T "g-fi-7 .-`: `- Jzi

Komentáře

Transkript

T "g-fi-7 .-`: `- Jzi
'
r
.
Parcelnidislo:
322
,1q /7E P
T;B-t->E
v y m e r aL m 'j :
227
V' L- u .
.Bf!,t'nc: L', t €
K a t a s t r d l ni Iz e m i :
u O P a v Y6 1 3 1 0 0
Brumovice
C i s l oL V :
579
Typ parcely:
Parcelakatastru nemovitosii
M a p o v rlii s t :
STEP2B8OS
, V,X. I V - 0 7 - 0 5
Urienf vym6ry:
6 ap6
G r a f i c k yn e b o v d i g i t a l i z o v a nm
Druhpozemku:
zanraoa
vE
PczErztt'
L:
Cpr:u;7
V l a s t n i k ,j i n y o p r * v n f n y
Vlastnick6 p16vo
Podil
lm6no
Adresa
Obec Brumovice
H l a v n i7 5 1 5 6 ,B r u m o v i c e7, 4 7 7 7
Zp*sob ochrany nenr*vitasti
N6zev
z e m 6 d 6 l s k yp f l O n fi o n O
Seznam BPEI
Geografi ck,-rinformacni s1'stem
'r7t
w
Stranka(.. 1 21
Jze
l
T
"g-fi-7
.-':'- Jzi*
;
-,
I l)
-\l
I Q
3/5
-2 r fl
,J/
-l
lq,
at,-- J-r.,
F
"€r
2

Podobné dokumenty

PAZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

PAZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY {579787?, I}lS: CZ.45797*72 dd A' ti|ožka 6664

Více

Rozpis utkání KŠL Divize D 2015

Rozpis utkání KŠL Divize D 2015 Rozpis utkání KŠL Divize D 2015

Více

vyhláška

vyhláška . budova bez čp/če, způsobvyržití:-g,,áž""i,l*9 garáŽ,způsobochrany: rozsáhléchráněné úz*mÍ,nasť p. č.|64, . budovabezčp/če, zplsobyyržití:

Více

Dražební vyhláška usnesení

Dražební vyhláška usnesení Vito, RZ:2AB 6193, VIN: WDF vdetnd nrlkladri opriivndndho a nrikladri exekuce v

Více

ZDE

ZDE o poshyru zeSrlouvy l 2 2 5 2 0 1 2 v c e r e : r o " < " e a r i l i v " f i - t i u " v Z O o 6 3 7 5 / Oda ftod2351012do21?20 9 7 0 . 2 4 1n6a2pKr sal u a e Inosawr u od2352012 2472012a zitdiny ...

Více

Rozpis utkání KŠL Divize F 2016

Rozpis utkání KŠL Divize F 2016 Rozpis utkání KŠL Divize F 2016

Více