Dachbahnenkleber

Komentáře

Transkript

Dachbahnenkleber
Technická informace
Jednosložkové, PUR lepidlo pro
lepení hydroizolačních pásů a fólií
na různé podklady
PUREN
Dachbahnenkleber
stav: srpen 2005
Výrobek:
PUREN Dachbahnenkleber je tekutý výrobek dodávaný ve
stavu k okamžitému zpracovávání. Jedná se o vlhkostí
vytvrzující PUR–lepidlo pro upevnění hydroizolačních pásů a
fólií. Je bezrozpouštědlový a bezfreonový.
Přednosti:
• vynikající lepivost
• nízká spotřeba
• dlouhodobá flexibilita
• zpracovatelné bez přístrojů a energie
Oblast použití:
Použitelný pro lepení rohoží kašírovaných asfaltových pásů a
umělohmotných fólií na plochých střechách na různé podklady:
beton, lehčený beton (ev. nutno impregnovat), zdivo, výrobky
na bázi dřeva s neuzavřeným povrchem (např. OSB desky,
laťovky), cemento-vláknité výrobky, na asfaltové pásy s
minerálním posypem, na PUR izolace.
V případě aplikace na polystyrén, by polystyrén měl být
kašírovaný, ev. doporučujeme posoudit podle vlastních
zkušeností vhodnost tohoto lepidla na takovýto podklad.
Způsob použití:
Lepidlo se podle tohoto návodu aplikuje standardně na
střechách do výšky 20 m nad terénem při uzavřeném objektu,
v souladu se směrnicí "abc der Bitumenbahnen", r. 2002. Při
jakýchkoliv nejasnostech, či nestandardní aplikaci nutno
kontaktovat technické oddělení VEDAG ČR. Vytvrzování
lepidla nastává pomocí vzdušné vlhkosti, ev. také vlhkostí z
podkladu.
Ačkoliv k vytvrzení lepidla je zapotřebí pouze 1% vlhkost,
doporučuje se na nanesené lepidlo provést postřik vodní
mlhou. Tato vlhkost zajišťuje bezpečnější a rychlejší nalepení
na podklad. Nikdy nevlhčit proudem vody. Při vytvrzování se
lepidlo velice mírně napění.
Podklad musí být pevný, nedrobivý, čistý, bez zbytků olejů či
tuků. Viditelné zbytky vody a jakékoliv volné částice se
odstraní. Nezpracovávat při teplotách nižších jak +5oC
(i podkladu, na který se lepí).
Lepidlo se nanáší vyléváním přímo z kanystrů, v proužkách
širokých cca 8 mm. Aby se lepidlo dobře vylévalo i za nižších
teplot, doporučuje se před zpracováním zahřát kanystry ve
vodní lázni při teplotě cca 15o - 25oC.
Před položením pásu na nanesené lepidlo se doporučuje
zvlhčení lepidla vodní mlhou. Přibližně lze uvažovat cca 10
g vody /m2 lepené plochy. Zahájení reakce vytvrzování po
10 min. Položení a přitlačení pásu či fólie: do 15 minut od
nalití. Po 30 min.ještě jednou pás či fólii přitlačit.
Zahájení tvrdnutí: po 4 - 6 hodinách.
Konečná pevnost: cca po 3 týdnech
Doba pro zajištění fixace k podkladu: 4 - 6 hodin, pozor na
zatížení větrem a napětí od válečkování fólie po tuto dobu.
Spotřeba lepidla: je silně závislá na typu podkladu a tloušťce
nakašírované rohože na spodní straně pásu či fólie.
Lepidlo se nanáší v 5 - 8 proužcích, šířky cca 8 mm.
Spotřeba je 200 - 300 g/m2 při nanášení v 6-ti proužkách,
každý po 40 g /1m2 lepené plochy.
V rozích a okrajích se množství lepidla zdvojnásobuje !!!
Otevřené kanystry v krátké době a beze zbytků zpracovat.
Skladování:
V originálních uzavřených obalech je zpracovatelnost cca 9
měsíců. Otevřené kanystry nutno okamžitě zpracovat, reakce
se vzdušnou vlhkostí začíná okamžitě po otevření. Skladovat v
chladu a suchu, při optimální teplotě cca 10o - 20oC.
Balení:
Plechový kanystr 6,0 kg netto, na paletě 504 kg.
Bezpečnostní upozornění:
Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno
si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně aktuální
dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a
Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno
důsledně dodržet.
Technický servis, centrální sklad, prodej
VEDAG - ČR spol. s r.o.
VEDAG Slovensko, spol. s r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403
602 611 931, 603 865 123
e-mail: [email protected], [email protected]
Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2
Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79
Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583
0903/770 534
e-mail: [email protected]
internet: www.vedag.sk
Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc
Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083
internet: www.vedag.cz