Světová mlékařská situace 2013

Komentáře

Transkript

Světová mlékařská situace 2013
Světová mlékařská situace 2013
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský
Nejprve krátký souhrn…..
Rok 2012
Nebyl nijak
mimořádný
Řada kontrastů:
• problémy s počasím
• nižší růst výroby
• stabilní spotřeba
• vysoký světový
obchod
• pokles cen
Rok 2013
Zcela
výjimečný rok
• růst cen mléka
• méně suroviny
• vysoká poptávka na
mezinárodních trzích
• rostoucí spotřeba
• rekordní ceny komodit
a sýrů
Rok 2014
Zatím velká
neznámá ???
• Jaký vliv bude mít
počasí?
• Otočí se vývoj na
světovém trhu?
• Jak se budou vyvíjet
kurzy světových měn?
• Co udělá rozvojový
svět?
Světová výroba mléka 2012
mil. tun
mléko celkem
mil. tun
mléko kravské
mil. tun
mléko buvolí
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Kravské mléko představuje stále 83 % světové výroby mléka.
Jeho růst se zpomalil na 2,1%. Nejvíce se zvýšila výroba v Asii (+4,4%), a zcela významný růst
zaznamenalo Turecko (+16%) a Jižní Korea (+12%). Severní a střední Amerika zrychlila produkci
na 2,2%, ale jižní Amerika naopak zpomalila jen na 0,7%. Pomalejší růst byl zaznamenán také v
Africe (+1,7%) kvůli negativnímu vývoji v Alžírsku a v JAR.
EU zaznamenala stabilní vývoj, nicméně pokles byl ve Francii, Velké Británii a v Irsku, a naopak
silný nárůst v Dánsku a v řadě zemí východní Evropy.
Produkce kravského mléka v roce 2012
Země,
oblast
mil. tun
v roce
2012
2012/2011
152,0
0,0
USA
90,9
+ 2,1
Indie *
60,1
+ 4,7
Čína
37,4
+ 2,4
Brazílie
33,7
+ 2,0
Rusko
31,9
+ 0,9
Nový Zéland
20,6
+ 8,5
Turecko
16,0
+15,8
Pákistán
13,9
+ 3,8
Argentina
11,7
+ 1,2
Mexiko
11,3
+ 2,1
Ukrajina
11,1
+ 2,6
EU 27
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Růst
(v %)
Produkce bůvolího mléka v roce 2012
Bůvolí mléko představuje 13 %
světové produkce.
V roce 2012 rostla jeho výroba
rychleji (+3,5%) než kravského
mléka (+2,1%), ale pomaleji
než tomu bylo v roce 2011
(to bylo +4,4%).
Svět: 101 mil. tun
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Ostatní mléka:
• kozí 2,4 % světové výroby
• ovčí 1,3 % světové výroby
• velbloudí 0,4 % světové
výroby
Prognóza produkce mléka v roce 2013
(podle FAO a USDA)
FAO a USDA publikují vždy dvakrát v roce krátkodobé výhledy o předpokládané výrobě mléka.
V následující tabulce jsou uvedeny poslední odhady, které byly publikované FAO v červnu 2013 a
USDA v červenci 2013
Oblast
FAO – světová výroba
mléka celkem (odhad
vývoje výroby v %)
USDA – světová výroba
kravského mléka (odhad
vývoje výroby v %)
Kanada
+ 0,6
+ 0,6
Mexiko
stabilita
stabilita
USA
+ 0,7
+ 0,9
Argentina
+ 0,1
+ 3,5 %
Brazílie
+ 3,0
+ 2,8
EU
+ 0,1
+ 0,1
Rusko
+ 1,0
- 1,0
Ukrajina
+ 3,0
+ 1,4
Indie
+ 4,0
+ 4,1
Čína
+ 5,7
+ 6,3
Japonsko
- 1,3
- 0,7
Austrálie
- 1,7
- 0,5
Nový Zéland
- 0,7
- 6,8
Zpracovatelský průmysl
V roce 2012 došlo u mnoha hlavních světových hráčů k poklesu jejich obratů (vyjádřeno v USD), což bylo dáno
zhoršenou situací na mléčném trhu. Týkalo se to především evropských a japonských společností.
Obrat v miliardách USD
Společnosti
operující
rovněž v ČR
Dodávky mléka ke zpracování 2012
Podle údajů shromážděných IDF došlo v roce 2012 v porovnání s předchozím rokem
k navýšení objemu kravského mléka zpracovaného v mlékárnách o 1,8 %.
Z celkového objemu 637 mil. tun bylo zpracováno 405 mil. tun, což představuje
tržnost 63,6 %.
Oblast
Objem
zpracovaného
mléka (mil. tun)
Roční růst
2012:2011
(v %)
EU 27
140,3
+ 0,6
USA
90,4
+ 2,1
Čína
27,9
+ 1,8
Brazílie
23,0
+ 2,5
Nový Zéland
20,5
+ 8,5
Rusko
18,8
+ 5,9
mil. tun
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků
Výroba konzumních mlék a přírodních sýrů pokračovala ve svém růstu z předchozího
roku, vývoj produkce sušených komodit ale spíše stagnoval.
mil.tun Konzumní mléko
mil.tun
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
mil.tun Máslo, máselný olej mil.tun
SPM
mil.tun
SOM
Sýry z kravského mléka
Světová výroba mléčných výrobků (2)
KONZUMNÍ
MLÉKO
ZAKYSANÉ
VÝROBKY
Výroba 2012
(mil.tun)
Meziroční
růst (%)
Výroba 2012
(mil.tun)
Meziroční
růst (%)
EU 27
32,9
- 0,4
EU 27
9,3
- 1,5
USA
24,0
- 1,7
Čína
4,1
+ 3,9
Čína
21,5
+ 28,7
Irán
2,3
+ 12,5
Brazílie
11,7
+ 2,5
USA
2,0
+ 3,4
Indie
8,9
+ 3,1
Turecko
1,6
+ 6,5
Mexiko
3,8
- 11,6
Japonsko
1,0
+ 10,2
Japonsko
3,7
- 1,8
Mexiko
0,7
+ 18,0
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků (3)
MÁSLO
A JINÉ
FORMY
MLÉČNÉHO
TUKU
SÝRY
Z KRAVSKÉHO
MLÉKA
Výroba 2012
(mil.tun)
Meziroční
růst (%)
Výroba 2012
(mil.tun)
Meziroční
růst (%)
Indie
4,5
+ 4,5
EU 27
8,8
+ 1,4
EU 27
2,0
+ 1,0
USA
4,9
+ 2,8
USA
0,8
+ 2,8
Brazílie
0,7
+ 3,1
Pákistán
0,7
-
Egypt
0,6
- 8,2
Nový Zéland
0,5
+ 5,7
Turecko
0,6
+ 8,7
Rusko
0,2
- 0,5
Argentina
0,5
+ 3,2
Rusko
0,4
+ 4,8
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků (4)
SUŠENÉ
PLNOTUČNÉ
MLÉKO
SUŠENÉ
ODSTŘEDĚNÉ
MLÉKO
Výroba 2012
(mil.tun)
Meziroční
růst (%)
Výroba 2012
(mil.tun)
Meziroční
růst (%)
Nový Zéland
1,3
+ 9,6
EU 27
1,2
- 0,1
Čína
1,1
+ 5,2
USA
1,0
+ 10,3
EU 27
0,7
- 2,9
Indie
0,5
+ 4,7
Brazílie
0,5
+ 3,1
Nový Zéland
0,4
+ 5,5
Argentina
0,3
- 0,4
Austrálie
0,3
+ 8,8
Brazílie
0,1
+ 6,8
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová spotřeba
mléka a mléčných výrobků (1)
Spotřeba
na osobu v kg
Spotřeba
na osobu v kg
Světová populace
v mil.
Světová populace
v mil.
POKRAČUJE TRVALÝ RŮST !!!
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Za posledních 7 let stoupla spotřeba o 8% (+7,6kg), loni to bylo o +1%.
Světová spotřeba
mléka a mléčných výrobků (2)
Kontinent
Spotřeba
(v mil.
tun)
Spotřeba na
obyvatele
(kg)
Podíl na
světové
spotřebě
Podíl na
světové
výrobě mléka
Míra
soběstačnosti
Asie
311,6
73,1
40,6 %
37,7 %
93 %
Evropa
• EU
• ostatní
207,5
144,8
62,6
280,3
288,5
263,1
27,0 %
18,9 %
8,2 %
28,4 %
20,4 %
8,0 %
105 %
108 %
98 %
Severní
Amerika
95,6
274,0
12,5 %
12,9 %
104 %
Střední
Amerika
20,4
127,6
2,7 %
2,2 %
81 %
Jižní Amerika
69,6
175,2
9,1 %
9,1 %
100 %
Afrika
53,3
49,7
6,9 %
6,0 %
86 %
9,4
254,7
1,2 %
3,8 %
311 %
767,4
109,1
100 %
100 %
100 %
2,7
234,2
0,3 %
0,4 %
117 %
Oceánie
SVĚT
Česká
republika
Zdroj: kalkulace IDF na podkladě FAO Food Outlook, červen 2013;
údaje za ČR: vlastní propočty ČMSM
Vývoj spotřeby v nejrychleji se rozvíjejících zemích
(mezi lety 2005 – 2012)
V rozvojovém světě došlo v posledních sedmi letech k významnému růstu spotřeby.
Zatímco v rozvinutém světě spotřeba více méně stagnovala, v Jižní Americe stoupla spotřeba + 27%, v
Asii o 22% a v Africe o 16%
Jižní Amerika
Afrika
Asie
Brazílie
Indie
Alžír
Kolumbie
Čína
Keňa
Venezuela
Indonésie
Egypt
Jižní
Amerika
Asie
Afrika
Spotřeba na obyvatele:
• Brazílie 175 kg
• Venezuela 128 kg
• Kolumbie 164 kg
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Spotřeba na obyvatele:
• Čína 37 kg
• Indie 106 kg
• Indonésie 13 kg
Spotřeba na obyvatele:
• Alžír 152 kg
• Egypt 81 kg
• Keňa 103
Mezinárodní obchod s mlékem (1) - exportéři
V posledních 3 letech se mezinárodnímu obchodu s mléčnými výrobky poměrně daří a
tento obchod poměrně roste
Světový obchod: Podíly hlavních exportérů v % v r.2012
Vývoj světového obchodu u 5 hlavních exportérů
mil. tun
Nový Zéland
EU 27
USA
Austrálie
EU 27
Austrálie
Nový Zéland
Argentina
Vývoj světového obchodu hlavních komodit
Bělorusko
mil. tun
Argentina
Ostatní svět
Máslo/olej
Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Sýry
SOM
SPM
Mezinárodní obchod s mlékem (2) - importéři
10 nejvýznamnějších
dovozců
Dovoz 2012
v hodnotě mil.tun ME
Roční nárůst
2012/2011 (%)
Čína (včetně Hong
Kongu a Makaa)
6,1
+ 30 %
Rusko
5,3
+ 16 %
Mexiko
3,4
+7%
Alžírsko
2,9
-9%
Japonsko
2,3
-2%
Venezuela
2,1
+ 12 %
Indonésie
2,1
+6%
Saudská Arábie
1,7
+5%
Filipíny
1,5
-9%
Spojené arabské
emiráty
1,5
+ 25 %
Za rok 2012 se zvýšila světová výroba mléka o 16,9 mil. tun a 4,5 milionů tun z toho bylo
předmětem světového obchodu. Z uvedeného množství získala Čína 1,4 mil. tun, tedy 30,8 %.
Vývoj cen na světovém trhu s mlékem
v letech 2011 - 2012
USD/ tuna
V roce 2012 se ceny mléčných komodit
posunuly pod úroveň roku 2011
Důvod: vysoká nabídka
I/2011
VII/2011
SOM
I/2012
SPM
VII/2012
máslo
čedar
I/2013
Závěr: Mlékárenský rok 2012
nebyl zatím ničím mimořádný – pozvolné oživování
 Výroba mléka : zaznamenán pomalejší růst (pouze + 2,2 %, zatímco průměrná
roční míra růstu v letech 2000 – 2012 byla + 2,4 %
 Zpracování mléka: růst odpovídal výsledkům předchozích let, rychlejší růst pouze
u kategorie sýrů a konzumních mlék
 Spotřeba: pokračující trend pozvolného růstu
 Světový obchod: již po třetí rok za sebou zaznamenán nárůst
 Ceny: slabý pokles cen, přesto ale zůstávala cenová hladina poměrně vysoká
ROK 2013 ve světovém mlékárenství –
zcela výjimečný rok (1)
 Výroba mléka – odhad *) – podprůměrný růst
mil. tun
 Světový obchod – odhad *) – nižší exportovatelné přebytky
ROK 2013 ve světovém mlékárenství –
zcela výjimečný rok (2)
 Světový trh – REKORDNÍ CENY
USD/tuna
SOM
SPM
Máslo
sýr Čedar
 A to má vše při nižší výrobě mléka a stoupající spotřebě
celosvětově vliv na současný růst cen mléčné suroviny.
A jaký bude vývoj v roce 2014 ?
Ovlivňovat to bude hodně faktorů…..
Nejprve pohled na světový trh v letech 2011 - 2014
USD/tuna
Co
udělá
počasí?
Významný růst dodávek mléka
Dobré počasí, dobrá úroda
Nízké dodávky mléka ke zpracování
Sucho, požáry, povodně
TRH OPĚT OSLABÍ, OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDY ??
Faktory, které budou ovlivňovat vývoj v roce 2014
1. POČASÍ
2. ROZVOJOVÝ SVĚT
3. VÝVOJ KURZŮ
SVĚTOVÝCH MĚN
BRIC
4. RŮST SVĚTOVÉ
POPULACE a POPTÁVKY
TRH OPĚT OSLABÍ, OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDY ??
Faktory, které budou ovlivňovat vývoj v roce 2014 (2)
1.5.POČASÍ
A OTÁZKOU JE, JAKÝ BUDE DALŠÍ VÝVOJ
U VÝZNAMNÉ SOUČASNÉ HNACÍ SÍLY TRHU =
DALŠÍ POLITICKÝ, DEMOGRAFICKÝ A
HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ ČÍNY ??
3. RŮST SVĚTOVÉ
POPULACE a POPTÁVKY
2.část
Aktuální situace na mléčném trhu
v Evropské unii
EU dodávky mléka: 2013 pokles ve většině zemí
s výjimkou Německa a Nizozemí
EU: Changes in Milk Deliveries
(January to July 13, in '000 tons)
France
-368
U. Kingdom
-326
Italy
-213
Croatia
Portugal
Poland
Czech Rep.
-72
-68
-68
-50
Austria
-44
Belgium
1.086 Mio.
tons
Celkově
zaof7 milk
měsíců
less than 2012
-43
-35
Hungary
o 1.086 mil kg méně
než v r.2012
Ireland
-35
Baltic States
1
1
Finland
Greece
7
Denmark
8
Germany
131
Netherlands
© ZMB
-600
-500
-400
-300
-200
-100
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
176
0
100
200
300
27
Dodávky mléka v EU-28 ke zpracování 1-7/2013
Až do počátku července bylo dodáno méně
mléka, ale od července se dodávky opět zvyšují
EU: Milk Deliveries
Mill. tonnes
13,0
12,0
estimation
11,0
10,0
2011
2012
2013
© ZMB
9,0
Jan
Feb
Mar
Foto: © kubais - Fotolia.com
Apr
May
Jun
July Aug Sep
Oct
Nov Dec
Sources: Eurostat, National Statistics
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
29
Silný růst dodávek odstartoval opět letos v létě
France: Milk Deliveries
Germany: Milk Deliveries
(Mill. Tonnes)
(Mill. Tonnes)
2,7
2,3
2,2
2,6
2011
2012
2013
2,1
2,5
2,0
2,4
1,9
2,3
1,8
2011
2,2
2012
2013
© ZMB
2,1
1,7
© ZMB
1,6
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
Source: ZMB, BLE
Netherlands
Mill. of tonnes
Source: Agreste, France Agrimer
Poland
1,0
(Mill. Tonnes)
1,10
0,9
1,05
1,00
0,8
0,95
0,7
0,90
2011
2012
2013
2011
© ZMB
2012
2013
© ZMB
0,6
0,85
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
Source: Productschap Zuivel.
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
Source: Central Statistical Office of Poland
30
Dlouhodobý vývoj cen syrového mléka v EU
(podle LTO)
Vývoj cen 2013 : velmi silné ceny mléka
Milk prices - France
Milk prices - Netherlands
EUR/100 kg
Milk prices - Ireland
EUR/100 kg
EUR/100 kg
40
40
40
2013
2011
2013
35
2011
2013
35
35
2011
30
30
30
2012
2012
25
2012
25
20
25
20
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
20
D
J
F
M
Milk prices - Poland
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
Milk prices - Czech Rep.
EUR/100 kg
F
M
40
40
40
35
35
35
M
J
J
2011
2012
2013
30
20
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
D
25
2011
J
N
2012
2012
25
20
O
30
2013
25
S
2011
2013
30
A
Milk prices - USA
EUR/100 kg
EUR/100 kg
A
20
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Tato relativní cenová stabilita
ovlivněna i směnným kurzem vůči €
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
32
D
Na spotovém trhu s mlékem ale stále přetrvávají vysoké ceny,
přestože se nyní opět zvyšují dodávky mléka ke zpracování
Italy, Spotmarket
EUR/t
german milk, 3.5% fat
Italy- Spotmarket
foreign skim milk
EUR/t
350
500
2013
445
300
390
250
2011
335
2012
2013
2011
200
2012
150
280
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
J
D
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Italy, Prices of Cream wiht 40 % fat
EUR/kg
2,40
2013
2,10
2011
1,80
1,50
2012
1,20
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
D
33
Ceny mléčných výrobků rostou,
u sýrů ale pomaleji než u dalších mléčných komodit
Příklad:
Velkoobchodní
cenyProducts
mléčných
výrobků v Německu
Wholesale
Prices of Dairy
(Germany)
4,50
EUR/kg
Butter, 250g-Package
4,00
3,50
3,00
Edamer, Gouda
Picture: [email protected]
2,50
2,00
Skim Milk Powder
1,50
Whey Powder
1,00
0,50
0,00
Jan 09
Jan 10
Liquid Milk (EUR/l)
Jan 11
Jan 12
Sources: ZMB, Notierungskommissionen, BLE
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
Jan 13
© ZMB
34
Ceny krmivových komponent nyní klesají !!!
International Prices of Agricultural Commodities
(USD/Ton)
750
Maize
Wheat
Soja
600
450
300
150
© ZMB
Source: ZMB, FAO
0
Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10 Juli Jan 11 Juli Jan 12 Juli Jan 13 Juli
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
35
A to znamená stoupající marže pro prvovýrobce
(tedy: vysoké ceny mléka vs. nižší ceny krmiv)
Prices of milk and soy in comparison
0,60
(EUR/kg)
milk producer price, Germany, nat. FC
Soybeans, US Nr. Yellow, fob Gulf
0,50
0,40
0,30
0,20
Source: ZMB, FAO, EZB
0,10
Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10 Juli Jan 11 Juli Jan 12 Juli Jan 13 Juli
© ZMB
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
36
Jaké jsou důvody obratu v příjmech za mléko?
Kombinace rostoucích cen syrového mléka a
klesajících cen krmiv
Lepší klimatické poměry v Západní Evropě nežli
v roce 2012 (Spojené království, Irsko, Nizozemí…)
Ale naproti tomu: sucho a vysoké teploty v Itálii a
v Rakousku
A stále ještě stagnující ceny mléka ve východní
Evropě s výjimkou Polska
26. September 2013 | © ZMB Zentrale
Milchmarkt Berichterstattung GmbH
37
38
Situace v EU v polovině roku 2013 - souhrn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EU dodávky mléka poklesly o 0,8% do července
Výroba mléka v jiných exportních oblastech poklesla ale také
Pokles dodávek na mezinárodní trhy, mezinárodní ceny se zvýšily od dubna
V zemích EU se snížila mlékárenská výroba, nejvíce pak SOM
Pokles vývozu EU v první polovině roku, zvláště pak SOM a SPM, ale také
kondenzované mléko
V podstatě nulové intervenční zásoby, nízké stavy zásob i na soukromých
skladech
Mezinárodní ceny jsou na vysoké úrovni, proti tomu stojí silné €
V klíčových oblastech bylo lepší počasí než v roce 2012
Vstupní náklady pro zemědělce jsou nižší než v posledních letech
Ceny syrového mléka a marže prvovýrobců se výrazně zvýšily
Zemědělci jsou významně motivováni vzhledem k současným lepším
hospodářským podmínkám
26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
39
Výhledy
• Nákupní ceny mléka dosáhnou nových historických maxim především
v důležitých mlékařských zemích EU a budou stimulovat další produkci
mléka, nicméně ceny mléčných komodit již svého vrcholu dosáhly
• Dodávky mléka se budou zvyšovat zejména v hlavních evropských
regionech (a také mimo oblast EU)
• Překročení kvót je pravděpodobné v Německu, Nizozemí, Dánsku a možná
také v Polsku (a dalších zemích)
• EU poptávka po mléčných výrobcích stagnuje, stále panují špatné
ekonomické podmínky zejména na jihu Evropy
• Dříve nebo později dojde ke korekci cen, ale nízké skladové zásoby
průmyslových odběratelů tento cenový pokles spíše oddálí
• V dlouhodobém výhledu bude produkce mléka ještě více volatilní než
v minulých desetiletích
26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
40
Situace na trhu s mlékem
3.část v České republice
3. část
41
Koncentrace mléčných farem
 Pro prvovýrobu mléka je dnes typická jejich postupná koncentrace.
 Počet mléčných farem, resp. počet držitelů mléčných kvót zaznamenal od našeho
přistoupení k EU významný pokles. V období od roku 2004 do roku 2012 to představuje
snížení o 28%. Rovněž se výrazně snížil počet dojených krav, a sice o 15%.
Držitelé mléčných kvót
2004/2005
2012/2013
3202
2306
↘ -28 %
Počet dojnic ( v tis.)
2004
2012
434
369
↘ -15 %
PRVOVÝROBA MLÉKA v České republice
Struktura stáda dojnic v KU (2011/2012)
Užitkovost
v KU 2011/2012
Užitkovost
v KU 2011/2012
6.810 litrů
9.102 litrů
Simentalské
„České
strakaté“
plemeno
Holštýnské
plemeno
38,4 %
6,8 %
Zdroj: VUŽV
54,8 %
jiné: např..Montbeliarde, Ayrshire, Jersey, atd.
43
2012
7.433 lt
= 7.217 kg
Prvovýroba mléka
Průměrný počet dojnic a průměrná roční užitkovost
7 432,60
460 000
420 000
433 288
6 006,20
437 947
6 235,70
6 370,40
6 548,30
6 869,90
6 903,80
7 127,80
7 000
6 000
422 949
409 802
5 000
402 535
400 000
394 122
4 000
378 415
380 000
373 705
368 738
360 000
3 000
2 000
340 000
1 000
320 000
0
2004
Zdroj: ČSÚ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
44
Průměrná mléčná užitkovost v litrech
Průměrný počet dojnic
440 000
6 776,20
8 000
Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR
v letech 2008 - 2013
Kč/litr
2009
2008
10,00
2010
Hospodářská krize
9,50
2011
2012
Normální vývoj
Oživování
2013
Konjunktura
Trend
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
I.
III. V. VII. IX. XI.
I.
III. V. VII. IX. XI.
I.
III. V. VII. IX. XI.
I.
III. V. VII. IX. XI.
I.
III. V. VII. IX. XI.
I.
III. V. VII. IX. XI.
45
EU – ceny syrového kravského mléka
(VII/ 2013 vs. VII/2012)
Cena mléka 2012
Zdroj: Řídící výbor DG AGRI
18 October 2012
Cena mléka 2012
46
Vývoj vývozu mléčné suroviny
na zpracování do zahraničí
Zdroj: ČSU
47
Zpracovatelský průmysl v ČR
Od vstupu České republiky do Evropské unie došlo také k významnému poklesu
počtu zpracovatelských kapacit v ČR, zpracování mléka se dále koncentruje a
mlékárny postupně úzce specializují. Přitom celková velikost zpracovatelské
kapacity (okolo 3 miliard litrů) nebyla dotčena.
Vývoj počtu zpracovatelských kapacit
1989
1999
2013
116
66
42
↘ - 64 %
Současně do České republiky začal vstupovat zahraniční kapitál a dnes ze
světové TOP 20 největším globálních mlékařských firem operuje již 6 hráčů:
LACTALIS, DANONE, BONGRAIN, BEL (všichni Francie), THEO MÜLLER (Německo),
SCHREIBER FOODS (USA).
Kromě toho je zde velice silnou také italská skupina BRAZZALE.
Největší zpracovatelé mléka v ČR v roce 2012
TOP 10 největších zpracovatelů mléka v ČR
zpracovalo v roce 2012 66% mléčných dodávek.
49
Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR
v hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla)
ME (kg/os)
250
245
1.10.2010
Zahájení projektu
240
235
+ 2,9 %
230
234,2 kg
225
220
227,6 kg
215
- 3,2 %
210
205
200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012/2013: opětovný růst spotřeby mléka a mléčných výrobků
Jak je to se spotřebou jednotlivých mléčných výrobků u nás?
Konzumní mléko
Zakysané výrobky
Sýry a tvarohy
Máslo
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
57,6
litrů
57,6
litrů
57,2
litrů
16,2 kg
15,4
kg
16,2
kg
16,5
kg
16,4 kg
16,8
kg
4,9
kg
4,9
kg
5,2
kg
Spotřeba není příliš
vysoká, ale roste
EU 27
Německo
Rakousko
Polsko
Slovensko
64,8 l
53,0 l
79,8 l
41,9 l
49,5 l
Opětovné oživení
Spotřeba opět roste
(ale je z 51 % kryta dovozem)
EU 27
18,7 kg
Německo 17,8 kg
Rakousko
?
Polsko
7,8 kg
Slovensko 13,8 kg
EU 27
17,0 kg
Německo 22,8 kg
Rakousko 17,9 kg
Polsko
11,3 kg
Slovensko 9,9 kg
Spotřeba je dlouhodobě stabilní a
relativně vysoká
EU 27
Německo
Rakousko
Polsko
Slovensko
3,6 kg
6,0 kg
5,2 kg
4,2 kg
2,8 kg
Souhrn – české mlékárenství
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Výroba mléka syrového mléka je koncentrována pouze mezi několik
prvovýrobců. Počty dojnic klesají, naproti tomu pozitivně roste mléčná
užitkovost.
Výroba syrového mléka je výrazně ovlivňována trendy z EU, především pak
z Německa. Významný vývoz suroviny z Česka – 18%.
V současné době operuje v Čechách 35 průmyslových mlékáren.
Zpracování významných objemů mléka (ca. 80%) je ale kontrolováno pouze 20
mlékárnami. Výroba v nich se koncentruje a specializuje. Přitom je stále
možné očekávat další snižování počtu zpracovatelských kapacit a ještě další
koncentraci zpracovatelů.
V českém mlékárenství operují také globální mlékárenské společnosti.
V současné sobě se ve zpracovatelském průmyslu opětovně zvyšuje výroba
hodnotových výrobků, naproti tomu klesá produkce přebytkových komodit,
zejména másla a sušených mlék.
Spotřeba mléka a mléčných výrobků pozvolna roste, stagnace zaznamenána
byla zaznamenána pouze v krizových letech 2008 – 2011.
Pro trh s mléčnými výrobky je typický vysoký objem dovozů – celkem přes
41 %, u sýrů dokonce 51%.
Podíl základních přírodních sýrů na dovozu celkem stále roste (eidamy,
tvarohy) – tedy především sýrů, které jsme si sami schopny vyrobit na
domácím trhu.
52
Děkuji Vám za pozornost
[email protected]

Podobné dokumenty

Laboratorní analýzy mléka z hlediska přesnosti a

Laboratorní analýzy mléka z hlediska přesnosti a Zdroj: CNIEL, ZuivelNL, OECD Outlook, IDF

Více

Informace o rostlinách 2007

Informace o rostlinách 2007 Program Rostlina měsíce pod vedením organizace Plant Publicity Holland v roce 2007 kontinuálně

Více

CV_ETOLOG met poz_obr

CV_ETOLOG met poz_obr výskyt chování v předchozím intervalu nadhodnocuje trvání chování podhodnocuje počet úseků chování nicméně je to dobrá metoda pro záznam určitých typů chování s náhlým začátkem a koncem (např. hra,...

Více

Stažení - KETRIS

Stažení - KETRIS WHY SHOULD YOU BUY „MILKY“ ? • Rakouská kvalita a mezinárodní standardy • Více než 25 let zkušeností na trhu s výrobou mléka • Kompletní výrobní jednotka pro výrobu másla a sýrů • Technologické a v...

Více