Jak správně vybrat TV - Studentské projekty FIS VŠE v Praze

Komentáře

Transkript

Jak správně vybrat TV - Studentské projekty FIS VŠE v Praze
Jak správně vybrat TV
aneb
NENECHTE SE OKLAMAT!
Autoři_
Roman Svoboda
Vladimír Kaděra
Václav Vozáb
Tomáš Malík
Obsah_
1. Předmluva
_________________________________
2. Obecné principy a funkce TV
01
_____________________
02
•
Historický vývoj – ČB, CRT, Trinitron, Flat _________
02
•
Moderní trendy
___________________________
03

LCD
_________________________________
03

Plasma _________________________________
06

3D televize
___________________________
08

OLED
_________________________________
11

Projektor
___________________________
14
___________________________
19
4. Parametry _______________________________________
30
5. Konektivita
_________________________________
42
6. Běžně dostupné značky TV v ČR _____________________
49
7. Typy a rady při výběru domácího systému
_________
50
•
Obecná doporučení ___________________________
51
•
Low-end („nižší cenová třída“)
55
•
Mainstream („střední cenová třída“)
_________
56
•
High-end („vysoká cenová třída“) _______________
57
3. Nejběžnější funkce TV
8. Rejstřík
_______________
_______________________________________
9. Slovo závěrem
_________________________________
58
60
#1
Předmluva_
Máte zájem o nový televizor? Chcete vědět, co kupujete? Pak právě pro Vás
je příručka určena!
Příručky MULTIMÉDIA jsou vždy zaměřeny na určitý druh produktu a kladou
si za cíl seznámit čtenáře s jeho základními rysy a úskalími při jeho výběru.
Příručka, kterou držíte v ruce je zaměřena na televizory.
Podle čím dál více se potvrzujících zkušeností s nákupem moderních multimédií,
jde většině nekvalitně proškoleného personálu při prodeji v obchodech
převážně o co největší zisk a až v poslední řadě o přínos a užitečnost výrobku
pro nás – zákazníky. Tato příručka si klade za cíl, připravit čtenáře na nákup
nových televizorů, které budou splňovat právě to, co od nich očekávají. Budete
postupně seznámeni s vývojem televizních přijímačů od dob dávno minulých,
až po dnešní vyspělé a leckdy velice složité technologie. Příručka Vám usnadní
orientaci mezi velkým množstvím zkratek a odborných termínů, které jsou dnes
s nákupem televizoru spojeny a v neposlední řadě si Vám dovolíme doporučit
několik modelů, rozdělených dle cenových kategorií.
Nezáleží na Vašem věku ani finančním zajištění, příručka poskytne mnoho
cenných rad všem, kteří mají o koupi nového televizoru zájem.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
1
Jak správně vybrat TV?
#2
Obecné principy a funkce TV_
Historický vývoj ____________________________________________________________________
První televizní přístroj byl mechanický a využíval otáčivý Nipkowův kotouč,
jehož princip je zachován u televize až dodnes. Obraz se vzorkoval za pomocí
průzorů v otáčivém kole (Nipkowův kotouč), na jednotlivé body, které byly
následně zobrazeny na obrazovce reverzním způsobem za pomoci dalšího
Nipkowova kotouče, jenž byl synchronizován s prvním, kterým se obraz snímal.
Následně byl mechanický princip nahrazen elektronkami a k obrazu přibyl i
zvuk. V televizorech se používala klasická televizní obrazovka na bázi katodové
trubice, kde katodové dělo pálí elektrony do povrchu obrazovky pokrytého
luminoforem (speciální vrstva měnící energii elektronů na viditelné světlo).
Tato technologie je známa pod označením CRT (Cathode Ray Tube), kterým
jsou označovány i televizory, které ji využívají.
Televizory byly nejprve černobílé a záhy byly nahrazeny barevnými, které
využívají skládání červené, zelené a modré barvy do výsledných barev.
Zobrazovací plocha televizoru nebyla původně plochá ale vypouklá díky použité
technologii, která však po zdokonalení umožňovala zobrazovat obraz i na
rovnou plochu. Tyto televize nesly označení CRT FLAT.
Z domácností je vytlačily dnes běžně používané plazma televizory fungující na
principu elektrického proudu procházející plynem, kde dochází k uvolňování
elektronů a následnému bombardování luminoforu. A také LCD televizory
(Liquid Crystal Display) využívajících změny tekutých krystalů za pomoci
tranzistorů k dosažení výsledné barvy.
Nejnovější a prozatím ještě málo rozšířené jsou televizory s OLED obrazovkou a
3D televizory.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
2
Jak správně vybrat TV?
LCD televizory _____________________________________________________________________
LCD technologie jako taková má za sebou velice dlouhou historii. Pro malou
představu, kam až tato technologie sahá, si stačí vzpomenout na starý budík či
kalkulačku a její jednobarevný display, většinou s nedobrým podsvícením a
černým písmem. Tato technologie se samozřejmě s dobou vyvíjela a to
dokonce tak rychle, že na dnešních dokonalých LCD televizorech skoro není co
vylepšovat. V tomto odvětví tedy nemá smysl čekat na něco lepšího.
Zkratka LCD značí v anglickém originálu Liquid Crystal Display, do českého
jazyka přeloženo „display z tekutých krystalů“. Tyto televizory obsahují
miniaturní krystalky, které se po přivedení elektrického proudu začnou
pohybovat a propouštět na obrazovku přes barevné filtry světlo (od toho název
„tekuté krystaly“).
Ukázka vzhledu LCD televizoru
Pro nás spotřebitele je hlavní rysem LCD televizorů oproti předchůdcům (CRT
atd.) jejich plochý tvar, vhodný k umístění například na stěnu. Tyto televizory
dosahují obrovských úhlopříček a v dnešní době i nádherných barev a poměrně
rychlé doby odezvy.
LED TV
Speciálním druhem LCD televizorů jsou takzvané LED TV, tyto televizory se liší pouze stylem
podsvícení obrazu. Typické LCD používají elektronickou výbojku a LED TV využívají k podsvícení, jak je
patrné z názvu, malých LED diod – toto podsvícení bývá rovnoměrnější a, černá barva je opravdu
černá a v neposlední řadě také snižuje spotřebu televizoru.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
3
Jak správně vybrat TV?
Klady a zápory LCD TV
+
+
+
+
+
úzký design
malá spotřeba (hlavně u LED TV)
povrch obrazovky je plastový – méně těžký než Plasma TV a vice odolný proti rozbití
velká škála úhlopříček (cca 8“ – 60“)
cena
-
oproti Plazmovým TV menší odezva (projeví se například při sportovních zápasech)
starší televizory mohou mít „problémy“ se zobrazováním černé barvy, zde vede Plasma TV
Pro zvídavé
Základním jednotkou všech LCD televizorů je pixel. Ten se skládá ze tří tzv.
subpixelů, každý z nich má jinou barvu (RGB – červená, zelená, modrá). Tento
bod je tak malý, že lidské oko vidí pouze jeden jediný odstín barvy, která
vznikla z celkové kombinace.
Obrazový bod – pixel s jednotlivými RGB složkami
Stavebními prvky LCD televizorů je vždy osvětlovací trubice, která je po celou
dobu provozu TV zapnutá (v případě LED TV jsou to LED diody), dále difůsní
vrstvy, které se starají o rovnoměrný rozvod světla po televizoru. Po
rovnoměrném rozprostření světlo prochází polarizační deskou, kde dostává
určitou barvu (viz. pixel výše). Zbarvené světlo se konečně dostává přímo
k tekutým krystalům, kde vzhledem k tomu, že propustnost každého z nich je
ovládána elektrickým polem nastává několik možností. Tekutý krystal je buď
„otevřený“ světlo propustí, nebo „zavřený“, kdy by světlo propustit neměl
(vždy nějaké projde), nebo třetí stav, krystal je „pootevřen“ průchodu světla a
vznikají tak různé odstíny barev. Dnešní LCD televizory umožňují propouštět až
1024 úrovní světla.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
4
Jak správně vybrat TV?
Ve výrobě LCD televizorů existuje několik základních technologií, které se liší
převážně základní polohou tekutých krystalů:
•
o
•
o
•
o
TN (deriváty BTN, TN+FILM atd.)
Tento postup je pro výrobu televizorů velice nevhodný, neposkytuje dostatečné pozorovací úhly a
vyznačuje se špatným barevným podáním. Molekuly krystalů jsou v klidovém stavu nastaveny do
propustné pozice, z čehož při vadném pixelu vyplývá, že bude neustále bíle svítit. Výchozí pozicí
molekul je šroubovice - po přivedení elektrické energie se molekuly srovnají do zákrytu a přestanou
propouštět světlo.
xVA (deriváty MVA, PVA, S-PVA atd.)
U této technologie jsou molekuly krystalů rozloženy do stromečkovitého uspořádání, což v důsledku
znamená, že televizory mají lepší odezvu (zkrácení doby natočení do extrémních stavů) a rapidní
zlepšení pozorovací úhlů. Tato technologie má vyřešen i problém s vadným pixelem – při klidovém
stavu nepropouští světlo. Takto vyráběné televizory patří ke světové špičce, navíc s relativně
dostupnou cenou – příkladem mohou být S-PVA panely firmy Samsung, jejichž technologii využívá i
firma Sony.
IPS (deriváty S-IPS, AS-IPS apod.)
AS-IPS (Advanced Super In-Plane Switching) technologie je založena na uspořádání molekul
v klidovém stavu do jedné roviny – subpixel nepropouští světlo. Po přivedení napětí na elektrody se
některé molekuly pouze otočí o 90° a subpixel začne světlo propouštět. Tento princip zaručuje to
nejlepší, co můžou LCD televizory nabídnout! Neuvěřitelně věrohodné barvy, velice rychlá odezva,
velké pozorovací úhly - až k 180° a obrovský pokrok v kontrastu. Tato technologie je ovšem při výrobě
stále velice nákladná, proto se využívá pro profesionální obrazovky, u kterých nehraje roli větší cena.
TN (BTN, TN+FILM)
xVA (MVA, PVA, S-PVA)
IPS (S-IPS, AS-IPS)
1- Zdroj bílého světla
2- Polarizační desky
3- Polarizované světlo
4- Elektrody
5- Tekuté krystaly
6- Film zlepšující pozorovací
úhly
1- Zdroj bílého světla
2- Polarizační filtr
3- Polarizované světlo
4- Elektrody
5- Tekuté krystaly
1- Zdroj bílého světla
2- Polarizační desky
3-Polarizované světlo
4- Elektrody
5- Tekuté krystaly
6- Polarizované světlo
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
5
Jak správně vybrat TV?
Plasma televizory
_______________________________________________________________
Plazmové televizory, nebo také PDP (Plasma Display Panel), se jako další
řadí ke skupině velice tenkých televizních přijímačů s dokonalým obrazem.
Plazmové obrazovky v sobě obsahují velké množství navzájem oddělených
buněk s elektrodami a plynem. Po přivedení elektrického impulsu je plyn
transformován do tzv. čtvrtého skupenství – plazmy. Velice zjednodušeně by
se dalo říci, že při tomto jevu vzniká světlo, které nám po zabarvení zaručí
nádherný kontrast, živé barvy a velice vysokou odezvu například při
sportovním zápase.
Ukázka plazmového televizoru
Pro lepší utěsnění plynu, mají plazmové televize vrchní kryt obrazovky ze skla.
Právě z oné skleněné desky nám ale vyplývá několik kladů i záporů. Plazmové
televizory jsou o něco těžší, než LCD a při slunečném dnu se v televizi může
nepříjemně odrážet světlo. Na druhou stranu je sklo mnohem lépe omyvatelné,
například od dětských kreseb, než plast.
Jedním z velkých strašáků plazmové televize bývalo vypalování log TV stanic.
Ovšem tato doba je již dávno minulá – čím dál více televizních společností,
zprůhledňuje svá loga a výrobci plazmových panelů vynalézají technologie a
principy (například miniaturní okem nepostřehnutelné vlnění), pomocí nichž se
vypalování předchází.
Klady a zápory Plasma TV
+
úzký design
+
velký kontrast
+
živé barvy
+
rychlá odezva
-
větší hmotnost z důvodů skla na obrazovce
pouze větší úhlopříčky
u starých modelů vypalování log
o něco vyšší spotřeba než LCD
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
6
Jak správně vybrat TV?
Pro zvídavé
Plyn uvnitř buněk je pro každý pixel samozřejmě rozdělen na další tři subpixely,
z nichž každý je určen pro jednu ze základních barev – RGB (červená, zelená,
modrá). Tyto tři subpixely vytváří z větší vzdálenosti pro lidské oko viditelně
pouze jeden bod. Subpixel u plazmových televizorů však nelze zmenšovat do
nekonečna, minimální velikost se odhaduje na 0,3mm, proto se plazmové
panely nevyskytují v malých velikostech s velkým rozlišením.
Pixel s RGB subpixely u plazmové obrazovky
Obvyklé složení směsi plynů v buňce je argon a xenon nebo neon. Po přivedení
elektrického náboje, v důsledku postupného ztrácení elektronů, plyn změní
skupenství na plazmu. Uvolněné částice se začnou pohybovat ke svým
protějškům a srážet se navzájem, tím dochází k emitování fotonu neboli vzniku
světla. Bohužel toto světlo je většinou tak krátké vlnové délky, že není pro
lidské oko viditelné - ultrafialové záření. Z tohoto důvodu obsahují PDP panely
vrstvu luminoforu, kde se po dopadu mění ultrafialové světlo na světlo okem
viditelné. Barevnost světla nám určuje právě luminofor v jednotlivých
subpixelech.
Emise světla probíhá tak rychle, že není možné ji postřehnout, proto kvalitní PDP televizory mají až
neuvěřitelně rychlou odezvu, kterou ocení hlavně příznivci hokeje a dynamických sportů.
Základní stavební prvky plazmové obrazovky
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
7
Jak správně vybrat TV?
SED Technologie
Na vývoji této technologie budoucnosti plazma obrazovek pracuje již několik
let firma Canon a Toshiba. Princip zlepšení bude ve výměně elektrod za LED
diody, z něhož vyplývá zjednodušení výroby a snížení spotřeby plazmových
televizorů. V současné době je možné SED technologii aplikovat pouze pro
obrazovky větší než jeden metr a zatím neexistuje linka pro sériovou výrobu.
3D Televize
_____________________________________________________________________
Dnešní 3D televize
3D televize fungují na principu trojrozměrného vnímání statického obrazu, ke
kterému dochází na základě pozorování dvou plošně posunutých obrazů
zobrazených televizorem, kde k docílení 3D obrazu potřebujeme speciální brýle.
Brýle mají různá sklíčka pro každé oko a právě to umožňuje každému oku
vnímat jiný obraz, stejně jako tomu je i v reálném světě. V minulosti se již
objevilo mnoho pokusů o nasimulování trojrozměrného vnímání obrazu
pomocí de facto 2D přístroje. 3D technologie je poměrně složitá záležitost,
a tím pádem je i její nástup na trh komplikovaný a pomalý. Proto je
v současnosti na trhu jen velmi málo 3D televizí a jejich cena není zrovna lidová.
Ani filmů a televizních stanic, které se dají koupit nebo vysílají v 3D není mnoho
avšak je možné příjem klasického pozemního vysílání přepočítat do 3D,
v takovém případě televize nepřijímá 3D signál jako takový, ale vytváří ho
pomocí vnitřního koprocesoru, ovšem pouze pokud je jím televize vybavna..
Na co se mohu podívat v 3D televizi
Nejenom na filmy vydané v 3D formátu a televizní vysílání v 3D ale i na klasické
filmy a běžné televizní programy.
Základní rozdělení 3D technologií
Většina současných 3D televizí potřebuje ke sledování 3D obrazu speciální brýle, avšak na trhu se již
objevují i první 3D televize, které k jejímu sledování nepotřebují žádné brýle.
•
•
Stereoskopické 3D zobrazování – vyžadující využití brýlí.
Autostereoskopické – bez použití brýlí.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
8
Jak správně vybrat TV?
Klady a zápory 3D TV
+
lepší a věrnější prožitek z filmu
+
dokonalý zážitek z her
+
možnost sledovat i klasický 2D obraz
-
nutnost nošení speciálních brýlí (záleží na technologii)
nutnost televize i speciálního přehrávače podporující 3D technologii
využití zatím jen hlavně na filmy z disků
vysoká cena
nejsou dioptrické 3D brýle
Pro zvídavé
Stereoskopická 3D technologie - Jak to funguje?
Aktivní stereoskopická projekce nám umožňuje za pomoci speciálních 3D brýlí
vidět obraz v televizoru ve 3D zobrazení. Obraz je promítán s dvojnásobnou
snímkovou frekvencí na obrazovku, kde se střídají obrazy zvlášť pro levé a
pravé oko. Brýle se nám poté starají o zatmívání jednotlivých očí. Synchronizují
se s obrazem, takže každé oko dostává svůj vlastní obraz. Oba tyto obrazy si
mozek následně poskládá do trojrozměrné scény. V praxi to vypadá tak, že
televizor Vám zobrazí obraz pro levé oko a zařídí, aby jste pravým okem
neviděli. Poté připraví obraz pro druhé oko. Toto se děje minimálně 120 krát za
jednu sekundu. Novější brýle jsou aktivního provedení, což znamená, že se
příchozí obraz musí synchronizovat s brýlemi prostřednictvím infračervené
komunikace, s 3D televizorem pro maximalizaci výsledného 3D efektu.
Autostereoskopické 3D technologie - Televize se speciální čočkou
3D prostorového vjemu lze docílit tak, že prvek umožňující vnímání 3D obrazu,
v případě stereoskopického zobrazování to jsou brýle umístěné na hlavě
pozorovatele, je naopak umístěn na pozorovaném objektu a to na obrazovce a
jde vlastně o speciální čočku, která zajistí, že každým okem vidíte správný obraz,
jejichž složením se v mozku vytvoří dojem 3D. Zásadní omezení je v tom, že
tohoto efektu se dosáhne v podstatě jen na jednom místě a pozorovaný obraz
musí být stále v pohybu a proto tato technologie bude pravděpodobně více
využita pro hráče počítačových her.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
9
Jak správně vybrat TV?
Technologie WOWvx
3D obraz pozorovatelný z více míst a bez nutnosti stálého pohybu řeší
technologie WOWvx, její princip je zdánlivě jednoduchý, asi všichni známe
„animované“ pohlednice, které při naklápění, měnily svůj obraz a tak vytvářeli
dojem pohybu. Trik byl v tom, že pohlednice na svém povrchu obsahovala
plošky, které byly natočeny různým směrem. A i takhle pracuje technologie
WOWvx, když používá 3D formát 2d-plus-depth. (Nebo také označovaný jako
2D+Z.) Kdy je každý snímek doplněn osmibitovou prostorovou mapou stupňů
šedi, která indikuje pro každý bod, zda má být a v jaké vzdálenosti zobrazen
před plochou displeje (bílá) nebo a plochou displeje (černá). Díky 256 odstínům
šedi se dá vytvořit poměrně věrohodný 3D obraz. Velkou výhodou této
technologie je, že nepotřebuje zásadní zvýšení šířky vysílacího pásma pro 3D
televizní vysílání. Obraz televize používající technologii WOWvx, je tvořen
malými čočkami. Tyto čočky, na základě dříve zmíněné prostorové mapy,
posílají světlo různými směry a tím dosahují toho, že každé oko vidí jiný obraz
stejně jako u popisované pohlednice.
UDHD – 3D ne 3D
Poslední možností ve stádiu vývoje je Ultra-Digital HD rozlišení (UDHD)
s rozlišením 7680 x 4320, pro představu Full HD rozlišení disponuje rozlišením
„pouze“ 1920 x 1080. V principu jde o to poskytnou divákovi co nejvěrnější
obraz ve vysokém rozlišení, který navodí pocit, že se jedná o 3D obraz. A proto
byl proveden pokus, kde ulicemi Tokia jezdilo auto vybavené speciální 8K
kamerou. Výsledný obraz byl veřejnosti promítán na této 8K projekci. Vjem byl
tak realistický, že diváci měli pocit, že sedí v autě. A co víc, vjem byl
tak přesvědčivý, že několik lidí se dokonce pozvracelo, protože jejich tělo mělo
pocit, že opravdu jedou v autě, a tak instinktivně reagovalo na odstředivé
a setrvačné síly, které normálně na tělo při jízdě v autě působí, ale oni stáli
v klidu na ulici.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
10
Jak správně vybrat TV?
OLED
____________________________________________________________________________
OLED je zkratka z anglického Organic Light-Emitting Diode, což v češtině
znamená organická světlo-vyzařující dioda. Jedná se o technologií používanou
pro tvorbu obrazovek, kdy je celá obrazovka tvořena velmi malými organickými
elektro-luminescenčními diodami. Technologie OLED nepotřebuje podsvícení
jako například LCD nebo LED obrazovky a díky tomu jsou energeticky méně
náročné. Jelikož jsou jednotlivé OLED diody velmi malé a skládající se
z organického materiálu, dají se doslova tisknout na zvolený povrch podobně,
jako když tiskárna tiskne na papír.
Příklady ohebných OLED displejů
OLED displej využívá organických uhlíkových sloučenin, které s přísunem
elektřiny vysílají světlo. Oproti LCD a plazmě se OLED obrazovky vyznačují
výraznějšími barvami, vyšším kontrastem a rychlejší odezvou, jedná se o velice
univerzální obrazovky.
Výhodou OLED displeje je možnost vyrobit jej průhledný, zrcadlový apod.
Zkrátka vše záleží na tom, na jaký materiál nanesete organickou vrstvu OLED
displeje. Pokud to bude průhledná fólie, bude i displej průhledný, nanese-li se
na lesklou hliníkovou fólii, popř. jiný lesklý materiál, bude displej ve vypnutém
stavu sloužit jako perfektní zrcadlo. Nevýhodou OLED televizorů je fakt, že se
jedná o zbrusu novou technologii, kterou ještě výrobci úplně nezvládli a jejíž
čas ještě přijde.
Klady a zápory OLED
+
+
+
+
technologie OLED nepotřebuje podsvícení
menší spotřeba než jiné technologie
velmi jasný a stabilní obraz
velmi tenké, možnost ohýbat samotnou obrazovku
-
stárnutí OLED displeje
složitá struktura
v současnosti drahá výroba
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
11
Jak správně vybrat TV?
Pro zvídavé
Celý OLED displej je složen z mnoha malých organických diod složených
z červených, zelených a modrých emitorů, které ve trojici vytváří samotný pixel
a jednotlivé emitory subpixely. Princip je podobný jako u LCD displejů, kde si
lidské oko spojí barvy z jednotlivých subpixelů a tím se vytvoří výsledná barva
pixelu.
Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou je několik vrstev organické látky.
Jsou to vrstvy vypuzující díry, přenášející díry, vyzařovací vrstva a vrstva
přenášející elektrony. V momentě, když je do políčka přivedeno napětí, jsou
vyvolány kladné a záporné náboje (elektrony a díry), které se spojují ve
vyzařovací vrstvě a tím produkují světelné záření. Struktura a použité elektrody
jsou uzpůsobeny, aby docházelo k maximálnímu střetávání nábojů právě ve
vyzařovací vrstvě, právě proto, aby výsledné světlo mělo dostatečnou intenzitu.
Jednotlivé stavební prvky OLED pixelu
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
12
Jak správně vybrat TV?
Existují dva základní typy displeje. Displej s pasivní matricí PMOLED (Passive
Matrix Organic Light-Emitting diode) a displej s aktivní matricí AMOLED (Active
Matrix Organic Light-Emitting diode).
Displeje s pasivní matricí - PMOLED
Displeje s pasivní matricí jsou jednodušší, používají se především tam, kde je
třeba zobrazit jednodušší obraz, například pouze text. Stejně jako u
jednodušších grafických LCD displejů (DSTN, STN), jsou jednotlivé pixely řízeny
pasivně, mřížkovou matricí navzájem překřížených vodičů. V místě křížení jsou
vodiče připojeny k elektrodám (katodám, resp. anodám) OLED struktury a tím
vznikají jednotlivé pixely. Pomocí mřížek vodičů a multiplexních přepínačů je na
anody a katody vybraných bodů přivedeno elektrické napětí, které přinutí
organickou látku vyzařovat. Signály jsou zpravidla dodávány do sloupců a
synchronizovány s cyklickým zapojováním řádků. Optický výstup tak vzniká
postupným skládáním řádků, ke kterému dochází 60krát za sekundu. Čím
větší proud je v impulsu použit, tím jasněji pixel září. Pro plné zobrazení musí
být každý řádkový vodič nabíjen po dobu 1/N snímkovacího času, kde N je
počet řádků displeje. Například k dosažení jasu 100 nits (tj. 100 cd/m2) pro 100
řádkový displej, musí být pixely buzeny na úroveň jasu 10 000 nits po dobu
1/100 snímkovacího času. Právě nutnost velkých a úzkých proudových impulsů
snižuje účinnost displeje. Při krátkodobých velkých intenzitách navíc organický
materiál pracuje v méně efektivní pracovní oblasti generování světla.
Vzhledem k vyšší spotřebě a horšímu zobrazení jsou PMOLED vhodné
především pro displeje menších úhlopříček a zobrazování převážně statických a
textových informací (MP3 přehrávače, mobilní telefony, informační displeje v
automobilech atd.).
Displeje s aktivní matricí - AMOLED
Displeje s aktivní matricí jsou vhodné pro graficky náročné aplikace s
velkým rozlišením, tedy zobrazování videa a grafiky. Struktura je podobná TFT
LCD displejům. Spínání každého pixelu je prováděno vlastním tranzistorem
(resp. dvěma - jeden řídí nabíjení a vybíjení kondenzátoru a druhý je přítomen
jako napěťový stabilizátor kvůli zajištění konstantní velikosti proudu), čímž se
zamezuje blikání bodů, které mají svítit během několika po sobě jdoucích cyklů.
Současně se zvyšuje průtok proudu a zkracuje doba odezvy. Mezi výhody
oproti PMOLED patří vyšší zobrazovací frekvence, ostřejší vykreslení obrazu a
nižší spotřeba. Nevýhodou je složitější struktura displeje a tedy i vyšší cena.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
13
Jak správně vybrat TV?
Projektory
_____________________________________________________________________
U projektoru nejvíce záleží na tom, zda je určen pro pracovní účely, hraní her,
pro zábavu nebo právě pro sledování filmů a televizních programů. Od toho se
dále odvíjí, jakou technologii zobrazování zvolit. Obvykle se k zobrazení obrazu
využívá takzvané lampy, s výjimkou LED technologie.
Moderní projektor od společnosti Benq vhodný pro domácí použití
Důležité parametry projektoru
Při výběru projektoru určeného ke sledování filmů je velice důležitým
parametrem rozlišení obrazu. Vzhledem k široké nabídce projektorů
dostupných na trhu je vhodné ujasnit si požadované rozlišení. Jestliže chceme
rozumnou kvalitu, měli bychom vybírat projektory s rozlišením alespoň 1280 x
1024px. Pro dnešní širokoúhlé filmy ve vysokém rozlišení je vhodné minimální
rozlišení HD Ready 720p (1280 x 720px), nejlépe však přímo Full HD rozlišení
(1920 x 1080px), což je v současné době nejvyšší dostupné rozlišení pro
projektory určené ke sledování Full HD obrazu.
Dalším podstatným prvkem při výběru projektoru je plánovaná projekční
vzdálenost. Existují modely určené k projekci ze vzdálenosti jednotek i desítek
metrů. Správný výběr projekční vzdálenosti značně ovlivňuje celkový dojem z
výsledného obrazu, a proto je nutné brát zřetel na tento parametr
ve specifikacích výrobce.
Životnost projekční lampy je značně omezená a pohybuje se kolem 1000 až
4000 hodin provozu. Jejich cena se pohybuje ve velmi širokém rozmezí od
jednotek tisíců až po desítky tisíc korun a v extrémních případech i více,
v závislosti na parametrech a celkovém výkonu. Proto je dobré informovat se
pří výběru projektoru také o cenách náhradních lamp.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
14
Jak správně vybrat TV?
Technologie projektorů
U moderních projektorů se v současnosti používají tři zobrazovací technologie.
A to DLP, jedno a tří čipové, dále pak LCD technologie a začínající LED
technologie. DLP technologie nám nabízí výborný kontrast a barevnou přesnost
vykoupenou vyšší pořizovací cenou. LCD technologie nabízí příznivější ceny,
vetší množství funkcí, nevýhodou je pak nižší kvalita reprodukovaného obrazu
a nižší kontrast. Technologie LED je nejmodernější a v této chvíli nejméně
rozšířená, hlavní výhodou této technologie je velmi dlouhá životnost.
Klady a zápory projektoru
+
+
+
velikost úhlopříčky promítaného obrazu
vhodné pro domácí kino
požitek z filmů skoro jako v kině
-
horší zobrazení černé barvy
úplně typicky neslouží pro sledování TV
u většiny technologií nutnost dokupování lampy
plátno pro kvalitnější obraz
Pro zvídavé
DLP je zkratka z anglického Digital Light Processing pro technologii používanou
v digitálních projektorech. V DLP projektorech je obraz tvořen pomocí
miniaturních zrcadel, která jsou umístěna na polovodičovém čipu, který se
nazývá DMD (Digital Micromirror Device). Každé zrcadlo reprezentuje jeden
nebo více pixelů. Každá miniaturní odrazná ploška se může velmi rychle
přemísťovat mezi dvěma krajními polohami – jednou, která světlo propouští a
druhá, která jej odráží na chladicí plochu. Intenzita barvy je regulována rychlým
střídáním těchto poloh (poměrem mezi průchozí a neprůchozí polohou).
Zrcadla umístěná v DLP projektoru
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
15
Jak správně vybrat TV?
DLP tří čipové systémy se vyznačují perfektní přesností a podáním barev,
vynikajícím kontrastem, slušnými detaily a kvalitou stínů. Jsou schopny dodat
vyšší jas ve srovnání s jednočipovými DLP projektory a celková kvalita je
obecně považována za nejlepší dostupnou. Stejná technologie se používá
v nejmodernějších digitálních kinech.
Princip tvorby obrazu v DLP projektoru
Ve srovnání s jednočipovou DLP technologii je nevýhodou slabší kontrast,
s ostatními systémy pak cena, nižší výdrž lampy a případně větší rozměry.
Jednočipový DLP systém má nejlepší možný kontrast a barevnou přesnost,
malou mezeru mezi „pixely“ a časem se nesnižuje kvalita obrazu. Neduhem
technologie je slabší svítivost (jas)a je také obecně dražší než LCD technologie.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
16
Jak správně vybrat TV?
LCD Projektory založené na technologii LCD používají k zobrazování tři LCD
displeje, jejichž vlastnosti lze nastavovat zvlášť a získat tak barevně velmi věrný
obraz. Výborné barvy ale nezůstanou navždy, již po několika letech
dlouhodobého používání dojde k blednutí barev a zejména modrá barva často
zmizí úplně. DLP projektory mají barevnost obrazu dánu zabarvením rotujícího
kotouče a teplotou projekční lampy, která se stárnutím také trochu mění. Tato
barevná změna ale není tak výrazná jako u technologie LCD.
Princip tvorby obrazu v LED projektorech
LCD technologie poskytuje výborné barevné podání a životnost systému.
Nejvíce se využívá pro systémy domácího kina, kde se jako výhoda projeví
relativně nižší pořizovací cena vzhledem k ostatním technologiím. K záporům
patří nižší kontrast, časem snižovaní kvality obrazu, možnost objevování
„mrtvých“ pixelů, obecně slabší kvalita stínů a horší podání černé barvy.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
17
Jak správně vybrat TV?
LED projektory jsou vlastně DLP projektory, ve kterých je lampa nahrazena LED
diodami. Samotná LED technologie se vyznačuje nízkou spotřebou, absencí
lampy, což na jedné straně přináší plus v podobě větší životnosti LED modulu
v desítkách tisíc hodin, na straně druhé nízkou světelnost.
Princip tvorby obrazu v LED projektoru
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
18
Jak správně vybrat TV?
#3
Nejběžnější funkce TV_
Schopnosti _________________________________________________________________________
V této kapitole si publikace klade za cíl seznámit čtenáře nejen se základními
technologiemi, které má každý moderní televizor, ale také s pokročilými
funkcemi, které umožňují využívat Váš televizor na maximum.
Příjem analogového signálu
Technologie analogového televizního vysílání má za sebou více jak tři čtvrtě
století fungování. Na počátku se vysílalo pouze černobíle, úprava technologie
(přidání barvonosné složky) přinesla barevné vysílání. Je jen málo technologií,
které přežily tak dlouhou dobu bez výraznějších změn.
Problematika příjmu analogového vysílání je velice rozsáhlá a zmíním tedy
pouze základní technická hlediska. Jedná se o amplitudově modulovaný
obrazový signál s jedním postranním pásmem s přidaným frekvenčně
modulovaným zvukem. Šířka jednoho kanálů je 8 MHz (pro naši normu) a je
nutné zajistit dostatečný odstup mezi jednotlivými kanály, aby nedocházelo
k vzájemnému rušení sousedících kanálů. Vysílá se v tzv. soustavách, které jsou
různé pro Japonsko, Severní a Jižní Ameriku (NTSC), afriku (SECAM) a nejmladší
používaná ve většině Evropských zemí (PAL). Soustava PAL byla vyvinuta
v Německu a vychází ze soustav NTSC i SECAM. Nabízí nejvyrovnanější
přenosové vlastnosti.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
19
Jak správně vybrat TV?
Velice zjednodušené blokové schéma klasického televizoru je na obrázku níže.
U moderních LCD a plasmových televizorů už žádné vychylovací cívky
nenajdeme, ale analogový tuner je stále součástí drtivé většiny z nich.
Zvuková část
Anténa
Vstupní VF
část
Napájecí
část
Obrazová
část
Rozkladová
část
Reprodukce
zvuku
Obrazovka
Vychylovací cívky
horizontální a
vertikální
Blokové schéma klasického CRT televizoru určeného pro příjem analogového vysílání
Technologie analogového vysílání sebou přináší také několik nevýhod:
-
velká šířka pásma a tím pádem omezený počet televizních kanálů, resp. programů
nemožnost přenosu HDTV, norma PAL přenese maximálně 625 řádků
problém s kvalitou obrazu (duchové) vzniklý odrazy signálu od terénu
V současnosti dochází k postupnému vypínání analogového vysílání na celém území naší republiky a
přechodu na pozemní digitální vysílání. Dokončení toho přechodu je v současnosti plánováno 30. 6.
2012.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
20
Jak správně vybrat TV?
Příjem pozemního digitálního vysílání – DVB-T
Digitální pozemní vysílání (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) představuje přímého nástupce
analogového vysílání u nás. Vysílání se přenáší stejně jako analogové ve formě elektromagnetického
signálu. Signál se přijímá běžnou anténou a dekóduje v digitálním tuneru, kde se zpracuje obraz, zvuk,
EPG, teletext a další doprovodné služby. Díky DVB-T přibylo vysílaných programů a další by měly ještě
přibývat. Velká část vysílání je v moderním širokoúhlém formátu 16:9 (místo dosavadního 4:3),
výrazně se zlepšila kvalita obrazu (žádní duchové) a EPG usnadnilo přehled ve vysílání.
V souvislosti s DVB-T je často zmiňován pojem multiplex. Multiplex je vlastně balíček programů, který
je vysílán v rámci jednoho televizního kanálu (8 MHz). Na rozdíl od analogového vysílaní, kde 1 kanál
znamenal 1 program, umožňuje digitální vysílání v současnosti v rámci jednoho multiplexu vysílat až 5
programů.
Prostřednictvím DVB-T bude běžně dostupných asi 20 programů. Kdo má zájem o další, bude nucen
využít nabídky satelitního vysílání (např. CS Link, Digi TV, Skylink), kabelového (např. UPC) nebo IPTV
(např. Telefonica O2), které jsou většinou placené.
Aktuální nabídka programů ke dni 28. 9. 2010 je vyobrazena v tabulce:
Multiplex
Multiplex 1
Multiplex 2
Operátor
Česká televize
České radiokomunikace
Multiplex 3
Multiplex 4*
Czech Digital Group
Telefonica O2
TV programy
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24
Nova, Nova Cinema, Prima,
Prima Cool,TV Barrandov
Z1, Public TV
Nova HD a ČT HD, TV, O2
Info (v SD)
Rozhlasové stanice
7 stanic Českého rozhlasu
Rádio Proglas
*v současnosti pouze experimentální vysílání v Praze, Brně a Ostravě
Často diskutovaným problémem spojeným s přechodem na DVB-T je potřeba investice do set-topboxu u starších televizorů a případná úprava antény, kabeláže a konektorů. Novější televizory mají
digitální tuner integrovaný a jsou tedy na přechod připraveny.
Další možnost příjmu představují tunery určené pro notebooky a osobní PC. Zde je možné využít
tuner ve formě USB adaptéru, PCMCIA karty, PCI karty, nebo DVB-T tuner integrovaný z výroby. Pak
lze počítač využít jako standardní televizor.
Tuner určený pro PCI slot v osobním počítači a USB tuner použitelný v osobním počítači nebo notebooku
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
21
Jak správně vybrat TV?
Příjem vysílání přes satelit (DVB-S)
Satelitní televizní vysílání je šířeno orbitálními družicemi (satelity), které se pohybují na
geostacionární dráze ve výšce 35 686 km, kde síla přitažlivá a síla odstředivá jsou vyrovnány a satelit
se pohybuje se stejnou úhlovou rychlostí, jako se otáčí Země. Z hlediska příjemce, tedy satelitní
parabolické antény je satelit umístěn v konstantním bodě. Satelitní vysílání poskytuje téměř 100%
pokrytí území a širokou programovou nabídku.
V ČR je nesledovanější satelit ASTRA 3A, který
je umístěn 23,5°E. Mnoho satelitních
programů, jak českých tak zahraničních je
šířeno nekódované, tzn., že jsou dostupné
zdarma. Pro příjem placených programů je
nutné vlastnit dražší satelitní přijímač, který
obsahuje slot pro vsunutí speciální
dekódovací karty.
Pokud si budete pořizovat satelitní set
(anténa + přijímač), bývá obvykle součástí
balíčku také karta umožňující příjem
Princip vysílání a příjmu satelitního signálu
základního balíčku programů. Za další
programy se platí měsíční poplatek zvoleného balíčku. Konkrétní informace o programové nabídce
získáte u poskytovatele služeb, u nás hlavně CS Link, Digi TV a Skylink. V současnosti navíc stále roste
podíl programů vysílaných v HD rozlišení, pro jejichž plnou kvalitu požadujte satelitní přijímač
vybavený HDMI výstupy. Ukázku jednotlivých komponent satelitního setu zobrazuje obrázek níže.
Při instalaci satelitního setu je nezbytné správně nasměrovat parabolickou
anténu. Špatný příjem mohou způsobit mimo špatného sklonu a směru antény
také překážky v podobě okolní zástavby a stromů.
Set určený pro příjem satelitního vysílání
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
22
Jak správně vybrat TV?
IPTV
Stále rychlejší a více rozšířené připojení k internetu přineslo technologii IPTV, neboli televizi přes
internetový protokol. Základní myšlenkou této služby je šíření digitálního vysílání prostřednictvím IP
protokolu po počítačových sítích. Tato služba je často součástí internetového připojení. Největším
poskytovatelem IPTV v České republice je společnost Telefónica O2, která ji nabízí jako součást ADSL
připojení.
Hlavní nevýhodou IPTV je omezená dostupnost závisející na parametrech datové linky a vzdálenosti
od ústředny (resp. DSLamu) a také poměrně vysoká cena, která u kompletní programové nabídky
snadno přesáhne šest set korun měsíčně.
Výhodou je digitální kvalita, samoinstalační balíček a velká šíře doplňkových služeb, jako je virtuální
videopůjčovna, archív a nahrávání televizních pořadů. Pro konkrétní nabídku a parametry
jednotlivých služeb je vhodné kontaktovat poskytovatele IPTV.
Pro provoz IPTV je potřeba vlastnit telefonní zásuvky, modem a speciální settop box, obsahující výstup SCART, HDMI a další. Schéma propojení IPTV od
společnosti O2 přehledně zobrazuje obrázek od společnosti O2.
Propojovací schéma jednotlivých zařízení pro příjem IPTV
Automatické přizpůsobení hlasitosti zvuku
Každý z nás se denně setkává se situací, kdy si v klidu sledujeme televizní pořad, zvuk máme
nastavený na příjemné hlasitosti a najednou přijde reklama a zvuk je rázem výrazně hlasitější. Když se
tak stane v akční, hlasité pasáži nevadí nám to tolik, jako když reklama vpadne do romantické nebo
komorní situace a ucho je přivyklé na tlumený zvuk.
Zatímco pořady jsou tvořeny tak, aby měly vyrovnané zvukové úrovně během celého vysílání,
reklamy mají hlavní cíl člověka co nejvíce zaujmout a jejich zvuk prochází speciální modulací, aby byl
co nejhlasitější při zachování předepsaných norem.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
23
Jak správně vybrat TV?
Výrobci televizorů přišli se speciální funkcí, která má za úkol automaticky vyrovnávat hlasitost zvuku
při změně programu a potlačit tak nežádoucí zvýšení hlasitosti. Tato nepochybně užitečná funkce
může mít u různých značek jiné pojmenování, ale základní princip je vždy stejný.
EPG
Neboli elektronický programový průvodce (z anglického Electronic program
guide) je v podstatě elektronickou verzí papírového programu, tak jak jej
známe z časopisů a novin. EPG umožňuje zobrazit program až na 7 dní dopředu
s informacemi o čem daný pořad je, kdy začíná a končí a také kdo v něm hraje
a kdo jej režíroval. Výhodou je rychlý přístup k informacím, přehlednost a
nulové náklady – na rozdíl od papírových periodik. Mezi jednotlivými výrobci
televizorů se mohou objevovat rozdíly v zobrazení a uspořádání informací
(graficky, textově).
V minulosti se občas objevoval problém s českými znaky a diakritikou v EPG
zejména v produkci levnějších a méně známých výrobců. Dnes by se tyto
problémy neměly dále objevovat.
K vyvolání EPG obvykle slouží tlačítko GUIDE a k zobrazení základních informací
tlačítko INFO na dálkovém ovladači.
Ukázku EPG televizoru Samsung ilustruje obrázek níže:
EPG televizoru Samsung
Picture in Picture (PiP)
Funkce Picture in Picture (obraz v obraze) představuje funkci televizorů a dalších zařízení, kdy je
jeden program zobrazen přes celou obrazovku a druhý je vložen v malém okýnku. Zvuk se vysílá
nejčastěji z hlavního programu.
Funkce PiP pro svou funkci vyžaduje dva nezávislé zdroje signálu. Dostupné jsou dvě možnosti
realizace této funkce:
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
24
Jak správně vybrat TV?
-
televizor se dvěma nezávislými tunery
televizor s jedním tunerem potřebuje další zdroj signálu (DVD přehrávač, HDMI kabel, externí
tuner atd.)
Přehrávání multimedií z USB zařízení
V současnosti můžeme nalézt i na nejlevnějších televizorech USB konektor,
který umožňuje připojení flash disku, digitálního fotoaparátu, digitální
videokamery, osobního MP3 přehrávače a zobrazení fotografií (nejčastěji ve
formátu JPEG), přehrání zvuku (obvykle MP3) a videa. V případě videa základní
modely bez problémů přehrají DivX, lepší modely obsahují procesor, který je
schopen dekódovat i HD video.
Ukázka přehrávání multimédií na televizoru Samsung je vyobrazena na
následujících obrázcích:
Přehrávač fotografií a obrázku z USB disku na televizoru Samsung
Přehrávač hudby z USB disku na televizoru Samsung
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
25
Jak správně vybrat TV?
Bezdrátové přehrávání multimedií a přístup na internet
Dražší modely televizorů v současnosti nabízejí možnost bezdrátového
přehrávání fotografií, videa a hudby například prostřednictvím technologie
DLNA. Některé nabízejí také připojení na internet prostřednictvím LAN nebo
bezdrátové technologie Wi-Fi.
Příkladem může být služba [email protected] od společnosti Samsung nebo
technologie VIERA CAST společnosti Panasonic, které umožňují přistupovat
k různému online obsahu, jako jsou například zprávy, počasí, burzovní
zpravodajství a YouTube. Perličkou jsou pak videohovory prostřednictvím
aplikace Skype a přístup k sociálním sítím jako je Facebook a Twitter.
Čtečka paměťových karet
Další možností pro prohlížení fotografií je integrovaná čtečka paměťových
karet. Standardem se stává podpora SD/SDHC karet o kapacitě až 32 GB.
Připojení externích zařízení _________________________________________________________
Kvalitní a velký televizor se může stát středem domácího multimediálního
centra, ve kterém nebude chybět audio systém nebo domácí kino, Blu-ray
přehrávač, či moderní herní konzole. V tomto bodě se zaměřím na popis
některých zařízení, která Vám mohou zpříjemnit Váš volný čas a poskytnout
mnoho hodin zábavy.
Domácí kino
Celá řada výrobců se snaží zákazníky přesvědčit, že domácí kino tvoří DVD
přehrávač a větší nebo menší počet reproduktorů. Takové domácí kino se dá
pořídit za několik tisíc korun, ale výsledek málokdy naplní očekávání a
investované prostředky.
Správné domácí kino má divákům zprostředkovat pocity, jako kdyby seděli
v kině. Základem kvalitního domácího kina by tedy měl být dostatečně velký
televizor nebo projektor, kvalitní a výkonný zesilovač a v neposlední řadě také
správné uspořádání kvalitních reproduktorů. Zde platí, že malé plastové
reproduktory nemohou poskytnout stejný zvuk a výkon jako kvalitní dřevěné
sloupové, či regálové reproduktory.
Pro co nejlepší audiovizuální zážitky je potřeba rozmístit televizor a
reproduktory tak, aby se vytvořila kružnice, v jejímž středu pak divák sedí.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
26
Jak správně vybrat TV?
Audio systém
Kvalitní a výkonný audio systém nalezne využití nejen při poslechu hudby, ale
také jako ozvučení k televizoru a herním konzolím.
Základní dělení reproduktorů je na aktivní a pasivní. Aktivní reproduktory
v sobě mají zabudovaný zesilovač, zatímco k pasivní se musí připojit
k externímu zesilovači. Vhodné je dát si pozor také na obecné pravidlo, které
říká, že pokud je reproduktor výkonnější než zesilovač, nadbytečný výkon
reproduktoru zůstane nevyužitý.
Vzhledem k tomu, že nabídka na trhu je skutečně obrovská, není výběr vhodné
audio soustavy snadnou záležitostí. Na internetu je možné nalézt celou řadu
specializovaných obchodů a diskusních fór, kde je možné diskutovat s prodejci
a nadšenci, kteří mohou při výběru pomoci. Jedním z takových je např.
http://hudebniforum.cz/
Blu-ray přehrávač
Logo Blu-ray
Technologie Blu-ray v současnosti představuje
nejdokonalejší způsob záznamu a zprostředkování
digitálního záznamu. Byla vyvinuta společností Sony s cílem
přinést nástupce postupně nedostačující technologie DVD.
Název technologie byl odvozen od anglického Blue ray, což
v češtině znamená modrý paprsek, tj. barva laseru
používaného ke čtení.
Konkurenci technologii Blu-ray představoval projekt HD DVD společnosti
Toshiba, která od něj ale v roce 2008 odstoupila a ponechala trh
konkurenčnímu projektu.
Kapacita Blu-ray disku je standardně 25 GB u jednovrstvého, resp. 50 GB u
dvouvrstvého disku.
Obraz je na Blu-ray discích uložen v rozlišení 1080p, tedy 1920x1080
obrazových bodů (u DVD 720 x 576px) a při propojení Blu-ray přehrávače
s FullHD televizorem Vám zajistí špičkovou kvalitu obrazu. Přestože nabídka
titulů na Blu-ray discích zatím nedosahuje počtu DVD, do budoucna lze
očekávat opačný trend a postupnou dominanci na trhu.
Současné Blu-ray přehrávače nabízejí vysokou úroveň kompatibility. Umožňují
přehrání Blu-ray, DVD a CD disků, integrovaný pevný disk, připojení externích
zařízení prostřednictvím USB, přístup na internet a s tím související sledování
internetových TV a v poslední době také masivní rozšíření podpory 3D videa.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
27
Jak správně vybrat TV?
Přehrávače obvykle podporují videa ve formátu MPEG2, H.264, DivX, XviD,
MKV, MP4 a další. V případě nákupu doporučuji ověření podporovaných
formátů na stránkách výrobce nebo v manuálu přístroje. Předejdete tak
komplikacím a nemilým překvapením, protože řada prodejců dnes uvádí
špatné nebo neúplné specifikace produktu.
Na rozdíl od DVD přehrávačů nabízejí Blu-ray přehrávače výrazně vyšší výstupní
rozlišení prostřednictvím HDMI. To se může u jednotlivých přístrojů lišit, ale
standardně by měla být podporována rozlišení:
-
1920x1080p/i
1280x720p
720x480p/i, případně 720x576p/i
Blu-ray přehrávač značky Samsung
Řada přístrojů nabízí také převzorkování DVD videa na vyšší rozlišení, tzv.
upscaling.
Ceny Blu-ray přehrávačů začínají na úrovni 2 tisíc korun.
Herní konzole
Jsou vlastně počítače, které jsou primárně určeny pro hraní her. Na rozdíl od
počítačů nelze hardware konzole měnit, s výjimkou paměťových zařízení
(pevné disky, paměťové karty). Výhodou tohoto řešení je lepší optimalizace her
přímo na daný hardware, nevýhodou je rychlejší technické zastarávání proti
počítačům.
V tomto bodě se zaměřím pouze na stolní konzole z poslední, někdy
označované také jako next-gen generace. Mezi hlavní průkopníky ve vývoji
konzolí patří Nintendo, Sony a Microsoft.
Kromě hraní her současné konzole nabízejí také přehrávání filmů z DVD disku,
nebo Blu-ray, přístup na internet, přehrávání hudby a účast v různých
komunitních systémech. Současná generace nabízí volnost pohybu díky
bezdrátovým ovladačům a periferiím.
Nelze jasně doporučit, která konzole je lepší nebo nabízí více zábavy. Každá
z konzolí má svá pro i proti a záleží tak spíše na osobních preferencích
zákazníka. Při výběru je přístroje vhodné si jej vyzkoušet u prodejce a
informovat se také o dostupných hrách a jejich cenách.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
28
Jak správně vybrat TV?
Nintendo Wii
Konzole byla představena v roce 2006 a proti hlavním konkurentům
nabízí inovativní způsob ovládání, kterým kompenzuje výrazně slabší
hardwarovou výbavu. Dosud nevídanou kompilaci her Wii Sports
ovládají hráči ovladačem, jako kdyby měli sportovní náčiní. Konzole
Wii se stala s více jak 70 miliony prodaných kusů nejprodávanější
konzolí poslední generace. Doporučená maloobchodní cena se u nás
pohybuje okolo 5000 Kč, podle balíčku ve kterém se prodává.
Sony PlayStation 3
Stejně jako Wii i konzole PlayStation 3 byla představena na podzim
v roce 2006. Nabídla nekompromisní výkon, hry v HD rozlišení a Bluray mechaniku, díky níž se stal PlayStation 3 vyhledávaným Blu-ray
přehrávačem. Stejně jako v předchozí generaci má Sony i nyní několik
exkluzivních sérií, které na jiných platformách nenajdete. Jedná se o
zejména o sérii Metal Gear Solid, Gran Turismo, Kilzone, Final Fantasy
a další. PlayStation 3 ve verzi s 320 GB pevným diskem a 2 hrami se
prodává za doporučenou cenu 8999 Kč.
Microsoft Xbox 360
Představuje posledního zástupce next-gen konzolí. Na trh byl uveden
v listopadu roku 2005 a získal tak téměř roční náskok před hlavními
konkurenty. Xbox 360 nenabídl tak výkonný hardware jako později
PlayStation 3, ale i tak se většina titulů nabízel téměř totožnou
grafiku, nikoliv horší, jak se obecně předpokládalo. Svůj díl na tom
měla zejména dobrá optimalizace hardwaru a následně vyvíjených
her. Konzole nabízí HDMI výstup pro připojení HD TV, DVD
mechaniku a tři USB porty. Uživatel může svá data uchovávat na
paměťových kartách nebo pevné disku. Přestože Microsoft neměl
tolik zkušeností z konzolového trhu jako jeho konkurenti, dokázal
přinést několik exkluzivních sérií. Z nejznámějších jmenujme Halo 3,
Forza Motorsport, Mass Effect a sérii Gears of War. Xbox 360 se
prodává od 3999 Kč do zhruba 8999 Kč, dle verze.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
29
Jak správně vybrat TV?
#4
Parametry_
Pixel
Slovo pixel pochází anglického picture element, většinou je označováno pouze
zkratkou: px. Pixel představuje jeden svítící bod na obrazovce, případně jeden
bod obrázku určený svou barvou a souřadnicemi sloupce a řádku. Podobně
jako je mozaika složena z kamínků různé barvy, tak je i výsledný obraz
na obrazovce složen z jednotlivých pixelů. U barevných obrazovek se každý
pixel a jeho výsledná barva skládá z kombinace tří subpixelů a to červeného,
zeleného a modrého (RGB – Red, Green, Blue), přičemž jejich kombinací vzniká
výsledná barva samotného pixelu. Na obrázku je vidět detail černého písmene
W na bílém pozadí se zvýrazněným úplně černým a bílým pixelem.
Příklad složení pixelů ze tří RGB subpixelů
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
Zvětšené pixely na obrazovce
30
Jak správně vybrat TV?
Vadný pixel
Vadné pixely se většinou projevují jako bílé (zářící) tečky na černém pozadí
nebo černé (pohaslé) tečky na pozadí bílém. V případě, že je chybný
„pouze“ jeden nebo dva ze tří subpixelů, září pixel jinou než černou či bílou
barvou. I přes vyspělou technologii používanou pro výrobu dnešních obrazovek
není jejich výroba úplně bezchybná, proto výrobci tolerují různé počty vadných
pixelů. Při překročení počtu vadných pixelů, můžeme televizor několik dní po
nákupu reklamovat, proto je v našem zájmu televizor co nejdříve pečlivě
zkontrolovat.
Zvětšenina vadného subpixelu
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
Příklad vadného subpixelu
31
Jak správně vybrat TV?
Úhlopříčka
Úhlopříčka neboli velikost obrazovky se určuje jako vzdálenost dvou
protilehlých rohů a to nejčastěji v palcích, někdy také v centimetrech, přičemž
1 palec (1") odpovídá 2,54 cm. Pozor: rozměry samotného televizoru jsou větší
o rámeček, ve kterém je obrazovka usazena a často také o stojan televize. Při
výběru je dobré myslet i na to, že v budoucnu budeme pravděpodobně
potřebovat přístup ke konektorům, které jsou často umístěny po straně nebo
ze zadu samotného televizoru.
Znázornění úhlopříčky televizoru
Optimální sledovací vzdálenost
V souvislosti s úhlopříčkou je velmi často diskutovaným tématem optimální
sledovací vzdálenost od televizoru. Nejobecnější pravidlo říká, že optimální
vzdálenost je cca 2,5 násobek úhlopříčky u širokoúhlých a 3 násobek úhlopříčky
pro televize s klasickým poměrem stran. U novějších širokoúhlých televizorů
s vyšším rozlišením se tato vzdálenost zmenšila dokonce pod 2 násobek jejich
úhlopříčky.
Tabulka optimálních sledovacích vzdáleností podle úhlopříčky televizoru:
Full HD
32”
37”
40”
46”
52”
Optimální
vzdálenost
1,3 m
1,5 m
1,6 m
1,8 m
2,1 m
HD Ready
32”
37”
40”
46”
52”
Optimální
vzdálenost
1,8 m
2,1 m
2,2 m
2,6 m
2,9 m
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
32
Jak správně vybrat TV?
Rozlišení
Rozlišení je počet pixelů, které dokáže obrazovka zobrazit, je udáváno jako
počet sloupců pixelů x počtu řádků, například 1920 × 1080px. Prvním údajem je
vždy počet sloupců a druhým je počet řádků. Obrazovka je schopna zobrazit
i jiná menší rozlišení, ale za cenu různých deformací obrazu – například
zobrazení černých pruhů na okrajích obrazovky. Pro různé standardy kódování
barevného signálu televizního vysílání jsou typická různá rozlišení obrazu.
Pokud si pořídíme televizor s rozlišením 1920 × 1080px, bude se jednat již o
širokoúhlý formát rozlišení s poměrem stran televizoru 16:9.
Označení tlevizorů a jejich velikost maximálního rozlišení
Poměr stran
Důležitým parametrem je poměr stran, vyjadřující šířku obrazu ve srovnání
s jeho výškou. Například širokoúhlé (anglicky označované jako widescreen)
televizory schopné zobrazit HD (High Definition – Vysoké Rozlišení) disponují
poměrem stran 16:9 oproti klasickému poměru 4:3 u dříve běžných
analogových televizorů.
Ukázky poměrů stran
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
33
Jak správně vybrat TV?
Jas
Jas jednoduše znamená, jak intenzivním zdrojem světla bude obrazovka – je
udáván v cd/m2. Jde o množství světla vyzařované monitorem, obecně platí
čím vyšší jas, tím lepší. Avšak při vysokých hodnotách jasu může docházet
ke zkreslování barev - například černá může být nesprávně zobrazovaná jako
šedá, vysoké hodnoty jasu při sledování za tmy mohou také oslňovat. Korekce
jasu je běžnou funkcí v nastavení televizoru a jeho nastavení je do jisté míry
subjektivní záležitostí. Zohledňuje se také nastavení kontrastu, jenž má výrazný
podíl na kvalitě výsledného obrazu. Nejčastější hodnoty jasu se pohybují
v rozmezí 250 cd/m2 až 600 cd/m2 či více. Vyšších hodnot se využívá pro
zmírnění negativních účinků přímého slunečního svitu a jiných rušivých zdrojů
světla.
Příklad malého jasu (vlevo) x proti velkému (vpravo)
Obnovovací (vertikální) frekvence
Vertikální frekvence, zvaná též obnovovací, je definována jako počet obnovení
či překreslení obrazu za sekundu. Je udávána v hertzích (Hz). Běžnou
obnovovací frekvencí u starších CRT televizorů bylo 50Hz, u posledních modelů
100Hz. U LCD televizorů je tento parametr nepodstatný.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
34
Jak správně vybrat TV?
Kontrast
Kontrast je s jasem důležitým faktorem. Hodnota kontrastu je vypočítána
z poměru svítivosti bílé a černé barvy. Obě hodnoty jsou měřeny v luxech a
jednoduše dány do poměru. Jeho nastavení je stejně, jako u jasu, dosti
subjektivní záležitostí. Běžné hodnoty jsou 1500:1 až 2000:1, opět do jisté míry
platí, že čím je umožňovaný kontrast vyšší, tím lepší.
Příklady různého nastavení kontrastu – vlevo nahoře nejmenší kontrast, vpravo dole nejvyšší
Dynamický kontrast
Dynamický kontrast využívá tlumení podsvícení obrazovky televizoru při
zobrazovaní tmavých scén a naopak rozsvícení na maximum při světlých
scénách kde jsou zachyceny různé odlesky a paprsky slunce.
Příklady změny dynamického kontrastu
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
35
Jak správně vybrat TV?
Doba odezvy
Dobou odezvy rozumíme čas měřený v milisekundách, který potřebuje
například pixel nebo buňka tekutých krystalů k přechodu z aktivního (černého)
stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Opět platí pravidlo čím rychlejší, tím lepši.
Kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody z jedné barvy na jinou a ostřejší
zobrazování rychlých pohybů. Ideální hodnotou je 8 ms a méně.
Různá zachycení obrazu při lišících se dobách odezvy
Lesklý & matný displej
U televizorů se můžeme setkat s pojmem lesklý a matný displej respektive
lesklá nebo matná obrazovka. Je to vlastnost obrazovky, která záleží na použité
technologii. Plazma televize jsou vždy lesklé. Lesklý povrch obrazovky vyniká
výborným zobrazením barev, ale naopak se v něm mohou doslova zrcadlit
různé zdroje světla, jako jsou okna nebo zářivky. Oproti tomu matný povrch má
horší zobrazování barev, ale lepší pohlcování odlesků. Zda zvolit lesklou nebo
matnou obrazovku, pokud tato možnost připadá vůbec v úvahu, je opět dosti
subjektivní a záleží na Vašem osobním názoru. Tak či onak málo kdo z nás
umisťuje televizor poblíž nebo naproti silnému zdroji světla a proto vítězí
televizor s lesklou obrazovkou kvůli lepšímu zobrazení barev.
Příklad lesklého displeje
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
Příklad matného displeje
36
Jak správně vybrat TV?
Pozorovací úhly
Pozorovací úhel udává, z jakého úhlu je obraz ještě normálně viditelný a
nedochází k výraznému zkreslení barev. Popisují se jak horizontální tak i
vertikální úhly udávané ve stupních. Logicky, čím vyšší hodnoty, tím lepší.
Příklady pozorovacích úhlu obrazovky
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
37
Jak správně vybrat TV?
Trubicové podsvícení
Jedná se o standardní způsob podsvícení realizovaný za pomocí studených
katodových zářivek (CCFL). Oproti LED podsvícení není obraz tak jasný,
televizor nebývá tak tenký, má vyšší spotřebu energie a menší životnost.
Ukázka podsvícení katodovou zářivkou
Led podsvícení
Při použití LED (light-emitting diode, což česky znamená světlo-vyzařující dioda)
je klasický LCD panel podsvícen pomocí LED diod. Používá se hned několik
způsobů podsvícení, avšak samotné LED diody jsou v současnosti ještě příliš
velké, aby z nich bylo možno vyrábět jednotlivé zobrazovací body pro běžné
televizory. Nejvíce používaným typem LCD podsvícení je DIRECT LED, kde jsou
podsvicovací diody rozmístěny maticově pod celou obrazovkou. Nebo levnější
EDGE LED, kde jsou podsvicovací diody rozmístěny pouze po okrajích
obrazovky a pomocí sítě speciálních světlovodů s odraznými ploškami se světlo
z LED diod rovnoměrně rozptýlí za celým panelem. Technologie EDGE LED
umožňuje výrobu velmi tenkých televizorů.
Ukázka podsvícení pomocí Edge LED
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
38
Jak správně vybrat TV?
Parametry projektoru
U projektorů je k projekci používána lampa, od které se odvíjí kvalita
výstupního obrazu na plátně. Je základním prvkem každého projektoru, vytváří
obrovský objem tepla, který musí být ochlazen ventilátorem. S tím souvisí
poměrně vysoká spotřeba energie, ale i případný hluk od ventilátoru. Důležité
parametry jsou jako u televizorů rozlišení a kontrast. Navíc jsou zde důležité
parametry jako je svítivost nebo výkon lampy, který se pohybuje kolem 300W.
Neopomenutelným parametrem je také výdrž lampy, která se udává
v hodinách u režimu s nejnižším jasem, kde je obvyklá hodnota cca 2000 hodin.
Spotřeba
Spotřeba se odvíjí nejen od typu televizoru, zda se jedná o CRT, LCD nebo
plazma televizor, ale také od úhlopříčky. Dále od toho, co obrazovka právě
zobrazuje a na jejím nastavení kontrastu a jasu. Obecně platí, že nejúspornější
provoz mají televizory s LCD obrazovkou, následované plazmou a klasickými
CRT televizory. Samostatnou kategorií jsou nejen z pohledu spotřeby
projektory, u kterých spotřeba ve srovnání s televizemi nezáleží na úhlopříčce,
a díky tomu v tomto ohledu poráží všechny televize s úhlopříčkou větší jak cca
46“, s poznámkou, že srovnávat ať už jakoukoliv televizi s projektorem není tak
úplně objektivní a možné. Přeci jenom projektor není konstruován primárně ke
sledování filmů. Provozní spotřeba LCD televizorů s úhlopříčkou 100cm se
pohybuje kolem 100W, přičemž roční náklady při provozu 5 hodin denně se
pohybují na hranici 600Kč. Spotřeba v režimu stand-by, kdy je televizor vypnutý
dálkovým ovládáním, ale stále připojený do zásuvky, se pohybuje kolem 0,3 W.
Reproduktory
Každý novější televizor disponuje vestavěnými stereo reproduktory o výkonu
několika wattů, pokud dosahují výkonu cca 10 wattů a více, jsou pro běžné
sledování televize většinou dostačující. Vzhledem k jejich umístění v plastovém
krytu televizoru se při vysokém nastavení hlasitosti může objevit drnčení či jiné
zvuky způsobené rezonancí. Pro kvalitní reprodukci zvuku je možné připojit
externí reproduktory.
Analogový a digitální signál
Většina novějších televizorů má zabudovaný digitální tuner pro příjem signálu
v digitální podobě, v případě že by jím nebyl televizor standardně vybaven, je
možné dokoupit přijímač digitálního signálu tzv. set-top-box, který obsahuje
digitální tuner k naladění programů, a připojit ho prostřednictvím konektoru
SCART, HDMI nebo USB.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
39
Jak správně vybrat TV?
HD – vysoké rozlišení
HD je anglickou zkratkou pro výraz High Definition – do češtiny přeloženo jako
vysoké rozlišení. HD je používáno pro označení elektroniky, filmů, DVD disků a
televizního vysílání s vysokým rozlišením. HD technologie většinou používá
progresivní signál, který zapisuje obsah obrazu na obrazovku vždy najednou,
čímž umožňuje vidět uživateli všechny detaily v jeden okamžik. Oproti tomu
u klasických televizorů se používá prokládaný formát, kde je obrazovka
zaplněna ve dvou fázích, nejprve lichými a potom sudými řádky. U tohoto
formátu můžeme vnímat blikání, ačkoliv by k tomu nemělo docházet, protože
zobrazovaný pohyb je tak rychlý, že ho lidské oko nerozpozná. Nejběžnější HD
formáty jsou 720p, 1080p a 1080i. Kde číslo vystihuje jak detailní je rozlišení
a písmeno jaký formát zápisu používá („i“ – prokládaný signál „p“ – progresivní
signál).
HDTV
Zkratka HDTV znamená televizní vysílání ve vysokém rozlišení. Standardní
rozlišení u klasických televizorů je 720 × 576px. Vysoké rozlišení disponuje
vyššími hodnotami, například 1280 × 720px nebo 1920 × 1080px (s poměrem
stran 16:9). Jednoduše, čím více pixelů, tím lepší je rozlišení a tím jemnější
detaily můžete vidět.
HD Ready
HD Ready je značka certifikátu a pro televizor s tímto označením to znamená,
že disponuje obrazovkou s rozlišením obvykle 1366 × 768px. Z toho vyplývá, že
televizor sice nemá Full HD obrazovku s rozlišením 1920 × 1080px, ale dokáže
zobrazit i HD signál, kdy za pomoci elektronického přepočtu zredukuje
1920 × 1080px na 1366 × 768px, které poté zobrazí na obrazovce. Logicky
vlivem tohoto přepočtu přicházíme o podstatnou část obrazu a tudíž je kvalita
nižší než u Full HD, ale podstatně větší než u klasického analogového PAL
rozlišení (720 × 576px).
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
40
Jak správně vybrat TV?
HD Ready 1080p
Tímto logem a s ním spojeným certifikátem, jsou označeny přístroje schopné
zpracovávat a zobrazovat signály ve formátu 1080p, což je obraz v rozlišení
1920 × 1080px s progresivním snímkováním, kdy vykreslení snímku probíhá
najednou. Televizor musí splňovat minimální nativní rozlišení obrazovky
1920 × 1080px a správně zobrazovat všechny povinně podporované formáty
videa bez deformace stanoveného poměru stran. Dále pak musí podporovat
všechny dnes běžné nižší analogové i digitální formáty, jak prokládané, tak
progresivní a disponovat HDMI i analogovým vstupem.
Full HD
Označení Full HD se na první pohled moc neodlišuje od certifikovaného
označení HD Ready 1080p, zásadní rozdíl je ale v tom, že toto označení není
nijak oficiálně certifikováno ani definováno, což potvrzují i různá loga výrobců
oproti jednotnému logu předešlého certifikovaného označení. Důvod je dvojí,
buď výrobci nechtějí platit licenční poplatky, které by museli odvádět za
používání oficiálních označení HD Ready 1080p (platí se roční paušál plus
poplatek za každý vyrobený přístroj), nebo se snaží zákazníky ošálit jiným
značením, protože daný výrobek nesplňuje některý z minimálních požadavků
nutných pro používání oficiálního loga. Z toho vyplývá, pokud se setkáte
s tímto označením, je potřeba dohledat u výrobce zda televizor podporuje vše,
co vyžaduje standard HD Ready1080p.
Příklady označení Full HD
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
41
Jak správně vybrat TV?
#5
Konektivita_
HDMI
HDMI (z anglického High-Definiton Multimedia Interface) představuje
multimediální rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a
zvukového signálu. To přináší vyšší kvalitu obrazu i zvuku a tím i výrazně lepší
audiovizuální možnosti. HDMI připojení standardně používá široké spektrum
produktů:
-
HD televizory a počítačové monitory
Blu-ray a DVD přehrávače
herní konzole
osobní počítače a notebooky
multimediální přehrávače
digitální fotoaparáty a videokamery
Na obrázku níže vlevo jsou vyobrazeny standardní, mini a mikro konektory, běžně používané pro
propojení jednotlivých zařízení. Televizory obvykle mají více HDMI konektorů (typicky 4 a více) pro
připojení několika zařízení současně. Konektor bývá na většině televizorů označen jako HDMI IN. Na
obrázku níže vpravo je ukázka HDMI vstupů u televizoru Samsung B550.
Standardní konektory
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
HDMI vstupy na zadní straně televizoru
42
Jak správně vybrat TV?
Logo HDMI
Standard HDMI vznikl v roce 2002 a v současnosti existuje HDMI ve verzi 1.4, které navíc přináší
podporu pro 3D, další kanál pro ethernetové připojení a podporu maximálního rozlišení 4096x2160
obrazových bodů. Často se lze setkat se zařízeními, která využívají starší verze rozhraní, ale není
důvod k obavám – HDMI zaručuje zpětnou kompatibilitu jednotlivých verzí.
Zásadním rozdílem mezi HDMI a klasickými kabely je velice snadná instalace a propojení zařízení,
které ve většině případů proběhne automaticky. Jako velkou výhodu lze také označit fakt, že HDMI
dokáže nahradit až 11 starších kabelů. Jako jediná nevýhoda se tak může jevit vyšší pořizovací cena,
která je zhruba 2x vyšší než u klasického SCART a VGA kabelu.
SCART
Konektor SCART vznikl ve Francii a v prvních televizorech se objevil v roce 1977. Standard obsahuje
21 propojení, která přenášejí obrazovou a stereo zvukovou složku. V současnosti je SCART stále
nejpoužívanějším konektorem pro propojení mezi televizorem a DVD přehrávačem, resp. rekordérem.
SCART nalezneme také na videích, mnoha satelitních setech a starších herních konzolích. Příklad
konektoru SCART na televizoru je vyobrazen na obrázku.
Vývoj nelze zastavit a tak v současnosti SCART
nestačí na vysoká HD rozlišení a přenos
vícekanálového digitálního zvuku a tak je
pomalu vytlačován HDMI. Nelze však
pochybovat o tom, že se tento standard udrží
na trhu ještě celou řadu let.
SCART vstup na televizoru
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
43
Jak správně vybrat TV?
D-Sub (VGA vstup)
Tento typ konektoru v provedení se 14 piny je u počítačů používán především
k propojení počítače s monitorem nebo televizorem. Vzhledem k tomu, že se
jedná o analogový přenos, lze na kvalitních televizorech postřehnout rozdíl
v horší kvalitě obrazu v porovnání s digitálním přenosem. Dále je nutné použít
další kabel pro přenos zvuku. Tato technologie je dnes pro propojení
moderních televizorů poměrně nevhodná. Na obrázku níže je ukázka
propojovacího kabelu a vstupu na televizoru.
VGA kabel, vstup na zadní straně televizoru
S/PDIF
Je zkratkou Sony/Philips Digital Interface a označuje digitální přenos dat po
optickém nebo koaxiálním kabelu. Optické prostředí (S/PDIF používá vlnovou
délku 660nm) nabízí lepší přenosové vlastnosti než klasické metalické vedení a
proto je využíváno zejména lidmi, kteří požadují nekompromisní kvalitu zvuku
za každé situace. Podobně kvalitní služby jako optický kabel poskytne i
koaxiální S/PDIF kabel ukončený kovovými konektory RCA. V případě použití
kvalitního zesilovače a reprosoustavy se ale mohou objevit nežádoucí zvuky v
reproduktorech. Důvodem mohou být vyrovnávací proudy, které vznikají při
jakémkoliv galvanickém propojení. V takovém případě se použití optického
vedení stává ideální variantou. Příklad koaxiálního kabelu s RCA (známé také
jako cinch) konektory vidíme na obrázku.
RCA konektory
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
44
Jak správně vybrat TV?
3,5 mm jack
Standardní konektor pro sluchátka, reproduktory, amatérské mikrofony a další
zařízení bývá buď malá kulatá zdířka o průměru obyčejné tužky, nebo vystouplý
úzký rovný výčnělek o délce zhruba 1cm, s jedním nebo 2 většinou černými
příčnými kroužky (dle počtu kanálů mono/stereo). V oblasti televizorů se
můžeme setkat s výstupem na sluchátka nebo s více výstupy pro více
reproduktorové systémy (5.1 a 7.1). V tomto případě televizor nabízí obdobné
výstupy jako zvuková karta na počítači. Příklad zdířky a 3,5 mm konektoru Jack
je zobrazen na níže.
3,5 mm JACK
USB
Představuje zkratku anglického Universal Serial Bus, která v češtině znamená
univerzální sériová sběrnice. Jak napovídá název, data po této sběrnici proudí
sériově, tzn. za sebou v jednotlivých paketech. Využívá se pro připojení celé
řady periferií (myši, klávesnice, tiskárny, fotoaparáty, paměťová zařízení, různé
gadgety atd.), zejména k počítači. V případě televizorů umožňuje připojit
například flash disky a následně z nich přehrávat multimédia nebo aktualizovat
firmware (specifický operační systém televizoru). Dražší a lépe vybavené
televizory umožňují připojení také dalších zařízení, jako jsou fotoaparáty a
kamery. Touto problematikou se publikace zabývá v další kapitole. Pro úplnost
bych rád uvedl, že existují také další verze USB konektorů (typ B pro tiskárny,
mini a micro verze, které jsou často na mobilních zařízeních, fotoaparátech a
kamerách), ale na televizorech je obsažen hlavně standardní USB konektor.
Levnější modely televizorů mají obvykle jeden USB konektor, u dražších
modelů jsou obvyklé 2 a více.
USB konektory
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
45
Jak správně vybrat TV?
LAN
Označuje lokální (místní) síť. Zkratka je odvozena z anglického Local Area
Network a představuje počítačovou síť, která pokrývá relativně malou oblast,
např. menší firmy a domácí sítě o kterých zde bude řeč. Hlavní výhodou LAN
sítí založených na technologii Ethernet je vysoká přenosová rychlost (řádově
100 Mbps-1 Gbps), snadná instalace a relativné nízké pořizovací náklady
síťových prvků (několik stovek korun). U televizorů se využívá síťový konektor
RJ-45, který můžeme vidět na obrázku a pomocí technologie DLNA (rozebrána
dále) se televizor může snadno stát součástí domácí sítě.
LAN konektor
Bezdrátové sítě
Na začátku této části by bylo vhodné vymezit hlavní důvody vzniku a přínosu
bezdrátové technologie (zejména Wi-Fi a Bluetooth), které jsou, že:
-
neomezují pohyb uživatelů
mnohdy jsou prakticky jediným možným řešením pro
mini přenosná zařízení
využívají levné přenosové medium (vzduch)
Dále se publikace pouze okrajově zmíní o technických požadavcích a
parametrech bezdrátových sítí, protože tato problematika je poměrně obsáhlá
a pro naše potřeby zbytečně náročná.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
46
Jak správně vybrat TV?
Wi-Fi
Standard 802.11 pochází z roku 1997 a dosahoval přenosové rychlosti 1 Mbps a
2 Mbps v pásmu 2,4 GHz (tzv. bezlicenční pásmo). V porovnání s LAN
a metalickou kabeláží byla tato rychlost poněkud nízká. Další verze přinesly
výraznější zrychlení a nové techniky přenosu. Přehled standardů IEEE 802.11 je
přehledně uveden v tabulce.
Standard
Pásmo [GHz]
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
2,4 - 2,485
2,4 - 2,485
5,1 - 5,3 a 5,725 - 5,825
2,4 nebo 5
Maximální rychlost
přenosu [Mbps]
11
54
54
450
Přínos této technologie v televizorech je podrobněji rozebrán v další kapitole
zaměřené na online přístup k internetu a multimédiím. Stejně jako u HDMI a
dalších technologií je doporučeno hledat zařízení, která jsou pro technologii
Wi-Fi certifikována a poskytují odpovídající kompatibilitu a bezpečnost zařízení.
Přehled Wi-Fi certifikací
Bluetooth
Zajímavou alternativou k běžným sítím jsou sítě Bluetooth. Pracují v podobném
pásmu jako Wi-Fi, přesně 2,4 - 2,4835 GHz. Dnes je Bluetooth součástí drtivé
většiny spotřební elektroniky a není problém se vzájemnou kompatibilitou.
Využití nalezne nejen v komunikaci mezi osobními počítači, notebooky,
televizory, mobilními telefony, PDA, přehrávači, fotoaparáty atd. Vzhledem
k tomu, že byl Bluetooth navržen pro komunikaci na kratší vzdálenosti, byly
zavedeny 3 třídy lišící se maximálním vyzářeným výkonem. Tyto třídy jsou
přehledně vyobrazeny v tabulce.
Třída
Třída 1
Třída 2
Třída 3
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
Vyzařovaný výkon
[mW]
100
2,5
1
47
Přibližný dosah
[m]
100
10
1
Jak správně vybrat TV?
Logo Bluetooth
Jednotlivé specifikace Bluetooth se odlišují v maximální dosažitelné rychlosti.
Zatímco první verze dosahovala rychlosti přenosu okolo 1 Mbps, poslední verze
Bluetooth 4.0 z roku 2010, přináší rychlost až 24 Mbps a pokročilé metody
šifrování přenosu, které zvyšují zabezpečení přenosu dat. Pro ilustraci je na
obrázku níže rozebraný USB Bluetooth adaptér verze 2.0.
USB Bluetooth adaptér verze 2.0
DLNA
Z anglického Digital Living Network Alliance, představuje technologii
umožňující sdílení multimédií. Hlavním cílem DLNA je vytvoření pevné sítě
(prostřednictvím LAN) a bezdrátové sítě (prostřednictvím Wi-Fi), ve které bude
spolupracovat spotřební elektronika s počítači a mobilními zařízeními. Tato
spolupráce má umožnit bezproblémové sdílení hudby, videa a fotografií.
Projekt DLNA je podporován celou řadou významných členů. Z nejznámějších
jmenujme giganty, jako jsou Intel, Microsoft, Samsung, Sony, Cisco či AT & T
Labs. DLNA je zaměřeno na co nejsnazší nastavení a bezproblémovou
kompatibilitu zařízení. Proto při výběru jednotlivých zařízení hledejte logo
DLNA, zaručující, že zařízení bylo testování a splňuje standard DLNA.
Příkladem použití může být film, který je spuštěn
v Blu-ray přehrávači v jedné místnosti a člověk, sedící ve
druhé místnosti jej může sledovat na notebooku či PC.
Logo DLNA
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
48
Jak správně vybrat TV?
#6
Běžně dostupné značky v ČR_
Tato kapitola uvádí tabulku běžně dostupných výrobců televizorů v České republice. V žádném
případě si tato publikace nebere za cíl, postihnout všechny výrobce. To, že Vámi vybraný kus
televizoru není v seznamu, neznamená, že to nebude kvalitní výrobek. Seznam ovšem vychází z
nabídek produktů, dovolil bych si tvrdit největších internetových obchodů s elektronikou v České
republice, proto zajisté zahrnuje velkou část ověřených a kvalitních značek.
Pro lepší orientaci v produktech uvádíme barevná loga. V případě většího zájmu můžete navštívit
jednotlivé výrobce na uvedených oficiálních webových adresách.
Výrobce
Asus
Oficiální web *
http://www.asus.cz/
Evolve
http://www. Evolve.cz/
Funai
http://www.funai.cz/
LG
http://www.lg.cz/
NVIDIA
http://www.nvidia.cz/
Panasonic
http://www.panasonic.cz/
Philips
http://www.philips.cz/
Sharp
http://www.sharp.cz/
Samsung
http://www.samsung.cz/
Sony
http://www.sony.cz/
Toshiba
http://www.toshiba.cz/
Logo
Další možní zájemci: ECG, ENERGY SISTEM, GOGEN, GRUNDIG, HANNSTAR, HYUNDAI, CHANGHONG,
ICYBOX, MANTA, MIO, SENCOR, VDO
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
49
Jak správně vybrat TV?
#7
Rady a typy_
Na co se zaměřit, obecné tipy
V této kapitole naleznete ucelený přehled rad, doporučení a varování, která
Vám pomohou při výběru nového televizoru. Každý den jsme ze všech stran
doslova bombardováni reklamou výrobců a obchodníků, kteří se nás snaží
přesvědčit o úžasných parametrech, funkcích a cenách nabízených produktů.
Televizní spoty, produktové katalogy a reklamní letáky nabízejí krásně
nafocené produkty s velice přesvědčivým textem popisujícím funkce a také
více, či méně podrobný popis parametrů. Právě zde je potřeba zbystřit!
Fotografie často nepředstavují reálný vzhled produktu, funkce často nejsou až
tak skvělé, jak se prodejce snaží vnutit a velice častým neduhem jsou
nekompletní, nebo nadhodnocené technické parametry. Stejně jako spousta
jiných činností i výběr správného televizoru potřebuje čas. V následujících
podkapitolách budou popsány klíčové vlastnosti produktů, na které je potřeba
se zaměřit a na které si dát pozor.
Vzhled televizoru
Řada lidí bere televizor jako významný designový doplněk. Levnější produkty
nabízejí pouze obyčejnou, viditelně plastovou povrchovou úpravu. Takový
televizor je nejčastěji stříbrný nebo černý a nepředstavuje nic hezkého. Mnoho
výrobců se u rámečku a jeho povrchové úpravě soustředilo na tzv. piano
černou, která představuje lesklý a velice pěkný povrch. Nevýhodou je zde
viditelnost prachu a otisků prstů.
Úplně jinou cestu zvolila společnost Samsung u svého Crystal Designu, kdy je
rámeček televizoru tvořen kombinací více barev. Např. černé a rudé nebo
černé a modré barvy, která je pod vysokým tlakem vstřikována do rámečku a
vytvoří velice jemný a plynulý přechod.
Vzhledem k tomu, že je design subjektivní záležitostí každého člověka, je velice
vhodné podívat se na vybraný televizor v kamenném obchodě nebo v
showroomech.
Při výběru se zaměřte také na bytelnost stojanu a možnost, zda je televizor
možné uchytit na zeď (VESA držák).
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
50
Jak správně vybrat TV?
Parametry televizoru, na které je dobré se zaměřit
Velikost úhlopříčky a rozlišení představují základní parametry televizoru. U
rozlišení se lze často setkat se dvěma pojmy - HD Ready (rozlišení 1366x768px)
a Full HD (rozlišení 1920x1080px). V současnosti obsahují HD Ready rozlišení
zejména velmi levné modely od nepříliš renomovaných výrobců a standardem
u větších televizorů se stává Full HD rozlišení. I když je v České republice HD
vysílání v nedohlednu, stále více se rozšiřují Blu-ray přehrávače, multimediální
centra a propojení s PC prostřednictvím HDMI kabelu, které Full HD rozlišení
naplno využije. Přístroje s plným rozlišením se navíc staly cenově velmi
dostupné (již od 6000 Kč).
Druhý důležitý údaj představuje úhlopříčka. Ta se velice často uvádí v palcích a
centimetrech. Případný přepočet z palců na centimetry je snadný, stačí
vynásobit velikost úhlopříčky v palcích hodnotou 2,54. Zatímco nejmenší
úhlopříčky začínají na 19" (48 cm) a jsou vhodné například do kuchyně,
nejoblíbenější úhlopříčku představuje velikost 32" (82 cm) a 40" (102 cm),
které jsou dostatečně velké a přitom stále cenově dostupné. Na druhé straně
nabídky stojí LCD televizory o úhlopříčce 58" (147 cm) a více. Existují však i
extrémnější varianty o velikosti 108" (přibližně 275 cm), jejichž hmotnost
přesahuje 200 kg a spotřeba energie snadno překročí 1 kW.
V tomto bodě je dobré ujasnit si místo, kde se bude televizor nacházet a jak
daleko budou sedět diváci. Doporučená vzdálenost k televizoru je v tomto
případě 2,5 x úhlopříčka televizoru. Při výběru požadujte u televizorů o
úhlopříčce 32" a větší Full HD rozlišení, v opačném případě se může jednat o
skladové zásoby. S HD Ready rozlišením se lze stále setkat u modelů 19"-26",
kde by bylo Full HD rozlišení příliš jemné a tím pádem nevyužité.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
51
Jak správně vybrat TV?
Pozorovací úhly
Velice často opomíjený údaj představují pozorovací úhly. Ty by neměly být
menší než 176° v obou směrech. V opačném případě bude obraz při pohledu
z boku nebo z jiného, než přímého směru zkreslený nebo málo kontrastní.
Odezva
Odezva má význam pouze v případě LCD a LED televizorů. U plasmového
televizoru je doba odezvy natolik malá, že ji není možné postřehnout (řádově
0,001ms). V době kdy byla technologie LCD v plenkách nebyla výjimkou odezva
přes 25ms. Současné LCD a LED televizory mají reálnou odezvu okolo 5ms a
méně, která je zárukou ostrých akčních scén a sportovních přenosů. Pokud by
Vám výrobce nabízel televizor s hodnotou odezvy vyšší, než zmíněných 5ms,
dejte ruce pryč. S velkou pravděpodobností se jedná o zastaralý model ze
skladových zásob.
Jas
Představuje velice důležitý údaj, který významně ovlivňuje viditelnost při
přímém slunečním svitu. Jas se uvádí jako cd/m2 (kandela na metr čtvereční) a
optimální hodnota jasu zaručující dobrou viditelnost je 500 cd/m2 a více.
Kontrast
Teoretické informace k problematice statického a dynamického kontrastu byly
popsány v předešlé kapitole zaměřené na parametry televizorů. V tomto
případě by mělo platit, že čím vyšší je kontrast, tím lépe, ale prakticky je lepší
podívat se na konkrétní televizor naživo. Na někoho může dynamický kontrast
působit rušivě a je proto lepší ověřit si skutečný obraz.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
52
Jak správně vybrat TV?
Reproduktory
Součástí každého televizoru jsou také více či méně výkonné reproduktory. Při
výběru požadujte reproduktory o výkonu alespoň 10W. Jinak můžete být
nemile překvapeni plochým a nevýrazným zvukem, ke kterému se v akčních
scénách připojí také nepříjemné rezonance a ruchy. Některé televizory mají
více reproduktorů a vestavěný subwoofer a mohou postačovat méně
náročným divákům k poslechu hudby a sledování filmů.
Kdo si chce zvuk opravdu vychutnat, pořídí si domácí kino nebo výkonné
reproduktory se zesilovačem. Této problematice se podrobněji věnovala sekce
Domácí kino v některé z předešlých kapitol.
Konektivita
V současnosti nabízejí téměř všechny televizory standardní konektivitu
prostřednictvím několika HDMI, SCART a DVI nebo D-Sub konektorů a celou
řadu zvukových vstupů a výstupů. Při výběru je vhodné ověřit si, zda má
televizor všechny konektory, které potřebujete a využijete.
OSD, EPG a teletext
Při předvádění televizoru je vhodné ověřit si, zda je OSD menu (menu
poskytující úpravy nastavení televizoru a mnoho dalších služeb) v češtině a
zkontrolovat si podporu českých znaků v EPG a teletextu.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
53
Jak správně vybrat TV?
Shrnutí ____________________________________________________________________________
Vzhledem k množství pojmů a rozsáhlosti problematiky uvedu závěrečné shrnutí, ve kterém jsou
přehledně zobrazeny hlavní parametry a funkce na které si dát pozor:
-
s výjimkou menších modelů (19-26“) je vhodné dát přednost Full HD rozlišení;
velikost úhlopříčky volte dle použití, volného prostoru a vzdálenosti od obrazovky. Obecně
doporučovaná vzdálenost od televizoru představuje 2,5 x velikost úhlopříčky;
pozorovací úhly by neměly klesnout pod 176°;
odezva by se měla pohybovat okolo hodnoty 5ms a méně;
optimální hodnota jasu je 500 cd/m2 a vyšší;
papírová hodnota kontrastu nehraje významnou roli, vhodné vyzkoušet televizor na vlastní
oči;
výkon reproduktorů nižší než 10W nemusí poskytnout dostatečnou kvalitu zvuku
vhodné ověřit si konektivitu televizoru, dostatek požadovaných konektorů
při předvádění televizoru zkontrolovat češtinu v menu a nabídce OSD, ověřit si podporu
českých znaků v EPG a teletextu
Vzorové sestavy domácích multimédií
Vzhledem k extrémně rychlému vývoji na poli elektroniky není snadné určit
konkrétní vzorové sestavy, které vydrží aktuální více než 2-3 měsíce. Mnoho
výrobců své produktové řady inovuje několikrát do roka. Ačkoliv se může
jednat jen o drobné technické a kosmetické úpravy, dochází k přetypování
produktu a novým a novým změnám v označeních.
V následující kapitole se publikace zaměří na hlavní parametry, které by
televizory z dané cenové kategorie měly splňovat a také a také několik
aktuálních televizorů, které patří v dané cenové kategorii mezi současnou
špičku.
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
54
Jak správně vybrat TV?
Low-end („nižní cenová třída“) – televizory do 15 000 Kč
V této kategorii nalezneme LCD a LED televizory do úhlopříčky 32“ a plazmové
televizory do úhlopříčky 42“, které ovšem nenabízejí Full HD rozlišení, ale
pouze průměrných 1024x768px. Nejlevnější Full HD plazmové televizory
začínají lehce nad 15 tisícovou hranicí.
LCD a LED televizory nabízejí standardně Full HD rozlišení, špičkovou odezvu a
také široké možnosti konektivity. Velmi dobrý poměr cena/výkon zajistili
televizorům o úhlopříčce 32“ první pozici v prodejních žebříčcích.
Několik vytipovaných modelů:
Výrobce
Model
Typ obrazovky
Cena
Rozlišení
Úhlopříčka
Odezva
Jas
Kontrast (dynamický)
Pozorovací úhly
Výkon reproduktorů
Hlavní konektory
LG
32LE5300 LED
LCD LED
13 999 Kč
1920 x 1080p
32“
2,4ms
500 cd/m2
3 000 000:1
178°/178°
2 x 10 W
3 x HDMI, AV, USB atd.
Samsung
UE32C5000 LED
LCD LED
13 990 Kč
1920 x 1080p
32“
5ms
500 cd/m2
výrobce neuvádí
výrobce neuvádí
2 x 10 W
4 x HDMI, USB, PC, atd.
Panasonic
VIERA TX-P42X20E
Plazma
11 790 Kč
1024 x 768p
42“
0,001ms
výrobce neuvádí
2 000 000:1
178°/178°
2 x 10 W
3 x HDMI, SCART atd.
*ceník společnosti Alza.cz ke dni 7. 10. 2010
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
55
Jak správně vybrat TV?
Mainstream („střední cenová třída“) – televizory do 30 000 Kč
Představuje střední cenový proud. V této cenové kategorii lze naleznout celou řadu zajímavých
produktů. Samozřejmostí je Full HD rozlišení, úhlopříčka okolo 40“, rozšířené možnosti konektivity a
celá řada zajímavých funkcí, např. přehrávání multimedií z různých zdrojů, ethernetový přístup na
internet a s tím související služby.
Výrobce
Model
Typ obrazovky
Cena
Rozlišení
Úhlopříčka
Odezva
Jas
Kontrast (dynamický)
Pozorovací úhly
Výkon reproduktorů
Konektory
Samsung
PS50C680
3D plazma
27 990 Kč
1920 x 1080p
50“
0,001ms
výrobce neuvádí
2 000 000:1
176°/176°
2 x 10 W
4 x HDMI, PC, USB, atd.
Philips
40PFL7605H LED
LCD LED
28 999 Kč
1920 x 1080p
40“
2ms
500 cd/m2
500 000:1
176°/176°
20 W
4x HDMI, USB, LAN,
atd.
Samsung
UE46C6000
LCD LED
28 999 Kč
1920 x 1080p
46“
výrobce neuvádí
výrobce neuvádí
výrobce neuvádí
výrobce neuvádí
2 x 10 W
4 x HDMI, USB, LAN,
atd.
*ceník společnosti Alza.cz ke dni 7. 10. 2010
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
56
Jak správně vybrat TV?
High-end („vysoká cenová třída“) – televizory do 50 000 Kč
V této kategorii se nalézají špičkové přístroje nabízející velice kvalitní displeje, výborné parametry, a
funkce. Konkrétní popis všech přesahuje možnosti příručky, standardně se zde objevuje DLNA
konektivita pomocí Wi-Fi a ethernetu. U mnoha naleznete přístup k youtube, videohovory, fotoalba,
přehrávání HD videa, opravy a vylepšení přijímaného signálu, speciální grafické procesory a mnoho
dalšího. Pro kompletní přehled funkcí je dobré informovat se o konkrétních modelech u prodejce
nebo na stránkách výrobce.
Výrobce
Model
Typ obrazovky
Cena
Rozlišení
Úhlopříčka
Odezva
Jas
Kontrast (dynamický)
Pozorovací úhly
Výkon reproduktorů
Konektory
Panasonic
VIERA TX-P42VT20E
3D plazma
49 999 Kč
1920 x 1080p
42“
0,001 ms
výrobce neuvádí
5 000 000:1
178°/178°
3 x 10 W
4 x HDMI, LAN, AV3,
atd.
LG
47LD950
Samsung
UE55C6000
3D LCD
LCD LED
39 999 Kč
1920 x 1080p
47“
2,2 ms
výrobce neuvádí
1 500 000:1
178°/178°
2 x 10 W
4 x HDMI, USB, VGA,
atd.
48 990 Kč
1920 x 1080p
55“
výrobce neuvádí
výrobce neuvádí
výrobce neuvádí
178°/178°
2 x 10 W
4 x HDMI, USB, PC, atd.
*ceník společnosti Alza.cz ke dni 7. 10. 2010
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
57
Jak správně vybrat TV?
#8
3,5 mm jack
3D
AMOLED
Analogový příjem
Bluetooth
Blu-ray
CRT
Display (diplej)
DLNA
DLP
Domácí kino
D-Sub
DVB-T
EPG
Full HD
HD
HD Ready
HDMI
HDTV
Herní konzole
IPTV
Jas
Kontrast
LAN
LCD
LED
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
Rejstřík_
Multiplex
Obnovovací frekvence
Odezva
OLED
PAL
PIP
Pixel
Plazma
Projektor
Reproduktory
RGB
Rozlišení
S/PDIF
Scart
SED
Set-top-box
Sledovací vzdálenost
Subpixel
Úhlopříčka
USB
Vertikální frekvence
VGA
Wi-Fi
[45]
[8]
[13]
[20]
[47], [48], [49]
[27], [28]
[3], [20]
[3], [4], [36]
[48]
[16]
[26]
[44], [53]
[21]
[21], [24]
[14], [41]
[40]
[40]
[42], [43]
[40]
[29]
[23]
[52]
[52]
[46]
[3]
[3]
58
[21]
[34]
[36]
[11]
[19]
[24]
[4]
[6]
[14]
[26], [27]
[30]
[33]
[44]
[43]
[8]
[21], [39]
[32]
[30]
[32]
[45]
[34]
[44]
[47]
Jak správně vybrat TV?
Poznámky _______________________________________________________
Zdroje a další informace ____________________________________________
+ www.tvfreak.cz
+ technet.idnes.cz
+ www.jaknakupovattelevizi.cz
+ www.svethardware.cz
+ www.digitalne.tv
+ www.televize-lcd.cz
+ avmania.zive.cz
+ www.applesvet.cz
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
59
Jak správně vybrat TV?
#9
Slovo závěrem_
Nyní již zbývá jen za celý zpracovatelský tým popřát mnoho zdaru při výběru
televizoru a co nejvíce zábavy při jeho užívání.
Bc. Roman Svoboda
Bc. Vladimír Kaděra
Bc. Václav Vozáb
Bc. Tomáš Malík
MULTIMÉDIA - Nenechte se oklamat!
60
Jak správně vybrat TV?

Podobné dokumenty

Multimédia - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Multimédia - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice jsou dva účastníci – videotelefon. Do videokonference se dnes mohou zapojit i stovky lidí, které budou sledovat technicky vysoce kvalitní přenos dat v sálech na promítacím plátně nebo velkoplošném ...

Více

Červenec - TS Bohemia

Červenec - TS Bohemia chladivem a je vhodná spíše do menších bytů či domácností. Vnitřní prostor je rozdělen policemi a přihrádkou na zeleninu. Chladnička je téměř nehlučná a zaujme vás i její netradiční vzhled.

Více

Stáhnout PDF.

Stáhnout PDF. Pro přenos zpráv po rádiových vlnách existuje obrovský počet možností. Různé druhy komunikačních provozů, vhodné pro nasazení do různých podmínek, lišících se rychlostí přenosu, modulací, protokole...

Více

Elektronická forma

Elektronická forma 7. Optika: běžná skleněná nebo zrcadla 8. Detekce: fotografický materiál (fotomateriál senzibilovaný pro IR – např. kryptocyanin) 9. Preparáty: může být i silnější (IR penetruje snadněji než vidite...

Více

informační a komunikační technologie pro vzdělávání osob s

informační a komunikační technologie pro vzdělávání osob s jimi využitelná spíše okrajově. Tento zažitý axiom vychází z odůvodněného předpokladu, že internet je pro osoby s mentálním handicapem nebezpečným místem, kde mohou být snadno podvedeni, apod. Poku...

Více