30%
85%
EN iSO
14021
Recyklovaný obsah
CLIP-IN
PLaIN
EN iSO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
Soustředění
Diskrétnost
Srozumitelnost
StaNdardNí
PerforaCe
MIKroPerforaCe
extra
MIKroPerforaCe
ULtra
MIKroPerforaCe
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Rg 0501
Bez perforace
Otvory o průměru 2,5 mm
16 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 1,5 mm
22 % otevřeného prostoru
600 x 600 mm
3809 M
3810 M
3811 M
2094 M
4955 M
625 x 625 mm
3809 D
3810 D
3811 D
2094 D
4955 D
500 x 500 mm
2059 M
2069 M
2078 M
2086 M
4956 M
300 x 600 mm*
2058 M
2068 M
2077 M
2085 M
4958 M
600 x 600 mm
2056 M
2067 M
2076 M
2083 M
4957 M
312.5 x 625 mm*
3805 D
3806 D
3807 D
3808 D
4958 D
625 x 625 mm
2056 D
2067 D
2076 D
2083 D
4957 D
Otvory o průměru 0,7 mm Otvory o průměru 0,5 mm
1 % otevřeného prostoru 0,64 % otevřeného prostoru
Q-Clip
Pravoúhlá hrana
Q-Clip F
3mm zkosení
* Bez možnosti vyklopení směrem dolů
R-Clip
Pravoúhlá hrana
312.5 x 1500 mm
3812 D
3818 D
3824 D
3830 D
400 x 1500 mm
3813 M
3819 M
3825 M
3831 M
312.5 x 2000 mm
3814 D
3820 D
3826 D
3832 D
400 x 2000 mm
3815 M
3821 M
3827 M
3833 M
312.5 x 2500 mm
3816 D
3822 D
3828 D
3834 D
400 x 2500 mm
3817 M
3823 M
3829 M
3835 M
300 x 1200 mm
2061 M
2070 M
2079 M
2089 M
600 x 1200 mm
2062 M
2071 M
2080 M
2087 M
400 x 1800 mm
2063 M
2072 M
2081 M
2090 M
R-Clip F
3mm zkosení
KANCELÁŘE - Strabag company (PL)
CLIP-IN
ČTVERCOVÉ & OBDÉLNÍKOVÉ KAZETY
■
■
■
■
■
■
■
Skrytý závěsný systém GemaGrid©®
se svěrným profilem DP 12.
Hladký, monolitický povrch s mezerou
0 mm.
Lze vyjmout směrem dolů pomocí
demontážního nářadí.
Vyžaduje nízkou dutinu stropu.
Minimální výška instalace asi 100 mm.
Jednoduše omyvatelný povrch.
Pro snadný přístup lze všechny
■
■
produkty CLIP-IN objednat s funkcí
vyklápění dolů "Window".
Všechny produkty CLIP-IN lze zajistit
pomocí oddělené bezpečnostní
svorky.
Čistá místnost: Q-Clip, Q-Clip F,
R-Clip F
Seismické: Q-Clip, Q-Clip F
Exteriér: Q-Clip, Q-Clip F, R-Clip,
R-Clip F
„Window“ výklopné směrem dolů
Viz. str. 109
5 kg/m2 –
Ocelová podhledová kazeta
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
(1) Pro kazety Plain (bez perforace) nebo perforované bez flísu.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
111
KOV CLIP-IN > S-Clip F, T-Clip F
do
≤ 30%
85%
EN iSO
14021
Recyklovaný obsah
CLIP-IN
PLaIN
EN iSO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
Soustředění
Diskrétnost
Srozumitelnost
StaNdardNí
PerforaCe
MIKroPerforaCe
extra
MIKroPerforaCe
ULtra
MIKroPerforaCe
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Rg 0501
Bez perforace
Otvory o průměru 2,5 mm
16 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 1,5 mm
22 % otevřeného prostoru
600 x 600 mm
2092 M
2092 M
2093 M
2770 M
4959 M
321.5 x 625 mm
3801 D
3802 D
3803 D
3804 D
4960 D
625 x 625 mm
2091 D
2092 D
2093 D
2770 D
4959 D
300 x 900 mm
3706 M
3709 M
3712 M
3715 M
300 x 1200 mm
3707 M
3710 M
3713 M
3716 M
300 x 1500 mm
3708 M
3711 M
3714 M
3717 M
500 x 500 mm
9301 M
9309 M
9428 M
2746 M
300 x 600 mm
4330 M
4331 M
4332 M
2747 M
600 x 600 mm
9300 M
9308 M
9337 M
2744 M
675 x 675 mm
2052 M
2053 M
2054 M
2745 M
750 x 750 mm
2575 M
2576 M
2577 M
2756 M
300 x 1200 mm
9304 M
9312 M
9430 M
2748 M
600 x 1200 mm
4314 M
4315 M
4316 M
2750 M
300 x 1500 mm
9305 M
9313 M
9431 M
2749 M
Otvory o průměru 0,7 mm Otvory o průměru 0,5 mm
1 % otevřeného prostoru 0,64 % otevřeného prostoru
S-Clip F
3mm zkosení
T-Clip F
5mm zkosení
Viz. str. 109
5 kg/m2 –
Ocelová podhledová kazeta
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
(1) Pro kazety Plain (bez perforace) nebo perforované bez flísu.
OBCHOD - GGZ Oost Brabant (NL)
CLIP-IN
ČTVERCOVÉ & OBDÉLNÍKOVÉ KAZETY
S-Clip F
• Skrytý závěsný systém GemaGrid©®
se svěrným profilem DP 12.
T-Clip F
• Skrytý závěsný systém C-channel s
pružinou T. Možnost zajištění pomocí
oddělené bezpečnostní svorky.
■
■
■
■
■
Hladký, monolitický povrch s mezerou
0 mm.
Lze vyjmout směrem dolů pomocí
demontážního nářadí.
Vyžaduje nízkou dutinu stropu.
Minimální výška instalace asi 100 mm.
Jednoduše omyvatelný povrch.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
113
KOV LAY-IN > Axal Vector, Board, Microlook
do
≤ 30%
85%
EN iSO
14021
Recyklovaný obsah
LaY-IN
PLaIN
Bez perforace
EN iSO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
Soustředění
Diskrétnost
Srozumitelnost
StaNdardNí
PerforaCe
MIKroPerforaCe
extra
MIKroPerforaCe
ULtra
MIKroPerforaCe
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Rg 0501
Otvory o průměru 2,5 mm
16 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 1,5 mm
22 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 0,7 mm Otvory o průměru 0,5 mm
1 % otevřeného prostoru 0,64 % otevřeného prostoru
Axal Vector (2) (3)
6mm zkosení
500 x 500 mm
3072 M
3075 M
3078 M
3081 M
300 x 600 mm
2578 M
2579 M
2580 M
2581 M
600 x 600 mm
9418 M
9419 M
9420 M
2118 M
675 x 675 mm
3073 M
3076 M
3079 M
3082 M
750 x 750 mm
3074 M
3077 M
3080 M
3083 M
600 x 600 mm
9334 M
9335 M
9427 M
2771 M
4961 M
625 x 625 mm
2119 D
2126 D
2133 D
2771 D
4961 D
600 x 1200 mm
2123 M
2125 M
2132 M
2772 M
500 x 500 mm
9321 M
9436 M
9325 M
2792 M
4962 M
600 x 600 mm
9320 M
9339 M
9324 M
2184 M
4963 M
675 x 675 mm
2165 M
2208 M
2210 M
2793 M
750 x 750 mm
2588 M
2589 M
2590 M
2794 M
300 x 1200 mm
3718 M
3720 M
3722 M
3724 M
600 x 1200 mm
3719 M
3721 M
3723 M
3725 M
500 x 500 mm
2190 M
2194 M
2207 M
2788 M
600 x 600 mm
4700 M
4701 M
4702 M
2787 M
675 x 675 mm
2144 M
2152 M
2153 M
2791 M
750 x 750 mm
2585 M
2586 M
2587 M
2789 M
Board (4) (5)
24mm
Pravoúhlá hrana
MicroLook 8
15mm
Pravoúhlá hrana
MicroLook 16
LAY-IN
KANCELÁŘE - Fortis Bank (NL)
ČTVERCOVÉ & OBDÉLNÍKOVÉ KAZETY
4964 M
15mm
Axal Vector
• Vyžaduje nízkou dutinu stropu.
• Přístupné zespodu, bez potřeby nářadí.
• Minimální narušení.
• Silně formované hrany odolné vůči
poškození.
• Ideální pro renovaci a vylepšování
existujících stropů.
• Poloskryté řešení podhledu s 6mm
mezerou (částečně zakrývá starý rastr).
• Závěsný systém Prelude 24 XL2
Board
• Ekonomický způsob, jak získat výhody
kovového podhledu.
• Viditelný závěsný systém Prelude 24 TLX
MicroLook
Dostupný s 8mm a 16mm
polozapuštěním.
• Viditelný závěsný systém Prelude
15 XL2/ TL
• Volitelný závěs pro 8mm polozapuštění
Silhouette nebo interlude designový
rastr.
• Všechny produkty LAY-IN lze zcela a
jednoduše odmontovat bez použití
jakéhokoli nářadí.
Pravoúhlá hrana
•
■
Jednoduše omyvatelný povrch.
Viz. str. 109
5 kg/m2 –
Ocelová podhledová kazeta
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
(1) Pro kazety Plain (bez perforace) nebo perforované bez flísu.
(2) Možno použít jen se závěsným systémem Prelude 24 XL2.
(3) Axal Vector Rg 2516 & Rd 1522: s 20mm neperforovaným okrajem.
(4) Možno použít jen se závěsným systémem Prelude 24 TLX.
(5) Board Rg 2516 & rd 1522: s perforací přes hranu.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
115
KOV LAY-IN > Tegular
do
≤ 30%
85%
EN iSO
14021
Recyklovaný obsah
LaY-IN
PLaIN
Bez perforace
EN iSO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
Soustředění
Diskrétnost
Srozumitelnost
StaNdardNí
PerforaCe
MIKroPerforaCe
extra
MIKroPerforaCe
ULtra
MIKroPerforaCe
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Rg 0501
Otvory o průměru 2,5 mm
16 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 1,5 mm
22 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 0,7 mm Otvory o průměru 0,5 mm
1 % otevřeného prostoru 0,64 % otevřeného prostoru
Tegular 2
600 x 600 mm
9442 M
9443 M
9444 M
2786 M
4965 M
625x625 mm
2168 D
2171 D
2172 D
2174 D
4965 D
500 x 500 mm
4833 M
4834 M
4835 M
2784 M
600 x 600 mm
9683 M
9684 M
9685 M
2783 M
675 x 675 mm
2138 M
2139 M
2140 M
2785 M
300 x 1200 mm
3726 M
3728 M
3730 M
3732 M
600 x 1200 mm
3727 M
3729 M
3731 M
3733 M
600 x 600 mm
2147 M
2149 M
2150 M
3839 M
4966 M
625 x 625 mm
2147 D
2149 D
2150 D
3839 D
4966 D
600 x 1200 mm
3836 M
3837 M
3838 M
3840 M
500 x 500 mm
4803 M
4804 M
4805 M
2781 M
600 x 600 mm
9680 M
9681 M
9682 M
2779 M
675 x 675 mm
2135 M
2136 M
2137 M
2780 M
750 x 750 mm
2582 M
2583 M
2584 M
2782 M
24mm
Pravoúhlá hrana
Tegular 8
24mm
Pravoúhlá hrana
Tegular 11 F
24mm
3mm zkosení
Tegular 16
24mm
Pravoúhlá hrana
LAY-IN
ČTVERCOVÉ & OBDÉLNÍKOVÉ KAZETY
Tegular 2
• S 2mm polozapuštěním. Viditelný
závěsný systém Prelude 24 TLX.
Tegular 8 or 16
• S 8 a 16mm polozapuštěním. Viditelný
závěsný systém Prelude 24 XL2/ TLX.
Viz. str. 109
KANCELÁŘE - Leman Office (B)
Tegular 11 F
• S 11mm polozapuštěním. Viditelný
závěsný systém Prelude 24 XL2/ TLX.
5 kg/m2 –
Ocelová podhledová kazeta
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
(1) Pro kazety Plain (bez perforace) nebo perforované bez flísu.
Všechny produkty LAY-IN lze zcela a
jednoduše odmontovat bez použití
jakéhokoli nářadí.
■ Jednoduše omyvatelný povrch.
■
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
117
KOV HOOK-ON > R-H 200, R-H 215, R-H 220, Q-H 100 F, Q-H 120 F
do
≤ 30%
85%
EN iSO
14021
Recyklovaný obsah
HooK-oN
PLaIN
Bez perforace
EN iSO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
Soustředění
Diskrétnost
Srozumitelnost
StaNdardNí
PerforaCe
MIKroPerforaCe
extra
MIKroPerforaCe
ULtra
MIKroPerforaCe
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Rg 0501
Otvory o průměru 2,5 mm
16 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 1,5 mm
22 % otevřeného prostoru
Otvory o průměru 0,7 mm Otvory o průměru 0,5 mm
1 % otevřeného prostoru 0,64 % otevřeného prostoru
R-H 200
Pravoúhlá hrana
400 x 1800 mm
3841 M
3846 M
3851 M
3858 M
400 x 2100 mm
3842 M
3847 M
3852 M
3859 M
400 x 2400 mm
3843 M
3848 M
3853 M
3860 M
400 x 2700 mm
3844 M
3849 M
3854 M
3861 M
400 x 3000 mm
3845 M
3850 M
3857 M
3862 M
400 x 1800 mm
3863 M
3868 M
3873 M
3878 M
400 x 2100 mm
3864 M
3869 M
3874 M
3879 M
400 x 2400 mm
3865 M
3870 M
3875 M
3880 M
400 x 2700 mm
3866 M
3871 M
3876 M
3881 M
400 x 3000 mm
3867 M
3872 M
3877 M
3882 M
400 x 1750 mm
3883 M
3889 M
3896 M
3922 M
400 x 2000 mm
3884 M
3890 M
3897 M
3923 M
400 x 2250 mm
3885 M
3891 M
3898 M
3924 M
400 x 2500 mm
3886 M
3893 M
3899 M
3925 M
400 x 2750 mm
3887 M
3894 M
3920 M
3926 M
400 x 3000 mm
3888 M
3895 M
3921 M
3927 M
600 x 600 mm
4967 M
4968 M
4969 M
4970 M
4971 M
625 x 625 mm
4967 D
4968 D
4969 D
4970 D
4971D
625 x 625 mm
4972 D
4973 D
4974 D
4975 D
R-H 215
Pravoúhlá hrana
R-H 220 (2)
Pravoúhlá hrana
Q-H 100 F (2)
2mm zkosení
KANCELÁŘE - The City of St. Gallen (CH)
HOOK-ON
3mm zkosení
OBDÉLNÍKOVÉ PANELY
Dostupný s těsněním nebo bez
těsnění*.
©®
■ Skrytý závěsný systémGemaGrid
(s J profilem pro R-H 200 a Q-H 100 F,
H profilem 28 pro R-H 220 a Q-H 120 F,
H profilem 35 pro R-H 215).
■ Obzvláště vhodný do prostor s
velkou plochou stropů s hladkým,
monolitickým povrchem.
■
Q-H 120 F (2)
Všechny produkty Hook-On lze
demontovat a jednoduše nahradit bez
použití jakéhokoli nářadí, nebo je lze
zajistit pomocí oddělené bezpečnostní
svorky.
■ Minimální výška instalace asi 100 mm.
■ Jednoduše omyvatelný povrch.
■ Aplikace pro exteriéry R-H 200 je
dostupná na vyžádání.
■
Viz. str. 109
5 kg/m2 –
Ocelová podhledová kazeta
15 LET
záruka
EN 12667
& ISO 8301
(1) Pro kazety Plain (bez perforace) nebo perforované bez flísu.
(2) Pouze pro švýcarský trh.
* R-H 200 & R-H 215 s 3mm černým těsněním na dvou stranách, R-H 220 s 3mm černým těsněním na jedné dlouhé straně, Q-H 100 F s 2mm černým těsněním na dvou stranách, Q-H 120 F
bez těsnění.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
119
ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ
Rastr Tartan
Systémy rastru Tartan jsou navrženy pro velké prostory,
kde je požadavek na podélné a příčné dělení vnitřního
prostoru. Jednotlivé příčky mohou být pod rastry jednoduše
přemísťovány a vytvářet tak místnosti s různými čtvercovými
a obdélníkovými půdorysy. Rastrový efekt může být ještě
zdůrazněn vhodnou barevnou kombinací průběžných krytů
a profilů technických instalací. Důraz na dekorativnost
může být také umocněn použitím velkoplošných panelů či
panelů ve tvaru pyramidy nebo zdůrazněn vhodným typem
osvětlovacích těles.
Armstrong nabízí široké možnosti řešení pro zákazníky. Pro další informace kontaktujte prosím naše obchodní a technické
oddělení.
Chodbové systémy
Systémy podhledů v chodbách používají obdélníkové panely,
které jsou uchyceny do bočních stěn kolmo na směr chůze.
Z tohoto důvodu zůstává celý prostor nad podhledem volný
pro umístění vzduchotechniky, technických vedení a kabeláže.
Jednotlivé prvky se snadno a rychle demontují a umožňují tak
optimální přístup do prostoru nad podhledem.
Plovoucí podhledy
D System představuje čistě modulový koncept, což otvírá zcela
nové odvětví na poli podhledových systémů. Jednotlivé moduly
ve formě samostatných dílců zajišťují ten nejvyšší standard
v akustických podhledech pro samotnou místnost a navíc
poutají pozornost i jako architektonický prvek interiéru. Jakékoliv
osvětlovací tělesa mohou být integrována do jednotlivých dílců,
což ještě podtrhuje maximální flexibilitu tohoto podhledu.
Vertikální Baffle
Systémy vertikálních bafflí tvoří ideální kombinaci vynikající
absorpce zvuku a atraktivního vzhledu. Tento podhledový
systém je zvlášť vhodný do místností s vysokou zvukovou
zátěží, jako jsou vstupní haly, letiště, restaurace nebo
strojovny. Vzhledem ke svým dalším technickým funkcím
jsou vhodné pro umístění výdechů vzduchotechniky,
zapuštění svítidel atd., což propůjčuje těmto estetickým
vertikálním bafflím mnoho možností architektonického
ztvárnění.
CELLiO podhledy
CELLIO je kovový podhled společnosti Armstrong, který je
charakteristický svými otevřenými buňkami. Tento podhled je
vhodný pro všechny druhy prostor a je k dispozici v mnoha
provedeních s různými velikostmi buněk.
Celistvý vzhled podhledů CELLIO je dosažen integrováním nosné
konstrukce do celkového provedení podhledu. Tento technický
koncept poskytuje prakticky neomezenou architektonickou volnost
a výhody vysoké funkčnosti systému. Detailní zpracování styku
podhledu a stěny je toho dobrým příkladem. Podhled CELLIO je
velmi vhodný pro rekonstrukce a opravy, neboť by došlo pouze k
výměně podhledových prvků a 15 mm nosná konstrukce by se
zachovala. Stejně tak je Cellio vhodné pro rozlehlé prostory, kde je
v podhledu preferováno výrazné viditelné rovnoběžné uspořádání
prvků.
Rastr Linear
Systémy Linear jsou navrženy zvlášť pro rozlehlé místnosti s
posuvnými příčkami, užívanými v kancelářských budovách.
Jednotlivé příčky mohou být individuálně přestavovány v
rámci tohoto rastru. Viditelné profily závěsné konstrukce
propůjčují podhledu nápadný výraz se zdůrazněnou linií. Panely
obdélníkového tvaru v kombinaci s nápadným osvětlením vytváří
mimořádně zajímavé možnosti osvětlení a zároveň nabízí mnoho
možností ztvárnění jak po vizuální, tak po funkční stránce.
120
Stěnové obklady
Hlavní výhodou systémů pro obkládání stěn je různorodost
technických a architektonických řešení spolu s nenáročným
způsobem montáže a demontáže. Celá tato kategorie je
charakterizována jednoduchostí v plánování, univerzálním
použitím a působivým vzhledem v místnostech všech tvarů.
Oblast použití: jako prvky akustické a architektonické.
121
TAHOKOV LAY-IN > Board, MicroLook, Tegular
≤ 30%
EN iSO
14021
Recyklovaný obsah
RH 95%
LaY-IN
Kd100
rB25
rB35
rB55
Q6x4,5-1,2x1
35% otevřeného prostoru
R16x8-2x1
50% otevřeného prostoru
R28x10-2x1.5
58% otevřeného prostoru
R43x13-2.5x1.5
62% otevřeného prostoru
4.15 kg/m2
4.00 kg/m2
4.80 kg/m2
4.35 kg/m2
Měřítko 3/4
Board Tahokov
Rovná deska
Pravoúhlá hrana
600 x 600 x 1.5 mm
3975 M
3977 M
3979 M
3981 M
625 x 625 x 1.5 mm
3975 D
3977 D
3979 D
3981 D
600 x 1200 x 35 mm
3976 M
3978 M
3980 M
3982 M
625 x 1250 x 35 mm
3976 D
3978 D
3980 D
3982 D
600 x 600 x 8 mm
3983 M
3984 M
600 x 600 x 8 mm
3985 M
3986 M
3985 D
3986 D
MicroLook 8 Tahokov
Pravoúhlá hrana
Tegular 8 Tahokov
Pravoúhlá hrana
Tegular 14 Tahokov
625 x 625 x 14 mm
Pravoúhlá hrana
TAHOKOV & ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ
KANCELÁŘE - Malcolm Pirnie Inc. (US)
TAHOKOV
■
■
Tahokov nabízí současný designový vzhled.
Je dostupný jako standardní Lay-In řešení ve 4 barvách pro
24mm viditelné rastrové systémy (Board Tahokov - Prelude
24 TLX Tegular 8 & 14 Tahokov - Prelude 24 XL2 / TLX) a
15mm viditelné rastrové systémy (Microlook 8).
Zákaznická řešení jsou k dispozici na vyžádání a umožňují
úpravu rozměrů a alternativní typy hran.
■ Na vyžádání lze také získat další vzory a barvy tahokovu.
■
R-H 200 Tahokov
■
Hook-on řešení s obdélníkovými panely na skrytém rastru (J profil)
R-H 215 Tahokov
■
Hook-on řešení s obdélníkovými panely na skrytém rastru (H profil 35)
B-L 302 Tahokov
■
Rastr Linear Lay-In řešení s obdélníkovými panely na viditelné konstrukci (Bandraster profil 100 mm)
F-L 601 Tahokov
■
Corridor Lay-In řešení s obdélníkovými panely na obvodovém profilu.
Další řešení jsou k dispozici na vyžádání.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
123
TAHOKOV
KD100
RAL 9010
KD100
RAL 9006
KD100
RAL 9007
Instalace
FlexIbIlIta
Formát
Všechny TAHOKOVOVÉ podhledy jsou
navrženy pro jednoduchou a ekonomickou
instalaci na standardní viditelné systémy a na
skryté systémy (zákaznické možnosti).
Nabízíme řadu modulů nejrůznějších rozměrů,
které jsou vhodné do různě velkých místností
a modulů budov. Je-li vyžadována ještě větší
flexibilita designu, může Armstrong nabídnout
plně upravené a na zakázku navržené
TAHOKOVOVÉ podhledy pro speciální projekty.
Pro více informací o našich možnostech prosím
volejte technickou podporu.
TAHOKOVOVÉ podhledy nabízí širokou škálu
kazet a lamel:
• Standardní kazety pro montáž do obvyklých
rastrových systémů,
• panely s flexibilními rozměry, u kterých je
třeba přizpůsobit rozměry potřebám rozvržení a
vzhledu budovy,
• výběr TAHOKOVOVÝCH vzorů a barev.
KD100
RAL 9005
standardní vzory taHokovu
RB25
RAL 9010
RB25
RAL 9006
RB25
RAL 9007
RB25
RAL 9005
KD100
Q6x4,5-1,2x1
RB25
R16x8-2x1
RB35
R28x10-2x1.5
RB55
R43x13-2.5x1.5
35% otevřeného prostoru
50% otevřeného prostoru
58% otevřeného prostoru
62% otevřeného prostoru
Další typy síta jsou k dispozici na vyžádání.
EN 13829
RB35
RAL 9010
RB35
RAL 9006
RB35
RAL 9007
barvy
průtok vducHu
Standardní barvy
Hodnoty průtoku vzduchu při 50 Pa
KD100 791.45 l/s/m2
RB35
1881.59 l/s/m2
RB35
RAL 9005
RAL 9010
15% lesk
RAL 9006
30% lesk
RAL 9007
30% lesk
RB25
RB55
1331.91 l/s/m2
2028.97 l/s/m2
RAL 9005
5% lesk
materIály
Produkty jsou vyrobeny z galvanizované oceli. Parametry oceli se liší
podle typu, velikosti a konfigurace produktu.
EN 13501-1
oHeň
EEA Euroclass A2-s1, d0 (RAL 9010 / 9006 / 9007 / 9005)
RB55
RAL 9010
124
RB55
RAL 9006
RB55
RAL 9007
RB55
RAL 9005
povrcHová úprava
Produkty mají na povrchu trvanlivý elektrostaticky nanášený polyesterový
práškový lak.
125
PoPis
Koordinace se závěsným systémem
Dřevo: nejkrásnější přírodní prvek na světě, který můžete použít pro
zařízení interiéru, je k dispozici od společnosti Armstrong. Dřevo vám
umožní vytvořit ty nejoriginálnější a nejhřejivější interiéry. Ať už požadujete
povrch plný či perforovaný, laminovaný nebo dýhovaný, můžete si vybrat
z celé škály příjemných povrchů a barev ty, které vám budou nejlépe
vyhovovat.
Dřevo bude ten nejlepší materiál, který můžete zvolit pro výjimečné
projekty, jako jsou například konferenční místnosti, vstupní haly,
kanceláře, obchodní domy, restaurace, obchody se specialitami, čekárny
a hudební sály.
Armstrong nabízí dřevěné kazety v rozměru 600 x 600 mm v provedení
hran MicroLook, SL2 a Vector. Kazety jsou zhotoveny z MDF desek
nebo dřevotřísky s povrchem z dýhy nebo potištěného lamina. Povrch je
plný nebo perforovaný s rubovou stranou opatřenou černou akustickou
flísovou textílií.
Podmínky instalace
Desky Madera by měly být vybaleny a uloženy naplocho v uzavřeném
prostředí s nízkou vlhkostí.
S deskami Madera je třeba manipulovat vždy opatrně. Před instalací
doporučujeme otevřít kartony a uskladnit desky po dobu 3 až 8 dnů
v místnosti, kde budou instalovány, aby se mohly stabilizovat v jejich
budoucím prostředí a podmínkách používání. Možné rozměrové
odchylky ve vlhkém prostředí jsou obdobné jako u klasických dřevěných
desek, tj. rozdíl mezi nejsuššími a nejvlhčími podmínkami může být až
5 mm/m. Instalace desek Madera by měla být provedena v poslední
fázi prací, v uzavřených a někdy i vytápěných místnostech. Po instalaci
desek by už v dané místnosti neměly probíhat žádné dodatečné práce
zvyšující úroveň vlhkosti v místnosti (beton a sádrokarton by měl být již
suchý). Desky Madera nelze instalovat v místnostech s relativní vlhkostí
přesahující 80 % při teplotě 20°C.
Optimální podmínky pro instalaci jsou při teplotě v rozmezí 12 až 24°C
a relativní vlhkostí mezi 45 a 70 %. V místnostech s relativní vlhkostí pod
45 % nebo nad 70 % je nutné věnovat instalaci zvláštní péči.
■
■
■
■
MicroLook: Pro lepší koordinaci se závěsným systémem a deskou
doporučujeme použít Prelude 15 v provedení černá, hliník anebo
hnědá. Vynikající volbou je použití elegantní Silhouette, pomocí které
získáte vzhledově pěkný nosný rastr a zvýrazníte estetické přednosti
dřevěného stropního podhledu.
SL2: Řada stropních podhledů Madera SL2 vytváří zakrytím závěsného
systému monolitický vzhled a je k dispozici ve stejných provedeních
jako Madera MicroLook.
Vector: Deska s detailem hrany Vector se instaluje na tradiční viditelný
nosný systém o šířce 24 mm, přičemž kazety zakrývají velkou část
tohoto nosného systému a vytváří pouze elegantní 6mm mezeru, což
propůjčuje podhledu celistvý vzhled.
aKusticKé Parametry
Pro vylepšení akustických vlastností je možno volit z pěti možností
perforovaného povrchu. Alternativní úpravy povrchů a perforací jsou k
dispozici na vyžádání.
Dalšího zvýšení příznivých technických vlastností pro řeč a poslech může
být dosaženo kombinací řady MADERA s minerálními kazetami jako jsou
COLORTONE DUNE a COLORTONE NEEVA.
Doporučení pro instalaci
Stropní desky Madera Veneer se vyrábí za použití přírodní dřevěné
dýhy. Jedná se o přírodní produkty, u kterých nelze zaručit barevnost a
pravidelnost struktury. Pro co nejlepší dekorativní efekt doporučujeme
postupovat následovně:
1. Před instalací rozložte všechny desky.
2. Uspořádejte je esteticky podle odstínu a struktury.
3. Instalujte stropní desky podle tohoto uspořádání.
U každé objednávky se doporučuje objednat desky navíc pro uspořádání
vizuálních odlišností. Je velmi málo pravděpodobné, že bude v budoucnu
možné objednat obdobně vyhlížející desky
■
DŘEVO
■ MADERA
Aplikace
Dřevo, nejkrásnější a nejživější materiál pro dekoraci interiéru se stane
vaší nejoblíbenější volbou pro exkluzivní projekty, včetně konferenčních
místností, hal, kancelářských prostor, obchodních domů, restaurací,
specializovaných obchodů, čekáren a hudebních síní.
■
Kontaktujte prosím naše technické oddělení pro aktuální informace o
produktové řadě dřevěných podhledů.
SLUŽBY – HoteL & Lázně LaSko (SI)
126
127
MADERA
Dřevo > Desky > MADERA
MADERA
lAMináty
DřEvěnéDýhy
MicRolook
vEctoR
Interlude, Silhouette: bílá, černá
nebo černobílá
Prelude 15: bílá, černá,
RAL9006 nebo hnědá
Prelude XL2 24 mm
Prelude Sixty2
4.95mm
8mm
12/13mm
Pear (PH)
hruška
Lime tree (LM)
lípa
US Cherry (UC)
třešeň
US Maple (UM)
javor
Beech (BH)
buk
vZoRyPERFoRAcÍ
20
32
594
584
20
22
594
584
20
20
(4.6% otevřeného prostoru)
150 72
22
584 594
A1
72 150
22
67 150
150 72
72 150
(0.8% otevřeného prostoru)
22
Prelude 24 mm
Main Runner
Prelude Sixty2
587mm
575mm
12/13mm
3.5/4.5mm 3.5/4.5mm
594mm
6mm
10mm 10mm
12/13mm
5.5/6.5mm
16/17mm
600mm
594mm
Lamináty: k dispozici v CM, PH, LM
12mm
12mm
16mm
Plain (bez perforace)
600 x 600 x 12/16 mm
9774 M
2558 M
9936 M
Perforace A1 (ø 8mm)
600 x 600 x 12/16 mm
9776 M
2559 M
9938 M
Perforace A2 (ø 6mm)
600 x 600 x 12/16 mm
9775 M
2560 M
9937 M
Perforace A8
600 x 600 x 12/16 mm
9924 M
2561 M
9939 M
Perforace A10
600 x 600 x 12/16 mm
9925 M
2562 M
9940 M
Perforace A12
600 x 600 x 12/16 mm
9927 M
2564 M
9942 M
150 67
72
67
67
130
160
160
584 594
A2
10°
12/13mm
10°
Curly maple (CM)
kadeřavý javor
6mm
575mm
10°
sl2
Dřevěné dýhy: k dispozici v UC, UM, BH
13mm
13mm
17mm
Plain (bez perforace)
600 x 600 x 13/17 mm
9777 M
2566 M
9945 M
Perforace A1 (ø 8 mm)
600 x 600 x 13/17 mm
9779 M
2567 M
9947 M
Perforace A2 (ø 6 mm)
600 x 600 x 13/17 mm
9778 M
2568 M
9946 M
130
160
160
Perforace A8
600 x 600 x 13/17 mm
9930 M
2569 M
9948 M
72
67
67
Perforace A10
600 x 600 x 13/17 mm
9931 M
2570 M
9949 M
Perforace A12
600 x 600 x 13/17 mm
9933 M
2572 M
9951 M
A8
A10
A12
(5.3% otevřeného prostoru)
(6.3% otevřeného prostoru)
(9.5% otevřeného prostoru)
Dřevěné dýhy
Lamináty
instAlAcEsl2
Curly maple (CM) – kadeřavý javor
 75%
US Cherry (UC) - třešeň
 25%
Pear (PH) - hruška
 35%
Beech (BH) - buk
 40%
Lime tree (LM) - lípa
 55%
US Maple (UM) - javor
 60%
NRC 125 250 500
• MADERA A1
0.45(L)
0.45 0.40 0.60 0.55
• MADERA A2
0.20(L)
0.20 0.35 0.30 0.20
• MADERA A8
0.35(L)
0.45 0.40 0.60 0.55
• MADERA A10
0.35(LM) 0.50 0.45 0.60 0.60
• MADERA A12
0.50(L)
0.60 0.45 0.70 0.70
Třída pohltivosti zvuku = do Třída D
a w
Rozpěra
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
CA5733A
Prelude 24 Peakform
hlavní profil
EEA
1000 2000 4000
1.0
Hz
0.45 0.35 0.35
aP
0.15 0.15 0.15 aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
0.40 0.30 0.20 aP
125
250
500
1 000
2 000
4 000
kmitočetstředuoktávovéhopásma(hz)
0.40 0.30 0.25
aP
0.55 0.45 0.30
aP
euro třída B-s2, d0
EN 13501-1
Maximálně 1500 mm
l = 0.12 W/m K
70 % RH
Lamináty  10 kg/m2
Dřevěné dýhy  10.5 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
600 mm
Revidovaná nabídka produktů je k dispozici v polovině roku 2012. Prosím kontaktujte Armstrong technickou podporu pro více
informací a pro konzultaci vašich požadavků.
128
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
Podrobné údaje týkající se akustiky naleznete na stranách 17-19 a na naší webové stránce.
129
produktové inovace
■
Prelude univerzální hlavní Profil
Prelude univerzální hlavní profil umožňuje napojení příčných profilů pomocí zaháknutí „hook“ nebo zaklapnutí „stab“ ze základní nabídky
profilů. Univerzální systém je k dispozici v designu Peakform v šířkách 35 mm, 24 mm a 15 mm. Univerzální hlavní profil s hlavou tvaru Peakform
(do špice) a s napojovacím zámkem Superlock poskytuje možnost jednoduše a rychle přichytit hlavní profil k dalšímu hlavnímu profilu systémem
„bulb-to-bulb“ (rovnoměrného napojení hlav). Hlavní profily jsou v metrických rozměrech a mají otvory pro napojení příčných profilů po 100 mm,
což zajišťuje potřebnou flexibilitu. Otvory jsou vyrobeny a opracovány strojně tak, aby byla zaručena spolehlivá a přesná montáž systémů
Prelude TL, Prelude TLX (napojení zaháknutím) nebo s příčnými profily systému Prelude XL2 (napojení zaklapnutím). Napojovací zámek Superlock
umožňuje hlavní profily ručně rozpojit a znovu spojit v těsných prostorách nebo uprostřed místnosti.
ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY
■ Designové
■ Viditelné
■ Skryté
konstrukce > AXIOM Profily, AXIOM Přechody, INTERLUDE, SILHOUETTE
Prelude tl
konstrukce > PRELUDE 15, 24, 35, SIXTY², BANDRASTER
konstrukce > SYSTEM Z
■ Specifické
aplikace > CLEAN ROOM a ANTIKOROZNÍ závěsná konstrukce
Prelude xl2
Prelude tlx
armstrong filosofie & servis
KomPlexní technicKé řešení
Podhledů
Výrobková řada závěsného systému
Trulok tvoří integrální součást komplexního
technického řešení podhledů společnosti
Armstrong. Společnost Armstrong nyní svým
zákazníkům a projektantům nabízí kompletní
řadu podhledových panelů minerálních, z
měkkých vláken, dřevěných i kovových, spolu
s nebývalou šíří nosných závěsných systémů.
Společnost Armstrong může dnes nabídnout
technická řešení v jakékoli materiálové variantě
tak, aby splnila všechny současné nároky na
moderní interiéry.
■
řada trulok
Kvalita
Závěsné systémy Trulok jsou vyráběny jak
společností se společnou majetkovou účastí
WAVE (Worthington Armstrong Venture), tak i
prostřednictvím aliancí s jinými společnostmi,
které jsou specialisty v tomto výrobním oboru.
Společnost WAVE funguje v celosvětovém
měřítku a do svých stavebních akcí v Evropě
vnáší své pracovní techniky na té nejvyšší
světové úrovni při použití současného
nejlepšího technologického vybavení.
■
PoSKytované Služby
Závěsné systémy Trulok jsou vyráběny ve třech
evropských závodech, umístěných strategicky
tak, aby mohly zásobovat všechny naše
evropské zákazníky. Jak společnosti Armstrong,
tak WAVE mohou dodávat nejen produkty
vyrobené na zakázku, ale zároveň poskytují i
technickou podporu.
Kromě míst, kde společnost WAVE přímo
vyrábí, má společnost Armstrong sklady
závěsných systémů v distribučních centrech po
celé Evropě. Tento způsob výroby a distribuce
umožňuje našim klientům bezproblémové
dodávky rozdílných produktů a závěsných
systémů společně se všemi ostatními výrobky
společnosti Armstrong, a to v rámci celkových
dodávek přímo z výroby nebo skladů.
■
Závěsné systémy Trulok zahrnují celou řadu technických řešení pro pokrytí jakýchkoliv požadavků na závěsné podhledové systémy:
. všeobecné aplikace, řada standardních konstrukcí typu Prelude 35mm, 24mm a Prelude 15mm, Bandraster a Prelude Sixty2 pro větší rozpětí.
. designové možnosti včetně minimalistických rastrů Silhouette, Interlude a produktové řady Axiom.
. Specifické aplikace, do čistých prostor a provozů se zvýšenou vlhkostí (CLEAN ROOM závěsná konstrukce a ANTIKOROZNÍ závěsná konstrukce).
. obvodové profily a příslušenství, pro většinu technických řešení.
. Seismické konstrukce a příslušenství pro seismické oblasti
Pro většinu výrobkových řad máme v nabídce i výrobky v rozměrech, které nejsou běžné. Montážní firma si může navíc vybrat mezi systémy využívajícími
napojení zaklapnutím „stab“ nebo zaháknutím „hook“. V rámci našich komplexních služeb nabízíme také provedení technických testů k zjištění požární
odolnosti, nosnosti a certifikaci šetrnosti výrobků vůči životnímu prostředí. Závěsné systémy Trulok je možno využít pro širokou paletu podhledů a řešení
společnosti Armstrong, a to pro minerální podhledy, podhledy z měkkých vláken, dřevěné a kovové podhledy.
Produktová řada Trulok je testována Evropskými standardy (jako EN 13964) pro dosažení požární hořlavosti a požární odolnosti.
v případě zájmu, prosím, nahlédněte do brožury o systému trulok, která je k dispozici na našich webových stránkách.
130
Prelude xl2
“staB” instalace zaklapnutím
Prelude tl
“hook” instalace zaháknutím
Prelude tlx
“hook” instalace zaháknutím
Příčné profily systémů Prelude xl2 v šířkách
35 mm, 24 mm a 15 mm představují pokročilý
systém zaklapnutí, který při umístění slyšitelně
“zaklapne” a zaručí tak pokaždé důkladnou
instalaci. Zámek tohoto montážního spoje
je přesným výliskem ze samostatného kusu
vysokopevnostní oceli, což zajišťuje zvýšenou
přesnost ve spoji a hospodárnost při výrobě
ve srovnání s běžným lisováním koncové části
celku příčného profilu. Příčné profily se zasunou
do otvoru v hlavním profilu a jednoduše se
zaklapnou, profily se přikládají z pravé strany
postupně jeden k druhému.
Příčné profily systému Prelude tl v šířce
15 mm charakterizuje koncový zámek ve
tvaru háku, který je integrovanou součástí
příčného profilu. Tento populární montážní
systém trulok je typický pro závěsný systém
společnosti Armstrong již více než 20 let.
Systém se osvědčil díky jednoduchosti montáže
a rovněž přesnosti tupého spoje, čímž je u
montážníků velmi oblíben. Správná poloha
příčného profilu je zajištěna umístěním příčného
profilu vždy zprava od protilehlého příčného
profilu.
Nově navržený patentovaný TLX zámek je
vysoce kvalitní zahakovací detail přesně
navržený pro 24mm příčné profily. Jeho unikátní
kompozitní materiál na bázi oceli a také jeho
tvar zajišťují pevný a vodorovně vyrovnaný
spoj, zlepšenou požární odolnost a celkovou
zvýšenou stabilitu. Příčné profily systému TLX se
mohou jednodušeji a rychleji zastřihávat
díky provedení hlavy tvaru Peakform.
Když se příčné profily systému TLX zasunou do
otvoru v hlavním profilu vždy napravo od toho
protilehlého, úchyt TLX vytvoří nejbezpečnější
spojení.
životní prostředí
Závěsné systémy Armstrong obsahují až 25 %
post-spotřebitelského recyklovaného
obsahu. Až 100 % obalů se vyrábí z
recyklované hmoty. Společnost Armstrong dále
věnuje velkou pozornost kvalitě své produkce s
cílem maximálně zlepšit její trvanlivost, umožnit
jednoduchou údržbu a prodloužit životnost.
Barvy
Závěsné systémy Trulok jsou vyráběny v
celé škále barev a pokovení povrchu
včetně odstínu Global White tak, aby je bylo
možno doplňovat podhledovými kazetami
všech řad společnosti Armstrong. Dalších 180
barev vzorníku RAL je k dispozici na vyžádání
a v rámci zvláštní objednávky. Pro kompletní
informace kontaktujte prosím naše obchodní a
technické oddělení.
peakform
Profily ve tvaru Peakform byly vyvinuty po
technické stránce tak, aby vytvořily pevnější a
stabilnější závěsný systém, který umožňuje
rychlejší a jednodušší montáž. Profily s
hlavou tvaru Peakform (do špice) se navíc
mohou mnohem snadněji zastřihávat.
Všechny konstrukce které jsou vedle ikony
Peakform, nabízí vylepšenou hlavu konstrukce
do špice.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
131
Designové konstrukce >
AXIOM PROFILY
Designové konstrukce >
Profily Axiom jsou nabízeny v pěti různých výškách, jsou kompatibilní se závěsným
systémem Trulok 24 mm a 15 mm včetně designových závěsných konstrukcí.
■ axiom Profily
Přechody Axiom jsou navrženy tak, aby zajišťovaly plynulý přechod mezi sádrokartonovým podhledem a minerálním, kovovým
nebo dřevěným podhledem, a také umožňují vytvořit stínovou mezeru mezi sádrokartonovým podhledem a stěnou.
19
Popis
52 42 06 *
54 42 06 *
56 42 06 *
58 42 06 *
55 14 11 *
Profil Axiom 50mm
Profil Axiom 100mm
Profil Axiom 150mm
Profil Axiom 200mm
Profil Axiom Vector 112mm
Rozměry
délka (mm) výška (mm)
Položka č.
Popis
T 3215 *
Axiom přechod pro Board
3000
50
T 3208 *
Axiom přechod pro
Tegular/MicroLook
3000
50
50
T 3219 *
Axiom přechod s drážkou
3000
50
50
T 3210 *
Axiom přechod pro Axal
3000
50
T 3225 *
Axiom obvodový profil
pro sádrokarton
3000
50
Položka č.
Popis
A 321
Rovný závěs přechodu Axiom
79
A 322
Rohový závěs přechodu Axiom
62
■ axiom Přechody
50
100
150
200
112
15
25
15
15
50
8
25
18.5
T 3213 *
Profil sádrokartonové lišty
3000
15
18,5 x 25,5
25.5
15
25
■ PříSlušenStví Pro axiom Profily
Položka č.
A 344
A
A
A
A
A
334
335
336
337
345
A 340
Rozměry
délka (mm)
výška (mm)
50
3000
3000
3000
3000
3000
50
100
19
112
200
150
19
Položka č.
20
19
AXIOM PŘECHODY
A 334 *
A 335 *
A 336 *
A 337 *
A 345 *
Popis
Rohová spojka profilu Axiom 50mm
Rohová spojka profilu Axiom 100mm
Rohová spojka profilu Axiom 150mm
Rohová spojka profilu Axiom 200mm
Rohová spojka profilu Axiom 112mm
Rozměry
výška (mm)
50
100
150
200
112
15
Otvory na vruty do sádrokartonu o průměru 6 mm, délce 15
mm a vzdálené od sebe 15 mm.
19
11
25
15
35
15
25
A 338
15
■ PříSlušenStví Pro axiom Přechody
A 344
A 321
A 339
A 322
Rozměry
výška (mm)
■ PříSlušenStví Pro axiom Profily a Přechody
* K dispozici v White RAL 9010.
132
A 340
Univerzální rohová spojka Axiom
A 338
Univerzální podélná spojka Axiom
A 339
Univerzální spojka T profilu
A 344
Univerzální závěs Axiom
A 340
A 339
A 338
* K dispozici v White RAL 9010. Protože prvky systému Axiom jsou výlisky z hliníku, tento systém nesmí
být použit v konstrukcích podhledů, kde je požadována požární odolnost konstrukce. Rozměry jsou v
milimetrech. Rozměry jsou v nominálních hodnotách.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
133
Designové konstrukce >
INTERLUDE 15 XL2
Designové konstrukce >
Viditelný 15 mm závěsný systém (nominální hodnota). Systém závěsného systému Interlude XL2
je navržen pro kreativně pojatá řešení podhledů s rychlou a jednoduchou montáží.
SILHOUETTE 15 XL2
Viditelný 15 mm závěsný systém (nominální hodnota). Systém závěsného systému Silhouette XL2
je navržen tak, aby svým kontrastním souměrným vzhledem a současně i použitím kazet s hranou
MicroLook pozvednul architektonický výraz. V nabídce je s 6 mm nebo 3 mm mezerou.
Příčný profil Silhouette s 3 mm mezerou
Peakform
xl2 zámek
dvojité prolisování
hlavní profil
Silhouette
s 3 mm mezerou
hlavní profil
Silhouette
s 6 mm mezerou
interlude
hlavní profil
■ hlavní Profil interlude 15 (spojka by-pass)
■ hlavní Profil Silhouette 15 (spojka by-pass)
Položka č.
44mm
61 40 42
Rozměry
délka (mm)
výška (mm)
3600
44
Položka č
Vzdálenost mezi otvory
(všechny X mm)
44mm
300
6mm
5mm
44mm
■ PříČné Profily interlude 15 xl (“stab” naklapávací systém)
Příčné profily s otvory
61 30 42
Vzdálenost mezi otvory
(všechny X mm)
s 6mm mezerou(1)
80 40 42
80 48 42
80 39 43
80 44 42
3600
3500
3125
2700
44
44
44
44
600
500
625
675
s 3mm mezerou(2)
81 40 42 WR
3600
44
600
s 6 mm mezerou (1)
Příčné profily s otvory
80 30 42
80 31 43
80 33 42
80 32 42
1200
1250
1350
1000
44
44
44
44
600
625
675
500
Příčné profily bez otvorů
80 20 42
80 21 43
80 23 42
80 22 42
80 24 42
600
625
675
500
300
44
44
44
44
44
-
s 3 mm mezerou (2)
81 30 42 WR
81 20 42 WR
1200
600
44
44
600
-
3mm
2
44mm
Rozměry
délka (mm)
výška (mm)
■ PříČné Profily Silhouette 15 xl2 (“stab” naklapávací systém)
1200
44
600
5mm
44mm
6mm
Příčné profily bez otvorů
61 20 42
600
44
-
61 24 42
300
44
44mm
3mm
(1) K dispozici v barvě bílé, černé (BK) nebo bílé s černou mezerou (BI). (2) WR = bílá RAL 9010.
134
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
135
Viditelný systém >
PRELUDE 15
Viditelný systém >
Viditelný závěsný systém15 mm (nominální hodnota)
PRELUDE 24
Viditelný závěsný systém 24 mm (nominální hodnota)
Příčný profil 24 tlx
Příčný profil 15 tl
univerzální hlavní profil 15
Peakform se zámkem Superlock
univerzální hlavní profil 24
Peakform se zámkem Superlock
Příčný profil
24 xl2
Peakform
Příčný profil 15 xl2
Peakform
■ univerzální hlavní Profil 24 PeaKform a zámeK SuPerlocK (“bulb-to-bulb” rovnoměrné napojení hlav)
■ univerzální hlavní Profil 15 PeaKform a zámeK SuPerlocK (“bulb-to-bulb” rovnoměrné napojení hlav)
Položka č.
Položka č.
délka (mm)
43mm
15mm
30 40 33(1)
30 41 33(1)
30 43 33
Rozměry
výška (mm)
3600
3750
3375
43
43
43
Vzdálenost mezi otvory
(všechny X mm)
100
156,25
675
43mm
24mm
■ PříČné Profily Prelude 24 tlx
(“hook” zahákovací systém, na doraz)
■ PříČné Profily Prelude 15 xl2 (“stab” naklapávací systém, s přesahem)
38mm
15mm
Příčné profily s otvory
30 30 33(1)
30 31 33
30 32 33(2)
Příčné profily bez otvorů
30 20 33(1)
30 21 33
30 22 33(2)
38mm
1200
1250
1000
600
625
500
38
38
38
38
38
38
300
312,5
250
-
■ PříČné Profily Prelude 15 tl (“hook” zahákovací systém, na doraz)
38mm
15mm
Příčné profily s otvory
10 34 33
10 36 33
10 33 33
10 31 33(1)
10 30 33(1)
Příčné profily bez otvorů
10 23 33
10 21 33(1)
10 20 33(1)
10 25 33
10 24 33
38mm
24mm
■ PříČné Profily Prelude 24 xl2 (“stab” naklapávací
systém, s přesahem)
1800
1500
1350
1250
1200
675
625
600
312,50
300
Pro více informací kontaktujte prosím zastoupení firmy Armstrong. Všechny rozměry jsou nominální.
(1) K dispozici v barvách: Carrara (CA), Platinum (PN), černá (BK), RAL 9006 (SG), Brass (BS), Chrome (CE) a bílá RAL 9010 (WR). (2) Také k dispozici v bílé RAL 9010 (WR).
136
24mm
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
300
300
337,5
312,5
300
-
38mm
24mm
35/38mm
24mm
30mm
24mm
délka (mm)
Rozměry
výška (mm)
Vzdálenost mezi otvory
(všechny X mm)
31 40 32(1)
31 41 33(1)
31 43 33
31 42 32
31 09 42
3600
3750
3375
3000
2400
43
43
43
43
43
100
156,25
337,5
100
100
Příčné profily s otvory
13 31 31(1)
13 30 31(1) (2)
13 60 31
1250
1200
600
38
38
38
312,5
300
300
13 10 32
13 34 32
13 50 32
13 36 32
13 33 31
13 32 32
1875
1800
1724
1500
1350
1000
38
38
38
38
38
38
312,5
300
300
350
337,5
250
Příčné profily bez otvorů
13 18 31
13 16 31
13 21 31(1)
13 20 31(1) (2)
900
750
625
600
38
38
38
38
-
13 23 31
13 22 32
675
500
38
38
-
Příčné profily s otvory
31 33 31
31 31 51(1)
31 30 51(1)
31 32 31(3)
1350
1250
1200
1000
38
38
38
38
337,5
312,5
300
250
31 34 31
1800
38
300
Příčné profily bez otvorů
31 16 32
31 25 51
31 24 51
31 23 21
31 21 23(1)
31 20 21(1)
31 22 21(3)
750
312,5
300
675
625
600
500
38
35
35
30
30
30
30
-
Pro více informací kontaktujte prosím zastoupení firmy Armstrong. Všechny rozměry jsou nominální. (1) K dispozici v barvách: Carrara (CA), Platinum (PN), černá (BK), RAL 9006 (SG), Brass (BS), Chrome (CE) a bílá
RAL 9010 (WR). (2) Také k dispozici v černé (NG), hnědé (MR) a béžové (BJ). (3) Také k dispozici v bílé RAL 9010 (WR).
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
137
Viditelný systém >
PRELUDE SIXTY²
Viditelný systém >
Viditelný 24mm závěsný systém.
Hlavní profil s dvojitou hlavou Peakform je možno zavěsit na menší množství závěsných bodů a je
plně kompatibilní s příčnými profily Prelude 24 XL2 a TLX.
PRELUDE 35
Viditelná závěsná konstrukce 35 mm (nominální hodnota):
Konstrukce Prelude 35 je dostupná s bílým, černým a galvanizovaným krytím.
dvojitá hlava Peakform:
pevnější profil pro jednodušší montáž
dvojité prolisování
pro lepší torzní pevnost
Prelude 24 TLX
příčné profily
Prelude 24 XL2
příčné profily
Superlock zámek
■ univerzální hlavní Profil Prelude Sixty2 S dvoJitou hlavou PeaKform a zámeK SuPerlocK
(“bulb-to-bulb” rovnoměrné napojení hlav)
Položka č.
délka (mm)
Rozměry
výška (mm)
■ HLAVNÍ PROFIL PEAKFORM PRELUDE 35 (“bulb-to-bulb” rovnoměrné napojení hlav)
Vzdálenost mezi otvory
(všechny X mm)
Položka č.
62mm
40 40 93 (1)
40 41 93 (1)
40 43 93 (1)
24mm
3600
3750
3375
62
62
62
300
312,5
337,5
43mm
35mm
■ PříČné Profily Prelude 24 tlx
(“hook” zahákovací systém, na doraz)
38mm
24mm
38mm
24mm
■ PříČné Profily Prelude 24 xl2 (“stab” naklapávací
systém, s přesahem)
38mm
24mm
35/38mm
24mm
30mm
24mm
Příčné profily s otvory
13 31 31(1)
13 30 31(1) (2)
13 60 31
1250
1200
600
38
38
38
312,5
300
300
13 10 32
13 34 32
13 50 32
13 36 32
13 33 31
13 32 32
1875
1800
1724
1500
1350
1000
38
38
38
38
38
38
312,5
300
300
350
337,5
250
Příčné profily bez otvorů
13 18 31
13 16 31
13 21 31(1)
13 20 31(1) (2)
900
750
625
600
38
38
38
38
-
13 23 31
13 22 32
675
500
38
38
-
1350
1250
1200
1000
38
38
38
38
337,5
312,5
300
250
31 34 31
1800
38
300
Příčné profily bez otvorů
31 16 32
31 25 51
31 24 51
31 23 21
31 21 23 (1)
31 20 21 (1)
31 22 21(3)
38
35
35
30
30
30
30
(1) K dispozici v barvách: Carrara (CA), Platinum (PN), černá (BK), RAL 9006 (SG), Brass (BS), Chrome (CE) a bílá RAL 9010 (WR). (2) Také k dispozici v černé (NG), hnědé (MR) a béžové (BJ).
(3) Také k dispozici v bílé RAL 9010 (WR). Rozměry v milimetrech. Rozměry v nominálních hodnotách.
138
43mm
43mm
750
312,5
300
675
625
600
500
-
Vzdálenost mezi otvory
(všechny X mm)
Bílé krytí
24 40 42
3600
43
100
Galvanizované krytí
24 40 42 UP
3600
43
100
Černé krytí
24 40 42 BK
3600
43
100
Bílé krytí
24 06 42
24 36 42
24 30 42
24 20 42
1990
1500
1200
600
43
43
43
43
600
-
Galvanizované krytí
24 06 42 UP
24 36 42 UP
24 30 42 UP
24 20 42 UP
990
1500
1200
600
43
43
43
43
600
-
Černé krytí
24 06 42 BK
24 36 42 BK
24 30 42 BK
24 20 42 BK
1990
1500
1200
600
43
43
43
43
600
-
■ PříČné Profily Prelude 35 (“stab” naklapávací systém, s přesahem)
35mm
Příčné profily s otvory
31 33 31
31 31 51 (1)
31 30 51 (1)
31 32 31(3)
Rozměry
délka (mm)
výška (mm)
35mm
Pro více informací kontaktujte prosím zastoupení firmy Armstrong. Všechny rozměry jsou nominální.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
139
Viditelné konstrukce >
BANDRASTER SYSTEM
Skryté konstrukce >
Bandraster je závěsný systém, který je nabízen v celé řadě šířek
a je plně kompatibilní s příčnými profily Prelude 24 XL2 a TLX.
■ bandraSter SeKce
36mm
12mm
150 / 125 / 100 / 75 / 50mm
S otvory
312.50mm
36 2100
S otvory
100 mm
36 30 50
36 30 75
36 31 00 (1)
36 31 25
36 31 50
Bez otvorů
36 00 50
36 00 75 (1)
36 01 00
36 01 25
36 01 50
(1) Také k dispozici v bílé RAL 9010 (WR).
140
Poloskryté a skryté systémy.
Poskytují technická řešení vhodná pro chodby, kterým propůjčuje jednolitý vzhled. Rovněž je
možno jej použít pro místnosti ve spojení se závěsnými konstrukcemi Prelude 24 a Bandraster.
■ PoloSKryté – KomPatibilní S Sl2
■ bandraSter PříSlušenStví
Položka č.
Rozměry
délka (mm) šířka (mm)
3750
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
100
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
SYSTEM Z
Položka č.
Popis
Rozměry
šířka (mm)
50
75
100
A 36 05 01
A 36 07 51
A 36 10 01
Plátový / tyčový závěs
A 36 05 02
A 36 07 52
A 36 10 02
A 36 12 52
A 36 15 02
Nonius závěs
50
75
100
125
150
A 36 05 03
A 36 07 53
A 36 10 03
A 36 12 53
A 36 15 03
U-profil
50
75
100
125
150
A 36 05 04
A 36 07 54
A 36 10 04
A 36 12 54
A 36 15 04
Příčná spojka
50
75
100
125
150
A 36 05 05
A 36 07 55
A 36 10 05
A 36 12 55
A 36 15 05
Přípojka ke zdi
50
75
100
125
150
A 36 05 06
A 36 07 56
A 36 10 06
Křížová spojka
Položka č.
Popis
CZ 41494 H
CZ 41794 H
CZ 41795 H
Z profil 32mm
Z profil 32mm
Z profil 70mm
1500
1800
2500
CA5740
Dvojitý Z profil
4000
CA 5733
CA 5734
Rozpěra
Rozpěra
19
32/70
19
Rozměry
výška (mm)
35
55
19
600/625
1200/1250
Ostatní délky mohou být vyrobeny na zakázku v rozměrech od 300 do 2500mm
50
75
100
Pro více informací kontaktujte prosím zastoupení firmy Armstrong. Všechny rozměry jsou nominální.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
141
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVĚSNÉ INTEGRACE
ANTIKOROZNÍ
ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE
CLEAN ROOM
ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE
Viditelný 24mm závěsný systém (nominální hodnota). Speciální
nátěr a zámek TLX z kompozitního materiálu na bázi oceli
pro zvýšení odolnosti proti korozi. Odolnost vůči korozi byla
testována 700hodinovým postřikem solným roztokem podle
EN ISO 9227 a třída expozice C podle EN 13964:2004 +
A1(2006).
Viditelný 24mm závěsný systém (nominální hodnota). Kompletní
systémové řešení: hliníková konstrukce pro maximální ochranu
proti korozi a nemagnetické vlastnosti. Produkt vylisován spolu
s unikátním těsněním pro lepší utěsnění spáry mezi deskou
a konstrukcí s možností demontáže bez poškození. Systém
je vhodný pro použití v
aplikacích až do úrovně
ČISTÁ MÍSTNOST Třída 4
podle ISO standard 14644-1.
■ univerzální hlavní Profil antiKorozní
závĚSné KonStruKce PeaKform Se zámKem
SuPerlocK (“bulb-to-bulb” rovnoměrné napojení hlav)
■ hlavní Profil závĚSné KonStruKce clean
room 24 mm
Položka č.
Rozměry
Vzdálenost
délka
výška mezi otvory
(mm)
(mm) (všechny X mm)
28 40 42
28 41 42
3600
3750
43
43
100
156,25
43mm
Položka č.
Rozměry
Vzdálenost
délka
výška mezi otvory
(mm)
(mm) (všechny X mm)
EA794044
3600
43mm
24mm
43
■ PříČné Profily tlx antiKorozní závĚSné
KonStruKce (“hook” zahákovací systém, na doraz)
Položka č.
Rozměry
Vzdálenost
délka
výška mezi otvory
(mm)
(mm) (všechny X mm)
1200
38
300
1250
38
312,5
600
38
625
38
-
14 30 32
14 31 32
14 20 32
14 21 32
300
Položka č.
6
8
43mm
EA793044
EA792044
24mm
Rozměry
Vzdálenost
délka
výška mezi otvory
(mm)
(mm) (všechny X mm)
■ SyStém integrace
1200
600
Níže uvedená tabulka představuje závěsné systémy Trulok s řadou produktů, které se k nim vztahují.
43
43
300
300
AXIOM
(Přechod/Profil)
CHDC
přítlačný klip vhodný
pro nemagnetická
prostředí
■ PříSlušenStví – antiKorozní zKoušKa
aPliKací PoStřiKu SolnÝm roztoKem v délce
trvání 700 hodin
19
57
A WDNCR 20 H
Ohnutý T závěs
pro závitovou tyč
A CR1827
Matice pro závitovou
tyč
18
12
A CR1829
Závitová tyč ø6 mm
38
55
A 426
Přístupový klip pro
desky s hranou Board
■ obvodovÝ Profil
1700
A CR827
Drát s hákem
1700mm
A CR12
Dvojitá pérová svorka
55
Položka č.
24
24
EA7801
125
A CR11
Malý drát s hákem
T 1924 LB
Antikorozní obvodový
profil
24
INTERLUDE 15
PRELUDE 15
PRELUDE 24 XL² PRELUDE 24 TLX PRELUDE SIXTY²
PRELUDE 35
BANDRASTER
SYSTEM Z
Vector
✔
MicroLook
✔
MicroLook BE
✔
Tegular
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Board
✔
✔
✔
✔
SL2/K2C2
✔
✔
✔
✔
METAL Axal Vector
✔
✔
METAL MicroLook 8
✔
METAL MicroLook 16
✔
METAL Tegular 2
✔
METAL Tegular
8, 11F nebo 16
✔
METAL Board
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Kov
A CR7890
Univerzální přítlačný klip
55
SILHOUETTE
3 & 6 mm
Minerál
■ PříSlušenStví
24mm
19
■ široKá řada obvodovÝch Profilů
■ PříČné Profily závĚSné KonStruKce clean
room
24mm
38mm
6
8
■ široKÝ vÝbĚr PříSlušenStví
■ různé varianty zavĚšení
Rozměry
délka (mm) výška (mm)
3660
24
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
19
Pro více informací kontaktujte prosím zastoupení firmy Armstrong. Všechny rozměry jsou nominální.
142
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
143
INSTALACE & ÚDRŽBA
Bezpečnost práce
Armstrong dává důraz na bezpečnost práce ve
všech oblastech svého působení:
• v našich továrnách i kancelářích jsou
zavedeny přísné normy a procedury k
minimalizaci rizik,
• pro naše výrobky platí evropské a místní
bezpečnostní regulace
•
bezpečnost práce je rovněž důležitá na
staveništích: proto Armstrong doporučuje
dodržovat bezpečnost, montáž, údržbu
výrobků v souladu se Standardy a/nebo
regulacemi platnými pro montážníky, příp.
koncové uživatele.
skladování
Instalace
Materiál musí ležet na rovné ploše, musí být
izolovaný od země a musí být uskladněn v
místě, jenž nepodléhá nadměrné vlhkosti anebo
dešti.
Postupujte podle následujících 5 kroků a
obrázků (např. u viditelného rastru
600 x 600 mm):
4. Instalace hlavních a příčných profilů
a. Nasaďte závěsné klipy na hlavní profil a
posouvejte je po něm.
1. Označení čáry pro obvodové profily
Určete výšku a úroveň stropního podhledu
po obvodu pomocí vhodného nivelačního
zařízení a křídou (černou) nakreslete čáru.
Pozn.: minimální výška dutiny stropního
podhledu musí být 100 mm.
5. Instalace desek
a. Nasaďte desky do rastru tak, že je
zvednete diagonálně směrem nahoru přes
rastr a poté položíte na okraje rastru.
Pozn.: Desky s hranou Vector jsou
nasazovány pouze ze spodní strany rastru.
Instalace
V každém případě a pro kompletnost řady
produktů musí být instalace provedena pouze
tehdy, jsou-li splněny následující podmínky..
1. Omítkové a cementové povrchy musí být
suché.
2. Veškeré servisní prvky začleněné do závěsné
stropní konstrukce musí být ze stropního
rastru nezávisle podepřeny konstrukcí za
tímto účelem navrženou
3. Jakékoli tepelné anebo akustické izolační
vrstvy musí být pevné a podepřené
závěsnou konstrukcí anebo pokud jsou
měkké anebo ležící na deskách stropního
podhledu, nesmí přesáhnout zatížení role
skelné vaty, tj. 3 kg/m2.
4. Když je stropní podhled instalován pod
střešním prostorem, měl by být proveden
výzkum tepelných podmínek pro případ
potřeby provedení tepelné izolace,
parozábrany, větrání střešního prostoru
apod.
■
■
Pro všechny produkty, které mají RH do
70%, pro dřevo a kovy, musí být zajištěna
montáž v prostředí s nižší než 70% relativní
vlhkostí při teplotě 20°C. Podhled nesmí přijít
do styku s vodou.
Pro všechny produkty, které mají RH
95% a více se musí dodržovat následující
podmínky:
2. Instalace obvodových profilů
Upevněte obvodové profily pomocí ukotvení
vhodného pro konstrukci (ne více než 400 mm).
b. Příklad detailu hrany pro desky MicroLook
na rastru Silhouette.
1. Místnost musí být uzavřená a během
instalace nesmí relativní vlhkost překročit
95%.
2. Stropní podhled by měl být instalován
v podmínkách dohodnutých s 15 letou
zárukou Armstrong.
3. Instalace závěsů
Určete umístění horního ukotvení (středy
1200 x 1200 mm) a upevněte je s ohledem
na materiál podhledu a jeho možné
zatížení. Nasaďte tyč se závitem do horního
ukotvení a připravte si spodní matice na
zajištění závěsného klipu. Případně použijte
rychlozávěsy.
příprava nákresu stropního podhledu
Proveďte si nákres vašeho stropního podhledu. Obecné pravidlo: nakreslete stropní podhled
tak, aby obvodové desky přesahovaly ½ modulu.
Pozn.: vzhledem k rozměrům řezaných desek bude středová osa stropního podhledu buď ve
středu řady desek anebo na jejich okraji.
- Referenční značka Y odpovídá první celé desce.
Začněte nákres tak, že hlavní profily jsou od sebe vzdáleny každých 1200 mm a závěsy jsou
každých 1200 mm podél hlavních profilů.
Příčný
profil
Plná
deska
d. Zaříznutí a změna tvaru hran desek z
minerálních vláken by mělo být provedeno
ostrým pracovním nožem.
Vzdálenost mezi
hlavními profily
X
120
120
Závěs
c. Pokud deska musí být upevněna v
místě protipožární ochrany, odvodu kouře
anebo nadměrného tlaku větru, měli by být
nainstalovány i přítlačné klipy.
Otvor
Vzdálenost
mezi
závěsem
120
ANO
c. Ujistěte se, že hrana první desky je pěkně
zarovnaná s vyraženými otvory. Všechny
vyražené otvory by měly být zarovnány
pomocí provázku anebo laseru. Poté
vyrovnejte všechny hlavní profily a připojte je
k závěsům.
Zakončení
okraje
desky
120
NE
b. Pokud jsou rozměry místnosti větší než
délka hlavního profilu, spojte dvě anebo více
sekcí dohromady – nasaďte jejich koncové
klipy a pomocí nůžek na plech zařízněte proti
stěnám.
d. Každých 600 mm připojte 1200 mm
příčný profil do vyražených otvorů hlavního
profilu a uzamčete je proti přilehlému
příčnému profilu. Poté umístěte 600 mm
příčný profil do vyražených otvorů ve středu
1200 příčného profilu pro dosažení modulu
600 x 600 mm. Okraj příčného profilu
zastřihněte nůžkami na plech.
Hlavní profil
144
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
145
PO INSTALACI
INSTALACE DESEK
Budova může po instalaci stropního podhledu zůstat prázdná. Proto musí být přijata všechna opatření pro zabránění
kondenzace par, jenž by mohla stropní podhled poškodit. vytápění by pro ochranu instalovaného produktu mělo být
nastaveno pouze na minimální úroveň. v případě potřeby by měl být proveden průzkum tepelných podmínek pro
stanovení rosného bodu a potřeby větrat dutinu stropního podhledu.
NákRes systému
(modul 600 x 600mm)
Standardní montáž desek s hranami Board, Tegular nebo MicroLook na
profily šířky 24 nebo 15mm.
*zmenšeno na 450, pokud jsou použity těžké podhledové desky nebo v blízkosti
obvodových profilů jsou instalovány těžké servisní prvky.
údržBa a čIstění
čIstění
upozornění
Operace údržby závěsné stropní konstrukce
musí být prováděny až po kompletním
zhodnocení technického vlivu na stropní
podhled. Stropní podhledy Armstrong
nevyžadují více údržby než klasické stropy.
Pokud je však údržba nutná, mělo by se
postupovat podle jistých pokynů, aby byla i
nadále zajištěna vysoká odolnost a atraktivní
vzhled podhledu.
Prach a povrchové nečistoty mohou být
snadno odstraněny pomocí měkkého
kartáče anebo vysavače. V takovém případě
používejte hubici určenou pro textilní povrchy
a nekartáčujte pouze v jednom směru, aby
jste zabránili proniknutí nečistot do povrchu
stropního podhledu. Čáry tužkou anebo
podobné značky lze odstranit pomocí obyčejné
gumy. Můžete použít také lehce namočenou
tkaninu anebo houbu, ale pozor:
Při obnově nátěru akustických produktů dávejte
pozor, aby jste neucpali a neutěsnili perforace
anebo otvory, což by mohlo nepříznivě ovlivnit
jejich vlastnosti.
ma
výměna desek a panelů
Rozsáhlé poškození desek anebo panelů
stropního podhledu může být napraveno jejich
výměnou. Nové produkty však mohou odhalit
barevné rozdíly ve srovnání s těmi stávajícími. V
takovém případě je pro výměnu vhodné použít
desky anebo panely z jiné stávající oblasti, jenž
není vzhledově odlišná, a umístit do ní nové
desky anebo panely.
typ nátěru
Ať už je použita jakákoli aplikační metoda,
použitý typ nátěrové hmoty musí dosahovat té
nejvyšší kvality. V případě vodou ředitelných
nátěrových hmot musí být dodržovány pokyny
výrobců týkající se ředění a aplikace.
•
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.
•
Ceramaguard a Newtone mají 100% RH a
mohou být omývány bez jakéhokoli rizika.
•
Parafon Hygien může být čistěn vysokotlakým
vodním čistěním, ovšem za určitých
podmínek.
•
00*
mm
U montáže i demontáže závěsných stropních
podhledů je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti,
aby nedocházelo k nadměrné tvorbě prachu.
To samé platí i pro vstup do prázdného
prostoru stropního podhledu přes přístupové
panely anebo odstraněním desek.
Desky by měly být zaříznuty ostrým pracovním
nožem elektrických nástrojů. Elektrické nástroje
musí být používány s odsávačem prachu a v
případě, že koncentrace prachu překračuje
5mg/m3, musí být nasazena i vhodná ochranná
maska.
mi
n3
00
mm
m
600
0m
60
mm
m
Profesionální dodavatelé nabízejí čistění
pomocí chemických roztoků. Tam, kde se tyto
metody mají použít, doporučujeme nejdříve
provést čistění na malém vzorku, aby bylo
možné posoudit předpokládaný výsledek a
celkový efekt. V takovém případě je nejlepší
otestovat vzorek v málo exponované části
budovy.
0m
60
600
mm
OBnovení nátěru stropního
podhledu
Většina našich podhledů a závěsné kontrukce
muže být přebarvována. Nicméně je potřeba
vzít v úvahu typ použité barvy a její efekt
na hořlavost a akustiku podhledové desky.
Obnovování barev nebo přebarvování pomocí
sprayových barev s minimálním množstvím
nástřiku je doporučovaná metoda. Před
barvením musí být podhledové desky vyjmuty
ze závěsné konstrukce a položeny na rovný,
hladký povrch, závěsná konstrukce může
zůstat na místě. Podhledové desky se mohou
měnit pouze suché, totéž platí pro závěsnou
konstukci. Pokud k této práci použijete
profesionální dekoratérskou firmu, je potřeba
zajistit, aby produkt i poté vykazoval stejné
vlastnosti. Je potřeba si uvědomit, že každé
neoriginální barvení ruší záruku Armstrongu za
tento produkt.
146
x6
Množství potřebné na 1m2 (prořez není uvažován)
 Desky
Střed hlavního profilu
Střed závěsu
 Hlavní profil
 Příčný profil
 Příčný profil
1200mm
600mm
 Závěs
 Univerzální
přítlačný klip
600 x 600mm
1200mm
1200mm
0,84 bm
1,67 bm
0,84 bm
0,70 ks
5,56 ks
2,78 ks
600mm
1200mm
1,67 bm
-
1,67 bm
1,40 ks
5,56 ks
1200 x 600mm
1200mm
1200mm
0,84 bm
1,67 bm
-
0,70 ks
5,56 ks
1,39 ks
600mm
1200mm
1,67 bm
-
0,84 bm
1,40 ks
5,56 ks
 Obvodový profil cca 0,70 bm/m2
tabulka je platná pouze pro běžné montáže.
Pro instalační manuál pro jiné systémy kontaktujte prosím naše technické oddělení. Můžete se obrátit rovněž na naše internetové stránky, kde najdete
kalkulační software Estimate volně ke stažení.
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
147
POŽáRNí ODOLNOST STROPNíCH SYSTéMů
ARMSTRONg V ČESKé REPUBLICE
V České republice jsou testovány všechny typy stropních
podhledů Armstrong vyrobené z tvrdých minerálních vláken.
Podhledy jsou testovány výhradně s našemi závěsnými
konstrukcemi, a sice s konstrukcemi Armstrong Trulok
Prelude XL2 a Armstrong Prelude Systém S. Stropní systémy
Armstrong jsou testovány pouze pro požár zespodu, tedy
z prostoru pod stropním podhledem. Pro potřeby ochrany proti
požáru vzniklého v prostoru nad podhledem využívá Armstrong
systémy společnosti Promat, které kombinuje se svými stropními
podhledy.
Všechny zkoušky, kterými se Armstrong v České republice
standardně prokazuje, proběhly ve zkušební laboratoři Pavus
a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Na základě výsledků zkoušek byly pak
Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha vystaveny
Protokoly o klasifikaci požární odolnosti (PKO). Jejich kopie je
možné na vyžádání obdržet e-mailem nebo poštou. Kontaktujte
prosím naše technické oddělení v Praze nebo Brně
([email protected], [email protected]).
148
Normativní podklady pro PkO vystavená v české
republice:
ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, část
2: Stropy a střechy
ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a
konstrukcí staveb, část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek
požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
Požárně testované podhledové
systémy Armstrong jsou doplněny
certifikovanými kryty na světla. tyto
kryty jsou vyrobeny vždy z jedné
podhledové desky o rozměru 625 x
1250 x 15mm. vzhledem k použitému
materiálu je takto vyrobený a
certifikovaný kryt zdaleka nejlevnější
na českém trhu.
Další velké množství požárních testů proběhlo i v jiných
laboratořích po celé Evropě. Jejich výsledky je také možné dát
k dispozici.
Níže uvedený souhrn ukazuje hodnoty REI, které stropní
podhledové systémy Armstrong dosahují, a nosné stavební
konstrukce, pod kterými byly tyto hodnoty dosaženy.
Dva příklady Protokolů o klasifikaci požární odolnosti a dosažené výsledky
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
149
gALERIE PROJEKTů
Na fotografiích níže vám představujeme několik
projektů, které byly v poslední době realizovány s našimi
podhledovými systémy v české republice a na slovensku.
vedle názvu projektu najdete typ podhledového systému
Armstrong použitého na daném projektu.
Golf, Jinačovice, AxIOm CANOPy
3m Office, BtP, Praha 4, OPtImA CANOPy, PeRlA OP
Galerie mlýny, Nitra, ultImA lamely sl2
toyota Centrála, Praha 5, ultImA lamely microlook a AxIOm
přechody
Billa, Nitra, Cellio C36
Galerie mlýny, Nitra, mADeRA vector a
vIsuAl v49
vizualizace od Armstrongu
Společnost Armstrong zajišťuje také zhotovování vizualizací pro plánované projekty. Tato služba je zdarma a záleží vždy na požadavcích a
představách architektů, jak má stropní podhled v daném projektu vypadat. Vizualizace pak představy architektů co možná nejvěrněji zobrazí.
exekutorský úřad, Cheb, AxIOm CANOPy a ultImA sl2
Níže představujeme vizualizace šesti projektů, které architekti společnosti Armstrong vytvořili podle přání a představ českých a slovenských
architektů. Některé z těchto projektů byly již podle vizualizací zrealizovány, jiné na realizaci ještě čekají.
APB Centrála, Plzeň, OPtImA CANOPy
O2 Aréna, Praha 8, kovové baffle Gema
150
Oresi kuchyně, prodejna Pankrác, Praha 4, ultImA vector a
AxIOm CANOPy
Hotel Delfín, senec
Hotel Diplomat, Bratislava
Nová karolína Galerie, Ostrava
Becherova vila, karlovy vary
Prodejna le Chaton, Praha
Prodejní galerie Harfa, Praha
Poznámka: Disponibilita produktu se může lišit. Pro aktuální informace anebo jiné velikosti kontaktujte prosím technické oddělení anebo navštivte webové stránky www.armstrong.cz.
151
www.armstrong.cz
Western
eUrope
Belgium & luxembourg
armstrong Building products B.v.
Bureaux Commerciaux Belgique
Claudius prinsenlaan 126
postbus 3803
4800 dv Breda
nederland
tel.: (+32) 02 223 00 72
Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong-plafonds.be
Germany & Switzerland
armstrong Building products
Kundenservice
office Building Quadrium
Claudius prinsenlaan 126
4818 Cp Breda
niederlande
tel.: (+49) 0251 7603 210
Fax: (+49) 0251 7603 593
e-mail: [email protected]
www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch
armstrong Metalldecken aG
Breitfeldstrasse 8
9015 st. Gallen
switzerland
tel.: +41 (0) 71 313 63 63
Fax: +41 (0) 71 313 64 00
Zentralschweiz
armstrong Metalldecken aG
Büro / lager Zentralschweiz
Grossweid 9
CH-6026 rain
tel.: +41 (0) 41 921 63 63
Fax: +41 (0) 41 921 63 80
suisse romande
armstrong plafonds Métalliques sa
Bureau suisse romande
3, rue Gustave-Monynier
CH-1202 Genève
tel.: +41 (0) 22 731 60 70
Fax: +41 (0) 22 731 60 74
austria/eastern europe
armstrong Metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
a-6830 rankweil
tel.: +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax: +43 (0) 55 22 34 44-8
armstrong Metalldecken GmbH
Messendorferstrasse 6
a-8041 Graz
tel.: +43 (0) 31 64 71 584
Fax: +43 (0) 31 64 71 584-10
Spain
armstrong Building products
oficina de ventas españa
Immeuble paryseine
3 allée de la seine
94854 Ivry-sur-seine
Francia
tel.: (+ 34) 91 642 04 99
00 800 90 21 03 68
Fax: (+33) 1 4521 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.es/techos
Portugal
armstrong Floor product
rua de Manuel assunçao de Falcao, 63
4475-041 santa Maria de avioso - Maia
portugal
tel.: (+351) 22 982 81 10
Fax: (+351) 22 982 81 19
e-mail: [email protected]
www.armstrong.com.pt
France & French Speaking africa
armstrong Building products sas
Bureaux Commerciaux France
Immeuble paryseine
3 allée de la seine
94854 Ivry-sur-seine
tel.: 0800 41 36 43
Fax: (+33) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.fr/plafonds
siège social
armstrong Building products sas
67 rue de salins
Bp 89
25300 pontarlier
France
italy & Greece
armstrong Building products
Ufficio Commerciale Italia
Immeuble paryseine
3 allée de la seine
94854 Ivry-sur-seine
Francia
tel.: (+39) 02 66 22 76 50
Fax: (+39) 02 66 20 14 27
e-mail: [email protected]
www.armstrong-soffitti.it
www.armstrong.eu
Netherlands
armstrong Building products B.v.
verkoopkantoor nederland
Claudius prinsenlaan 126
postbus 3803
4800 dv Breda
nederland
tel.: (+31) 076-5230200
Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong.nl/plafonds
united kingdom
armstrong World Industries ltd
Building products division
armstrong House
38 Market square
Uxbridge UB8 1nG
tel.: 0800 371849
Fax: (+44) 1895 274287
e-mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.co.uk
Republic of ireland
armstrong World Industries ltd.
108 Greenlea road
terenure
Co dublin 6W
Ireland
tel.: 1800 409002
tel.: (+353) 1 499 1701
Fax: (+353) 1 490 7061
e mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.ie
Central
eUrope nortH
(Dk/ee/FiN/iS/lT/lV/N/Pl/S)
armstrong Building products Bv
sp. z o.o. oddział w polsce
ul. domaniewska 37
02-672 Warszawa
poland
tel.: (+48) 0 22 337 86 10/ 86 11
Fax: (+48) 0 22 337 86 12
e-mail: [email protected]
latvia: www.armstrong.lv
lithuania: www.armstrong.lt
norway: www.armstrong.no
poland: www.armstrong.pl
sweden: www.armstrong.se
Central
MIddle east /
eUrope soUtH
aFrICa / tUrKeY (al/Ba/BG/CZ/hR/hu/kO/
armstrong World industries ltd
africa middle east Turkey Division
armstrong House
38 Market square
Uxbridge UB8 1nG
tel.: (+44) 01895 251122
Fax: (+44) 01895 272928
e-mail: [email protected]
www.armstrong.eu
Israël: www.armstrong.co.il
south africa: www.armstrong-ceilings.co.za
Dubai | united arab emirates
armstrong World Industries Jlt
office no. 2003, 20th Floor
Gold Crest executive tower
Jumeirah lakes towers
p.o. Box 73831
dubai, U.a.e.
[email protected]
www.armstrong.ae
Türkiye
armstrong europa GmbH
türkiye satış temsilciliği
sarıyer-Istanbul
türkiye
Gsm: +90 533 367 54 89
Fax: +90 212 257 44 78
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Poznámka
mD/me/mk/RO/RS/Sk/Si)
armstrong Building products
lighthouse building,
Jankovcova 1569/2c,
170 00 praha 7,
Czech republic
tel. : +420 234 700 543
e-mail: [email protected]
Czech republic: www.armstrong.cz
Hungary: www.armstrong.co.hu
romania: www.armstrong.ro
serbia: www.armstrong.rs
slovakia: www.armstrong.sk
slovenia: www.armstrong.si
eastern eUrope
CiS
armstrong Moscow GmbH
park place, office e502
# 113/1, leninsky prospekt
Moscow 117198
russia
tel.: (+7) 495 956 5100
Fax: (+7) 495 956 5101
e-mail: [email protected]
russian Federation: www.armstrong.ru
veškeré fotografické a designové prvky obsažené v této brožuře, neznamenají žádná doporučení jakékoli ze společností, uvedených v této brožuře, týkající se vlastního
používání anebo doporučovaných způsobů instalace závěsných stropních podhledů a jsou poskytovány pouze jako informativní materiál. Z technických důvodů se v tisku
mohou objevit rozdíly mezi barvami vytištěnými v této brožuře a barvami skutečného produktu. výběr barev by měl být vždy proveden podle vzorku produktu. veškeré instrukce
a technické informace obsažené v této brožuře, anebo jakákoli publikace společností uvedených v této brožuře, týkající se stropních podhledů armstrong, jsou založeny na
výsledcích získaných v podmínkách laboratorních zkoušek. Je odpovědností uživatele ověřit si písemně u prodávajícího produktů, zda jsou tyto instrukce a informace vhodné
pro plánované specifické použití. prodej produktů a odpovědnost prodávajících společností jsou v souladu s obchodními podmínkami prodávající společnosti. veškeré
technické údaje podléhají změnám bez povinnosti předchozího upozornění.
pX1204
armstrong Building products r.C.s. Besançon B 784 131 575
printed in e.C.
this document is printed on paper that comes from sustainably managed forests. peFC/10-31-945
agency: epCoM. © nike Bourgeois, Miguel de Guzmán, sandro lendler, simon Miles, Beppe raso,
Grigori rassinier, Francisco Urruti, Gettyimages, Joao Morgado, Jiří pařízek.
TeChNiCká DaTa
ŽiVOTNÍ
PROSTřeDÍ
PRODukT
seznamte se s tím, jaké má
společnost armstrong programy
pro recyklaci, iniciativy a politiku
v oblasti ochrany přírody.
projděte si celé portfolio výrobků
a technických řešení společnosti
armstrong.
iNSPiRaCe
snadný přístup k on-line technickým
informacím, jako jsou specifikační příručka,
výsledky zkoušek akustických vlastností a
požární odolnosti, výkresy ve formátu Cad,
technické brožury a přehledy technických
vlastností výrobků.
kONTakT
nalezněte on-line
komunikační nástroje jako
například „Knihu nápadů“,
evropskou Galerii projektů,
atd.
Zašlete své technické
dotazy nebo požadavky
na zaslání technické
literatury a vzorků
e-mailem; na webových
stránkách rovněž
naleznete seznam
distributorů výrobků
armstrong či montážní
firmy, které jsou členy
programu omega …
VyBeRTe kRiTÉRia
& dolaďte výběr pro přístup k vybranému produktu
www.armstrong.cz

Podobné dokumenty

General Brochure:HLAVNÍ BROŽURA 2014

General Brochure:HLAVNÍ BROŽURA 2014 otevřenosti až k úplnému otevření pohledu. Ve fázi návrhu a výstavby budovy jsou na prvním místě úvahy o energetické účinnosti a dopadu stavebních materiálů na životní prostředí (všudypřítomný CO2,...

Více

General Brochure:Prehled závesných systému

General Brochure:Prehled závesných systému Prelude XL2 (napojení zaklapnutím). Napojovací zámek Superlock umožňuje hlavní profily ručně rozpojit a znovu spojit v těsných prostorách nebo uprostřed místnosti.

Více

General Brochure:Prehled stropních systému

General Brochure:Prehled stropních systému A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A1 A1 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A...

Více

www.armstrong.cz

www.armstrong.cz Instalace & Údržba Před & po instalaci. . . . . . . . . . . . . 38

Více

trulok - Armstrong

trulok - Armstrong Hlavní nosník Prelude podporuje instalaci buď s háčkem / tupý spoj nebo zámkem / přesah přes křížové lišty díky jednotnému hlavnímu nosníku. Univerzální systém je k dispozici v Peakform designu v o...

Více

P ř ehledstropn í chsyst é m ů

P ř ehledstropn í chsyst é m ů pohltivosti a zvukové izolace a může být doplněno používáním aktivní akustiky.

Více

PRELUDE 24 XL2

PRELUDE 24 XL2 Kladení žádných dalších vrstev, jako jsou např. rohože z minerálních vláken nebo skelné vaty, které však mohou být požadovány z důvodu zlepšení akustických, protipožárních a tepelných vlastností, n...

Více

prelude 15 - Armstrong

prelude 15 - Armstrong 4) Žádná další břemena jako např. svítidla, difuzéry, detektory kouře, sprinklery, zavěšené informační tabule apod. nejsou povolena.

Více

Technical Application Guides:Segment Školství

Technical Application Guides:Segment Školství testování tepelné vodivosti na široké škále svých výrobků v souladu s EN ISO 7742-2 a 3 (dle specifikací v EN 13964) a ASTM E1477 v akreditovaných laboratořích třetích stran.

Více

Katalog stropních podhledů Armstrong

Katalog stropních podhledů Armstrong Instalace & Údržba Před & po instalaci. . . . . . . . . . . . . 38

Více