Měření golfového švihu snadné a spolehlivé jako nikdy

Komentáře

Transkript

Měření golfového švihu snadné a spolehlivé jako nikdy
VÝBAVA | Představujeme
Měření golfového švihu
snadné a spolehlivé jako nikdy
Tři unikátně kombinovaná golfová zařízení na jednom místě začala využívat společnost
Golf and Gold, výhradní dovozce japonské značky ručně vyráběných holí Honma.
Na simulátoru v budově Qubix v Praze 4 mají golfisté nyní možnost podstoupit nejmodernější metody měření parametrů svých švihů, a to jak pro fitting (přípravu či úpravu
holí na míru), tak pro zlepšení své hry.
Připravil: Josef Slezák
přináší mnoho výhod oproti tradiční videoanalýze. Golf Studio jako takové znamená mnohem lepší, přesnější a techničtější přístup k analýze dat.
Nejmodernější systém chce společnost
Golf and Gold nabídnout k využití jak
svým současným klientům, tak i budoucím nebo potenciálním zájemcům o hole
Honma. V případě pozdější koupě holí se
částka za fitting odečte z prodejní ceny
výrobků, které se podle získaných parametrů objednávají a vyrábějí na míru v Japonsku. Golf Studio se současně nabízí
Prostor s plátnem, jež má HD rozlišení
a je o 1,5 metru větší oproti standardům,
a s třemi obrazovkami zobrazujícími data
analyzuje golfovou hru do dosud nepoznaných detailů. Umožňuje to spojení tří
prvků, jimiž jsou Full Swing Simulator, radar Golf HMT Head Measurement Technology měřící chování hole a systém STT pro
analýzu švihu – Golf Studio.
HMT představuje nejpřesnější a nejucelenější technologii, jaká je pro měření hlavy
hole a jejího chování dostupná. Společně
s připojeným systémem GC2 a stereoskopickými kamerami sbírá při švihu precizně
klíčová data, jako jsou rychlost hlavy hole,
její horizontální dráha, loft a lie, místo impaktu, rychlost letu míče a další.
Hůl – od drajvru až po lob wedge – má na
své hlavě snadno připevnitelné body – indikátory sbírající veškerá potřebná data. Ta se
zobrazí jak přímo na LCD monitoru systému
CG2, položeného na zemi, tak na obrazovce
umístěné na boční stěně simulátoru. Systém
se dá také propojit s mobilním telefonem.
1 | GOLF
Data lze uchovat, vytisknout nebo předat
elektronickou poštou.
Dosud žádný systém měřící rychlost hole
a míče v reálném čase neoperoval s takovou přesností, stálostí a spolehlivostí, což
je pro fitting a nalezení optimálních vlastností hole klíčové.
Současně je možno pro analýzu švihu využít systém SST – Golf Studio. Hráč si obleče speciální čepici a vestu, jež jsou osázeny body, které následně při švihu snímá
kamera. V trojrozměrném obraze se
ukazuje švih ze všech stran, poloh a úhlů
(360°), s biomechanickými křivkami, rovinami švihu, rozložením váhy, liniemi, těžištěm těla, fázováním pohybu a dalšími
parametry švihu.
Zde je možnost využití jak pro běžné, tak
špičkové hráče, kteří dosud museli za takovým zařízením cestovat do zahraničí,
aby jim nasbíraná data pomohla analyzovat švih a díky tomu jej mohli posléze
zlepšovat ve všech parametrech, lidskému
oku jinak neviditelných. Právě systém 3D
jako možnost dokonalé analýzy hry pro
všechny golfisty, především soutěžní amatéry a profesionální hráče i trenéry.
(PR)
Kontaktní informace:
Golf and Gold (dovozce Honma,
J Lindeberg, Garia a Ralph Lauren)
Dlouhá 3, Praha 1
Pro další informace včetně rezervace
fittingu kontaktujte:
Lubomir Kandilarov, tel.: +420 602 104 040,
[email protected]
Josef Strejc, tel.: +420 606 614 767,
[email protected]

Podobné dokumenty

nově vybudovaném fittingovém centru Honma v Praze

nově vybudovaném fittingovém centru Honma v Praze Současně je možno pro analýzu švihu využít systém SST – Golf Studio. Hráč si obleče speciální čepici a vestu, jež jsou osázeny body, které pak při švihu snímá kamera. V trojrozměrném obraze se uk...

Více

26-29 filma a partner

26-29 filma a partner turnaji prezentovala firma Daniel Wines. K tomu se podávalo vynikající suši připravované přímo na místě japonským kuchařem. Odpoledne se počasí přece jenom umoudřilo a hřiště zaplavily sluneční papr...

Více