teplo vzduch voda

Komentáře

Transkript

teplo vzduch voda
TEPLO VZDUCH VODA
Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia
Obsah
03
03
Značka Wolf
Značka Wolf
19
19
Klimatizačné zariadenia KG Top
Klimatizační zařízení KG Top
04
04
Príklad systémového riešenia „Nemocnica“
Příklad systémového řešení „Nemocnice“
20
Klimatizačné zariadenia KG Top v hygienickom
vyhotovení a s odvlhčovaním
Klimatizační zařízení KG Top v hygienickém provedení
s odvlhčováním
20
06
06
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
Príklad systémového riešenia „Rodinný dom“
Příklad systémového řešení „Rodinný dům“
21
21
Klimatizačné zariadenia KG Top s integrovaným chladením
Klimatizační zařízení KG Top s integrovaným chlazením
22
22
Klimatizačné zariadenia KG Standard a solárne chladenie
Klimatizační zařízení KG Standard a solární chlazení
23
23
Kogeneračné jednotky
Kogenerační jednotky
24
24
Wolf regulačný systém WRS
Wolf regulační systém WRS
25
25
Značka gabotherm®
Značka gabotherm®
26
26
Užívaj si života, gabotherm® je istota
Užívej si života, gabotherm® je jistota
28
Systém podlahového, stenového a stropného vykurovania/
chladenia
Systém podlahového, stěnového a stropního vytápění/
chlazení
Tepelné zdroje - stredné a veľké kotly
Tepelné zdroje – střední a velké kotle
Plynové kondenzačné a nekondenzačné kotly
Plynové kondenzační a nekondenzační kotle
Tepelné čerpadlá
Tepelná čerpadla
Solárne systémy
Solární systémy
Regulačný systém pre vykurovaciu a solárnu techniku
Regulační systém pro vytápěcí a solární techniku
Zásobníkové systémy
Zásobníkové systémy
15
15
Vetracie systémy
Větrací systémy
28
18
Regulačný systém pre vetracie a klimatizačné
zariadenia
Regulační systém pro větrací techniku a klimatizační
zařízení
29
29
18
/2
Regulácia; systém rozvodov vykurovania a vody
Regulace; systém rozvodů vytápění a vody
Značka Wolf
Značka Wolf
Spoločnosť Wolf GmbH patrí medzi popredných výrobcov klimatizačnej a vykurovacej techniky. Odrazovým mostíkom na razantný
prienik medzi špičkových výrobcov technického zariadenia budov v Európe bola spočiatku oblasť klimatizácie a vetrania.
Klimatizačnými a vetracími jednotkami Wolf sú vybavené budovy operných scén, administratívne budovy aj letiskové haly.
Vstup do oblasti vykurovacej techniky v osemdesiatych rokoch 20. storočia znamenal významný míľnik v úspešnej histórii
spoločnosti. Výrobky tepelnej techniky Wolf, vyznačujúce sa úspornou prevádzkou a šetrnosťou k životnému prostrediu, sa rýchlo
etablovali ako značkové produkty vysokej kvality.
Ako dodávateľ kompletného systému pôsobí spoločnosť Wolf v piatich oblastiach: vo vykurovaní, klimatizácii, vetraní,
využití slnečnej energie a kogenerácii – modernej technológii výroby tepla a elektrickej energie, čo zreteľne dokazuje, že je
značkou vysokej kvality energeticky úsporných systémov.
Jediný výrobný závod spoločnosti Wolf sa nachádza v bavorskom Mainburgu, ktorý získal v roku 2011 ocenenie „Fabrika roku“
v kategórií „Vynikajúca montáž“. Referencie z celého sveta sú dokladom o kompetentnosti spoločnosti Wolf v oblasti techniky,
servisu a know-how.
Značka Wolf
Společnost Wolf GmbH náleží k předním výrobcům klimatizační a vytápěcí techniky. Odrazovým můstkem k razantnímu průniku mezi
špičkové výrobce technického vybavení budov v Evropě byla zpočátku oblast klimatizace a větrání. Klimatizačními a větracími
systémy Wolf jsou vybaveny budovy operních scén, administrativní budovy i letištní haly.
Vstup do oblasti vytápěcí techniky v osmdesátých letech 20. století znamenal významný milník v úspěšné historii společnosti.
Výrobky tepelné techniky Wolf vyznačující se úsporným provozem a ohleduplností k životnímu prostředí se rychle etablovaly jako
značkové produkty vysoké kvality.
Jako dodavatel ucelených systémů působí společnost Wolf v pěti oblastech: ve vytápění, klimatizaci, větrání, využití
sluneční energie a kogeneraci – moderní technologii výroby tepla a elektrické energie, což zřetelně ukazuje, že je
značkou energeticky úsporných systémů nejvyšší kvality.
Jediný výrobní závod společnosti Wolf se nachází v bavorském Mainburgu. V roce 2011 získal ocenění „Výrobní závod roku“
v kategorií „Vynikající montáž“. Reference z celého světa jsou dokladem o kompetenci společnosti Wolf v oblasti techniky, servisu
a know-how.
/3
Príklad systémového riešenia – nemocnica s produktmi značky Wolf:
Klimatizačné zariadenie KG Top v hygienickom vyhotovení podľa DIN 1946/T4, oceľový nízkoteplotný kotol GKS, vetracie
systémy, podpora vykurovania solárnym systémom
Všetky systémy. Všetky riešenia.
Všetko z jednej ruky.
Systémové riešenia, ktoré ponúka značka Wolf, zabezpečujú výbornú klímu nielen súkromným zákazníkom, keďže svojou
rozmanitosťou a flexibilitou pokrývajú potreby všetkých zákazníckych skupín – investorov, stavebníkov aj majiteľov
rodinných domov. Všetci zákazníci značky Wolf tak môžu vstúpiť do sveta energetickej efektívnosti a úspor.
Škála systémov siaha od riešení pre hotely, reštaurácie, nemocnice cez komerčné a priemyselné stavby až po systémy určené
pre viacpodlažné obytné budovy.
Potenciál energetických úspor je pozoruhodne vysoký a v klimatizačnej technike s rekuperáciou tepla reálne dosahuje
až 90 %.
/4
Příklad systémového řešení – nemocnice s produkty značky Wolf:
Klimatizační zařízení KG TOP v hygienickém vyhotovení podle DIN 1946/T4, ocelový nízkoteplotní kotel GKS, větrací systémy,
podpora vytápění solárním systémem
Všechny možné systémy. Všechna možná řešení.
Vše od jedné značky.
Systémová řešení, která nabízí značka Wolf, pokrývají svojí rozmanitostí a flexibilitou potřeby všech zákaznických skupin –
investorů, stavebníků i majitelů rodinných domů. Všichni uživatelé značky Wolf tak mohou vstoupit do světa efektivnosti
a úspor energie.
Škála nabízených systémů sahá od řešení pro hotely, restaurace a nemocnice přes komerční a průmyslové stavby až po systémy
určené pre vícepodlažní obytné budovy.
Potenciál energetických úspor je pozoruhodně vysoký a v klimatizační technice s rekuperací tepla dosahuje reálně až 90 %.
/5
Príklad systémového riešenia – rodinný dom:
Tepelný zdroj: kondenzačný kotol CGB – ohrev vody a podpora vykurovania: akumulačný vrstvový zásobník BSP, solárne
kolektory TopSon F3-1 a fotovoltaické solárne kolektory, bazénový absorbér
Pomocou inteligentných systémov
k energeticky úsporným budovám.
Súčasné a pripravované normy pre technické zariadenie budov a ekologické štandardy predstavujú skutočnú revolúciu v súkromnej
bytovej výstavbe. Značka Wolf je vďaka ponuke systémov na tieto úlohy výborne pripravená.
Normy sa v spoločnosti Wolf nielen dodržiavajú, ale často aj prekonávajú. Napríklad populárna podpora vykurovania solárnym
systémom Wolf si vystačí s energiou menšou o viac ako 45 %. Konkrétne to znamená, že stavebník so solárnou podporou
vykurovania Wolf vyprodukuje za rok o cca 7 500 kg CO2 menej a modernizáciou dosiahne úroveň energetického certifikátu, ktorá
sa pohybuje zreteľne pod hodnotami podľa normy DIN.
V konečnom dôsledku sa značka Wolf stará o dosiahnutie zásadných energetických úspor, ktoré šetria životné prostredie
aj financie.
/6
Příklad systémového řešení – rodinný dům:
Tepelný zdroj: kondenzační kotel CGB – ohřev vody a podpora vytápění, akumulační vrstvený zásobník BSP, solární kolektory
TopSon F3-1 a fotovoltaické moduly, bazénový absorbér
Pomocí inteligentních systémů
k energeticky úsporným budovám.
Současné a připravované normy pro technické vybavení budov a ekologické standardy představují skutečnou revoluci v soukromé
bytové výstavbě. Značka Wolf je díky nabídce systémů na tyto úlohy výborně připravena.
Normy se ve společnosti Wolf nejen dodržují, ale často i překonávají. Například populární podpora vytápění solárním systémem
Wolf vystačí s energií nižší o více než 45 %. Konkrétně to znamená, že stavebník se solární podporou vytápění Wolf vyprodukuje
za rok o cca 7 500 kg CO2 méně a modernizací dosáhne úrovně energetického certifikátu, která se pohybuje výrazně pod
hodnotami dle normy DIN.
V konečném důsledku produkty značky Wolf umožňují dosáhnout zásadních energetických úspor, a tím šetří životní prostředí
i peníze.
/7
Tepelné zdroje - stredné a veľké kotly /
Tepelné zdroje - střední a velké kotle
Stacionárne kotly do 1000 kW
> kondenzačné kotly do 300 kW, v kaskáde
až do 1200 kW
> plynové atmosférické kotly do 110 kW,
vo dvojici do 220 kW
> oceľové kotly do 550 kW
> liatinové kotly do 1017 kW
Stacionární kotle do 1000 kW
> kondenzační kotle do 300 kW, v kaskádě
až do 1200 kW
> plynové atmosférické kotle do 110 kW,
ve dvojici do 220 kW
> ocelové kotle do 550 kW
> litinové kotle do 1017 kW
Stredné a veľké kotlové systémy GKS
do 5200 kW
> oceľové kondenzačné kotly GKS Eurotwin-K
450 až 1250 kW
> oceľové nízkoteplotné kotly GKS Eurotwin
600 až 1250 kW
> oceľové nízkoteplotné kotly GKS Dynatherm-L
1350 až 5200 kW
Střední a velké kotlové systémy GKS
do 5200 kW
> ocelové kondenzační kotle GKS Eurotwin-K
450 až 1250 kW
> ocelové nízkoteplotní kotle GKS Eurotwin
600 až 1250 kW
> ocelové nízkoteplotní kotle GKS Dynatherm-L
1350 až 5200 kW
Kondenzačný kotol MGK
Kondenzační kotel MGK
Nízkoteplotný kotol GKS Eurotwin
Nízkoteplotní kotel GKS Eurotwin
/8
Plynové kondenzačné a nekondenzačné kotly /
Plynové kondenzační a nekondenzační kotle
Kondenzačné centrály 3 až 24 kW
(28 kW pri ohreve vody)
> stojatý kotol CGS 20/160, CGS 24/200
> nástenný kotol
CGW 11/100
CGW 20/120
CGW 24/140
Kondenzační centrály 3 až 24 kW
(28 kW při ohřevu vody)
> stacionární kotel CGS 20/160, CGS 24/200
> nástěnný kotel
CGW 11/100
CGW 20/120
CGW 24/140
Solárna kotlová zostava CSZ-300 11 kW,
20 kW alebo 24 kW
Solární kotlová sestava CSZ-300 11 kW,
20 kW nebo 24 kW
Závesné kondenzačné kotly
> kotol CGB 3 až 100 kW, zapojené v kaskáde
až do 400 kW
> kombinovaný kotol CGB-K, 6 až 40 kW
Nástěnné kondenzační kotle
> kotel CGB, 3 až 100 kW, v kaskádě až
do výkonu 400 kW
> kombinovaný kotel CGB-K, 6 až 40 kW
Nekondenzačný kotol, 8 až 24 kW
> plynový kotol s prietokovým ohrevom vody
CGG-1K, odťah spalín ventilátorom („turbo“)
Nekondenzační kotel, 8 až 24 kW
> plynový kotel s průtokovým ohřevem vody
CGG-1K, odtah spalin ventilátorem („turbo“)
Kondenzačná centrála CGS
Kondenzační centrála CGS
Solárna kotlová zostava CSZ
Solární kotlová sestava CSZ
Kondenzačný kotol CGB
Kondenzační kotel CGB
Nekondenzačný kotol CGG-1K
Nekondenzační kotel CGG-1K
/9
Tepelné čerpadlá / Tepelná čerpadla
BWL-1-A
Tepelné čerpadlá vzduch/voda
> BWL-1-A na vonkajšiu inštaláciu 8 až 14 kW
> BWL-1-l na vnútornú inštaláciu 8 až 14 kW
Tepelná čerpadla vzduch/voda
> BWL-1-A pro vnější instalaci, 8 až 14 kW
> BWL-1-l pro vnitřní instalaci, 8 až 14 kW
Tepelné čerpadlá soľanka/voda
> BWS-1 na vnútornú inštaláciu 6 až 16 kW
Tepelná čerpadla solanka/voda
> BWS-1 pro vnitřní instalaci, 6 až 16 kW
Modul chladenia BKM
na pasívne chladenie
tepelným čerpadlom
BWS-1 bez chodu
kompresora
Modul chlazení BKM
pro pasivní chlazení
s tepelným čerpadlem
BWS-1 bez chodu
kompresoru
Manažér tepelného čerpadla
> jednoduché pripojenie k tepelnému čerpadlu
pomocou konektorov „Wolf Easy Connect
System“
> zabudovaný regulátor BM riadi o.i. aj solárny
systém Wolf
Manažer tepelného čerpadla
> připojení k tepelnému čerpadlu pomocí
připravených konektorů „Wolf Easy Connect
System“
> řídí spolu s jednotkou „BM“ m.j. také solární
systém Wolf
Zásobníkové ohrievače vody a akumulačné
zásobníky pre tepelné čerpadlá
> ohrievač vody CEW-1-200, SEW-1-300
a SEW-1-400
> akumulačný zásobník vody CPM-1-70
> solárny ohrievač vody SEM-1W-360
Zásobníkové ohřívače vody a akumulační
zásobníky pro tepelná čerpadla
> zásobníkový ohřívač vody CEW-1-200,
SEW-1-300 a SEW-1-400
> akumulační zásobník vody CPM-1-70
> solární ohřívač vody SEM-1W-360
BWL-1-I
BWS-1
Manažér tepelného čerpadla
Manažer tepelného čerpadla
Zásobníkový ohrievač vody SEW-1-400
Zásobníkový ohřívač vody SEW-1-400
/ 10
Solárne systémy / Solární systémy
Rúrkový kolektor
Trubicový kolektor
Solárna technika
> solárny kolektor TopSon F3-1 (na vertikálnu
montáž)
> solárny kolektor TopSon F3-Q
(na horizontálnu montáž)
> solárny kolektor CFK-1
> vákuový rúrkový kolektor CRK
Solární technika
> solární kolektor TopSon F3-1 (pro vertikální
montáž)
> solární kolektor TopSon F3-Q
(pro horizontální montáž)
> solární kolektor CFK-1
> vakuový trubicový kolektor CRK
Fotovoltaika
Fotovoltaika
Solárna energetická strecha
> homogénny vzhľad s fotovoltaickými modulmi
a solárnymi kolektormi
Solární energetická střecha
> homogenní, vynikající vzhled, solární
a fotovoltaické moduly
Veľkoplošné solárne zariadenia
> solárne kolektory so solárnou plniacou
stanicou SLS, akumulačným zásobníkom vody
SPU-2 a prietokovou stanicou FWS
Velkoplošná solární zařízení
> solární kolektory se solární plnicí stanicí SLS,
akumulační zásobník vody SPU-2 a průtoková
stanice FWS
Solárny kolektor TopSon
Solární kolektor TopSon
Fotovoltaický modul
Fotovoltaický modul
Solárna energetická střecha
Solární energetická střecha
Veľkoplošné solárne zariadenia
Velkoplošná solární zařízení
/ 11
Regulačný systém pre vykurovaciu a solárnu techniku /
Regulační systém pro vytápěcí a solární techniku
Regulačný systém WRS pre vykurovaciu
techniku
> ovládací modul BM na reguláciu vykurovacieho
okruhu, dá sa použiť aj ako diaľkové ovládanie
> kaskádový modul KM na reguláciu kaskády až
4 kotlov a 1 zmiešavacieho okruhu
> modul zmiešavača MM na reguláciu
zmiešavacieho okruhu
Regulační systém WRS pro vytápěcí techniku
> ovládací modul BM k regulaci vytápěcího
okruhu, je možné ho použít jako dálkové
ovládání
> kaskádový modul KM k regulaci kaskády
až 4 kotlů a 1 směšovacího okruhu
> modul směšovače MM k regulaci směšovacího
okruhu
Regulačný systém WRS pre solárnu techniku
> ovládací modul BM-Solar
> ovládací modul BM-Solar grafika
> solárny modul SM1 na reguláciu
jednookruhových solárnych zariadení
> solárny modul SM2 na reguláciu solárnych
zariadení s 2 kolektorovými poľami
a 3 ohrievačmi vody
Regulační systém WRS pro solární techniku
> ovládací modul BM-Solar
> ovládací modul BM-Solar grafika
> solární modul SM1 k regulaci jednookruhových
solárních zařízení
> solární modul SM2 k regulaci solárních
zařízení se 2 kolektorovými poli
a 3 ohřívači vody
Ovládací modul BM
Ovládací modul BM
Solárny modul SM1
Solární modul SM1
/ 12
Zásobníkové systémy / Zásobníkové systémy
Akumulačné zásobníky vody
> akumulačný zásobník BSH s integrovanou vlnitou rúrkou z ušľachtilej ocele na ohrev
pitnej vody a na podporu vykurovania, objem
500 až 2000 l
> akumulačný zásobník SPU-2-W, SPU-2 na
podporu vykurovania, objem 500 až 5000 l
> prietoková stanica FWS na hygienický ohrev
pitnej vody teplom z akumulačného zásobníka
vody
Akumulační zásobníky
> akumulační zásobník vody BSH s integrovanou
vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli pro
ohřev vody a podporu vytápění, objem 500
až 2000 l
> akumulační zásobník SPU-2-W, SPU-2 pro
podporu vytápění, objem 500 až 5000 l
> průtoková stanice FWS pro hygienický ohřev
pitné vody teplem z akumulačního zásobníku
vody
Stojaté ohrievače vody
> stojatý ohrievač vody SE-2, objem 150
až 750 l
> stojatý ohrievač vody CSW-120, objem 115 l,
dá sa umiestniť pod kotol
Stacionární ohřívače vody
> stacionární ohřívač vody SE-2, objem 150
až 750 l
> stacionární ohřívač vody CSW-120,
objem 115 l, s možností napojení ke kotli
Vrstvové zásobníky ohriatej pitnej vody
> SEL na externé plnenie pomocou plniacej
stanice LS, objem 500 l, 800 l a 1000 l
> plniaca stanica LS na externé plnenie
vrstvového zásobníka vody SEL
Vrstvené zásobníky teplé vody
> SEL pro externí plnění pomocí plnicí stanice
LS, objem 500 l, 800 l a 1000 l
> plnicí stanice LS pro externí plnění vrstveného
zásobníku vody SEL
Viacprvkové zásobníkové ohrievače vody
> FMS, objem 200–1800 l
Víceprvkové zásobníkové ohřívače
> FMS, objem 200–1800 l
Akumulačný zásobník SPU-2
Akumulační zásobník SPU-2
Stojatý ohrievač vody SE-2
Stacionární ohřívač vody SE-2
Vrstvový zásobník vody SEL
Vrstvený zásobník teplé vody SEL
Viacprvkový ohrievač vody FMS
Víceprvkový zásobníkový ohřívač FMS
/ 13
Zásobníkové systémy / Zásobníkové systémy
Solárny ohrievač vody
> solárny ohrievač vody SEM-1 na ohrev pitnej
vody, objem 500, 750 a 1000 l
> solárny ohrievač vody SEM-2 na ohrev pitnej
vody s možnosťou zabudovania solárnej
čerpadlovej skupiny, objem 300 a 400 l
Solární ohřívač vody
> solární ohřívač vody SEM-1 pro ohřev vody,
objem 500, 750 a 1000 l
> solární ohřívač vody SEM-2 pro ohřev vody
s možností zabudování solární čerpadlové
skupiny, objem 300 a 400 l
Akumulačný vrstvový zásobník na prietokový
ohrev pitnej vody v module s doskovým
výmenníkom a na podporu vykurovania
> BSP so solárnym výmenníkom tepla z hladkej
rúrky, objem 800 a 1000 l
> BSP – SL s 2 solárnymi výmenníkmi tepla
z hladkej rúrky, objem 1000 l
> BSP-W k tepelným čerpadlám Wolf,
so solárnym výmenníkom tepla z hladkej rúrky,
objem 1000 l
> BSP-W-SL k tepelným čerpadlám Wolf,
s 2 solárnymi výmenníkmi tepla z hladkej rúrky,
objem 1000 l
Akumulační vrstvený zásobník k průtokovému
ohřevu vody v modulu s deskovým výměníkem
a na podporu vytápění
> BSP s výměníkem tepla z hladké trubky, objem
800 a 1000 l
> BSP – SL se 2 výměníky tepla z hladké trubky,
objem 1000 l
> BSP-W k tepelným čerpadlům Wolf
s výměníkem tepla z hladké trubky,
objem 1000 l
> BSP-W-SL k tepelným čerpadlům Wolf
se 2 výměníky tepla z hladké trubky,
objem 1000 l
Solárny ohrievač vody SEM-2
Solární ohřívač vody SEM-2
Vrstvový zásobník BSP
Vrstvený zásobník BSP
/ 14
Vetracie systémy / Větrací systémy
Veľkopriestorová
vetracia jednotka Comfort CGL
Velkoprostorová
větrací jednotka Comfort CGL
Veľkopriestorová vetracia jednotka Comfort
CGL
> vhodná do rekonštruovaných objektov
> Plug & play: zariadenie sa dodáva kompletne
zmontované a pripravené na zapojenie
> doskový protiprúdový výmenník na spätné
získavanie (rekuperáciu) tepla až do 90 %
> štandardne s energeticky úspornými EC
ventilátormi (energetická trieda IE3)
Velkoprostorová větrací jednotka Comfort
CGL
> vhodná do objektů po rekonstrukci
> Plug & play: zařízení se dodává kompletně
smontované a připravené k zapojení
> deskový protiproudý výměník se zpětným
získavaním tepla, až do 90 %
> sériově s energeticky úspornými EC
ventilátory (energetická třída IE3)
Podstropná vetracia jednotka Comfort CFL
> mimoriadne plochá konštrukcia
> CFL-WRG kombinovaná prívodno-odvodná
jednotka s rekuperáciou tepla až 90 %
> CFL-EC prívodno-odvodná jednotka
s energeticky úspornými EC ventilátormi
Podstropní větrací jednotka Comfort CFL
> obzvláště plochá konstrukce
> CFL-WRG kombinovaná přívodně-odvodná
jednotka s rekuperací tepla až 90 %
> CFL-EC přívodně-odvodná jednotka
s energeticky úspornými EC ventilátory
Kompaktná vetracia jednotka Comfort CKL
> kompaktné zariadenie na riadený odvod alebo
výmenu vzduchu, rekuperácia tepla až do
92 % (plati pre vlhký vzduch)
> štandardne s modulovanými, úspornými
EC ventilátormi
> na vnútornú inštaláciu, pripojenie vzduchových
potrubí horizontálne alebo vertikálne
> aj na vonkajšiu inštaláciu
Kompaktní větrací jednotka Comfort CKL
> Kompaktní jednotka pro kontrolovaný přívod
a odvod vzduchu, zpětné získání tepla
až 92 %
> sériově dodáváno s EC ventilátory s plynulou
regulací otáček
> dodáváno v provedení pro vnitřní instalaci
ve vodorovném i svislém provedení
> odolávající povětrnostním podmínkám
Komfortné vetranie obytných priestorov CWL
s rekuperáciou tepla až do 95 %
> CWL
> CWL Excellent
Komfortní větrání obytných prostorů CWL
s rekuperací tepla až do 95 %
> CWL
> CWL Excellent
Podstropná vetracia jednotka Comfort
CFL-WRG
Podstropní větrací jednotka Comfort
CFL-WRG
Kompaktná vetracia jednotka Comfort CKL
Kompaktní větrací jednotka Comfort CKL
Jednotka komfortného vetrania CWL
Excellent
Jednotka komfortního větrání CWL Excellent
/ 15
Vetracie systémy / Větrací systémy
Komfortná decentrálna vetracia jednotka
CWL-D
> decentrálna vetracia jednotka, výkon
od 20 do 150 m3/h vzduchu
> nižšia spotreba energie
Komfortní decentrální větrací jednotka CWL-D
> decentrální větrací jednotka, výkon od
20 do 150 m3/h vzduchu
> nižší spotřeba energie
Plynové ohrievače vzduchu
> plynový ohrievač vzduchu WS/WO
> plynový ohrievač vzduchu KG/WO na spojenie
s prvkami vetracích a klimatizačných jednotiek
KG Top a KG Standard
Plynové ohřívače vzduchu
> plynový ohřívač vzduchu WS/WO
> plynový ohřívač vzduchu KG/WO, ke spojení
s větracími a klimatizačními prvky typu KG Top
a KG Standard
Klimatizačné jednotky KL (fan-coil)
Klimatizační jednotky KL (fan-coil)
Vzduchové clony TL
Dveřní clony TL
Stropný ventilátor LD
Stropní ventilátor LD
Komfortná decentrálna jednotka
CWL-D-150
Komfortní decentrální jednotka CWL-D-150
Plynový ohrievač vzduchu WS/WO
Plynový ohřívač vzduchu WS/WO
klimatizačná jednotka KL
klimatizační jednotka KL
Vzduchová clona TL
Dveřní clona TL
Stropný ventilátor LD
Stropní ventilátor LD
/ 16
Vetracie systémy / Větrací systémy
Ohrievače vzduchu
> TopWing ohrievač vzduchu TLHK
na vykurovanie, chladenie alebo vetranie
> TopWing ohrievač vzduchu TLH
na vykurovanie alebo vetranie cirkulačným,
miešaným alebo vonkajším vzduchom
> ohrievač vzduchu LH na horizontálny alebo
vertikálny smer prúdenia vzduchu
Ohřívače vzduchu
> TopWing ohřívač vzduchu TLHK pro vytápění,
chlazení nebo větrání
> TopWing ohřívač vzduchu TLH pro vytápění
nebo větrání pomocí cirkulačního vzduchu,
smíšeného vzduchu nebo vnějšího vzduchu
> ohřívač vzduchu LH
Stropné ohrievače vzduchu
> TopWing stropný ohrievač vzduchu TLHD
na vykurovanie, chladenie alebo vetranie
s cirkulačným, zmiešaným alebo vonkajším
vzduchom
> stropný ohrievač vzduchu LHD/LHD-V
Stropní ohřívače vzduchu
> TopWing stropní ohřívač vzduchu TLHD pro
vytápění, chlazení nebo větrání pomocí
cirkulačního, smíšeného nebo vnějšího
vzduchu
> stropní ohřívač vzduchu LHD/LHD-V
Strešný ventilátor DV
Střešní ventilátor DV
Strešný ventilátor ER na odťah spalín
Střešní ventilátor ER k odtahu spalin
Ohrievač vzduchu TLH
Ohřívač vzduchu TLH
Stropný ohrievač vzduchu
Stropní ohřívač vzduchu
Strešný ventilátor DV
Střešní ventilátor DV
Strešný ventilátor ER na odťah spalín
Střešní ventilátor ER k odtahu spalin
/ 17
Regulačný systém pre vetracie a klimatizačné zariadenia /
Regulační systém pro větrací techniku a klimatizační zařízení
Systém WRS-K na reguláciu klimatizačných
zariadení
> výrobcom nakonfigurovaný regulačný systém
> integrovaná funkcia úspory energie
> ovládací modul sa dá použiť aj ako diaľkové
ovládanie
> možnosť dodania ovládacieho modulu
s dotykovým displejom
Systém WRS-K pro regulaci klimatizačních
zařízení
> nakonfigurovaný regulační systém
> integrovaná funkce úspory energie
> ovládací modul je možné použít také jako
dálkové ovládání
> možnost dodání ovládacího modulu
s dotykovým displejem
Systém na reguláciu vetracej techniky
> vetrací modul LM1 na reguláciu ohrievačov
vzduchu s dvojstupňovým motorom
> vetrací modul LM2 na reguláciu ohrievačov
vzduchu s EC-motorom alebo externým
frekvenčným meničom (2-stupňový motor
v spojení s LM1)
Systém pro regulaci větrací techniky
> větrací modul LM1 pro regulaci ohřívačů
vzduchu s dvoustupňovým motorem
> větrací modul LM2 pro regulaci ohřívačů
vzduchu s EC-motorem nebo externím
frekvenčním měničem (2-stupňový motor
ve spojení s LM1)
Ovládací modul s dotykovým displejom
Ovládací modul s dotykovým displejem
Vetrací modul LM1
Větrací modul LM1
/ 18
Klimatizačné zariadenia KG Top / Klimatizační zařízení KG Top
Klimatizačné zariadenia KG Top
> 20 konštrukčných veľkostí umožňuje riešenia
na mieru
> možnosť kombinovať rôzne veľkosti jednotiek
> systém rekuperácie tepla so spätným
získavaním až 90 % energie (rotačný
výmenník tepla, krížový výmenník tepla,
systém prepojených výmenníkov tepla)
> vyhotovenie do vonkajšieho prostredia
> nadštandardná úprava povrchu zariadenia
práškovými farbami RAL
> všetky jednotky vo vyhotovení GS = bezpečnosť
certifikovaná TÜV
V hygienickom vyhotovení podľa smernice VDI
6022 a normy DIN 1946-4
Do výbušného prostredia podľa smernice Atex
Energicky úsporné vyhotovenia triedy A+, A, B
Klimatizačné zariadenie KG Top
Klimatizační zařízení KG Top
Klimatizačné zariadenia KG/AHUW TE
s certifikátom energetickej hospodárnosti
Eurovent
Klimatizační zařízení KG Top
> 20 konstrukčních velikostí umožňuje řešení
na míru
> možnost kombinování jednotek o různých
velikostech
> systém rekuperace se zpětným získáváním
až 90 % energie (rotační výměník tepla, křížový
výměník tepla, systém propojených výměníků
tepla)
> vyhotovení do vnějšího prostředí
> nadstandardní úprava povrchu zařízení
práškovými barvami RAL
> všechny jednotky certifikovány TÜV
v provedení GS
V hygienickém vyhotovení podle směrnice VDI
6022 a normy DIN 1946-4
Do výbušného prostředí podle směrnice Atex
Energicky úsporné vyhotovení třídy A+, A, B
Klimatizační zařízení KG/AHUW TE
s certifikátem energetické hospodárnosti
Eurovent
Klimatizačná jednotka KGW Top
Klimatizační zařízení KGW Top
/ 19
Klimatizačné zariadenia KG Top v hygienickom vyhotovení/odvhlčovanie /
Klimatizační zařízení KG Top v hygienickém provedení/odvlhčování
Klimatizačné zariadenia KG Top
v hygienickom vyhotovení
> spĺňajú hygienické smernice podľa DIN 1946,
časť 4
> pre operačné sály, jednodňovú chirurgiu,
ambulancie lekárov, farmaceutický priemysel
a iné použitia vyžadujúce hygienické
prostredie
Klimatizační zařízení KG Top v hygienickém
provedení
> splňují hygienické směrnice podle DIN 1946,
část 4
> pro operační sály, jednodenní chirurgii,
ambulance lékařů, farmaceutický průmysl
a ostatní použití vyžadující hygienické
prostředí
Klimatizačné zariadenia KG Top
s odvlhčovaním
> špeciálne na odvlhčovanie vzduchu
v plavárňach
> mimoriadne efektívne riešenie klimatizácie,
s jednoduchou údržbou a splnením
hygienických požiadaviek
Klimatizační systémy KG Top s technologií
odvlhčování
> speciálně pro odvlhčování bazénů
> s extrémní účinností, jednoduše ovladatelné
hygienicky efektivní řešení
KG Top v hygienickom vyhotovení
KG Top v hygienickém provedení
KG Top s odvlhčovaním
KG Top s technologií odvlhčování
KG Top v hygienickom vyhotovení
KG Top v hygienickém provedení
/ 20
Klimatizačné zariadenia KG Top s integrovaným chladením /
Klimatizační zařízení KG Top s integrovaným chlazením
Klimatizačné zariadenia KG Top s integrovaným
chladením
> veľká flexibilita pri zostavovaní
> nízke náklady na inštaláciu
> bez použitia vody ako ďalšieho média (riziko
zamrznutia)
> nevznikajú energetické straty použitím externého
výmenníka tepla
> možnosť prepnutia do režimu tepelného čerpadla
> optimalizovaná energeticky úsporná regulácia
výkonu kompresora
Klimatizační zařízení KG Top s integrovaným
chlazením
> vysoká flexibilita při kompletaci
> nízké náklady na instalaci
> bez použití vody jako dalšího média (bez rizika
zamrznutí)
> nevznikají energetické ztráty v externím
výměníku tepla
> možnost přepnutí do režimu tepelného čerpadla
> optimalizovaná energeticky úsporná regulace
výkonu kompresoru
KG Top s integrovaným chladením
KG Top s integrovaným chlazením
/ 21
Klimatizačné zariadenia KG Standard a solárne chladenie /
Klimatizační zařízení KG Standard a solární chlazení
Klimatizačné zariadenie s rekuperáciou tepla
Klimatizační zařízení s rekuperací tepla
Klimatizačné zariadenie Standard
> klimatizačné jednotky „Standard“
> podstropné klimatizačné jednotky
> plynový ohrievač vzduchu s bajpasom
> odvodné jednotky pre kuchyne s tukovým filtrom
> systémy spätného získavania tepla
Klimatizační zařízení Standard
> klimatizační jednotky „Standard“
> podstropní klimatizační jednotky
> plynový ohřívač vzduchu s obtokovým potrubím
> odvodní jednotky pro kuchyně s tukovým filtrem
> systémy zpětného získávání tepla
Solárne chladenie
> sorpčné chladenie
> systém len s chladnou vodou
Solární chlazení
> sorpční chlazení
> čisté získávání chladné vody
Klimatizačná jednotka s rekuperáciou
tepla
Klimatizační zařízení ERG
Klimatizačná jednotka KG Standard
Klimatizační zařízení KG Standard
solárne chladenie
solární chlazení
/ 22
Kogeneračné jednotky / Kogenerační jednotky
Kogeneračná jednotka BHKW-7
na zemný plyn, bioplyn a kalový plyn
Kogenerační jednotka BHKW-7
pro zemní plyn, bioplyn či generátorové plyny
> elektrický výkon od 7 do 400 kW
> stupeň využitia až do 94 % pri využití
kondenzačnej techniky
> elektrický výkon od 7 do 400 kW
> účinnost až 94 % jako záložní zdroj
kondenzační technologie
Kogeneračné jednotky BHKW
na zemný plyn, bioplyn a kalový plyn
Kogenerační jednotka BHKW
pro zemní plyn, bioplyn či generátorové plyny
> tepelný výkon od 18 do 460 kW
> stupeň využitia až do 94 % pri využití
kondenzačnej techniky
> tepelný výkon od 18 do 460 kW
> účinnost až 94 % jako záložní zdroj
kondenzační technologie
Kogeneračná jednotka BHKW-7
Kogenerační jednotka BHKW-7
Kogeneračná jednotka BHKW
Kogenerační jednotka BHKW
/ 23
Wolf regulačný systém WRS pre všetky produkty značky Wolf /
Wolf regulační systém WRS pro všechny produkty značky Wolf
Vzájomná komunikácia cez eBus
Vzájemná komunikace přes eBus
Tepelné čerpadlá
Tepelná čerpadla
/ 24
Značka gabotherm®
Značka gabotherm®
Gabotherm® je známy v Českej republike a na Slovensku už takmer 20 rokov ako najvyšší štandard v oblasti nízkoteplotných
sálavých systémov. Rúrky z polybuténu sú v súčasnosti tým najkvalitnejším materiálom, ktorý sa v podlahovom vykurovaní, ale aj
v stenovom a stropnom vykurovaní či chladení používa. Polybutén spĺňa náročné kvalitatívne a bezpečnostné kritériá, je odolný voči
korózii, tlmí hluk v rozvodoch a je maximálne odolný v porovnaní s inými typmi rúrok.
Polybuténové rúrky gabotherm® v spojení so systémovou doskou tvoria systém podlahového vykurovania 1.2.3, jeden
z najprepracovanejších systémov podlahového vykurovania vôbec. Polybutén značky gabotherm® sa vďaka svojim
jedinečným vlastnostiam používa aj v systémoch stenového a stropného vykurovania a chladenia WR 8, či stenového
vykurovania WR 12.
Gabotherm® je štandardom kvality, funkčnosti a pohodlia za rozumnú cenu, o čom svedčia stovky aplikácií systémov s rúrkou gabotherm®
v Českej republike a na Slovensku. Ak sa aj vy rozhodujete pre nízkoteplný sálavý systém, gabotherm® je vaša voľba istoty.
Značka gabotherm®
Gabotherm® je známý v České republice a na Slovensku už téměř 20 let jako nejvyšší standard v oblasti nízkoteplotních sálavých
systémů. Trubky z polybutenu jsou v současnosti tím nejkvalitnejším materiálem, který se v podlahovém vytápění, ale také
v stěnovém a stropním vytápění či chlazení používá. Polybuten splňuje náročná kvalitativní a bezpečnostní kritéria, je odolný vůči
korozi, tlumí hluk v rozvodech a je maximálně odolný v porovnání s jinými typy trubek.
Polybutenové trubky gabotherm® ve spojení se systémovou deskou tvoří systém podlahového vytápění 1.2.3,
jeden z nejpropracovanějších systémů podlahového vytápění vůbec. Polybuten značky gabotherm® se díky svým
jedinečným vlastnostem používá také v systémech stěnového a stropního vytápění a chlazení WR 8, či stěnového
vytápění WR 12.
Gabotherm® je standardem kvality, funkčnosti a pohodlí za rozumnou cenu, o čemž svědčí stovky aplikací systémů s trubkou gabotherm®
v České republice a na Slovensku. Pokud se také vy rozhodujete pro nízkoteplní sálavý systém, gabotherm® je vaše volba jistoty.
/ 25
Užívaj si života, gabotherm® je istota.
Gabotherm® sa za 20 rokov na trhu stal synonymom kvalitného podlahového vykurovania. Ak sa montážna firma rozhodne
pre gabotherm®, znamená to, že môže zabudnúť na obavy. Gabotherm®, to je istota správnej voľby.
Polybuténová rúrka je v súčasnosti najvhodnejší materiál do podlahového vykurovania, ale aj do stenového a stropného
vykurovania či chladenia. Polybuténové rúrky spĺňajú aj tie najnáročnejšie kvalitatívne a bezpečnostné kritéria, sú odolné voči
korózii, tlmia hluk a sú maximálne odolné v porovnaní s inými typmi rúrok.
So systémami s rúrkou gabotherm® sa výborne pracuje a vo veľkoobchodoch sú všeobecne dostupné. Systémy s rúrkou
gabotherm® majú široké možnosti použitia či už v rodinnej výstavbe, administratívnych budovách, halách alebo aj v trávnikoch
či na otvorených plochách.
Kvalitný systém s rúrkou gabotherm® poskytuje istotu pre každého, komu záleží na kvalite, funkčnosti a pohodlí za rozumnú
cenu.
/ 26
Užívej si života, gabotherm® je jistota.
Gabotherm® se za 20 let na trhu stal synonymem kvalitního podlahového vytápění. Pokud se montážní firma rozhodne
pro gabotherm®, znamená to, že může zapomenout na obavy. Gabotherm®, to je jistota správné volby.
Polybutenová trubka je v současnosti nejvhodnejší materiál do podlahového vytápění, ale také do stěnového a stropního
vytápění či chlazení. Polybutenové trubky splňují i ta nejnáročnější kvalitativní a bezpečnostní kritéria, jsou odolné vůči korozi,
tlumí hluk a jsou maximálně odolné v porovnání s jinými typy trubek.
Se systémy s trubkou gabotherm® se výborně pracuje a ve velkoobchodech jsou všeobecně dostupné. Systémy s trubkou
gabotherm® mají široké možnosti využití jak v rodinné výstavbě, tak i v administrativních budovách, halách nebo v trávnících
či na otevřených plochách.
Kvalitní systém s trubkou gabotherm® poskytuje jistotu každému, komu záleží na kvalitě, funkčnosti a pohodlí za rozumnou
cenu.
/ 27
Systém podlahového, stenového a stropného vykurovania/chladenia /
Systém podlahového, stěnového a stropního vytápění/chlazení
/ 28
Systém podlahového vykurovania 1.2.3
> systémová doska 30-2, 10, solotop
> polybuténová rúrka
> rozdeľovač VSS
Systém podlahového vytápění 1.2.3
> systémová deska 30-2, 10, solotop
> polybutenová trubka
> rozdělovač VSS
Polybuténová rúrka s rozmerom 15 x 1,5
je ideálny materiál na podlahové vykurovanie
1.2.3. V porovnaní s ostatnými materiálmi
na trhu má výrazne vyššiu ohybnosť a pružnosť.
Polybutenová trubka s rozměrem 15 x 1,5
je ideální materiál pro podlahové vytápění
1.2.3. V porovnaní s ostatními materiály
na trhu má výrazně vyšší ohebnost a pružnost.
Systém podlahového vykurovania TAC
> systémový pás
> rúrky na vykurovanie
> rozdeľovač VSV
Systém podlahového vytápění TAC
> systémový pás
> trubky pro vytápění
> rozdělovač VSV
Iné možnosti podlahového vykurovania
> suchý systém podlahového vykurovania KB 12
> podlahové vykurovanie vedené v podlahových
lištách
> priemyselné podlahové vykurovanie
Jiné možnosti podlahového vytápění
> suchý systém podlahového vytápění KB 12
> podlahové vytápění vedené v podlahových
lištách
> průmyslové podlahové vytápění
Systém stenového a stropného vykurovania/
chladenia
> systém stenového a stropného vykurovania/
chladenia WR 8
> systém stenového vykurovania WR 12
> suchý systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia KPI 10
Systém stěnového a stropního vytápění/
chlazení
> systém stěnového a stropního vytápění/
chlazení WR 8
> systém stěnového vytápění WR 12
> suchý systém stěnového a stropního
vytápění/chlazení KPI 10
Regulácia; systém rozvodov vykurovania a vody /
Regulace; systém rozvodů vytápění a vody
Rozdeľovače, zmiešavacie súpravy a regulácia
> rozdeľovače na podlahové, stenové a stropné
vykurovanie/chladenie
> zmiešavacie súpravy na podlahové a stenové
vykurovanie
> regulácia na plošné vykurovanie
> bezdrôtová regulácia na plošné vykurovanie
> regulácia na plošné vykurovanie a chladenie
> špeciálne prvky regulácie
Rozdělovače, mísící sady a regulace
> rozdělovače pro podlahové, stěnové a stropní
vytápění/chlazení
> mísící sady pro podlahové a stěnové vytápění
> regulace pro plošné vytápění
> bezdrátová regulace pro plošné vytápění
> regulace pro plošné vytápění a chlazení
> speciální prvky regulace
Univerzálny systém rozvodov vykurovania
a vody
> tvarovky pre systémy vykurovania a rozvody
vody
> lisovacie pripojenia vykurovacích telies
> pripájacie jednotky pre rozvody vody
Univerzální systém rozvodů vytápění a vody
> tvarovky pro systémy vytápění a rozvody
vody
> lisovací připojení otopných těles
> připojovací jednotky pro rozvody vody
Systém pripojenia vykurovacích telies
Systém připojení otopných těles
/ 29
Poznámky
/ 30
Poznámky
/ 31
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, [email protected], www.wolfsr.sk
Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, [email protected], www.wolfcr.cz

Podobné dokumenty

zdvihací zařízení v teorii a praxi - Institut dopravy

zdvihací zařízení v teorii a praxi - Institut dopravy Lately, the chosen maintenance overhead travelling crane is used more often. Concerning the fact that the travel and the crab of the crane is currently hand-driven, the often manipulation is strenu...

Více

5 letá nadstandardní záruka Wolf

5 letá nadstandardní záruka Wolf Společnost Wolf GmbH patří mezi přední výrobce klimatizační a vytápěcí techniky. Odrazovým můstkem k razantnímu průniku mezi špičkové výrobce technického zařízení budov v Evropě byla zpočátku oblas...

Více

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody větrání v celém domě. Přesvědčí vás svou jednoduchostí, kompaktní konstrukcí a nízkou spotřebou energie.

Více

R1 Fonterra

R1 Fonterra Montážní situace II + III + V ■ podle DIN EN 1264-4 ■ nad nepravidelně vytápěnou místností ■ nad nevytápěnou nebo nepodsklepenou místností ■ Rλ izolace = 1,25 [m² K / W] Nejmenší odpor tepelné vodi...

Více

Zpravodaj

Zpravodaj nejvýznamnější změna v oblasti původních produktů domovních rozvodů, které jsme nahradili novou řadou modulárních přístrojů MINIA. Konkrétně se jednalo o malé jističe, chrániče, spínače, relé a dal...

Více

energie z biomasy xiii - Energetický ústav

energie z biomasy xiii - Energetický ústav požadovaného tvaru a veľkosti. Cieľom je separácia a objemová redukcia odpadu , jeho dezintegrácia a nasledovná úprava do stavu a tvaru vhodného pre skladovanie, prevoz, recykláciu, prípadne likvid...

Více

GABOTHERM

GABOTHERM Úkolem WolfAkademie je přinášet profesionálním partnerům společnosti Wolf komplexní teoretické vědomosti o principu a technice Wolf stejně jako praktické zkušenosti s jednotlivými produkty a systém...

Více

URANUS

URANUS mercury venus pluto → uranus latex

Více