Zaměření na principy - Přihlášení :: Team 100 Setzer

Komentáře

Transkript

Zaměření na principy - Přihlášení :: Team 100 Setzer
Zaměření na principy
Rychlý a hlavně správný start je tím nejdůležitějším krokem, pokud chcete zahájit ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ. Energický rozběh
správným směrem přitahuje další podnikavé a cílevědomé lidi jako magnet. Je to proto, že každý motivovaný člověk chce sedět
v rychle jedoucím vlaku, jehož cílovou stanicí je ÚSPĚCH.
Jestliže chcete, aby Vaše podnikání fungovalo „co nejlépe“, je zapotřebí dbát na důsledné dodržování vyzkoušených a časem
ověřených technik a principů. Někdy bývá těžké přijímat rady jen na základě důvěry, ale Vy budete mít možnost využívat principy
a techniky, které byly vytvořeny mnoha úspěšnými lidmi v tomto podnikání. Chcete-li si zajistit opravdu rychlý a úspěšný start,
doporučujeme přijmout následující osvědčené techniky za „své“ dříve, než se sami přesvědčíte o jejich moudrosti.
Dobře definovaný plán je podmínkou dosažení úspěchu, a proto na základě pěti desetiletí zkušeností vzniklo OSM KROKŮ
k úspěchu a ČTYŘI KLÍČOVÉ PRINCIPY, které pomohly k úspěchu mnoha cílevědomým lidem. Tyto KROKY a PRINCIPY se
lze snadno NAUČIT, je snadné je DĚLAT a budete schopni je brzo UČIT. A právě to, jak rychle se NAUČÍTE, BUDETE DĚLAT a
BUDETE UČIT tento „systém na úspěch“ tohoto podnikání, ovlivní rychlost Vašeho postupu a úspěchu.
2
1. KROK: SEN A CÍL
VYTVOŘTE SI OBRAZY
VE SVÉM VĚDOMÍ
Dnešní úspěchy jsou včerejší sny. Vaše sny jsou představy o úspěchu a štěstí v budoucnosti. Schopnost rozvíjet své sny a měnit je
v cíle je základem Vaší cesty k úspěchu. Je všeobecně známo, že vše, čeho lidé v životě dosahují, vytvořili nejdříve ve své mysli.
Sen – zapište si své sny a cíle:
I. Okamžité cíle
Co chcete DĚLAT, co chcete MÍT, kým chcete BÝT?
KOLIK to bude stát?
KDY to chcete mít?
Ať jsou Vaše sny a cíle jakékoli, dejte jim viditelnou a hmatatelnou podobu:
Získejte obrázky svých snů, vylepte si je na Focus Board a na dobře viditelná místa ve svém bytě, kanceláři, pracovně, autě, peněžence,…
Začněte se svých snů „dotýkat“- jděte si je vyzkoušet, projet nebo projít, choďte se na ně dívat.
II. Střednědobé a dlouhodobé cíle
Zamyslete se nad tím, čeho byste opravdu chtěli dosáhnout, abyste jednoho dne mohli spokojeně konstatovat: „Můj život se mi
povedl, jsem spokojený s tím, co jsem dokázal“. Znovu přemýšlejte o oblastech: kým chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.
Přemýšlejte o velkých věcech, jako jsou: finanční nezávislost, kariéra, cestování, klíčové vztahy,…
Položte si otázky:
Jak se budete cítit, až těchto snů a cílů dosáhnete?
Proč je to pro Vás tak důležité?
Jaké by mělo důsledky, kdyby se Vám těchto snů a cílů nepodařilo dosáhnout?
Jak moc Vám na těchto snech a cílech záleží?
Co jste ochotni obětovat proto, abyste těchto snů a cílů dosáhli?
Nenechte si nikým ukrást svůj sen!
Cíl
Ke všem snům a cílům si napište datum, kdy byste si přáli, aby se Vám splnily. Vytvořte si finanční plán, jak a kdy
budete jednotlivé cíle realizovat.
Plán
Stanovte si přesný plán pro dosažení Vašich snů a cílů, finanční a časové
volnosti, osobního a podnikatelského růstu. Nejlépe je definován tabulkou
Focus Board.
Úsilí
To, jak rychle začnete a kolik aktivity budete vyvíjet, razantně ovlivní
realizaci Vašich snů a cílů. V dnešní moderní době je rychlost doménou
všech úspěšných byznysů. Ve Vašem byznyse bude Vaše rychlost násobena
těmi, kteří Vás budou duplikovat. Chcete svých snů dosáhnout co nejdříve,
později nebo nikdy? Vaše rychlost bude hrát obrovskou roli.
3
2. KROK: ZÁVAZEK
Udělejte konkrétní rozhodnutí - staňte se Systémovým partnerem (VPA a M+, který plní všechny body 2. kroku).
Situace i okolnosti se mění, rozhodnutí nikoliv. Důslednost při dodržování Vašeho plánu je velmi důležitá. Nesoustavná a nárazová činnost podkopává cestu k úspěchu. Abyste mohli dělat, co jste dříve nemohli, a abyste dosahovali úspěchů, kterých jste
dříve nedosahovali, je třeba aplikovat nové znalosti. Náš celosvětový systém osobního a podnikatelského růstu se skládá
ze vzdělávacích, motivačních a inspiračních podpůrných materiálů, školení a seminářů. Konzultujte se svým sponzorem nebo
up-linem, jaké audionahrávky poslouchat, jaké knihy číst a jakých setkání se účastnit.
a) poslouchat audionahrávky
Audionahrávky i další vzdělávací materiály jsou přesně cílené na jednotlivé oblasti osobního a podnikatelského rozvoje. Jejich nákup je dobrovolný a sami postupem času zjistíte, že míra vašich investic do vzdělání bude v harmonii s vaší touhou po
úspěchu. Na audionahrávkách jsou rady úspěšných podnikatelů a „profesorů úspěchu“. Při prvním poslechnutí se dozvíte, o
čem autor mluví. Po několikátém poslechnutí budete ROZUMĚT materiálu, a teprve při mnohonásobném poslechnutí POCHOPÍTE ZPŮSOB MYŠLENÍ autora. A pokud budete přemýšlet jako autor nahrávky, budete podle svých myšlenek jednat
a Vaše jednání Vám může přinést stejné výsledky, jakých dosahují autoři. Po poslechnutí základních audionahrávek získáte
úžasné znalosti a uvědomíte si, jak je pro Vás nezbytné předávat audionahrávky k poslechu lidem ve Vašem týmu.
b) číst knihy
Čtení knih nás ovlivňuje do hloubky tím, že proniká do našeho podvědomí. Proto čtení knih ovlivňuje charakter člověka. Studiem
knih osobního růstu získáte rozvoj celé své osobnosti, a to Vám přinese úspěch ve všech oblastech Vašeho života.
c) školit se
Zúčastňujte se školení, seminářů a open meetingů Vašeho týmu, protože tam získáte znalosti, návody a inspiraci pro svůj budoucí růst. Máte zde také možnost se osobně setkávat s lidmi, kteří jsou v tomto podnikání úspěšní. Systémová školení týmu
jsou pro Vás zároveň velmi účinným prostředkem duplikace.
d) začít používat vlastní produkty
Buďte věrní vlastním výrobkům a hned od začátku podnikání se snažte co nejdříve nahradit veškeré zboží v domácnosti svými
vlastními produkty. Staňte se propagátorem vlastních produktů. Předveďte pět, propagujte padesát, připravujte se na obrat
padesát tisíc produktů. Asi znáte slogan „To, co děláš, křičí tak moc, že neslyším, co mi říkáš“! Proto 100% používání vlastních
produktů je nejlepším důkazem věrnosti svému podnikání, a tím i úspěchu na cestě k dosažení Vašich snů a cílů.
Zajímavým zdrojem Vašich prvních příjmů budou lidé, kterým bude imponovat Vaše oddanost k vlastním produktům a stanou
se Vašimi privilegovanými zákazníky.
e) aktivita
Udělejte rozhodnutí a dejte si závazek, že budete důslední a vytrvalí ve své aktivitě. Podívejte se na DVD Rickův diamantový
kalendář a pověste si diamantový kalendář na viditelné a místo. Pak se zapojte do programu Go-Getter, to znamená zakoupit
a poslouchat základní audionahrávky, zakoupit a číst základní knihy a ukazovat minimálně patnáct plánů, zaregistrovat ze své
aktivity jednoho nového člena a odebrat zboží minimálně v hodnotě 100 B.h během jednoho měsíce.
4
3. KROK: SEZNAM
NAPIŠTE SEGMENTOVANÝ SEZNAM A
VYBERTE „KVALITNÍ“ PROSPEKTY
Při psaní seznamu spolupracujte se svým týmovým leaderem. Naše mysl uchovává jména podle kategorií, nezaměřujte
se proto pouze na jména, ale soustřeďte se i na jednotlivé skupiny lidí. Psaní seznamu věnujte delší dobu a neustále
připisujte jména lidí, na které si vzpomenete nebo jména lidí, se kterými se seznámíte.
Nejběžnější kategorie pro psaní Vašeho seznamu jsou:
Rodina a příbuzní
Skupiny lidí ze soukromého života - kde se navzájem znají a respektují
Skupiny lidí z pracovního života - kde se navzájem znají a respektují
Známí a doporučené kontakty – lidé co již znáte, nebo Vás někdo seznámí či doporučí
Studené kontakty – náhodné seznámení, dříve jste se neznali
Segmentovaný seznam znamená, že si budete psát jména prospektů již do kategorií – týmů, podle toho, jak se mezi sebou znají,
např.: rodina a příbuzní, sousedé, kamarádi, spolužáci (Vaši i Vašich dětí), fitness klub, koníčky, sportovní kluby (Vaše i Vašich
dětí), zaměstnání (nynější i bývalé), dětské aktivity, kostel, zájmové kroužky, řemeslníci, národnostní skupiny, obchodníci, síťové
skupiny, poradci, on-line skupiny.
Nejdříve využijte kontaktů, které máte v mobilním telefonu, v e-mailovém adresáři, v kalendáři, v tel. seznamu, v iPodu, palmtopu… a pak připisujte z dalších zdrojů. Potom se dáte do rozšiřování seznamu pomocí otázky „Koho znáte, kdo by znal někoho
v oblasti.....?“ Díky lidem ze seznamu identifikujete další osoby s velkým vlivem na své okolí.
Pro další inspiraci k napsání co největšího a nejkvalitnějšího seznamu doporučujeme poslechnout audionahrávky o seznamu,
použít brožuru Koho znáte. Jelikož pracujete v týmu, vypisujte seznam do formulářů SEZNAM JMEN. Kopie Vašeho seznamu
Vám ušetří čas při případné ztrátě.
Pro neustálé zvětšování Vašeho seznamu si vytvořte zvyk každý den se seznamovat s novými lidmi.
Vracejte se a pěstujte vztahy. Nakupujte na stejném místě, navštěvujte stejnou restauraci, choďte za stejnými úředníky atd.
Tím si vytvoříte dobré vztahy s lidmi z určitých okruhů vlivu.
Při setkání s novými lidmi si berte kontakty nebo dávejte kontakt na sebe a zvažujte možnost pozvání prospektů na prezentaci
MARKETINGOVÉHO PLÁNU.
5
4. KROK: KONTAKTOVÁNÍ A POZVÁNÍ NA PLÁN
Je důležité, abyste při budování svého podnikání vždy vystupovali profesionálně a od prvního kontaktu pracovali tak, jak
chcete, abyste byli duplikováni. Proto je třeba psychologii kontaktování věnovat náležitou pozornost. Nejosvědčenější
metodou pro kontaktování a pozývání prospektů je tzv. PROBOUZENÍ ZÁJMU. I když je to metoda známá, je stále
absolutně nejúčinnější. Procvičování této metody vede k úspěchu. Doporučujeme poslechnout audionahrávky o kontaktování, přečíst knihy „V otázkách jsou odpovědi“, používat kontaktovací kartičky a další pomůcky, které Vám pomohou
stát se odborníkem na kontaktování.
a) Vyberte kategorii prospektů.
Každá kategorie lidí z Vašeho seznamu si bude žádat určitý přístup, proto se poraďte se svými teamovými leadery, které
prospekty pozývat dohromady a kterým prospektům ukazovat plán „jeden na jednoho“. Váš tým Vám pomůže vytipovat, ze
kterého segmentovaného seznamu kontaktovat nejdříve. Abyste rozjeli své podnikání RYCHLE, je třeba pozvat co nejdříve
Vaše nejvhodnější kandidáty – solidní, cílevědomé, schopné lidi, kterých si vážíte. To jsou lidé, kteří s největší pravděpodobností
převezmou iniciativu a stanou se příkladem pro ostatní.
b) Vyberte oslovení.
Pečlivě si rozmyslete nebo se poraďte se týmovým leaderem, jaké kontaktovací věty používat na dané skupiny lidí. Počítejte s
tím, že při každém kontaktování máte 90% jistotu, že dostanete otázku: “A o co se jedná?”. Proto 90% úspěchu závisí na tom,
jak dokážete na tuto otázku zareagovat.
Buďte přirození a v pohodě.
Cílem kontaktování je probudit zájem, buďte struční a nic nevysvětlujte.
Ujistěte se, že člověk, kterého zvete, ví, že se jedná o obchodní schůzku a že ho nezvete na žádnou společenskou událost.
Vyzkoušejte si nejen kontaktovací větu, ale hlavně Vaši reakci na otázku „O co se jedná?“ nebo „Co bych musel dělat?“.
Nepoužívejte můj a manželčin byznys.
Neproste a nenaléhejte na lidi, aby se účastnili prezentace podnikatelského plánu.
Postarejte se o to, aby prospekt pochopil, že se k ničemu nezavazuje a že pouze získává informace.
Nikdy a za žádných okolností nelžete, máte pouze právo nemluvit o všech detailech.
Jestliže jste kontaktovali 5-6 prospektů a nepodařilo se Vám vzbudit zájem, poraďte se se svým týmovým leaderem, než budete pokračovat. Je možné, že bude třeba změnit to, co říkáte, a předejít tak dalším negativním reakcím.
c) Vyberte pomůcku.
Rozdíl mezi kontaktováním a pozýváním je v tom, že kontaktováním pouze kvalifikujeme prospekta. Pro osobní kontaktování
máme určité kvalifikační otázky a pro usnadnění a zároveň zkvalitnění kvalifikace prospekta používáme i některé pomůcky, jako
např. audionahrávky, DVD, CD-ROMy, knihy a brožury. Poraďte se se svými leadery týmu, jaké pomůcky používat. Je důležité
abyste chápali, že nákup podpůrných materiálů jako jsou CD, DVD, MP3, knihy a brožury je dobrovolný a vždy by měl být v
rovnováze mezi finančními možnostmi a plánovaným růstem ziskovosti vašeho byznysu. Efektivita používaných podpůrných
materiálů se několikanásobně zvyšuje jejich správnou propagací (a naopak snižuje jejich nedostatečnou nebo dokonce špatnou
propagací). Proto doporučujeme, abyste se s nákupem každé pomůcky zároveň vzdělávali v tom, jak kterou pomůcku co nejlépe zapropagovat.
d) Vyberte datum.
Před každým kontaktováním vyberte v kalendáři datum a čas, kdy byste chtěli prospektovi a jeho případnému partnerovi
prezentovat marketingový plán. Doporučujeme nechat prospektovi vybrat ze dvou termínů. Na marketingový plán pozývejte
prospekty ideálně 1 nebo 2 dny předem (nejdéle jeden týden). Čím je kratší doba do setkání, tím lépe se dá zabránit otázkám.
Všechny otázky budou zodpovězeny v průběhu setkání. Kontakování, kvalifikování a pozývání v prospektovi probouzí zájem a
vytváří očekávání, a proto je velmi důležitá „chemie“ celého tohoto procesu.
e) Vyberte místo.
Výběr správného místa pro prezentaci marketingového plánu je velmi důležitý. Ideální je klidné nerušené prostředí, kde se
prospekt bude cítit pohodlně. Proto místo plánu spíše přizpůsobujte prospektovi. Vždy zrekapitulujte datum, čas i místo setkání
a potvrďte si „ANO“ nebo „NE“ ohledně příchodu prospekta. Výrazy jako „zkusím to“, „možná“, „doufám, že mi to vyjde“ znamenají „NE“. Vyžadujte přesvědčivé „ANO“.
6
5. KROK: UKAŽTE PLÁN
ROZBĚHNĚTE CYKLUS DUPLIKACE
Existuje několik způsobů, jak se podělit o informace o svém podnikání s ostatními lidmi. První přednášce říkáme
MARKETINGOVÝ PLÁN a je několik forem marketingového plánu: jeden na jednoho, plán na tabuli, open meeting. Velmi záleží na tom, aby metoda, kterou vyberete, byla dobře zvládnutá a propracovaná.
Zaveďte koncepci 2 setkání. Nabízejte prospektovi 2 termíny, kdy může vidět marketingový plán. Když budete domlouvat termíny
plánů PRO VAŠEHO NOVÉHO TÝMOVÉHO PARTNERA, domluvte alespoň 2 termíny, na které bude pozývat své prospekty.
a) Vyberte formu.
1. PLÁN JEDEN NA JEDNOHO je schůzka, kdy se Vy nebo Váš teamový leader sejde (sejdete) s Vaším prospektem.
Představíte svého teamového leadera a uvedete schůzku: “Pozval jsem Tě proto, abychom Ti ukázali podnikání, se kterým
začínám. A protože začínám, požádal jsem svého kamaráda (jméno), který je mnohem zkušenější než já, aby Ti vysvětlil
princip tohoto podnikání. Ukáže Ti způsob, jak můžeš navýšit svůj příjem a v budoucnu mohl vydělával i tolik, abys nemusel
chodit do práce. Teď už nechám mluvit (jméno) a sám budu pozorně poslouchat a dělat si
poznámky, protože (jméno) je v tomto podnikání velice dobrý a já se to chci od něho co
nejdříve naučit”.
Pracujte na tom, aby proces plánu 1 na 1 byl co nejvíce duplikovatelný. Držte se proto
formuláře a osnovy pro ukazování plánu.
Při plánech 1 na 1 nechte mluvit svého teamového leadera a neskákejte mu do řeči. Tím
prokážete, že si vážíte jeho znalostí a zkušeností.
Pozor - Absolutně nefunguje prezentování plánu z open meetingů v situaci jeden na jednoho!
2. PLÁN NA TABULI - příprava schůzky:
Co dělat:
Připravte místnost s úplným výhledem na osvětlenou tabuli, vypněte nebo ztlumte telefony, jakmile schůzka začne a zabraňte jakémukoliv
vyrušování.
Zkontrolujte, zda je místnost určená pro setkání uklizená a působí útulným dojmem.
Připravte tužky a papír pro hosty.
Připravte si materiály, které po skončení prezentace zapůjčíte hostům.
Jedná se o obchodní schůzku. Muži by měli mít kravatu a košili (sako není nutné, pokud jste doma). Ženy by měly mít
společenské šaty nebo sukni a halenku, popřípadě kalhotový kostým. Tabuli postavte až ve chvíli, kdy je přednášející připraven
začít.
Vytvořte uvolněnou atmosféru, buďte nadšení, ale ne přes příliš. Podaří-li se Vám vytvářet příjemnou atmosféru, užijete si
zábavy a Vaše schůzky budou úspěšné.
Buďte uvolnění a vítejte příchozí. Osoba prezentující plán by se měla dostavit o několik minut později, až když jsou všichni návštěvníci na
místě.
Začněte včas, nečekejte dlouho na opozdilce (nejvýše 15 – 20 minut, které lze vyplnit společenskou konverzací).
Nahrávejte si průběh setkání a dělejte si poznámky, protože po 2 až 3 prezentacích byste měli být schopni prezentovat plán
sami (samozřejmě s použitím kartiček pro nápovědu).
V průběhu prezentace byste měli být příkladem a živě se o vše zajímat. Pozor však na nevhodně načasovaná přerušení, která
jsou velmi rušivá. Zůstaňte sedět, dokud řečník neohlásí přestávku.
Pokud jste doma, nabídněte jednoduché občerstvení. Učiňte tak při příchodu hostů a po předvedení produktů – nikdy v průběhu prezentace.
Co nedělat:
Nepřipravujte žádné židle navíc. Ty se mohou přidávat později, jak přicházejí hosté.
Nezmiňujte se před svými hosty o lidech, kteří byli pozváni a nepřišli.
Jestliže má někdo zpoždění (nebo nepřijde), nebavte se o nich ani jim netelefonujte před ostatními. Ti, co přišli, by měli mít
pocit, že jsou jedinými pozvanými.
V místnosti, kde probíhá schůzka, by neměly být žádné děti nebo domácí zvířata. Mohou rušit hosty tím, že na sebe upoutávají pozornost.
Nepodávejte žádný alkohol (chcete, aby lidé VIDĚLI a VNÍMALI to, co jim ukazujete).
Nepřipravujte žádný banket.
Zajistěte, aby nebyly vidět výrobky Amway, literatura a odznaky, dokud k tomu nenastane vhodná doba.
7
Základní struktura setkání (nástin rozdělení plánu)
Hostitel:
a) přivítání hostů – Vytvořte uvolněnou a otevřenou atmosféru plnou dobré nálady a humoru.
b) představení přednášejícího (2 min)
Přednášející:
a) úvod - Postarejte se, aby se noví lidé cítili uvolněně. (5 min)
b) možnost promítání videa (10 min)
c) Pohovořte o způsobech vydělávání peněz , všeobecných principech úspěšného myšlení a připomeňte novým lidem jejich sny a cíle. (20 min)
d) obchodní řetězec a prodejní a marketingový plán s metodou S.B.T. (15 min)
e) Proberte možnosti, které nabízí příjem smaragdového nebo diamantového VPA. (5 min)
f) Ukažte Profily úspěchu a pohovořte o sponzorské linii – podpůrném týmu leaderů. (5 min)
g) historie společnosti, růst a vývoj obratu (5 min)
h) přestávka, občerstvení (10 - 15 min)
i) vysvětlení tabulky Focus Board a možnosti exponencionálního růstu (10 min)
j) Předveďte produkty (např. L.O.C., Pre Wash, Dish Drops, ústní sprej, promluvte o význačných značkách Artistry, EFNY,
Nutrilite, eSpring, iCook …..). Promluvte o svých vlastních zkušenostech s těmi výrobky,které již používáte. Připravte také
katalogy o výrobcích. (10 min)
k) Zrekapitulujte celé setkání a vysvětlete, jak nejlépe začít - segmentovaný seznam, kontaktování atd. (5 min)
l) Zakončete setkání povídáním o snech. Použijte fotografie, brožury nebo videokazety životního stylu úspěšných. (5 min)
m) Uveďte své osobní důvody, proč jste se rozhodli zapojit do tohoto byznysu a pohovořte o tom, co si do budoucna od svého podnikání slibujete.
n) Domluvte si termín následné schůzky - Follow up.
o) Nabídněte k zapůjčení (k prodeji) startovní pomůcky dle doporučení Vašeho teamového leadera.
F Poznámka: Časy uvedené výše jsou míněny jako informativní a mohou se lišit dle situace.
Zakončení meetingu v pozitivním duchu
a) V průběhu krátké přestávky věnujte trochu času každému z návštěvníků. Na jejich otázky reagujte pozitivně a s nadšením.
Těsně před nebo po přestávce se VÁS může řečník zeptat, proč se zajímáte o toto podnikání nebo která oblast Vás nejvíce
oslovila. Vaši hosté budou chtít slyšet, co si myslíte a proč.
b) Při plánování termínu dalšího setkání, dohodněte přesný čas a místo schůzky.
Poraďte lidem, kteří projevili zájem, jak sestavit segmentovaný seznam jejich známých, můžete jim např. říci: „Dnes večer jsme
si dali kávu u nás. Což takhle dát si zítra večer kávu u Vás, pozvat k tomu pár Vašich známých a znovu si to poslechnout?“ nebo:
„Dalším krokem by pro Vás mohl být meeting (tehdy a tehdy, tam a tam)“.
c) Při odchodu řekněte hostům, že jste měli z jejich účasti radost a že s nimi počítáte. Nikdy jim však neděkujte, že přišli. Pokud
pochopili, co právě viděli, měli by děkovat oni Vám!
d) Až jim budete půjčovat domů materiály a vzorky výrobků, napište si seznam, komu jste co půjčili.
e) Naplánujte se svým teamovým leaderem další strategii a následující setkání – Follow up.
3. OPEN MEETING (otevřená příležitost)
Open meetingy jsou skvělou příležitostí, při které můžete Vaše nové lidi nebo celé týmy seznámit s marketingovým plánem. Tyto
schůzky slouží hlavně jako DRUHÉ SHLÉDNUTÍ marketingového plánu pro ty, kteří již viděli celý program na domácí schůzce
nebo při plánu jeden na jednoho. Open meeting dává prospektům šanci vidět širší obrázek podnikání od někoho, kdo má již větší
úspěchy a zkušenosti s prezentací plánu. Velmi záleží na výběru vhodného OBLEČENÍ, muži chodí v saku a kravatě, ženy v
šatech nebo kostýmu. Toto oblečení doporučte i svým prospektům, aby se na meetingu cítili pohodlně.
Po skončení plánu využijte možnost PŘEDSTAVIT sebe a svého prospekta přednášejícímu.
Po open meetingu znovu svému prospektovi nabídněte doporučené školící materiály k prostudování. Potřebujete, aby prospekt
efektivně využíval čas, kdy není s Vámi.
b) Odhadněte povahu. Pokud znáte člověka, kterému chcete ukázat
plán, snažte se již před kontaktováním a pozváním odhadnout jeho
povahu. Pomůže Vám to vybrat správnou formu pozvání a správný přístup
na ukázání plánu 1 na 1. Vaše ZNALOST POVAH Vám velmi pomůže při
navazování vztahů - doporučujeme prostudovat knihy „Osobnosti plus“ a
„Pozitivní povahové profily“ (další knihou, která mluví přímo o stylu sponzorování, je „Sponzorujte se stylem“).
NAVÁZÁNÍ VZTAHU je mnohokráte důležitější než kvalita marketingového
plánu. Člověk, kterému jste sympatičtí a který Vás má rád, Vám snadněji
odpustí chyby a nedostatky a dokonce v mnoha případech má snahu Vám
pomoci. Pokud se naopak nepodaří získat důvěru prospekta a navázat s ním
vztah, tak i sebedokonalejší prezentace nevede mnohokrát ani k možnosti
domluvení následné schůzky. To, jak rychle budete moci ukazovat plán lidem
Vašeho prospekta, je přímo závislé na tom, jak rychle Vám Váš prospekt začne
důvěřovat.
8
c) Zjistěte jejich sny a cíle a spojte je s úspěchem v našem byznyse.
Jedním z nejdůležitějších cílů marketingového plánu je OBJEVIT, ZNOVU OŽIVIT a popřípadě VYBUDOVAT SNY A CÍLE o budoucnosti Vašeho prospekta. Čím větší sny a cíle prospekt má a čím menší má možnost jich současnými prostředky dosáhnout,
tím je větší šance, že se rozhodne svých snů a cílů dosáhnout tímto byznysem. Velikost snů a cílů pak přímo určuje velikost
jeho byznysu. Protože mnoho lidí nemá odvahu snít a plánovat úspěch, je nezbytné při marketingovém plánu, popřípadě i na
následných schůzkách, věnovat BUDOVÁNÍ SNŮ (dream buildingu) veliký důraz.
d) Rozjeďte cyklus duplikace s prvními podpůrnými materiály, vyplňte registraci.
DUPLIKACE JE NEJMOCNĚJŠÍ NÁSTROJ PRODUKTIVITY. Uvědomte si, že každý Váš krok bude duplikován a vše, co Váš prospekt
vidí a slyší, se zároveň UČÍ. Proto doporučujeme pečlivě nastudovat pomůcky, které budete používat pro růst svého byznysu. Se svým
teamovým leaderem zkonzultujte, jaké kontaktovací audionahrávky, knihy, DVD, CD-ROMy a brožury, v jakých situacích a jak používat.
Z důvodů snadné duplikace používejte standardní postupy při marketingovém plánu a po plánu dávejte ty materiály, které Vaš tým
doporučuje. Vyplnění registrace je jeden z velmi závažných kroků každého člověka v tomto podnikání. Dbejte proto na správné
vysvětlení role Vašeho prospekta, stanovte si úroveň jeho závazků, dohodněte si pravidla komunikace, vysvětlete, co znamená termín
„být na systému“ atd. Podepsání smlouvy bude pro prospekta veliká událost a může úplně změnit jeho budoucnost.
F Pamatujte: Pouhé prodání registrace nezaručí žádný úspěch, pokud se prospekt nebude učit následovat ověřené taktiky a principy (říkáme
tomu napojení na vzdělávací systém). Je otázkou, zda je vůbec etické registrovat do tohoto byznysu člověka, který nemá žádné materiály,
z nichž by mohl studovat cestu k úspěchu. Pokud prospekt nezná své možnosti a nebylo mu předem vysvětleno, jakým způsobem se dopracuje k úspěchu, může cítit jako křivdu, že se nějaké věci dozví až po podepsání smlouvy. Vždy pamatujte na to, že Vaším cílem je získat
perspektivního VPA, který má potenciál dosáhnout úrovně 21%, a tím finanční stability.
e) Domluvte termíny dalších schůzek.
Každý úspěšný podnikatel má kalendář a domlouvá si termíny důležitých schůzek dopředu, aby mohl být pánem svého času. Proto
je nezbytné, abyste svému prospektovi dali termín následné schůzky, jeho prvních marketingových plánů, termín open meetingu,
výrobkového školení a hlavně termín semináře. Dokud máte se svými prospekty a členy týmu domluvené termíny dalších schůzek,
je Váš byznys aktivní a v růstu.
Dobré rady Ricka Setzera:
Když prospekt přijde na plán, má v hlavě čtyři otázky:
1. CO TO JE? (JAK SE TO JMENUJE?)
2. CO DĚLÁTE? (ČÍM SE ZABÝVÁTE?)
3. KOLIK MĚ TO BUDE STÁT? (KOLIK MUSÍM INVESTOVAT?)
4. MOHU V TOM I JÁ DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU? (DOKAŽTE MI, ŽE TO FUNGUJE!)
Když byl prospekt pozýván na plán, probudili jsme v něm zájem a tyto otázky se mu honí hlavou
od chvíle, kdy položil telefon. Proto dokud nedostane na tyto otázky jasnou odpověď, nebývá schopen vnímat cokoli dalšího. Abychom mohli efektivně vysvětlit marketingový plán, musíme nejdříve
zbourat bariéry a odpovědět na tyto nevyřčené otázky. Pokud bychom na otázky nedali odpověď,
můžeme dokonce vzbudit nedůvěru, protože příliš mnoho “tajností” může připomínat podvod nebo
ilegální aktivity. Proto je nezbytné dát prospektovi odpovědi na tyto otázky co nejdříve, aby se uvolnil
a mohl se soustředit na samotný plán.
Cílem je odpovědět na otázky pravdivě a co nejjednodušeji!!! Chceme vzbudit důvěru!
Jak na tyto otázky nejlépe odpovědět?
1.Spolupracujeme s celosvětovým školicím systémem Team 100 Business on-line Group z Greenwilu ze Severní Karolíny, který
byl založen v roce 1971 NEBO s celosvětovým školicím systémem Internet Services International [internet servisis internešnl] ze
Charllotu [Šarlotu] Jižní Karolíny, který funguje od roku 1969.
2. Jsme firma, která konkuruje klasickým obchodům a obchodním řetězcům, vynecháním mezičlánků zkracujeme cestu od výrobce
ke spotřebiteli a díky moderním technologiím umožňujeme lidem nakupovat pohodlně z domova.
3. Nejste tady proto, že bychom hledali investory. Hledáme někoho, kdo hledá příležitost a využije podnikatelského záměru, který
máme připravený a vyzkoušený. Nezbytná počáteční investice bude nižší než 10 tisíc Kč.
4. Máme téměř padesátiletou tradici úspěchu. Náš školicí systém nabízí ucelený vzdělávací program, kde má každý jednotlivec
možnost přizpůsobit si rychlost vzdělávání svému tempu, a tím si zároveň určuje rychlost dosažení úspěchu. Vzdělání pochází
od nejlepších světových leaderů v této profesi a máme vynikající výsledky v Čechách i na Slovensku.
5. Rick Setzer doporučuje za tyto informace ještě uvést pasáž o tom, že v podstatě děláme to samé co jiné obchody, jen nedáváme
lidem věrnostní karty, ale nabízíme mnohem větší slevy a hlavně možnost výdělku.
Velmi důrazně Rick Setzer upozorňuje na to, že plán jeden na jednoho je KONVERZACE, při které budujeme s prospektem
vztah. Absolutně nefunguje prezentování plánu z open meetingu v situaci jeden na jednoho. Odpovíme prospektovi na jeho čtyři
nevyřčené otázky během uvolněné konverzace, ze které prospekt cítí, že se upřímně zajímáme o něho i jeho budoucnost.
9
6. KROK:
FOLLOW UP A DALŠÍ SCHŮZKY
FOLLOW THROUGH
Follow up - následná setkání - jsou velmi důležitá pro rozvoj Vašeho podnikání, a proto je důležité stát se mistrem v domlouvání termínu
následné schůzky. Nejlepší je mluvit o schůzce Follow up již při marketingovém plánu. Jestliže by prospekt neměl po marketingovém
plánu čas, abychom se s ním sešli v průběhu 24 – 48 hodin (to je období, po které je člověk schopen udržet si velké nadšení pro „věc“), je
lepší domluvit jiným termín marketingového plánu. Proces Follow through (pokračování, následování) začíná ve skutečnosti ve stejný
moment, kdy končí marketingový plán. Nejzazší termín na domluvení schůzky Follow up je na konci prezentace marketigového plánu.
V zásadě rozlišujeme 2 základní typy následných setkání:
1. Váš prospekt je ihned po plánu rozhodnut, že se s Vámi zapojí do podnikání ve Vašem týmu.
To je absolutně nejlepší situace, proto nejlepší formou následného setkání je prezentace marketingového plánu pro jeho přátele.
Napíšete segmentovaný seznam, vytipujete nejschopnější prospekty ze skupiny, která se bude registrovat do prvního týmu. Pak
proberete principy kontaktování a po rychlém zaškolení domluvíte detaily ohledně průběhu marketingového plánu. Prospekta vybavíte pomůckami tématicky zaměřenými na kontaktování, marketingový plán, Follow up a produkty.
2. Váš prospekt ještě není zcela rozhodnut.
Někdy se může stát, že Váš prospekt není po marketingovém plánu ještě zcela rozhodnut, zda se s Vámi do podnikání zapojí. Byznys se
mu líbí, ale má strach a pochybnosti, které mu brání v rozhodnutí. V takovém případě slouží další schůzka k tomu, abyste zodpověděli
případné dotazy a pomohli mu překonat počáteční obavy a nejistotu. Velmi dobrou formou je v takovém případě opětovné ukázání
marketingového plánu.
a)Budujte přátelství.
Uvědomte si, že lidé s Vámi budou dělat byznys, protože se jim líbíte, jste jim sympatičtí a důvěřují Vám.
Pokud Vás budou mít rádi, budou s Vámi dělat byznys navždycky. Proto jeden z hlavních úkolů při Follow upu je budovat vztah.
Hodně záleží na tom, aby z Vás bylo cítit, že víte, co děláte a že máte upřímný zájem o ně a jejich budoucnost a jste schopni
je vést k jejich snům a cílům.
Jednoduché body pro úspěšný Follow up (následnou schůzku) a Follow through (následný proces):
Přivítejte se a několika větami uvolněte atmosféru.
Znovu oživte SNY a CÍLE, o kterých jste hovořili při plánu.
Vysvětlete, že cílem života v kapitalistické společnosti je dosažení finanční nezávislosti a čím rychleji s tím člověk začne,
tím dříve ji dosáhne. Že toto podnikání možná není jedinou cestou, ale v každém případě je to možnost udělat první kroky
(nejhorší řešení je nedělat nic).
b) Odpovězte na nejběžnější otázky.
Ideální způsob komunikace je pokládat otázky a na některé otázky také odpovídat otázkou. Například:
Opravdu Ti záleží na Tvých snech a cílech?
Proč sis vybral právě tohle?
Proč je to pro Tebe tak důležité?
Jaké by mělo důsledky, kdyby se Ti to nikdy nepodařilo (nikdy jsi toho nedosáhl)?
Proč by Ti to dělalo starosti?
Jsi ochoten se kvůli dosažení svých cílů učit, udělat si čas, změnit některé priority?
Máš jiný způsob, jak můžeš v příštích 2 – 5 letech dosáhnout finanční nezávislosti?
Máš někoho jiného, kdo je ochoten Ti pravidelně pomáhat, aby ses dostal na pravou stranu kvadrantu?
Existuje něco, co Ti brání, abys začal s tímto podnikáním?
Pokud máš překážky a nemůžeš okamžitě aktivně začít, znáš někoho, kdo by měl zájem vydělávat slušné peníze?
10
Pokud konverzace poněkud “vázne”, doporučujeme se na otázky neptat, ale položit odpovědi nepřímo - “Asi jste si kladli otázky,
jaké má většina lidí: “Můžeme v tom i my vydělávat peníze?, Kolik času to zabere?, Jak budou reagovat naši známí?, Je to zboží
opravdu tak dobré?, Kdo nám bude pomáhat?, Kolik musíme investovat? apod.” To Vám dá šanci odpovědět na ty otázky, na
které se ptá většina lidí (i když nebyly vyřčeny nahlas) a věřte, že se konverzace pěkně “rozjede”.
Pokud budete dostávat otázky, přemýšlejte vždy o tom, proč se Vás na to prospekt ptá, popřípadě se ho zeptejte na rovinu: „Proč
se ptáš?“
Např. „Opravdu se v tom dají vydělávat peníze?“ Mohli byste prospektovi odpovědět jednoduše ANO. Pokud však použijete
otázku „Proč se ptáš?”, on Vám sám vlastními ústy odpoví: „Protože chci vědět, jestli v tom opravdu můžu vydělávat hodně
peněz!?“ A teprve na tuto otázku odpovíte ANO.
„Jak ty jsi v tom dobrý?“ „A proč se ptáš?“ „Protože chci vědět, jestli se můžu učit i od někoho, kdo je v tom už hodně dobrý a
kdo vydělává velké peníze…… “Odpověď: „Můžeš“.
„Je všechno zboží opravdu tak kvalitní?“ „Proč se ptáš?“ „Chci to vědět, když se do toho chci pustit, tak abych měl jistotu, že
budu propagovat kvalitu.“
Pokud budou reakce či otázky negativní, používejte metodu: „Vím, jak se CÍTÍŠ, když jsem začínal, CÍTIL jsem se také tak, ale
postupem času JSEM ZJISTIL, že…………”.
c) Započněte Follow up proces.
Zrekapitulujte sny a cíle.
Stanovte závazek stát se Systémovým partnerem:
vzdělávací program: knihy, kazety, semináře,
aktivita - počet plánů (Go-Getter),
bodový obrat.
Začněte psát seznam.
Domluvte termíny dalších schůzek.
Pomozte s kontaktováním.
d) Vyplňte registrační smlouvu a ODEŠLETE PRVNÍ OBJEDNÁVKU (pokud se tak nestalo již na první schůzce).
Vysvětlete obsah soupravy.
Předveďte demonstraci 5 produktů a propagujte 50 dalších.
e) Domluvte další schůzky. Nastartujte nekonečnou smyčku cyklu duplikace. Psaní seznamu, kontaktování, plán a Follow
up jsou nekonečnou smyčkou stále se opakujícího procesu, který nesmí být přerušen, pokud chcete Vaše podnikání úspěšně
duplikovat. S pomocí tabulky FOCUS BOARD vysvětlete důležitost všech 8 KROKŮ k úspěchu a 4 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ
budování byznysu.
Vysvětlete, že pro rozvoj svého vlastního podnikání je cílem naučit se kroky DUPLIKAČNÍ SMYČKY.
Naplánujte termíny 2 plánů jeden na jednoho, 2 plánů na tabuli, prezentace produktů, open meetingu a semináře.
11
OTÁZKY A ODPOVĚDI:
1. Čeho chceme dosáhnout při následném setkání?
Vaším základním cílem při následném setkání je pomoci novému člověku překonat jeho obavy a zapojit jej do týmu.
2. Můj prospekt je připraven začít! Co mám dělat?
Naplánujte 2 společné schůzky, na kterých vysvětlíte marketingový plán jeho přátelům.
Nedovedete-li zatím vysvětlit marketingový plán, zavolejte svému teamovému leaderu a požádejte ho o pomoc.
Podnikněte kroky číslo 3 a 4 (seznam, kontaktování).
Další schůzkou pro Vašeho nového člověka může být např. OPEN MEETING.
Vyplňte přihlášku ze startovní soupravy včetně sestavení první objednávky.
3. Můj prospekt má zájem, ale nechce zvát lidi k sobě domů. Co mám dělat?
Navrhněte jiná řešení jako např.:
uspořádání schůzky v pronajatém prostoru (salonek v restauraci, hotel, klubovna…..),
domluvení několika schůzek, na kterých pro něj vysvětlíte plán u jeho prospektů.
4. Mému prospektovi se podnikání líbí, ale říká: „Nemám čas, neznám lidi atd.“ Co mám dělat?
Nepřete se s ním a nepřesvědčujte ho, že nemá pravdu. Uvědomte si, že tím pravým důvodem, proč někteří lidé hledají výmluvy,
jsou obavy a strach. Proto se nezabývejte vyvracením jeho výmluv, naopak mu pomozte najít způsob, jak úspěšně budovat tento
byznys i v jeho situaci. Zdůrazněte, že jste ochotni mu pomáhat.
5. Můj prospekt se nechce do podnikání v dané chvíli zapojit. Co mám dělat?
Udržte s ním přátelský vztah a buďte s ním nadále v kontaktu. Nejlepší způsob je udělat z něho Vašeho přednostního zákazníka.
Mnoho dnešních úspěšných leaderů bylo dříve zákazníky. Když byli připraveni začít podnikat, zavolali člověku, který jim prodával
výrobky, a začali s ním spolupracovat.
6. Jak nabídnout prospektovi možnost stát se zákazníkem?
Popište výhody nejpohodlnějšího způsobu nákupu s dodávkou přímo do domu (úspora času, servis, pravidelné zásobování,
100% záruka). Domluvte další schůzku, na které předvedete některé z našich produktů a sestavíte první objednávku. Zeptejte
se, zda si můžete jeho jméno napsat na seznam svých přednostních zákazníků, které pravidelně kontaktujete a poskytujete jim
servis.
ÚSPĚCHEM PŘI REGISTROVNÁNÍ JE ZÍSKÁNÍ ČLENA NEBO ZÁKAZNÍKA.
JE TŘEBA OBOJÍ, ABYSTE MĚLI ÚSPĚŠNÝ BYZNYS!
F Pamatujte si: Pro většinu lidí, kterým nabídnete tuto příležitost, bude velmi příjemná představa jejich vlastního úspěchu v
našem podnikání. Rádi by se s Vámi do podnikání zapojili, u některých z nich se však objeví přirozené obavy z něčeho nového
a strach z neúspěchu. Toto jsou dvě největší překážky, které by jim mohly bránit ve správném rozhodnutí. Vaše úspěšnost při
sponzorování bude záležet na tom, zda se Vám podaří pomoci jim tento strach a obavy překonat.
UPOZORNĚNÍ: Člověk, který nikdy v životě nedosáhl významného a trvalého finančního úspěchu, bude mít tendenci se znovu
rozhodovat tak, jak je v životě zvyklý - neúspěšně! Proto se snažte podat prospektovi co nejvíce argumentů proto, aby našel
odvahu rozhodnout se ÚSPĚŠNĚ a udělat rozhodné první kroky k úspěchu.
12
7. KROK
KONZULTUJTE A PLÁNUJTE OSOBNÍ
I PODNIKATELSKÝ RŮST
Jelikož cílem každého člověka je dosažení snů a cílů, a ty se skládají z oblastí BÝT, DĚLAT a MÍT, je nezbytné vypracovat plán
k úspěchu a mít svého mentora, kterému bude skládat účty. I mistr světa má trenéra, který se na jeho výkony dívá s odstupem a přemýšlí, jak ze sportovce získat ještě lepší výsledky. Proto v našem podnikání pracujeme v týmu s teamovými leadery.
Samozřejmě nebudete mít možnost pracovat se svým podpůrným týmem každý den, a tak se každý učí skládat denní účty sám
sobě. Za tím účelem máme vyvinuty speciální pomůcky a v tom je největší tajemství úspěchu našeho školicího systému - duplikovatelnost osobního skládání účtů. Se svým sponzorem, mentorem a podpůrným týmem budete v osobním kontaktu podle
toho, jaká bude Vaše aktivita a jaká je mezi Vámi vzdálenost. Díky moderním technologiím (e-mailu, faxu, mobilním telefonům,
telefonním konferencím atd.) je možné budovat úspěšné byznysy i na velikou vzdálenost pouze s několika málo osobními
konzultacemi.
a) Kontrolujte sami každý večer své pokroky u Rickova diamantového kalendáře a tabulky FOCUS BOARD.
Rickův diamantový kalendář vás udrží v aktivitě. Nic se neosvědčilo lépe!!!
Tabulka Focus Board je Váš návod i plán k úspěchu. Nalepte si na Focus Board svoje sny a cíle, které si budete plnit při
postupném vyplňování jednotlivých úrovní jmény členů vašich rostoucích týmů.
Pravidelným kontrolováním postupu tabulkou Focus Board si připomínáte priority a směr Vašeho byznysu.
“Focus” v angličtině znamená “zaměření”. Focus Board je tabulka, která udrží Vaše zaměření na úspěch.
b) Plánujte zvětšování obchodního obratu k dosažení vyšších kvalifikací.
Plánujte aktivně se svým týmem. Děláte byznys pro sebe, ale ne sami. Vy pomůžete týmu a tým Vám.
Stanovte si cíle pro každý měsíc: 1. Kolik uděláte plánů?
2. Kolik zaregistrujete nových členů do kterých týmů?
3. Jaký bude Váš osobní maloobchodní obrat?
4. Jaký bude Váš skupinový obrat (plánujte pro jednotlivé týmy)?
5. Jakých procentuálních úrovní dosáhnete Vy a jednotliví členové Vašich týmů?
c) Budujte vztahy na konzultacích se svým mentorem a týmem leaderů – komunikujte otevřeně.
Na konzultace choďte vždy dokonale připraveni - mějte Rickův diamantový kalendář (nebo jeho kopii, opis, scan, foto....),
vyplněný Focus Board, obrázek skupiny s bodovými hodnotami jednotlivých členů, barevně označenými vstupy (za poslední
měsíc červeně, za předposlední zeleně, za třetí měsíc až rok modře, ostatní černě). Označte, kdo je Go-Getter, SP, PP, SPP
a kdo jezdí pravidelně na semináře. Mějte připravený plán cílů Váš a Vaší skupiny na příští měsíc, čtvrtletí, rok. Mějte napsaný
seznam otázek seřazený podle důležitosti. V případě velkého množství otázek nebo řešení otázek velmi komplikovaných bude
lepší, když svého mentora upozorníte předem nebo mu pošlete seznam otázek a plán Vašich cílů v předstihu, aby se mohl
lépe připravit a stanovit si dostatečné množství času.
d) Učte se vidět příležitost v každém problému a vydělávat na tom.
Úspěch bude záviset na Vašem pozitivním duševním postoji. Čím větších cílů budete chtít dosáhnout, tím více překážek
a problémů budete muset překonat.
Každý důvod PROČ NE bývá obvykle obrovskou motivací PROČ ANO (např. “Nemohu dělat tento byznys, protože bych byl
málo s dětmi.” - na - “Budu dělat tento byznys, abych mohl být se svými dětmi vždy, kdy budu chtít.”
Každý problém a každá překážka v sobě skrývá příležitost naučit se něco nového a posílit svou vůli po vítězství.
Hledat řešení je důležitější než odhalit a obvinit viníka.
Každého leadera zdobí ODVAHA postavit se čelem každé situaci.
Vaše odvaha, rozhodnost, vůle po vítězství, schopnost hledat řešení se bude DUPLIKOVAT.
e) Naučte se DEXTROVÝCH „pět klíčů konzultace“.
1. vztahy + rodina
2. zdraví (pohyb + výživa)
3. finance
4. osobní růst + duševní růst
5. růst podnikání
Dexter Yager je znám svým lidským přístupem k podnikání. Vždy pro něho
byly důležité HODNOTY, pak teprve peníze. Proto 5 klíčů konzultace odráží
všechny důležité sféry života a komplexně nás vede k úspěchu ve všech
oblastech.
13
8. KROK
OPAKUJTE KROKY K ÚSPĚCHU.
DUPLIKUJTE KROKY K ÚSPĚCHU.
Od začátku by Vaším cílem mělo být STÁT SE MISTREM v principech a technice 8 kroků k úspěchu tak, abyste byli schopni je
DĚLAT a UČIT ve Vašich týmech. Úspěch Vašeho podnikání závisí na tom, jak rychle pochopíte myšlenku UČIT UČITELE, JAK
UČIT DALŠÍ UČITELE.
Vyučovat můžete pouze to, co sami znáte a umíte. Vzdělávání je vždy nejúčinější ve spojení s osobní zkušeností. Pokud právě
začínáte s budováním Vašeho byznysu, bude pro Vás nejlepší efektivně využívat a propagovat již existující systém 8 kroků jako
úspěšný vzor. Následování tohoto vzoru je nejpřímější cestou k Vašemu osobnímu úspěchu.
a) Učte kroky k úspěchu ostatní členy týmů.
Opakujte tyto kroky s každým nově zasponzorovaným členy týmů.
Při každé situaci odkazujte na jednotlivé body z 8 kroků.
b) Učte detaily každého jednotlivého kroku.
Na osobních schůzkách, konzultacích a školeních učte detaily každého jednotlivého kroku, abyste měli jistotu, že je každý
z Vašich týmů zná, chápe a dělá.
Váš příklad je tím nejlepším učitelem.
c) K růstu je nutné rozjet nekonečnou smyčku cyklu duplikace (body 3 – 6).
Chcete-li rychle vybudovat svůj byznys, naučte se co nejdříve ukazovat plány a rotovat nekonečnou smyčku duplikace.
První měsíc dosáhněte úrovně Go Getter (15 plánů) a vytvořte si zvyk rotovat nekonečnou smyčku duplikace.
Pro rychlý růst tento zvyk zdvojnásobte, popřípadě ztrojnásobte atd.
d) UČTE SE, DĚLEJTE A UČTE ověřené principy a techniky Vaše VPA a M+ k vytvoření zajímavého příjmu.
Staňte se vzorem a příkladem k duplikaci.
Lidé budou duplikovat z 50% to, co děláte Vy.
Pamatujte, že tyto principy fungují, pokud Vy pracujete podle těchto principů.
14
ČTYŘI KLÍČOVÉ PRINCIPY BUDOVÁNÍ BYZNYSU
OSOBNÍ OBRAT – 1. klíčový princip S.B.T.
Jistě už jste si spočítali, že pokud Vašich 100 zaregistrovaných VPA, M+ udělá měsíční obrat
0 bodů, Váš měsíční příjem z podnikání bude 0 (100 x 0 = 0). Lidé mají tendenci dělat jen
z části to, co je naučíte nebo to, co od Vás odkoukají. Proto je nezbytné věnovat určitý čas
a úsilí tomu, že naučíte své VPA/M+, aby se orientovali ve zboží, znali jeho použití, uměli
vyplňovat objednávku a objednávat zboží.
PROČ - Inteligentní člověk dělá finanční obrat svému vlastnímu podnikání a jde příkladem
svému týmu, protože ví, že jeho tým ho bude duplikovat.
CO - Produkty opakované rychlé spotřeby, exkluzivní řady a pak další nabídku. Cílem je
přesměrovat výdaje domácnosti do oblastí, kde nejvíce generují největší obraty.
JAK - Ve spolupráci se svými týmovými leadery a produktovými specialisty se naučit
dělat osobní a kombinované objednávky přes internet, faxem, poštovní objednávkou
nebo telefonicky přes ATOS.
KDY - Začněte okamžitě. Nový VPA/ M+ by měl udělat první objednávku společně s registrací.
Aktivní VPA, M+ dělá minimálně 100 bodů. Cílem je vytvořit 300 bodové distribuční centrum, protože tento obrat je finančně
zvýhodněný. Vždy na začátku měsíce se posílá tzv. automatická/trvalá objednávka a v průběhu měsíce se posílají 1x týdně
objednávky dle aktuální naléhavé potřeby.
Vytváření obratu je opravdu závislé na změnách KUPNÍCH ZVYKŮ.
JE POTŘEBA PLÁNOVAT A ORGANIZOVAT NÁKUPY.
Udělejte z objednávání pravidelnou činnost a dohodněte termíny, kdy bude Váš tým zadávat objednávky a přebírat zboží.
Vybírejte peníze předem. Až Vám týmy vyrostou, budou Vaše týdenní objednávky činit vysoké částky, které byste možná s
Vaší hotovostí nebyli schopni pokrýt.
Udělejte ze školení o produktech, objednávání a přebírání zboží zábavnou a společenskou záležitost. To Vám pomůže,
protože pak se na Vás a na objednávání zboží budou členové z Vašeho týmu více těšit.
KLÍČOVÉ VZTAHY - 2. klíčový princip S.B.T.
Pokud se lidé dobře cítí a dobře se baví, jsou ochotni dělat jakoukoliv práci a klidně i zadarmo. Pokud však začnou vztahové
problémy, lidé mnohokrát opustí i velice lukrativní zaměstnání s mnoha vedlejšími výhodami. Kvůli špatným vztahům jsou ochotni vzdát se komfortu, bydlení atd., a proto je nezbytné, abyste budování klíčových vztahů ve svých týmech věnovali čas a úsilí.
Vztahy rozvíjejte tam, kde SP, PP, SPP dodržují kroky k úspěchu k segmentovanému budování týmů a duplikují je na ostatní.
MUSÍTE vytvořit 5 klíčových vztahů v každém týmu na 20 úrovní do hloubky.
Každý z těchto klíčových SP, PP, SPP je zavázán třem ukazatelům byznysu, je příkladem loajality, pozitivního duševního
postoje, má schopnost učit se, stanovuje si cíle a má kvality leadera.
Vztahy se nebudují samy, bude zapotřebí Vašeho aktivního přístupu.
Pokud dojde ke konfliktu, nechtějte mít za každou cenu pravdu. Je lepší mít pravdu nebo peníze? Navíc každý člověk má
právo na svůj vlastní názor a svou vlastní pravdu.
15
HLOUBKA – 3. klíčový princip S.B.T.
Hloubka je klíčem k budování velkého a stabilního byznysu, protože upevňuje každého VPA, M+, který vstoupí do byznysu.
Jakmile má N.V.P./M+ první členy do týmu, mění to jeho pohled na toto podnikání. V některých případech si okamžitě vytvoří
nadšení, víru a ubezpečení, že byznys „opravdu“ funguje. Nový VPA/M+ pak přehodnotí své časové a finanční priority směrem k
vyšší aktivitě při budování týmů. V jiných případech Vám vytvoření týmu „pojistí“ člena do té doby, než se bude moci podívat na
větší výsledky, které by v něm probudily zájem o aktivní budování byznysu. Proto je cílem každému novému členovi založit první
tým (Apprentice team) do 21 dní.
Hloubka má při Segmentovaném Budování Týmů (S.B.T.) vysokou prioritu a klade se veliký důraz na to, aby se jí každý nový
VPA/M+ naučil dělat. Samotný název Multi Level Marketing znamená několikaúrovňový obchod. Čím více úrovní do hloubky
máte, tím budete úspěšnější.
Po poradě se svým Teamovým leaderem vyberete ze svého segmentovaného seznamu jednu skupinu lidí (například bývalé
zaměstnání) a začnete ve spolupráci se zkušenějšími Teamovými leadery jednotlivé lidi, co se mezi sebou dobře znají, registrovat do tzv. Apprentice teamu (učednického týmu). Začínáte budovat jeden velký Apprentice team z jednotlivých menších týmů,
který každý jednotlivý člen dá k dispozici ze svého segmentovaného seznamu. V průměru se očekává, že každý aktivní VPA/M+
je schopen přivést do Apprentice teamu dva až pět nováčků a alespoň jeden z nich se stane Systémovým Partnerem (S.P.).
Při spolupráci s teamovými leadery se nový VPA/M+ naučí v praxi základy byznysu a vyškolí na Systémového Partnera (umí
prezentace marketingového plánu, dosahuje hranice 100 Bh a směřuje na 300 bodové distribuční centrum, je napojený na
vzdělávací program, je registrovaný na www stránkách – pokud mu to situace umožňuje a umí zaregistrovat nového člena do
týmu)
Cílem je vytvořit rostoucí Apprentice Team, ve kterém se nový VPA/M+ bude učit principy duplikace a bude umět registrovat do
týmu a vychovávat nové Systémové partnery. Potom co se v Apprentice teamu vytvoří tým čtyřech nebo více Systémovýmch
partnerů a tým bude mít zaručenou vysokou aktivitu, začne VPA/M+ rozdělovat svůj čas mezi Apprentice team a tzv. Profit team
(výdělečný tým). Tvorbou Profit teamu začíná další princip revoluční metody S.B.T. - šířka.
PROČ BY MĚL KAŽDÝ, KDO CHCE BÝT ÚSPĚŠNÝ, VYBUDOVAT APPRENTICE TEAM CO NEJVÍCE ÚROVNÍ DO HLOUBKY,
VYŠKOLIT SI V NĚM DOBRÉ LEADERY A VYTVOŘIT DOBRÉ VZTAHY?
Takto silný Apprentice Team bude sloužit jako vzorový tým. Bude sloužit jako příklad a Vaše školení, konzultace a veškeré další
úsilí bude efektivnější.
Po vybudování silného vzorového Apprentice teamu budete mít znalosti, zkušenosti i reference k tomu, abyste začali úspěšně
budovat další týmy.
Apprentice Team jako první prokáže výnosnost časové investice do metody S.B.T.
Silný Apprentice team dodá svým počtem VPA/M+ stabilitu, obrat a finanční výnosnost z dalších týmů.
Hloubka je jedinečný nástroj, který nám umožňuje skládání úsilí a načítání bodových hodnot (podobný princip jako skládání
proudu při zapojování „za sebou“), a tím se dá i z poměrně malých individuálních výsledků složit obrovský týmový výsledek.
Pokud začnete pracovat do hloubky a budete vychovávat nové Systémové Partnery, je jen otázkou času, kdy tato větev nasbírá
10 000 bodů.
Do hloubky pracujeme proto, abychom mohli všechny VPA/M+ v Apprentice Teamu konzultovat k budování Profit teamů („do
šířky“).
ŠÍŘKA – 4. klíčový princip S.B.T. – POWER PLAYER
Šířka je osobní sponzorování a je to 4. klíčový princip Segmentovaného Budování Týmů. Zakládání a budování Profit teamu a
dalších týmů bude sloužit k navyšování Vašich příjmů a k získávání vyšších kvalifikací. Základem pro kvalitní šířku je velký a silný
Apprentice Team, který slouží jako reference a vzor pro další týmy.
Profit Team začnete budovat tím, že uděláte POWER PLAYER (P.P.)
POWER PLAYER vytvoří v průběhu 4 měsíců 10 VPA/M+ v Apprentice teamu a 5 VPA/M+ v Profit teamu. SYSTÉMOVÝ POWER PLAYER (S.P.P.) je opravdový duplikátor, protože bude mít v Apprentice teamu 4 S.P. a v Protit teamu 2 S.P.
Doporučuje se udělat POWER PLAER co nejdříve po začlenění do týmu. Svou aktivitu budete směrovat do Apprentice teamu do
té doby dokud se dostatečně nezduplikujete. Praxe ukázala, že optimální počet je 4 a více Systemových Partnerů. Tento počet
S.P. Vám umožní přesměrovat část své aktivity do Profit teamu. Jakmile máte i v Profit teamu 4 S.P. nebo více, máte možnost
přesměrovat část své aktivity do tzv. Leadership teamu. Tento postup opakujete po konzultacích se svým Platinovým VPA i v
dalších týmech.
Šířka Vám otevírá dveře do hloubky. Čím kvalitnější leadery a týmy dáte do nově vznikajících týmů, tím rychleji Vám týmy porostou a Vaše role v těchto rostoucích týmech mění spíše na konzultační a mentorskou.
Šířka neboli větší počet týmů Vám zaručuje výdělečnost byznysu. Bez Profitového teamu nebudete mít profit.
Dostatečná šířka (počet týmů) je nezbytná i z důvodu duplikace (abyste byli dobrým příkladem pro svou skupinu, když vytyčujete
cíle a vyučujete).
Jako leader budete mít minimálně 3 silné rostoucí větve, které jdou do hloubky 40.
16
ŠKOLÍCÍ SYSTÉM
OSOBNÍHO A
PODNIKATELSKÉHO RŮSTU
Jedním z hlavních stavebních kamenů Vašeho
úspěchu bude správné pochopení a využití školicího
systému. Školicí systém má 2 základní funkce:
1. Školicí systém jako pomůcka k SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
Máte k dispozici systém audionahrávek, knih, DVD, školení a seminářů zaměřený na Váš OSOBNÍ a PODNIKATELSKÝ RŮST.
Bez vzdělání je Vaše šance na úspěch stejná jako u každého, kdo projeví zájem o podnikání a “přeje si uspět“. Právě vzděláním
se odlišujeme od ostatních, neboť informace a znalosti jsou tím, co rozhoduje o našem úspěchu. Čím více máme znalostí, tím
se cítíme sebevědomější, sebevědomí nás vede k aktivitě a aktivita přináší úspěch.
Znalosti -> sebevědomí -> aktivita -> úspěch
Hodně lidí se s vervou pouští do aktivity a očekávají úspěch. Ale pouze vzdělaný člověk v tomto oboru má JISTOTU, že jeho
aktivita ÚSPĚCH přinese. Drtivá většina těch, co neuspěli, ani nepochopili, proč sny, cíle, aktivita, nadšení a touha uspět nestačili
k úspěchu. Pro porovnání s jinými profesemi: chce-li mít někdo příjem právníka, lékaře, architekta… musí svůj obor vystudovat
a stát se vyhledávaným odborníkem. Příjmy v našem podnikání mohou být také obrovské a každý, kdo vydělává vysoké částky
vzdává obrovský dík školícímu systému a radám od mentorů (kteří vystudovali pomocí školícího systému před ním). Zároveň
platí, že čím více se vzděláváte, tím vyšší je Vaše osobní hodnota ve všech ostatních oblastech života.
2. Školicí systém jako nástroj na VZDĚLÁVÁNÍ OSTATNÍCH
Velice významná role školicího systému pro Váš budoucí úspěch je v možnosti napojovat na systém členy Vašeho týmu. Vaši
lidé se budou učit z knih, audionahrávek, školení a seminářů od zkušenějších odborníků než jste Vy, a Vám to šetří čas. Proto
již od počátku podnikání máme snahu vést každého člověka k sebevzdělávání a zároveň k tomu, aby se stal PROPAGÁTOREM
školicího systému a školicích pomůcek. Dobře zapropagované materiály budou efektivnější a přinesou očekávané výsledky.
I když budou lidé přijímat informace a motivaci raději od Vás, než-li z knih, brožur a audionahrávek, přemýšlejte o tom, KOLIK
ZNALOSTÍ A MOTIVACE PŘIJÍMAJÍ V DOBĚ, KDYŽ S NIMI NEJSTE A HLAVNĚ KOLIK INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A MOTIVACE
(A V JAKÉ FORMĚ) BUDOU SCHOPNI PŘEDÁVAT DÁL, ABY VÁŠ I JEJICH BYZNYS ROSTL A PROSPEROVAL. (nákup
všech školících pomůcek jako jsou CD, DVD, MP3, knihy a brožury dobrovolný. Poraďte se se svým Temovým Leaderem, dobře
zvažte své finanční možnosti a vždy investujte jen s cílem navýšení ziskovosti svého byznysu)
Knihy
Čtením knih se nejhodnotnější a jasně definované myšlenky úspěšných lidí dostávají do našeho vědomí a podvědomí. Poté,
co tyto myšlenky čtením přenesete do svého vědomí a podvědomí, začnou se projevovat ve Vašem chování. Ne nadarmo se
říká: ”Řekni mi, jakou knihu čteš, a já ti povím, kdo jsi.” Dodnes nebyla kniha překonána žádnými jinými technologiemi,
stále zůstává nejlepší vzdělávací pomůckou. Obzvláště je nedocenitelná v oblastech, jejichž znalost je pro úspěšný
a plnohodnotný život nezbytná, a které doposud nejsou zahrnuty v základních učebních osnovách našeho státního
školství, např. duševní postoj, sebehodnocení, jednání s lidmi, mezilidské vztahy, osobnostní povahové profily, principy šťastného manželství, plánování budoucnosti (stanovování cílů), finanční principy a plánování, time management,
leadership aj.
Audionahrávky
Poslechem audionahrávek získává člověk znalosti a motivaci. Jakmile si audionahrávku poslechnete, jste schopni okamžitě
nasát atmosféru, energii, nadšení... Audionahrávky jsou nedocenitelným zdrojem informací a energie. Vždy Vás nasměrují
k úspěchu. Několikanásobný poslech určité audionahrávky pak umožňuje proniknout do myšlení speakera a je proto nejefektivnějším způsobem přenesení znalostí, a také duševního postoje a nadšení ze speakera na Vás.
Školení, open meetingy, semináře
Školení, open meetingy a semináře umožňují kontakt tváří v tvář se členy týmu leaderů, velkými osobnostmi a populárními
speakery. Jedná se o jinou zkušenost, než je poslouchání audionahrávek, dívání se na videoprogramy nebo čtení knih. Jako je
rozdíl mezi tím, když se necháte unést bouřlivou atmosférou hudebního koncertu a poslechem téže hudby na CD, nebo účastí
na vítězném sportovním utkání a shlédnutím záznamu v televizi, tak i semináře a školení Vám dají možnost vidět, cítit a vnímat mnohem více. Osobní dotek energizující atmosféry na těchto setkáních je nenahraditelný. Na open meetinzích, školeních
a seminářích budete nejlépe sdílet sny, vize, cíle, zaměření a víru se svým týmem. Největší rozhodnutí o trvalých pozitivních
změnách pro svou budoucnost člověk dělá, když je osobně inspirován. Znáte jistě rčení: „Řekni mi, s kým trávíš nejvíce času a
já ti řeknu, kde budeš za 5 let“.
Díky knihám, audionahrávkám a seminářům se můžete duplikovat po celé České a Slovenské republice a vychovávat z
neznalých lidí špičkové odborníky.
17
OSTATNÍ PRINCIPY PRO
BUDOVÁNÍ STABILNÍHO BYZNYSU
DUPLIKACE
DUPLIKACE je největší „zbraní“ našeho podnikání. Je to nástroj k tomu, aby se Vaše úsilí násobilo a přivedlo Vás k trvalému
úspěchu (je to samozřejmě umožněno tím, že jak podnikatelská příležitost Amway s nabídkou produktů a služeb, tak i školicí
systémy jsou globální). Avšak jako každá jiná zbraň, může i DUPLIKACE při špatné manipulaci nebo nedostatečném pochopení
jejích důsledků ublížit a přivodit ztráty. Proto se stále a za všech okolností řiďte tímto pravidlem: VŠECHNO, CO KDY UDĚLÁTE,
BUDE DUPLIKOVÁNO! Vždy přemýšlejte, k jakým výsledkům Vás každý krok v tomto podnikání může díky duplikaci přivést: jak
rychle se zaregistrujete do týmu, jak rychle začnete 100% používat vlastní produkty, jak rychle se z Vás stane Systémový partner, jak rychle někoho zaregistrujete, jak rychle pomůžete svým lidem s prvními kroky, jak rychle porostete v tabulce odměn, jak
moc budete využívat školicího systému knih, audionahrávek a seminářů, jak rychle budete vydělávat peníze atd.
POZITIVNÍ DUŠEVNÍ POSTOJ
Každý z nás má okolo sebe lidi, kteří se dokáží radovat i z maličkosti, mají na rtech úsměv, dokáží povzbudit, rádi přidají k dobru nějakou anekdotu nebo vtipnou historku….. a máme okolo sebe lidi, kteří v každé příležitosti vidí problém, různé situace
jsou pro ně těžké, nezvládnutelné, nedomyšlené, nesmyslné, plné překážek, beznadějné. Když už něco udělají, je okolo toho
spousta řečí. Jsou většinou zamračení a když jste v jejich přítomnosti a jste zrovna tak šťastní, že je Vám do zpěvu, tak se raději
přibrzdíte, abyste za svou radost nemuseli mít pocit viny. Pokud chcete, aby Vás lidi měli rádi, aby následovali Váš příklad, je
třeba mít vědomě pozitivní duševní postoj. Úmyslně se soustřeďte nejdříve na to dobré na každém člověku i situaci a o tom
špatném nemluvte. Rozhazováním negativity a kritických názorů nic a nikoho nezískáte. Naopak pozitivním přístupem získáte
více ze svého života, protože si každý rád poslechne, co dobrého vidíte na něm, na jeho životě a na jeho budoucnosti. Vytrvalým
tréninkem pozitivního duševního postoje budete mít sami postupem času mnohem lepší názor na sebe, na svou budoucnost,
na svět, na lidi i na život. Peníze Vám šťastný život nezaručí (rozhodně velmi pomohou), šťastný život se dělá hlavně pozitivním
duševním postojem. Používejte poučku: „nezáleží co se stane, ale jak se zachováš“.
VYZDVIHOVÁNÍ
Vyzdvihování je, jednoduše řečeno, upozorňování na kladné stránky člověka. Velmi úzce souvisí s pozitivním duševním
postojem. Pro pozitivně smýšlejícího člověka je totiž vyhledávání kladných stránek na ostatních lidech samozřejmostí. Takový
člověk vždy rád někoho pochválí, o nepřítomných mluví dobře a když se někdo dostane do kritiky ostatních, velmi často dokáže
uznat pochybení daného člověka, ale neodpustí si upozornit na jeho přínos, zásluhy a potenciál do budoucna.
Pro lepší ilustraci pojďme začít od sebe. Pokud byste si mohli vybírat, co si o Vás lidé mají myslet, říkat a na co mají poukazovat,
byli byste raději, aby si všímali Vašich předností a Vašich dosavadních úspěchů, nebo neúspěchů a těch Vašich zvyků, na
kterých je třeba ještě pracovat? Jak se budete cítit, když poprvé přijdete do místnosti neznámých lidí, kteří ví o Vašich úspěších
a vidíte, že se na Vás všichni těší a nebo naopak, když byste věděli, že se hojně mluvilo o Vašich neúspěších? Všichni jsme
smrtelníci, kteří občas chybují, ale tento byznys nežije z chyb a neúspěchů, ba naopak hledá na každém to dobré. Udělejte si
zvyk hledat na všech lidech okolo sebe kladné stránky.
Tento byznys se skládá z lidí a o lidech se tím pádem mluvit musí. Proto je jedním z principů tohoto byznysu VYZDVIHOVÁNÍ.
Pokud jste v životě dosáhli úspěchů v jakýchkoli oborech, sportech, studiích, koníčcích, pokud máte dobře vychované děti,
věnujete se příkladně svým rodičům, překonali jste úspěšně nemoci nebo těžká životní období, neváhejte se o to podělit se svým
týmem. Každý rád uslyší o Vašich úspěších a talentech.
Pokud jste mladí nebo výčet Vašich úspěchů v minulosti není zatím příliš bohatý, podělte se o to, čeho byste chtěli dosáhnout v
budoucnosti! Pracujte na sobě, abyste se stali odborníky v tomto byznyse.
Po dosažení několika prvních úrovní a úspěchů v tomto podnikání se z Vás stává „ odborník v oboru“!
A i kdyby se Vám dosud toho v životě nic moc velkého nepovedlo, tady se Vám nabízí šance „BÝT NĚKDO!“ Mluvte dobře o
lidech ze svého týmu a oni stejně budou mluvit o Vás. Toto pravidlo platí nejen pro tento byznys, ale pro všechny oblasti života,
kde jsou okolo Vás lidé, na kterých Vám záleží.
18
OBLÉKÁNÍ
Jako každý systém, který má fungovat a být ku prospěchu, i ten náš má několik pravidel, které všichni členové týmu dodržují.
Na všech akcích organizovaných školicím systémem volíme oblečení takové, aby bylo zřejmé, že se jedná o podnikání. Proto
pánové nosí obleky, bílé košile a kravaty a dámy chodí v šatech, sukních, halenkách. Aby nedocházelo k tomu, že někomu z
Vašeho týmu nebude umožněn vstup na akci nebo účast na oceňování, informujte členy a prospekty Vašeho týmu s předstihem
a sami buďte vzorem příkladného oblékání. Dobře oblečený člověk se sám velice dobře cítí, dělá výborný první dojem na ostatní
a typ oblečení vyvolává i určitou formu vystupování. Odtud možná pochází rčení: „Šaty dělají člověka“. Chceme, abyste úspěšně
vypadali, úspěšně se cítili a úspěšně se chovali, i když jste možná svou cestu k úspěchu teprve nastartovali.
OCEŇOVÁNÍ
Častou příčinou neúspěchu v životě bývá slabé sebevědomí. Ovlivňuje naše konání, pocity a brání nám dělat věci, které bychom
rádi dělali. Slabé sebevědomí mívá své kořeny právě v nedostatečném oceňování za dosažené výsledky a naopak přehnané
upozorňování na chyby a nedostatky. Náš byznys má v základní osnově úkol: pomáhat lidem ke zvyšování sebevědomí. Mnohokráte je právě „nedostatek víry v sebe“ příčinou nesplněných snů. Díky pozitivnímu duševnímu postoji, vyzdvihování, lepšímu
oblékání a ocenění za dosažené výsledky je možno vytvářet silnější sebevědomí a vést člověka k odvaze, která mu otevře
dveře ke všem úspěchům. Svoboda je dosažitelná, pouze pokud má člověk odvahu o ni bojovat. V tomto byznyse máte před
sebou postupné cíle, které jsou při dodržování důležitých principů snadno splnitelné. Za každý úspěch Vás čeká OCENĚNÍ a
v některých případech se k ocenění váže určitý odznak, který se stává určitou formou TRVALÉHO OCENĚNÍ. Zvykáte si tím
postupně na úspěch a s růstem víry v sebe postupujete k vyšším metám k dosažení svých snů a cílů.
ZAMĚŘENÍ NA ÚSPĚCH
Popřemýšlejte o Vašich každodenních aktivitách v oblasti vydělávání peněz a hlavně v oblasti tvorby finančních aktiv. Zjistíte,
že některé Vaše činnosti jsou neproduktivní a některé dokonce na pravou stranu kvadrantu vůbec nevedou. Vypracujte si proto
krátkodobý plán, střednědobý plán (2-5 let) a dlouhodobý plán (10 let a více) a hlídejte si skládáním účtů sami sobě a Vašemu
mentorovi závazek, že držíte správný směr a máte tu rychlost, jakou jste si předsevzali.
Úspěch je samozřejmě závislý na mnoha faktorech, proto si do svých předsevzetí, závazků a cílů dejte také oblasti, ve kterých
budete zdokonalovat sami sebe. Náš školicí systém řeší růst komplexně ve všech oblastech života, proto ho nazýváme: ŠKOLICÍ
SYSTÉM OSOBNÍHO A PODNIKATELSKÉHO RŮSTU. Pokud byste si dali za cíl pouze finanční úspěch, je možné, že po jeho
dosažení byste teprve zjistili, že k absolutní spokojenosti je třeba zvyšovat hodnotu i v dalších oblastech života a čekalo by Vás
znovu možná i několik let práce. Popřemýšlejte si i o všech rolích, které v životě máte (manžel, otec, syn, vnuk, strýc, živitel
rodiny, kamarád, zaměstnanec, vedoucí, týmový hráč, nebo manželka, matka, dcera, vnučka, teta, tvořitelka rodinné pohody,
kamarádka, podřízená, nadřízená atd.) a zjistíte, kolik rolí a úkolů vyplývá z Vaší samotné existence, a napadne Vás, i jak velké
rezervy v jednotlivých rolích máte. Plánujte proto osobní růst také v jednotlivých rolích.
Rozhodněte se nastudovat knihu 7 návyků vysoce efektivních lidí. Pracujte na sobě, učte ostatní lidi principy úspěchu a držte
si neustále ZAMĚŘENÍ NA ÚSPĚCH. Pečlivě nastudujte a zažijte si do podvědomí i všechny principy z této brožury, abyste si
jejich praktikováním získávali důvěru lidí z Vašeho týmu a byli jste příkladným vzorem. Mistrovské zvládnutí těchto principů z Vás
udělá profesionála v tomto oboru a tato profese přinese obrovské hodnoty Vám i dalším generacím.
19

Podobné dokumenty

Stáhnout - Cetelem

Stáhnout - Cetelem Alfréda Radoka. Objevuje se ve filmech (např. Šeptej, Tunel, Signál atd.) i v seriálech (Pojišťovna štěstí, Terapie II). V současnosti slaví úspěchy s televizním pořadem Herbář a jeho knižní podobou...

Více

Odpověď lásky - Kongregace Sester Těšitelek

Odpověď lásky - Kongregace Sester Těšitelek Bohem a člověkem postavený na oběti je nedůstojný Boha (antropomorfismus) a také člověka (svoboda a odpovědnost) a podvědomě vede k justifikaci násilí. K těmto kritikám můžeme přiřadit ty, které vz...

Více

Ekonomika a řízení podniku

Ekonomika a řízení podniku základě sledování trendů prodeje i trendů celého trhu (např. penetrace trhu se zdravými výrobky) je vytvářen tento plán. Následně na to je vytvářen plán roční, kdy je naplánováno, kolik se má celk...

Více

) APLIKACE AKTIVNÍCH HLINEK V RAFINERIÍCH MINERÁLNÍCH

) APLIKACE AKTIVNÍCH HLINEK V RAFINERIÍCH MINERÁLNÍCH řítku teprve po první světové válce, u nás asi 10 let poté, kdy v Německu byla zahájena výroba kyselinou aktivovaných hlinek (roku 1910). Dnes si nedove­ deme konečné zpracování určitých výrobků z ...

Více

Obchodní znamky a obaly

Obchodní znamky a obaly možné známku vlastnit nepřetržitě. Platnost činí u nás i v zahraničí činí 10 let a je ji třeba po této době obnovit, protože poté je možné, aby jiný přihlašovatel si tuto známku přihlásil. Od ochra...

Více

IT_572 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

IT_572 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu na podporu. Teprve tyto celkové náklady porovnáváme s úsporami, které si od zavedení nástroje slibujeme.  Vysoké nároky na znalosti uživatelů Při zavádění nástrojů CASE musíme počítat s náklady a ...

Více

Vyměňte nezdravá jídla Uberte kalorie a získejte zdravou

Vyměňte nezdravá jídla Uberte kalorie a získejte zdravou denně, abyste jim pomohli dosáhnout každodenních cílů. A nakonec můžete udělat objednávku produktů na základě programu, který jste pro ně vytvořili. Tento osobní přístup, stejně jako průběžné sledo...

Více