Charakteristika projektu

Komentáře

Transkript

Charakteristika projektu
BEERFEST 2012 PARDUBICE
OBSAH:
 Úvod
 TOP event s.r.o.
 Jadran Šetlík
 Technické údaje
 Charakteristika projektu
 Benefity projektu
 Reklamní plnění
 Kontakty
Strana 2
Úvod
Jedná se o nový rozsáhlý projekt pod názvem „Osobnosti naší vlasti“ –
odkaz budoucím generacím. V projektu budou formou reprezentativních
výstav s významným společenským rozsahem prezentovány osobnosti, které
se zasloužily přínosným způsobem o rozvoj v oblastech kultury, umění, vědy,
obchodu, politiky a sportu ale i v jiných oborech, například folklorním. Ne
všechny jejich tváře jsou možná veřejně či mediálně známé, přesto však tito
lidé významně přispívají k věhlasu místa, v němž působí. Jedním z poslání
projektu je posílit povědomí o naší zemi a jejích krajích u nás i v zahraničí.
Strana 3
Vážení přátelé,
dostává se Vám do ruky prezentační nabídka marketingové agentury TOP
event s.r.o., která nabízí celou řadu možností, jak zdokonalit image Vaší
společnosti, jak posílit povědomí o Vaší značce nebo produktu.
Předmět činnosti
Marketing a propagace
Reklamní a politické kampaně
Event akce, pro firmy a OC
Promotion, instore Marketing
Dealerské dny
Koncerty, sportovní akce
Grafika, vizualizace, design
Reklamní dárky; příbaly
Zábavné atrakce
Full service v oblasti balení
Europe Logist ics centrum
Strana 4
Jadran Šetlík
se narodil 19.ledna 1952 v italském Terstu jako syn českého novináře a matky
Slovinky. Do Prahy přijel s rodiči v pěti letech a za dalších osm let se opět stěhoval
do rodné Itálie, kde se jeho otec stal dopisovatelem ČTK. V římských ulicích také
poprvé zmáčkl spoušť fotoaparátu a právě tam v patnácti letech zcela náhodně
potkal svojí první velkou hvězdu - Claudii Cardinale. Po ní následovaly další – ze
světa hereckého, politického i společenského - Brigitte Bardot, Raquel Welch,
Anthony Quinn, Peter Sellers, Robert Kennedy. V osmnácti letech začal Jadran
Šetlík studovat na grafické škole v Praze. V té době bylo o dráze uměleckého
fotografa definitivně rozhodnuto.
Ve své profesionální kariéře se věnoval všem fotografickým žánrům – od reportáže
přes architekturu, reklamu, módu, až k volné tvorbě. Jeho nejvyhledávanějším a
nejčastějším fotografickým objektem byla velmi často žena v mnoha podobách.
Svědčí o tom desítky kalendářů, řada reklamních kampaní, nesčetné množství
reprezentativních souborů zajímavých osobností a fotomodelek.
V současné době se Jadran Šetlík věnuje převážně portrétu. Je proto zcela logické
a přirozené, že jeho doposud největší galerijní projekty a rozsáhlé výstavní cykly z
posledních let, prezentované pod jednotným názvem Galerie Milénia Jadran, byly
z oblasti uměleckých portrétů, především významných osobností.
Dnes Jadran Šetlík svojí tvorbou směřuje mimo jiné k renesanci rodinného portrétu
(včetně dětského portrétu), který navozuje atmosféru klasického obrazu –
nasvícením, kompozicí, volbou pozadí, stíny a barevností.
„PORTRÉT JE PRO MNE HLEDÁNÍM KRÁSY V NITRU ČLOVĚKA“
Strana 5
Jadran Šetlík
Technické zpracování portrétů
Tato galerie je jedinečná také způsobem technického zpracování
portrétu. Při tvorbě fotografických obrazů používá Jadran Šetlík zcela
ojedinělou technologii, tak, že se portréty svým pojetím a charakterem
blíží klasickým dobovým obrazům starých mistrů malovaným
olejovými barvami na plátno. Každý portrét bude doplněn stručným
životopisem osobnosti.
Strana 6
Technické údaje
Místa konání:
7 měst v ČR vybraná OC
Praha :
OC Letňany
Plzeň :
OC Rokycanská
Liberec :
Forum
Pardubice :
OC Afi palac
Ostrava :
OC Galerie
Brno:
Avion Shoping Park
Č.Budějovice :
v jednání
Zahájení projektu:
leden 2013 TK v Praze v OC Letňany
Finále projektu:
prosinec 2013
Strana 7
Charakteristika projektu
Projekt nazvaný „ Osobnosti naší vlasti“ zachycuje umělecké portréty nejen významných tváří z
oblasti kultury, umění, vědy, sportu, církve, diplomacie, folklóru a dalších, ale také specifických
profesí, charakteristických pro naše regiony.
Celorepublikový projekt poukazuje na významné osobnosti, které svým dílem přispěli k rozvoji
a popularitě města, kraje i celé České republiky. Tyto osobnosti ukázali lidem, že ctižádostí a
pílí, může každý najít cestu k úspěchu. Tvoří nejen naše české dějiny, ale dávají odkaz
budoucím generacím.
Staňte se i „Vy“:
•
•
•
•
„Osobností Vašeho kraje“
Projekt má celorepublikový charakter.
Realizace ve vybraných OC v celé ČR.
Osloví v průměru 5 000 000 lidí ze všech profesí a škol.
PR podpora projektu:
OC
Krajská + regionální podpora
Český rozhlas
Web projektu
Facebook
Partneři projektu
Jedná se o velmi prestižní projekt s masovým podtextem.
Strana 8
Charakteristika projektu
Projekt bude odstartován postupně v každém vybraném městě kraje ČR, v uvedených obchodních centrech:
„DEN OSOBNOSTÍ V OC“
Hlavním hostem bude světově známá sopranistka:
MARKÉTA MÁTLOVÁ
MgA.Markéta Mátlová /1985/ je sopranistka, která i přes své mládí oslovila posluchače na téměř všech
kontinentech světa. Vystudovala Hudební Akademii v Praze pod vedením prof.M.Hajóssyové a nyní doplňuje
soukromě svá vzdělání u prof.J. Protschky na Hochschule für Musik Und Tanz Köln. V roce 2010 natočila své
debutové CD v hudební edici Českého Národního Symfonického Orchestru. Každoročně je zvána na koncertní
a operní pódia jak v České republice (ND, St.O.P), tak především v zahraničí (Čína, Japonsko, Německo,
Itálie, Blízký Východ, Malta, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, Francie, Anglie, aj.). Vyhrála mnoho mezinárodních
soutěží a v roce 2011 se představila na pódiích např. v USA - New York, Čína – Peking, Holandsku, Německu,
Čechách a spolupracovala s dirigenty H.Franke, Ch.Pouw, M.Němcová a další. Pro Rok 2012 Markéta
Mátlová připravuje 2 nová CD a mnoho zajímavých projektů a vystoupení. Opět jak na mezinárodním poli
(USA, Chorvatsko, Čína, Německo, Itálie) tak v ČR spolu se světoznámým fotografem Jadranem Šetlíkem
v podobě projektů „Souznění Árií a Portrétů“ a „Osobnosti naší vlasti“.
Dále vystoupí známé osobnosti kraje ze všech oborů+ autogramiáda osobností.
Strana 9
Charakteristika projektu
A.
„Primátor města“ zahájí:
„Soutěž osobností kraje“ – 3 kategorie:
1.
2.
3.
Kultura a umění
Věda a technika
Sportovec kraje
Každá kategorie bude mít 10 vybraných jmen, které určí vedení kraje. Každý občan kraje bude
mít 1 měsíc na zasílání 1 hlasu své osobnosti v každé kategorii a to buď z uvedených 10 jmen v
kategorii nebo své vybrané osobnosti. Hlasovat mohou bud na www.osobnostinasivlasti.cz nebo přímo
u hostesek ve vybraných OC.
Na konci celorepublikového ukončení projektu bude slosování všech hlasujících občanů o hodnotné
ceny. Dále bude po celý rok vyhlášena elektronická dražba: obrazu Jadrana Šetlíka a výtěžek z dražby
bude věnován na podporu řemesel v ČR.
Veškeré informace o soutěži získají na : www.osobnostinasivlasti.cz
Vítězná osobnost z každé kategorie bude nafocena Jadranem Šetlíkem. Vítězné 3 portréty se stanou
majetkem kraje a majetkem vítězné osobnosti.
Vernisáž všech vítězných „ 21 Osobností krajů „ bude následně putovat ve všech krajích ČR ve
vybraném OC.
Strana 10
Charakteristika projektu
„Primátor města“ zahájí:
B.
10 denní vernisáž výstavy fotografických obrazů Jadrana Šetlíka
„Osobnosti naší vlasti“ ve vybraném OC
Po celých 10 dnů si budou návštěvníci OC moci shlédnout tuto originální výstavu obrazů a
hlasovat buď na www.osobnostinasivlasti.cz nebo přímo v OC u reklamního pultu projektu,
kde hosteska bude informovat návštěvníky o vyhlášené soutěži a jejich pravidlech. Hlasovat
mohou přímo u hostesky nebo na webu.
Hlasování občanů bude 30 dní od zahájení soutěže v daném kraji. Výsledky mohou sledovat
na webu projektu.
Součástí výstavy bude i výstava řemesel v daném kraji.
Strana 11
Benefity projektu
 Jedná se o ojedinělý celorepublikový projekt tohoto druhu s
jedinečnou exkluzivitou.
 Prestižní podpora měst, regionů a krajů v celé České republice i
ostatních státech EU.
 Projekt osloví 5 000 000 lidí v celé ČR.
 Projekt se bude každoročně rozrůstat o nová města a okresy nejen
ČR.
 Každý občan má možnost soutěžit ve volbě osobnosti ve svém kraji
ve všech kategoriích.
 Tento exkluzivní projekt předpokládá účast omezeného počtu
renomovaných partnerů. Jejich účast bude mít zaručenou jedinečnost
prestižní společenské a mediální prezentace
Strana 12
Reklamní plnění
Prezentace reklamních partnerů bude zajištěna v rozsáhlé kampani, která zajistí rozšíření
povědomí o projektu a zároveň zajistí podporu krajů ČR v ostatních krajích ČR a EU.
Forma a rozsah:
1.
PR podpora vybraným OC v rozsahu dle možností OC
2.
Outdoor reklama
3.
Press - MF Dnes, regionální media
4.
Celorepubliková rádiová kampaň
5.
Média - TV Prima, Česká televize
6.
Prezentace v místě - reklamní panely, POS materiály, videoprojekce v místě konání
Strana 13
Outdoor reklama v každém městě z kraje:
Billboardy
Plakáty A2
Bulletin OC
Prostory OC
TV animace
Web prezentace
Press
PR články o projektu
Inzerce
Tisková konference
Web podpora projektu
Facebook projektu
10
500 / školy, kultur. centra, OC, sport. centra /
500
/MF Dnes, regionální noviny/
/MF Dnes, regionální noviny/
Média
TV Prima – region. zpravodajství, V.I.P. zprávy
ČT 1 – Sama doma, regionál. Zpravodajství
Český rozhlas – regionál. Zpravodajství, pozvánky hostů, soutěž
Český rozhlas Vltava – avíza o kultur. Pořadech
Interní rádio v OC
Strana 14
Prezentace v místě akce v každém městě z kraje:
Reklamní plachta na podiu - logo partnerů projektu
4 x Roll up v prostoru akce – logo partnerů projektu
Plakáty A2 – v celém areálu OC
Audiovizitka – jmenování partnerů v audiovizitce při zahájení akce
Bulletin – sampling v celém areálu OC hosteskami
Reklamní pult – logo partnerů
Reklamní prostor pro GP – promo akce dle dohody
Reklamní pozice po celých 10 dní vernisáže:
4 x Roll up v prostoru vernisáže
Reklamní pult – hosteska registruje nové soutěžící + informuje o soutěži, roznos bulletinů
Strana 15
Staňte se i Vy partnery projektu:
Generální partner
1. 400 000,- Kč
Hlavní partner
700 000,- Kč
Regionální partnerství:
100 000,- Kč
Návrh partnerství z Vaší strany je možné dohodnout osobně.
Veškeré informace ohledně partnerství Vám rádi osobně zodpoví team TOP event s.r.o.
Strana 16
IČ: 24661228
DIČ: CZ24661228
Sídlo firmy:
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
Tel: +420 734 64 34 01
E-mail: [email protected]
WWW.TOP-EVENT.CZ
Strana 17

Podobné dokumenty