Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Komentáře

Transkript

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
4IT450 - Computer Aided Systems Engineering
Letní semestr 2009
Vypracovali:
Bc. Cimbaľák Michal
Bc. Vašek Martin
Bc. Vrchotová Olga
Bc. Zimák Radek
Bc. Procházka Ondřej
Bc. Kašpar Jakub
Bc. Kukačka Pavel
Obsah
1
2
ÚVOD .................................................................................................................................. 5
1.1
Změny v aktuálním dokumentu ................................................................................. 5
1.2
Smysl CASE nástrojů ................................................................................................... 6
PRODUKTY CASE................................................................................................................. 8
2.1
Microsoft Visio ........................................................................................................... 8
2.1.1
Popis produktu ................................................................................................... 9
2.1.2
Funkcionalita ...................................................................................................... 9
2.1.3
Použité zdroje................................................................................................... 12
2.2
SyBase PowerDesigner ............................................................................................. 13
2.2.1
Popis produktu ................................................................................................. 13
2.2.2
Funkcionalita .................................................................................................... 14
2.2.3
Použité zdroje................................................................................................... 15
2.3
Oracle Designer ........................................................................................................ 16
2.3.1
Popis produktu ................................................................................................. 16
2.3.2
Funkcionalita .................................................................................................... 16
2.3.3
Použité zdroje................................................................................................... 21
2.4
Enterprise Architect ................................................................................................. 22
2.4.1
Popis produktu ................................................................................................. 23
2.4.2
Funkcionalita .................................................................................................... 23
2.4.3
Použité zdroje................................................................................................... 27
2.5
Rational Software Modeler ...................................................................................... 28
2.5.1
Popis produktu ................................................................................................. 29
2.5.2
Funkcionalita .................................................................................................... 29
2.5.3
Použité zdroje................................................................................................... 31
2.6
IDS Sheer Aris Design Platform ................................................................................ 32
2.6.1
Popis produktu ................................................................................................. 32
2.6.2
Funkcionalita .................................................................................................... 33
2.6.3
Použité zdroje................................................................................................... 37
2.7
Altova UModel 2009 ................................................................................................ 38
2.7.1
Popis produktu ................................................................................................. 39
2.7.2
Funkcionalita .................................................................................................... 39
2.7.3
Použité zdroje................................................................................................... 41
2.8
Jude/Community ...................................................................................................... 42
2.8.1
Popis produktu ................................................................................................. 42
2.8.2
Funkcionalita .................................................................................................... 42
2.8.3
Použité zdroje................................................................................................... 45
2.9
Umbrello UML Modeller .......................................................................................... 46
2.9.1
Popis produktu ................................................................................................. 46
2.9.2
Funkcionalita .................................................................................................... 47
2.9.3
Použité zdroje................................................................................................... 47
2.10
MagicDraw UML....................................................................................................... 48
2.10.1
Popis produktu ................................................................................................. 49
2.10.2
Funkcionalita .................................................................................................... 50
2.10.3
Použité zdroje................................................................................................... 50
2.11
Select Architect ........................................................................................................ 51
2.11.1
Popis produktu ................................................................................................. 51
2.11.2
Funkcionalita .................................................................................................... 51
2.11.3
Použité zdroje................................................................................................... 52
2.12
Case studio /Toad Data Modeler ............................................................................. 53
2.12.1
Popis produktu ................................................................................................. 53
2.12.2
Funkcionalita .................................................................................................... 54
2.12.3
Použité zdroje................................................................................................... 54
2.13
Open System Architekt............................................................................................. 55
2.13.1
Popis produktu ................................................................................................. 55
2.13.2
Funkcionalita .................................................................................................... 56
2.13.3
Použité zdroje................................................................................................... 57
2.14
Craft CASE................................................................................................................. 58
2.14.1
Popis produktu ................................................................................................. 58
2.14.2
Funkcionalita .................................................................................................... 58
2.14.3
Použité zdroje................................................................................................... 59
2.15
3
4
Dia............................................................................................................................. 60
2.15.1
Popis produktu ................................................................................................. 60
2.15.2
Funkcionalita .................................................................................................... 60
2.15.3
Použité zdroje................................................................................................... 62
POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ .......................................................................... 63
3.1
Popis kritérií.............................................................................................................. 63
3.2
Srovnávací tabulka ................................................................................................... 66
3.3
Shrnutí ...................................................................................................................... 68
ZDROJE.............................................................................................................................. 69
1 Úvod
1.1 Změny v aktuálním dokumentu
Dokument Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu a jeho aktuální verze pokračují
v sérii prací vytvořených pro předmět 4IT450 (CASE - Computer Aided Systems
Engineering). Tento dokument, jeho ostatní verze a i další práce lze získat na
stránkách projektu OpenSoul [CASE, 1].
V aktuální verzi dokumentu, tj. letní semestr 2009, bylo provedeno hned několik
úprav. První z nich byla samozřejmě aktualizace všech popisovaných nástrojů.
Oproti předchozí práci bylo potřeba aktualizovat polovinu, tj. sedm nástrojů (v
seznamu níže jsou vyznačeny zeleně). K stávajícímu programu byl navíc přidán
nástroj DIA. V této práci tak budou podrobněji rozebrány nástroje předních světových
dodavatelů těchto řešení. Konkrétně se jedná o tyto produkty:
• Microsoft Visio
• Enterprise Architekt
• Oracle Designer
• SyBase PowerDesigner
• IBM Rational Rose Modeler
• Altova UModel
• IDS Scheer Aris
• JUDE/Community
• Umbrelo UML Modeller
• Craft.Case
• MagicDraw UML
• Select Architect
• Open System Architect
• CASE Studio/Toad Data Modeler
• DIA
Po formální stránce jsou pro všechny produkty sjednoceny informace. To je vidět na
vygenerovaném obsahu. Každý tak obsahuje tabulku se základními informacemi,
stručný popis produktu, nabízenou funkcionalitu (včetně různých variant nástrojů,
screenshotů a změn ve funkcionalitě aktuální verze) a nakonec použité zdroje.
Poslední změnou bylo nahrazení původního hodnocení, resp. finální tabulky nových
verzí, objektivnějším hodnocením pomocí kritérií (více v části Porovnání jednotlivých
nástrojů).
1.2 Smysl CASE nástrojů
Nástroje pro CASE (Computer-Aided Software Engineering) se začaly objevovat v
80. letech 20. stol. V této době se již počítače stávaly běžnějšími a požadavky na
software, který na nich běžel, rostly. Zákazníky požadované aplikace se staly většími
a komplexnějšími a doposud používané metody vývoje již přestávaly postačovat.
Bylo třeba do odvětví vnést nové postupy. Takové, které by zaručily, že vyvíjený
software bude hotový ve stanoveném čase, rozpočtovaných nákladech a bude
obsahovat minimum chyb. Kdo jiný, než firmy vyvíjející software, by si měl být lépe
vědom potenciálu výpočetní techniky. Začaly se tedy objevovat aplikace pro
počítačem podporovaný vývoj softwaru.
Proces tvorby softwaru přestal být záležitostí jednotlivých vývojářů, ale čím dál více
se stával týmovou prací. A každá týmová práce, pokud má být úspěšná, vyžaduje
jistou koordinaci.
Zde CASE nástroje výrazně pomáhají. Prohloubení a zefektivnění spolupráce všech
lidí, kteří se podílejí na vývoji, patří k největším přínosům těchto nástrojů. Všechny
současné CASE nástroje mají několik společných rysů. Tím prvním je použití a
podpora metodologií. Každý nástroj používaný k podpoře vývoje SW poskytuje různé
nástroje pro tvorbu různých modelů, diagramů, přehledných hierarchií funkcí atd.
Hlavní výhodou ale je, že podporují nebo přímo vyžadují postup podle nějaké
implementované metodologie. Nejedná se tedy o libovolné „tvoření modelů, když se
zrovna hodí“, ale o posloupnost na sebe navazujících činností řízených konkrétně
implementovaným metodologickým postupem. Druhým rysem je implementace
společných tzv. „repository”. To jsou jakési „sklady výstupů“. Pokud někdo vytvoří
model nebo kus kódu, uloží ho do společného úložiště a tím umožní všem ostatním
členům týmu přístup k těmto výstupům. Výhodou je kromě sdílení přístupu i
jednodušší zálohování všech důležitých souborů, pokud jsou na jednom místě.
Dalším společným rysem je jednodušší tvorba a správa dokumentace projektu.
CASE nástroje poskytují nástroje pro generování dokumentace a také samotná
tvorba modelů, pro které jsou tyto nástroje velmi dobře vybaveny, je jistou formou
tvorby dokumentace jako takové.
Neméně důležitým rysem je podpora a prosazování vývojových standardů. Jedná se
o standardy jak aplikace psát, jaké mohou být vazby mezi jednotlivými prvky aplikace
atd. Tím, že celý tým používá jeden stejný CASE nástroj, je zajištění dodržení
vývojových standardů všemi členy týmu jednodušší.
Znakem, společným pro všechny nástroje, je i snaha zajistit znovupoužitelnost již
jednou vytvořeného programového kódu. Jak uvnitř jedné aplikace, tak mezi různými
aplikacemi. Je to jeden z hlavních způsobů jak ušetřit náklady při vývoji aplikací.
Vlastností umožňující zredukovat náklady použitím CASE nástrojů jsou i prostředky
pro usnadnění údržby vytvořené aplikace. V rámci vývoje byly vytvořeny všechny
potřebné modely a dokumentace, navíc je vše uloženo na jednom místě ve firemním
(projektovém) „repositury“. Jejich dostupnost a „aktualizovatelnost” je tak na velmi
dobré úrovni. To šetří čas i peníze.
Pokud se jedná o přínosy z užívání CASE nástrojů, jak již bylo zmíněno, hlavně
se jedná o ušetření nákladů, zefektivnění a zrychlení spolupráce a vývoje samého.
Toto urychlení je umožněno také další společnou funkcionalitou většiny nástrojů. Tou
je možnost z vytvořených modelů automaticky generovat aplikační kód.
2 Produkty CASE
2.1 Microsoft Visio
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
Professional 2007, Standard
Microsoft, USA
Licence na instalaci, popřípadě multilicenční smlouva.
Krabicová verze pro 1 uživatele
Professional $559.95 (Upgrade $349.95)
Standard $259.95 (Upgrade $129.95)
V ČR nelze určit jednoho konkrétního a výhradního
distributora, k sehnání téměř kdekoliv, kde je na prodej SW
firmy Microsoft.
ANO
ANO – 60 denní trial verze (Professional i Standard edice)
Microsoft Windows (XP, Server 2003, Vista)
Operační systém: Microsoft Windows XP Service Pack
(SP) 2 nebo novější, případně Microsoft Windows Server
2003 (nebo vyšší verze)
Počítač a procesor: Procesor 500 MHz nebo rychlejší,
256 MB nebo více paměti RAM, jednotka DVD
Pevný disk: 2 GB nezbytné pro instalaci; část tohoto místa
na disku se uvolní v případě, že po instalaci původního
balíčku ke stažení jej odeberete z pevného disku; 1 GHz a
512 MB paměti RAM nebo vyšší požadované pro spuštění
aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s doplňkem
Business Contact Manager
Rozlišení monitoru: Minimálně 800 × 600, doporučuje se
1024 × 768 nebo vyšší
Připojení k Internetu: Širokopásmové připojení, 128 kb/s
nebo více ke stažení a aktivaci produktů
Další součásti: Microsoft Internet Explorer 6.0 s
aktualizacemi Service Pack [1, 2]
2.1.1 Popis produktu
Microsoft nabízí nástroj Visio ve dvou provedeních. Jedna z možností je zakoupit si
Visio Standard, které má méně funkcí a je znatelně finančně méně náročné. V tomto
popisu se soustředím především na Visio Professional, které je velice univerzálním
nástrojem. Umožňuje vytvářet nejen SW zaměřené diagramy jako UML nebo
databázové, ale také zcela obecné diagramy, diagramy prostorového uspořádání,
plánů projektů a celou řadou obchodních diagramů. Jedná se celkem o mocné
„kreslítko“ umožňující například u databází reversní analýzu, avšak je použitelné
pouze pro vizuální prezentaci vytvořených diagramů. V nástroji Visio je využíváno v
terminologii Microsoft 1D a 2D obrazců.
Tyto druhy necharakterizuje jejich vzhled, nýbrž chování. 1D obrazce jsou nejčastěji
čáry a šipky, které jsou použity k propojení 2D obrazců. 2D obrazce představují prvky
reality.
Visio využívá celou řadu 2D obrazců. Mimo jiné lze sestavit ukazatele na způsob
Balanced Scorecard pro data uložená v libovolné relační databázi přístupné přes
ODBC. Pro zpřístupnění jakýchkoli ukazatelů nebo diagramů lze využít Microsoft
Outlook 2007, který umožňuje prohlížení těchto diagramů i uživatelům nemající
nainstalované Visio. Nástroj taktéž umožňuje centrální úložiště modelů pro týmovou
spolupráci. Pro funkčnost tohoto rozšíření je však nezbytné zakoupit a zprovoznit
Microsoft SharePoint Server.
2.1.2 Funkcionalita
•
•
Diagramy
Půdorysy
Rozložení kanceláře
Rozložení pracovní kóje
Síťové diagramy
Diagram WAN
Diagram sítě Ethernet LAN
Správa aktiv IT
Diagramy procesů
Zlepšení procesu
Jiné diagramy
Časová osa projektu
Diagram debaty
Diagram příčin a následků
Prodejní kanály
Řízení projektů
Kalendáře
Kalendář 2006
•
•
Rozpisy
Časová osa (metrický systém)
Organizační diagram
Vývojový diagram
Vývojový diagram DMAIC
Vývojový diagram křížového procesu
Grafy
[1, 1]
2.1-1 Microsoft Visio – Ukázka workflow diagramu
2.1-2 Microsoft Visio – Analýza a sledování dat v diagramech
2.1-3 Microsoft Visio – Ukázka diagram
Tento nástroj našel široké uplatnění především díky širokému spektru reality, které
pokrývá svými modely. Visio je nástrojem velice oblíbeným díky snaze Microsoftu
jej zcela zařadit do řady produktů MS Office. Modely vytvořené tímto nástrojem
jsou velice graficky zajímavé. Tento fakt předurčuje využití modelů Visia na
různých prezentacích. V oblasti funkcionality nástrojů CASE je třeba věnovat
zvýšenou pozornost tvorbě modelů, neboť nástroj nijak nekontroluje vytvářené
diagramy a pomocí vazeb lze propojit jakékoli obrazce, respektive entity, aniž by
to dávalo smysl. Na druhou stranu lze říci, že nás nástroj nijak neomezuje.
2.1.3 Použité zdroje
http://www.microsoft.com/cze/office/programs/visio/overview.mspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/CT101527321029.aspx?av=ZVO
http://www.microsoft.com/cze/office/sysreq/default.mspx
2.2 SyBase PowerDesigner
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
15
Sybase, Inc. (Dublin, California, USA)
PowerDesigner Data Architect 15, Data Architect
Enterprise 15, Developer 15, Developer
Enterprise 15, Studio 15, Studio Enterprise 15 –
cena není uváděna
PowerDesigner Viewer - zdarma
Sybase Software, s.r.o (Praha, CZ)
NE – pouze web distributora
ANO – 15 denní trial verze
Windows (Server 2003, XP, Vista), Linux, MacOS
1.5 GHz procesor
1 GB RAM
SVGA (800x600)
CD-ROM drive
500MB HDD
2.2.1 Popis produktu
PowerDesigner je CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje
podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která
umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně
integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů.
Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky jako je Unified Modeling
Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze.
PowerDesigner je ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože
umožňuje v rámci jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a
zachytit jejich odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových
modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout efektivnější fungování podniku v
modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do IT oddělení k
vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při
návrhu požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v
datovém modelu a sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z
objektového modelu systému. Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační
stránky systému v rámci jediného CASE nástroje s jednotným uživatelským
prostředím se pak odrazí v rychlém a bezproblémovém vývoji. [2, 1]
2.2.2 Funkcionalita
Vlastnosti:
• Řízení požadavků – Sběr, provázání a reportování požadavků, jejich
hierarchické zpracování a přiřazení jednotlivým uživatelům. Možnost
synchronizovat požadavky s dokumenty ve formátu Microsoft Word.
• Analýza dopadu změn – Přehledné zobrazení všech dopadů do modelu ještě
před samotným provedením změny.
• Generování dokumentace – Účinný drag-and-drop nástroj pro
automatizovanou tvorbu dokumentace. Export do všech běžných formátů,
RTF, HTML, Excel, atd.
• Široké možnosti rozšíření – Customizovatelné GUI, tvorba vlastních
rozšíření, uživatelské skripty.
• Mapovací editor – Drag-and-drop nástroj umožňující na sebe namapovat
jednotlivé objekty mezi datovými modely.
Modelovací techniky:
• Modelování business procesů (BPM)
• Datové modelování – Modelování založené na principu tří architektur
(konceptuální, logická, fyzická) a modelování datových skladů. Podpora Javy,
XML a webových služeb v databázích.
• XML modelování – Podpora XML DTD a Schema elementů.
• Objektové modelování – Modely vycházející z UML 1.x a 2.0, široké možnosti
úprav podle potřeb uživatelů.
Podporované platformy:
• Procesy - BPMN, ebXML, BPEL4WS, podpora SOA
• RDBMS – obousměrný engineering pro téměř 60 relačních databází včetně
nejnovějších verzí Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase, MySQL a
mnoha dalších.
• Objektové jazyky – obousměrný engineering pro jazyky Java, C#, C++,
PowerBuilder, XML, VB.NET a další.
• Integrace při vývoji – Plug-iny pro synchronizaci kódu s modelem v nástrojích
Eclipse, PowerBuilder a Visual Studio.
Podniková repository:
• Práce v týmu – Umožňuje sdílet modely v týmu, zamykat je a automaticky
verzovat.
• Mezimodelová analýza dopadu – Uchovává vazby a závislosti mezi
jednotlivými modely, aby bylo možné sledovat případné dopady úprav napříč
celým podnikem.
• Bezpečnost – Bezpečnostní politika založená na rolích a s možností
kontrolovat přístupy k jednotlivým modelům a sub-modelům.
[2, 2]
2.2.3 Použité zdroje
http://www.sybase.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&mid=24
http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner/powerdesigne
r15
2.3 Oracle Designer
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
10g Release 2 (10.1.2.5)
Oracle Corp
• Ceník Oracle Shop US (konečná cena se
může lišit podle zákazníka)
• Internet Development Suite (obsahuje více
produktů) – Named User Plus Perpetual
$5800
• Pro nekomerční využití (studium, trénink)
k dispozici volná neomezená verze
Oracle Czech, s.r.o.
Ne
Ano
Linux, Windows (2000, Server 2003, XP, Vista)
nejsou specifikovány
2.3.1 Popis produktu
Oracle Designer 10g Release 2 je důležitou součástí vývojářských nástrojů
společnosti Oracle označované jako Oracle Developer Suite. Oracle Designer
obsahuje funkce pro modelování business procesů (BPM), systémovou analýzu,
návrh software a generování systémů. Oracle Designer je úzce propojen s úložištěm
Oracle SCM a prostředím pro návrh databázových aplikací Oracle Forms. Produkt
Oracle Designer se postupně vyvinul z produktu Oracle CASE Designer
(modelování) a Oracle CASE dictionary (úložiště) v Oracle Designer/2000 a později v
Oracle Designer. Současný produkt Oracle Designer je již pouze udržován ve stavu,
kdy je stále distribuován a podporován, ale již do něj nejsou doplňovány nové funkce.
Od minulého semestru zatím nevyšla nová verze Oracle Designer.
2.3.2 Funkcionalita
Funkcionalita produktu Oracle Designer [3, 1] je tvořena komponentami, které
Designer sdružuje do jednoho nástroje. Následující výčet ukazuje oblasti CASE a
komponenty Oracle Designeru, které je realizují :
Business Process Modeling
•
Process Modeler (BPR)
Systems Analysis Modeling
•
•
•
Entity Relationship (ERD)
Function Hierarchy (FHD)
Dataflow Diagrammer (DFD)
Design Wizards
•
•
DB Design Wizard (DDW)
Application Design Wizard (ADW)
Systems Design
•
•
•
•
•
Data Diagrammer (DD)
Module Logic (MLD)
Module Data (MDD)
Preference Navigator (PN)
Module Structure (MSD)
Code Generators
•
•
•
•
•
•
•
•
Server Generator
Graphics Generator
Web Server Generator
Forms Generator (CGENF45)
Reports Generator (CGENR25)
Visual Basic Generator (VBGEN10)
C++ Object layer Generator (CPPGEN10)
MSHelp Generator
Utilities
•
•
•
•
•
Matrix Diagrammer (MD)
Repository Object Navigator (RON)
Repository Administrator (RAU)
Repository Reports (REP)
Repository Utilities (UTL)
Oracle Designer, jak už jsme zmínili, obsahuje čtyři hlavní skupiny nástrojů.
Podívejme se nyní na jednotlivé skupiny o něco podrobněji.
Nástroje pro modelování systémů.
• Process Modeler slouží k modelování business procesů. Pomocí tohoto
grafického nástroje můžete mimo jiné definovat klíčové podnikové procesy,
podrobně namodelovat tyto procesy, identifikovat procesy potřebující
inovovaci, a posléze tyto inovované procesy navrhnout. Tento nástroj
podporuje, stejně jako většina komerčních CASE, point-and-click metodu
ovládání; Uživatel nejprve graficky nadefinovuje celý model, a k následné
editaci detailů pak použije speciální okna otevíraná po kliknutí na jednotlivé
elementy modelu. Dále lze využít animace pro dynamické znázornění
procesních toků (process flows) v rámci modelů, přičemž jsou možná i další
nastavení modelů, jako zobrazení některých elementů jako ikon či obrázků, a
také přidání zvuků či videoklipů k jednotlivým elementům.
• Function Hierarchy Diagrammer umožňuje vytvářet hierarchie podnikových
funkcí†. Lze pomocí něj dekomponovat podnikové funkce, což probíhá tak, že
analytik vezme pohled na funkce zvrchu (tj. s vidinou nejvyšší vrstvy), a tento
pohled pak dekomponuje tak dlouho, dokud se nedostane k nejnižší vrstvě, tj.
k elementárním podnikovým funkcím. Dále nám umožňuje vidět, jak tyto
funkce využívají data. Po vytvoření hierarchie lze s modely libovolně
manipulovat a upravovat jejich vzhled. Dále je možné vytvořit vnořené
hierarchie a tak dosáhnout velmi rozsáhlých a komplexních modelů s
dostatečnou přehledností.
• Entity Relationship Diagrammer je nástroj pro datové modelování. Pomocí
ER modelu definuje analytik jednotlivé entity v podniku, jejich atributy, a také
vztahy mezi těmito entitami. Velkou výhodou datového modelování v produktu
Oracle Designer je použití takzvaných domén. Například vytvořením domény
„příjmení“ s určitým nastavením způsobíme, že nemusíme zadávat u příjmení
různých entit v různých modelech přímo konkrétní údaj (například
VARCHAR2, 60 znaků), ale místo toho lze zadat ve sloupci příjmení doménu
„příjmení“, a tento sloupec se pak zesynchronizuje dle nastavení dané
domény. Případnou změnu pak lze provést na jednom místě přímo v
nastavení domény, a tato změna se pak automaticky promítne do všech
modelů, kde je tato doména použita.
• Dataflow Diagrammer je nástroj pro vytváření takzvaných „dataflow
diagramů“. Tento typ diagramů, ačkoli v posledních letech často zatracovaný
se nyní opět vrací do obliby analytiků. Nástroj Dataflow Diagrammer obsahuje
plnou podporu tohoto typu diagramů; Umožňuje vytvářet a spravovat
podnikové funkce, datová úložiště a datové toky. Pomocí dataflow diagramů
lze mimo jiné vypozorovat, jak data proudí danou organizací. Mohou
poskytovat pohled na závislosti dat, či na systémové komponenty. Každý
dataflow diagram pak pro aplikační vrstvu představuje samostatnou
podnikovou funkci.
Nástroje pro transformaci předběžných návrhů. Jedná se o jakousi podpůrnou
skupinu tvořenou dvěma službami.
• Database Design Transformer jedná se o službu, pomocí níž lze
transformovat datové modely uložené v repozitáři do konkrétních návrhů
databáze. Tyto tranformace lze plně řídit, tedy konkrétně nastavovat jejich
parametry, určovat typy elementů zahrnutých či nezahrnutých do transformací,
apod.
• Application Design Transformer pomocí této služby lze vytvářet prvotní
aplikační design, který vychází z podnikových funkcí a dalších adresovaných
elementů definovaných v modelech hierarchií funkcí a dataflow diagramech.
Ve výsledku generuje navrhované moduly (Oracle Forms, Oracle Reports,
Web PL/SQL, případně Visual Basic aplikace) a také navrhovaná menu. Na
uživateli pak je následná úprava vygenerovaných menu a modulů, případně
jejich změna z navrhovaných na schválené.
Nástroje pro návrh a generování.
• Design Editor slouží k vytváření, editaci a spravování všech typů elementů
uložených v repozitáři. Dále slouží ke specifikaci aplikační logiky a logiky na
straně serveru (u client/server aplikací). V návaznosti na návrhy aplikací lze
pomocí tohoto editoru navrhnout konkrétní komponenty řešení a jednou z jeho
dalších funkcí je i generování zdrojových kódů z uložených návrhů. Bližší
popis tohoto nástroje přenecháme specializovaným publikacím.
Oracle Designer Repository
• Dependency Manager je nástroj pro zjišťování vzájemných vztahů mezi
objekty v repozitáři. Uživatelé se speciálními přístupovými právy pak mohou
tyto vztahy hlouběji analyzovat (formou tzv. dependency analysis), a mohou
dále s těmito vztahy manipulovat (přidávat, odebírat, atd.).
• Matrix Diagrammer slouží k vytváření maticových diagramů vztahů mezi
jednotlivými elementy v repozitáři. Lze tvořit 2D či 3D matice, přičemž s jejich
prvky lze posléze různě manipulovat. Nabízí také několik dalších voleb
zobrazení, řazení, a filtrování prvků.
• Repository Administration Utility je nástroj pro administrátory (vlastníky)
celého repozitáře, tj. osoby které mají roli „repository owner“. Umožňuje
instalovat a spravovat prostředí repozitáře jako takového. Mimo jiné umožňuje
updatovat celý repozitář na nové verze poskytované společností Oracle, a
zálohovat a obnovovat repozitář.
• Repository Object Navigator slouží k administraci, k údržbě, ke správě verzí,
a ke správě přístupu v rámci repozitáře. Lze pomocí něho například
stanovovat jednotná pravidla pro celý repozitář, provádět konfiguraci
repozitáře, pracovat s objekty repozitáře (vytvářet, mazat, uprovavovat,
synchronizovat s jinými souborovými systémy, apod.), spravovat verze objektů
v repozitáři, či pracovat s uživatelskými právy ostatních uživatelů repozitáře.
• Repository Reports je nástroj sloužící k tvorbě reportů, které nám posléze
poskytnou námi zvolený obraz pohledu na obsah repozitáře. Tento nástroj
obsahuje desítky předdefinovaných reportů, přičemž je možné vytvářet a
ukládat i reporty vlastní. Vzhledem k velkému počtu reportů je možnost seřadit
je podle tří různých rozdělení, a to podle funkcí, objektových typů v repozitáři,
či abecedně podle jména reportu.
2.3-1 Oracle designer – ukázka modelování procesu
2.3.2.1 Novinky ve verzi
Mezi verzemi 10.1.2.4 a 10.1.2.5. nedošlo k žádné změně funkcionality, jedná se
spíše o záplaty opravující několik chyb („bugs“) objevujících se ve verzi minulé.
Jedná se o tyto chyby [3, 2]:
Design Editor
7138247
CANNOT DESIGN CAPTURE A TIMESTAMP(6) FROM 11G
DB
Repository Dependencies
6661031
CDR-06046 OCCURS WHEN DM PARSES TRIM FUNCTION
6663351
CDR-06046 OCCURS WHEN DM PARSES "INDEX BY
VARCHAR2"
6666712
CDR-06046 OCCURS WHEN DM PARSES "FOR UPDATE
WAIT"
6670167
CDR-06046 OCCURS WHEN DM PARSES "CASE WHEN"
6670255
CDR-06046 OCCURS WHEN DM PARSES "EXECUTE
IMMEDIATE ... INTO XXX(Y).ZZZ"
6676348
CDR-19003 OCCURS WHEN BUILDING DEPENDENCIES
FOR FMB
6705153
CDR-06046 OCCURS WHEN DM PARSES RETURN AND
ASSIGNMENT STATEMENTS
6708011
CDR-06046 OCCURS WHEN DM WITH PATCH:6704463
PARSES LPAD(NVL(TRIM( FROM )))
Repository Object Navigator
6643617
REGRN:SELECTING "DOMAIN
CAUSES AN ORA-01036
ATTRIBUTE
USAGES"
Server Generator
7132932
INCORRECT "FUNCTION BASED INDEX" GENERATED
WHEN TARGET DATABASE IS 11G
7133467
UNABLE TO CAPTURE DESIGN OF FUNCTION BASED
INDEX FROM 11G DATABASE
2.3.3 Použité zdroje
http://www.oracle.com/technology/products/designer/index.html
http://www.oracle.com/technology/products/designer/documentation.html#10gR2
http://www.oracle.com/technology/products/designer/supporting_doc/Des10gR2_101
25/deshlp72/ref/des2k/buglist_10gR2.htm
2.4 Enterprise Architect
Verze
Výrobce
Cena a typ licence
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky:
7.5 build 844 (vydáno 30. března 2009)
SPARX Systems (http://www.sparxsystems.com.au)
Desktop:
120$
Professional:
199$
Corporate:
239$
Business and Software Engineering:
System Engineering:
509$
Ultimate:
509$
594$
HTK Pro s.r.o., http://www.devshop.cz/
NE
ANO
Windows, Linux
Windows
• Intel® Pentium® processor (nebo lepší)
• Microsoft® Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista (32bit) nebo Windows 2003
• 128 MB RAM (doporučeno 256 MB a více)
• 70 MB volného místa na HDD
Linux
• Intel® Pentium II® processor (nebo rovnocenný)
• CodeWeavers' CrossoverOffice 2.1.0 (nebo vyšší),
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8,
DCOM95, Internet Explorer 6
• Linux Operating System (kernel 2.4 nebo vyšší)
• 64 MB RAM (doporučeno 128 MB a více
• 70 MB volného místa na disku
2.4.1 Popis produktu
Enterprise Architect je nástroj vyvíjený společností Sparx Systems Ltd. Jedná se o
obsáhlý UML (2.1) analytický a konstrukční nástroj, zastřešující vývoj softwaru od
pořízení dat, skrz stav analýzy, tvorbu modelů, testování až po údržbu. Podporuje
Business Process modely, Modely tříd, Use Case modely, Modely aktivit, Sekvenční
modely a Komponentové modely. Výhoda tohoto nástroje spočívá v relativně nízké
pořizovací ceně oproti ostatním robustním CASE nástrojům a také v možnosti vybrat
celkem ze šesti dostupných verzí produktu podle specifických potřeb podniku.
2.4.2 Funkcionalita
EA podporuje všech 13 UML diagramů a dva rozšiřující diagramy [4,1]:
Strukturní diagramy:
• Diagramy balíčků (Package diagrams)
• Diagramy tříd (Class diagrams or Structural diagrams)
• Objektové diagramy (Object diagrams)
• Složený strukturní diagram (Composite Structure diagram)
• Diagramy komponent (Component diagram)
• Diagramy nasazení (Deployment diagram)
Diagramy chování:
• Diagramy užití (Use case diagrams)
• Diagramy aktivit (Activity diagrams)
• Stavové diagramy (State chart diagrams)
• Komunikační diagramy (Communication diagram)
• Sekvenční diagramy (Sequence diagrams)
• Časové diagramy (Timing diagrams)
• Diagram přehledu interakcí (Interaction overview diagrams)
Rozšiřující diagramy:
• Analysis (simple activity) Custom (for requirements, change, UI)
2.4-1 Enterprise Architect – ukázka UML diagramu
Enterprise Architect je nově nabízen celkem v šesti verzích: Desktop edition,
Professional edition, Corporate edition, Business & Software Engineering, Systems
Engineering a Ultimate.
Desktop Edition
Tato verze je vhodná pouze pro jednotlivé vývojáře, kteří pomocí UML vypracovávají
analýzy a navrhují modely. Neobsahuje některé pokročilejší nástroje jako je
generování nebo export/import zdrojového kódu.
Professional Edition
Je zaměřena na menší pracovní skupiny nebo jednotlivé vývojáře. Umožňuje
import/export kódu a databázových schémat a jejich synchronizaci se zdrojovým
kódem. Podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím replikaci a sdílených souborů.
Umožňuje zpětné inženýrství na SQL Server, MS Access a Oracle 9i, 10g či 11g
databázích.
Corporate Edition
Podporuje stejné vlastnosti jako Desktop a Professional Edition. Navíc ji lze napojit
na větší databázové systémy, které mohou sloužit jako úložiště vytvořených modelů.
Kromě toho obsahuje funkce pro správu a řízení přístupu a bezpečnosti uživatelů.
System Engineering, Business & SW Engineering, Ultimate
Corporate Edition vytváří základ dalších tří verzí: System Engineering, Business &
SW Engineering a Ultimate. První dvě uvedené verze se liší svým zaměřením na
business, nebo system engineering. Verze Ultimate pak zastřešuje obě, jedná se o
nejkomplexnější verzi produktu Enterprise Architect.
Rozdíl ve funkcionalitě jednotlivých verzí shrnuje následujíc tabulka:
Verze produktu
Funkcionalita
Ultimate
Business &
SW Eng.
Systems
Eng.
Corporate
Professional
Desktop
Audit Model Changes
-
-
Baseline Diff/Merge
-
-
Code Engineering
-
Database Engineering
-
Database Repositories - SQL Server;
Access 2007; MySQL; Oracle 9i, 10g
and 11g; PostgreSQL; MSDE;
Adaptive Server Anywhere
-
-
Debug/Visualization Of Applications
-
MDG Technologies (Create and Use)
-
Model-Driven Architecture
Transformations
-
(MDA)
Profile/Metamodel Extensibility
Project Data Transfer
-
-
Project Discussion Forum
-
Replicate .EAP Projects
-
Report Customization - WYSIWYG
Rich-text Templates
-
Reverse Engineer Binaries (Java,
.NET)
-
Security (Role Based)
-
-
Shared/Floating License Version
-
-
Shared Models
-
WSDL Engineering
-
-
XML Schema/XSD Engineering
-
ADA 2005 Support
-
-
-
BPEL Generation
-
-
-
-
Business Rules
-
-
-
-
-
-
Embedded / Model Scripts
Functional Code Generation
-
-
-
Math Support for Scripting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MDG Integration For Eclipse 3.3
-
-
-
MDG Integration For Visual Studio
2005 and 2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Real Time HDL Code Engineering &
Profiles
-
SPEM Support
-
WAN Optimizer
MDG
Technology
For
Distribution Service (DDS)
Data
-
MDG Technology For Department Of
Defense Architecture Framework Ministry Of Defence Architecture
Framework (DoDAF-MODAF)
MDG Technology for Systems
Modeling Language (SysML)
MDG Technology for
Group
Architecture
(TOGAF)
MDG Technology
Framework
For
-
The Open
Framework
Zachman
Převzato z [4, 2]
2.4.2.1 Novinky v aktuální verzi
Aktuálně je produkt stále nabízen ve verzi 7.5. Došlo však k vydání nových oprav a
drobných změn (build 844) [4, 3]:
• Zlepšení manipulace s objekty v EA diagramech
• Zlepšená možnost manipulace s vymazanými prvky v Rule Composeru
• Přidána možnost určit počet řádků v Box layout
• Zlepšený XMI import v případě připojení skrze WAN Optimizer
• Odstraněna chyba v případě stisknutí navigačních šipek ve chvíli, kdy není
otevřen žádný diagram
2.4.3 Použité zdroje
http://www.unicorn.eu/cz/produkty/technologies/spolecnost.php?id=7764)
http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/index.html)
http://www.sparxsystems.com/uml_tool_guide/enterprise_architect_uml_tool/ed
itiondifferences.html
http://www.devshop.cz/index/i6026-enterprise-architect-corporate-edition
2.5 Rational Software Modeler
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
7.5.2 (vydáno 2. 4. 2009)
IBM
(http://www01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/inde
x.html)
neznámá
Avnet, s.r.o http://www.ts.avnet.com/cz/index.php
ATComputers, a.s. http://www.atcomp.cz/
DNS, a. s. http://www.dns.cz/default.aspx
Tech Data Distribution, s. r. o.
http://www.techdata.cz/ml_public/info.php?inc=info&lng=
cs
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
SD Servodata a.s. http://www.servodata.cz/home.php3
SWS, a.s. http://www.sws.cz/
ANO
ANO – 30 denní trial verze
Windows, Linux
Procesor Intel® Pentium® III 800 MHz nebo vyšší
Rozlišení 1024 x 768
768MB RAM minimum; 1GB RAM doporučeno
750MB volného místa na HDD
2.5.1 Popis produktu
IBM Rational Software Modeler 7.5 je nástroj pro vizuální modelování a návrh
založený na notaci jazyka UML 2.1 určený k vytváření, dokumentaci a komunikaci
různých pohledů na vyvíjené aplikace. V rámci designu je možné použít návrhové
vzory. Modely lze mezi sebou různě transformovat, porovnávat, spojovat nebo
rozdělovat, což podporuje paralelní vývoj. Podporováno je také meta-modelování.
Rational má za sebou dlouhou historii v oblasti modelování software a CASE. Od
svého vzniku v roce 1981 jako samostatná firma přišel s metodikou vývoje software
Rational Unified Process (RUP) a významně se podílel na standardizaci a rozšíření
UML. V roce 2003 byl Rational spolu s hlavním modelovacím produktem Rational
Rose začleněn do IBM. IBM nabízí funkce modelování v několika svých produktech.
Všechny tyto produkty jsou postaveny nad rozšiřitelnou platformou Eclipse, která
umožňuje tuto funkcionalitu mezi nimi sdílet. IBM Rational Software Modeler je
produkt úzce zaměřen na modelování software nejlépe splňuje výčet funkcí nástrojů
CASE.
2.5.2 Funkcionalita
Základní a nejdůležitější funkčností nástroje Software Modeler je tvorba diagramů v
UML 2.1 a jejich následné další zpracování a využití. Podporovány jsou následující
diagramy [5, 1]:
• Class
• Communication
• Component
• Composite Structure
• Deployment
• Activity
• Sequence
• State
• Use Case Diagram
Modely lze mezi sebou různě transformovat. K dispozici je také generování kódu a
reverse engineering pro programovací jazyky Java a C++.
2.5-1 Rational Software Modeler – ukázka UML diagramu
Mezi další funkce Software Modeleru patří podpora skriptů v Javě, kterými lze
rozšiřovat a upravovat funkčnost vývojového prostředí. Tato možnost je dále
podpořena tím, že Software Modeler poskytuje otevřené API a podporuje tvorbu
přizpůsobitelných UML profilů.
Software dále nabízí možnost využití repository pro ukládání znovupoužitelných
modelů a jejich snadné sdílení mezi členy týmu a mezi ostatními produkty řady IBM
Rational Rose. Zajímavou možností je snadná správa požadavků a jejich
implementace do modelů pomocí napojení na nástroj Rational RequisitePro.
Software Modeler nabízí možnost jednoduchého generování reportů přímo
z vytvořených UML modelů. Takovéto reporty lze snadno sdílet nebo publikovat na
internetu. K dispozici jsou formáty HTML, PDF a XML.
Podpora ze strany výrobce/distributora
Stejně jako všechny ostatní nástroje firmy IBM, je i Software Modeler podporován
přímo ze strany výrobce s využitím tzv. IBM Software Support. Podpora je
poskytována na základě registrace (některé služby podpory jsou placené, jiné jsou
zdarma) a zahrnuje [5, 2]:
• Přístup do diskusních fór týkajících se jednotlivých produktů
• Přístup ke kompletní dokumentaci a znalostní bázi produktů včetně
pokročilého vyhledávání
• Stahování softwarových oprav a záplat
• Stahování upgradů a dalších vydání software
• Reportování objevených problémů (PMR – Problem Management Record),
které jsou pak řešeny ze strany IBM
• Zasílání elektronických požadavků na podporu (ESR – Electronic Service
Request)
• Tvorbu vlastního profilu a jeho přizpůsobení podle požadavků
• Dynamický překlad libovolného obsahu ze stránek IBM Software Support do 9
světových jazyků
2.5.2.1 Novinky v aktuální verzi
Aktuálně je produkt nabízen ve verzi 7.5.2. Současná verze oproti předcházející verzi
7.5 přináší několik kumulativních oprav a zlepšení [5, 3]:
• Podpora operačního systému Red Hat Enterprise Linux® 5 Update 3
• Podpora aktuálního prohlížeče Mozilla Firefox 3.0 včetně updatů
• Update IBM Runtime Enviroment pro Java Java™ 2 (JRE) na následující
verze:
IBM 32-bit Runtime Environment for Windows, Java 2 Technology
Edition, Version 6.0 service release 4 IBM 32-bit
Runtime Environment for Linux, Java 2 Technology Edition, Version 6.0
service release 4
• Přidán indikátor průběhu, který se zobrazí v případě spuštění produktu
založeného na Eclipse 3.4
• Přidána možnost importu use case diagramů a process sketch digramů
vytvořených v Rational Requirements Composer
• Přidána možnost změny aktivního jazyka používaného při modelování
• Zahrnuty patche pro Eclipse 3.4.1
Web Tools Platform (WTP) R3.0.3
Web Tools Platform R1.5.5 Patch P200811211235321
2.5.3 Použité zdroje
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Software_Modeler
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=swg24022000
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=2089&uid=swg27014041#752
2.6 IDS Sheer Aris Design Platform
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
Nespecifikována
IDS Scheer AG, www.ids-scheer.com
neznámá
IDS Scheer ČR, s.r.o., www.ids-scheer.cz
Ano
Dostupná na vyžádání - 30 denní zkušební licence
Windows
nejsou specifikovány
2.6.1 Popis produktu
Jedná se o profesionální nástroj pro distribuované modelování, simulaci, optimalizaci
a publikaci podnikových procesů a řízení IT architektur. IDS Sheer Aris Design
Platform představuje balík nástrojů, pomocí nichž lze získat odpovědi na otázky, kdo
se zabývá kterými činnostmi, v jakém pořadí, s pomocí kterých aplikací a co je
výsledkem každé jednotlivé činnosti a procesu jako takového. To následně umožňuje
identifikovat organizační, strukturální a technické problémy v procesních tocích a
nalézt potenciál pro zdokonalení.
Produkt je vhodný pro celou škálu uživatelů, vzhledem ke své ceně pak především
pro větší společnosti. Díky svým možnostem a napojení na další software může být
využíván jak pro optimalizaci procesů celého podniku, tak v dílčích oblastech, a to
například vlastníky jednotlivých podnikových procesů k optimalizaci procesů na dané
úrovni či implementaci a synchronizaci informačních systémů a datových toků mezi
nimi.
2.6.2 Funkcionalita
Softwarový balík Sheer Aris Design Plaform se skládá z níže uvedených nástrojů.
Všechny nástroje jsou založeny na centrální repository, což zajišťuje konzistenci a
opakovatelnou použitelnost.
ARIS Business Architect
ARIS Business Architect je software pro celopodnikové řízení podnikových procesů
(BPM) fungující ve webovém prostředí. Tento nástroj disponuje rozsáhlými funkcemi
pro správu databází, uživatelů, skritpů, atd. Kromě osvědčených metod, jako je
Event-driven process chain (EPC), podporuje i BPMN, BPEL, UML nebo další
koncepce architektury, jako je např. DoDAF, IT City Planning nebo Zachman.
Charakteristiky [6, 1]:
•
•
•
•
•
Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém
prostředí
Menší časová náročnost a náklady díky intuitivnímu, vysoce výkonnému řízení
procesů
Snadné přizpůsobení nástroje podnikovým standardům
Výkonné modelovací funkcionality pro zobrazení specifických cílových skupin
Databázové dotazy definované průvodci pro libovolné analytické možnosti
jako například imapct analýzy: Kdo co kde dělá?
2.6-1 Ukázka modelování procesu pomocí ARIS Business Architect
ARIS Business Designer
ARIS Business Designer [6,2] je webový nástroj určený pro analytiky procesů, kteří
podle jednotně definované metodiky vytvářejí a popisují požadované modely.
Prostřednictvím architektury klient-server a vysoce intuitivního uživatelského rozhraní
se ARIS Business Designer stává velice přístupným nástrojem i pro netechnické
uživatele.
Charakteristiky:
•
•
•
Víceuživatelský nástroj v každém okamžiku dostupný kterémukoli uživateli z
jakéhokoli místa na světě
Významná úspora času a nákladů díky vysoce intuitivnímu ovládání a stylu
práce s nástrojem ARIS
Snadné přizpůsobení nástroje vůči specifickým standardům a metodikám
používaným v organizacích
ARIS Business Publisher
ARIS Business Publisher [6, 3] zajišťuje neustálou dostupnost informací o procesech
organizace prostřednictvím webového portálu organizace. Rozsah informací
prezentovaných každému jednotlivému uživateli je ovlivňován přístupovými právy a
zastávanou rolí příslušného uživatele. To zabraňuje tomu, aby byli lidé v organizaci
zahlcováni informacemi, které pro ně osobně nejsou relevantní a zároveň ochraňuje
citlivé informace, přístupné pouze vybraným osobám. Veškerý obsah portálu je
dynamicky generovaný v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí, což snižuje zatížení
systému a garantuje v každém okamžiku aktuální informace pro správné
rozhodování.
Charakteristiky:
•
•
•
•
•
Dynamické publikování znalostí o procesech nebo IT architektuře na
webovém portálu organizace
Efektivní řízení změn se i při častých aktualizacích stará o trvalou kvalitu
procesu
Restriktivní zobrazování obsahu portálu v závislosti na zastávané roli a
přístupových právech uživatele
Integrace s podnikovými portály pomocí (jednotného přihlášení a propojení na
centrální správu uživatelů)
Integrace s kancelářskými aplikacemi a se systémy řízení dokumentace (např.
Lotus Notes, SAP, apod.)
ARIS IT Architect
ARIS IT Architect [6, 4] nabízí všechny potřebné prvky, aby IT oblasti bylo možné
celopodnikově budovat, řídit a uvádět do souladu s podnikovými procesy. Software
podporuje všechny nutné plánovací procesy, počínaje dokumentací skutečné
architektury, její analýzou až po zavedení cílové architektury, která je sladěná s
podnikovými procesy.
Charakteristiky:
•
•
•
•
•
•
Integrace IT architektury a procesního řízení prostřednictvím jednotné
repository
Vytvoření jednotného inventáře veškerých systémů a technologií v organizaci
Specifikace a dokumentace podnikových IT standardů
Vyhledávací funkce založené na průvodcích a propojení vyhledávacích dotazů
umožňuje ad-hoc analýzy a reporty napříč celou podnikovou architekturou
Snížení složitosti a nákladů IT oblastí
Budování portálů architektury s při využití aplikace ARIS Business Publisher
2.6-2 Ukázka doplnění procesního modelu o hlavní prvky IT pomocí ARIS IT Architect
ARIS Defense Solution
ARIS Defense Solution [6, 5] podporuje vývoj organizačních architektur založených
na standardu DoDAF a frameworku C4ISR.
Charakteristiky:
•
•
•
•
Vytvoření a optimalizace organizačních architektur založených na DoDAF a
C4ISR
Administrace veškerých komponent v centrální ARIS repository
Integrovaná architektura umožňuje opakované použití objektů ve více
architektonických pohledech
Flexibilní výměna dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní CADM,
XML, XMI, BPML, BPEL, atd.
2.6-3 Přehled o všech výskytech a vztazích uvnitř organizační architektury v ARIS Defense Solution
Podpora produktu
Společnost IDS Scheer diverzifikuje podporu svých produktů do několika skupin
podle verze, a tedy i stáří produktu. Plná podpora týkající se nejnovějších verzí
produktů zahrnuje telefonickou podporu, přístup do online systému pro zákazníky,
přístup k záplatám a další. Omezená podpora, která je věnována produktům nižších
verzí, se liší především v absenci výroby dalších záplat pro tyto starší verze. Pro
starší produkty již potom společnost IDS Scheer podporu neposkytuje. Dále produkt
disponuje on-line nápovědou, a to jak v podobě klasické windows help, tak manuálu
a nápovědě k jednotlivým metodám v podobě PDF souboru.
2.6.3 Použité zdroje
http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Design_Platform/34490.html
http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Business_Architect/34725.html
http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Business_Designer/34724.html
http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Business_Publisher/34722.html
http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_IT_Architect/34714.html
http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Defense_Solution/34719.html
2.7 Altova UModel 2009
Verze
Výrobce
Cena a typ
licence
(dle Jimaz
s.r.o.)
2009 (vydáno 3. 2. 2009)
Altova, www.altova.com
Professional Edition
1 uživatele (bez SMP/upgradů)
12 520 Kč
1 uživatele (včetně SMP/upgradů na 1 rok)
15 640 Kč
1 uživatele (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
17 520 Kč
5 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
81 770 Kč
10 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
145 060 Kč
20 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
290 610 Kč
50 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
697 160 Kč
Enterprise Edition
Distributor
1 uživatele (bez SMP/upgradů)
18 610 Kč
1 uživatele (včetně SMP/upgradů na 1 rok)
23 260 Kč
1 uživatele (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
26 050 Kč
5 uživatelů (bez SMP/upgradů)
89 270 Kč
5 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
124 980 Kč
10 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
220 350 Kč
20 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
436 170 Kč
50 uživatelů (včetně SMP/upgradů na 2 roky)
JIMAZ, s.r.o., www.jimaz.cz
1 048 500 Kč
pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
NE
30 dní zkušební verze na www.Altova.com/UModel
Windows
nejsou specifikovány
2.7.1 Popis produktu
Altova UModel 2009 je UML modelovací nástroj s bohatým uživatelským rozhraním,
který využívají vývojáři pro vizuální návrh softwarových aplikací a pro analýzu návrhu
současných aplikací. UModel podporuje například generování kódu, reverzní
inženýrství nebo XMI. Navíc je nástroj integrován do širšího balíku produktů firmy
Altova, mezi něž patří například známý XML Spy apod. Mezi hlavní okruh uživatelů
patří softwaroví vývojáři, architekti, projektoví manažeři podílející se na softwarových
projektech, business analytici, manažeři kvality a testeři.
2.7.2 Funkcionalita
Altova UModel 2009 plně podporuje UML 2.2. Konkrétně se jedná o následující typy
diagramů [7, 1]:
• Use case diagramy
• Activity diagramy
• Class diagramy
• Komunikační diagramy
• Komponent diagramy
• Composite structure diagramy
• Deployment diagramy
• Interaction overview diagramy
• Object diagramy
• Package diagramy
• Sequence diagramy
• State machine diagramy
• Timing diagramy
• XSD diagramy
• Profile diagramy
UModel dále plně podporuje platformy Java 1.4, Java 5.0, Java 6.0 C# 1.2, C# 2.0 a
C# 3.0, Visual Basic .NET 8.0, a Visual Basic .NET 9. pro generování kódu, reverzní
inženýrství existující aplikačního kódu a tzv. round-trip engineering UML modelů.
UModel také podporuje novou funkcionalitu Javy 5.0, tj. generické typy a enumerace.
Rovněž podporuje C# generické typy.
2.7-1 Altova UModel 2009 - ukázka několika typů UML diagramů
Ostatní funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
Provázání mezi dokumenty, diagramy
Modelování XML Schémat v UML diagramech
Business process (BPMN) diagramy
Generování zdrojového kódu v Java, C#, a VB.NET jazycích
Reverse engineering of existing Java, C#, and VB.NET code
Reverse engineering of Java, C#, and VB.NET binary files
Synchronizes model and code through round trip engineering
Sharing of subprojects for collaboration or reuse
•
•
•
•
Diagram layers with selective visibility
Generation of customizable project documentation
Support for XMI 2.1 model interchange
Tight integration with Visual Studio and Eclipse
2.7.2.1 Novinky v aktuální verzi
Předchozí verze nástroje nesla označení 2008. Verze 2009 přináší následující
novinky a rozšíření [7, 1] a [7, 2]:
• Podpora UML 2.2 (zahrnující nový typ diagramu – Profile Diagram)
• Automatické generování sekvenčních diagramů v průběhu reverse
engineeringu
• Podpora pro high level automation interface a low level API umožňující přímí
přístup k UML data tree
• Soubory mohou být nově přijaty prostřednictvím URL, pomocí ftp, http nebo
gopher protokolů
• Vylepšení týkající se samotných UML diagramů
2.7.3 Použité zdroje
http://www.jimaz.cz/
http://www.altova.com/products/umodel/uml_tool.html
http://www.altova.com/whatsnew.html#umodel
2.8 Jude/Community
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
5.5 (duben 2009) , JUDE/Share 1.1
Change Vision, Inc, Tokyo, Japonsko
JUDE/Professional – 120$/rok
JUDE/Community – Freeware
JUDE/Share – 2500$/rok (serverová licence)
NE
NE
JUDE/Professional – 20 dní
JUDE/Community – Freeware
Windows XP, Vista
Pentium 4 o výkonu 1 GHz,
512MB operační paměti (1 GB doporučeno),
400MB volného místa na disku pro samotnou aplikaci,
nainstalované prostředí Java [8, 2]
2.8.1 Popis produktu
Nástroj Jude/Community je freeware nástrojem odvozeným od Jude/Professional, u
kterého je nutnost zakoupení licencí pro komerční použití nezbytná. Nástroj nabízí
tvorbu široké škály diagramů definovaných v UML 1.4. 30. září 2008 byla vydána
beta verze 5.4 Jude/Community, která podporuje také diagramy UML 2.0, bohužel
tyto diagramy je možné pouze prohlížet. Tím se dostáváme k omezením tohoto
produktu. Některé diagramy, které jsou zahrnuty ve funkcionalitě Jude/Professional je
možné otevřít pouze pro čtení. Jedná se o již zmíněné diagramy v notaci UML 2.0
Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, CRUD, Flowchart a velice zajímavé
Mind Maps. Jude/Community umožňuje export diagramů do obrázků formátu jpeg,
png. Taktéž je možné vytvořené diagramy vytisknout, avšak na tiskových sestavách
bude zobrazeno logo Jude.
2.8.2 Funkcionalita
• UML 1.4, UML 2.0 (částečně)
o Class diagram
o UseCase diagram
o Statemachine diagram
o Activity diagram
o Sequence diagram
o Communication diagram
o Component diagram
o Deployment diagram
o Composite
o Structure diagram
• DFD (Data Flow Diagram)
• ER diagram
• CRUD
• FlowChart
• Import java souborů, automatická tvorba modelů
• Export do javy, automatická tvorba kostry kódů
• Export diagramů do jpg, png
• Import\Export do C# a C++
[8, 3]
2.8-1 JUDE/Professional – ER diagram
2.8-2 JUDE/Professional - DFD
2.8-3 JUDE/Share
JUDE/Professional
Uvedená funkcionalita se vztahuje právě k této variantě nástroje. JUDE/Professional
navíc podporuje řízení spolupráce mezi projektovými týmy (Reference Project
Management).
JUDE/Community
JUDE/Community je volně nabízená varianta modelovacích nástrojů JUDE. Jak už
bylo uvedeno, funkcionalita nástroje je omezena. Základní je práce s diagramy
v UML 1.4, import a export do jazyku Java a další základní funkce.
JUDE/Share
Jedná se o komunikační nástroj pro podporu sdílení JUDE souborů s jinými uživateli.
Každý uživatel se může dostat k obsahu prostřednictvím webového prohlížeče.
2.8.2.1 Novinky v aktuální verzi
Verze 5.5 už nepodporuje prostředí JAVA 1.4*.
Důležité změny ve verzi 5.5 [8, 1]:
•
Import/Export do C++
•
Zlepšení exportu do HTML
•
Sledování změn mezi diagramy
•
Změna barev názvů modelů
2.8.3 Použité zdroje
http://jude.change-vision.com/judeweb/product/community.html#communityquick
http://jude.change-vision.com/judeweb/product/system.html
2.9 Umbrello UML Modeller
Verze
Výrobce
Cena
2.0 (30. 4. 2008)
Umbrello open source community
http://uml.sourceforge.net/
zdarma - open source produkt (typ licence není
uveden)
Distributor pro ČR
není
Lokalizace
Anglicky, dokumentace (EN, DA, DE, EO, ES, ET, IT,
NL, PT, RU, SV)
není, protože se jedná o open source produkt
především Linux, Unix, lze však provozovat na
Windows i MAC
nejsou specifikovány
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
2.9.1 Popis produktu
Nástroj Umbrello UML Modeller umožňuje vytváření osmi různých UML diagramů i
ER diagramu, využívaných při analýze a návrhu. Nejnovější verze 2.0 je
distribuována jako součást prostředí KDE 4.0 pro platformy Unix a Linux. V současné
době probíhá rovněž úprava programu pro platformu Windows. Ve verzi 2.0 byl,
mimo různých oprav stability a úpravy uživatelských funkcí, implementován standard
UML 2.0. Vzhledem k ceně může být nástroj zajímavý zejména pro menší firmy.
Bohužel zde neexistuje možnost získat oficiální podporu a tak je vývojář nucen při
problémech spoléhat se na ochotu komunity projektu. Dokumentace též není výrazně
aktualizována. Mezi výhody lze zařadit fakt, že díky dostupnosti zdrojových kódů si
může uživatel upravit či doplnit program dle svých potřeb.
2.9.2 Funkcionalita
Umbrello UML Modeller podporuje 8 UML diagramů:
•
Class Diagram
•
•
•
•
•
•
•
Sequence Diagram
Collaboration Diagram
Use Case Diagram
State Diagram
Activity Diagram
Component Diagram
Deployment Diagram
Nástroj umožňuje generovat zdrojový kód ve 12ti různých jazycích a to konkrétně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ActionScript
Ada
C++
C#
CORBA IDL
Java
JavaScript
PHP
Perl
Python
SQL
XMLSchema
Kromě běžného vytváření, editování a kopírování diagramů podporuje nástroj
Umbrello UML Modeller export objektů a diagramů do obrázku formátu PNG.
2.9.3 Použité zdroje
http://uml.sourceforge.net/
2.10 MagicDraw UML
Verze
Výrobce
Cena
MagicDraw UML 16.5 (vyšla 27. 4. 2009)
No Magic Inc.
Klientské licence
SKU Kód
Typ licence
Samostatn
ě
Personal Edition
PRS
€ 125
Standard Edition
STD
€ 425
Professional Edition for Java PRO
JAVA € 765
Professional Edition for C++ PRO
C++
Professional Edition for C#
PRO C#
Architect Edition
ARCH
€ 999
Enterprise Edition
ENT
€ 1,355
Serverové licence
SKU Kód
Teamwork Server, 5 Připojení
Distributor
pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
TS5
Cena licence
€ 1,269
Teamwork Server, 5 až 10 TS10
připojení
€ 2,539
Teamwork
Připojení
€ 5,079
Server,
10+ TS10+
Distribuováno přímo přes e-shop výrobce
Ne
Funkčně omezená verze je dostupná po registraci
Aplikace běží na platformě Java a je kompatibilní
s verzí 5 a výše. OS: Windows NT/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS
X [10, 3]
Klientská verze
Minimální
CPU
PentiumTM
800 MHz
RAM
768 MB
Místo
disku
Doporučené
3, PentiumTM 4, 1.4 GHz nebo
vyšší
1 GB RAM doporučeno; obecně
více paměti zvyšuje dobu
odezvy,
2
GB
RAM
je
doporučeno pro Microsoft™
Windows Vista a každý velký
projekt
na 400MB
Grafické
parametry
800*600
64k barev
400MB a více
@ 1280*1024 @ 64k barev
Týmový Server
Minimální
Doporučené
CPU
PentiumTM
MHz
RAM
512 MB
512 MB či více
Místo na 150 MB*
disku
150 MB* či více
3,
800 PentiumTM 4, 1.4 GHz nebo
vyšší
Plovoucí Server
2.10.1
Místo na
disku
100MB
RAM
512MB
Popis produktu
MagicDraw UML je grafický UML modelovací a CASE nástroj s podporou týmové
spolupráce. Je navržen pro analýzu a návrh objektově orientovaných systémů a
databází. Umožňuje přímé vkládání / generování kódu s podporou jazyků J2EE, C#,
C++, .NET a dalších. Také umožňuje návrh databázových schémat a reverzní
inženýrství.
2.10.2
Funkcionalita
MagicDraw UML je dostupný v šesti různých edicích. Jedná se o „Community“,
„Personal“, „Standard“, „Professional“, „Architekt“ a „Enterprise Edition“. Tyto edice
se výrazně liší rozsahem využitelných funkcí od nejméně vybavené „Community
Edition“ až po plně funkční „Enterprise Edition“.
2.10.2.1
Novinky v aktuální verzi
• Lepší kontrola validity a spelling checker
• Podpora transformace a migrace mezi různými profily
• Zlepšení tisku
• Podpora BPMN 1.1
• Integrace s Eclipse
• Zlepšení sekvenčního diagramu
[10, 2]
2.10.3
Použité zdroje
http://www.magicdraw.com/main.php?ts=navig&cmd_show_newandnoteworthy=1&m
enu=new_and_noteworthy&NMSESSID=c85744783eebdf3d0992e8c6d7688aed
http://www.magicdraw.com/main.php?ts=navig&=&cmd_show=1&menu=product_info
&NMSESSID=20ab14e48f0c
http://www.magicdraw.com/main.php?ts=navig&cmd_show=1&menu=system_requir
ements&NMSESSID=c85744783eebdf3d0992e8c6d7688aed
2.11 Select Architect
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
2.11.1
7.0
Select Business Solutions, Inc.; Trumbull, Connecticut,
Velká Británie
URL: http://www.selectbs.com
1 uživatel: 88050 Kč, 2-4 uživatelé 132075 Kč
LBMS,
URL: http://www.lbms.cz
s.r.o.
Ne
Ano
Windows
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 MHz,
Grafika 1024x768
64MB RAM
300 MB místa na disku
MS ME/2000/XP/200X/Vista
Popis produktu
Select Architect je nástrojem založeným na metodice LBMS. Slouží pro analytiky a
programátory. Rovněž může posloužit pro implementátory databáze díky rozšíření
funkcí datových modelů. Svým pojetím je určen hlavně pro projekty většího
charakteru a to díky své propracovanosti a robustnosti.
2.11.2
Funkcionalita
Dle výrobce [11, 1] jsou hlavními funkcemi tyto:
•
•
•
•
•
sběr požadavků
procesní modelování
objektově orientované modelování v notaci UML
datové modelování
generování kódu a relačních databázových schémat
Podpora technik a metod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
počítačově nezávislý model (CIM)
na platformě nezávislý model (PIM)
na platformě specifický model (PSM)
relační datový model (Entity Relation-ship Diagram)
diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram)
diagram procesních řetězců (Process Thread Diagrams nebo BPMN)
model typových úloh (Use Case)
diagram objektových sekvencí (Object Sequence Diagram) včetně možnosti
animace
diagram tříd (Class Diagram)
stavový diagram (State Transition Diagram)
diagram spolupráce objektů (Object Collaboration Diagram)
diagram aktivit (Activity Diagram)
Dále:
• Reverzace a synchronizace kódu
• Porovnává zdrojový kód s modely v repository, v případě nesrovnalostí nabízí
generování kódu nebo reverzaci modelu
2.11.2.1
Novinky v aktuální verzi
Select Architect verze zaznamenal pokrok hlavně v oblasti datového modelování.
Nyní je možné vytvářet cizí klíče v datových modelech či využít rozšířených datových
typů atributu (odkaz na class, data item, basic type). Rovněž je rozšířen o průvodce
pro vytváření modulů. Při tvorbě diagramů jsou nabízeny konzistentní informace.
Další novinkou je formátování textu textových atributů pomocí RTF. Pro importy a
exporty velice dobře poslouží využití XMI. Při exportu je rovněž možno volit, které
atributy budou do exportu zahrnuty. Poslední z řady novinek je konfigurace
uživatelského rozhraní podle uživatelských rolí. Každý uživatel si může nastavit,
které diagramy mu budou zobrazovány a které ne. Toto platí rovněž pro zobrazování
slovníkových objektů. [11, 2]
2.11.3
Použité zdroje
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/index.html
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/Select-novinky-verze-7-info.htm
2.12 Case studio /Toad Data Modeler
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
2.12.1
3.4.2.6 Beta (Duben 2009) (stabilní verze 3.3)
Quest Software Inc., CHARONWARE, s.r.o., Ostrava,
Czech Republic
Komerční, 479$ na licenci
Per4Mance, http://www.per4mance.cz
Ne, pouze generování dokumentace podporuje různé
znakové sady, včetně české
15-ti denní trial verze jinak nelimitována
Windows 2000/XP/Vista
100 MB volného místa na disku
256 MB RAM
Pentium IV
Popis produktu
Nástroj slouží k návrhu ER diagramů pro velké spektrum databází a je vyvíjen
českou firmou CHARONWARE, která je součástí skupiny QUESTSoftware. Umožní
jak navrhovat nové databáze i upravovat stávající. Nástroj dále obsahuje
funkcionalitu pro kontrolu a testování navržených modelů a generování
dokumentace. Na stránkách [12, 1] je možnost připojit se k vývoji BETA verze
programu. Kdo se k takovému programu připojí, může svými vlastními zkušenostmi a
postřehy software sám vylepšit tím, že je pošle autorskému týmu. Na oficiálních
stránkách programu je možnost se připojit k Yahoo group. Tam si noví ale i
zkušenější uživatelé předávají rady a odpovídají na otázky ohledně software. Práci s
databázemi značně usnadní podpora „reverse engeneering“. Při návrhu jsou
zohledněna jednotlivá specifika vybrané databáze, jako např. referenční integrita,
constraints, domény, triggers apod. Navíc, pomocí Toad Data Modeleru můžete
rovněž provést „reverse engineering“ (zpětné načtení) již existujících databázových
struktur, generovat SQL/DDL skripty, generovat detailní HTML reporty (i s podporou
češtiny) a mnohem více.
2.12.2
Funkcionalita
Mezi základní funkce patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vytváření ER diagramů (logický i fyzický model a konverze mezi nimi)
Podporu velkého množství databází (Oracle, MS SQL, MySQL, Sybase Ase,
Postgre SQL...)
Generování SQL (DDL) skriptů
Podporu „reverse engineering „
Podpora triggers, procedur, pohledů a dalších
Generování HTML a RTF dokumentace
Podpora UNICODE
UNDO a REDO operace
Vybrané novinky Toad Data Modeler 3.4.2.6 BETA [12, 3] a [12, 4]:
•
•
•
•
•
Podpora databáze PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3
Import DDL skriptů z MS SQL Server 2005
Podpora maker
Reportování do formátu PDF nebo RTF
Velké zlepšení GUI
2.12.3
Použité zdroje
www.casestudio.com
http://modeling.inside.quest.com/index.jspa
http://modeling.inside.quest.com/servlet/KbServlet/download/2793-1025393/BETA_3.4.2.6_Release_Notes.pdf
http://www.casestudio.net/forum/viewtopic.php?p=17724&sid=5ce20ed115fc64a09a3
d144a3a9db6fe
2.13 Open System Architekt
Verze
Výrobce
Cena a typ
licence
Distributor
pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
2.13.1
4.0.0 (říjen 2005)
CodeByDesign
GPL, zdarma
Ke stažení na stránkách
výrobce
NE
plná verze zdarma
Multiplatformní (XP,
Linux, Apple, Solaris)
nejsou specifikovány
Popis produktu
Open System Architect (OSA) je na platformě nezávislý nástroj pro návrh systémů
určený především pro návrh ER diagramů. Dále poskytuje podporu pro práci s SQL a
UML. Aplikace je zcela zdarma k použití pod licencí GPL(General public licence).
Vývoj nástroje sponzoruje CodeByDesign a SourceForge.
Hlavní výhodou OSA je, že je open source. Tím se otevírá široké programátorské
veřejnosti, která může vytvářet nezávisle různé nadstavby, úpravy nebo vylepšení.
Problémem OSA je, že si zatím takovou obec nenašel a jako open source zůstává
bez výraznější podpory. Vzhledem k absenci kompletního týmu zatím chybí
dokumentace, seznam chyb a další informace o projektu. Přesto je to plnohodnotný a
užitečný nástroj pro práci s databázemi.
2.13.2
Funkcionalita
• Návrh a validace ER (Entity relationship) logických i fyzických diagramů
• Podpora UML
• SQL editor
• Nezávislost na platformě
[13, 1]
2.13-1 Open System Architect – Logický model
2.13-2 Open System Architect – Fyzický model
2.13-3 Open System Architect – SQL editor
2.13.3
Použité zdroje
www.codebydesing.com
http://sourceforge.net/projects/systemarchitect
2.14 Craft CASE
Verze
Výrobce
Cena a typ
licence
Distributor
pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
2.14.1
2.1 (březen 2009)
CRAFT. CASE, Ltd. ; Londýn, Velká Británie
Craft.CASE - 66500/rok
Craft.CASE Academic – Zdarma pro účely studia
Craft.CASE Demo - Zdarma
Craft.CASE Viewer - Zdarma
E-fractal, s.r.o.
Ne. V češtině není oproti předchozí verzi dostupný
web ani manuál.
Craft.CASE Demo
(http://www.craftcase.com/user/login/?next=/fcgi/download/craft/demo/)
Windows, Mac, Linux
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 MHz,
grafika s rozlišením nejméně 800x600, 256 barev,
80 MB místa na disku,
MS ME/2000/XP/200X/Vista nebo Linux (x86,SPARC/PPC) nebo MAC
Popis produktu
Tento analytický nástroj pochází z české „produkce“ [14, 1] na základě zakázky pro
firmu Deloitte. Firma Deloitte je defacto zakladatelem metodiky BORM. Od roku 2007
je však vyvíjen londýnskou společností CRAFT. CASE, Ltd.. Nástroj slouží pro
modelování, testování a simulaci business procesů. Program slouží v prvé fázi pro
zachycení business analýzy, v další fázi pro modelování IS na konceptuální úrovni.
2.14.2
Funkcionalita
Program slouží jako předchozí verze pro modelování business procesů. Krom tvorby
modelů umožňuje simulaci (pouze pro tyto účely je určen program CraftCASE
Viewer, který slouží pouze pro náhledy na modely a testování obchodních procesů.
Samotný program se dělí, jako předchozí verze do 4 funkčních oblastí (modelů) [14,
4]:
• Interview - zachycuje myšlenkové mapy určitého rozhovoru.
• Business - slouží k modelování business procesů pomocí business diagramů
a business procesů. V těchto diagramech jsou využívány stavy, funkce, role a
datové toky.
• Konceptuální - v konceptuální úrovni jsou využity informace zadané ve fázi
business pro modelování pomocí jazyka UML.
• Hierarchie - v hierarchické úrovni jsou modelovány informace, které lze takto
vyjádřit, typickým je organizační diagram organizace.
Další funkce:
• Reporty - Craft Case umožňuje dokumentaci v PDF nebo HTML.
• Vyhledávání - Craft Case umí prohledat veškeré textové řetězce evidované v
diagramu či tabulkách seznamů.
• Exporty/importy
• Ukládání do XML
2.14.2.1
Novinky v aktuální verzi
Neuvedeno
2.14.3
Použité zdroje
http://www.kii.pef.czu.cz/~merunka/documents/publications/Objekty_2005_Ost
rava.pdf
http://panrepa.org/CASE/jaro2008/case_jaro2008.pdf
http://www.craftcase.com
http://www.craftcase.com/download/quickguide2.0.2.pdf
2.15 Dia
Verze
Výrobce
Cena
Distributor pro ČR
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové
požadavky
2.15.1
0.96.1 (prerelease-0.97)
Free Software Foundation and the authors
GPL, zdarma
Není
ANO
plná verze zdarma
Windows, Unix, Linux
Nejsou specifikovány
Popis produktu
Nástroj Dia se od začátku profiluje především jako jednoduchý a uživatelsky
nenáročný program pro tvorbu různých diagramů. Tomu odpovídá podporovaná
funkcionalita. Dia se zaměřuje především na vizuální stránku a neobsahuje funkce
jako generování kódu, transformace jednotlivých modelů, reverse engineering apod.,
které známe z robustnějších CASE nástrojů. K dispozici je fakt velké množství
diagramů, mezi nejdůležitější patří UML diagramy (ve verzi 1.3), E-R diagramy,
vývojové diagramy, modely procesů (notace BPMN), nebo diagramy počítačových
sítí (k dispozici jsou i tvary pro CISCO). Nalezneme zde i některé méně obvyklé typy
diagramů – např. diagramy elektrických obvodů, diagramy z oblasti chemického
inženýrství nebo kybernetiky či tvary určené pro kreslení map. Výhodou je, že s
využitím XML lze tvary a diagramy i přidávat. Program lze taktéž rozšiřovat pomocí
zásuvných modulů.
2.15.2
Funkcionalita
Program Dia trochu netradičně není tvořen jediným oknem, ale jde o sadu více
jednotlivých panelů a oken (podobný přístup známe například z grafického softwaru
Gimp). Pro některé uživatele nemusí být toto řešení příliš pohodlné. Program je
kompletně počeštěn.
Výhodou programu Dia je to, že je možné kombinovat tvary a objekty z libovolných
dostupných diagramů. U jednotlivých tvarů lze nastavovat obvyklé vlastnosti. Vzhled
diagramu lze přizpůsobit, k dispozici jsou taktéž vrstvy. Chybějící tvary je možné
doplnit pomocí XML popisu či stažením dodatkových balíčků z webu. Napojení na
jiné druhy SW Dia přímo není napojena na žádný další software. Možnosti využití
diagramů v jiných programech je tak omezena na dostupné vstupní a výstupní
formáty (např. lze spolupracovat s Microsoft Visiem s využitím speciálního XML
formátu *.vxd).
Podpora ze strany výrobce/distributora/externí Kvůli GPL licenci nemůžeme u
produktu Dia očekávat klasickou podporu, jak ji známe od komerčních produktů. K
dispozici jsou ale např. diskusního fóra a komitní mailing listy.
Produkt je vylepšován a opravován na základě spolupráce s open source komunitou.
K získávání zpětné vazby a hlášení problému se využívá reportovacího nástroje
Gnome Bugzilla [15, 4].
Další možnosti rozšíření programu představuje podpora skriptů v jazyce Python. Na
domovských stránkách produktu tak můžeme najít skripty např. pro různé možnosti
importu a exportu diagramů. Dia poskytuje nebývale velké množství výstupních
formátů pro vytvořené diagramy. Jde o formáty EPS, SVG, XFIG, WMF, PNG, PS,
PDF, ICO, BMP, JPEG a také zmíněný XML formát, který lze otevřít v Microsoft
Visiu. Stručné shrnutí kladů a záporů Mezi hlavní pozitivní vlastnosti CASE nástroje
Dia patří jednoduché ovládání, GPL licence, podpora Češtiny a množství dostupných
diagramů včetně různých méně tradičních. Taktéž otevřenost produktu a velké
množství vstupních a výstupních formátů je výhodou. Největší nevýhodou je
dozajista absence jakýchkoliv pokročilých funkcí (generování kódu apod.), což
odsuzuje produkt Dia do role méně užitečného CASE nástroje.
2.15-1 DIA 0.96.1 – Ukázka UML
2.15.2.1
Novinky v aktuální verzi
Skoro po dvouleté pauze pokračuje vývoje nástroje DIA a v blízké době se objeví
nová verze (0.97). Už teď je ke stažení prerelease [15, 3]. Kromě opravy řady chyb
0.97 nabídne:
• Lepší práci s texty, přizpůsobení textu (otáčení).
• Úpravy více objektů najednou.
• Nové uživatelské rozhraní
• PDF výstupy.
• Tisk ve vysoké kvalitě na různých platformách.
2.15.3
Použité zdroje
http://projects.gnome.org/dia/
http://live.gnome.org/Dia
http://download.gnome.org/sources/dia/0.97/
http://bugzilla.gnome.org/
3 Porovnání jednotlivých nástrojů
Aby byl pohled na popisované CASE nástroje ucelenější, je v této kapitole uvedena
tzv. srovnávací tabulka. V minulé verzi tohoto dokumentu byla vytvořena tzv.
sumarizační tabulka nových verzí obsahující popisy nových verzí, klady a zápory
jednotlivých CASE nástrojů. Z našeho pohledu však tyto klady a zápory nebyly
sepsány jednotně a kompletně pro všechny popisované nástroje. Např. u záporů
jednoho z nástrojů je uvedena placená podpora, přičemž tento zápor se vyskytuje
také u jiných z uvedených nástrojů, ale to v tabulce již chybí.
Srovnávací tabulka uvedená v této práci se snaží těmto nedostatkům vyhnout tím, že
je založena na přesně specifikovaných kritériích a pro každý z nástrojů je splnění
jednotlivých kritérií jednoznačně stanoveno.
3.1 Popis kritérií
U každého z kritérií je uveden stručný popis, který dostatečně specifikuje a vymezuje,
co je pod tímto kritériem myšleno (včetně stanovení rozsahu). Při sestavování kritérií
bylo vycházeno z vlastních zkušeností a [16, 1]. Speciálním kritériem, které v popisu
není zahrnuto a nevyskytuje se ani ve srovnávací tabulce, je kritérium cenové. Cenu
lze totiž vyhodnocovat až na základě konkrétních potřeb a požadavků a nelze proto
jednoznačně stanovit, který z nástrojů je cenově výhodný a který naopak není.
Splňuje nástroj požadavky procesu vývoje vašeho systému?
Vývoj systému (obecně vzato jakéhokoliv projekt) se zpravidla řídí určitou metodikou.
Vhodné je proto zvolit takový nástroj, který používá vámi zvolenou metodiku namísto
toho, abyste se určité metodice museli podřizovat vy. Některé z nástrojů podporují
dokonce více metodik najednou. Existence a používání více metodik v jednom
projektu může znamenat urychlení práce či zpřehlednění určitých procesů, např.
analýzy a návrhu. Na druhou stranu může používání více metodik znamenat
zanesení nekonzistence a složitosti do projektu.
Jakou notaci nástroj podporuje?
Notace je interpretací metodiky. Občas je nepřesně spojována s metodikou, avšak ve
skutečnosti může mít jedna metodika několik notací. Obecně by notace měla být
jednoznační, přehledná a komplexní. Příkladem notace je notace UML (Unified
Modelling Language), která se v současnosti stává standardem pro interpretaci
objektových metodik.
Je nástroj modulární?
Při vývoji systému nejsou vždy nezbytné všechny prostředky nástroje. Některé
moduly budete potřebovat jenom v určitém čase a ne po celou dobu vývoje, některé
moduly naopak nebudete potřebovat vůbec. Např. nemá cenu vlastnit generátor
modelů do nějakého programovacího jazyka, když se tento jazyk v projektu nijak
nevyužije. Stejně tak je zbytečné mít k dispozici generátor jazyka ve chvíli, kdy je
prováděna analýza a tento generátor zřejmě nebudete potřebovat. Pravděpodobně
nejlepším řešením je forma licencí na jednotlivé moduly, kdy je možné si zakoupit
celý nástroj a sadu časově omezených licencí. V případě, že budete potřebovat
rozšíření o další modlu, není zapotřebí nic instalovat a pouze se aktivuje licence.
Jak silnou má nástroj repository? Je v databázi nebo v souborech?
Repository je jádrem každého CASE nástroje. Měla by být dostatečně robustní, aby
zvládla velké projekty a mnoho uživatelů (za předpokladu, že to projekt vyžaduje),
disponovala dostatečně rychlou odezvou a byla přenosná mezi platformami (pokud
se projekt vyvíjí na více platformách). Některé z nástrojů mají souborově založenou
repositury, většina databázově. Důležité je, na jaké databázové platformě může být
repositury založena, popř. zda může být založena na více databázových platformách.
Je nástroj otevřený a přístupný modifikacím?
Neexistuje CASE nástroj, který by vyhověl všem projektům a všem nárokům
uživatelů. Každý projekt vyžaduje určité úpravy nástrojů. Praxe říká, že mnoho
projektů nebylo úspěšně dokončeno, protože vývojové nástroje nebylo možné
přizpůsobit potřebám projektu. Je velice výhodné, skoro nezbytné, aby CASE
disponoval nějakým jazykem, kterým je jej možné upravovat. Nejlépe, když jsou s
nástrojem dodávány zdrojové kódy jeho modulů nebo jeho repository užívá
standardní rozhraní (např. OLE2). Potom už není problém vytvořit si například vlastní
generátor. Stačí se podívat, jak je udělán generátor jiný. Teprve nad dostatečně
kvalitní a otevřenou repository lze provádět customizaci.
Co správa projektu?
Řízení přístupu jednotlivých uživatelů nástroje ke komponentám vyvíjeného systému.
Je zřejmé, že analytik má jiná práva než tester. CASE musí být schopen rozlišovat
různé role uživatelů. Manažer často potřebuje okamžitě zjistit aktuální stav projektu.
Informace o stavu musí být CASE schopen v nějakém přehledném stavu dodat. Není
to dokumentace, ale spíše jaká si forma reportů, které podávají jednoznačné a
dostačující informace lidem seznámeným s projektem.
Jaký je komfort ovládání?
Za komfort ovládání lze považovat cokoliv, co může usnadnit práci nebo ji urychlit.
Sledujte, zda nástroj disponuje kvalitním systémem „horkých kláves“. Rád bych uvedl
několik příkladů: když vytváříte nějakou komponentu diagramu (např. třídu), můžete
její název napsat přímo nebo se musíte k témuž proklikat několika dialogovými okny?
Jsou možnosti zvětšování a zmenšování diagramů plynulé nebo po skocích? Můžete
jednoduše pohybovat částí diagramu? Disponuje editor diagramu funkcí UNDO?
Vytváří nástroj automaticky dokumentaci? Lze tvorbu ovlivnit?
Repository obsahuje velké množství informací, které je nutno rozumně
dokumentovat. Jen těžko to lze ručně z reportů projektu. CASE by měl mít možnost
generovat dokumentaci, založenou na určitých pravidlech. Kvalitní CASE mají
možnost dopředu specifikovat, co má být v dokumentaci obsaženo, takže lze vytvářet
různou dokumentaci např. pro manažery a pro testery
Disponuje nástroj možností round trip engineeringu?
Round trip engineering znamená, že nástoj bud podporovat automatické změny v
designovém modelu podle změn ve zdrojovém kódu a naopak. Toto umožňuje
mnohem lepší pochopení komunikace mezi návrhářem systému a jeho
programátorem.
Disponuje nástroj možností reverse engineeringu?
Reverse engineering je více méně nadřazená množina k round-trip engineeringu. Je
to metoda, která pomocí zdrojového kódu dokáže automaticky vytvářet návrh. Pokud
tedy máme k dispozici nějaký funkční kód, který byl do této doby používán, jsme na
jeho základě schopni vytvořit stávající model. Toto je vhodné při počátečních fázích
analýz, kdy épe pochopíme stávající stav
Je zajištěn autorizovaný přístup uživatelů ke komponentám navrhovaného
systému?
Podstatná součást nástroje je rozpoznávání, kdo v danou chvíli s modelem pracuje.
CASE nástroj by měl v zájmu bezpečnosti a možného auditingu obsahovat
mechanismy, které kontrolují identitu pracovníka. Kromě samostatného zjištění
identity by měl nástroj disponovat i možností rozlišovat skupiny uživatelů nástroje.
Jak nástroj podporuje verzování a sdílení komponent?
Verzování je jedním z klíčových prvků, pokud se na tvorbě modelů podílí rozsáhlejší
tým. Možnost verzovat označuje automatickou schopnost uchovávat starší fáze
vývoje uložené a správně očísllované. Číslování by mělo být možné nechat defaultní.
Na druhou stranu by CASE nástroj moh umožnit nastavit vlastní stupnice a přístupy,
jak bude docházet k úpravám verzí, jejich ukládání, stahování, možnosti zamykání, s
čímž se pojí i možnost sdílení komponent, které jsou ve vývoji.
3.2 Srovnávací tabulka
Následující srovnávací tabulka názorně zobrazuje splnění jednotlivých kritérií. Pro
zjednodušení a lepší orientaci byla kritéria rozdělena do několika skupin. Kritéria ve
skupině „Individuální hodnocení“ jsou subjektivní a lze je obtížně objektivizovat.
Hodnoty zde vyplněné odpovídají našim dojmům ze srovnávaných nástrojů. U této
skupiny bylo použito hodnocení jako ve škole, tzn. 1 - 5, přičemž 1 znamená nejlepší
a 5 nejhorší. U ostatních kritérií je vyplněno buď A (ano), N (ne), N/A (údaj
nedostupný), případně je uveden slovní či číselný popis.
3.3 Shrnutí
Vyplněná tabulka je spíše orientační. Úmyslem nebyla konečná struktura kritérií a nástrojů.
Cílem je začít s objektivnějším hodnocením CASE nástrojů a umožnit tak jejich srovnání.
Určitě by bylo zajímavé např. nahradit subjektivní hodnocení celého nástroje (na konci
tabulky) nějakým bodováním podle splněných kritérií. Samozřejmě se do budoucna
předpokládá i rozšíření kritérií, nebo doladění chybějících míst. Tabulka by tak měla
poskytovat výstupní informace z přehledu CASE nástrojů tuzemského trhu.
4 Zdroje
[CASE, 1]
CASE-Computer Aided Systems Engineering. OpenSoul. [online].
Dostupné z : http://www.panrepa.org/CASE
Microsoft Visio
[1, 1]
Přehled aplikace Microsoft Visio 2007. oficiální web výrobce
[online]. [cit. 2009-14-05]. URL:
http://www.microsoft.com/cze/office/programs/visio/overview.mspx
[1, 2]
Systémové požadavky verze produktů systému Microsoft Office
2007. oficiální web výrobce [online]. [cit. 2009-14-05]. URL:
http://www.microsoft.com/cze/office/sysreq/default.mspx
SyBase PowerDesigner
[2, 1]
Základní informace o PowerDesigneru, oficiální web výrobce
[online].[cit.2009-14-05]. URL:
http://www.sybase.cz/index.php?option=com_content&view=article
&id=3&mid=24
[2, 2]
Product overview, oficiální web výrobce [online]. [cit. 2009-14-05].
URL:
http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesign
er/powerdesigner15
Oracle Designer
[3, 1]
Oracle Designer Documentation, oficiální web výrobce [online].
[cit. 2009-14-05]. URL:
http://www.oracle.com/technology/products/designer/documentation.
html#10gR2
[3, 2]
Bugs Fixed in Oracle Designer, oficiální web výrobce [online]. [cit.
2009-14-05]. URL:
http://www.oracle.com/technology/products/designer/supporting_doc
/Des10gR2_10125/deshlp72/ref/des2k/buglist_10gR2.htm
Enterprise Architekt
[4, 1]
Enterprise Architect 7.5, Oficiální web výrobce [online]. [cit. 200916-05]. URL: http://www.sparxsystems.com/products/ea/index.html
[4, 2]
Edice Enterprise Architektu, Oficiální web výrobce [online]. [cit.
2009-16-05].
URL:http://www.sparxsystems.com/products/ea/editions.html
[4, 3]
Základní informace o Enterprise Architect 7.5, Oficiální web výrobce
[online]. [cit. 2009-16-05].
URL:http://www.sparxsystems.com/products/ea/7.5/index.html
Rational Software Modeler
[5, 1]
Základní rysy a výhody Rational Software Modeleru. Oficiální web
výrobce. [online]. [cit. 2009-17-05]. URL: http://www01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/features/index.html?S_CMP=rnav
[5, 2]
Oficiální web výrobce Rational Software Modeler [online]. [cit. 200917-05]. URL: http://www01.ibm.com/software/rational/support/?S_TACT=105AGX15&S_CMP
=LP
[5,3 ]
Podpora, Oficiální web výrobce Rational Software Modeler [online].
[cit. 2009-17-05]. URL: http://www01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=swg24022000
IDS Sheer Aris Design Platform
[6, 1]
ARIS Business Architekt, Oficiální web výrobce Sheer Aris Design
Platform [online]. [cit. 2009-19-05]. URL: http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Business_Architect/34725.ht
ml
[6, 2]
ARIS Business Designer, Oficiální web výrobce Sheer Aris Design
Platform [online]. [cit. 2009-19-05]. 2008.: URL: http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Business_Designer/34724.ht
ml
[6, 3]
ARIS Business Publisher, Oficiální web výrobce Sheer Aris Design
Platform [online]. [cit. 2009-19-05]. 2008.: URL: http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Business_Publisher/34722.ht
ml
[6, 4]
ARIS IT Architekt, Oficiální web výrobce Sheer Aris Design Platform
[online]. [cit. 2009-19-05]. 2008.: URL: http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_IT_Architect/34714.html
[6, 5]
ARIS Defense Solution, Oficiální web výrobce Sheer Aris Design
Platform [online]. [cit. 2009-19-05]. 2008.: URL: http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Software/ARIS_Defense_Solution/34719.ht
ml
Altova UModel 2009
[7, 1]
Informace o produktu JUModel. Oficiální web výrobce. [cit. 200905-15].Dostupný z WWW:
http://www.altova.com/products/umodel/uml_tool.html
[7, 2]
Nové funkce produktu. Oficiální web výrobce. [cit. 2009-0515].Dostupný z WWW:
http://www.altova.com/whatsnew.html#umodel
[7, 3]
Oficiální web distribuora, dostupné z : http://www.jimaz.cz/
Jude/Community
[8, 1]
Informace o produktu JUDE/Professional. Oficiální web výrobce.
[cit. 2009-05-19].Dostupný z WWW: http://jude.changevision.com/jude-web/product/professional.html
[8, 2]
Systémové požadavky. Oficiální web výrobce. [cit. 2009-05-19].
Dostupný z WWW: http://jude.change-vision.com/judeweb/product/system.html
[8, 3]
Specifikace. Oficiální web výrobce. [cit. 2009-05-19]. Dostupný z
WWW: http://jude.change-vision.com/judeweb/product/function.html
Umbrello UML Modeller
[9, 1]
Umbrello open source community. WEB výrobce. [Online] [Citace:
20. 05 2009.] http://uml.sourceforge.net/
MagicDraw UML
[10, 1]
Domovská stránka MagicDraw, dostupné z :
http://www.magicdraw.com/
[10, 2]
MagicDraw UML, Introducing MagicDrawTM. WEB výrobce.
[Online] [Citace: 19. 05 2009.]
http://www.magicdraw.com/main.php?ts=navig&NMSESSID=
20ab14e48f0c5b8c9e5030b0af8f34f9&cmd_show=1&menu=feature_
list&NMSESSID=20ab14e48f0c5b8c9e5030b0af8f34f9
[10, 3]
MagicDraw UML, System Requirements. WEB výrobce.
[Online] [Citace: 19. 05 2009.]
http://www.magicdraw.com/main.php?ts=navig&cmd_
show=1&menu=system_requirements&NMSESSID
=c85744783eebdf3d0992e8c6d7688aed
Select Architekt
[11, 1]
www.LBMS.cz, Select Architect, O nástroji. WEB výrobce.
[Online] [Citace: 20. 05 2009.]
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/index.html
[11, 2]
www.LBMS.cz, Select Architect, Novinky verze 7.0. WEB
výrobce. [Online] [Citace: 20. 05 2009.]
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/Select-novinky-verze7-info.htm
Case studio /Toad Data Modeler
[12, 1]
] www.CASESTUDIO.com, Quest Software Inc., Toad Data
Modeler v. 3.3. WEB výrobce. [Online] [Citace: 22. 05 2009.]:
www.casestudio.com
[12, 2]
© 2009 Quest Software, Inc, Modeling Community. WEB
výrobce. [Online] [Citace: 22. 05 2009.]
http://modeling.inside.quest.com
[12,3]
© 2009 Quest Software, Release Notes – BETA 3.4.2.6. WEB
výrobce. [Online - PDF] [Citace: 22. 05 2009.]
http://modeling.inside.quest.com/servlet/KbServlet/download/2793102-5393/BETA_3.4.2.6_Release_Notes.pdf
[12, 4]
www.CASESTUDIO.com, Quest Software Inc.,Case Studio
Forum. WEB výrobce. [Online] [Citace: 22. 05 2009.]
http://www.casestudio.net/forum/
viewtopic.php?p=17724&sid=5ce20ed115fc64a09a3d144a3a9db6fe
Open System Architekt
[13, 1]
Oficiální web výrobce Open System Architekt [online]. 2008.
Dostupný z WWW: http://www.codebydesign.com/
[13, 2]
Project web open system architekt [online]. 2008. Dostupný z WWW:
http://sourceforge.net/projects/systemarchitect
Craft CASE
[14, 1]
Modelování podle metody BORM pomocí nástroje Craft Case
[online]. 2005 [cit. 2008-10-15]. Dostupný z WWW:
http://www.kii.pef.czu.cz/~merunka/documents/
publications/Objekty_2005_Ostrava.pdf
[14, 2]
Přehled nástrojů Craft Case na tuzemském trhu [online]. 2008 [cit.
2008-10-16]. Dostupný z WWW:
http://panrepa.org/CASE/jaro2008/case_jaro2008.pdf
[14, 3]
Oficiální web výrobce [online]. 2008 [cit. 2009-20-05]. Dostupný z
WWW: http://www.craftcase.com
[14, 4]
Craft.Case quick guide [online]. 2008 [cit. 2008-10-17]. Dostupný z
WWW: http://www.craftcase.com/download/quickguide2.0.2.pdf
Dia
[15, 1]
DIA. původní domovská stránka. dostupné z :
http://projects.gnome.org/dia/
[15, 2]
DIA. domovská stránka, dostupné z : http://live.gnome.org/Dia
[15, 3]
Download Dia .97(prerelease). dostupné z :
http://download.gnome.org/sources/dia/0.97/
[15, 4]
Reportovací nástroj Gnome Bugzilla, domovská stránka, dostupné z :
http://bugzilla.gnome.org/
Kritéria
[16, 1]
KOPŘIVA, Petr. Vyberte správný CASE - Stopařův průvodce CASE
nástroji. Komix. [Online] [Citace: 23. 05 2009.]
http://www.komix.cz/Tisk/Clanky/Historie/Spravny_CASE.aspx.

Podobné dokumenty

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu přístupu k vývoji aplikací v podobě Model Driven Architecture (MDA). Metodika LBMS Development Method v popisu jednotlivých činností specifikuje způsob využití prostředí Select pro danou činnost, t...

Více

Přehled CASE na trhu

Přehled CASE na trhu Podpora ze strany dodavatele................................................................................................................. 89 Hodnocení .............................................

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Computer Aided Software Engineering, tedy počítačová podpora softwarového inženýrství. Ta je v literatuře více zažitá, avšak pro účel naší práce se kloníme spíše k jinému, méně používanému významu....

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Taylor............................................................................................................................................ 37 Jude Community....................................

Více

Nástroje meta-CASE

Nástroje meta-CASE Její aplikace i v oblasti CASE však byla oproti jiným odvětvím zpožděna vlivem relativně vysokých nákladů na vývoj tohoto druhu software. (Metacase, 2004) Nikomu se zkrátka nevyplatilo do toho inve...

Více

modelování business procesů a dalších aspektů business systému

modelování business procesů a dalších aspektů business systému Open Modelsphere 3.1 .................................................................................................................................... 32 StarUML ...................................

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Cílem této práce je poskytnout souhrnný přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu. Tato práce navazuje na řadu předcházejících prací věnujících se stejnému tématu, vytvořených pro předmět 4IT450 – Co...

Více

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU Hodnocení ........................................................................................................................................... 71 Open System Architect .........................

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu generování zdrojového kódu z modelu, zpětné vytvoření modelu podle existujícího zdrojového kódu, synchronizaci modelu a zdrojového kódu a vytvoření dokumentace z modelu. Tato práce poskytuje přehle...

Více