Přehled míst obchodování společnosti ING Wholesale

Komentáře

Transkript

Přehled míst obchodování společnosti ING Wholesale
Česká republika
Přehled míst obchodování společnosti
ING Wholesale Banking
1
Místa obchodování společnosti ING Wholesale Banking
Pevný výnos
Pokladniční poukázky
podle ustanovení Části 3.3 Zásad společnosti ING Wholesale Banking pro
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i
provádění příkazů podle směrnice MiFID (MiFID ING Wholesale Banking Order
oproti našemu vlastnímu účtu
Execution Policy)
NYSE Euronext Brussels Stock Exchange*
Vezměte, prosím, na vědomí, že tento seznam míst obchodování není úplným
Bulgarian Stock Exchange
seznamem, spíše uvádí ta místa obchodování, na něž společnost ING Wholesale
Prague Stock Exchange
Banking klade největší důraz. Tento seznam bude revidován a aktualizován
NYSE Euronext Paris Stock Exchange*
v souladu s našimi Zásadami pro provádění příkazů (Order Execution Policy) – viz
Budapest Stock Exchange*
Část 5. Společnost ING Wholesale Banking si vyhrazuje právo na využití jakéhokoli
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange*
jiného místa obchodování, než jsou zde uvedena, jestliže takové místo bude
Warsaw Stock Exchange*
považováno za vhodné ve smyslu Zásad společnosti ING Wholesale Banking pro
Bratislava Stock Exchange
provádění příkazů. Jestliže společnost ING Wholesale Banking zrealizuje příkaz
zákazníka v rámci svého vlastního účetnictví, využijeme všechny dostupné zdroje
Zabezpečené produkty / Strukturované dluhopisy
informací, abychom zajistili, že realizací příkazu bude dosaženo co nejlepšího
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i
výsledku.
oproti našemu vlastnímu účtu
* Společnost ING Wholesale Banking je registrovaným členem tohoto místa
NYSE Euronext Brussels Stock Exchange*
obchodování.
NYSE Euronext Paris Stock Exchange*
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange*
Deriváty obchodované na burze (futures a opce)
Euronext.liffe
Eurex*
Deriváty OTC
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i
oproti našemu vlastnímu účtu.
1 Pro účely Zásad společnosti ING Wholesale Banking pro provádění příkazů (ING Wholesale Banking Order Execution Policy) označuje název ING Wholesale Banking především
společnosti ING Wholesale Banking Financial Markets a ING Wholesale Banking Equity Markets. ING Wholesale Banking je obchodním jménem společnosti ING Bank NV a jejích poboček
a dceřiných společností. V Evropě se jedná ING Bank N.V., a její pobočky a dceřiné společnosti. V Evropě se jedná o ING Belgium S.A., ING Bank Luxembourg SA, ING Bank Deutschland
AG, ING Bank Slaski S.A., ING Securities S.A. Warsaw, ING Bank Zrt (Maďarsko) a ING Securities S.A (Rumunsko) , ale toto označení může zahrnovat i další právnické osoby pro určité
země nebo produkty Právnická osoba, provádějící konkrétní transakci vám bude sdělena v okamžiku provádění transakce se společnosti ING Wholesale Banking.
Přehled míst obchodování
společnosti ING Wholesale Banking
2/2
Měny a komodity
Kuwait Stock Exchange
Deriváty OTC
Bursa Malaysia Securities
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i oproti našemu vlastnímu účtu.
Mexico Stock Exchange
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange*
Deriváty obchodované na burze (futures a opce)
New Zealand Stock Exchange
Euronext.liffe
Karachi Stock Exchange
Eurex*
Manila Stock Exchange
Oslo Stock Exchange
Zabezpečené produkty / Strukturované dluhopisy
Warsaw Stock Exchange*
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i oproti našemu vlastnímu účtu
Oporto Stock Exchange
Lisbon Stock Exchange
NYSE Euronext Brussels Stock Exchange
Doha Securities Market
NYSE Euronext Paris Stock Exchange*
Bucharest Stock Exchange*
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange*
Moscow Interbank Currency Exchange*
Moscow RTS Exchange*
Akcie
St. Petersburg Stock Exchange
Akcie
Singapore Stock Exchange
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i oproti našemu vlastnímu účtu.
Bratislava Stock Exchange*
Ljubljana Stock Exchange
Australia Securities Exchange
Johannesburg Stock Exchange
Vienna Stock Exchange
Seoul Stock Exchange
Montreal Stock Exchange
Madrid Stock Exchange
Toronto Stock Exchange
OMX Stockholm Stock Exchange
Vancouver Stock Exchange
VIRT-X
Shanghai Stock Exchange
Zürich Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Taiwan Stock Exchange
NYSE Euronext Brussels Stock Exchange*
Security Exchange of Thailand
Bulgarian Stock Exchange
Istanbul Stock Exchange
Prague Stock Exchange*
Kiev International Stock Exchange*
OMX Copenhagen Exchange
London Stock Exchange*
Dubai International Financial Exchange*
AMEX
Cairo Stock Exchange
American Stock Exchange
Tallinn Stock Exchange
NASDAQ
OMX Helsinki Exchange
New York Stock Exchange
NYSE Euronext Paris Stock Exchange*
Zimbabwe Stock Exchange
Berlin Stock Exchange
Düsseldorf Stock Exchange
Zabezpečené produkty / Strukturované dluhopisy
Hamburg Stock Exchange
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i
Munich Stock Exchange
oproti našemu vlastnímu účtu.
Stuttgart Stock Exchange
Frankfurt Stock Exchange (including XETRA*)
NYSE Euronext Brussels Stock Exchange*
Athens Stock Exchange
NYSE Euronext Paris Stock Exchange*
Hong Kong Stock Exchange
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange*
Budapest Stock Exchange*
Bombay Stock Exchange
Deriváty obchodované na burze (futures a opce)
Jakarta Stock Exchange
Euronext.liffe
Tel Aviv Stock Exchange
Eurex*
Borsa Italiana*
Tokyo Stock Exchange
Deriváty OTC
Osaka Stock Exchange
Příkazy našich zákazníků bychom mohli realizovat i
Kazakhstan Stock Exchange
oproti našemu vlastnímu účtu.

Podobné dokumenty

Evropa /Amerika

Evropa /Amerika www.nasdaq.com; www.nyse.com

Více

Sazebník poplatků platný od 30.11.2012 Příloha k Obchodním

Sazebník poplatků platný od 30.11.2012 Příloha k Obchodním z EUR se uskuteční za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozího pracovního dne. 2) Při nákupu francouzských titulů se k uvedeným poplatkům přičítá daň z transakcí ve výši 0,2 % z objemu obchodu. 3) Př...

Více

Nařízení č. 03/10/CZ změna Specifikační tabulky

Nařízení č. 03/10/CZ změna Specifikační tabulky futures kontraktu na index HANG SENG (Hong Kong)

Více

Seznam zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů

Seznam zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů V případě, že by investice na těchto trzích představovala významnější podíl na majetku fondu nebo budou rozpoznána či očekávána zvýšená rizika (specifikována výše) vážící se k dané investici, Česká...

Více

ARBES myTrader MODERNÍ INTUITIVNÍ

ARBES myTrader MODERNÍ INTUITIVNÍ • Data Provider Interface – rozhraní přijímající tržní data od agenturních poskytovatelů dat jako je například SIX Financial Information. • Order Management System – rozhraní na jednotlivé trhy n...

Více

Jak fungují kapitálové trhy v zahraničí

Jak fungují kapitálové trhy v zahraničí právníků, externích auditorů, správních rad, výborů pro audit a tvůrců norem i pravidel ve všech oblastech podnikové činnosti. Sarbanes-Oxley Act se nevztahuje pouze na americké podniky, ale na vše...

Více

Pavel_Foglar-Wärtsilä-nezávislé_energetické

Pavel_Foglar-Wärtsilä-nezávislé_energetické – Špičkovací elektrárna:250 MW – 16 x 18V50DF – Elektrárna základního zatížení:350 MW – 22 x 18V50DF

Více

OMC 8000 - Techreg s.r.o.

OMC 8000 - Techreg s.r.o. (zelené) s měřícími jednotkami a nastavitelnými mezemi jednotlivých aktivních releových výstupů. Standardně je k  dispozici analogový výstup, výstup RS 232 nebo RS 485, firemní rozhraní OM link (ur...

Více