KAP/OSN OSN v současném světě

Komentáře

Transkript

KAP/OSN OSN v současném světě
OSN v současném světě
zimní semestr
KAP FF ZČU
PhDr. Pavel Hlaváček PhD.
Stručná anotace kurzu
Kurz se zabývá rolí Spojených národů v současných konfliktech nebo
ožehavých otázkách mezinárodní politiky. Volně navazuje na znalosti
z bakalářského stupně v rámci předmětů řešení konfliktů a mezinárodní vztahy.
Hlavním cílem je rozšíření znalostí o roli OSN v oblasti kolektivní bezpečnosti,
udržování & budování míru, ochraně lidských práv a reformě OSN (viz témata
přednášek).
Rozsah kurzu a požadavky kurzu a jeho ukončení
Kurz je koncipován jako dvě přednášky týdně. Kurz je ukončen ústní zkouškou,
která je založena na znalosti přednášené látky a povinné četbě.
S ohledem na to, že na přednáškách bude často odkazováno na základní
dokumenty OSN, studentům se doporučuje vytisknout Chartu OSN a případně
další dokumenty dostupné na http://www.osn.cz/dokumenty-osn/.
Témata přednášek
Systém OSN (vývoj a orgány)
OSN a kolektivní bezpečnost
Vývoj konceptu udržování míru (peace-keeping & peace-building)
Agenda OSN při obraně lidských práv (Charta OSN, Všeobecná deklarace
lidských práv)
Reforma OSN pro 21. století
Povinná četba (veškeré články jsou dostupné volně na internetu nebo
prostřednictvím vyhledavačů Ebsco a Jstor)
Reakce Rady bezpečnosti OSN na válku v Iráku
GLENNON, Michael J. Why the Security Council Failed. Foreign Affairs, Vol.
82, No. 3, May/June 2003, pp. 16 – 35.
+ odpověď v následujícím čísle; LUCK, Edward C. Stayin´ Alive. Foreign
Affairs, Vol. 82, No. 4, July/August 2003, pp. 201 –205.
ALBRIGHT, Madeleine K. Think Again: United Nations, Foreign Policy,
Sep./Oct. 2003, s. 16 – 23.
THAROOR, Shashi. Why America Still Needs the United Nations.
Foreign Affairs, Sep/Oct2003, Vol. 82, Issue 5.
BOSCO, David. Think Again: The UN Security Council, Foreign Policy, Sep 23
2009.
Reforma OSN
EBAN, Abba. The UN Idea Revisited. Foreign Affairs Vol. 74, No. 05, Sep./Oct.
1995.
KENNEDY, Paul, RUSSET, Bruce. Reforming the United Nations. Foreign
Affairs, Vol. 74, No. 05, Sep/Oct. 1995.
BÍLKOVÁ, Veronika. Reforma nereformovatelného? OSN na počátku nového
tisíciletí. Policy Paper Ústavu Mezinárodních vztahů, listopad 2004.
KOHL, Radek. Reforma OSN a použití síly – s jakým cílem a za jakých
podmínek? Policy Paper Ústavu Mezinárodních vztahů, září 2005.
Doporučená literatura:
Autorský kolektiv (2005). Fakta a čísla OSN. Informační centrum OSN, Praha.
Autorský kolektiv (2006). Global agenda. OSN.
Autorský kolektiv (2007). United Nations Handbook 2007-2008 . OSN.
GAREIS, Sven Bernhard; VARWICK, Johannes (2005). The United Nations –
An Introduction. Palgrave.
KENNEDY, Paul (2009). Parlament světa. Nakladatelství Lidové noviny.
NEWMAN, Edward; RICH, Roland (2004). UN Role in Promoting Democracy.
United Nations University, Tokio.
WEISS, Thomas G.; DAWS, Sam (2007). The Oxford Handbook on the United
Nations. Oxford University Press.
internetové stránky:
United Nations Home Page: http://www.un.org/en/index.shtml
UN Watch:
http://www.unwatch.org/site/c.bdKKISNqEmG/b.1277549/k.BF70/Home.htm
Informační centrum OSN v Praze: http://www.osn.cz/

Podobné dokumenty

project syndicate - The Project Syndicate ops

project syndicate - The Project Syndicate ops osm nových měsíčních serial - přidal Jagdish Bhagwati, Daniel Gros, Yuriko Koike, Jaswant Singh, Shashi Tharoor, Fan Gang, Jean Pisani-Ferry a Raghuram Rajan na seznam měsíčných přispěvatelů. V roc...

Více

UNbulletin číslo 6

UNbulletin číslo 6 Téměř 95 procent všech získaných prostředků věnoval UNICEF na přímou programovou pomoc. Pracovníci organizce již poskytli očkování téměř 1,2 milionu dětí proti spalničkám a zajistili podávání vitam...

Více

10 km Juniors Women START LIST

10 km Juniors Women START LIST Giada Francesca Ciabini

Více