KDO, NE-LI MY?

Komentáře

Transkript

KDO, NE-LI MY?
ATLAS HUB
Focení na atlas hub – tak jsme mezi sebou nazvali
nezbytnou a nepříliš populární součást přípravy na
komunální volby. Na následujících stránkách vám tedy
představujeme tváře (po valašsky huby) těch, kdo se
budou prostřednictvím naší kandidátky ucházet o Vaši
důvěru a podporu.
Proč jsou na lidovecké kandidátce právě tito a ne jiní?
KDU-ČSL v Zašové reprezentuje jedenáctičlenný výbor. Na těchto lidech bylo,
aby do komunálních voleb sestavili kandidátku 15 zašovských a veselských občanů.
VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014 ROZHODNEME O SLOŽENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
BEZDOMOVCI MEZI NÁMI
Lidé, kteří rezignovali na starost o svůj
zevnějšek, rodinu a obydlí a vůbec o svou budoucnost,
jsou označováni jako bezdomovci a není na ně radostný
pohled. Takovým bezdomovcem se člověk může stát
řetězením vlastních chyb i nepříznivých vnějších okolností. Bezdomovci se svou situací většinou nechlubí.
Žije mezi námi ale i nebezpečně velké množství
těch, kteří po vzoru bezdomovců také rezignovali na
starost o svůj domov – na starost o svou obec, o svůj stát
a tím i o svou budoucnost. Svou lhostejností se dokonce
často chlubí. Poukazují na binec, který prý v JEJICH obci
(státě) panuje a zdůrazňují, že ONI s tím nemají nic
společného, protože se o politiku nezajímají a volby ignorují…
Bodejť by ve veřejných záležitostech nepanoval binec, když většina občanů věnuje
více času a úsilí volbě svého kadeřníka nebo mobilního operátora než volbě lidí, kteří mají
veřejný (= společný) majetek a vůbec obecní záležitosti spravovat?!
Nevěřte tomu, že je stejně jedno, kdo v tom zastupitelstvu sedí. Kdyby to bylo
jedno, musely by na tom být všechny obce a města stejně. Každý ale ví, že tomu tak není.
V tomtéž státě a za stejných podmínek vedle sebe existují vzkvétající obce, které jsou
dobrým místem k životu, a jiné, které se vylidňují nebo jejichž obecní majetek se rozprodává
v dražbě. Za lhostejnost bychom se tedy měli spíše stydět, ne se jí chlubit.
Papež František: Lhostejnost a individualismus rozleptávají naše srdce.
Elie Wiesel (Nobelova cena míru 1998): Opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost.
Václav Havel: Lhostejnost k druhým a k osudu celku je tím, co otvírá dveře zlu.
Oslovili jsme proto ty z našich spoluobčanů, u kterých jsme předpokládali, že jim
nejsou cizí ideály křesťansko-demokratické politiky, mají zájem o veřejné dění a jsou schopni
a ochotni práci v obecním zastupitelstvu věnovat svůj čas a úsilí.
Chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří naši nabídku neodmítli.
Místní zastupitelstvo a tím i naše kandidátka však může mít pouze patnáct členů. Museli jsme
proto uskutečnit jakési primárky, o nichž si troufneme tvrdit, že by svou demokratičností
mohly být všem ostatním příkladem. Každý člen výboru obdržel abecední soupis potenciálních
kandidátů a každý sám za sebe napsal k jednotlivým jménům pořadové číslo podle toho,
na kterém místě kandidátky by konkrétního člověka rád viděl. Vše ostatní už byla čirá
matematika. Součtem přiřazených čísel jsme získali konečnou podobu kandidátky (nejnižší
hodnota = první místo atd.). Mnozí lidé, kteří by jistě byli přínosem (a v některých případech i
ozdobou) naší kandidátky, tak bohužel zůstali „za čarou“. Ještě jednou jim děkujeme a velmi si
vážíme, že byli ochotní s námi „do toho“ jít.
Výbor MO KDU-ČSL Zašová
*****************************************************
Vážení spoluobčané,
dostali jsme příležitost, aby na následujících stránkách Lidoveckého
zpravodaje napsal každý z nás něco málo o sobě. Nejde o školní slohová cvičení,
nejsme a nebudeme žádní literáti, proto z tohoto pohledu hodnoťte naše
následující řádky shovívavě. Považovali jsme však za slušné se Vám představit a
pokusit se vlastními slovy sdělit, co nás motivovalo ke kandidatuře do obecního
zastupitelstva.
Děkujeme Vám za pochopení, přízeň a podporu
Vaši kandidáti
Jiljí KUBRICKÝ 39 let, OSVČ
V internetové encyklopedii Wikipedie je hned v první
větě popsána obec takto: „Obec je veřejnoprávní korporace,
tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné
správy.“ Strašná věta.
Já bych chtěl, aby obec, ve které žijeme, nebyla jen
anonymní veřejnoprávní korporace či právnická osoba.
A i když je pro obec jistě podstatným úkolem být základní
jednotkou veřejné správy, měla by, podle mě, být především
místem, kde máme svůj domov a kde jsme rádi. Místem, kde
v klidu a bezpečí prožíváme svůj život, vychováváme své děti,
pracujeme, žijeme dny všední i sváteční. Místem, odkud
vyrážíme na cesty, výlety a dovolené, ale kam se vždy rádi
vracíme. Místem, kde chceme prožít klidné stáří a nakonec i umřít. Pro mě takovým místem
už naše obec je a vím, že i pro většinu, ne-li pro všechny z Vás. Přesto je stále co zvelebovat,
zlepšovat a budovat. Věřím, že se MO KDU–ČSL bude i v příštím volebním období podílet
na utváření naší krásné obce.
Ing. Jiří IVAN 47 let, produktový manažer
Vážení občané, dovoluji si Vás oslovit jako kandidát na
zastupitele obce Zašové.
Spolu se ženou, synem a dcerou jsme od roku 2006
obyvateli Zašové. Je mi 47 let, narodil jsem se v Kyjově. Mládí
jsem prožil s rodiči a dvěma sestrami ve Vnorovech.
V současnosti pracuji ve Valašském Meziříčí jako produktový
manažer. Jsem členem místní organizace KDU-ČSL v Zašové.
KDU-ČSL ctí původní, obvyklé hodnoty a jejich prosazování do života společnosti, z nichž pramení spravedlnost, svoboda, solidarita i
prosperita. Na nich stojí demokracie. Zde jsem našel program, který nezasévá závist a zášť,
neslibuje splnění populistických a reklamních snů, ale podporuje život skutečných rodin
v reálných podmínkách.
Rodina je důležitá, základní jednotka. Bude-li šťastná a pevná rodina, pak bude
takový i stát. A právě proto rád podpořím aktivní místní organizaci při vytváření společných,
tradičních hodnot s cílem dát zemi (v našich poměrech obec) do pořádku jak bylo a je
heslem i našeho zlínského poslance Ondřeje Benešíka.
MUDr. Štěpán MALIŇÁK 52 let, lékař
Ing. Jiří PLANDOR 34 let, cenový specialista
Na tomto místě by se měl každý kandidát představit,
pochválit, předvést v nejlepším světle a ukázat, v čem je výjimečný
a nenahraditelný, aby si zvýšil šanci na zvolení. Já mám pocit, že s
představováním bych nosil dřevo do lesa, protože jsem poměrně
známá firma. Určitě mne totiž zná víc Zašovjanů než jich znám já
(tím bych se ale neměl vytahovat, to je spíš moje ostuda). Chválit
se a předvádět v nejlepším světle také nebudu, protože samochvála smrdí a tvář pro média bývá často falešná. Výjimečný se
rozhodně necítím, snad jen počtem dětí výrazněji překračuji republikový průměr, ale to je
spíše zásluha mé dobré ženy a potažmo dar Boží, takže tímto se rozhodně nechci nikomu
dávat za vzor (ale mohu posloužit jako inspirace, jak říká můj strýc, který má dětí pět).
Nahraditelný je člověk v mnoha funkcích, kterým věnuje svůj čas.
V mém případě je to
jistě funkce v zastupitelstvu, funkce předsedy místní partaje a vlastně i v práci lékaře jsem
nahraditelný (za pár roků předám praxi a půjdu do důchodu - jako Zdeněk Velička).
Nenahraditelný jsem ale ve funkci manžela a otce, protože rodina je základ společnosti a do
ní bychom měli investovat (možná více morálně než materiálně). Podpora rodiny je totiž
jedním z hlavních bodů programu naší strany.
Mimochodem, víte, jak dlouho trvá ideální dovolená? Nejméně tak dlouho, aby váš
šéf zjistil, že mu chybíte, ale rozhodně ne tak dlouho, aby šéf zjistil, že se bez vás obejde.
Je mi 34 let, v současné době pracuji jako cenový
specialista na oddělení podpory prodeje amerického výrobce
mikroprocesorů. Vystudoval jsem obor Dopravní management,
marketing a logistika na Univerzitě Pardubice. Po sbírání
zkušeností v Německu a Mladé Boleslavi jsem se vrátil zpět do
rodné vesnice. Jsem ženatý a doma máme roční dceru.
Rozhodl jsem se kandidovat do obecního zastupitelstva za stranu, která staví na tradičních křesťanských
hodnotách, hájí rodinu a prosazuje právní stát, ve kterém je každý člověk odpovědný
za sebe a svou rodinu, spoluodpovědný za svou obec a zemi, kde žije.
V minulém volebním období jsem pracoval ve finančním výboru obce. Během
našeho funkčního období se nám podařilo sestavit pravidla pro rozdělování finančních
příspěvků organizacím a změnit přístup k rozdělování těchto příspěvků. Výsledná pravidla
jsou dílem kompromisu různých náhledů na věc. Rovněž se nám podařilo upravit pravidla
pro vybírání poplatků během pouti a celkově vylepšit jejich výběr.
Rád bych dál pracoval pro obec v zastupitelstvu, pokud dostanu Vaši důvěru a budu zvolen.
Pavel TRČKA 41 let, OSVČ
Nejsem příznivcem dlouhých a zbytečných slov, proto
se budu snažit představit krátce – myslím si totiž, že za člověka
by měly mluvit jeho činy a ne slova...
Jmenuji se Pavel Trčka a v Zašové žiji celý svůj život.
Jsem majitelem relaxačního centra Salza v Zašové, které
provozuji spolu se svou ženou Pavlou. Velkou část svých aktivit
věnuji kulturnímu a společenskému dění – ať už jako vedoucí a
choreograf taneční složky souboru Soláň, zpěvák Zašovského
chrámového sboru nebo pořadatel či spolupořadatel mnoha
akcí. S prací ohledně kulturního dění mám mnohé zkušenosti i v
obecním měřítku – jako bývalý člen kulturní komise či jako zastupitel v posledním volebním
období. Myslím si totiž, že v podpoře a rozvíjení společenského a kulturního dění (nebo jak
se dnes moderně říká v podpoře občanské společnosti) v obci je potřeba pokračovat a u
toho bych rád byl a zúročil své dlouholeté zkušenosti. Jako nestranický kandidát podporuji
všechny rozumné a smyslu-plné věci, které posouvají naši obec kupředu.
Josef KRŮPA 55 let, skladník
Dobrý den,
ti starší z Vás si mě možná ještě pamatují z prodejen v Rožnově
a v Meziříčí, protože původní profesí jsem prodavač. Od zániku
s.p. Pramen pracuji u firmy ON semiconductor.
Celý život bydlím v Zašové a se svou rodinou vedu obyčejný, nenáročný venkovský život. Přesto si mohu dopřát i jakýsi
„rozmar“ - práci zdarma - nedělní průvodcovskou službu v kapli
na Radhošti. Snažím se žít podle slov: Je lépe se ctí něco ztratit
než s hanbou získat.
Důvod, proč jsem souhlasil se svou kandidaturou, dobře vystihuje jiný výrok:
Z dopuštění Božího žijeme v demokracii, máme-li příležitost změnit svým hlasem něco
k lepšímu, pak je naší povinností se o to pokusit.
V tomto končícím volebním období jsem byl členem Kontrolního výboru, který se
pod vedením Mgr. Trčkové snad poprvé v historii obce začal zabývat tím, co mu především
přísluší, totiž kontrolou, zda Rada a Zastupitelstvo obce plní svá vlastní usnesení.
Na této lidovecké kandidátce není žádné jméno pouze formálně. Proto i já, byť jen
obyčejný skladník z fabriky, beru svou kandidaturu vážně a děkuji Vám za Váš hlas.
(Něco málo více o mně a mých názorech můžete zjistit také z mého webu
www.radhost-kaple.estranky.cz)
Ing. Rostislav Václav NĚMEJC Ph.D. 39 let, rostlinolékař
Je mi 39 let, jsem ženatý, se ženou Renatou máme syna
Kryštofa, bydlíme ve Veselé. Vystudoval jsem obor Rostlinolékařství na MZLU v Brně (Ing.), doktorát jsem získal na téže škole
v oboru šlechtění rostlin. Od roku 2005 pracuji jako rostlinolékařský inspektor Státní rostlinolékařské správy ve Vsetíně.
Za KDU-ČSL kandiduji coby nestraník. KDU-ČSL je mi pro
svůj konzervativní a křesťanský akcent názorově blízká.
Ve svém volném čase se věnuji rodině, turistice, čtení a
vzdělávání se. Mým velkým koníčkem je vedle přírody také
historie, především pak genealogie (rodopis). Pocházím ze staré
české měšťansko-svobodnické rodiny s kořeny sahajícími do 16. století. Možná i díky tomuto
preferuji řešení, která jsou trvalá i v delším časovém sledu, nejen populární a líbivá v daný
okamžik…
Proč kandiduji v obecních volbách? Nevěřím na superhrdiny, kteří se vynořili před
volbami, aby zachránili naši obec. Domnívám se, že problémy se dají řešit jen poctivou a
usilovnou prací a korektním vystupováním.
Neslibuji žádné nesmysly, v každodenní práci pro obec je potřeba hledat
kompromisy a nalézat společná řešení. Kandiduji proto, že mi nestačí jen sedět a kritizovat
ostatní… Rád se zapojím do práce ve prospěch obce a nás občanů. Proto je pro mne
program KDU-ČSL slušnou volbou.
Ing. Jakub SKALKA Ph.D. 34 let, IT manažer
Rád bych se Vám prostřednictvím zpravodaje MO KDUČSL představil. Je mi 34 let, pocházím ze Vsetína, kde jsem prožil
své dětství. Po absolvování vsetínského gymnázia jsem vystudoval VŠB-TU v Ostravě, obor automatizace a výpočetní
technika v metalurgii. Později, již při zaměstnání, jsem na téže
škole dokončil také postgraduální studium. V současné době
pracuji pro nadnárodní firmu jako specialista zákaznických
služeb, což obnáší zajištění dodávek služeb výpočetní techniky
v garantované kvalitě podle smluv uzavřených s danými
zahraničními firmami z oboru výroby, obchodu a logistiky.
Po několika letech života v Ostravě jsme se s manželkou, která pochází ze Zašové,
rozhodli zde postavit dům a přestěhovat se sem. Máme dvě děti, dvouletého kluka a čerstvě
narozenou holčičku. Do nadcházejících voleb do obecního zastupitelstva kandiduji jako
nestraník a to v rámci kandidátky zašovské KDU-ČSL. Mé volební heslo zní: "Zasadím se o
zachování tradičních hodnot a podpořím projekty přínosné pro naši obec."
Jaroslav POSPĚCH 59 let, mechanik lokomotiv
Proč chci kandidovat?
Protože si myslím, že každý člověk, kterému není
jedno, co se v naší vesnici dělá, jak se v ní žije, by se měl
pokusit ovlivnit svým demokratickým zvolením věci veřejné, ať
už jsou více či méně důležité. Já pracuji u Českých drah, tudíž
jezdím hodně vlakem, cestou na nádraží chodím po chodnících
i nechodnících. U dolního mostu „U Václava“ sice chodníky
jsou, ale zase tam hrozí při dešti pocákání z velké louže od
projíždějících aut.
Od některých lidí se doslýchám, že v dnešní době, kdy
každá rodina vlastní několik osobních automobilů, je „Rožnovka“ už zbytečná. Já si myslím
pravý opak. Některé vlaky jezdí přeplněné, že si tam ani nesednu, proto bych se v zastupitelstvu zaměřil i na tyto věci, aby nám naše „Rožnovka“ náhodou nepřestala jezdit úplně,
jako vlaky na spoustě jiných zrušených železničních tratí.
Eva BOLKOVÁ 61 let, důchodce
Jsem rodačka ze Zašové a ve své původní profesi porodní
asistentky jsem pracovala jak ve FN Olomouc, tak v nemocnici
ve Valašském Meziříčí i v okolních ambulancích a nakonec jako
vrchní sestra domácí péče Charity Rožnov pod Radhoštěm.
Mám ráda přírodu a není mi lhostejné dění v naší obci.
Proto jsem se také stala spoluzakladatelkou občanského sdružení
Zachování rázu krajiny Zašové.
Nepovažuji za šťastné zabírání zemědělské půdy a její
přeměnu na tzv."satelity". To, co se dnes některým může zdát jako nezbytné pro rozvoj naší
vesnice, mohou příští generace hodnotit negativně. S tímto trendem například úzce souvisí
nynější nadměrná dopravní zátěž na stávajících místních komunikacích, která se pak stává
nebezpečnou pro všechny její účastníky - především však pro cyklisty a chodce. Proto by
bylo dobré zachovat původní ráz krajiny a valašských pasek. Vždyť to je naše největší devíza.
Jsem pro otevřenost a řešení problémů v obci formou besed, diskuzí, anket
či kulatých stolů tak, aby občané mohli vyjádřit své názory.
Ing. Iva HRUBÁ 38 let, vedoucí centra pro rodinu
Ludmila KORÁBEČNÁ 59 let, zdravotní sestra
Je mi 38 let, jsem vdaná, mám tři děti. V Zašové žiji pět
let. Vystudovala jsem zemědělské inženýrství v Brně.
Po mateřské dovolené jsem dostala nabídku pracovat
v Centru pro rodinu (CPR). Zřizovatelem je arcibiskupství
olomoucké. Z našich zašovských aktivit je velmi oblíbený denní
tábor pro děti, setkání rodin nebo pohádkové odpoledne pro
rodiny s dětmi.
Práce v CPR je pro mě příležitostí zapojit se do
podpory zdravé funkční rodiny. Pro stát podpora rodiny není
prioritou, o to víc jsem ráda, že církev toto vnímá jako důležité. V mnohém je život v obci
podobný životu v rodině, každý z nás je součástí. Není to jen úřad – instituce. Je to také
společenství lidí, kteří spolu žijí na jednom místě; máme možnost tu být jako samostatné
ostrovy, nebo se učit spolupracovat a být jeden pro druhého přínosem.
V Zašové vidím velký zájem obce podporovat činnost spolků. Zdá se mi však, že se
podporují pouze jednotlivé spolky bez celkové koncepce. Chybí mi také přehled aktivit
pro jednotlivé skupiny obyvatel.
Chtěla bych tedy podpořit větší spolupráci mezi spolky a zlepšit jejich komunikaci
s obcí. Přijala jsem nabídku kandidovat za KDU–ČSL, protože tato strana dlouhodobě nese
ve volebním programu podporu rodiny.
Pracuji jako zdravotní sestra v nemocnici ve Valašském
Meziříčí. Jsem dlouholetá členka výboru místní organizace KDUČSL a v minulých letech jsem již působila za stranu v zastupitelstvu
obce Zašová.
Zajímám se o dění v naší obci a zapojila jsem se do
letošních komunálních voleb především proto, abych podporovala
veselskou část naší obce.
*****************************************************
DOPORUČUJEME VAŠÍ POZORNOSTI:
Nedocenitelné služby všem, kdo hledají
informace o historii Zašové a Veselé, poskytují
webové stránky našeho kandidáta
pana Pavla Trčky:
http://historie.zasova.info/
VOLEBNÍ PROGRAM
ÚVODEM
Stojíme nohama na zemi a nemyslíme si, že jen my máme
patent na rozum, proto podpoříme všechny návrhy, které budou
ve shodě se zdravým selským rozumem, s tradičními hodnotami,
s demokratickými principy a se zájmy obce.
Zde Vám představujeme krátce v bodech náš volební program:
BEZPEČNOST
 jednat s okolními obcemi o zřízení regionální obecní policie (využít dobré zkušenosti z míst,
kde již funguje)
 pokračovat v úsilí o vyřešení bezpečnějšího výjezdu z obce (i z Veselé u motorestu Pelikán)
 zajistit nové přechody pro chodce a doplnění značek, eventuálně zrcadel na další
problémové křižovatky a výjezdy
 zajištění bezpečnosti o pouti (průjezdnost pro Integrovaný záchranný systém, zajištění
dodržování vyhlášky)
 hledat taková opatření, která by zvýšila bezpečnost na úseku cyklostezky v dolní části Veselé
 iniciovat vyhlášku o povinnosti registrace podomního prodeje
ROZVOJ OBCE, DOPRAVA
 vytvářet tlak na zodpovědné orgány ve věci vyřešení výjezdu ze Zašové a Veselé
 nový územní plán obce, který by nepočítal s dalšími zábory zemědělské půdy pro výstavbu
satelitních lokalit rodinných domů (novou výstavbu přednostně situovat do střední a dolní
části obce), zachovat venkovský ráz krajiny
 chodníky: rekonstrukce a výstavba nových (u nádraží, od lávky u Janošků k odbočce k Liptě,
propojení obou lokalit „za dálnicí“)
 vést diskuzi s krajským úřadem Zlín o budoucím smysluplném využití areálu "ústavu"
 cyklostezky: spojení na Krhovou po „Panské cestě“ za hřbitovem, propojení od nádraží kolem
rybníka na starou cestu směr Zubří, příhodnější napojení na cyklostezku směr Val. Meziříčí
 pojmenování ulic v obci
RODINA, SLUŽBY
 zbudování dětských hřišť v centru Zašové a Veselé
 podpora organizací pracujících s dětmi a podporujících rodinu
 zapojení do projektu MPSV „Obec přátelská k rodině“
 zvýhodnění seniorů při platbě za svoz odpadu
 podpora vzniku sociálního bydlení a domu s pečovatelskou službou
 pokračovat v úsilí o zřízení ordinace internisty v místním zdravotním středisku
. OBEC PŘÁTELSKÁ K OBČANOVI
 šetrné a průhledné hospodaření s prostředky obce i s dotačními tituly
 informovanost o jednáních Rady i Zastupitelstva s důrazem na přehlednost a srozumitelnost
 podpora občanské společnosti v duchu otevřenosti a lidskosti, budování ovzduší důvěry a
spolupráce v obci
 občan jako partner OÚ, který je o všech zásadních krocích a záměrech dostatečně a včas
informován
KULTURA, VOLNÝ ČAS
 optimální využití kulturního domu tak, aby se stal živým společenským centrem, aby
poskytoval zázemí místním kulturním aktivitám
 kultivace v současnosti živelného průběhu zašovské pouti, propagace vnímání Zašové coby
tradičního poutního místa, její napojení do systému poutních stezek
 využit vedlejší, dosud volný prostor Sportcentra jako dětskou hernu pro školku nebo pro
různé volnočasové aktivity
 hledat smysluplné sportovně-rekreační využití areálu Skály
 dobudování areálu „lesoparku“ a hřiště za orlovnou (jeho přístupnost z centra, kolem školky)
 podpora činnosti místních spolků a občanských sdružení
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 hledat možnosti motivace k separaci odpadu - např. jiným systémem zpoplatnění svozu
popelnic (využít zkušenosti odjinud)
 postih za černé skládky (jeden z možných úkolů případné obecní policie)
 pokud se ukáže nutnost, vyhláškou zabezpečit zachovávání nedělního a svátečního klidu
(hluk cirkulárek a sekaček)
 pomoc zahrádkářům v boji proti škůdcům (obec jako poradní místo - kontakt na odborníka
Vážení spoluobčané,
KDU-ČSL zůstala zřejmě poslední politickou stranou v obci a zcela jistě jedinou, která vyvíjí
činnost i mimo období voleb. Před časem došlo ke sloučení veselské a zašovské místní
organizace a takto společně chceme pracovat i pro naše spojené obce.
Jsme si vědomi, že i sebelepší program nelze realizovat bez podpory ostatních
zastupitelů a Vás - občanů. Sotva tedy může někdo napsat: splníme, prosadíme, zařídíme,
poctivější je říct: budeme se snažit prosadit, získat podporu.
Na naší kandidátce jsou jak naši členové, tak i nestraníci. Hlásíme se otevřeně
k ideálům křesťanské demokracie, ale umíme hledat a nalézat společnou řeč s každým,
kdo se chová konstruktivně a komu jde o dobro obce. Pokud Vás uvedený program oslovil,
budeme rádi, když přijdete jeho podporu vyjádřit k volbám.
V minulých Zašovských novinách byly zveřejněny volební programy všech stran.
Či spíše měly by být. Ve skutečnosti jedni jen bilancují, co se povedlo, druzí se zaklínají
změnou ve všech pádech a další raději nic, co by jen vzdáleně připomínalo program,
ani neuvedli. Často je text formulován až příliš volně a vágně, protože mluvit konkrétně je
asi ošidné.
My jsme Vás na předešlých stránkách seznámili s některými konkrétními nápady a
podněty, o jejichž užitečnosti budeme chtít přesvědčit ostatní členy nového zastupitelstva
a spolu s nimi hledat cesty k jejich realizaci. Znovu zde najdete i některé body, které jsme
měli ve volebním programu už minule – důkaz kontinuity našeho snažení a doklad,
že volbami platnost našich slibů nekončí a případné resty si poctivě neseme do dalšího
období s nadějí, že v novém zastupitelstvu bude příznivější konstelace.
Vaši kandidáti z kandidátky č. 3
NEŽ PŘISTOUPÍTE K VOLBĚ aneb OPRAVDU VÍTE, KOHO VOLÍTE?
(Příloha pro Veselany)
Je známo, že volit můžeme třemi způsoby: označením celé kandidátky, označením jednotlivých kandidátů, nebo kombinací obou možností.
Pozor, tyto tři způsoby volby jsou sice
možné, ale NEJSOU rovnocenné!
Pokud souhlasíte, aby se náš občan
JILJÍ KUBRICKÝ ucházel o místo starosty
Zašové, VOLTE CELOU JEHO KANDIDÁTKU.
Pouze takováto volba je plnohodnotnou podporou jemu osobně, týmu,
s kterým chce spolupracovat, a programu,
který chce realizovat.
Mnozí se domnívají, že je zbytečné
zakřížkovat celou stranu, protože všech 15
kandidátů se stejně do zastupitelstva nedostane,
a proto volí napříč stranami „své“ lidi
z různých kandidátek v dobré víře, že tak podporují pouze takto označené
konkrétní kandidáty. Je to však OMYL a dopad takovéto volby může být
zcela jiný, než byl původní záměr!
Občanům je málo znám zákonem stanovený systém přepočtu
hlasů na mandáty. Komunální volby totiž nejsou pojaty jakou soutěž
jednotlivých kandidátů, ale jako soutěž volebních stran. Proto zpravidla
nekandidují jednotlivci nebo malé skupiny lidí, ale vždy je snaha mít plně
obsazenou kandidátku – jako základní předpoklad maximálního zisku hlasů
(v našem případě 15 hlasů).
NENÍ to tak, že zastupiteli se stanou automaticky kandidáti
s nejvyšším osobním ziskem hlasů. Konkrétní příklad: V minulých volbách
stačilo jedné místní kandidující ženě získat 175 hlasů a stala se zastupitelkou.
Přeskočila při tom 22 (!) kandidátů z jiných stran, kteří získali výrazně více
hlasů než ona (od 176 po 404). Jinými slovy – zatímco někomu nestačil zisk
více než 400 hlasů ke zvolení, jí stačilo 175 hlasů. Jak je to možné?
Přepočet mandátů se provádí podle tzv. D'Hondtovy metody, kdy
je především podstatné, kolik hlasů získala CELÁ kandidátka a jaké je
pořadové číslo kandidáta.
V komunálních volbách NENÍ možnost udělit preferenční hlasy
v rámci jedné kandidátky, jak to známe z voleb parlamentních (oblíbené
kroužkování). Křížek u jména konkrétního kandidáta v komunálních volbách
nemá tutéž funkci. Aby se Vámi preferovaný kandidát posunul
na výhodnější pozici, musel by podle platného zákona získat o 10% více
hlasů, než je průměrný zisk hlasů na jeho kandidátce. Teprve potom se
k tomu přihlíží a kandidát je posunut výše.
V každém případě platí toto základní pravidlo:
Křížek u jména kteréhokoli kandidáta je v prvé řadě hlasem pro
CELOU jeho kandidátní listinu a v důsledku pro kandidáty na její špici.
Je riskantní dávat hlas kandidátům z jiných kandidátek jen proto, že je
to třeba Váš soused nebo známý, podporujete tím vlastně lídra této
kandidátky - dost možná člověka, kterého jste v žádném případě podpořit
nechtěli.
Máte-li přesto v úmyslu rozdělit svých 15 hlasů lidem z různých
volebních stran, podívejte se nejdříve, kdo je na prvních místech těchto
kandidátek, a odpovězte si na otázku, jestli tohoto člověka (tyto lidi)
z prvních pozic dané kandidátní listiny opravdu podpořit chcete, protože jak
už jsme řekli: křížkem u jména konkrétního kandidáta napomáháte
k vítězství PŘEDEVŠÍM lidem z prvních míst jeho kandidátky.
************************************************************
KDO, NE-LI MY?
Kandidátka č. 3, kandidátka KDU-ČSL, je jedinou, v jejímž
čele stojí Veselan. Nepromarněte tuto příležitost a podpořte
Jiljího Kubrického všemi 15 hlasy, které má každý z nás
k dispozici. Volme celou jeho kandidátku!
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA PRO VÁHAJÍCÍ aneb MOUDRÉMU NAPOVĚZ
Jiljí Kubický v minulém čtyřletém období dobře poznal fungování obce i
samotného OÚ. Nabyl potřebné zkušenosti jako místostarosta a svým lidským,
vlídným a vstřícným jednáním si získal sympatie občanů. Jeho zvolení přinese
kýženou změnu, ale současně i potřebnou kontinuitu.
(Příloha pro Zašovjany)
V době, kdy se začalo v naší republice uvažovat o přímé volbě prezidenta,
proběhla v mediích anketa. Lidé měli navrhnout vhodné kandidáty. Zcela nečekaně
získal největší podporu Marek Eben. Režisér Jiří Menzel to tehdy komentoval tak, že
Marek Eben je znám jako velmi slušný člověk, a pokud si většina společnosti
představuje jako ideálního prezidenta právě jeho, pak je to velmi dobré znamení.
Marek Eben bohužel nekandidoval…
Jiljí Kubrický ale kandiduje - zatím jen do místního zastupitelstva, avšak
s jednoznačným příslibem, že pokud bude některou stranou nebo koalicí navržen,
přijme kandidaturu na funkci starosty obce.
Také Jiljí je znám jako slušný člověk. Někdo si může myslit, že až příliš
slušný, že pro svou vlídnost a mírnost se na tuto funkci snad ani nehodí…
Nenechme se mýlit! Slušný člověk se také dokáže ve svém okolí prosadit a stát si
pevně za svým názorem, také slušný člověk může být úspěšný a dokonce velmi
úspěšný - právě zmiňovaný Marek Eben toho může být důkazem.
V Zašové sílí hlasy volající po změně ve vedení obce a Jiljí není jediný
uvažovaný kandidát, ani kandidátka KDU-ČSL není jedinou, která nabízí změnu...
Dejme si však pozor a dobře si všímejme, zda někde není motivem
ke kandidatuře především zarputilá osobní nevraživost. Dejme si pozor, abychom
nepodpořili takové strany a kandidáty, jejichž „volebním programem“ je hlavně
kritika za každou cenu a skutečným volebním cílem vlastně jen odstavení
současného vedení obce. Osobní rivalita (jakkoli třeba i pochopitelná) není dobrá
motivace ke kandidatuře na starostu.
Změna ve vedení obce může být nezbytným předpokladem k něčemu
novému, lepšímu, svěžímu, nikoliv však cílem samým o sobě. Samotná změna totiž
ještě nemusí být přínosem. Aby měla změna smysl, měla by to být změna k lepšímu.
Pokud se také domníváte, že Jiljí Kubrický je v současnosti nejlepším
kandidátem na starostu obce, vyjádřete mu svou podporu, a to nejlépe volbou
celé jeho kandidátky. Pouze tak totiž vytvoříte základní předpoklad pro jeho
zvolení do funkce starosty. Nestačí totiž mít jen dobrého kandidáta na tuto funkci,
musí zde také být silný tým lidí, kteří jej podpoří jak při samotné volbě, tak později v
jeho práci, v jeho snaze o naplnění volebního programu. Především lidé z jeho
vlastní kandidátky jsou těmi, s kterými chce Jiljí spolupracovat, kterým důvěřuje,
kteří mu budou oporou.
Mnohokrát jsme už při různých příležitostech slyšeli, jak sportovci, umělci a
jiní veřejně známí a úspěšní lidé děkují svým rodičům, partnerům, rodinám...
Může to vyznívat jen jako fráze, ale my, kdo jsme před čtyřmi lety navrhli
Jilju na funkci místostarosty, víme dobře, že tomu tak skutečně je, že totiž ani on by
nemohl bez podpory, bez velkého pochopení a někdy i sebezáporu svých nejbližších
zastávat tuto veřejnou funkci. Každý má k dispozici pouze 24 hodin denně a čas,
který věnuje druhým nad rámec svých povinností, pak chybí doma. Nejde jen
o práci, které je na vesnici kolem domu vždycky dost, ale soudržná, milující rodina
vnímá už jen pouhou nepřítomnost manžela a táty jako nespravedlnost, jako újmu.
Proto jménem všech, kteří toto máme a budeme mít "na svědomí", jménem místních
lidovců i všech Jiljových voličů: milí Kubričtí - Kamilo, Vojto, Hanko, Evičko děkujeme! 
TAKÉ NEVOLÍTE STRANY, ALE OSOBNOSTI?
Jste si skutečně jisti, komu jste minule dali svůj
hlas? Na našem webu www.zasova.org si přečtěte, jak je
to doopravdy s tou tolik oblíbenou „volbou napříč
stranami“.
P.S.:
V České republice nemohou starostu volit přímo občané, ale volí ho
ze svého středu nově zvolení zastupitelé obce. Občané přesto mohou volbu starosty
ovlivnit, a to zásadně - svým odpovědným přístupem k volbám členů obecního
zastupitelstva.
Informace pro ty, kteří už obálku s volebním archem podle svého zvyku
vyhodili do popelnice: ve volební místnosti Vám dají novou. Stačí si vzít OP a
navštívit příslušné volební místo – tento pátek od 14 do 22 hodin nebo v sobotu
od 8 do 14hodin.
DEMOKRATÉ versus NEZÁVISLÍ
Vážení spoluobčané, my si s Vámi
nehrajeme na schovávanou. Nemáme dvě
tváře, dva názory – jeden tajný, soukromý
(který kdoví proč nikdo nesmí znát) pro
celostátní politiku a druhý pro politiku komunální, pro politiku jakoby „nepolitickou“, kdy
sympatizanti jiných politických stran přes sebe přehodí pláštěnku „nezávislých“ a pokrytecky
se tváří, že oni vlastně nemají s politikou nic společného. (Marná snaha - i komunální politik
je politik.) My nemáme zapotřebí vymýšlet si pro naši kandidátku prodejní značku na jedno
použití, všeobjímající název, který nikoho neurazí a neodradí. Nejsme samoúčelným
jednorázovým uskupením. Byli jsme před volbami a budeme i po nich.
Na naší kandidátce tvoří většinu nestraníci. Věříme, že jako oni tak i Vy už víte,
že KDU-ČSL není nějakou uzavřenou sektou, ale že je zde pro všechny slušné lidi. Za tyto
kandidáty ručíme. Zde nejsou lidé, kteří se jen nechali několika ambiciózními jedinci
přemluvit, aby posloužili jako výplň volných řádků na jejich kandidátním lístku. V našem
případě se nebude opakovat trapná situace z tohoto volebního období, kdy si někteří
kandidáti z jiných stran přehazovali nečekaně získaný mandát jako horký brambor.
KDU-ČSL Zašová je politickou stranou, ale naše činnost nestojí a nepadá s volbami.
Zapojujeme se nejen do politického, ale i do společenského života naší obce trvale už
bezmála sto let. Pořádali a dál pro Vás budeme pořádat oblíbené kulturní akce. Vydáváme
náš občasník – Lidovecký zpravodaj, jehož poslední číslo právě držíte v rukou. Už šestým
rokem spravujeme web. stránky, které mohou nově využívat všichni občané: můžete zde
sami vkládat své příspěvky – články, názory, inzeráty. Na tomto webu také najdete širší
komentář k některým bodům našeho volebního programu a další informace. Přesvědčte se
sami na www.zasova.org.
KDO BUDE NAŠÍM STAROSTOU?
Lídr naší kandidátky současný místostarosta
Zašové Jiljí Kubrický je připraven přijmout kandidaturu
na funkci starosty obce, pokud bude do této funkce navržen a
pokud bude výsledek celé jeho volební strany dostatečně
přesvědčivý. První podmínku můžeme považovat za předem splněnou,
splnění druhé podmínky je ve Vašich rukou.
Šťastnou volbu přejí
zašovští lidovci
Lidovecký zpravodaj - informační občasník zašovských a veselských lidovců.
Pro členy a příznivce KDU-ČSL Zašová vydal svépomocí výbor místní organizace.
web:
www.zasova.org
mail:
[email protected]

Podobné dokumenty