AMER SPORTS CUP 2013

Komentáře

Transkript

AMER SPORTS CUP 2013
Z pověření ÚAD Ústeckého kraje pořádá SKI klub Telnice
AMER SPORTS CUP 2013
Rozpis závodu
Druh závodu:
Veřejný závod
Název závodu:
AMER SPORTS CUP
Termín závodu:
9.února 2013
Místo/trať:
Zadní Telnice/„Macháček“ homol.č. 031/02/97
Kategorie:
U10 (přípravka, roč. 2003-2005) - závod č.2
U12 (předžáci, roč.2001-2002) - závod č.7
Disciplina:
kombinační závod, 2 kola
Přihlášky:
Info:
do čtvrtka 7.2.2012 na: www.amersportscup.cz
na t.č. 605119775 nebo na: [email protected]
Startovné:
200,- Kč / 8 EURO
bude vybíráno za přihlášeného a losovaného závodníka,
Dodatečné přihlášky po losování) - startovné+50%
Skipas:
200,- Kč / 8 EURO (závodník/trenér)
Předpis:
závody se konají dle platných PLZ SLČR,SŘ SLČR
SŘ Amersportscupu a tohoto rozpisu. Přihlášením
závodníka potvrzuje trenér družstva, že závodník má
platný průkaz závodníka, platnou lékařskou prohlídku
a odevzdané prohlášení závodníka.
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje, kontakt: U vleku –737853867
Tereza - 605272125
Olympie – 475223347
Závodní kancelář:
SKI domky v Zadní Telnici – chata „S“
Porada, losování:
v pátek 8.2.2013 od 19 oo hod
Prezentace a výdej start.čísel :
v sobotu 9.2.2013 od 7 30 oo hod do 8 3o hod
Ceny:
1.-5. místo, pohár, diplom, věcná cena
Různé
:
-
pořadatel si vyhrazuje právo změny časového hmg,
event.změny budou projednány na poradě 8.2.2013
závodník musí být vybaven ochranou přilbou pro GS
závodník musí být vybaven chráničem zad
závodníci,činovníci závodu a doprovod závodníků se
zúčastní na vlasní nebezpečí
druhé kolo závodu startuje ve stejném pořadí jako
první kolo
závodník, který nedokončí 1.kolo startuje ve druhém
kole, ale čas a pořadí mu nebude započítáno
případné odvolání závodu bude přihlášeným oddílům
sděleno na uvedenou mail adresu ve čtvrtek 7.2.2013
do 18 oo hod.
skipasy pro závodníky a trenery (200,- Kč/8 EURO)
budou prodávány při prezentaci
časový plán :
pátek 8.2.2013
sobota 9.2.2013
19 oo
73o – 8 3o
8 3o – 9 oo
9 15
11 oo
13 oo
porada, losování závodu
prezentace a výdej startovních čísel
prohlídka tratě
start 1.kola závodu
start 2.kola závodu/po úpravě trati/
vyhlášení výsledků závodu
Činovníci závodu
předseda organizačního výboru:
sekretář závodu:
technické zabezpečení:
zdravotní zabezpečení:
výpočetní technika:
Ing. Jindřich Holinger
Dagmar Holingerová
Jaroslav Holinger
Horská služba Telnice
Jan Škopek
605119775
777307978
ředitel závodu:
rozhodčí na startu:
rozhodčí v cíli :
velitel trati:
TD Amer sports cup:
Ing. Ladislav Lukšík
Ladislav Kožíšek
Dagmar Macháčková
Jaroslav Holinger
Rostislav Souček
724013417
Ing. Jindřich Holinger, v.r.
předseda SKI klubu Telnice
602484190
Ing. Ladislav Lukšík, v.r.
ředitel závodu

Podobné dokumenty