Reklamační protokol + žádost o reklamaci - YEScom

Komentáře

Transkript

Reklamační protokol + žádost o reklamaci - YEScom
Reklamační protokol
REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní zákazník)
Kontaktní osoba:
Firma/jméno a adresa kupujícího:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
IČ:
Poznámky:
(a DIČ)
Reklamované zboží:
Číslo dokladu:
Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)
Podrobný popis závady: *
*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý
proces vyřízení.
Navrhovaný způsob reklamace (zakroužkujte možnost)
Poznámka:
a) oprava zboží
b) výměna zboží
c) vrácení peněz
d) jiný (popište)
Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury.
2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při
přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.
3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako
na neoprávněnou reklamaci!
4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží
připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.
5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací
Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu
souhlasí.
Datum: __________________
Podpis kupujícího: _______________________________________
SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)
Vyjádření prodejce, technika:
Datum: __________________
Podpis prodejce: _________________________________________
Yescom, IČ 44551240, DIČ CZ7002220830
Tel. +725 917 821, email: [email protected], yescom.proeshop.cz

Podobné dokumenty

Nahrazuje baterie: Pro Acer Aspire: TravelMate - YEScom

Nahrazuje baterie: Pro Acer Aspire: TravelMate - YEScom C302XC C302XCi C302XMI C302XMi-G C302XMib C303 C303XC C303XCi C303XM C303XMi C303XMib

Více

Nahrazuje baterie: Pro HP: yescom.proeshop.cz [email protected]

Nahrazuje baterie: Pro HP: yescom.proeshop.cz expedice@yescom HSTNN-DB72 HSTNN-DB73 HSTNN-IB72 HSTNN-IB73 HSTNN-IB79 HSTNN-IB83 HSTNN-LB72 HSTNN-LB73 HSTNN-N50C HSTNN-Q34C HSTNN-Q36C HSTNN-UB72 HSTNN-UB73 HSTNN-W48C HSTNN-W49C

Více

Návod k použití () - Vetrani

Návod k použití () - Vetrani vlivem živelní pohromy

Více

radiální ventilátory typu vort quadro micro, medio

radiální ventilátory typu vort quadro micro, medio • nevhodným použitím a projektem • nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození) • při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce) • chybnou m...

Více

Google Analytics

Google Analytics ProEshop podporuje integraci analytického nástroje Google Analytics a měření elektronického obchodování v internetovém obchodu. Nastavení naleznete v Marketingové nástroje – Google. 1. Kód počítadl...

Více

regulátor konstantního průtoku rdr návod k používání

regulátor konstantního průtoku rdr návod k používání Regulátor konstantního průtoku vzduchu se skládá z kovového tělesa a regulačního ústrojí, které je pevně nastaveno na požadovaný průtok. Při zvětšení průtoku vzduchu vzroste rozdíl tlaků v reguláto...

Více

S reklamací v bance pomůže ombudsman

S reklamací v bance pomůže ombudsman podání klientů celé finanční skupiny v souladu s Chartou ombudsmana. „Některé záležitosti jsou ale z jeho kompetence vyjmuty, například platnost nebo neplatnost uzavřených smluv, všeobecných obchod...

Více