prepositions ii.

Komentáře

Transkript

prepositions ii.
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0499
Název školy
Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.
Název materiálu
VY_32_INOVACE_358_AJ_38
Autor
Mgr. Pavla Matýsková
Tematický okruh
Anglický jazyk
Ročník
4. dálková forma
Datum tvorby
Leden 2014
Anotace
Tento výukový materiál slouží k zopakování učiva předložky –
prepositions, druhá část. Nejprve je učivo vysvětleno, poté si žáci procvičí
učivo na větách a nakonec zkontrolují s učitelem. Učitel promítne materiál
na dataprojektoru.
Zdroje
PAULEROVÁ, Eva. Oxford maturita excellence: příprava k maturitě
základní úrovně. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2010, 197 s.
ISBN 978-0-19-443022-7.
PREPOSITIONS II.
Mgr. Pavla Matýsková
PŘEDLOŽKY ČASOVÉ
At
 Předložku at užíváme pro vyjádření přesného času.
 I have a meeting at 9am.
 The shop closes at midnight.
 Jane went home at lunchtime.
 He is not here at the moment.
Dále ji užíváme v následujících spojeních: at night, at the
weekend, at Christmas/Easter, at the same time, at present.
 The stars shine at night.
 I don’t usually work at the weekend.
 I stay with my family at Easter.
 We finished the exercise at the same time.
 He’s not in at present, can you call later?

In
Předložku in užíváme ve spojení s měsíci, roky, stoletími
a pro vyjádření dlouhých časových období.
 In England, it often rains in April.
 Do you think we will spend holidays in space in the
future?
 He was born in 1995.
 The Stone Bridge in Pisek was built in the 13th century.

Dále ji užíváme pro vyjádření těchto částí dne: in the
morning(s), in the afternoon(s), in the evening(s).
 Bill has to study in the evening, he has a test tomorrow.
 Petra goes jogging in the mornings.

On
 Předložku on užíváme s daty a jednotlivými dny.
 Do you go to school on Saturdays?
 Will you be with your family on Christmas Day?
 My birthday is on 15 March.












Dále ji užíváme, chceme-li vyjádřit určitou část konkrétního dne.
I always sleep long on Saturday mornings.
On Monday evening I’m going to go to the cinema.
Pozor! S časovými výrazy last, next, every a this neužíváme
předložky at, in nebo on.
I went to Paris last spring.
NE in last spring
He will be back next weekend.
NE at next weekend
Will you be at home this evening?
NE in this evening
Do you play basketball every Tuesday night?
NE on every Tuesday night
PŘEDLOŽKY VYJADŘUJÍCÍ PŮVODCE DĚJE

Předložka by vyjadřuje v trpných větách původce děje.

Romeo and Juliet was written by Shakespeare.

Předložka with vyjadřuje nástroj nebo pomůcku.

He was killed with a knife.
A. PŘEDLOŽKY ČASOVÉ - COMPLETE THE GAPS
WITH AT, IN, ON OR NOTHING (-).
1) I couldn’t sleep, I woke up _____ 3 a. m.
2) Rob’s going to visit us _____ the weekend.
3) The exhibition started _____ last week.
4) We always go skiing _____ February.
5) He was born _____ June 12.
6) The Czechoslovak Republic was established _____
1918.
7) My grandparents are coming _____ Friday evening.
8) I’m sure I’ll see Dean _____ the afternoon.
9) We have English _____ Monday, Wednesday and Friday.
10) Jack and Hannah are moving _____ next month.
11) I lost my umbrella _____ yesterday.
12) We shouldn’t have eaten so much _____ Christmas.
13) People sing Auld Lang Syne _____ New Year’s Eve.
14) The sun shines a lot _____ summer.
15) I usually go to bed _____ midnight.
16) You must submit the report _____ the beginning of October.
B. PŘEDLOŽKY VYJADŘUJÍCÍ PŮVODCE DĚJECOMPLETE THE SENTENCES USING BY OR WITH.
1) The victim was shot ________ a revolver.
2) The suspect was questioned ________ the police.
3) Oliver Twist is one of the novels written ________
Charles Dickens.
4) Anne Boleyn was executed ________ a sword.
5) The castle was built ________ our ancestors five
hundred years ago.
6) My brother was mugged ________ an unknown male
and wounded ________ a knife.
SOLUTION
A
1) at
2) at
3) 4) in
5) on
6) in
7) on
8) in
9) on
10) –
11) –
12) at
13) on
14) in
15) at
16) At
B
1) with
2) by
3) by
4) with
5) by
6) by, with

Podobné dokumenty