Halloween

Komentáře

Transkript

Halloween
Halloween
1. Fill in the crossword. (Doplň křížovku.)
1
2
1 a part of a house
3
2 preposition of place
4
3 colour of snow
5
4 a little hen
6
5 greeting
7
6 school things are in it
7 you write with it
8
8 a week has seven .............
9
9 to look at – synonym
10
10 you draw and paint in the
11
lessons of ...............
11 it is in an envelope
The symbols of Halloween are a Jack-o-lantern, a ghost, a ................... ............. a ..............
2. Learn the Halloween rhymes. (Nauč se básničku o Halloweenu.)
Trick or Treat
Trick or treat.
Trickk or treat.
Trick or treat.
Trick or treat.
I want something good to eat.
Give me something nice and sweet.
Give me candy and an apple,too.
And I won´t play a trick on you!
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Efektivní využití informačních technologií na základních školách (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0018)
3. Answer the Halloween quiz. (Odpověz na otázky o Halloweenu.)
1) What day is Halloween?
a. 1st October
b. 31st October
c. 1st November
2) Where is Halloween celebrated?
a. all round the world
b. in N.America and British Isles
c. in the USA only
3) Where does Halloween come from?
a. America
b. England
c. Ireland and Scotland
4) What do people do at Halloween?
a. sing and dance at night
b. light fires
c. dress up in costumes and make noise
5) At Halloween kids say „ Trick or treat“. What are „tricks“?
a. spiders
b. practical jokes on people
c. money
6) And what are „treats“?
a. sweets
b. money
c. eggs
4. Colour the pictures on the worksheet and describe them. (Vybarvi obrázky na
pracovním listu a popiš je.)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Efektivní využití informačních technologií na základních školách (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0018)

Podobné dokumenty

AJ_PŘEDLOŽKY ČASU+CVIČENÍ+KLÍČ-PREPOSITIONS

AJ_PŘEDLOŽKY ČASU+CVIČENÍ+KLÍČ-PREPOSITIONS at night ( v noci) at midnight ( o půlnoci) at Christmas ( o Vánocích) at Easter ( o Velikonocích) at weekend (s) at the moment (nyní) at the same time (ve stejnou dobu) at the present (v současnos...

Více

Číslo DUM: II/2/AJ/2/2/18

Číslo DUM: II/2/AJ/2/2/18 1. Draw your ideal bedroom in your exercise book. Write a few sentences about it and then compare with your partner. Use there is/there are, prepositions – between, next to, under, on, in the middl...

Více

What`s he like?

What`s he like? 1) Match the pictures and the words. (Spoj obrázky se slovíčky.) štíhlý a vysoký

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. ZŠ a MŠ Slapy

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. ZŠ a MŠ Slapy ve kterém žáci škrtají, co se nehodí. Listy mohou být vytisknuty nebo použity pro práci na PC. Pro kontrolu je vytvořeno vzorové řešení. Obsažené učivo odpovídá učivu probíranému ve 5. ročníku.

Více

Halloween

Halloween 4. Colour the picture and describe the witch. Learn the new words. (Vybarvi obrázek a popiš čarodějnici. Nauč se nová slovíčka.) She has got a big .......................

Více