Kapitola 4: správa systému

Komentáře

Transkript

Kapitola 4: správa systému
Thecus
Série N8900
Série N12000
Série N16000
N5550/N6850/N8850/N10850
N7700PRO V2/N8800PRO V2
Uživatelská pøíruèka
Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku
Thecus a jména produktů, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní
značkou firmy Thecus Technology Corp. Microsoft, Windows a logo Windows jsou
chráněnou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation. Apple, iTunes a
Apple OS X jsou chráněnými obchodními značkami společnosti Apple Computers,
Inc. Další zmíněné obchodní značky a jména jsou vlastnictvím jejich odpovídajících
majitelů. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Copyright © 2012 Thecus Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena.
O této uživatelské příručce
Veškeré informace zde uvedené byly pečlivě ověřeny, aby byla zajištěna jejich
správnost. Pokud přesto narazíte na chybu, bude rádi, pokud nás na ni upozorníte.
Thecus Technology Corporation si vyhrazuje právo změnit obsah příručky bez
předchozího upozornění.
Jméno výrobku: Série N8900/Série N12000/Série
N16000/N5550/N6850/N8850/N10850/N7700PRO V2/N8800PRO V2
Verze příručky: 3.1
Datum vydání: květen 2012
Omezená záruka
Thecus Technology Corporation garantuje, že veškeré součásti produktů Thecus
NAS jsou důkladně testovány předtím, než opustí výrobní zařízení a měly by fungovat
korektně v případě správného užívání. V případě nefunkčností systému jsou Thecus
Technology Corporation nebo její místní zastoupení a prodejci povinni, v souladu se
záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze
pokud se závada objeví během záruční lhůty a výrobek byl používán standardně.
Thecus Technology Corporation není zodpovědná za poškození nebo ztrátu dat, která
mohla být způsobena nefunkčností jejího produktu. Důrazně doporučujeme, aby
uživatelé prováděli pravidelné zálohování dat.
2
Bezpečnostní upozornění
Z důvodu vaší bezpečnosti pročtěte a dbejte na následující upozornění:
Předtím než začnete zapojovat IP úložiště Thecus, pročtěte si důkladně tuto
příručku.
Vaše nové IP úložiště Thecus je složitým elektronickým zařízením.
Nepokoušejte se ho za žádných okolností opravovat. V případě poruchy ihned
zařízení vypněte a přivolejte technika autorizovaného centra. Další detaily
vám poskytne váš prodejce.
Na přívodní šňůře NESMÍ nic stát a přívodní šňůra NESMÍ být umístěna tak,
aby na ni bylo možné stoupnout. Podobně umístěte i ostatní kabeláž, aby na ni
nebylo možné stoupnout nebo o ni zavadit.
IP úložiště Thecus může normálně fungovat v teplotním rozmezí mezi 5 a 40
stupni Celsia v relativní vlhkosti mezi 20 a 85 procenty. Používání IP úložiště
Thecus v extrémních podmínkách může zařízení poškodit.
Ujistěte se, že IP úložiště Thecus je připojeno k elektrické síti poskytující
korektní hodnoty proudu a napětí (AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 3A). Připojení
IP úložiště Thecus k elektrickému rozvodu produkujícímu nevhodné napětí a
proud může zařízení poškodit.
Nevystavujte IP úložiště Thecus vlhkosti, prachu nebo korozivním
kapalinám.
Nestavějte IP úložiště Thecus na nerovný povrch.
Nevystavujte IP úložiště Thecus přímému slunečnímu záření a jiným
zdrojům extrémních teplot.
K čištění IP úložiště Thecus nepoužívejte chemikálie a aerosoly. Odpojte
zařízení ze sítě a odpojte i ostatní kabeláž před čištěním.
Neumisťujte v blízkosti IP úložiště Thecus jakékoli objekty, které by bránily
ventilaci a způsobovaly tak možné přehřátí zařízení.
Obalový materiál nesmí být v dosahu dětí.
Pokud zařízení vyhazujete, dodržujte prosím místní předpisy pro zacházení s
elektronickým odpadem a chraňte životní prostředí.
3
Obsah
Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku ............... 2
O této uživatelské příručce .......................................................... 2
Omezená záruka ......................................................................... 2
Bezpečnostní upozornění ............................................................ 3
Kapitola 1: Úvod.......................................................................... 7
Přehled ..................................................................................................7
Nejdůležitější vlastnosti výrobku...........................................................7
Obsah balení..........................................................................................9
Přední panel ........................................................................................10
Zadní Panel..........................................................................................23
Kapitola 2: Instalace zařízení .................................................... 34
Přehled ................................................................................................34
Dříve než začnete ................................................................................34
Zapojení kabeláže................................................................................34
Kapitola 3: První nastavení........................................................ 37
Přehled ................................................................................................37
Průvodce nastavením Thecus ..............................................................37
Nastavení pomocí LCD displeje (N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550)
............................................................................................................40
Ovládání OLED (neplatí pro N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550) .....42
Kopírování USB....................................................................................43
Příklad postupu nastavení systému .....................................................43
Kapitola 4: správa systému ....................................................... 46
Přehled ................................................................................................46
Webové rozhraní správy ......................................................................46
Mé oblíbené ................................................................................. 47
Odhlásit....................................................................................... 49
Výběr jazyka ................................................................................ 49
Systémové informace ..........................................................................50
Systémové informace.................................................................... 50
Stav systému/služby ..................................................................... 50
Protokoly ..................................................................................... 51
On-line registr.............................................................................. 53
Správa systémového protokolu....................................................... 53
System Monitor (Sledování systému) .............................................. 55
Správa systému ...................................................................................57
Čas: nastavení systémového času................................................... 57
Konfigurace upozornění ................................................................. 58
Upgrade firmwaru ......................................................................... 59
Plánované zapnutí/vypnutí ............................................................. 59
Heslo správce............................................................................... 60
Správa konfigurace ....................................................................... 61
Výchozí tovární nastavení .............................................................. 62
Reboot a vypnutí .......................................................................... 62
Kontrola souborového systému....................................................... 62
Probuzení z LAN (WOL) ................................................................. 64
Podpora SNMP.............................................................................. 65
Přihlášení do UI ............................................................................ 65
Systémová síť ......................................................................................66
Síť .............................................................................................. 66
4
DHCP/RADVD ............................................................................... 67
Agregace připojení ........................................................................ 68
Přidaná LAN ................................................................................. 71
Správa úložiště ....................................................................................72
Disk Information (Informace o discích) ............................................ 72
RAID Management (Informace RAID) .............................................. 75
Stohování NAS ............................................................................. 88
ISO montáž ................................................................................. 94
Share Folders (Sdílená složka) ....................................................... 97
Seznam přístupových oprávnění (ACL) ke složkám a podsložkám .................101
iSCSI ........................................................................................ 103
Tenké poskytnutí iSCSI ............................................................... 109
LUN ACL .................................................................................... 110
Volba Pokročilé........................................................................... 111
Vysoká dostupnost (pouze řada N12000/řada N16000) ................... 113
Autentizace uživatelů a skupin ..........................................................121
Podpora ADS/NT......................................................................... 122
Konfigurace místního uživatele ..................................................... 124
Konfigurace místní skupiny .......................................................... 126
Dávkově vytvořit uživatele a skupiny ............................................ 128
Uživatelská kvóta........................................................................ 129
Autentizace uživatelů a skupin...................................................... 129
Podpora LDAP ............................................................................ 130
Síťová služba .....................................................................................130
Samba/CIFS............................................................................... 130
AFP (Apple Network Setup) .......................................................... 131
Nastavení NFS............................................................................ 132
FTP ........................................................................................... 133
TFTP ......................................................................................... 134
Webová služba ........................................................................... 135
UPnP ......................................................................................... 136
Nastavení Bonjour ...................................................................... 136
SSH .......................................................................................... 137
DDNS........................................................................................ 137
UPnP Port Management (Správa portů UpnP) ................................. 138
Aplikační server.................................................................................140
Server iTunes® .......................................................................... 140
Instalace modulů ........................................................................ 141
Automatická instalace modulu ...................................................... 141
Záloha ...............................................................................................143
Dual DOM (pouze řada N12000/N16000/N8900)............................. 143
Cílový server Rsync..................................................................... 143
Rsync........................................................................................ 144
Záloha a obnova ACL .................................................................. 146
Vypalování dat ........................................................................... 148
Thecus Backup Utility .................................................................. 150
Windows XP Data Backup ............................................................ 151
Apple OS X Backup Utilities.......................................................... 152
Externí zařízení .................................................................................152
Informace o tiskárně ................................................................... 152
Zdroj nepřerušitelného napájení ................................................... 157
Kapitola 5: Tipy a triky ............................................................ 159
Rozšiřování kapacity USB a eSATA ....................................................159
Vzdálená správa ................................................................................159
Část 1 - Vytvoření DynDNS účtu ................................................... 159
Část 2 - Povolit DDNS na routeru.................................................. 160
Část 3 - Nastavení virtuálních serverů (HTTPS)............................... 160
5
Nastavení softwaru firewallu.............................................................160
Nahrazení poškozených pevných disků..............................................161
Poškození pevného disku ............................................................. 161
Nahrazení pevného disku ............................................................. 161
Automatická obnova RAID ........................................................... 161
Kapitola 7: Řešení problémů..............................................................162
Zapomněl jsem svou síťovou IP adresu .............................................162
Nemohu namapovat síťový disk ve WIndows XP ...............................162
Obnovení továrního nastavení ...........................................................162
Problémy s časem a datem ................................................................163
Dual DOM podpora pro dvojí ochranu ................................................163
Dodatek A: Zákaznická podpora............................................... 164
Dodatek B: Základy RAID ........................................................ 165
Přehled ..............................................................................................165
Výhody ..............................................................................................165
Zvýšený výkon...................................................................................165
Bezpečnost dat ..................................................................................165
Úrovně RAID......................................................................................165
Příloha C: otevření horního krytu............................................. 168
Řada N8900:......................................................................................168
Řada N12000:....................................................................................169
Řada N16000:....................................................................................169
Dodatek D: Základy Active Directory........................................ 170
Přehled ..............................................................................................170
Co je Active Directory? ......................................................................170
Výhody ADS .......................................................................................170
Dodatek E: Licenční informace................................................. 171
Přehled ..............................................................................................171
Přístupnost zdrojového kódu.............................................................171
Licenční podmínky CGIC ....................................................................171
Všeobecná veřejná licence GNU.........................................................172
6
Kapitola 1: Úvod
Přehled
Děkujeme, že jste zvolili IP úložiště Thecus. IP úložiště Thecus je zálohovací
server, který se snadno používá a dokáže jedinečným způsobem ukládat a distribuovat
data na síti. Spolehlivost dat je zajištěna pomocí technologie RAID, která nabízí
bezpečí i možnost snadného obnovení. Skrze disková pole RAID 5 a RAID 6 je k
dispozici několik terabytů úložného prostoru. Vysokorychlostní ethernetové připojení
zajišťuje vysokou síťovou efektivitu a díky němu může být úložiště Thecus používáno
k správě souborů a sdílení dat. Naše zařízení nabízí okamžitou datovou odezvu. IP
úložiště Thecus nabízí datovou mobilitu skrze možnost vyměňovat pevné disky v
jednotlivých zařízeních Thecus. Díky tomu jsou data kvalitně zabezpečena pro případ
hardwarové závady. IP úložiště Thecus nabízí konsolidaci a sdílení dat mezi
prostředími Windows (SMB/CIFS), UNIX/Linux a Apple OS X. Uživatelsky
přívětivé rozhraní IP úložiště Thecus je k dispozici v několika jazykových mutacích.
Nejdůležitější vlastnosti výrobku
Souborový server
Nejdůležitější a primární funkcí IP úložiště Thecus je ukládání a sdílení souborů skrze
IP síť. Připojené síťové úložiště (Network Attached Storage NAS) vám umožňuje
centralizovat a sdílet soubory ve vaší síti. Skrze uživatelsky přívětivé webové rozhraní
mají uživatelé ke svým souborům okamžitý přístup.
Další informace o webovém uživatelském rozhraní viz.
Kapitola 5: Používání IP úložiště Thecus > Používání Webdisku.
FTP server
Vestavěný FTP server umožňuje přátelům, klientům i zákazníkům nahrávat i
stahovat soubory z IP úložiště Thecus skrze internet pomocí oblíbeného FTP softwaru.
Je možné vytvořit uživatelské účty, aby přístup k souborů měli pouze autorizovaní
uživatelé.
Další informace o nastavení FTP serveru viz.
Kapitola 4: Systém Správa> Síť služba>FTP .
7
iTunes Server
IP úložiště Thecus má vestavěnou schopnost fungovat jako iTunes server a umožňuje
tak na sítí sdílení a přehrávání digitálních hudebních souborů!
Další informace o nastavení iTunes serveru viz.
Kapitola 4: Aplikační server > iTunes Server.
Tiskový server
Díky tiskovému serveru IP úložiště Thecus můžete snadno sdílet IPP tískárnu mezi
všemi PC připojenými k vaší síti.
Další informace k nastavení tiskového serveru viz.
Kapitola 4:
Externí zařízení > Informace o tiskárnách.
Mnohonásobné diskové pole RAID
IP úložiště Thecus podporuje použití mnohonásobných diskových polí RAID v
jednom zařízení. Je možné vytvořit RAID 0 pro data, která nejsou nezbytná a RAID 1,
5 a 6 (v závislosti na daném modelu) pro klíčová data. Vytvořte si úrovně diskových
polí RAID v závislosti na vašich potřebách.
Další informace ke konfiguraci RAID na IP úložišti Thecus viz.
Kapitola 4: Správa úložiště > Informace o RAID.
Schopnost iSCSI
IP úložiště Thecus není pouze souborovým serverem, ale současně podporuje i iSCSI
iniciátory. Váš server může vstoupit do IP úložiště Thecus jako do přímo připojeného
zařízení skrze LAN nebo internet. Není jednodušší způsob, jak zvýšit kapacitu vašich
současných aplikačních serverů. Veškeré kapacitní potřeby mohou být spravovány
centrálně. Díky tomu je uživatelům k dispozici jedinenčná flexibilita.
Další informace k nastavení iSCSI viz.
Kapitola 4: Správa úložiště > Určení místa > iSCSI jako cílové místo
Pokročilý systém vypínání a zapínání
IP úložiště Thecus nabízí pokročilý systém zapínání a vypínání zařízení dle daného
rozvrhu. Díky tomu může administrátor systému nastavit přesný čas, kdy se zařízení
zapojí a odpojí. Systém vypínání nabází velkou úsporu elektrické energie. Funkce
Wake-On-LAN (buzení po síti) nabízí administrátorovi možnost zařízení vzdáleně
zapnout bez nutnosti opuštění jeho pracoviště.
Další informace o tom, jak nastavit rozvrh zapínání a vypínání zařízení, viz.
Kapitola 4: Správa systému > Rozvrh zapínání a vypínání zařízení
8
Obsah balení
Série N8900/Série N12000/Série N16000/N8800PRO V2
Balení IP úložiště Thecus by mělo obsahovat následující položky stejné pro všechny
modely:
● systémová jednotka 1x
● QIG (Rychlý průvodce instalací) 1x
● 3x CD (Acronics Backup CD a Twonky media server CD + univerzální CD)
● ethernetový kabel 1x
● pytlík na příslušenství 1x
● karta kompatibility pevných disků 1x
● záruční list v několika jazykových mutacích 1x
● přívodní napájecí kabel 2x
N6850/N8850/N10850/N7700PRO V2/N5550
Balení IP úložiště Thecus by mělo obsahovat následující položky stejné pro všechny
modely:
● systémová jednotka 1x
● QIG (Rychlý průvodce instalací) 1x
● 3x CD (Acronics Backup CD a Twonky media server CD + univerzální CD)
● ethernetový kabel 1x
● pytlík na příslušenství 1x
● karta kompatibility pevných disků 1x
● záruční list v několika jazykových mutacích 1x
● přívodní napájecí kabel 1x
Ujistěte se, prosím, zda je vaše balení kompletní. Pokud zjistíte, že některé částí chybí,
kontaktujte svého prodejce.
9
Přední panel
Řada N8900:
Front Panel (Přední Panel)
Položka
Popis
1. Power Button
 Zapnutí/vypnutí N8900
(Vypínač)
2. Power LED
 Svítí zeleně: systém je zapnut.
(LED napájení)
3. System Error LED
(LED chyby
 Svítí červeně: chyba systému.
systému)
4. Mute Button
 Vypnutí zvuku alarmu ventilátoru.
(Vypnutí zvuku)
5. USB Port
(Port USB)
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
6. Locator button /
LED
 Stiskněte tlačítko a svit zadní LED ukáže pozici systému v rámu
(Tlačítko Lokátor /
LED)
7. RST
 Reboot systému.
 Bliká zeleně: aktivita sítě
8. LAN
 Svítí zeleně: připojení sítě
9. BUSY
 Bliká oranžově: spouštění nebo údržba systému; data nyní
nejsou dostupná
10. OLED
 Zobrazení aktuálního stavu systému a hlášení
 Po více než 3 minutách nepoužívání se aktivuje spořič OLED
10
displeje.
 OLED displej se po více než 6 minutách nepoužívání úplně vypne
11. Up Button
 Stiskem rolujte obsah OLED displeje nahoru.
(Tlačítko Nahoru ▲)
12. Down Button
 Stiskem otevřete obrazovku kopírování USB
(Tlačítko Dolů ▼)
13. Enter Button
(Tlačítko Enter)
 Stiskem zadejte heslo ovládání OLED umožňují provádění

základních nastavení
14. Escape Button ESC
(Tlačítko Escape
 Stiskem opusťte aktuální nabídku na OLED
ESC)
Řada N12000:
Přední panel Thecus N12000 nabízí ovládací prvky, indikátory a plata pro pevné
disky:
Front Panel (Přední Panel)
Položka
1.
Popis
Power Button
 Zapnutí/vypnutí N12000
(Vypínač)
2. Power LED
 Svítí zeleně: systém je zapnut.
(LED napájení)
3. System Error LED
 Svítí červeně: chyba systému.
11
(LED chyby
systému)
4. Mute Button
 Vypnutí zvuku alarmu ventilátoru.
(Vypnutí zvuku)
5. USB Port
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
(Port USB)
6. Locator button /
LED
 Stiskněte tlačítko a svit zadní LED ukáže pozici systému v rámu
(Tlačítko Lokátor /
LED)
7. RST
 Reboot systému.
 Bliká zeleně: aktivita sítě
8. LAN
 Svítí zeleně: připojení sítě
 Bliká oranžově: spouštění nebo údržba systému; data nyní
9. BUSY
nejsou dostupná
 Zobrazení aktuálního stavu systému a hlášení
 Po více než 3 minutách nepoužívání se aktivuje spořič OLED
10. OLED
displeje.
 OLED displej se po více než 6 minutách nepoužívání úplně vypne
11. Up Button
 Stiskem rolujte obsah OLED displeje nahoru.
(Tlačítko Nahoru ▲)
12. Down Button
 Stiskem otevřete obrazovku kopírování USB
(Tlačítko Dolů ▼)
13. Enter Button
(Tlačítko Enter)
 Stiskem zadejte heslo ovládání OLED umožňují provádění

základních nastavení
14. Escape Button ESC
(Tlačítko Escape
 Stiskem opusťte aktuální nabídku na OLED
ESC)
12
Řada N16000:
Přední panel Thecus N16000 nabízí ovládací prvky, indikátory a plata pro pevné
disky:
Front Panel (Přední Panel)
Položka
1.
Popis
Power Button
 Zapnutí/vypnutí N16000
(Vypínač)
2. Power LED
 Svítí zeleně: systém je zapnut.
(LED napájení)
3. System Error LED
(LED chyby
 Svítí červeně: chyba systému.
systému)
4. Mute Button
 Vypnutí zvuku alarmu ventilátoru.
(Vypnutí zvuku)
5. USB Port
(Port USB)
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
6. Locator button /
LED
 Stiskněte tlačítko a svit zadní LED ukáže pozici systému v rámu
(Tlačítko Lokátor /
LED)
13
7. RST
 Reboot systému.
 Bliká zeleně: aktivita sítě
8. LAN
 Svítí zeleně: připojení sítě
 Bliká oranžově: spouštění nebo údržba systému; data nyní
9. BUSY
nejsou dostupná
 Zobrazení aktuálního stavu systému a hlášení
 Po více než 3 minutách nepoužívání se aktivuje spořič OLED
10. OLED
displeje.
 OLED displej se po více než 6 minutách nepoužívání úplně vypne
11. Up Button
 Stiskem rolujte obsah OLED displeje nahoru.
(Tlačítko Nahoru ▲)
12. Down Button
 Stiskem otevřete obrazovku kopírování USB
(Tlačítko Dolů ▼)
13. Enter Button
(Tlačítko Enter)
 Stiskem zadejte heslo ovládání OLED umožňují provádění

základních nastavení
14. Escape Button ESC
(Tlačítko Escape
 Stiskem opusťte aktuální nabídku na OLED
ESC)
14
N6850:
Přední panel Thecus N6850 nabízí ovládací prvky, indikátory a plata pro pevné
disky:
Přední Panel
Položka
1.
Power Button
Popis
 Zapnutí/vypnutí N6850
(Vypínač)
2.
Port USB
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například digitální fotoaparáty,
3.
Port USB
 Port USB 3,0 pro slučitelná zařízení USB, například digitální fotoaparáty,
4.
LED LAN2
 Svítí bíle: kabelové připojení LAN2
 Bliká: aktivita sítě
5.
LED LAN1
 Svítí bíle: kabelové připojení LAN1
 Bliká: aktivita sítě
6.
LED USB
 Svítí bíle: USB zaneprázdněno
 Svítí červeně: chyba USB
7.
LED system
 Svítí bíle: systém je zapnut.
8.
OLED
 Zobrazení stavu systému a informací
9.
System Error LED
(LED chyba systému)
 Bliká červeně: chyba systému.
USB disky a USB tiskárny.
USB disky a USB tiskárny.
10. Down Button
(Tlačítko Dolů)
 Stiskem otevřete obrazovku kopírování USB
11. Up Button
 Stiskem rolujte obsah OLED displeje nahoru.
15
(Tlačítko Nahoru)
12. Enter Button Enter )
13. Escape Button
(Tlačítko Escape)
 Stiskem zadejte heslo ovládání OLED umožňují provádění základních
nastavení
 Stiskem opusťte aktuální nabídku na OLED
N8850:
Přední panel Thecus N8850 nabízí ovládací prvky, indikátory a plata pro pevné
disky:
Přední Panel
Položka
1.
Power Button
Popis
 Zapnutí/vypnutí N8850
(Vypínač)
2.
Port USB
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například digitální fotoaparáty,
3.
Port USB
 Port USB 3,0 pro slučitelná zařízení USB, například digitální fotoaparáty,
4.
LED LAN2
 Svítí bíle: kabelové připojení LAN2
 Bliká: aktivita sítě
5.
LED LAN1
 Svítí bíle: kabelové připojení LAN1
 Bliká: aktivita sítě
6.
LED USB
 Svítí bíle: USB zaneprázdněno
 Svítí červeně: chyba USB
7.
LED system
 Svítí bíle: systém je zapnut.
8.
OLED
 Zobrazení stavu systému a informací
9.
System Error LED
 Bliká červeně: chyba systému.
USB disky a USB tiskárny.
USB disky a USB tiskárny.
16
(LED chyba systému)
10. Down Button
(Tlačítko Dolů)
 Stiskem otevřete obrazovku kopírování USB
11. Up Button
(Tlačítko Nahoru)
 Stiskem rolujte obsah OLED displeje nahoru.
12. Enter Button Enter )
13. Escape Button
(Tlačítko Escape)
 Stiskem zadejte heslo ovládání OLED umožňují provádění základních
nastavení
 Stiskem opusťte aktuální nabídku na OLED
N10850:
Přední panel Thecus N10850 nabízí ovládací prvky, indikátory a plata pro pevné
disky:
Přední Panel
Položka
1.
Power Button
Popis
 Zapnutí/vypnutí N10850
(Vypínač)
2.
Port USB
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například digitální fotoaparáty,
3.
Port USB
 Port USB 3,0 pro slučitelná zařízení USB, například digitální fotoaparáty,
USB disky a USB tiskárny.
USB disky a USB tiskárny.
17
4.
LED LAN2
 Svítí bíle: kabelové připojení LAN2
 Bliká: aktivita sítě
5.
LED LAN1
 Svítí bíle: kabelové připojení LAN1
 Bliká: aktivita sítě
6.
LED USB
 Svítí bíle: USB zaneprázdněno
 Svítí červeně: chyba USB
7.
LED system
 Svítí bíle: systém je zapnut.
8.
OLED
 Zobrazení stavu systému a informací
9.
System Error LED
(LED chyba systému)
 Bliká červeně: chyba systému.
10. Down Button
(Tlačítko Dolů)
 Stiskem otevřete obrazovku kopírování USB
11. Up Button
(Tlačítko Nahoru)
 Stiskem rolujte obsah OLED displeje nahoru.
12. Enter Button Enter )
13. Escape Button
(Tlačítko Escape)
 Stiskem zadejte heslo ovládání OLED umožňují provádění základních
nastavení
 Stiskem opusťte aktuální nabídku na OLED
18
N7700PRO V2:
Přední panel série Thecus N7700PRO V2 obsahuje následující kontrolky, indikátory a
zásuvky pro pevné disky:
Přední panel
Položka
Popis
1. Dioda zapnutí
Svítí modře: Systém je zapnut.
2. Systémová dioda
Bliká oranžově: systém prochází updatem nebo se data jsou v tento
spouští;
okamžik nepřístupná.
3. WAN/LAN 1
Svítí zeleně: síťové spojení.
dioda
Bliká zeleně: síťová aktivita.
4. LAN 2 dioda
Svítí zeleně: síťové spojení.
Bliká zeleně: síťová aktivita.
5. Dioda USB
Svítí modře: soubory jsou kopírovány z USB zařízení do úložiště.
kopírování
6. Dioda připojení
Svítí modře: je připojeno externí zařízení eSATA.
eSATA
7. USB port
Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky.
8. Tlačítko zapnutí a
Zapíná a vypíná N7700PRO V2.
vypnutí
9. Tlačítko dolů ▼
Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů.
19
10. Tlačítko vzhůru
Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru.
▲
11. Tlačítko Enter 
Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji.
12. Tlačítko Escape
Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji.
ESC
13. LCD displej
Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení.
14. Dioda zapnutí
Svítí modře: Systém je zapnut.
N8800PRO V2:
Přední panel série Thecus N8800PRO V2 obsahuje následující kontrolky, indikátory a
zásuvky pro pevné disky:
Přední panel
Položka
1. Tlačítko zapnutí a
Popis
Zapíná a vypíná N8800PRO V2
vypnutí
2. Dioda zapnutí
Svítí zeleně: Systém je zapnut.
3. Tlačítko Reboot
Stiskem dojde k novému spuštění systému.
4. Varovná kontrolka
Svítí červeně: Porucha větrání systému
větrání systému
5. Tlačitko ztlumení
Ztlumí varování systémového větrání.
6. USB port
USB port 2.0 je kompatibilní se všemi USB zařízeními, jako digitální
fotoaparáty, USB disky, USB tiskárnami a
USB bezdrátovými moduly*.
Poznámka: Pro seznam podporovaných bezdrátových modul kotaktujte,
prosím, [email protected]
7. Tlačítko dolů ▼
Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem
dolů.
20
8. Tlačítko vzhůru ▲
Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem
vzhůru.
9. Tlačítko Enter 
Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji.
N5550:
Přední panel modelu Thecus N5550 obsahuje následující kontrolky, indikátory a
zásuvky pro pevné disky:
Přední panel
Položka
1. Systémová dioda
spouští;
Popis
 Bliká oranžově: systém prochází updatem nebo se
 data jsou v tento okamžik nepřístupná.
4. Dioda USB kopírování





5. Dioda systémového
 Svítí červeně: systémová chyba.
2. WAN/LAN 1 dioda
3. LAN 2 dioda
Svítí zeleně: síťové spojení.
Bliká zeleně: síťová aktivita.
Svítí zeleně: síťové spojení.
Bliká zeleně: síťová aktivita.
Svítí modře: soubory jsou kopírovány z USB zařízení do úložiště.
varování
6. Tlačítko Reset
 Resetuje systém k přednastaveným hodnotám.
7. USB port
 Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky.
21
8. Tlačítko zapnutí a
vypnutí, dioda zapnutí a
 Zapíná a vypíná N5550.
 Svítí modře: Systém je zapnut.
vypnutí
9. Tlačítko dolů ▼
 Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů.
10. Tlačítko vzhůru ▲
 Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru.
11. Tlačítko Enter 
 Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji.
12. Tlačítko Escape ESC
 Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji.
13. LCD displej
 Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení.
14. Zásuvky pro pevné
 Pět zásuvek na SATA 3,5" pevné disky.
 Pro zvýšené bezpečí jsou zásuvky uzamykatelné.
disky
22
Zadní Panel
N8900
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Serial Port
 Tento port je určen pro vnější zařízení UPS
(Sériový port)
3. Port eSATA
4. Port USB
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
5. Port USB
6. Port WAN/LAN1
 Port USB 3.0 pro slučitelná zařízení USB.
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
7. Port LAN2
8. Port LAN3
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač
 Port LAN3 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač.
23
Série N12000:
Zadní panel úložišť série N12000 obsahuje následující porty a konektory.
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Serial Port
 Tento port je určen pro vnější zařízení UPS
(Sériový port)
3. Port eSATA
4. Port USB
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
5. Port USB
6. Port WAN/LAN1
 Port USB 3.0 pro slučitelná zařízení USB.
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
7. Port LAN2
8. Port LAN3
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač
 Port LAN3 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač.
24
Série N16000:
Zadní panel úložišť série N16000 obsahuje následující porty a konektory.
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Serial Port
 Tento port je určen pro vnější zařízení UPS
(Sériový port)
3. Port eSATA
4. Port USB
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
5. Port USB
6. Port WAN/LAN1
 Port USB 3.0 pro slučitelná zařízení USB.
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
7. Port LAN2
8. Port LAN3
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač
 Port LAN3 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač.
25
N6850:
Na zadním panelu N6850 jsou porty a konektory.
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Serial Port
 Tento port je určen pro vnější zařízení UPS
(Sériový port)
3. Port eSATA
4. Port USB
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
5. Port USB
6. Port WAN/LAN1
 Port USB 3.0 pro slučitelná zařízení USB.
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
26
7. Port LAN2
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač
8. Port HDMI
 Video/audio výstup
9. Linkový vstup
 Audio vstup
10. Linkový výstup
 Audio výstup
11. Mic input
 Mikrofonní vstup
(Mikrofonní vstup)
12. User GPIO
 Lze definovat jednotlivá GPIO (0~7) a realizovat jejich funkce.
(Uživatelský GPIO)
N8850:
Na zadním panelu N8850 jsou porty a konektory.
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Serial Port
 Tento port je určen pro vnější zařízení UPS
(Sériový port)
27
3. Port eSATA
4. Port USB
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
5. Port USB
6. Port WAN/LAN1
 Port USB 3.0 pro slučitelná zařízení USB.
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
7. Port LAN2
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač
8. Port HDMI
 Video/audio výstup
9. Linkový vstup
 Audio vstup
10. Linkový výstup
 Audio výstup
11. Mic input
 Mikrofonní vstup
(Mikrofonní vstup)
12. User GPIO
 Lze definovat jednotlivá GPIO (0~7) a realizovat jejich funkce.
(Uživatelský GPIO)
28
N10850:
Na zadním panelu N10850 jsou porty a konektory.
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Serial Port
 Tento port je určen pro vnější zařízení UPS
(Sériový port)
3. Port eSATA
4. Port USB
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a
USB tiskárny
5. Port USB
6. Port WAN/LAN1
 Port USB 3.0 pro slučitelná zařízení USB.
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
7. Port LAN2
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač
29
8. Port HDMI
 Video/audio výstup
9. Linkový vstup
 Audio vstup
10. Linkový výstup
 Audio výstup
11. Mic input
 Mikrofonní vstup
(Mikrofonní vstup)
12. User GPIO
 Lze definovat jednotlivá GPIO (0~7) a realizovat jejich funkce.
(Uživatelský GPIO)
N7700PRO V2:
Zadní panel úložišť série N7700 obsahuje následující porty a konektory.
Zadní panel
Položka
Popis
1. LAN2 port
LAN2 port nabízí připojení k ethernetové síti skrze přepínač nebo router.
2. WAN/LAN1 port
WAN/LAN1 port nabízí připojení zařízení k ethernetové síti skrze
přepínač nebo router.
3. Sériový port
Tento port je určen pro připojení externího UPS zařízení
4. eSATA port
eSATA porty nabízejí vysokorychlostní rozšíření úložné kapacity.
5. USB port
USB port 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako jsou digitální
fotoaparáty, USB disky nebo USB tiskárny.
30
6. Chladící větrák
Chladící větrák odvádí ze zařízení teplo.
7. Konektor pro
Do tohoto konektoru zapojte napájecí kabel.
připojení napájecího
kabelu
N8800PRO V2:
Zadní panel série N8800 obsahuje následující porty a konektory.
Zadní panel
Položka
1. Konektor pro
připojení napájecího
kabelu
2. Vypínač
3. eSATA port
4.USB Port
Popis
 Do tohoto konektoru zapojte napájecí kabel.
 Zapíná a vypíná zařízení.
 eSATA porty nabízejí vysokorychlostní rozšíření úložné kapacity.
 USB port 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako jsou digitální
fotoaparáty, USB disky nebo USB tiskárny.
5. Sériový port
6.WAN/LAN1 Port
 Tento port je určen pro připojení externího UPS zařízení.
 WAN/LAN1 port nabízí připojení zařízení k ethernetové síti skrze
7.LAN2 Port
 LAN2 port nabízí připojení k ethernetové síti skrze
přepínač nebo router.
router.
31
přepínač nebo
N5550:
Na zadním panelu N5550 jsou porty a konektory.
Zadní Panel
Položka
1.
Popis
Power Connector
 K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely
(Napájecí konektor)
2. Port WAN/LAN1
 Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
3. Port LAN2
 Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo
směrovač
4. Port USB
 Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky
a USB tiskárny
5. Port USB
 Port USB 2,0 pro slučitelná zařízení USB.
6. Port eSATA
 Port eSATA pro vysokorychlostní rozšíření úložného prostoru
7. Linkový vstup
 Audio vstup
8. Linkový výstup
 Audio výstup
32
9. Mic input
 Mikrofonní vstup
(Mikrofonní vstup)
10. System Fan
 Systémový ventilátor odvádějící teplo z přístroje.
(Systémovýventilator)
11. Port HDMI
 Video/audio výstup
12. Port VGA
 Video výstup
33
Kapitola 2: Instalace zařízení
Přehled
IP úložiště Thecus je navrženo s ohledem na snadnou instalaci. Abyste mohli začít
vaše zařízení co nejdříve používat, prostudujte si prosím nejprve tuto kapitolu.
Důkladné seznámení s popsaným postupem vám umožní vyhnout se možnému
poškození zařízení během instalace.
Dříve než začnete
Dříve než začnete, učiňte, prosím, následující opatření:
1. Pročtěte si Bezpečnostní varování na začátku této příručky a ujistěte se, že
všem bodům rozumíte.
2. Pokud je to možné, používajte antistatické bandáže zápěstí, které zabrání
možnému statickému výboji, který může poškodit citlivé elektronické
komponenty vašeho úložiště IP Úložišti Thecus.
3. Nikdy nepoužívejte magnetizované šroubováky v blízkosti IP úložišť Thecus.
Zapojení kabeláže
Pokud chcete připojit vaše nové IP Úložišti Thecus k síti, dodržte následující postup:
1. Připojte ethernetový síťový kabel vedoucí od sítě do WAN/LAN1 portu na
zadním panelu IP Úložišti Thecus.
 Série N8900/Série N12000/Série N16000
N5550 WAN/LAN1 port
WAN/LAN1 port
▲ N6850/N8850/N10850
▲ N7700PRO V2
WAN/LAN1 port
WAN/LAN1 port
34
▲ N8800PRO V2
WAN/LAN1 port
2. Připojte napájecí kabel, který je součástí balení, do příslušného konektoru na
zadním panelu. Druhý konec zapojte do zásuvky, která disponuje přepěťovou
ochranou.
▲ Série N8900/Série N12000/Série N16000 Napájecí konektor
▲ N6850/N8850/N10850 Napájecí konektor
▲ N7700PRO V2 Napájecí
▲ N8800PRO V2 Napájecí konektor
konektor
N5550 Napájecí konektor
35
3. Stiskněte tlačítko power pro nastartování IP Úložišti Thecus..
▲ Série N8900/Série N12000/Série N16000 Tlačítko zapnutí a vypnutí
N6850/N8850/N10850 Tlačítko zapnutí a
N5550 Tlačítko zapnutí a vypnutí
vypnutí
▲ N7700PRO V2 Tlačítko
▲ N8800PRO V2 Tlačítko zapnutí a vypnutí
zapnutí a vypnutí
36
Kapitola 3: První nastavení
Přehled
Jakmile bude zařízení správným způsobem zapojeno, fyzicky propojeno s vaší sítí a
spuštěno, můžete IP úložiště Thecus nastavit, aby bylo přístupné uživatelům vaší sítě.
Existují dva základní postupy, kterými je možné úložiště Thecus nastavit. První
využívá průvodce nastavením Thecus (Setup Wizard). Druhou možností je potom
nastavení pomocí LCD displeje. Pokud chcete provést úvodní softwarové nastavení
vašeho nového úložiště Thecus, dodržujte následující postup.
Průvodce nastavením Thecus
Průvodce nastavením Thecus činí z úvodní konfigurace IP úložiště Thecus
jednoduchou záležitost. Pokud chcete provést úvodní softwarové nastavení vašeho
nového úložiště Thecus, dodržujte následující postup:
1. Vložte do mechaniky instalační CD (je třeba, aby PC bylo připojeno k síti).
2. Mělo by dojít k automatickému spuštění průvodce nastavením. Pokud ne,
vyhledejte pomocí průzkumníka na CD soubor Setup.exe a dvakrát na něj klikněte.
Poznámka
3.
Uživatelé Mac OS X, klikněte dvakrát na Průvodce nastavením Thecus.
dmg soubor
Průvodce nastavením se spustí a automaticky detekuje všechna úložiště
Thecus připojená k síti. Pokud nebudou žádná nalezena, je třeba oveřit, zda
jsou správně
37
4.
Vyberte IP úložiště Thecus, které chcete nastavit.
5.
Přihlaste se pomocí administrátorského uživatelského jména a hesla.
Přednastavené hodnoty pro uživatelské jméno i heslo jsou "admin".
6.
Pojmenujte IP úložiště Thecus a nastavte jeho IP síťovou adresu. Pokud váš
přepínač nebo router funguje jako DHCP server, doporučujeme, abyste
DHCP server nechali automaticky IP adresu úložišti přidělit. Další možností
je přidělit úložišti statickou IP adresu a manuálně vložit hodnoty pro DNS
server.
38
7.
Změňte přednastavené administrátorské heslo.
8.
Hotovo! Skrze webové rozhraní je možné spravovat úložiště Thecus.
Rozhraní vyvoláte stiskem tlačítka Spustit browser (Start Browser).
Tlačítkem Nastavit další zařízení (Setup Other Device) je možné v tomto
okamžiku další IP úložiště Thecus. Tlačítkem Exit opustíte průvodce.
39
Poznámka
Průvodce nastavením Thecus je navržen pro instalaci software
určeného pro operační systémy Windows XP/100/Vista/7 nebo MAC
OS X a novější. Uživatelé alternativních operačních systémů musí
použít Průvodce nastavením Thecus na PC používajícím zmíněné
operační systémy, jinak nebude možné úložiště Thecus používat.
Nastavení pomocí LCD displeje (N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550)
Výše uvedené modely disponují LCD displejem na přední straně zařízení pomocí
něhož je možné úložiště nastavit. Funkce LCD displeje se ovládají za použití čtyř
tlačítek, která jsou umístěna na předním panelu.
Ovládání LCD displeje
Pomocí tlačítek Vzhůru (▲), Dolů (▼), Enter () a Escape (ESC) je možné měnit
různá nastavení zařízení a procházet položkami menu IP úložiště Thecus.
Následující tabulka popisuje tlačítka na přední straně úložiště a jejich funkce:
Ovládání LCD displeje
Ikona
Funkce
Popis
▲
Vzhůru
Volí předchozí položku v nastavení
▼
Dolů
Displej potvrzující kopírování USB.

Enter
Otevře zvolené menu, podmenu nebo zvolí nastavení.
ESC
Escape
Opustí zvolené menu a vrátí se do předchozího.
LCD displej nabízí dva možné módy: Mód zobrazování (Display Mode) a Mód
správy (Management mode).
Mód zobrazování
Během běžného provozu bude LCD displej fungovat v Módu zobrazování.
Mód zobrazování
Položka
Jméno systému
WAN/LAN1
LAN2
Agregace linky
Chladící větrák 1
Chladící větrák 2
Větrák CPU
Popis
Aktuální pojmenování systému.
Aktuální nastavení IP adresy WAN/LAN1.
Aktuální nastavení IP adresy LAN2.
Aktuální status agregace linky.
Aktuální status chladícího větráku 1.
Aktuální status chladícího větráku 2.
2009/05/22 12:00
Aktuální systémový čas.
Disk Info
RAID
Aktuální status využití diskových slotů zařízení.
Aktuální status diskového pole RAID.
Aktuální status větráku procesoru.
Popsané položky se budou postupně objevovat na LCD displeji každé dvě sekundy.
40
Kopírování z USB
Funkce kopírování z USB umožňuje kopírování obsahu USB zařízení jako jsou USB
disky a digitální fotoaparáty do úložiště IP úložiště Thecus stiskem jediného tlačítka.
Pokud chcete funkci kopírování z USB využít, následujte tento postup:
1.
Vsuňte USB zařízení do volného USB portu na přední straně úložiště.
2.
V Módu zobrazování stiskněte tlačítko Dolů (▼).
3.
Na displeji se objeví hlášení "USB Copy?" (Kopírovat z USB?)
4.
Stiskněte tlačítko Enter a IP úložiště Thecus začne kopírovat obsah USB
disku připojeného do USB portu.
5.
Veškerá data budou uložena do systémové složky s názvem "USB copy".
Mód správy
Během nastavování a konfigurace bude LCD displej fungovat v Módu správy
(Management mode).
Pokud chcete vstoupit do Módu správy, stiskněte Enter a na displeji se objeví hlášení
"Enter Password" (Vložte heslo).
Vložte správné aktuální administrátorské heslo. Systém ověří, zda heslo, které jste
vložili je správné. Přednastavené hodnota hesla je "0000". Pokud vložíte správné
heslo, LCD displej vstoupí do Módu správy.
Mód správy
Položka
Popis
Nastavení WAN/LAN1
IP adresa a maska sítě WAN/LAN1 portů.
Nastavení LAN2
IP adresa a síťová maska LAN2 portů.
Nastavení agregace linky
Možnost volit položky Zatížení (Load Balance), 802.3ad a Automatické
přepnutí (Failover).
Změna admin. hesla
Umožňuje změnit administrátorské heslo pro LCD operace.
Obnova původního
Obnoví nastavení zařízení na původní hodnoty.
nastavení
Exit
Ukončení Módu správy a návrat do Módu zobrazování.
Poznámka
Administrátorské heslo pro LCD displej je také možné změnit
pomocí webového rozhraní v položce System
Management>Utility>Administrator Password (SPráva systému >
Utility > Administrátorské heslo). Více informací ohledně užití
webového rozhraní viz Kapitola 4: Správa systému.
41
Ovládání OLED (neplatí pro N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550)
Ovládání OLED
Úložné zařízení Thecus IP je na předním panelu vybaveno OLED displejem pro
snadné nastavení a zobrazení stavu. Na předním panelu jsou čtyři tlačítka k
ovládání funkcí OLED.
Ovládací prvky OLED
Tlačítky Nahoru (▲), Dolů (▼), Enter () a Escape (ESC) vybíráte různá
konfigurační nastavení a volby nabídky konfigurace Thecus IP.
Funkce tlačítek na předním panelu zachycuje následující tabulka:
OLED Controls (Ovládací prvky OLED)
Ikona
Funkce
Popis
Up Button
▲
(Tlačítko
Výběr předchozí volby nabídky konfigurace.
Nahoru)
Down Button
▼
(Tlačítko
Obrazovka potvrzení kopírování USB.
Dolů)
Potvrzení vybrané volby nabídky, podnabídky nebo nastavení

Enter
parametru.
ESC
Escape
Opuštění nabídky, návrat do předchozí nabídky.
OLED funguje ve dvou režimech: Display Mode (Režim zobrazení) a
Management Mode (Režim správy).
Display Mode (Režim zobrazení)
Během normálního používání bude OLED displej v Display Mode (režimu
zobrazení).
Display Mode (Režim zobrazení)
Položka
Popis
Host Name
Aktuální název hostitele tohoto systému.
(Název hostitele)
WAN/LAN1
Aktuální nastavení IP WAN/LAN1.
LAN2
Aktuální nastavení IP LAN2.
Agregace připojení
Aktuální stav agregace připojení
System Fan
Aktuální stav systémového ventilátoru.
(Systémový ventilator)
42
CPU Fan
Aktuální stav ventilátoru procesoru.
(Ventilátor procesoru)
2009/05/22 12:00
Aktuální systémový čas.
RAID
Aktuální stav RAID.
Thecus IP tato hlášení na OLED displeji po jedné-dvou sekundách obměňuje.
Kopírování USB
Funkce Kopírování USB umožňuje zkopírování souborů ze zařízení USB, například
USB disků a digitálních fotoaparátů, na úložné zařízení Thecus IP, a to stiskem
jediného tlačítka. Postup využití funkce:
1. Připojte zařízení USB k volnému portu USB na předním panelu.
2. V Display Mode (režimu zobrazení) stiskněte Enter ().
3. LCD zobrazí „USB Copy?“ (Kopírovat USB)
4. Stiskněte Enter () a Thecus IP zahájí kopírování USB disků připojených k
portu USB na předním panelu. LCD zobrazí průběh a výsledky kopírování
USB.
Příklad postupu nastavení systému
Webové rozhraní vám umožňuje začít nastavovat IP úložiště Thecus tak, abyste ho
mohli používat jako součást vaší počítačové sítě. Většinou bude nastavení probíhat v
pěti následujících krocích popsaných dále.
Další informace o tom, jak používat webové uživatelské rozhraní viz.
Kapitola 4: Webové uživatelské rozhraní
Krok 1: Nastavení sítě
Z webového uživatelského rozhraní můžete nastavit síťové paramatery IP úložiště
Thecus, tak aby bez problému fungovalo jako součást vaší počítačové sítě. V menu
zvlote položku Network (Síť).
Další informace o tom, jak nastavit síťové parametry, viz.
Kapitola 4: Síť.
Krok 2: Vytvoření diskového pole RAID
Dalším krokem je konfigurace diskového pole RAID a vytvoření diskového svazku
RAID. Možnost konfigurovat diskové pole RAID se administrátorovi otevře, pokud
zvolí položku Storage Management > Raid configuration (Správa úložiště
Nastavení RAID).
43
Další informace o tom, jak nastavit diskové pole RAID, viz.
Kapitola 4: Správa systému > Konfigurace diskového pole RAID.
Nejste si jisti jakou úroveň RAID použít? Více informací ohledně úrovní RAID lze
najít v Dodatku B: Základy diskových polí RAID.
Krok 3: Vytvoření místních uživatelů nebo Ověření nastavení
Jakmile je připraveno diskové pole RAID, můžete začít vytvářet jednotlivé místní
uživatele pro IP úložiště Thecus nebo zvolte protokol ověřování nastavení jako např.
Active Directory (AD).
Další informace o tom, jak spravovat uživatele, viz.
Kapitola 4: Uživatele a ověření skupiny.
Další informace o tom, jak konfigurovat Active Directory, viz.
Kapitola 4: Uživatele a ověření skupiny > Podpora ADS/NT.
Další informace o tom, jaké výhody vám může přinést používání Active Directory
naleznete v Dodatku C: Základy Active Directory.
Krok 4: Vytvořte složky a nastavte ACL (přístupová práva).
Jakmile vytvoříte uživatele, můžete začít vytvářet na IP úložišti Thecus jednotlivé
složky a přístupová práva uživatelů k nim skrze FACL (Seznam uživatelských práv k
složkám).
Další informace o tom, jak spravovat složky, viz.
Kapitola 4: Správa úložiště> Sdílení složek.
Další informace o tom, jak nastavit přístupová práva ke složkám (FACL), viz.
Kapitola 4: Správa úložiště > Přístupová práva ke složkám (ACL).
Krok 5: Spusťte služby
Nakonec je třeba nastavit různé služby, které jsou k dispozici uživatelům IP úložiště
Thecus. Další informace o službách, které jsou k dispozici získáte kliknutím na
následující odkazy:
44
SMB/CIFS
Apple File Protocol (AFP)
Network File System (NFS)
File Transfer Protocol (FTP)
iTunes Server
Printer Server (Tiskový server)
45
Kapitola 4: správa systému
Přehled
Thecus IP nabízí snadno dostupné webové rozhraní správy. Umožňuje
konfiguraci a sledování Thecus IP z libovolného místa na síti.
Webové rozhraní správy
Zkontrolujte, zda je vaše síť připojena k internetu. Vyvolání webového správního
rozhraní Thecus IP:
1. Vepište do svého prohlížeče IP adresu Thecus IP. (výchozí IP adresa je
http://192.168.1.100)
POZNÁMKA
IP adresa vašeho počítače musí být na stejné podsíti jako Thecus IP. Pokud má
Thecus IP výchozí IP adresu 192.168.1.100, musí být IP adresa PC, z něhož
provádíte správu, 192.168.1.x, kde x je číslo v rozmezí 1 až 254, kromě 100.
2. Přihlaste se do systému pomocí jména a hesla správce. Výchozí tovární
nastavení:
Jméno uživatele: admin
Heslo: admin
※ Pokud jste pomocí průvodce nastavení heslo změnili, zadejte novou hodnotu.
Po přihlášení správce se zobrazí níže uvedené vyloučení odpovědnosti. Pokud tuto
stránku při příštím přihlášení nechcete zobrazit, zaškrtněte políčko.
46
Po stránce vyloučení odpovědnosti se zobrazí webové rozhraní správy. Umožňuje
konfiguraci a sledování téměř všech rysů Thecus IP z libovolného místa na síti.
Mé oblíbené
Uživatelské rozhraní díky zkratce „My Favorite (Mé oblíbené)“ nabízí stránku s často
používanými volbami, které dokáže zobrazí v hlavní části obrazovky. Oblíbené
systémové funkce zachycuje následující obrázek.
Správci mohou na seznam My Favorites
(Mé oblíbené) přidávat, případně z něj
odebírat položky klepnutím pravým
tlačítkem myši na strom nabídky.
Další možnost, jak může správce přidat
oblíbené funkce, představuje klepnutí na
ikonu „Add favorite (Přidat oblíbené)“.
Viz následující obrázek, červeně
zakroužkovaná ikona.
Na obrazovku oblíbených se vrátíte klepnutím na „Home“ (Domů) v levém horním
rohu hlavní obrazovky.
47
Pruh nabídky
Pruh nabídky nabízí přístup ke všem informačním obrazovkám a systémovým
nastavením Thecus IP. Různá nastavení jsou na pruhu nabídky organizována do
níže popsaných skupin:
Pruh nabídky
Položka
System Information
(Systémové informace)
System Management
(Správa system)
System Network
(Systémová síť)
Storage (Úložiště)
User and Group Authentication
(Autentizace uživatelů a skupin)
Network Service (Síťová služba)
Application Server (Aplikační server)
Module Management
(Správa modulů)
Backup (Záloha)
Popis
Aktuální stav systému Thecus IP.
Různá nastavení a informace o systému Thecus IP.
Informace a nastavení související se síťovými
připojeními a také s různými službami, které nabízí
Thecus IP.
Informace a nastavení související s úložnými zařízeními
instalovanými do Thecus IP.
Umožňuje konfiguraci uživatelů a skupin.
Tiskový server a server iTunes k nastavení na Thecus IP.
Systémový a uživatelský modul k instalaci na Thecus IP.
Kategorie funkcí zálohování na Thecus IP.
Umístěním kurzoru na libovolnou z voleb se zobrazí rozbalovací nabídka příslušné
skupiny.
V dalším textu najdete podrobná vysvětlení jednotlivých funkci a postup
konfigurace Thecus IP.
48
Pruh hlášení
Umístěním kurzoru do tohoto pruhu můžete rychle získat informace o stavu
systému.
Pruh hlášení
Položka
Stav
Popis
Informace RAID
Zobrazení stavu vytvořeného svazku RAID.
Klepnutím rychle otevřete informační stránku
RAID.
Zobrazení stavu disků instalovaných do
systému. Klepnutím rychle otevřete informační
stránku disků.
Zobrazení stavu systémového ventilátoru.
Klepnutím rychle otevřete stavovou stránku
systému.
Zelený: připojení k síti je v pořádku.
Červený: připojení k síti není v pořádku
Informace o
discích.
VENTILÁTOR.
Síť.
Teplota
Klepnutím rychle otevřete stavovou stránku
systému s informacemi o teplotě.
Odhlásit
Klepnutím se odhlásíte z webového rozhraní správy.
Výběr jazyka
Thecus IP podporuje řadu jazyků, včetně:

angličtiny

japonštiny

tradiční čínštiny

zjednodušené čínštiny

francouzštiny

němčiny

italštiny

korejštiny

španělštiny

ruštiny

polštiny

portugalštiny
V pruhu nabídky klepněte na Language (Jazyk) a
zobrazí se seznam Selection (k výběru). Uživatelské
rozhraní Thecus IP se přepne na požadovaný jazyk.
49
Systémové informace
Informace včetně popisu aktuálního produktu, stavu systému, stavu služeb a
protokolů.
Pruh nabídky umožňuje zobrazení různých rysů Thecus IP. Můžete zobrazit stav
Thecus IP a další podrobnosti.
Systémové informace
Po přihlášení nejprve uvidíte System Information (systémové informace)
uvádějící Manufacturer (výrobce), Produc No. (č. produktu.), Firmware
Version (verzi firmware) a System Up Time (dobu chodu).
System Information (Systémové informace)
Položka
Popis
Manufacturer (Výrobce)
Zobrazí název výrobce systému.
Product No. (Č. produktu) Zobrazí modelové číslo systému.
Firmware version
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
(Verze firmware)
Up time (Doba chodu)
Zobrazí celkovou provozní dobu systému.
Stav systému/služby
V nabídce System Information (Systémové informace) vyberte položku
Status (Stav), zobrazí se System Status (Stav systému) a Service Status
(tav služeb). Tyto obrazovky nabízejí základní informace o stavu systému a
služeb.
50
Service Status (Stav system)
Položka
Popis
CPU Activity
Zobrazuje aktuální zatížení procesoru Thecus IP.
(Využití procesoru)
CPU Fan Speed (Otáčky
Zobrazuje aktuální otáčky ventilátoru procesoru.
ventilátoru procesoru)
System Fan 1 Speed
Zobrazuje aktuální otáčky systémového ventilátoru
(Otáčky systémového
ventilátoru 1)
System Fan 2 Speed
Zobrazuje aktuální otáčky systémového ventilátoru
(Otáčky systémového
ventilátoru 2)
System Fan 3 Speed
Zobrazuje aktuální otáčky systémového ventilátoru
(Otáčky systémového
(podle modelu)
ventilátoru 3)
System Fan 4 Speed
Zobrazuje aktuální otáčky systémového ventilátoru
(Otáčky systémového
(podle modelu)
ventilátoru 4)
CPU Temperature
Zobrazuje aktuální teplotu procesoru.
(Teplota procesoru)
System Temperature 1
Zobrazuje aktuální teplotu systému na pozici 1
(Teplota systému 1)
System Temperature 2
Zobrazuje aktuální teplotu systému na pozici 2
(Teplota systému 2)
System Temperature 3
Zobrazuje aktuální teplotu systému na pozici 3
(Teplota systému 3)
System Temperature 4
Zobrazuje aktuální teplotu systému na pozici 4
(Teplota systému 4)
System Fan Speed
Zobrazuje aktuální stav systémového ventilátoru.
(Otáčky systémového
ventilator)
Up Time (Doba provozu)
Zobrazuje dobu chodu systému.
1 (levého)
2 (levého)
3 (levého)
4 (levého)
Service Status (Stav služby)
Položka
Popis
AFP Status (Stav AFP)
Stav serveru Apple Filing Protocol.
NFS Status (Stav NFS) Stav serveru služby Network File Service.
SMB/CIFS Status
Stav serveru SMB/CIFS.
(Stav SMB/CIFS)
FTP Status (Stav FTP)
Stav serveru FTP.
TFTP Status
Stav serveru TFTP.
(Stav TFTP)
Rsync Status
Stav serveru Rsync.
(Stav Rsync)
UPnP Status
Stav služby UPnP.
(Stav UPnP)
SNMP
Stav služby SNMP.
Protokoly
Z nabídky System Information (Systémové informace) vyberte System Log
(Systémové protokoly) a zobrazí se System Log (Systémové protokoly). Tato
obrazovka uvádí historii využití systému a důležité události, například stav disku,
informace o síti a startu systému. Podrobné popisy jednotlivých položek viz
následující tabulka:
51
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
System Log (Systémové protokoly)
Položka
Popis
All (Vše)
Uvádí kompletní informace protokolu, včetně systémových hlášení,
varovných hlášení a chybových hlášení.
INFO
Ukládání informací o systémových hlášeních.
WARN (Varování)
Zobrazí pouze varovná hlášení.
ERROR (Chyba)
Zobrazí pouze chybová hlášení.
Download All Log File
Export všech protokolů do externího souboru.
(Stáhnout celý protocol)
Truncate All Log File
Vymazání všech protokolů.
(Zkrátit celý protocol)
The number of lines per
Zadání požadovaného počtu řádků zobrazovaných na jedné straně.
page
(Počet řádků na stranu)
Sort Ascending
Setřídění protokolů vzestupně dle data.
(Třídit vzestupně)
Sort Descending
Setřídění protokolů sestupně dle data.
(Třídit sestupně)
|<< < > >>|
Strany protokolu procházejte tlačítky Vpřed ( > >>| ) a Vzad
( |<< < ).
Opětovné nahrání protokolů.
52
On-line registr
Z nabídky System Information (Systémové informace) vyberte Online
Registration (On-line registr) a zobrazí se Online Registration (On-line
registr). On-line registr dokáže provádět aktualizace, když společnost Thecus
uvolní nové firmwarové a softwarové moduly. Tuto službu povolíte zaškrtnutím
políčka „Enable (Povolit)“. Po povolení této služby budou společnosti Thecus přes
Internet odeslány tučně uvedené údaje.
Kromě položek odesílaných při registraci jsou zde ještě dvě další položky: „Internal
HDD brand and firmware version (Informace HDD)“ a „ Time Zone (Časové pásmo)“.
I tyto dvě položky mohou být volitelně zaslány společnosti Thecus, je to anonymní,
za účelem analýzy a statistiky. Pokud chcete odeslat tyto položky, zaškrtněte
příslušná pole a pomůžete tak společnosti Thecus zlepšovat její produkty a služby.
Správa systémového protokolu
Generuje systémový protokol, který může být uložen místně nebo vzdáleně. Přístroj
také může fungovat jako syslog server pro další zařízení.
Tato hlášení NAS ukládá do: Nsync > log> messages.
Informace lze získat dvěma způsoby: místně a vzdáleně.
53
Konfigurace se serverem syslog:
Konfigurace s klientem syslog a místním uložením:
Konfigurace s klientem syslog a vzdáleným uložením:
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
Time (Čas)
Položka
Syslog Daemon
Syslog service
(Služba syslog)
Target (Cíl)
Popis
Povolit/zakázat syslog daemon.
Pokud vyberete volbu Server, budou do příslušné složky syslog
ukládány všechny systémové protokoly ze všech dalších zařízení
NAS, která mají přiřazen tento přístroj jako syslog server, a
samozřejmě i syslog tohoto serveru. V příslušné složce syslog
najdete soubory „error“ (chyba), „information“ (informace) a
„warning “ (varování).
Pokud byl vybrán “Client (klient)”, lze vybrat „Local“ (místní) nebo
„Remotely“ (vzdálený).
Volbou Místní se budou všechny systémové protokoly ukládat do
příslušné složky syslog zadané v dalším poli. Ve složce syslog bude
soubor „messages“ a v něm všechny systémové protokoly. Při
54
Syslog folder
(Složka syslog)
Log Level
(Úroveň protokolu)
Remote IP Address
(Vzdálená IP adresa)
volbě Vzdálený je nutno zadat název a IP adresu syslog serveru.
Z rozbalovacího seznamu sdílených disků vyberte disk a všechny
systémové protokoly se budou ukládat na něj. Tuto složku syslog
používá „syslog server“ případně „syslog client with local selected
(klient syslog s volbou Místní)“.
Možné volby: „All“ (vše), „warning/error“ (varování/chyba) a
„Error“ (chyba) - 3 různé úrovně.
Zadejte IP adresu syslog serveru, pokud chcete ukládat protokol
vzdáleně.
System Monitor (Sledování systému)
Systémový monitor dokáže sledovat stav systému, včetně využití procesoru/paměti,
stavu ventilátorů/teplot, průchodnosti sítě a uživatelů on-line připojených různými
protokoly.
Pokud chcete sledovat stav systému, stačí klepnout na „System Monitor“ (sledování
systému) ve stromu nabídky a zobrazí se následující obrazovka.
Je rozdělena na 4 části, každá z nich umožňuje výběr položek, které chcete sledovat,
z rozbalovacího seznamu na kartě „Monitors“ (monitory). Klepněte na položky,
které chcete sledovat. Lze také vybrat zobrazení údajů „Graphic“ (graficky) nebo
„Details” (detaily, textový výpis).
POZNÁMKA
Grafický monitor systému zobrazí současně
pouze 2 části obrazovky.
55
Při výběru grafického monitoru lze klepnutím na osu X zobrazit údaje za poslední 3
minuty. Viz následující příklad:
Seznam on-line uživatelů se zobrazí včetně přístupu a sdílené složky daného
uživatele.
System Monitor (Sledování system)
Položka
Popis
Save Layout
Uložení vybraných položek sledování. Při příštím
(Uložit rozložení)
otevření zůstanou zachovány.
Reset Layout
Obnovení výchozího nastavení položek sledování.
(Resetovat rozložení)
History (Historie)
Klepnutím na toto pole uložíte data sledování systému
na určené místo svazku RAID.
Lock Layout
Všechny položky sledování se zamknou a nelze je
(Uzamknout rozložení)
změnit. Dalším klepnutím je odemknete.
Pokud povolíte History (Historii), klepnutím na
systému s jiným časovým měřítkem.
56
zobrazíte monitor
Správa systému
Nabídka System Management (Správa systému) nabízí spoustu nastavení
správcovských funkcí Thecus IP. Můžete nastavit systémový čas, systémová
upozornění a také upgradovat firmware.
Čas: nastavení systémového času
Z nabídky Time (čas) vyberte Time (čas) a zobrazí se obrazovka Time (čas).
Nastavte požadované Date (Datum), Time (čas) a Time Zone (Časové pásmo).
Můžete se také rozhodnout synchronizovat systémový čas Thecus IP se Serverem
NTP (Network Time Protocol).
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
Time (Čas)
Položka
Date (Datum)
Time (Čas)
Time Zone
(Časové pásmo)
Popis
Nastavení systémového data.
Nastavení systémového času.
Nastavení časového pásma..
NTP Service
Volbou Enable (Povolit) synchronizujete čas se serverem NTP.
57
(Služba NTP)
Volbou Zakázat ukončíte synchronizaci se serverem NTP.
Sync with external NTP
Server
(Synchronizace s
externím serverem
NTP)
Volbou Yes (ANO) povolíte synchronizaci Thecus IP se zadaným
serverem NTP. Stiskem Apply (Použít) potvrdíte nastavení.
VAROVÁNÍ
Pokud vyberete server NTP, zajistěte, aby k němu Thecus IP měl přístup.
Konfigurace upozornění
Z nabídky vyberte volbu Notifications (Upozornění) a zobrazí se obrazovka
Notification Configuration (Konfigurace upozornění). Na této obrazovce
můžete nastavit, aby vás Thecus IP informoval při jakékoli poruše systému.
Potvrďte nastavení stiskem Apply (Použít). Podrobné popisy jednotlivých položek
viz následující tabulka:
Notification Configuration (Konfigurace upozornění)
Položka
Popis
Beep Notification
Povolit/zakázat systémový bzučák, který vás informuje o
(Upozornění pípnutím) problému.
Email Notification
Povolit/zakázat informaci o problému e-mailem.
(Upozornění e-mailem)
Authentication Type
Typ autentizace účtu SMTP serveru.
(Typ autentizace)
SMTP server
Zadání názvu hostitele/IP adresy serveru SMTP.
Port
Zadání portu, kterým jsou odesílány odchozí upozornění
e-mailem.
SMTP Account ID
Nastavení ID e-mailového účtu na SMTP serveru.
(ID účtu SMTP)
Account Password
Zadejte nové heslo.
(Heslo účtu)
Log Level
Vyberte úroveň protokolu, který má být odeslán e-mailem.
(Úroveň protokolu)
Sender’s E-mail
Nastavte e-mailovou adresu, z níž odejde e-mail.
Address(E-mailová
adresa odesílatele)
Receiver’s E-mail
Přidejte adresu nebo adresy příjemců, kteří mají obdržet e-mail.
Address (E-mailová
58
adresa příjemce
(1,2,3,4))
Obraťte se na správce vašeho e-mailového serveru, který vám o
POZNÁMKA
něm poskytne informace.
Upgrade firmwaru
Z nabídky vyberte volbu Firmware Upgrade (Upgrade firmware) a zobrazí se
obrazovka Firmware Upgrade (Upgrade firmware)
Upgrade firmwaru proveďte následujícím postupem:
1. Tlačítkem Browse (Procházet)
vyhledejte soubor firmwaru.
2. Stiskněte Apply (Použít).
3. Dokud není dokončen upgrade firmwaru, zní bzučák a bliká LED Busy
(zaneprázdněno).
POZNÁMKA
• Bzučák zní pouze pokud je povolen v nabídce Systémová upozornění.
• Nejnovější firmware a poznámky k němu hledejte na webu Thecus.
• Není povolen přechod na nižší verzi firmwaru.
VAROVÁNÍ
Během upgradu firmwaru přístroj nevypínejte.
Došlo by k úplnému selhání a přístroj by mohl přestat fungovat.
Plánované zapnutí/vypnutí
Správa systému Thecus IP umožňuje úsporu energie a peněz naplánovaným
zapnutím a vypnutím Thecus IP v nastavený čas.
Z nabídky vyberte volbu Schedule Power On/Off (Plánované zapnutí/vypnutí)
a zobrazí se obrazovka Schedule Power On/Off (Plánované zapnutí/vypnutí).
Pokud chcete nastavit automatické zapnutí a vypnutí Thecus IP, musíte nejprve tuto
funkci povolit zaškrtnutím pole Enable Schedule Power On/Off (Povolit
plánované zapnutí/vypnutí).
Poté stačí vybrat z rozbalovacích seznamů časy zapnutí a vypnutí přístroje.
Nakonec uložte změny klepnutím na Apply (Použít).
59
Příklad - pondělí: zapnutí: 8:00; vypnutí: 16:00
Přístroj se zapne v pondělí v 8:00 a vypne v 16:00. Po zbytek týdne bude systém
zapnut.
Pokud vyberete čas zapnutí a nevyberete čas vypnutí, přístroj se zapne a poběží až
do příštího naplánovaného času vypnutí nebo do ručního vypnutí.
Příklad - pondělí: zapnutí: 8:00
Přístroj se zapne v pondělí v 8:00 a vypne se až ručním vypnutím.
V daný den můžete vybrat i dva časy zapnutí a dva časy vypnutí a přístroj se jimi
bude řídit.
Příklad - pondělí: vypnutí: 8:00; vypnutí: 16:00
Přístroj se zapne v pondělí v 8:00. Přístroj se vypne v pondělí v 16:00, pokud byl
zapnut. Pokud byl přístroj v pondělí v 16:00 již vypnut, zůstane vypnut.
Heslo správce
Z nabídky vyberte volbu Administrator Password (Heslo správce) a zobrazí se
obrazovka Change Administrator Password (Změnit heslo správce). Zadejte
nové heslo do pole New Password (Nové heslo) a potvrďte nové heslo v poli
Confirm Password (Potvrdit heslo). Potvrďte změnu hesla stiskem Apply
(Použít).
Dále také můžete nastavit Password (heslo) pro změnu nastavení OLED. Zadejte
nové heslo do pole New Password (Nové heslo) a potvrďte nové heslo v poli
Confirm Password (Potvrdit heslo). Potvrďte změnu hesla stiskem Apply
(Použít).
60
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
Change Administrator and LCD Entry Password (Změna hesla správce a
OLED displeje)
Položka
Popis
New Password
Vepište nové heslo správce.
(Nové heslo)
Confirm Password
Zadejte znovu nové heslo pro potvrzení.
(Potvrdit heslo)
Apply (Použít)
Stiskem uložte změny.
Správa konfigurace
Z nabídky vyberte volbu Config Mgmt (Správa konfigurace) a zobrazí se
obrazovka System Configuration Download/Upload (Stažení/nahrání
konfigurace systému). Zde můžete stáhnout nebo nahrát soubory s konfigurací
systému.
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
System Configuration Download/Upload (Stažení/nahrání konfigurace
system)
Položka
Popis
Download (Stažení)
Uložení a export aktuální konfigurace systému.
Upload (Nahrání)
Import uložené konfigurace systému ze souboru; tím se přepíše
aktuální konfigurace systému.
POZNÁMKA
Zálohování konfigurace systému je skvělý způsob, jak zajistit, abyste se kdykoli
mohli vrátit k předchozí funkční konfiguraci, když experimentujete s novými
nastaveními systému.
Zazálohovanou konfiguraci systému lze obnovit pouze na stejné verzi firmwaru.
Záloha neobsahuje uživatelské účty/skupiny.
61
Výchozí tovární nastavení
Z nabídky vyberte volbu Factory Default (Výchozí tovární nastavení) a zobrazí
se obrazovka Reset to Factory Default (Obnovit výchozí tovární nastavení).
Stiskem Apply (Použít) resetujete výchozí tovární nastavení Thecus IP.
VAROVÁNÍ
Obnova továrního nastavení nevymaže data na pevných discích, ale obnoví
všechny výchozí tovární hodnoty.
Reboot a vypnutí
Z nabídky vyberte volbu Reboot & Shutdown (Reboot a vypnutí) a zobrazí se
obrazovka Shutdown/Reboot System (Vypnout/restartovat system). Volbou
Reboot restartujte systém nebo volbou Shutdown (Vypnutí) vypněte systém.
Kontrola souborového systému
Kontrola souborového systému představuje možnost ověření integrity souborového
systému na discích. V této nabídce klepnutím na File system Check (Kontrola
souborového systému) zobrazte výzvu Kontrola souborového systému.
Kontrolu souborového systému spustíte klepnutím na Apply (Použít).
62
Po klepnutí se objeví následující výzva:
Klepnutím na Yes (Ano) restartujte systém.
Po rebootu systému se znovu objeví výzva File System Check (Kontrola
souborového systému). Zobrazí se dostupné svazky RAID, na nichž můžete
provést kontrolu souborového systému. Zaškrtněte svazky RAID, které chcete
zkontrolovat, a klepnutím na Next (Další) proveďte kontrolu souborového systému.
Klepnutím na Reboot restartujte systém bez provedení kontroly.
Po klepnutí na (Další) (Další) se zobrazí následující obrazovka:
63
Klepnutím na Start spusťte kontrolu souborového systému. Klepnutím na Reboot
restartujte systém.
Při kontrole souborového systému se zobrazuje 20 řádků informací, dokud není
kontrola dokončena. Po dokončení se výsledky kontroly zobrazí dole.
POZNÁMKA
Systém je nutno po dokončení kontroly souborového systému
restartovat, pokud má Thecus IP znovu normálně fungovat.
Probuzení z LAN (WOL)
Thecus IP může být z režimu spánku probuzen přes port WAN/LAN1 nebo LAN2.
Z nabídky vyberte volbu WOL a zobrazí se obrazovka Probuzení z LAN. Můžete
vybrat Enable (Povolit) nebo Disable (Zakázat).
Wake-up On LAN Configuration (Konfigurace probuzení z LAN)
Položka
Popis
WAN/LAN1
Enable (Povolte) nebo Disable (zakažte) službu WOL
(probuzení z WAN/LAN1)
LAN2
Enable (Povolte) nebo Disable (zakažte) službu WOL
(probuzení z LAN2)
Apply (Použít)
Uložte změny klepnutím na Apply (Použít).
64
Podpora SNMP
Z nabídky vyberte volbu SNMP a zobrazí se obrazovka SNMP Support (Podpora
SNMP). Můžete povolit funkci SNMP a vyplnit jednotlivá informační pole. Správní
software poté přes SNMP může získávat základní systémové informace.
Z nabídky vyberte volbu SNMP a zobrazí se obrazovka SNMP Support (Podpora
SNMP). Můžete vybrat Enable (Povolit) nebo Disable (Zakázat).
Přihlášení do UI
Úpravou konfigurace přihlášení do UI můžete dle svých požadavků povolit/zakázat
služby Webový disk, Foto Server a funkci modulů.
65
Systémová síť
Z nabídky System Network (Systémová síť) proveďte konfiguraci zabudovaných
síťových portů nebo doplňkové síťové karty (NIC) a také konfiguraci DHCP a
agregace připojení.
Síť
Z nabídky System Network (Systémová síť) vyberte volbu Networking (Síť) a
zobrazí se obrazovka Networking Configuration (Síťová konfigurace). Tato
obrazovka zobrazuje globální parametry sítě a dostupná síťová připojení. Libovolné
z těchto nastavení můžete změnit a potvrdit stiskem Apply (Použít). Popisy
jednotlivých položek viz následující tabulka:
Dostupné síťové porty systému jsou zabudované a také přidané síťové karty ve slotu
PCI-e. Obrazovka proto zachycuje příklad přístroje Thecus N16000 se zabudovanou
kartou se 3 porty GbE a přidanou kartou Intel PRO/1000 PT se čtyřmi porty, což
dává celkem 7 portů (NIC).
Konfigurace site (globální parametr)
Položka
Host name
(Název hostitele)
Domain name
(Název domény)
WINS Server
(Server WINS)
DNS Mode (Režim DNS)
Popis
Název hostitele, což je identifikace přístroje Thecus IP na síti.
Název domény přístroje Thecus IP.
Zadání názvu serveru pro počítač NetBIOS.
vyberte, zda je server DNS určen serverem DHCP nebo ručně. Lze
66
DNS Server 1,2,3
(Server DNS 1,2,3)
zadat celkem 3 servery DNS. Pokud vyberete určení serveru DNS
serverem DHCP, použije se hodnota z portu WAN/LAN1.
IP adresa serveru systému Domain Name Service (DNS).
Network Configuration (NIC port) (Konfigurace sítě (port NIC))
Link speed
(Rychlost spoje)
Link status (Stav spoje)
Zobrazení rychlosti příslušného portu NIC.
MAC address
(Adresa MAC)
Jumbo Frame Support
(Podpora velkých
rámců)
IPv4/IPv6
Mode (Režim)
IP
Adresa MAC síťového rozhraní.
Netmask/Prefix Length
(Maska podsítě/délka
prefix)
Gateway (Brána)
Zadání masky podsítě pro IPv4 a délky prefixu pro IPv6.
Default gateway
(Výchozí brána)
Z rozbalovacího seznamu lze vybrat výchozí bránu používanou přístrojem
Thecus IP.
POZNÁMKA
Zobrazení stavu příslušného portu NIC.
Zapnutí nebo vypnutí funkce Podpora velkých rámců na příslušném rozhraní
přístroje Thecus IP.
Klepnutím povolíte IPv4/IPv6 pro TCP/IP. Výchozí nastavení je IPv4.
Můžete vybrat Statické IP nebo Dynamické IP.
IP adresa příslušného rozhraní NIC.
Zadání brány příslušné NIC.
• Podporu velkých rámců zapínejte pouze v prostředí sítě Gigabit, kde jsou na
všech klientech povolena odpovídající nastavení.
• Správné nastavení DNS je zásadně důležité pro síťové služby jako je SMTP a
NTP.
VAROVÁNÍ
Většina přepínačů/směrovačů Fast Ethernet (10/100) nepodporuje velké rámce a pokud tuto
funkci zapnete, nepřipojíte se k Thecus NAS.
DHCP/RADVD
Z nabídky System Network (Systémová síť) vyberte volbu DHCP/RADVD a
zobrazí se obrazovka DHCP/RADVD Configuration (Konfigurace
DHCP/RADVD). Tato obrazovka zobrazuje stav dostupných síťových karet (NIC)
Na každé NIC lze konfigurovat funkci serveru DHCP/RADVD, pokud byla nastavena
statická IP.
67
Konfigurace serveru DHCP/RADVD
Lze konfigurovat server DHCP/RADVD přidělující IP adresy (IPv4) nebo prefixy
(IPv6) zařízením připojeným k příslušnému portu NIC.
DHCP Configuration (Konfigurace DHCP)
Položka
Popis
DHCP/RADVD Server
Povolit/zakázat server DHCP/RADVD automaticky přidělující IP
(Server DHCP/RADVD)
adresy PC připojeným k příslušné NIC.
Start IP(Začátek rozsahu Zadání nejnižší IP adresy přidělované DHCP.
IP) (IPv4)
End IP (Konec rozsahu IP) Zadání nejvyšší IP adresy přidělované DHCP.
(IPv4)
Default Gateway (Výchozí Zadání brány pro DHCP server.
brána) (IPv4)
DNS Server 1,2,3 (Server Zobrazuje IP adresu serveru DNS.
DNS 1,2,3) (IPv4)
Prefix (IPv6)
Zadání prefixu.
Prefix Length (Délka
Zadání délky prefixu
prefix) (IPv6)
VAROVÁNÍ
IP adresa příslušné NIC nesmí být uvnitř rozmezí IP adres (začátek a
konec) (IPv4).
Agregace připojení
Thecus IP podporuje agregaci připojení zabudovaných nebo přidaných NIC. Stačí
klepnout na „+“ jako na následujícím snímku obrazovky..
68
Po klepnutí na „+“ se zobrazí příslušný snímek obrazovky.
Vyberte dostupný síťový port a poté přejděte na vybrané pole.
69
Klepnutím na „Připojení“ potvrďte výběr. Objeví se příslušná obrazovka s dalšími
nastaveními potřebnými k dokončení konfigurace agregace připojení.
Link1 Configuration (Konfigurace připojení 1)
Status (Stav)
Jumbo Frame Support
(Podpora velkých
rámců)
Link Type
(Typ připojení)
IPv4/IPv6
Mode (Režim)
IP
Zadání síťových portů používaných příslušnou agregací připojení.
Klepnutím na upravte výběr síťových portů.
Zapnutí nebo vypnutí funkce Podpora velkých rámců na příslušném rozhraní
přístroje Thecus IP.
Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovaný režim.
Klepnutím povolíte IPv4/IPv6 pro TCP/IP. Výchozí nastavení je IPv4.
Agregace připojení funguje jen při nastavení statické IP.
IP adresa agregace připojení. .
Netmask/Prefix Length
(Maska podsítě/délka
prefix)
Gateway (Brána)
Zadání masky podsítě pro IPv4 a délky prefixu pro IPv6.
Default gateway
(Výchozí brána)
Z rozbalovacího seznamu lze vybrat výchozí bránu používanou přístrojem
Thecus IP.
Brána příslušné agregace připojení
Na obrazovce sítě se nyní v pruhu názvu sítě zobrazí „Link1“ (připojení 1).
70
Pokud chcete LINK1 upravit nebo odstranit, otevřete stránku Agregace připojení.
Klepnutím na
upravte nastavení nebo klepnutím na
toto
agregované připojení odstraňte. Samozřejmě můžete vytvořit druhé agregované
připojení, klepnutím na
, pokud stále máte volné porty.
Přidaná LAN
Kromě zabudovaného portu LAN podporuje Thecus IP další NIC, které lze instalovat
do slotu PCI-e. Podrobnosti o podpoře přidaných NIC viz web Thecus.
http://www.thecus.com/sp_comlist.php
Po přidání NIC do Thecus IP se v kategorii „Síť“ zobrazí nová položka „.Přidaná
LANx“. Klepnutím na příslušnou NIC proveďte konfiguraci. Následující snímek
obrazovky uvádí příklad čtyřportové karty Intel PRO/1000 PT.
71
Správa úložiště
nabídka Storage (Úložiště) zobrazuje stav zařízení instalovaných v Thecus IP a to
včetně voleb konfigurace například RAID a disků, konfigurace složek, iSCSI a ISO
Mount.
Disk Information (Informace o discích)
Z nabídky Storage (Úložiště) vyberte Disks (Disky) a zobrazí se obrazovka
Disks Information (Informace o discích). Zde se zobrazují informace o
instalovaných discích SATA/SAS. Prázdný řádek znamená, že v příslušném slotu
není instalován pevný disk.
POZNÁMKA
• Následující snímek obrazovky je pouze příklad konkrétního přístroje Thecus
IP. Může být zobrazeno 8, 12 nebo 16 slotů pro disky, podle modelu přístroje
Thecus IP.
72
Disc Information (Informace o discích)
Položka
Popis
Disk No. (Č. disku)
Označení pozice disku.
Capacity (Kapacita)
Zobrazení kapacity pevného disku SATA.
Model
Zobrazení názvu modelu pevného disku SATA.
Link (Připojení)
Zobrazení rozhraní a rychlosti připojení pevného disku
Firmware
Zobrazení verze firmwaru pevného disku SATA.
Status (Stav)
Zobrazení stavu disku.
Bad Block scan
Volbou Ano spustíte skenování.
(Skenování vadných
bloků)
SMART INFO (Informace S.M.A.R.T.)
Na obrazovce Disks Information (Informace o disku) se stavy jednotlivých
disků zobrazují ve sloupci Status (Stav). Klepnutím na OK nebo Warning
(Varování) se zobrazí okno S.M.A.R.T Information (Informace S.M.A.R.T)
příslušného disku.
Můžete také provést test disku SMART (ne v případě pevných disků SAS) klepnutím
na „Test“. Výsledek je jen informativní a systém na jeho základě nic nepodnikne.
S.M.A.R.T. Information (Informace S.M.A.R.T.)
Položka
Popis
Tray Number
Číslo pozice, v níž je pevný disk instalován.
(Číslo pozice)
Model
Název modelu instalovaného pevného disku.
Provozní hodiny
Počet hodin v zapnutém stavu. Surová hodnota tohoto pole
představuje celkový počet hodin (dle výrobce i minut nebo
sekund) v zapnutém stavu.
Temperature Celsius (T Aktuální teplota pevného disku ve stupních Celsia
eplota ve stupních
Celsia)
Reallocated Sector
Počet přeložených sektorů. Pokud pevný disk zjistí chybu
Count (Počet
čtení/zápisu/ověření, označí sektor jako přeložený a přenese data
přeložených sektorů)
do zvláštní vyhrazené (rezervní) oblasti.
Tento proces se také nazývá přemapování a přeložené sektory se
nazývají přemapy. Proto u moderních disků ani při testu fyzického
povrchu není zobrazen počet „vadných bloků“, protože vadné
bloky jsou přeloženy do rezervních sektorů. Čím více
73
Current Pending Sector
(Aktuálně čekající
sektory)
Test Type (Typ testu)
Test Result
(Výsledek testu)
Test time (Doba testu)
POZNÁMKA
přemapovaných sektorů, tím výraznější může být snížení
přenosové rychlosti disku (až o 10 % i více).
Aktuální počet nestabilních sektorů (čekajících na přemapování).
Surová hodnota tohoto pole představuje celkový počet sektorů
čekajících na přemapování. Pokud jsou tyto sektory později
úspěšně přečteny, tato hodnota klesne. Pokud problémy při čtení
sektorů přetrvávají, pevný disk se snaží data obnovit, přenést do
vyhrazené (rezervní) oblasti a označit příslušný sektor jako
přemap. Pokud tato hodnota zůstává na nule, znamená to nízkou
kvalitu příslušné části povrchu disku.
Nastavení krátkého nebo dlouhého testu.
Výsledek testu.
Celková doba testu.
Pokud je Počet přeložených sektorů > 32
nebo Aktuálně čekající sektory
pevného disku > 0 , zobrazí se u disku „Warning (Varování)“. Toto varování
pouze upozorňuje správce systému na vadné sektory, s tím že tyto disky by
měly být co nejdříve vyměněny.
Skenování vadných bloků
Obrazovka Disk Information (Informace o disku) nabízí i skenování vadných
bloků, stačí klepnout na „Click to start (Klepnutím začněte)“. Výsledek je jen
informativní a systém na jeho základě nic nepodnikne.
74
Výsledek testování se zobrazuje, dokud systém nerestartujete volbou „ Yet to start
(Je nutný restart)“.
RAID Management (Informace RAID)
Z nabídky Storage (Úložiště) vyberte RAID a zobrazí se obrazovka RAID
Information (Informace RAID).
Tato obrazovka uvádí svazky RAID vytvořené v přístroji Thecus IP. Na této
obrazovce lze získat informace o stavu vašich svazků RAID a také o přidělených
datových kapacitách.
RAID Information (Informace RAID)
Položka
Popis
Master RAID
Svazek RAID, který je aktuálně určen jako hlavní.
(Hlavní RAID)
ID
ID aktuálního svazku RAID.
POZNÁMKA: všechna RAID ID musí být jedinečná.
RAID Level
Zobrazení aktuální konfigurace RAID.
(Úroveň RAID)
Status (Stav)
Zobrazení stavu RAID. Stav může být Healthy (Zdravý),
Degraded (Degradovaný) nebo Damaged (Poškozený).
75
Disks Used
(Použité disky)
Total Capacity
(Celková kapacita)
Data Capacity
(Datová kapacita)
Pevné disky použité k vytvoření aktuálního svazku RAID.
Celková kapacita aktuálního RAID.
Zobrazení využité a celkové kapacity pro uživatelská data.
Vytvořit RAID
Na obrazovce RAID Management (Informace RAID) stiskem tlačítka Create
(Vytvořit) přejděte na obrazovku CREATE RAID (VYTVOŘIT RAID). Kromě
informací o discích a stavových informací RAID tato obrazovka umožňuje provádění
konfiguračních nastavení RAID.
Vyberte Create RAID (Vytvořit RAID), poté můžete nastavit velikost stripu,
vybrat, které disky budou tvořit pole RAID a které budou záložní. .
RAID Configurations (Konfigurace RAID
Položka
Popis
Disk No. (Č. disku)
Číslo přiřazené instalovanému pevnému disku.
Capacity (PKapacita)
Kapacita instalovaného pevného disku.
(MB)
Model
Číslo modelu instalovaného pevného disku.
Status (Stav)
Stav instalovaného pevného disku.
Used (Použit)
Pokud je pole zaškrtnuto, je aktuální pevný disk součástí svazku
RAID.
Spare (Rezerva)
Pokud je pole zaškrtnuto, je aktuální pevný disk rezervou svazku
RAID.
Master RAID
Zaškrtnutím pole určete, že jde o hlavní svazek RAID. Více
(Hlavní RAID)
informací viz POZNÁMKA níže.
Stripe Size
Nastavuje velikost stripu tak, aby se maximalizoval výkon při
(Velikost stripu)
sekvenčních operacích se soubory na svazku. Zachovejte
nastavení 64K, pokud nevyžadujete zvláštní uspořádání souborů
na svazku. Větší velikost stripu je výhodnější pro větší soubory.
Data Percentage
Procento svazku RAID, které bude využito k uložení dat.
(Procento dat)
Create (Vytvořit)
Stiskem tohoto tlačítka zkonfigurujete souborový systém a
vytvoříte svazek RAID.
76
Postup vytvoření svazku RAID:
1. Na obrazovce RAID Management (Informace RAID) klepněte na
Vytvořit.
2. Na obrazovce RAID Configuration (Konfigurace RAID) nastavte svazek
RAID na JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
nebo RAID 60 (v závislosti na modelu)— viz Příloha B: Základy RAID s
podrobným popisem jednotlivých voleb.
POZNÁMKA
Řada N8900/N12000/N16000 podporuje vícenásobný
RAID a na jednom NAS lze vytvořit až pět svazků RAID.
3. Zadejte ID RAIDu.
77
4. Pokud má být tento svazek RAID hlavním svazkem RAID, zaškrtněte pole
Master RAID (Hlavní RAID).
POZNÁMKA
V konfiguraci vícenásobného RAID musí být jeden svazek RAID určen jako
hlavní RAID. Hlavní svazek RAID bude obsahovat všechny instalované moduly.
Pokud je hlavní svazek RAID změněn na jiné umístění (např. určením svazku 2
jako hlavního poté, co byl hlavním RAID svazek 1), je nutno znovu instalovat
všechny moduly. Kromě toho přestanou být vidět všechny systémové složky,
které byly na původním hlavním svazku RAID. Navrácením stavu hlavního RAID
tomuto svazku se tyto složky znovu stanou viditelnými.
5. Výběr, zda bude svazek RAID šifrovaný nebo ne.
Svazek RAID dokáže chránit data funkcí Šifrování svazku RAID, což brání
nechtěnému vystavení dat. Tuto funkci aktivujete povolením volby
Encryption (Šifrování) při vytváření svazku RAID, poté musíte zadat heslo.
K uložení hesla zadaného při vytváření svazku RAID musí být k libovolnému
portu USB na přístroji připojen USB disk, na který lze zapisovat. Podrobnosti
viz níže uvedený snímek obrazovky.
Po stisku tlačítka Create (Vytvořit) se zaškrtnutým polem Encryption
(Šifrování) se objeví následující dotaz na potvrzení.
Po vytvoření svazku RAID můžete použitý USB disk vyjmout, bude potřeba až
při příštím restartu systému. Daný svazek RAID nelze namontovat, pokud není
nalezen příslušný USB disk na některém z portů USB na přístroji. Šifrovaný
svazek aktivujete připojením USB disku se šifrovacím klíčem do libovolného
portu USB na přístroji.
78
Silně doporučujeme zkopírovat šifrovací klíč svazku RAID na bezpečné místo.
Šifrovací klíč svazku RAID je na USB disku v následujícím formátu:
(datum vytvoření svazku RAID)_xxxxxx.key
VAROVÁNÍ
USB disk uschovejte na bezpečném místě a šifrovací klíč zazálohujte.
POZNÁMKA
Při povoleném šifrováním svazku RAID bude výkonnost systému snížena.
Při ztrátě klíče není žádná možnost, jak obnovit
data.
Svazky RAID s povoleným šifrováním se zobrazí s ikonou zámku u ID svazku.
6. Quick RAID (Rychlý RAID) — povolení rychlého RAID zrychlí vytvoření
svazku RAID.
POZNÁMKA
Volbu „Quick RAID (Rychlý RAID)“ doporučujeme využívat jen na úplně
nových pevných discích nebo na discích bez jakýchkoli diskových oddílů.
7. Zadejte velikost stripu — výchozí je 64K.
8. Vyberte souborový systém na tomto svazku RAID. Možnosti jsou ext3, XFS a
ext4.
79
POZNÁMKA
Podporovaná velikost jednoho svazku:
ext3  8 TB
XFS  84 TB
ext4  36 TB
9. Stiskem Submit (Odeslat) vytvořte svazek RAID.
10. Stiskem „ Yes (Ano)“ připravíte vytvoření svazku RAID. Klepnutím na „ Finish
(Dokončit)“ poté začnete vytvářet svazek RAID.
80
POZNÁMKA
Vytvoření svazku RAID může trvat delší dobu, v závislosti na kapacitě
pevných disků a vybraném režimu RAID. Obecně platí, že v době, kdy se
proces vytvoření svazku RAID dostane do fáze „Budování RAID“, lze již ke
svazku a datům na něm přistupovat.
VAROVÁNÍ
Vytvoření svazku RAID zničí všechna na něm již uložená data. Data nelze
obnovit.
Úroveň RAID
Svazek lze nastavit na typ JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10,
RAID 50 nebo RAID 60 (v závislosti na modelu).
Úroveň
Model
Řada N12000
Řada N16000
Řada N8900
N6850
N8850
N10850
N7700PRO V2
N8800PRO V2
N5550
JBOD
RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10
RAID 50
RAID 60




































































Konfiguraci RAID obvykle stačí provést pouze při prvním zapnutí přístroje. Následují
stručné popisy jednotlivých nastavení RAID:
RAID Levels (Úrovně RAID)
Úroveň
Popis
JBOD
Svazek je na jednom pevném disku bez podpory RAID. JBOD
vystačí minimálně s 1 diskem.
RAID 0
Funguje data striping, ale bez redundance. Zvýší se výkonnost,
ale ne bezpečnost dat. RAID 0 vyžaduje minimálně 2 disky.
RAID 1
Funguje zrcadlení disků. Čtení je dvakrát rychlejší než z jediného
disku, zápis je stejně rychlý jako na jednom disku. RAID 1
vyžaduje minimálně 2 disky.
RAID 5
Funguje data striping včetně paritních informací pro korekci chyb.
RAID 5 vyžaduje minimálně 3 disky. RAID 5 funguje dál, i když
jeden z disků selže.
RAID 6
Dvěma souběžnými výpočty parity je zajištěna ochrana proti
současnému selhání dvou disků. K tomuto účelu se využívají dva
různé algoritmy. RAID 6 vyžaduje minimálně 4 disky. RAID 6
funguje dál, i když dva z disků selžou.
RAID 10
RAID 10 je velmi spolehlivý a velmi výkonný RAID 10 využívá
striping na úrovni polí, jejichž segmenty jsou také poli RAID 1.
Odolnost proti chybám odpovídá RAID 1 a výkonnost RAID 0.
RAID 10 vyžaduje 4 disky. RAID 10 funguje dál, i když dva z disků
selžou.
RAID 50
RAID 50 kombinuje přímý striping na úrovni bloků jako v RAID 0 s
distribuovanou paritou RAID 5. Jde o pole RAID 0 se stripingem na
částech tvořených poli RAID 5. Vyžaduje nejméně 6 disků.
RAID 60
RAID 60 kombinuje přímý striping na úrovni bloků jako v RAID 0 s
distribuovanou dvojitou paritou RAID 6. Jde o pole RAID 0 se
stripingem na částech tvořených poli RAID 6. Vyžaduje nejméně 8
disků.
81
VAROVÁNÍ
Pokud správce při zhoršení funkčnosti pole RAID vyjme nesprávný disk,
dojde ke ztrátě všech dat.
Upravit RAID
Na obrazovce RAID Management (Informace RAID) stiskem tlačítka Edit
(Upravit) přejděte na obrazovku RAID Management (Informace RAID).
Volbou Edit RAID (Upravit RAID) můžete vybrat RAID ID a Rezervní disk. .
82
Odebrat RAID
Klepnutím odeberete svazek RAID. Všechna uživatelská data a iSCSI vytvořená na
vybraném svazku RAID budou odstraněna.
Postup odstranění svazku RAID:
1. Na obrazovce Seznam RAID vyberte svazek RAID klepnutím na přepínač a
poté klepnutím na RAID Management (Informace RAID) otevřete
obrazovku RAID Configuration (Konfigurace RAID).
2. Na obrazovce RAID Configuration (Konfigurace RAID) klepněte na
Remove RAID (Odebrat RAID).
3. Objeví se dotaz na potvrzení, musíte zadat „Ano“ (první písmeno velké,
ostatní malá) a tím dokončíte operaci Remove RAID (Odstranit RAID)
VAROVÁNÍ
Odstranění svazku RAID zničí všechna na něm uložená data. Data nelze
obnovit.
83
Global Hot Spare (Globální horká záloha)
Přístroj umožňuje vytvoření až 5 svazků RAID. Podpora globální horké zálohy
umožňuje snížit potřebu záložních disků pro každý svazek RAID. Stačí vybrat jeden
disk, který není součástí žádného svazku, a aktivovat tuto funkci.
Rozšíření svazku RAID
Velikost svazku RAID 1, RAID 5 nebo RAID 6 lze zvýšit tímto postupem:
1. Vyměňte jeden z pevných disků tvořících svazek RAID a nechte proběhnout
automatickou obnovu dat na něm.
2. Po výměně prvního disku a dokončení obnovy dat můžete stejně vyměnit i
další disky za větší.
3. Po výměně pevných disků se přihlaste k webové správě. Volbou Storage
(Úložiště)> RAID otevřete obrazovku RAID Configuration
(Konfigurace RAID).
4. Na obrazovce RAID Information (Informace RAID) klepnutím na Edit
(Upravit) otevřete obrazovku RAID Configuration (Konfigurace RAID).
5. Na obrazovce RAID Configuration (Konfigurace RAID) klepněte na
Expand (Rozšířit).
84
Migrace svazku RAID
Po vytvoření svazku RAID si můžete přát přesunout jej na jiné fyzické disky nebo
úplně změnit pole RAID. Postup migrace svazku RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID50
nebo RAID 60:
1. Na obrazovce Konfigurace RAID klepněte na Migrate RAID (Migrovat
RAID).
2. Zobrazí se seznam možných konfigurací migrace svazku RAID. Vyberte
požadované schéma migrace a klepněte na Apply (Použít).
3. Systém začne migrovat svazek RAID.
85
POZNÁMKA

Migrace svazku RAID může trvat až několik hodin

Migrace svazku RAID je dostupná v době, kdy ji lze konfigurovat..
Funkce migrace úrovně RAID má níže uvedená omezení.
1. Během migrace úrovně RAID není povolen reboot ani vypnutí systému.
2. Migrace RAID z úrovně R1 na R5 nebo z R1 na R6 znamená restart všech
služeb a svazky „iSCSI“ budou pouze pro čtení, zatímco uživatelská data
budou během celé operace k dispozici pro čtení i zápis.
POZNÁMKA
Následující schéma migrace je založeno na přístrojích
Thecus IP v maximální možné konfiguraci. Jiné
modely s podporou menšího počtu pevných disků
mají mírně odlišný postup v uživatelském rozhraní.
86
Následuje seznam možných schémat migrace RAID:
Na Z
RAID 1
RAID 0
RAID 5
RAID 6
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx3
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx4
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx4
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx5
[RAID 1] HDDx2 to [RAID 5] HDDx5
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx8
[RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx8
………………………………..HDDx16
………………………………..HDDx16 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx4
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx4
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx5
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx5
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx8
[RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx8
………………………………..HDDx16
………………………………..HDDx16 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx5
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx5
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx8
[RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx8
………………………………..HDDx16
………………………………..HDDx16 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 1] HDDx5 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 1] HDDx5 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 1] HDDx5 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 1] HDDx5 na [RAID 6] HDDx8
[RAID 1] HDDx5 na [RAID 5] HDDx8
………………………………..HDDx16
………………………………..HDDx16 [RAID 1] HDDx6 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 1] HDDx6 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 1] HDDx6 na [RAID 6] HDDx8
[RAID 1] HDDx6 na [RAID 5] HDDx8
………………………………..HDDx16
………………………………..HDDx16 [RAID 1] HDDx7 na [RAID 6] HDDx8
[RAID 1] HDDx7 na [RAID 5] HDDx8
………………………………..HDDx16
………………………………..HDDx16
RAID 5 X
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx4
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx4
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx5
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx5
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx8
[RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16 ………………………………..HDDx16
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx5
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx5
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx8
[RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16 ………………………………..HDDx16
[RAID 5] HDDx5 na [RAID 5] HDDx6
[RAID 5] HDDx5 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 5] HDDx5 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 5] HDDx5 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 5] HDDx5 na [RAID 5] HDDx8
[RAID 5] HDDx5 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16 ………………………………..HDDx16
[RAID 5] HDDx6 na [RAID 5] HDDx7
[RAID 5] HDDx6 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 5] HDDx6 na [RAID 5] HDDx8
[RAID 5] HDDx6 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16 ………………………………..HDDx16
[RAID 6] HDDx7 na [RAID 5] HDDx8
[RAID 5] HDDx7 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16 ………………………………..HDDx16
87
RAID 6 X
X
[RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx5
[RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16
[RAID 6] HDDx5 na [RAID 6] HDDx6
[RAID 6] HDDx5 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 6] HDDx5 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16
[RAID 6] HDDx6 na [RAID 6] HDDx7
[RAID 6] HDDx6 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16
[RAID 6] HDDx7 na [RAID 6] HDDx8
………………………………..HDDx16
Stohování NAS
Úložnou kapacitu Thecus IP lze ještě rozšířit funkcí stohování. Uživatelé tak mohou
rozšířit kapacitu svého síťového úložiště o až 5 dalších stohovaných cílových svazků
umístěných v dalších přístrojích. Stohování funguje přes společnou síť například
přístupem SMB nebo AFP formou přístupu k jediné sdílené složce.
V hlavní nabídce najdete stohování pod „Úložiště“ Viz následující obrázek.
A. Přidání cílového stohovaného svazku
Na výše uvedeném obrázku klepnutím na Add (Přidat) zobrazte konfigurační
stránku cílových zařízení. Viz následující obrázek:
U přidaného cílového stohovaného svazku můžete nyní nebo později vybrat „ Enable
(Povolit)“ nebo „ Disable (Zakázat)“ podle toho, kolik místa potřebujete.
88
Poté zadejte cílovou IP adresu stohovatelného zařízení a klepněte na Discovery
(Odhalit). Systém vypíše seznam dostupných cílových svazků podle zadaných IP
adres.
Po nastavení IP adresy a svazku může být nutné zadat platné uživatelské jméno a
heslo k ověření vašich přístupových práv. Pokud k přístupu k cílovému svazku není
potřeba jméno a heslo, tato pole nevyplňujte.
Po nastavení IP adresy a svazku může být nutné zadat platné uživatelské jméno a
heslo k ověření vašich přístupových práv. Pokud k přístupu k cílovému svazku není
potřeba jméno a heslo, tato pole nevyplňujte.
89
Stacked Target Name (Název stohovaného cíle) se stane názvem sdílené
síťové složky a bude se zobrazovat při přístupu přes síť, například SMB. Uvidíte
výsledky podle následujících obrázků. Všimněte si omezení možných názvů.
Na výše uvedeném obrázku je Stacked Target Name (Název stohovaného cíle)
„pmdata1“. Následující obrázky zachycují výsledky před a po, s dokončenými
nastaveními, přes síťový přístup Microsoft.
90
Žádný stohovaný cíl
Stohovaný cíl s exportním
názvem sdílení „pmmeeting“
Nastavení Browseable (Lze procházet) se ovládá stejně jako nastavení
systémové sdílené složky. Určuje, zda tato složka bude vidět přes webový disk nebo
ne. Následující obrázky zachycují situaci při nastavení této volby na Yes (Ano) a No
(Ne).
Volba Public (Veřejný) se nastaví podle volby sdílené systémové složky související
s nastavením oprávnění ACL. Pokud volbu Public (Veřejný) nastavíte na Yes
(Ano), budou mít přístup všichni uživatelé a tlačítko ACL bude šedé. Pokud volbu
Public (Veřejný) nastavíte na No (Ne), bude v okně Stack Target List (Seznam
cílových stohovaných) dostupné tlačítko ACL.
91
Uložte změny klepnutím na Apply (Použít).
B. Aktivovat cílový stohovaný
Po potvrzení změn vás systém vrátí do okna Stack Target List (Seznam cílových
stohovaných), viz níže. K této řídící jednotce svazku bylo připojeno jedno cílové
stohované zařízení.
U tohoto nového cílového stohovaného zařízení se zobrazí informace a také několik
voleb, z nichž můžete vybrat.
Obecně platí, že pokud bylo cílové stohované zařízení použito jiným přístrojem
Thecus NAS jako cílový stohovaný svazek, zobrazí se položka Format (Formát) a
okamžitě vidíte jeho kapacitu. Jinak bude dostupná jen volba Format (Formát) a
volby Capacity (Kapacita) a Status (Stav) budou zobrazeny jako „N/A“ (netýká
se) a „Unknown file system“ (neznámý souborový systém).
Pokračujte formátováním po klepnutí na Format (Formát).
92
Po dokončení formátování bude automaticky vytvořen cílový stohovaný svazek.
Obrazovka Stack Target List (Seznam cílových stohovaných) zobrazí kapacitu
a stav svazku.
C. Upravit cílový stohovaný
Pokud chcete měnit cílové stohované svazky, klepněte na Edit (Upravit) u
příslušného cílového stohovaného svazku a systém zobrazí následující okno:
Provedené změny potvrďte klepnutím na Apply (Použít). Po potvrzení změn budou
aktualizovány příslušné informace v okně Stack Target List (Seznam cílových
stohovaných).
D. ACL cílového stohovaného
Pokud je u cílového stohovaného svazku volba Public (Veřejný) nastavena na Yes
(Ano), bude tlačítko ACL šedé. Pokud ale volbu Public (Veřejný) nastavíte na No
(Ne), bude dostupné tlačítko ACL a můžete nastavit uživatelská oprávnění pro
stohovaný cíl.
Nastavení ACL budou přesně stejná jako u systémové složky, jejíž nastavení jste již
možná provedli.
93
E. Opětovné připojení cílového stohovaného
Povolená cílová stohovaná zařízení mohou být odpojena například vlivem výpadku
napájení nebo sítě. Pokud k tomu dojde, objeví se tlačítko Reconnect (Znovu
připojit). Pokud se chcete pokusit stohované cílové zařízení znovu připojit,
klepněte na Reconnect (Znovu připojit).
ISO montáž
ISO Mount (ISO montáž) je velmi užitečný rys produktů Thecus. Uživatelé mohou
montovat soubory ISO a přes exportní název zobrazit všechny podrobnosti tohoto
souboru.
94
V hlavní nabídce najdete ISO Mount (ISO montáž) pod „ Storage (Úložiště)“ Viz
následující obrázek.
Vyberte funkci ISO Mount (ISO montáž) a zobrazí se následující obrazovka.
A. Přidat soubor ISO
Na výše uvedeném obrázku vyberte z rozbalovacího seznamu sdílených složek
soubor ISO.
Po výběru systém zobrazí tabulku Mount (montáže) s dalšími nastaveními.
95
Nový soubor ISO namontujete výběrem ze seznamu souborů a zadáním
požadovaného názvu do pole „ Mount as: (Montovat jako“ . Klepnutím na „ Add
(PŘIDAT)“ a potvrzením dokončete montáž souboru ISO. Nebo pokud nezadáte
exportní název „ Mount as: (Montovat jako:)“, systém automaticky určí exportní
název souboru ISO.
Pokud pole „ Mount as: (Montovat jako:)“ ponecháte prázdné, systém vytvoří bod
montáže z názvu souboru ISO.
Po dokončení přidání ISO souboru se zobrazí stránka se všemi namontovanými
soubory ISO.
96
Klepnutím na „ Unmount (Odmontovat)“ lze odmontovat namontovaný soubor ISO.
B. Použít ISO
Namontovaný soubor ISO bude ve stejné sdílené složce se zadaným názvem. Viz
následující snímek obrazovky.
Jak vidíte, soubor ISO nazvaný „image“ byl namontován jako složka „image“.
Soubor ISO s názvem „Thecus 01“, u něhož jste nezadali název složky, systém
automaticky sdílí jako složku „Thecus 01“.
Share Folders (Sdílená složka)
Z nabídky Storage (Úložiště) vyberte Share Folders (Sdílená složka) a zobrazí
se obrazovka Folder (Složka). Tato obrazovka umožňuje vytváření a konfiguraci
složek na svazku Thecus IP.
97
Přidání složek
Na obrazovce Folder (Složka) stiskněte tlačítko Add (Přidat) a zobrazí se
obrazovka Add Folder (Přidat složku). Tato obrazovka umožňuje přidání složky.
Po zadání všech informací stiskem Apply (Použít) vytvořte novou složku.
Add Folder (Přidat složku)
Položka
Popis
RAID ID (ID RAID)
Svazek RAID na němž bude nová složka.
Folder Name
Zadejte název složky.
(Název složky)
Description (Popis)
Zadejte popis složky.
Browseable
Povolit/zakázat procházení obsahu složky uživateli. Při volbě Yes
(Lze procházet)
(Ano) lze sdílenou složku procházet.
Public (Veřejný)
Povolit/zakázat veřejný přístup ke složce. Při volbě Yes (Ano)
nepotřebují uživatelé k zápisu do této složky žádné oprávnění. Při
přístupu k veřejné složce přes FTP se složka chová podobně jako
při anonymním FTP přístupu. Anonymní uživatelé mohou do
složky nahrávat/z ní stahovat soubory, ale nemohou je
odstraňovat.
Apply (Použít)
Stiskem Apply (Použít) vytvořte složku.
POZNÁMKA
Názvy složek jsou omezeny na 60 znaků. Systémy s Windows 98 a starší nemusí
podporovat názvy delší než 15 znaků.
Ordner modifizieren (Upravit složky)
Na obrazovce Folder (Složka) stiskněte tlačítko Edit (Upravit) a zobrazí se
obrazovka Modify Folder (Upravit složku). Tato obrazovka umožňuje změnu
informací o složce. Po zadání informací stiskem Apply (Použít) uložte změny.
98
Modify Folder
Položka
RAID ID (ID RAID)
Folder name
(Název složky)
Description (Popis)
Browseable
(Lze procházet)
Public (Veřejný)
(Upravit složku)
Popis
Svazek RAID na němž bude složka umístěna.
Zadejte název složky.
Zadejte popis složky.
Povolit/zakázat procházení obsahu složky uživateli. Toto
nastavení se uplatní pouze při přístupu přes SMB/CIFS a webový
disk.
Povolit/zakázat veřejný přístup ke složce.
Odstranit složky
Pokud chcete složku odstranit, stiskněte tlačítko Remove (Odstranit) na řádku
vybrané složky. Systém si vyžádá potvrzení odstranění složky. Volbou Yes (Ano)
složku trvale odstraňte nebo se volbou No (Ne) vraťte na seznam složek.
VAROVÁNÍ
Po odstranění složky budou odstraněna i všechna v ní obsažená data. Data
nelze obnovit.
99
Config NFS share (Sdílení NFS)
Pokud chcete povolit přístup NFS ke sdílené složce, povolte NFS Service (službu
NFS) a poté nastavte hostitele s přístupovými právy klepnutím na Add (Přidat).
Config NFS share (Sdílení NFS)
Položka
Popis
Hostname
Zadejte název nebo IP adresu hostitele.
(Název hostitele)
Privilege (Oprávnění)
Hostitel má ke složce pouze právo čtení nebo i právo zápisu.
OS Support
Jsou zde dvě volby:
(Podpora OS)

Systém Unix / Linux

AIX (povolit zdrojový port > 1024)
Vyberte tu, která vám více vyhovuje.
ID Mapping (Mapování Jsou zde tři volby:
100
ID)
Sync / Async
(Synchr./asynchr.)
Apply (Použít)
Účet roota hostitelského systému bude mít plný přístup k
této sdílené složce (root:root).

Účet roota hostitelského systému bude mapován na
anonymního uživatele NAS (nobody:nogroup).

Všechny účty hostitelského systému budou mapovány na
anonymního uživatele NAS (nobody:nogroup).
Vyberte tu, která vám více vyhovuje.
Vyberte, zda budou data synchronizována okamžitě nebo formou
asynchronních dávek.
Klepnutím uložte změny.

Seznam přístupových oprávnění (ACL) ke složkám a podsložkám
Na obrazovce složky stiskněte tlačítko ACL a zobrazí se obrazovka ACL setting
(Nastavení ACL). Tato obrazovka nabízí možnost konfigurace přístupu ke
konkrétní složce a podsložkám pro uživatele a skupiny. Z levého sloupce vyberte
uživatele nebo skupinu, poté konfigurujte její úroveň přístupu volbou Deny
(Odmítnout), Read Only (Pouze čtení) nebo Writable (Lze zapisovat).
Potvrďte nastavení stiskem Apply (Použít).
101
ACL setting (Nastavení ACL)
Položka
Popis
Deny (Odmítnout)
Uživatelé a skupiny v tomto sloupci mají zamítnutý přístup.
Ready only
Uživatelé a skupiny v tomto sloupci mají pouze právo čtení.
(Pouze čtení)
Writable
Uživatelé a skupiny v tomto sloupci mají i právo zápisu.
(Lze zapisovat)
Recursive
Všechny podsložky dané složky mohou zdědit její nastavení.
(Rekurzivně)
Postup konfigurace přístupu ke složce:
1. Na obrazovce ACL jsou všechny síťové skupiny a uživatelé uvedeni v levém
sloupci. Z tohoto seznamu vyberte skupinu nebo uživatele.
2. Po výběru uživatele nebo skupiny stiskněte nahoře jedno z tlačítek tří úrovní
přístupu. Skupina nebo uživatel se přenesou do příslušného sloupce a získají
příslušnou úroveň přístupu.
3. Pokračujte ve výběru skupin a uživatelů a přiřazování úrovní přístupu pomocí
tlačítek sloupců.
4. Pokud chcete odebrat skupinu nebo uživatele ze sloupce úrovně řízení
přístupu, stiskněte tlačítko Remove (Odstranit)
v příslušném
sloupci.
5. Po dokončení nastavení ACL potvrďte stiskem tlačítka Apply (Použít).
POZNÁMKA
Pokud jeden uživatel náležel k více než jedné skupině, které mají různá
oprávnění, platí priorita Zamítnout> Pouze čtení > Lze zapisovat
ACL podsložek nastavíte po klepnutí na „ “, což rozbalí podsložky, viz následující
snímky obrazovek. Můžete pokračovat stejnými kroky jako při nastavení ACL na
úrovni sdílení.
102
POZNÁMKA
ACL lze nastavit na úrovni sdílení a podsložek, ne na úrovni souborů.
Obrazovka ACL umožňuje i vyhledání konkrétního uživatele. Postupujte
následovně:
1. Do prázdného pole zadejte jméno uživatele, jehož chcete vyhledat.
2. Z rozbalovacího seznamu vyberte skupinu, v níž chcete uživatele vyhledat.
3. Klepněte na Search (Hledat).
POZNÁMKA
Systém vypíše až 1 000 uživatelů z vybrané kategorie. Hledání zúžíte zadáním
hledané fráze do prázdného pole.
iSCSI
Můžete zadat prostor vyhrazený pro iSCSI. Počet povolených cílů iSCSI na jeden
přístroj uvádí tabulka:
Model
Povolit svazek iSCSI
N8900V
N5550
15
103
N8900PRO
N12000V
N16000V
N7700PRO V2
N8800PRO V2
25
N8900
N12000
N16000
N12000PRO
N16000PRO
50
Cíl iSCSI
Cílový svazek iSCSI přidáte klepnutím na iSCSI po výběru příslušného svazku RAID
z rozbalovacího seznamu.
iSCSI Target (Cíl iSCSI)
Položka
Popis
Add (Přidat)
Klepnutím přiřaďte na příslušném svazku RAID místo cíli iSCSI.
Modify (Upravit)
Klepnutím upravte cíl iSCSI.
Advanced (Pokročilé)
Existují 3 volby (iSCSI CRC/kontrolní součet, Max.
připojení, Úroveň korekce chyb), které správci umožňují
povolit/zakázat funkci úložiště Thecus IP s nastavením
iSCSI.
Delete (Odstranit)
Klepnutím odstraňtecíl iSCSI.
Přidělení místa svazku iSCSI
104
Pokud chcete cíli iSCSI přidělit místo na aktuálním svazku RAID, postupujte
následovně:
1. V seznamu iSCSI Target List (seznam cílů iSCSI) vyberte Cíl iSCSI a
klepněte na Add (Přidat).
Zobrazí se obrazovka Create iSCSI Volume (Vytvořit svazek iSCSI).
Create iSCSI
Položka
iSCSI Target Volume
(Cílový svazek iSCSI)
Target Name
(Název cíle)
iqn_Rok
Iqn_Měsíc
Authentication
(Autentizace)
Username
(Jméno uživatele)
Password (Heslo)
Password Confirm
(Potvrdit heslo)
Mutual CHAP
(Vzájemný CHAP)
Username
(Jméno uživatele)
Password (Heslo)
Password Confirm
(Potvrdit heslo)
RAID ID (ID RAID)
Volume (Vytvořit svazek iSCSI)
Popis
Povolit/zakázat cílový svazek iSCSI.
Název cíle iSCSI. Tento název využije funkce
Stohovatelný NAS k identifikaci tohoto exportního sdílení.
Z rozbalovacího seznamu vyberte aktuální rok.
Z rozbalovacího seznamu vyberte aktuální měsíc.
Lze vybrat autentizaci CHAP nebo Žádnou.
Zadejte jméno uživatele.
Zadejte heslo.
Zadejte heslo znovu pro potvrzení
Při této úrovni zabezpečení se cíl a iniciátor vzájemně
autentizují.
Zadejte jméno uživatele.
Zadejte heslo.
Zadejte heslo znovu pro potvrzení
ID aktuálního svazku RAID.
105
LUN Allocation
(Přiřazení LUN)
Lze vybrat ze dvou režimů:
Tenké poskytnutí: tenké poskytnutí iSCSI znamená
sdílení dostupné fyzické kapacity při vytvoření více
cílových svazků iSCSI. Předem vyhrazená virtuální
kapacita je poté přidána k fyzickému prostoru, jehož
kapacita byla vyčerpána.
Okamžité přidělení: přidělení dostupné fyzické
kapacity cílovým svazkům iSCSI.
LUN Name
(Název LUN)
Unused (Nepoužito)
Allocation (Přidělení)
LUN ID (ID LUN)
iSCSI Block size
(Velikost bloku
iSCSI)
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Název LUN.
Nepoužitý prostor na aktuálním svazku RAID.
Procento a velikost místa přiděleného svazku iSCSI.
ID konkrétní logické jednotky.
Velikost bloku iSCSI lze nastavit pod Systém > Pokročilé,
výchozí hodnota je 512 bajtů.
U Windows XP se na discích větších než 2 TB automaticky
použije velikost bloku [ 4K ].
Aplikace jako VMware atd. využívají volbu [ 512 bajtů ].
Nezapomeňte cílový svazek iSCSI povolit, jinak se
nezobrazí, když bude iniciátor požadovat příslušné
cílové svazky iSCSI.
Vytvořením cílového svazku iSCSI vznikne nejméně
jedno LUN. Lze jej přiřadit volbou „Tenké
poskytnutí“ nebo „Okamžité přidělení“.
2. Povolte iSCSI Target Volume (Cílový svazek iSCSI) volbou Enable
(Povolit).
3. Zadejte Target Name (Název cíle). Tento název využije funkce Stackable
NAS (Stohovatelný NAS) k identifikaci tohoto exportního sdílení.
4. Z rozbalovacího seznamu Year (Rok) vyberte aktuální rok.
5. Z rozbalovacího seznamu Month (Měsíc) vyberte aktuální měsíc.
6. Zvolte autentizaci CHAP nebo None (Žádná).
7. Pokud jste povolili autentizaci CHAP, zadejte username (uživatelské
jméno) a password (heslo). Vybrané heslo potvrďte tím, že jej znovu
zadáte do pole Password Confirm (Potvrzení hesla).
8. Vyberte Thin-Provision (Tenké poskytnutí) nebo Instant Allocation
(Okamžité přidělení)
9. Zadejte LUN Name (Název LUN).
10. Nastavte posuvníkem Allocation (Přidělení) procento přiděleného místa.
11. Po vytvoření cílového svazku iSCSI lze nastavit ID LUN v rozmezí 0 až 254 s
tím, že výchozím nastavením je nejbližší vyšší volné číslo. ID LUN je
jedinečné a nesmí se opakovat.
12. Vyberte [ 4K ] block size (velikost bloku [ 4K ]), pokud má mít cílový svazek
iSCSI větší kapacitu než 2 TB nebo vyberte [ 512 Bytes ] block size (velikost
bloku [ 512 bajtů ]), pokud to vyžadují některé aplikace.
13. Klepnutím na OK vytvořte svazek iSCSI.
Upravit svazek iSCSI
Pokud chcete upravit iSCSI cíl na aktuálním svazku RAID, postupujte následovně:
1. V iSCSI Target List (seznamu cílů iSCSI) klepněte na Modify (Upravit).
Zobrazí se obrazovka Modify iSCSI Volume (Upravit svazek iSCSI).
106
2. Upravte svá nastavení. Stiskem ok potvrdíte nastavení.
107
Rozšířit svazek
Svazek iSCSI lze nyní rozšířit o nevyužité místo (pouze v režimu Okamžité přidělení).
Ze seznamu svazků stačí vybrat svazek iSCSI, který chcete rozšířit, a klepnout na
Expand (Rozšířit):
zobrazí se následující okno. Posuvník Expand Capacity (Rozšířit kapacitu)
přetáhněte na požadovanou hodnotu. Poté operaci potvrďte stiskem Expand
(Rozšířit).
POZNÁMKA
Rozšíření iSCSI je možné pouze pokud je cílový
svazek iSCSI vytvořen volbou „Okamžité
přidělení“. Svazek vytvořený volbou „Tenké
poskytnutí“ má od začátku přidělený virtuální
prostor a proto jej nelze zvětšovat.
Odstranit svazek
Pokud chcete odstranit svazek na aktuálním svazku RAID, postupujte následovně:
1. V Volume Allocation List (seznamu přidělení svazků) klepněte na
Delete (Odstranit).
Zobrazí se okno Space Allocation (Přidělení prostoru).
108
2. Stiskněte Yes (ANO). Budou odstraněna všechna data na svazku.
Tenké poskytnutí iSCSI
Pokud chcete volbou Tenké poskytnutí iSCSI vytvořit cílový svazek iSCSI, lze určit
maximální využití fyzické kapacity cílového svazku iSCSI a virtuálně přiradit prostor
pro více disků, pokud je potřebujete.
Tenké poskytnutí iSCSI nastavíte volbou režimu „ Thin-Provision (Tenké
poskytnutí)“ na obrazovce „ Create LUN (Vytvořit LUN)“.
Poté alokujte kapacitu svazku iSCSI s tenkým poskytnutím tak, že přetáhnete
posuvník Allocation (Alokace) na požadovanou velikost.
Po určení velikosti potvrďte klepnutím na OK. Nyní se na seznamu zobrazí dostupný
svazek iSCSI s tenkým poskytnutím. Viz následující snímek obrazovky:
109
Na rozdíl od cílových svazků iSCSI s „ Instant Allocation (Okamžitým přidělením)“,
které již mají fyzicky přidělenu kapacitu! Cílový svazek iSCSI vytvořený s tenkým
poskytnutím může mít virtuálně až 16 384 GB (16 TB).
LUN ACL
Po vytvoření cílového svazku iSCSI vás od používání svazku iSCSI dělí ještě jeden
krok. Volbou „ LUN ACL (LUN ACL)“ je nutno nastavit „ Initiator iqn (Iqn
iniciátora)“ a nastavit přístupové oprávnění ACL určující přístupnost. Viz následující
snímek obrazovky uvádějící, odkud se vezme „ Initiator iqn (Iqn iniciátora)“.
Na obrazovce nastavení LUN ACL klepněte na „ Add (Přidat)“:
110
Poté zadejte „ Initiator iqn (Iqn iniciátora)“ a nastavte přístupová oprávnění
cílového svazku iSCSI výběrem ze seznamu; poté potvrďte klepnutím na OK.
Dostupný Iniciátor bude uveden jako na následujícím snímku obrazovky.
Uvedené „ Initiator iqn (Iqn iniciátora)“ lze upravit nebo odstranit volbou
požadovaného iqn a potvrzením příslušným tlačítkem.
Volba Pokročilé
Existují tři pokročilé možnosti, díky nimž může správce povolit/zakázat funkci
přístroje Thecus IP související s nastavením iSCSI. Podrobnosti uvádí následující
snímek obrazovky. Pokud tuto volbu změníte, aktivuje se až po rebootu systému.
111
iSCSI CRC/kontrolní součet
Tuto funkci povolíte, musí se iniciátor připojovat s volbami „Data digest“ a „Header
digest“ povolenými.
Max. připojení
Maximální počet připojení iSCSI.
Úroveň korekce chyb
Úroveň korekce chyb (ERL) se dohaduje během přihlášení iSCSI dle tradičních iSCSI
(RFC 3720) a iSER (RFC 5046) mechanismů
ERL=0: obnova seance
ERL=0 (obnova seance) se aktivuje při chybách v povelu, připojení a/nebo v
TCP. Všechna předchozí připojení ze selhavší seance budou restartována na
novou seanci odesláním požadavku přihlášení iSCSI s nulovým TSIH.
ERL = 1: obnova po selhání povelu Digest
ERL = 1, platí jen pro tradiční iSCSI. V případě iSCSI/SCTP (které má vlastní
CRC32C) a obou typů iSER (zatím) lze obnovu hlavičky a datového kontrolního
součtu zakázat.
ERL = 2: obnova připojení
ERL = 2 znamená možnost u jednotlivých i vícenásobných seancí v rámci iSCSI
Nexus (a tím i SCSI Nexus) aktivně provést znovusladění/opakování všech
povelů iSCSI ITT ze selhavších iSCSI spojení. ERL = 2 umožňuje strukturám
iSCSI plně využít možnost obnovy na všech úrovních selhání transportní
struktury a to zcela nezávisle na OS (tj. pod stackem úložiště v OS).
112
Vysoká dostupnost (pouze řada N12000/řada N16000)
HA udržuje vaše data aktivní na dvou samostatných systémech, Thecus podporuje
aktivní/pasivní HA — nabízí plně redundantní instanci na každém z uzlů, kterou stačí
převést do stavu online, jakmile příslušný primární uzel selže.
Postup nastavení HA:
HA vyžaduje dva identical (identické) přístroje Thecus (stejný model a stejná
instalace pevných disků do slotů), které se v zájmu vysoké dostupnosti nastaví jako
„ Active (Aktivní)“ a „ Standby (Záložní)“ a na kterých se musí předem vybudovat
svazek RAID.
VAROVÁNÍ
Upozornění v případě, že byl přístroj používán
jako samostatný a obsahoval více svazků RAID s
daty. Při použití v rámci HA budou všechna data
zničena.
Vezměme si příklad dvou přístrojů Thecus.
Název hostitele PMA (172.16.66.25) s vytvořeným svazkem RAID 3,7 GB,
nastavený jako Aktivní server
Název hostitele PMS (172.16.66.24) s vytvořeným svazkem RAID 5,5 GB,
nastavený jako Záložní server
113
VAROVÁNÍ
Kapacita záložního serveru HA musí být větší než
aktivního, jinak se objeví varování.
Nastavme nyní Aktivní přístroj na HA, v našem příkladu jde o PMA
(172.16.66.25):
i.
Přihlaste se do webového UI přístroje 172.16.66.25 a otevřete konfigurační
stránku „ High Availability (Vysoká dostupnost)“ HA volbou z kategorie
Úložiště.
ii.
Klepnutím na přepínač „ Enable (Povolit)“ zobrazte stránku nastavení.
iii.
Vyberte serverovou roli příslušného přístroje, v našem příkladu má jít o
Aktivní server. Proto zaškrtněte „ Active Server (Aktivní server)“.
114
iv.
V polích „ Virtual Server (Virtuální server)“ vyplňte informace umožňující
přístup. V našem příkladu „HApm“ jako název virtuálního serveru a
„172.16.64.87“ jako jeho IP adresa.
v.
V poli „Heartbeat“ vyplňte IP adresu aktivního serveru. Zobrazí se výchozí
hodnota, kterou za běžných okolností není nutno měnit.
vi.
Vyplňte parametry „ Host Name (Název hostitele)“, „“WAN/LAN1 IP“ a
„Heartbeaat IP“ záložního serveru.
vii.
Nastavení „ Heartbeat Thresholds (Prah. hodnota heartbeat)“ se nemusí
měnit, pokud to nevyžadují konkrétní okolnosti.
Konfiguracja
Položka
How long between
heartbeats? (Interval
mezi heartbeat?)
How much dead time
Heart Beats (Konfigurace heartbeat)
Popis
Určení intervalu mezi heartbeat pakety. Uvádí se syntaxí pro
časy Heartbeat.
K určení, kdy je uzel ping v klastru prohlášen za nefunkční, se
115
before declaring the
active server dead?
(Po jakém čase bude
aktivní server
prohlášen za
nefunkční?)
How long before issue
a late heartbeat
warning? (Po jakém
čase bude vydáno
varování opožděného
heartbeat?)
How long after the first
heartbeat before
beginning to sense
dead time? (Po jakém
čase od prvního
heartbeat bude
zahájeno měření času
nereagování?)
viii.
využívá směrnice o pingu. Příliš nízké nastavení může způsobit
falešné prohlášení uzlu za nefunkční. Příliš vysoké nastavení
zpozdí odhalení selhání komunikace.
Tuto funkci nahradil flexibilnější pingd resource agent v
Pacemakeru a proto by se již neměla používat.
Směrnice o sobě varování se využije k určení, jak rychle má
nastat varování „opožděného heartbeat“.
Parametr init dead určuje prodlevu, po níž bude uzel klastru
prohlášen za nefunkční, od prvního heartbeatu. Tento parametr
se obvykle nastavuje na mnohem vyšší hodnotu, protože ze
zkušenosti vyplývá, že operační systémy začnou správně
komunikovat až po mnoha sekundách.
Nastavení parametru „ Heartbeat Communications (Komunikace heartbeat)”
Communications Configuration (Konfigurace komunikace)
UDP
Heartbeats interface
(Rozhraní heartbeat)
Auto Failback:
(Automatická
obnova:)
Směrnice o portu udp určuje, který port využije Heartbeat
ke komunikaci UDP uvnitř klastru. Tento parametr má
výchozí hodnotu UDP port 694.
Komunikace heartbeat probíhá přes vybraná rozhraní.
ve starých klastrech Heartbeat volba Automatická obnova
určuje, kdy se prostředek automaticky stane „ Active
(aktivním)“ uzlem případně kdy zůstane připojen ke
stávajícímu aktivnímu uzlu, nebo do zásahu správce.
Možné hodnoty tohoto parametru:
zap - povolí automatické obnovení
vyp - zakáže automatické obnovení
Při vypnutí této funkce (výchozí nastavení): po poškození
původně aktivního serveru a poté obnově jeho normálního
stavu zůstane původní záložní server aktivní a původně
aktivní server se stane záložním. Servery si vymění role.
Při zapnutí této funkce: po poškození původně aktivního
serveru a poté obnově jeho normálního stavu zůstane
116
původní záložní server přejde zpět do záložního režimu a
původně aktivní server se znovu stane aktivním. Servery
se vrátí do původních rolí.
Při zapnutí i vypnutí automatické obnovy v obou případech
začne synchronizace okamžitě po obnovení funkčnosti
poškozeného serveru a poskytování služeb není
přerušeno. Výše uvedené role jsou zaujímány okamžitě,
není nutno čekat na synchronizaci. Virtuální IP bude vždy
mapována na aktuálně aktivní server.
ix.
Klepněte na „ Apply (Použít)“ a nyní aktivní server zobrazí následující hlášení
o čekání na dokončení nastavení Záložního serveru.
Nastavení Záložního přístroje pro HA, v našem příkladu PMS
(172.16.66.24):
x.
Přihlaste se do webového UI přístroje 172.16.66.24 a otevřete konfigurační
stránku „ High Availability (Vysoká dostupnost)“ HA volbou z kategorie
Úložiště.
xi.
Klepnutím na přepínač „ Enable (Povolit)“ zobrazte stránku nastavení.
xii.
Vyberte serverovou roli příslušného přístroje, v našem příkladu má jít o
Záložní server. Proto zaškrtněte „ Standby Server (Záložní server)“. Poté
vyplňte příslušnou IP adresu „ Active Server (Aktivního serveru)“.
117
xiii.
Klepněte na „ Apply (Použít)“ a záložní server začne kontrolovat stav
aktivního serveru. Pokud aktivní server správně odpoví, zobrazí se
následující hlášení.
Nyní zkontrolujte aktivní server a zobrazí se interaktivní hlášení se žádostí o
reboot aktivního i záložního serveru, čímž bude dokončeno nastavení vysoké
dostupnosti.
Posledním stavem aktivního serveru je čekání na záložní server, jako na
následujícím snímku obrazovky:
Poté, co záložní server úspěšně naváže komunikaci s aktivním, vymění si
stavy:
Klepnutím na „ Yes (Ano)“ restartujte aktivní i záložní server.
Pokud komunikace selže, zobrazí se následující chybové hlášení.
118
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Zajistěte, aby byla velikost svazku záložního
serveru větší než je svazek aktivního serveru.
Jinak synchronizace HA selže.
Heartbeat funkce HA propojující aktivní a záložní
server probíhá přes LAN3.
Podmínky, za nichž záložní server převezme funkci aktivního:
1. poškození RAID aktivního serveru
2. ztráta připojení datového portu aktivního serveru
3. selhání aktivního serveru z jiné příčiny
Když aktivní server zjistí libovolnou z výše uvedených situací, záložní server (PMS)
okamžitě převezme jeho roli. Systémový protokol záložního serveru uvede řádek
„HA změna na aktivní, probíhá získání prostředků" a poté „Zdravý: RAID [HA]
systému [PMS] je nyní zdravý“.
V tomto okamžiku bude virtuální IP adresa mapována na přístroj PMS, protože je
nyní aktivní.
HA připraven:
Po restartu aktivního i záložního přístroje lze na stránce Stav HA zjistit stav připojení
HA i svazku RAID HA.
U aktivního serveru HA „PMA (172.16.66.25)“ bude uvedena role „Aktivní“ a u „PMS
(172.16.66.24)“ bude uvedeno „Záložní“.
119
Stav svazku RAID HA lze zjistit z následujícího snímku obrazovky; je nyní připraven
sloužit jako server:
Uživatelé mají k tomuto nově vytvořenému systému HA přístup přes jeho virtuální
IP adresu, například ve Windows můžete zadat 172.16.65.87 nebo HApm a zobrazí
se dostupné sdílení, následovně:
120
HA obnova:
Pokud jeden z uzlů HA dříve selhal a chcete provést obnovu. Stačí otevřít stránku
správy RAID, kde se objeví ikona „HA obnova“.
Klepněte na ikonu „HA obnova“, systém zobrazí výzvu k zadání IP adresy připojení
heartbeat aktivního serveru. Po zadání IP adresy a stisku „Použít“ proběhne
kompletní obnova.
Může se stát, že se zobrazí tlačítko obnovy HA a přitom systém detekuje, že již dříve
existovala starší konfigurace HA. V tom případě se objeví následující hlášení:
Pokud druhý uzel HA běží bez problémů, volbou „HA obnova“ dokončete obnovu HA.
Nebo volbou „Povolit pokračování“ nechte oba uzly HA běžet dál
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud probíhá přepnutí v době, kdy aktivní server
narazí na problémy a záložní se aktivuje, seance
bude ukončena. To, zda vaše přenosy dat byly nebo
nebyly dokončeny, vám sdělí správce sítě.
Když se původní aktivní server znovu připojí do
prostředí HA, bude aktualizován novými daty z
původně záložního serveru za účelem
synchronizace HA. Dejte pozor na to, že data na
původně aktivním serveru budou nahrazena daty z
původně záložního serveru.
Autentizace uživatelů a skupin
Přístroj Thecus IP obsahuje zabudovanou databázi uživatelů, díky níž mohou správci
řídit přístup pomocí různých skupinových zásad. V nabídce Autentizace uživatelů
121
a skupin můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat uživatele a přiřazovat je
skupinám, které vytvoříte.
Podpora ADS/NT
Pokud bezpečnost domén vaší sítě řeší Windows Active Directory Server (ADS) nebo
Windows NT server, stačí povolit podporu ADS/NT; přístroj Thecus IP se spojí se
serverem ADS/NT a automaticky získá informace o všech uživatelích domény a
skupinách. Z nabídky Účty vyberte Autentizace a zobrazí se obrazovka Podpora
ADS/NT. Libovolné z těchto nastavení můžete změnit a potvrdit stiskem Použít.
Následují popisy jednotlivých položek:
ADS Support (Podpora ADS/NT)
Položka
Popis
Work Group / Domain
Určuje SMB/pracovní skupinu CIFS/doménový název ADS (např.
Name (Pracovní
MYGROUP).
skupina/doménový
název)
ADS Support (Podpora Volbou Zakázat zakážete autentizaci přes Windows Active
ADS)
Directory Server.
ADS Server Name
Určuje název serveru ADS (např. adservername).
(Název serveru ADS)
ADS Realm (Doména
Určuje doménu ADS (např. příklad.com)
ADS)
Administrator ID (ID
Zadejte ID správce Windows Active Directory, které Thecus IP
správce)
potřebuje k přihlášení k doméně.
Administrator
Zadejte heslo správce ADS.
Password (Heslo
správce)
Apply (Použít)
Uložení nastavení.
122
K doméně AD se můžete přihlásit dle
obrázku a následujícího příkladu
konfigurace přístroje Thecus IP pro
příslušný vstup:
Příklad domény AD
Položka
Informace
Work Group / Domain
doména
Name (Pracovní
skupina/doménový
název)
ADS Support (Podpora Povolit
ADS)
ADS Server Name
Počítač1
(Název serveru ADS)
ADS Realm (Doména
Doména.místní
ADS)
Administrator ID (ID
Správce
správce)
Administrator
***********
Password (Heslo
správce)
POZNÁMKA
• DNS server zadaný na stránce konfigurace WAN/LAN1 musí být schopen
správné převést název serveru ADS na číselnou adresu.
• Přístroj Thecus IP a ADS musí mít nastaveno stejné časové pásmo.
• Rozdíl systémového času mezi přístrojem Thecus IP a ADS musí být
menší než pět minut.
• Do pole Heslo správce vložte heslo k ADS (Active Directory Server), ne
heslo k přístroji Thecus IP.
123
Konfigurace místního uživatele
Z nabídky Účty vyberte Uživatel a zobrazí se obrazovka Konfigurace místního
uživatele. Máte možnost Přidat, Upravit a Odebrat místní uživatele.
Local User Configuration (Konfigurace místního uživatele)
Položka
Popis
Add (Přidat)
Stiskem Přidat přidáte uživatele na seznam místních uživatelů.
Edit (Upravit)
Stiskem Upravit upravíte místního uživatele.
Remove (Odstranit)
Stiskem Odstranit odstraníte vybraného uživatele ze systému.
Přidat uživatele
1. Klepnutím na Přidat na obrazovce Konfigurace místního uživatele
zobrazíte obrazovku Nastavení místního uživatele.
2. Na obrazovce Nastavení místního uživatele zadejte jméno do pole
Jméno uživatele.
3. Nalevo zadejte ID uživatele nebo ponechte pole prázdné a použije se
výchozí systémová hodnota.
4. Zadejte heslo do pole Heslo a potvrďte heslo v poli Potvrdit.
5. Vyberte skupinu, do níž bude uživatel patřit Členové skupiny je seznam
skupin, k nimž uživatel patří Seznam skupin je seznam skupin, k nimž
uživatel nepatří Tlačítky << a >> uživatele zařadíte případně vyřadíte ze
skupiny.
6. Klepnutím na Použít vytvořte uživatele.
124
POZNÁMKA
Všichni uživatelé jsou automaticky členy skupiny ‘users’ (uživatelé).
Upravit uživatele
1. Vyberte stávajícího uživatele na obrazovce Konfigurace místního
uživatele.
2. Klepněte na Upravit a zobrazí se obrazovka Nastavení místního
uživatele.
3. Zde můžete zadat nové heslo, zadat znovu pro potvrzení nebo tlačítky << a
>> uživatele zařadit případně vyřadit ze skupiny. Uložte změny klepnutím
na Použít.
Odstranit uživatele
1. Vyberte stávajícího uživatele na obrazovce Konfigurace místního
uživatele.
2. Klepnutím na Odstranit uživatele odstraníte ze systému
125
Konfigurace místní skupiny
Z nabídky Účty vyberte Skupina a zobrazí se obrazovka Konfigurace místní
skupiny. Máte možnost Přidat, Upravit a Odebrat místní skupiny.
Local Group Configuration (Konfigurace místní skupiny)
Položka
Popis
Add (Přidat)
Stiskem Přidat přidáte uživatele na seznam místních skupin.
Edit (Upravit)
Stiskem Upravit upravíte vybranou skupinu.
Remove (Odstranit)
Stiskem Odstranit odstraníte vybranou skupinu ze systému.
Přidat skupiny
1. Na obrazovce Konfigurace místní skupiny klepněte na Přidat.
2. zobrazí se obrazovka Nastavení místní skupiny.
3. Zadejte Název skupiny.
4. Zadejte číselné ID skupiny. Pokud pole ponecháte prázdné, systém přiřadí
ID automaticky
5. Vyberte uživatele do této skupiny ze seznamu uživatelů do seznamu
členů tlačítkem <<.
126
6. Uložte změny klepnutím na Použít.
Upravit skupiny
1. Na obrazovce Konfigurace místní skupiny vyberte ze seznamu název
skupiny.
2. Stiskem Upravit upravte členy ve skupině.
3. Pokud chcete přidat uživatele do skupiny, vyberte jej v seznamu uživatelů
a stiskem << jej přesuňte do seznamu členů.
4. Pokud chcete uživatele ze skupiny odstranit, vyberte jej v seznamu členů a
stiskněte >>.
5. Uložte změny klepnutím na Použít.
Odstranit skupiny
1. Na obrazovce Konfigurace místní skupiny vyberte ze seznamu název
skupiny.
2. Stiskem Odstranit odstraňte skupinu ze systému.
127
Dávkově vytvořit uživatele a skupiny
Thecus IP dokáže uživatele a skupiny vytvářet i dávkově. Tak máte možnost
pohodlně přidávat velké množství uživatelů a skupin, a to zcela automaticky
importem textového souboru odděleného čárkami (*.txt).
Z nabídky Účty vyberte Správa dávek a zobrazí se obrazovka Dávkově vytvořit
uživatele a skupiny. Postup importu vašeho seznamu uživatelů a skupin:
1. Klepnutím na Procházet… vyhledejte textový soubor oddělený čárkami.
Informace musí být v textovém souboru uloženy v následujícím tvaru:
[UŽIV.JMÉNO], [HESLO], [SKUPINA]
2. Klepněte na Otevřít.
3. Klepnutím na Import zahajte import seznamu uživatelů.
128
Uživatelská kvóta
Přístroj Thecus IP podporuje místní uživatele nebo AD uživatele s omezením
kvótou na libovolném svazku RAID v systému. Stačí funkci povolit klepnutím na
„Povolit“ a poté ji aplikovat.
Poté lze jednotlivým uživatelům stanovit globální velikost kvóty na jednotlivých
svazcích RAID. Stačí klepnout na „Velikost kvóty“ jednotlivých uživatelů a zadat
požadovanou hodnotu. Po dokončení nastavení aktivujte uživatelskou kvótu
klepnutím na „Použít“.
Autentizace uživatelů a skupin
Funkce zálohování uživatelů a skupin umožňuje zálohování uživatelů systému na
jiné umístění a obnovu v případě potřeby.
Upozorňujeme, že při obnově předchozí zálohy uživatelů a skupin dojde k nahrazení
aktuálních uživatelů a skupin obsahem předchozí zálohy.
129
Podpora LDAP
LDAP představuje další způsob, jak autentizovat přihlášené uživatele, kteří jsou
členy serveru LDAP, vyplnili informace pro server LDAP a zahájili autentizaci LDAP.
Zajistěte, aby měl server LDAP jak účet Samba sam, tak i POSIX ObjectClass.
Následují popisy jednotlivých položek:
LDAP Support
Položka
LDAP Service (Služba
LDAP)
LDAP Server IP (IP
serveru LDAP)
Base Domain (Základní
doména)
Manager (Správce)
Password (Heslo)
Apply (Použít)
Check ObjectClass
(Zkontrolovat
ObjectClass)
(Podpora LDAP)
Popis
Povolte nebo zakažte službu LDAP.
Zadejte IP adresu serveru LDAP.
Zadejte základní doménové informace, např. dc = tuned, dc =
com, dc = tw
Zadejte jméno správce.
Zadejte heslo správce.
Uložte změny klepnutím na Použít.
Zaškrtnutím tohoto pole zajistěte, aby měl server LDAP účet
Samba sam i POSIX, jinak nemusí autentizace klientů LDAP
správně fungovat.
Síťová služba
V nabídce Síťová služba proveďte nastavení podpory sítových služeb.
Samba/CIFS
Existují možnosti, díky nimž může správce povolit/zakázat funkci přístroje Thecus
IP s protokolem Samba/CIFS Pokud tuto volbu změníte, aktivuje se až po rebootu
systému.
130
Služba Samba
Slouží k tomu, aby operační systém řady UNIX a SMB/CIFS v systémech Microsoft
Windows (Server Message Block/Common Internet File System) fungovaly jako
spoj pro síťový protokol. Povolit/zakázat protokol SMB/CIFS pro mapování disků
Windows, Apple, Unix.
POZNÁMKA
• V některých prostředí si s ohledem na zabezpečení můžete přát SMB/CIFS
zakázat z důvodu ochrany před počítačovými viry.
Koš Samba
Thecus IP podporuje Koš i přes protokol SMB/CIFS. Stačí tuto funkci povolit a
všechny odstraněné soubory/složky budou ukládány do složky Koš, která je skrytou
součástí každého sdílení.
Systémy Windows ve výchozím nastavení nezobrazují skryté soubory a složky.
Povolte jejich zobrazení, abyste viděli složku Koš.
Autentizace anonymního přihlášení Samba
Tuto funkci lze zapnout pouze pokud byla vytvořena sdílená složka s veřejným
přístupem. Systém požaduje uživatelský účet a heslo, aby byl možný přístup
protokolem SMB/CIFS. Anonymní přihlášení již nenípovoleno.
Nativní režim Samba
Thecus IP podporuje volby režimu Samba. V prostředí ADS s vybraným
„nativním“ režimem dokáže Thecus IP zastávat funkci místního master zařízení.
Rozšíření UNIX
Ve výchozím nastavení se Sambou je tato funkce povolena, ale při použití Mac OSX
s připojením smb může dojít k problémům s oprávněním. Tento problém odstraníte
zakázáním volby „Rozšíření UNIX“.
AFP (Apple Network Setup)
Z nabídky Systémové informace vyberte AFP a zobrazí se Podpora AFP. Tato
obrazovka uvádí volby konfigurace pro Apple Filing Protocol. Libovolné z těchto
nastavení můžete změnit a potvrdit stiskem Použít.
131
Následují popisy jednotlivých položek:
Apple Network Configuration (Konfigurace sítě Apple)
Položka
Popis
AFP Server (Server
Povolit/zakázat Apple File Service umožňující použitíThecus IP s
AFP)
operačními systémy MAC.
MAC CHARSET
Vyberte z rozbalovacího seznamu kódovou stránku
(ZNAKOVÁ SADA MAC)
Zone (Zóna)
Zadejte zónu služby Apple Talk.
Pokud vaše síť AppleTalk využívá rozšířené sítě a má více zón,
přiřaďte přístroji Thecus IP název zóny. Pokud nechcete přiřadit
síťovou zónu, zadáním hvězdičky (*) použijete výchozí nastavení.
Time Machine (Stroj
Zaškrtněte pole, pokud chcete svůj systém MAC zálohovat na
času)
přístroj Thecus IP v roli Stroje času MAC.
Time Machine backup
Z rozbalovacího seznamu vyberte složku, kam budou ukládány
folder (Záložní složka
zálohy Stroje času.
Stroje času)
Nastavení NFS
Z nabídky Systémová síť vyberte NFS a zobrazí se obrazovka Podpora NFS.
Přístroj Thecus IP může fungovat jako server NFS a umožnit uživatelům stahování a
nahrávání souborů pomocí jejich oblíbených klientů NFS. Potvrďte nastavení
stiskem Použít.
132
Následují popisy jednotlivých položek:
NFS Server Setting (Nastavení serveru NFS)
Položka
Popis
NFS
Povolte nebo zakažte podporu NFS.
Apply (Použít)
Uložte změny klepnutím na Použít.
FTP
Přístroj Thecus IP může fungovat jako server FTP a umožnit uživatelům stahování a
nahrávání souborů pomocí jejich oblíbených programů pro FTP. Z nabídky
Systémová síť vyberte FTP a zobrazí se obrazovka FTP. Libovolné z těchto
nastavení můžete změnit a potvrdit stiskem Použít.
Následují popisy jednotlivých položek:
FTP
Položka
FTP
Security FTP
(Zabezpečení FTP)
Port
External IP (Externí IP)
Passive Port Range
(Rozsah pasivních
portů)
(30000-32000)
Popis
Povolit službu FTP na přístroji Thecus IP.
Povolit/zakázat zabezpečení FTP, ujistěte se, že používaný
software pro FTP má rovněž aktivované zabezpečení.
Určení čísla portu příchozího připojení při použití jiného než
standardního portu.
Určení veřejné IP adresy směrovače, pokud je povolen
zabezpečený server Thecus FTP. Může to pomoci klientům ftp,
kteří správně předávají informace.
Omezení rozsahu portů, které může FTP server využívat.
133
FTP ENCODE
(KÓDOVÁNÍ FTP)
Allow Anonymous FTP
Access (Povolit
anonymní přístup FTP)
Auto Rename (Autom.
přejmenovat)
Upload Bandwidth
(Šířka pásma nahrání)
Download Bandwidth
(Šířka pásma stažení)
Pokud váš klient FTP nebo operační systém nepodporuje Unicode
(např. Windows® 95/98/ME nebo MAC OS9/8), vyberte zde
stejné kódování jako váš OS, abyste správně viděli soubory a
složky na serveru. Dostupné volby: BIG5, HZ, GB2312,
GB18030, ISO, EUC-JP, SHIFT-JIS a UTF-8.
Nahrání/stažení: povolení nahrávání a stahování souborů do/z
veřejných složek anonymními uživateli FTP.
Stažení: povolení stahování souborů z veřejných složek
anonymními uživateli FTP.
Přístup zamítnut: blokování přístupu anonymních uživatelů
FTP.
Při zaškrtnutí tohoto pole systém automaticky přejmenuje
soubory, které jsou nahrány s duplicitním názvem. Schéma
přejmenování: [název souboru].#, kde # je celé číslo.
Lze nastavit maximální šířku pásma nahrávání souborů. Volby:
neomezená, 1 ~ 32 MB/s.
Lze nastavit maximální šířku pásma stahování souborů. Volby:
neomezená, 1 ~ 32 MB/s.
K přístupu ke sdílené složce na přístroji Thecus IP využijte uživatelské jméno a heslo
nastavené na stránce Uživatelé. Řízení přístupu k jednotlivým sdíleným složkám se
nastavuje na stránce ACL (Správa úložiště > Sdílená složka > ACL).
TFTP
Přístroj Thecus IP může fungovat jako server TFTP a umožnit uživatelům stahování
a nahrávání souborů pomocí jejich oblíbených programů pro TFTP. Z nabídky
Systémová síť vyberte volbu TFTP a zobrazí se obrazovka TFTP. Libovolné z
těchto nastavení můžete změnit a potvrdit stiskem Použít.
Následují popisy jednotlivých položek:
TFTP
Položka
TFTP
IP
Port
Share Folder (Sdílená
složka)
Popis
Povolit službu TFTP na přístroji Thecus IP.
Zaškrtnutím WAN/LAN1 nebo LAN2 povolte použití příslušného
portu
Určení čísla portu příchozího připojení při použití jiného než
standardního portu.
Vyberte složku pro uložení souborů, nemůže být nezadána.
134
Folder Permission
(Oprávnění ke složce)
Vyberte oprávnění ke složce
Webová služba
Z nabídky Systémové informace vyberte Webová služba a zobrazí se Podpora
webové služby. Tato obrazovka zobrazuje parametry podpory služby v systému.
Libovolné z těchto nastavení můžete změnit a potvrdit stiskem Použít.
Následují popisy jednotlivých položek:
WebService (Webová služba)
Položka
Popis
HTTP (WebDisk) Support
Povolit/zakázat podporu webového disku. Pokud ji povolíte,
(Podpora HTTP (webový
zadejte číslo portu. Výchozí číslo portu je 80.
disk))
Podpora HTTPs
Povolit/zakázat podporu zabezpečeného webového disku.
(zabezpečený webový
Pokud ji povolíte, zadejte číslo portu.
disk)
Certificate Type (Typ
Vyberte „Uživatel“, pokud je dostupné certifikační ID, např.
certifikátu)
certifikát Apply společnosti VeriSign. Nebo volbou
„Systém“ využijte systémový certifikát.
Certificate File (Soubor
Při volbě typu certifikátu „Uživatel“ nahrajte soubor s
certifikátu)
certifikátem.
Certificate Key File
Při volbě typu certifikátu „Uživatel“ nahrajte soubor s klíčem
(Soubor klíče certifikátu)
certifikátu.
CA Certificate File (Soubor Při volbě typu certifikátu „Uživatel“ nahrajte soubor s
certifikátu CA)
certifikátem CA.
Restore All SSL Certificate klepnutím obnovíte výchozí údaje certifikátu.
Files (Obnovit všechny
soubory certifikátu SSL)
Apply (Použít)
Potvrďte změny klepnutím na „Použít“.
POZNÁMKA
• Přístup je bezpečnější, pokud zakážete podporu HTTP a povolíte podporu
zabezpečeného HTTP.
135
UPnP
Tento přístroj podporuje mediální server UPnP, díky němuž mohou uživatelé
přehrávat mediální soubory na klientech UPnP (např. zařízení DMA). Povolit/zakázat
protokol Universal Plug and Play. UPnP pomáhá vyhledat IP adresu přístroje Thecus
IP.
Nastavení Bonjour
Bonjour je obchodní název společnosti Apple Inc. pro její implementaci protokolu
zjišťování služeb Zeroconf. Bonjour vyhledá na místní síti pomocí multicastu
servisních záznamů doménových názvů zařízení jako například tiskárny nebo jiné
počítače a jimi nabízené služby. Tento podrobný průvodce vám představí síť s
automatickou konfigurací Bonjour včetně kompletního popisu protokolů a technik
používaných při vytváření aplikací a zařízení podporujících Bonjour.
136
SSH
Přístroj nyní podporuje protokol SSH. Uživatel může pomocí SSH využít vzdálenou
ovládací konzoli. Výchozí uživatelské jméno pro SSH je „root“ a má plná oprávnění;
heslem je heslo správce. Výchozí heslo správce je „admin“ a pokud jej změníte,
změní se i heslo SSH potřebné ke změně hesla.
Následují popisy jednotlivých položek:
SSH
Položka
SSH Service (Služba SSH)
Port
SFTP
Apply (Použít)
Popis
Povolit/zakázat podporu služby SSH.
Výchozí číslo portu je 22.
Povolit/zakázat podporu protokolu SFTP v rámci služby SSH.
Potvrďte změny klepnutím na „Použít“.
DDNS
Pokud chcete vytvořit server na Internetu a umožnit uživatelům, aby se k němu
mohli snadno připojit, často potřebujete pevně daný a snadno zapamatovatelný
název hostitele. Pokud vám ale ISP poskytuje pouze dynamickou IP adresu, bude se
IP adresa serveru občas měnit a těžko si ji vybavíte. Tento problém lze vyřešit
pomocí služby DDNS.
Po povolení služby DDNS na NAS tento NAS po svém restartu nebo změně své IP
adresy vždy okamžitě kontaktuje poskytovatele DDNS a předá mu svou novou IP
adresu. Pokud se uživatel snaží připojit k NAS pomocí názvu hostitele, DDNS mu
předá naposledy zaznamenanou IP adresu.
NAS podporuje následující poskytovatele DDNS:
DyDNS.org (dynamická DNS), DyDNS.org (vlastní DNS), DyDNS.org (statická
DNS),
www.zoneedit.com,www.no-ip.com.
Následují popisy jednotlivých položek:
DDNS
Položka
DDNS Service (Služba
DDNS)
Register (Registr)
User name (Jméno
uživatele)
Password (Heslo)
Domain name (Název
domény)
Apply (Použít
Popis
Povolit/zakázat podporu služby DDNS.
Vyberte z rozbalovacího seznamu poskytovatele služby
Zadejte uživatelské jméno pro registr DDNS.
Zadejte heslo pro registr DDNS.
Zadejte název domény pro registr DDNS.
Potvrďte změny klepnutím na „Použít“.
137
UPnP Port Management (Správa portů UpnP)
Jedním z nejsnazších způsobů přístupu uživatelů k požadovaným službám jako je
FTP, SSH, webový disk a http atd. z Internetu je nastavení správy portů UPnP.
Tuto funkci předávání portů UPnP nastavte pouze pokud je na směrovači aktivována
„ UPnP Service (služba UPnP)“. Následuje příklad stránky konfigurace UPnP
směrovače jednoho výrobce.
Poté, co na směrovači povolíte „UPnP Service (službu UPnP)“, zobrazí se na
obrazovce správy portů UPnP následující informace.
138
Klepnutím na „ Add Rule P(řidat pravidlo)“ přidáte další mapování portů z Internetu
za účelem přístupu k požadovaným službám a klepnutím na „ Refresh
(Obnovit)“ získáte aktualizovaný seznam.
Následují popisy jednotlivých položek:
UPnP Port Management (Správa portů UPnP)
Položka
Popis
Start port (Začátek
Zadejte první používané číslo portu.
rozsahu portů)
End port (Konec rozsahu
Zadejte poslední používané číslo portu.
portů)
Protocol (Protokol)
Vyberte požadovaný protokol předávání portů.
Description (Popis)
Dle potřeby popište služby portu.
Apply (Použít)
Potvrďte změny klepnutím na „Použít“.
Cancel (Zrušit)
Zrušte změny klepnutím na „Zrušit“.
VAROVÁNÍ
Některé směrovače nepodporují zadání čísla
portu nižšího než 1024. Pokud použijete nižší
číslo, může nastavení selhat.
139
Aplikační server
Přístroj Thecus IP podporuje zabudované aplikace, například server iTunes. Přístroj
Thecus IP podporuje aktivaci vnitřního serveru iTunes. Získáte možnost přímo
přehrávat soubory z přístroje pomocí klientského softwaru iTunes. Následuje popis,
jak na to.
Server iTunes®
Díky zabudované podpoře iTunes nabízí přístroj Thecus IP sdílení a přehrávání
digitální hudby kdekoli na síti!
Z nabídky Network (Síť) vyberte iTunes a zobrazí se obrazovka iTunes
Configuration (Konfigurace iTunes). Zde lze povolit nebo zakázat službu iTunes.
Po povolení zadejte správné informace do jednotlivých polí a potvrďte změny
stiskem Apply (Použít).
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
iTunes Server
Položka
iTunes Service (Služba
iTunes)
iTunes Server Name
(Název serveru
iTunes)
Password (Heslo)
Rescan Interval
(Interval skenování)
MP3 Tag Encode
(Kódování tagů MP3)
(Konfigurace iTunes)
Popis
Povolit/zakázat službu iTunes.
Název umožňující identifikaci přístroje Thecus IP klienty iTunes.
Zadejte heslo řídící přístup k vaší hudbě na iTunes.
Interval skenování v sekundách.
Určení kódování tagů souborů MP3 uložených v přístroji Thecus IP.
Všechny ID3 tagy budou odesílány ve formátu UTF-8.
Po povolení služby iTunes přístroj Thecus IP zpřístupní všechnu hudbu ze složky
Music (Hudba) počítačům podporujícím iTunes na vaší síti.
140
Instalace modulů
Na přihlašovací stránce je od této verze firmwaru kromě modulů správy, webového
disku a fotoserveru Piczza místo pro další modul. Po instalaci modulu se nabídne
volba „Zobrazit na přihlašovací stránce“.
Pokud je tato volba povolena, při přihlašování do systému budou u modulů příslušné
ikony, které umožní přihlášení všech platných uživatelů.
Automatická instalace modulu
Nebo vyberte volbu Auto Module Installation (Automatická instalace modulu)
a zobrazí se obrazovka available system Module (Dostupný systémový
modul). Výchozí nastavení seznamu modulů je „On-line“ a s tímto nastavením
přístroj Thecus IP vždy, když je připojen k Internetu, automaticky získá seznam
dostupných modulů na oficiálním webu Thecus. Viz následující snímek obrazovky.
141
Další možností, jak automaticky nainstalovat modul, je využití univerzálního CD
dodávaného s přístrojem. CD obsahuje soubor „modules.zip“, který obsahuje
všechny s přístrojem dodávané moduly. Viz následující snímek obrazovky.
POZNÁMKA
Seznam modulů získaný on-line z webu Thecus bude novější než seznam
z dodávaného CD. Instalace z webu Thecus ale může mít
nepředvídatelné důsledky z důvodu problematické šířky pásma.
Auto Madule Installation (Seznam automaticky nabízených modulů)
Položka
Popis
Installed (Instalován)
Stav modulu
Name (Název)
Název modulu
Version (Verze)
Verze modulu
Description (Popis)
Popis modulu
Location (Umístění)
Modul může být možno získat on-line nebo z disku
Document (Dokument)
Dostupná dokumentace modulu
Action (Akce)
Instalace nebo odstranění modulu
Pokud je modul nabízen on-line, nelze jej ze seznamu
odstranit
Rescan (Znovu skenovat)
Klepnutím aktualizujete seznam modulů dostupných on-line i
na disku
Po instalaci modulu klepnutím na „ Action (Akce)“ se modul zobrazí v seznamu
Module Installation (Instalace modulů). Klepnutím na „ Enable (Povolit)“ modul
aktivujete.
142
Záloha
Existuje řada způsobů, jak přístrojem Thecus IP zálohovat data.
Dual DOM (pouze řada N12000/N16000/N8900)
Jedinečná funkce Dual DOM zvládá „ Auto Repair (Automatickou opravu)“. Thecus
NAS bude zálohovat až pět verzí své konfigurace, ve výchozím nastavení každý den
v 1:00 nebo dle časového plánu stanoveného uživatelem.
Tato jedinečná „ Auto Repair (Automatická oprava)“ bude aktivována, pokud u
primárního DOM nastanou problémy s bootováním. V tom případě převezme
bootování druhý DOM. Systém automaticky nahraje nejaktuálnější zálohu
konfigurace systému, aby opravil primární DOM.
Cílový server Rsync
Zálohování vašich dat musí být flexibilní. Zálohování Rsync nabízí řadu voleb,
včetně místního nebo vzdáleného zálohování, plánování záloh, různých voleb
synchronizace a ochrany heslem. Je založeno na operačním systému Linux a jako
takové je mnohem stabilnější a s výrazně omezeným počtem chyb dat při přenosu
v porovnání s dalšími systémy dálkového zálohování.
-V tomto výukovém programu představujícím tento zálohovací systém klient/server
použijete cílový server Rsync (krok 1) a Rsync (kroky 2 + 3) z nabídky Záloha. Tato
funkce se také označuje jako „ Remote Replication (Vzdálená replikace)“.
Krok 1 – povolení Rsync na vašem cílovém (zálohovacím) NAS
-Přihlaste se přes UI svého prohlížeče webu k cílovému (zálohovacímu) NAS
-Otevřete Cílový server Rsync volbou Záloha v nabídce v UI
143
1. Povolte Rsync Target Server (Cílový server Rsync)
2. Vepište username (jméno uživatele) a password (heslo) (mohou se lišit od
jména uživatele a hesla k NAS)
3. Vyberte Apply (Použít)
POZNÁMKA
• Toto uživatelské jméno a heslo budete potřebovat během dálkového
zálohování dat na tento cílový server.
• Cílový server Rsync povolí přístup pouze třem vzdáleným hostitelům rsync.
Když jste Rsync na svém NAS zapnuli, lze jej využít jako cíl pro zálohování Rsync;
jinými slovy, takto stačí aktivovat pouze zálohovací NAS.
Rsync
Krok 2 – nastavení úkolu zálohování a časové plánování na zdrojovém NAS
-Přihlaste se přes UI svého prohlížeče webu k dalšímu (zdrojovému) NAS
-Otevřete Backup (Rsync) volbou Záloha v nabídce v UI
-Ze seznamu úkolů Rsync Schedule Backup (Plánovaná záloha Rsync) vyberte
volbu Add (Přidat).
Zobrazí se následující obrazovka zálohování rsync:
144
-Vyplňte potřebné údaje a vyberte parametry
Rsync Schedule Backup (Přidat úkol zálohování Rsync)
Položka
Popis
Task Name (Název
Tento název se zobrazí v seznamu úkolů.
úkolu)
Task Description
Podrobný popis úkolu.
(Popis úkolu)
Backup Mode (Režim
zálohování)
Source Folder
(Zdrojová složka
Target Server: Port
(Cílový server: Port)
Destination Path /
Sub-folder (Cílová
cesta/podsložka)
User name and
Password (Uživatelské
jméno a heslo)
Log Folder (Složka
protokolu)
Compress file data
during the transfer
Režim synchronizace:
Záloha je kompletní, soubory v záloze jsou přidávány a
odebírány přesně tak, jak jsou přidávány a odebírány na
zdrojovém svazku.
Inkrementální režim:
Cíl zálohování je shodný se zdrojem, staré soubory jsou
zachovány, nové jsou přidávány; při vymazání souborů na
zdrojovém svazku nejsou tyto soubory odstraněny ze
zálohy.
Vyberte z rozbalovacího seznamu složky zdrojového NAS,
které chcete zálohovat.
Zadejte IP adresu cílového serveru Rsync na který budete
zálohovat, číslo portu není nutno měnit, pokud není
výchozí číslo portu využito k jinému účelu.
Zadejte již existující sdílenou složku cílového serveru
Rsync - cestu ke zdroji zálohy. Pokud nepoužijete
podsložku, není nutno ji vyplnit.
Toto uživatelské jméno a heslo budete potřebovat pro
příslušný „Cílový server Rsync“, na nějž budou data
kopírována.
Vyberte složku, kam bude během provádění úkolu rsync
ukládán protokol.
Při této volbě rsync komprimuje data přenášená na cílový
systém, což snižuje objem přenosů – to se hodí při
145
(Komprimovat
přenášená data)
Handle sparse files
efficiently (Efektivní
zpracování řídkých
souborů)
Test Connection (Test
připojení)
Schedule (Plán)
Add (Přidat)
pomalém připojení.
Snaha efektivněji zpracovat řídké soubory tak, aby na
cílovém svazku zabíraly méně místa.
V případě chyby znovu čtěte pokyny a ujistěte se, zda jste
vyplnili všechna potřebná pole.
Snaha efektivněji zpracovat řídké soubory tak, aby na
cílovém svazku zabíraly méně místa.
Pokud chcete zálohování Rsync provádět ručně, vyberte „
Disable (Zakázat)“, a pokud chcete využít časový plán,
vyberte „ Enable (Povolit)“.
Tím se váš úkol zálohování Rsync uloží a zobrazí v
seznamu úkolů.
Krok 3 – ruční úprava nebo spuštění úkolů zálohování
Po volbě „ apply (Použít)“ se vrátíte zpět na seznam úkolů Rsync Schedule Backup
(plánovaných záloh Rsync).
Stačí klepnout na šipku v sekci Action (Akce) a příslušný úkol se spustí, nebo
klepnout na políčko a probíhající úkol se zruší. Pokud potřebujete změnit libovolné z
nastavení úkolu, zaškrtněte pole před příslušným úkolem a pak stiskem „ Edit
(Upravit)“ vyvolejte příslušnou obrazovku.
POZNÁMKA
Znak „S“ u úkolu znamená Synchronizovat a „I“ znamená Inkrementální - jde o
režimy zálohování.
Záloha a obnova ACL
Záloha a obnova ACL jsou funkce umožňující zálohování ACL (seznamu řízení
přístupu) daného svazku RAID na jiné místo a jeho pozdější obnovu.
Ukážeme si na příkladu, jak to funguje.
Máme přístroj se svazkem RAID nazvaným „RAID“, volbou „ Backup
(Záloha)“ zazálohujeme jeho ACL na jiné umístění. Aktuální svazek RAID nazvaný
„RAID“ má sdílenou složku jako na pravém snímku obrazovky.
146
Při obnově ACL
máte možnost obnovy na stejný přístroj nebo přenesení na jiný. Příklad obnovy ACL
na jiný přístroj následuje. Tento přístroj má svazek RAID nazvaný „RAIDpm“ se
sdílenou složkou jako na pravém snímku obrazovky.
Po zadání souboru zálohy ACL a klepnutí na „ Next (Další)“ přístroj zobrazí
obrazovku se shodami názvů složek mezi souborem zálohy a tímto svazkem RAID.
Stačí vybrat požadované složky a obnoví se ACL.
POZNÁMKA
• Záloha ACL funguje pouze na úrovni sdílené složky, ne na nižších úrovních.
• Zálohu/obnovu ACL lze provádět mezi svazky se souborovými systémy
ext3/ext4/XFS, ale ZFS lze využít pouze s dalšími svazky RAID, které mají
souborový systém ZFS.
• Pokud při obnově ACL zaškrtnete volbu „Rekurzivně“, převezmou všechny
podsložky stejná přístupová oprávnění.
147
Vypalování dat
Vypalování dat podporuje tři režimy vypalování souborů/složek na fyzický optický
disk nebo do/z datového obrazu.
Jde o režimy „ Write Files/folders to disc (Zápis souborů/složek na disk)“, „ Write
image file to disc (Zápis obrazu dat na disk)“ a „ Create image file from files/folders
(Zápis souborů/složek do obrazu dat)“.
1. Write Files/folders to disc (Zápis obrazu dat na disk)
a. Klepněte na Add (Přidat) a zobrazí se seznam sdílení NAS
b. Vyberte soubory/složky,
které chcete vypálit.
Všechny vybrané
soubory/složky se
zobrazí na disku s
názvem „ Neues
Medium (Nový disk)“.
Název disku lze změnit
148
klepnutím na něj a volbou „ Edit (Upravit)“ z pruhu nabídky. Vybrané
soubory/složky lze také odebrat klepnutím na ně a pak na „ remove
(Odstranit)“ nebo „ remove all (Odstranit vše)“.
c. Vyberte z instalovaných
vypalovacích zařízení
připojených přes USB
nebo SATA (v případě
N6850/N8850/N10850).
Klepnutím na „Detekovat
disk“ lze zjistit stav
případně vloženého
disku.
d. Z rozbalovacího seznamu vyberte rychlost vypalování.
e. Vyberte, zda se má provést ověření vypálených dat.
f. Klepnutím na „ Burn (Vypálit)“ spusťte vypalování.
2. Write image file to disc (Zápis obrazu dat na disk)
a. Klepněte na „ Browse
(Prohlížeč)“ a zobrazí se
seznam sdílení NAS, v němž
lze vybrat požadovaný
obraz, který chcete vypálit
b. Vyberte soubor ISO.
c. Vyberte z instalovaných vypalovacích zařízení připojených přes USB nebo
SATA (v případě N6850/N8850/N10850). Klepnutím na „ detect disc
(Detekovat disk)“ lze zjistit stav případně vloženého disku.
d. Z rozbalovacího seznamu vyberte rychlost vypalování.
e. Vyberte, zda se má provést ověření vypálených dat.
f. Klepnutím na „ Burn (Vypálit)“ spusťte vypalování.
149
3. Create image file from files/folders (Vytvoření obrazu dat ze souborů/složek)
a. Klepněte na Add (Přidat) a zobrazí se seznam sdílení NAS
b. Vyberte soubory/složky,
které chcete vypálit.
Všechny vybrané
soubory/složky se
zobrazí na disku s
názvem „ New Disc (Nový
disk)“. Název disku lze
změnit klepnutím na něj
a volbou „ Edit
(Upravit)“ z pruhu nabídky. Vybrané soubory/složky lze také odebrat
klepnutím na ně a pak na „ remove (Odstranit)“ nebo „ remove all (Odstranit
vše)“.
c. Zadejte cestu, kam bude soubor ISO uložen; můžete vybrat ze seznamu
sdílení zobrazeného klepnutím na „ Browse (Procházet)“.
d. Zadejte název vypáleného souboru ISO.
e. Klepnutím na „ Burn (Vypálit)“ spusťte vypalování souboru ISO.
•
POZNÁMKA
Vypalování přepisovatelných médií není
podporováno, pokud již na nich jsou uložena nějaká
data. Pokud ale přepisovatelné médium předem
vymažete, lze na něj vypalovat
Thecus Backup Utility
The Thecus Backup Utility is on your Installation CD. When you click on the CD, the
Backup Utility will be installed under Program Groups > Thecus > Thecus
Backup Utility. If it is not installed, you can copy the file (Thecus Backup
Utility.exe) to a convenient location on your hard disk and double click to execute
it.
NOTE
If you can not find Thecus Backup Utility on your CD, please download it
from the Thecus website (http://www.thecus.com).
150
When you execute this utility for the first time, it will ask you whether to create a DB
file. Click Yes.
1. Click Add to create a Backup task. The Add New Task dialog box appears.
Add New Task
Item
Task
Source
Incremental
Destination
Excluded extensions
Comments
Description
Specifies a name for the current task.
Click to specify the source folder/file location.
Click to specify whether the backup will be incremental.
If unchecked, the backup will be a full backup.
Click to specify the destination folder/file location.
Files with these file name extensions will be skipped and not back
up to the destination.
If you wish, enter comments here for your records.
2. To schedule the task to run at regular intervals, click on the Schedule icon
for that task. You can schedule the task to run Monthly or Weekly.
3. To check the log for that task, click on the Log icon for that task.
NOTE
Thecus Backup Utility also supports MAC OS X. Just copy the Thecus Backup
Utility.dmg to your MAC OS X machine and double click to execute it.
Windows XP Data Backup
If you use Windows XP Professional, you can also use the Windows Backup Utility
(Ntbackup.exe) to backup your files.
If you use Windows XP Home Edition, follow these steps to install the utility:
1. Insert the Windows XP CD into a drive and double-click the CD icon in My
Computer.
2. When the Welcome to Microsoft Windows XP screen appears, click Perform
Additional Tasks.
3. Click Browse this CD.
4. In Windows Explorer, navigate to ValueAdd > Msft > Ntbackup.
5. Double-click Ntbackup.msi to install the backup utility.
Once installed, you can use the Windows Backup Utility by following the steps
below:
1. Click Start, and point to All Programs > Accessories > System Tools >
Backup to start the wizard.
2. Click Next to skip past the opening page. Choose Backup files and
settings from the second page, and then click Next.
3. Select which option you want to back up.
151
4. Click Next and in the Backup Type, Destination, and Name page, specify a
back up location using the Browse button.
5. Find and select the drive that specifies your Thecus IP storage as your
backup destination and click Next.
6. Click Next to display the wizard’s final page and click Finish to start backing
up.
Apple OS X Backup Utilities
Mac OS X does not include any backup software. However, there are a number of
backup solutions available for the Mac OS X, including: iBackup, Psyncx, iMSafe,
Rsyncx, Folder Synchronizer X, Tri-BACKUP, Impression, Intego Personal Backup,
SilverKeeper, and Apple's dotMac Backup utility to name just a few. To find even
more freeware and shareware backup utilities to choose from, go to VersionTracker
or MacUpdate and search on "backup".
Externí zařízení
Přístroj Thecus IP podporuje tiskový server a UPS s rozhraním USB. Zabudovaný
tiskový server umožňuje sdílení tiskárny s rozhraním USB pro všechny uživatele na
síti. V případě UPS podporuje Thecus IP rozhraní USB, sériové a síťové. Následuje
popis, jak na to.
Informace o tiskárně
V menu Aplikační server vyberte položku Tiskárna a před vámi se objeví okno
Informace o tiskárně. Tato obrazovka vám nabízí následující informace ohledně USB
tiskárny připojené přes USB port.
Informace o tiskárně
Položka
Výrobce
Model
Stav
Odstranit dokument z
tiskové fronty
Restart služby tiskárny
Popis
Zobrazuje název výrobce tiskárny USB.
Zobrazí model tiskárny USB.
Zobrazuje stav tiskárny USB.
Klikněte k odstranění všech dokumentů z tiskové fronty.
Klikněte pro restartování služby tiskárny.
152
Pokud je poškozený tiskový soubor odeslán do tiskárny, může dojít k selhání tisku.
Pokud dojde k zastavení tisku, může pomoci kliknutí na tlačítko Odstranit veškeré
dokument).
IP úložiště Thecus může být nastaveno jako tiskový server. Tím způsobem budou moci
všechna PC ve vaší síti využívat jedinou tiskárnu.
Windows XP SP2
Pokud chcete nastavit tiskový server v prostředí Windows XP SP2, dodržujte
následující postup:
1. Připojte USB tiskárnu k jednomu z USB portů (nejlépe zadnímu USB portu; přední
bývá využíván pro připojení externích pevných disků).
2. Jděte do menu Start > Tiskárny a faxy.
3. Vyberte položku menu Soubor > Přidat tiskárnu.
4. Před vámi se na obrazovce objeví Průvodce přidáním tiskárny. Klikněte na
tlačítko Další.
5. Vyberte možnost "Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači”.
6. Zvolte možnos: "Připojit k tiskárně na internetu nebo domácí či kancelářské
síti”. Poté vložte http://Thecus IP storage IP_ADDRESS: 631/printers/usb-printer"
do příkazového řádku prohlížeče.
7. Operační systém Windows bude chtít nainstalovat ovladače vaší tiskárny. Vybrte
příslušné ovladače.
8. Operační systém Windows se bude ptát, zda chcete využívat vaši tiskárnu jako
Výchozí tiskárnu. Klikněte na tlačítko Ano a veškeré tiskové úlohy budou
automaticky posílány na tuto tiskárnu. Klikněte na tlačítko Další.
9. Klikněte na tlačítko Dokončit.
POZNÁMKA
Ne všechny USB tiskárny jsou podporovány. Seznam podporovných USB
tiskáren najdete na webu firmy Thecus.
- Pokud k IP úložišti Thecus připojíte multifunkční zařízení (all-in-one),
bude pravděpodobně fungovat pouze tisk a fax. Ostatní funkce, jako
skenování, pravděpodobně funkční nebudou.
153
Windows Vista
Pokud chcete nastavit tiskový server v prostředí Windows Vista, dodržujte následující
postup:
1. Otevřete složku Tiskárny v ovládacím panelu.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv ve složce Tiskárny a vyberte Přidat
tiskárnu.
154
3. Vyberte možnost Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo Bluetooth
tiskárnu.
4. Vyberte tiskárna, kterou chci, není uvedena.
Toto tlačítko Tiskárna, kterou chci, není na seznamu je možné stisknout ještě
předtím než systém dokončí Hledání tiskáren, které jsou k dispozici.
5.Klepněte na tlačítko Vybrat sdílenou tiskárnu podle názvu.
155
Zadejte do okna http:// <Thecus_NAS>: 631/printers/usb-printer, přičemž
<Thecus_NAS_IP> je IP adresa úložiště Thecus. Klepněte na tlačítko Další.
6. Vyberte nebo nainstalujte tiskárnu a stiskněte tlačítko OK.
Pokud v seznamu není k dispozici model vaší tiskárny, kontaktujte prosím výrobce
tiskárny.
7.Windows se pokusí připojit k tiskárně.
8. Tiskárnu můžete používat jako výchozí, pokud zaškrtnete volbu Nastavit jako
výchozí tiskárnu. Klikněte na tlačítko Další.
156
9. Hotovo! Klepněte na tlačítko Dokončit.
Zdroj nepřerušitelného napájení
Z nabídky External Devices (Externí zařízení) vyberte Uninterrupted Power
Source (Zdroj nepřerušitelného napájení) a zobrazí se obrazovka UPS Setting
(Nastavení UPS). Proveďte požadované změny a potvrďte je stiskem Apply
(Použít).
Podrobné popisy jednotlivých položek viz následující tabulka:
UPS Setting (Nastavení UPS)
Položka
Popis
UPS Monitoring (Sledování UPS)
Povolit/zakázat sledování UPS.
Remote UPS Monitoring (Dálkové
Povolit/zakázat dálkové sledování UPS.
sledování UPS)
Remote UPS IP (IP vzdálené UPS)
Zadejte IP adresu NAS, k němuž je rozhraním USB
nebo RS232 připojena UPS. Zadejte IP adresu vaší
síťové UPS.
Manufacturer (Výrobce)
Vyberte z rozbalovacích seznamů výrobce UPS.
Model
Vyberte z rozbalovacích seznamů model UPS.
Battery status (Stav baterie)
Aktuální stav baterie UPS.
157
Power (Napájení)
Seconds between power failure and
first notification (Po kolika sekundách
od výpadku napájení přijde první
upozornění.)
Seconds between subsequent power
failure notifications (Počet sekund
mezi dalšími upozorněními na
výpadek napájení.)
Shutdown the system when the
battery charge is less than (Vypnout
systém při vybití baterie pod)
Apply (Použít)
Aktuální stav napájení na vstupu UPS.
Prodleva mezi výpadkem napájení a prvním
upozorněním, v sekundách.
Prodleva mezi dalšími upozorněními.
Zbývající energie v baterii UPS, při které se systém
automaticky vypne.
Uložte změny klepnutím na Apply (Použít).
158
Kapitola 5: Tipy a triky
Rozšiřování kapacity USB a eSATA
IP úložiště Thecus podporuje použití externích USB pevných disků připojených skrze
USB porty. Jakmile je USB pevný disk úspěšně připojen, celý svazek bude
automaticky spojen s výchozí HDD USB složkou. IP úložiště Thecus podporuje
použití externích USB ukládacích zařízení. Veškerá jména USB disků rozlišují velká
a malá písmena.
IP úložiště Thecus současně podporuje také připiení eSATA pevných disků přes
eSATA port.
Předtím než připojíte eSATA nebo USB disk k IPúložišti Thecus je třeba disk nejprve
naformátovat a rozdělit pomocí PC nebo notebooku. Připojené zařízení bude umístěno
na adrese \\192.168.1.100\usbhdd\sd(x)1, kde 192.168.1.100 je IP adresa úložiště
Thecus a sd(x)1 je první partition na eSATA nebo USB disku.
Vzdálená správa
IP úložiště Thecus je možné nastavit tak, aby správa zařízení mohla být prováděna ze
vzdáleného místa. Pomocí vzdálené správy můžete upravovat IP úložiště Thecus přes
internet, a to i v případě, že je připojeno online přes router. Tato možnost je výhodná
v okamžiku, kdy cestujete a nutně potřebujete soubor uložený na IP úložišti Thecus.
Nastavení vzdálené správy je proces, který má tři části a je k němu nutné následující
vybavení:




IP úložiště Thecus
DSL router s podporou Dynamic DNS
domácí PC
internetové připojení
Poznámka
Nastvení routeru se bude lišit v závislosti na konkrétním použitém
routeru. V našem případě jsme použili Asus WL500g, protože podporuje
Dynamic DNS. Kontaktujte, prosím, výrobce vašeho routeru, který vám
pomůže s nastavením zařízení.
Část 1 - Vytvoření DynDNS účtu
1. Na vašem domácím PC otevřete adresu http://www.dyndns.org.
2. Klikněte na tlačítko Sign Up Now (Registrovat se).
159
3. Zaškrtněte všechny volby a vyberte uživatelské jméno (např.: N8800), vložte
vaší emailovou adresu (např.: [email protected]), zaškrtněte Enable
Wildcard (Povolit Wildcard) a vložte heslo (např.: xxxx).
4. Počkejte, až dostanete email z adresy www.dyndns.org.
5. Otevřete email a klikněte na odkaz, kterým aktivujete váš uživatelský účet.
Část 2 - Povolit DDNS na routeru
1. Jděte do okna nastavení routeru a zvolte položku IP Config > Miscellaneous
DDNS Setting (Nastavení IP > Různé > Nastavení DDNS) na vašem
domácím PC.
2. Na otázku Enable DDNS Client (Povolit DDNS klienta) odpovězte Yes
(Ano).
3. Vyberte www.dyndns.org.
4. Otevřete okno s nastavením routeru a vložte následující informace:
a. Uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu: [email protected]
b. Heslo nebo DDNS klíč: xxxx
c. Jméno zařízení: www.N8800.dyndns.org
d. Enable wildcard? (Povolit wildcard?) Zvolte Yes (Ano).
e. Update manuálně: Klikněte na Update.
Část 3 - Nastavení virtuálních serverů (HTTPS)
Otevřete menu NAT Setting > Virtual Server (Nastavení úložiště > Virtuální
server).
2. V položce Enable Virtual Server (Povolit virtuání server)? Zvolte Yes
1.
(Ano).
3. Nastavte HTTPS server:
a. Well-Known Applications (Známé aplikace): Zvolte User Defined
(Definovány uživatelem).
b. Local IP (Místní IP): Vložte 192.168.1.100
c. Port Range (Rozmezí portu): 443 (výchozí nastavení HTTPS na IP
úložiští Thecus)
d. Protocol: zvolte TCP
e. Kliknětě Add (Přidat).
f. Klikněte Apply (Provést).
4. Vyzkoušejte HTTPS připojení z jiného počítače na internetu:
a. Ze vzdálneého počítače otevřete prohlížeč a vložte adresu
https://www.N8800.dyndns.org
a.
Před vámi by se měla objevit přihlašovací stránka IP úložiště Thecus.
Nastavení softwaru firewallu
Pokud používáte softwarový firewall (např. Norton Internet Security) a máte potíže s
připojením k IP úložišti Thecus, zkuste následující postup:
1. Dvarát poklepejte ikonu NIS v systémové menu a poté zvolte položku
Personal Firewall (Osobní firewall),
160
2. Na záložce Programy, vyhledejte SetupWizard.exe a změňte povolení na
"Permit All" (Povolit vše). Pokud není v seznamu programů, použijte Add
(Přidat) nebo Program Scan (Vyhledávání programů).
3. Na záložce Networking (Síť) manuálně vložte IP adresu IP úložiště Thecus
(např. 192.168.1.100) do seznamu Trusted (Důvěryhodné).
Nahrazení poškozených pevných disků
Pokud používáte RAID 1, RAID 5 nebo RAID 6 můžete snadno nahradit poškozený
pevný disk v IP úložišti Thecus a vaše data budou v bezpečí díky automatické obnově.
Poškození pevného disku
Pokud dojde k poškození pevného disku a dat v diskovém poli RAID, systémový
LCD displej začne zobrazovat varovné hlášení a systém bude pípat.
Nahrazení pevného disku
Pokud chcete vyměnit pevný disk v IP úložišti Thecus:
1. Vysuňte zásuvku s poškozeným pevným diskem (N0503/N3200XXX používá
HDD kolejničky).
2. Odšroubujte poškozený pevný disk a vyjměte ho ze zásuvky.
3. Vložte nový pevný disk a zajistěte ho pomocí šroubků.
4. Vložte zásuvku do úložiště a ujistěte se, že zacvakla na své místo. Je možné
zásuvku také uzamknout klíčem.
5. LED dioda bude blikat zeleně, pokud je pevný disk na svém místě.
Automatická obnova RAID
Pokiud používáte na IP úložišti Thecus diskové pole RAID 1, 5, 6 nebo 10, můžete po
chybě použít funkci automatické obnovy.
1. Když pevný disk selže, systém zapípá nebo odešle emailovou zprávu
zadaným příjemcům (nebo obojí).
2. Zkontrolujte LCD displej, abyste zjistili, který pevný disk selhal.
3. Následujte výše popsaný postup, kterým nahradíte poškozený pevný disk.
4. Systém automaticky rozpozná nový pevný disk a začne automatickou obnovu
stavu, který byl před selháním zařízení.
161
Kapitola 7: Řešení problémů
Zapomněl jsem svou síťovou IP adresu
Pokud zapomenete svou síťovou IP adresu, můžete se podívat přímo na LCD displej
zařízení. Pokud nemáte k úložišti možnost fyzického přístupu, můžete použít
průvodce nastavením.
1. Spusťte průvodce nastavením (setup wizard), který automaticky detekuje
veškerá úložiště na síti.
2. IP adresu, kterou hledáte, byste měli nalézt na obrazovce Device Discovery
(Objevení zařízení).
Nemohu namapovat síťový disk ve WIndows XP
Problém s mapováním disků může nastat za těchto podmínek:
1. Síťová složka je namapována pod jiným uživatelským jménem a heslem. Pokud
ji chcete znovu připojit, je třeba odpojit veškeré možné aktuální síťové sdílení.
2. Namapovaný síťový disk nemůže být připojen a objeví se tato chyba: Multiple
connections to a server or shared resource by the same user, using more
than one user name, are not allowed (Více připojení na server nebo
sdílenou složku od stejného užiatele za použití více než jednoho
uživatelského jména, není možné). Odpojte všechny předchozí spojení na
server a pokuste se o namapování znovu.
Veškerá aktuální síťová spojení zjistíte, když do DOSového příkazového řádku zadáte
"net use". Další informace o mapování disků naleznete zde:
http://esupport.thecus.com/support/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid
=57&nav=0
Obnovení továrního nastavení
V menu System zvolte položku Factory Default (Tovární nastavení) a objeví se před
vámi okno Reset to Factory Default (Obnovení továrního nastavení). Klikněte na
Apply (Provést) a IP úložiště Thecus obnoví tovární nastavení.
Varování:
Obnovení továrního nastavení nesmaže data uložená na pevných
discích.
162
Problémy s časem a datem
Administrátor může využít možnost synchronizace času pomocí NTP serveru.
Nicméně pokud IP úložiště Thecus nemá přístup na internet, můžete při nastavování
času a časového pásma narazit na problém. Pokud se tak stane:
1. Přihlašte se do systému jako administrátor.
2. Otevřete menu System Management > Time (Správa systému > Čas).
3. V položce NTP Server, zvolte No (Ne).
4. Nastavte Date (Datum), Time (Čas) a Time Zone (Časové pásmo).
5. Klikněte na Apply (Provést).
Navíc, pokud má IP úložiště Thecus přístup na internet a vy chcete ponechat výchozí
nastavení NTP serveru jako clock.isc.org, ujistěte se, že máte správně nastaven DNS
server a komunikace s NTP serverem bude prbíhat korektně (Viz. System Network >
WAN/LAN1 > DNS Server [Systémová síť > WAN/LAN1 > DNS Server]).
Dual DOM podpora pro dvojí ochranu
Nejpokročilejší a nejužitečnější z vlastností IP úložiště Thecus (v závislosti na modelu)
je Dual DOM (Dvojí DOM). Za normálních okolnosí systém tuto vlastnost nijak
nevyužívá. Nicméně existují okolnosti, které nelze ovlivnit, jako výpadek proudu
nebo lidská chyba, které mohou zvláště v době spouštění systému mít fatání následky.
Dual DOM je prevencí proti takovým chybám.
Jakmile nastane výše popsaná situace, systém se automaticky bude snažit obnovit
DOM1 z DOM2. Pokud se to nepodaří, systém se spustí za použití DOM2. Celé
procedura může být ovládána pomocí LCM.
Poznámka
DOM1 je nastavený výchozí master a upgrade FW se provede pouze v
DOM1, jelikož DOM2 je nastaven "pouze ke čtení".
Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k obnovení systému z DOM2, bude
DOM1 používat verzi FW DOM2. Ta musí být později upgradována
na původní verzi FW DOM1.
Pokud DOM2 nedokážet obnovit DOM1, systém nabootuje z DOM2.
Bude pravděpodobně nutné znovunastavit DOM1, zatímco systém
163
Dodatek A: Zákaznická podpora
Pokud vaše IP úložiště Thecus nepracuje korektně, obraťte se na Kapitolu 7: Řešení
problémů v tomto manuálu. Ujistěte se, zda používáte nejnovější firmware pro IP
úložiště Thecus. Thecus poskytuje bezplatné upgrady firmwaru pro své zákazníky.
Nejnovější firmware je k dispozici na této adrese:
http://esupport.thecus.com/support/index.php
Pokud i přesto přetrvávají vaše problémy s IP úložištěm Thecus nebo potřebujete
Return Merchandise Authorization (RMA), můžete kontaktovat naši technickou
podporu skrze web technické podpory:
http://www.thecus.com/support_tech.php
Zákazníci ve Spojených Státech budou kontaktovat technickou podporu skrze
kontaktní okno pro US na následující stránce:
http://www.thecus.com/support_tech.php
Pokud potřebujete informace obchodního rázu, kontaktujte naše obchodní oddělení:
[email protected]
Děkujeme, že jste zvolili výrobek firmy
Thecus!
164
Dodatek B: Základy RAID
Přehled
Diskové pole RAID je polem několika pevných disků, které poskytuje zvýšené
bezpečí dat a vysokou výkonnost. Diskové pole RAID používá simultánně několik
disků, čímž zvyšuje rychlost přístupu pro jediný disk. Bezpečnost dat je v diskovém
poli RAID vyšší, jelikož možnou ztrátu dat na jednom disku, pole kompenzuje
zálohou z disku jiného.
Výhody
RAID zvyšuje přístupovou rychlost a datovou bezpečnost díky chybové toleranci a
datové redundanci.
Zvýšený výkon
RAID nabízí simultánní přístup k několika diskům, což vysoce zvyšuje rychlost
přístupu.
Bezpečnost dat
Selhání pevného disku je naneštěstí relativně běžnou věcí. RAID vám umožňuje
vyhnout se v takovém případě ztrátě dat. RAID používá další kapacitu pevných disků,
která slouží jako záloha. Pokud pevný disk selže, dokáže diskové pole RAID ztracené
data obnovit z ostatních pevných disků.
Úrovně RAID
IP úložiště Thecus standardně podporuje úrovně RAID 0, 1, 5, 6 a 10 a JBOD. Když
vytváříte systémový svazek, vyberete si i vámi požadovanou úroveň. Faktory, které
byste při výběru měly vzít v potaz, jsou:
 vaše požadavky na výkon
 vaše potřeba datové bezpečnosti
 počet pevných disků v systému a kapacita pevných disků v systému
Následuje popis jednotlivých úrovní:
RAID 0
RAID 0 je úroveň ideální pro ty, kdo potřebují vysokou propustnost sítě, ale netrvají
na zvýšeném bezpečí dat. Úroveň RAID 0 nabízí nejlepší výkon ze všech úrovní
RAID polí, ale nedisponuje datovou redundancí.
RAID 0 užívá technologii disk striping a rozděluje data do bloků, které zapisuje na
disky v celém diskovém poli. Systém používá pro čtení a zapisování více disků
najednou. Parametr velikosti pruhu (stripe size) ovlivňuje velikost každého bloku.
Zápis není zpomalován žádnými paritními výpočty.
165
RAID 1
RAID 1 zrcadlí data z jednoho pevného disku na druhý, čímž nabízí kompletní
datovou redundanci. Cenou je potřeba dvojité kapacity.
Tato volba je vynikající pro úplnou datovou bezpečnost.
RAID 5
RAID 5 nabízí datové bezpečí a je nejvhodnější pro sítě, které vyžadují vysoké
množství malých přístupových operací a aplikace, které vyžadují zvýšenou datovou
bezpečnost, jako jsou kancelářské automatizace nebo online zákaznická podpora. Tato
úroveň je vhodná pro vysoké nároky na čtení z disku, ale malé na zápis.
RAID 5 disponuje disk striping na úrovni bytů a paritní informace je zapisována na
několik pevných disků. Pokud disk selže, systém využije paritní informaci uloženou
na každém z ostatních disků a obnoví chybějící data.
RAID 6
RAID 6 je v zásadě rozšířením diskového pole RAID 5, které nabízí zvýšenou
chybovou toleranci díky druhému nezávislému schéma parity (dvojí parita). Data jsou
distribuována v blocích v několika discích jako na úrovni RAID 5, ale zároveň
dochází k výpočtu druhé parity, která je do diskového pole ukládána. RAID 6 nybízí
extrémní chybovou toleranci a dokáže ustát selhání dvou pevných disků současně.
Jedná se o ideální řešení pro aplikace s vysokým nárokem na bezpečí.
RAID 10
RAID 10 je pole, jehož segmenty tvoří pole RAID 1. RAID 10 má stejnou chybovou
toleranci jako RAID 1.
RAID 10 nabízí stejné bezpečí jako přímé zrcadlení. Vysoký výkon je potom
zabezpečen díky segmentům RAID 1 umístěných v datových pruzích.
Za jistých okolností dokáže úroveň RAID 10 ustát selhání 2 pevných disků současně.
Excelentní řešení pro ty, kteří by volili RAID 1, ale potřebují vyšší výkon.
RAID 50
RAID 50 kombinuje přímý striping na úrovni bloků v RAID 0 s distribuovanou
paritou RAID 5. Jedná se o pole RAID 0 rozloženého přez prvky RAID 5. Toto
vyžaduje minimálně 6 disků.
RAID 60
166
RAID 60 kombinuje přímý striping na úrovni bloků v RAID 0 s distribuovanou
paritou RAID 6. Jedná se o pole RAID 0 rozloženého přez prvky RAID 5. Toto
vyžaduje minimálně 8 disků.
JBOD
Ačkoli toto spojení pevných disků (zvané JBOD "Just a Bunch of Disks [Jenom pár
disků]) nemá číselné označení, jedná se o populární metodu kombinace pevných disků
do jednoho virtuálního disku. Jak naznačuje název, disky jsou pouze spojeny, takže
působí jako jeden velký pevný disk.
Jelikož tato metoda nenabízí žádnou ochranu dat, selhání jednoho disku může
znamenat ztrátu všech dat.
Velikost pruhu
Označuje velikost datových segmentů zapisovaných do všech částí diskového pole.
Data jsou zapisována v pruzích vedoucích přes několik pevných disků. Jelikož
dochází k využívání několika pevných disků najednou, je zvýšen výkon diskového
pole. Pruhy mohou mít rozdílnou velikost.
Využití disků
Pokud jsou všechny disky stejné velikosti a UP úložiště Thecus využívá diskové pole
RAID, jsou disky využity dle následující tabulky
Úroveň RAID
Procentuální
využití
RAID 0
100%
RAID 1
1/n x 100%
RAID 5
(n-1)/n x 100%
RAID 6
(n-2)/n x 100%
RAID 10
50%
RAID 50
(n-1)/n x 100%
RAID 60
(n-2)/n x 100%
JBOD
100%
n: počet pevných disků
167
Příloha C: otevření horního krytu
Řada N8900:
Označení modelu: řada N8900
168
Řada N12000:
Označení modelu: řada N12000
Řada N16000:
Označení modelu: řada N16000
169
Dodatek D: Základy Active Directory
Přehled
S operačním systémem Windows 2000 přišel Microsoft s technologií Active
Directory (ADS), která umožňuje uživatelům pracovat s velkými adresáři. Před
příchodem Active Directory nedokázaly Windows ukládat dodatečné informace v
doménové databázi. Active Directory vyřešilo problém lokalizace zdrojů, která dříve
spoléhala na Network Neighbourhood a byla velmi pomalá. Active Directory také
usadňuje správu uživatelů a skupin.
Co je Active Directory?
Active Directory je rozsáhlá adresářová služba navržená pro firemní potřeby. Jedná se
o způsob ukládání informací o uživatelích, účtech, heslech, tiskárnách, počítačích,
síťových informacích a ostatních datech. Microsoft nazývá Active Directory "místem
pro jména".
Výhody ADS
ADS umožňuje IP úložišti Thecus integrovat s existujícím ADS v kancelářském
prostředí. IP úložiště Thecus díky němu dokáže rozpoznat uživatele vaší sítě a jejich
hesa na ADS serveru. Další hlavní výhody zahrnují:
1. Jednoduchou integraci IP úložiště Thecus do již existující IT infrastruktury. IP
úložiště Thecus funguje jako člen ADS. Tato možnost významně snižuje potřebu
systémové administrace. Např. korporátní bezpečnostní pravidla a uživatelská
práva na ADS serveru může automaticky přijmout i IP úložiště Thecus.
2. Centralizovaná databáze uživatelů a hesel
IP úložiště Thecus neukládá svou vlastná databázy uživatelů a hesel. Tím je snadné vyhnout se
datové nekonzistenci mezi IP úložištěm Thecus a ostatními servery. Například, bez podpory ADS,
by administrátor, který chce odebrat uživatele z databáze, musel smazat jeho účet na IP úložišti
Thecus i na každém dalším serveru. Díky podpoře ADS, změna ADS serveru je přístupná všem
členům ADS.
170
Dodatek E: Licenční informace
Přehled
Tetnto produkt obsahuje software třetích stran chráněný autorskými právy v souladu s
všeobecnou veřejnou licencí GNU. Pokud potřebujete více informací o všeobecné
veřejné licenci GNU, je třeba tuto licenci prostudovat.
Přístupnost zdrojového kódu
Thecus Technology Corp. zveřejnila veškerý zdrojový kód užitý v souladu s GPL.
Ohledně více informací o tom, jak získat zdrojový kód, viz. náš web http://www.
thecus.com.
Licenční podmínky CGIC
 Tento produkt obsahuje kryptografický software, který vyvinul Eric Young
([email protected]).
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Mark Murray.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Eric Young ([email protected]).
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul OpenSSL Project určený pro
použití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
 Tento produkt obsahuje PHP, volně přístupné z (http://www.php.net/).
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinula University of California,
Berkeley a její přispěvatelé.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Winning Strategies, Inc.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Apache Group pro použití s
Apache HTTP server projektem (http://www.apache.org/).
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinula Softweyr LLC, the University of
California, Berkeley a její přispěvatelé.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Bodo Moeller.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Greg Roelofs a přispěvatelé knihy,
"PNG: The Definitive Guide," publikované nakladatelstvím O'Reilly and
Associates.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinula NetBSD Foundation, Inc. a její
přispěvatelé.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Yen Yen Lim a North Dakota
State University.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Computer Systems Engineering
Group v Lawrence Berkeley Laboratory.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul the Kungliga Tekniska
Högskolan a jeho přispěvatelé.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Nick Simicich.
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Tim Hudson
([email protected]).
171
 Tento produkt obsahuje software, který vyvinul Christopher G. Demetriou pro
NetBSD Project.
Všeobecná veřejná licence GNU
21.1 Preambule
Licence pro většinu programového vybavení jsou navrženy tak, že vám odebírají
právo jeho volného sdílení a úprav. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti
tomu zaručit volnost sdílení a úpravy volného programového vybavení - pro zajištění
volného přístupu k tomuto programovému vybavení pro všechny jeho uživatele. Tato
Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na většinu programového vybavení nadace
Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor se přikloní k jejímu
používání. (Některé další programové vybavení od Free Software Foundation je
namísto toho pokryto Obecnou knihovní veřejnou licencí GNU.) Můžete ji rovněž
použít pro své programy.
Pokud mluvíme o volném programovém vybavení, máme na mysli volnost, nikoliv
cenu. Naše Obecná veřejná licence je navržena pro zajištění toho, že můžete volně
šířit kopie volného programového vybavení (a účtovat si za tuto službu, pokud chcete),
že obdržíte zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud chcete, že můžete tento
software měnit nebo jeho části použít v nových programech; a že víte, že tyto věci
smíte dělat.
Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží komukoli
vám tato práva odepírat nebo vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se
promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud šíříte kopie dotyčného
programového vybavení anebo ho modifikujete.
Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, musíte
poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že příjemci
rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte jim ukázat tyto
podmínky, aby znali svá práva.
Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) autorizací programového vybavení, a (2)
nabídkou této licence, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření
a modifikaci programového vybavení.
Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zaručit, aby každý chápal
skutečnost, že pro volné programové vybavení nejsou žádné záruky. Je-li programové
vybavení někým jiným modifikováno a posláno dále, chceme, aby příjemci věděli, že
to, co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na
reputaci původních autorů.
Konečně, každý volný program je neustále ohrožen softwareovými patenty. Přejeme
si zamezit nebezpečí, že redistributoři volného programu obdrží samostatně patentová
172
osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme,
že každý patent musí být buď vydán s tím, že umožňuje volné užití, anebo nesmí být
vydán vůbec.
Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny dále.
21.2 USTANOVENÍ A PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCI A MODIFIKACI
0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje zmínku,
umístěnou v něm držitelem autorských práv, o tom, že dílo může být šířeno podle
ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená ,,Program'' každý
takový program nebo dílo a ,,dílo založené na Programu'' znamená buď Program
samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které podléhá autorskému zákonu: tím
se míní dílo obsahující Program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi,
popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je překlad zahrnován bez omezení
pod pojmem ,,modifikace'' .) Každý uživatel licence je označován jako ,,vy'' .
Jiné činnosti než kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí; sahají
mimo její rámec. Akt spuštění programu není omezen a výstup z Programu je pokryt
pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na Programu (nezávisle na tom,
zda bylo vytvořeno činností Programu). Posouzení platnosti předchozí věty závisí na
tom, co Program dělá.
Smíte kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu Programu tak, jak jste jej
obdržel, a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě
zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky; ponecháte nedotčené
všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky; a dáte každému
příjemci spolu s Programem kopii této licence.
Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení
můžete nabídnout za poplatek záruční ochranu.
2. Můžete modifikovat vaši kopii či kopie Programu anebo kterékoliv jeho části, a tak
vytvořit dílo založené na Programu, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo
podle platné podmínky sekce 1, za předpokladu, že splníte všechny tyto podmínky:
a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory
změnil a datum každé změny.
b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované dílo či rozšiřované dílo, které
obsahuje zcela nebo jen zčásti Program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je
z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto
každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.
c) Pokud modifikovaný program pracuje tak, že čte interaktivně povely, musíte zjistit,
že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující
173
příslušnou zmínku o autorském právu a uvede, že neexistuje žádná záruka (nebo
popřípadě, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto podmínek
Program redistribuovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do
kopie této licence. (Výjimka: v případě, že sám program je interaktivní, avšak žádné
takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na Programu takové
hlášení vypisovalo.)
Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze
identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z Programu a mohou
být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato
licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla.
Avšak jakmile tyto části rozšiřujete jako části celku, jímž je dílo založené na
Programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovení této licence tak, že
povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho
části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.
Smyslem tohoto paragrafu tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani
popírání vašich práv vůči němu; skutečným smyslem je výkon práva na řízení
distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na Programu.
Pouhé spojení jiného díla, jež není na Programu založeno, s Programem (anebo dílem
založeným na Programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné
dílo do působnosti této licence.
3. Můžete kopírovat a rozšiřovat Program (nebo dílo na něm založené, viz sekce 2
v objektové anebo spustitelné podobě podle ustanovení sekcí 1 a 2 výše, pokud splníte
některou z následujících náležitostí:
a) Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí
být rozšiřován podle ustanovení sekcí 1 a 2, a to na médiu běžně používaném pro
výměnu programového vybavení; nebo
b) Doprovodíte je písemnou nabídkou nejméně na tři roky, podle níž poskytnete
jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou
výrobu zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídající
zdrojovému kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení sekcí 1 a 2 na médiu běžně
používaném pro výměnu programového vybavení; nebo
c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí
zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom
tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu
s takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.)
Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných
modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý
zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro
174
definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci
spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty programové komponenty,
které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové, nebo binární formě) s hlavními
součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem,
jádrem apod.). Tyto komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud
ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou podobu díla.
Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke
kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá i nabídnutí
ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom
nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.
4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit Program jiným
způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování,
modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření Programu je neplatný a automaticky
ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva
v souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim plně
podřizují.
5. Není vaší povinností tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic jiného
vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit Program nebo odvozená díla.
V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Tím
pádem modifikací anebo šířením Programu (anebo každého díla založeného na
Programu) vyjadřujete své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením
a podmínkám pro kopírování, modifikování a šíření Programu a děl na něm
založených.
6. Pokaždé, když redistribuujete Program (nebo dílo založené na Programu), získává
příjemce od původního držitele licence právo kopírovat, modifikovat a šířit Program
v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást žádné překážky
výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání
dodržování této licence třetími stranami.
7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli
jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již
příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence,
nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit Program tak,
abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným
zůvazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové
osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci Programu všemi, kdo vaším
přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak
175
vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce
Programu.
Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto paragrafu
jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená
tímto paragrafem a paragraf jako celek se považuje za směrodatný za jiných okolností.
Smyslem tohoto paragrafu není navádět vás k porušování patentů či jiných ustanovení
autorského práva, anebo tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je
ochrana integrity systému šíření volného programového vybavení, které je podloženo
veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu
programového vybavení šířeného tímto systémem, spolehnuvše na jeho důsledné
uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit programové
vybavení pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové
rozhodnutí zpochybňovat.
Smyslem tohoto paragrafu je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek
plynoucí ze zbytku této licence.
8. Pokud je šíření či použití Programu v některých zemích omezeno buď patenty
anebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv,
který svěřuje Program do působnosti této licence, přidat výslovně omezení pro
geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích
nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence
zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak, jako bylo zapsáno v textu této
licence.
9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze
Obecné veřejné licence. Takové nové verze se budou svým duchem podobat současné
verzi, v konkrétních věcech se však mohou lišit s ohledem na nové problémy
či zájmy.
Každé nové verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud Program specifikuje číslo
verze, která se na něj vztahuje, a ,,všechny následující verze'' , můžete se podle
uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze anebo kterékoliv
následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže Program
nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy
Free Software Foundation vydala.
10. Pokud si přejete zahrnout části Programu do jiných volných programů, jejichž
distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě
programového vybavení, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation,
napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených
ustanovení. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli; zachováním volné povahy
176
všech odvozenin našeho volného programového vybavení a podporou sdílení
a opětovného využití programového vybavení obecně.
ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE
11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU
SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE
POVOLENÉ ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK,
POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY
PROGRAM ,,TAK, JAK JE'', BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ
VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU
A VÝKONNOST PROGRAMU, LEŽÍ VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY
SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA VŠECHNU
POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVY ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.
12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE
PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO,
VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ
STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU
S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY, VČETNĚ
VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH
ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT
PROGRAMU (VČETNĚ ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT,
NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM,
NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI
PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH
PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH
ŠKOD.
177

Podobné dokumenty

Kapitola 5

Kapitola 5 záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze pokud se závada objeví během záruční lhůty a výrobek byl používán standardně. Thecus Technology Corporation není zod...

Více

Kapitola 4

Kapitola 4 záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze pokud se závada objeví během záruční lhůty a výrobek byl používán standardně. Thecus Technology Corporation není zod...

Více

Kapitola 4

Kapitola 4 záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze pokud se závada objeví během záruční lhůty a výrobek byl používán standardně. Thecus Technology Corporation není zod...

Více

Program - XLI. Flebologické dny s mezinárodní účastí

Program - XLI. Flebologické dny s mezinárodní účastí CELKOVÁ ANESTÉZIE V MODERNÍ CHIRURGII VARIXŮ NUTNÁ NENÍ

Více

TrolDatGen

TrolDatGen RPDO_EVENT. Hodnota 3 znamená, že v našem případě nedojde nikdy k vyslání RPDO dříve než po 200 ms po vyslání předchozího RPDO.

Více

Model H - Reliable Automatic Sprinklers

Model H - Reliable Automatic Sprinklers aby bylo možné poškozené nebo aktivované sprinklery rychle vyměnit. Do chvíle montáže by se sprinklery měly uchovávat v původních krabicích a obalech, aby se minimalizovala možnost jejich poškození...

Více

35/1924 Sb. Úmluva Jménem Republiky

35/1924 Sb. Úmluva Jménem Republiky Každé letadlo, náležející některému smluvnímu státu, má právo proletěti vzdušným prostorem jiného státu, aniž přistane. V tomto případě jest povinno, aby sledovalo směr cesty stanovený státem, nad...

Více

stáhnout - Zahas sro

stáhnout - Zahas sro Tělo proudnice je vyrobeno ze speciální slitiny jako pistole Glock. Tento materiál je 1,6 x pevnější než běžná hliníková slitina, zároveň je o 20 % lehčí. Proudnice se dodává ve třech provedeních: ...

Více

Cesky navod 8810

Cesky navod 8810 Pod odkazem DNS se skrývá možnost změny automatického získávání IP adresy Domain Name Serveru stejně tak, jako tomu je u výchozí brány. DNS slouţí k překladu adres zadávaných do prohlížeče na IP ad...

Více

Manuál - Discobolos

Manuál - Discobolos Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Thecus N5200PRO. Thecus N5200 je uživatelsky jednoduchý úložný server, který nabízí výhodné řešení úložného prostoru a distribuci dat ve Vaší síti. Provozní spo...

Více