VY_52_INOVACE_17 Plazi

Komentáře

Transkript

VY_52_INOVACE_17 Plazi
VY_52_INOVACE_17
Plazi
pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody –
Třídění živočichů
duben 2011
Mgr. Hana Patschová
Prezentaci lze využít k doplnění výkladu i k opakování. Na závěr žáci pracují s
textem, který lze i vytisknout.
3. PLAZI
• dýchají plícemi
• tělo pokryté šupinami
• teplota těla se přizpůsobuje okolí
Zástupci: užovka obojková, zmije obecná,
ještěrka obecná
Zmije obecná
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Viperaberus2.jpg/250px-Viperaberus2.jpg
Užovka obojková
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Natrix_natrix_%28Karl_L%29.jpg/258pxNatrix_natrix_%28Karl_L%29.jpg
Ještěrka obecná - sameček
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/M_Zauneidechse1_Edit1.jpg/300px-M_Zauneidechse1_Edit1.jpg
Ještěrka obecná - samička
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Jaszczurka.jpg/220px-Jaszczurka.jpg
Pozorně si přečti:
Ještěrka obecná - je silně ohrožený druh, který obývá
okolní suché a slunné stráně, meze i okraje lesů. Od
dubna do října jsou ještěrky aktivní, za teplých dnů
zejména během rána a později odpoledne. Velká
horka a chladna přečkávají v úkrytu.
Je to skutečně neobyčejně čilé, asi 20 - 25 cm dlouhé
zvířátko, které se dovede rychle pohybovat, bleskově
měnit směr a mást tím nepřítele. Drobný hmyz
polyká přímo, větší brouky si nejdřív opracuje: zbaví
je chitinových tvrdých částí a pak si na nich teprve
pochutná. Je velice pilná, loví hlavně v teplých
slunných dnech a vychytá velké množství hmyzu.
U samečků převládá ve zbarvení zelená barva a
středem se podélně táhne hnědý pruh. Bříško
samečků je zelenožluté, na bocích jsou skvrny s
bělavými tečkami. Ve zbarvení samiček převládá
hnědá, bříško mají bělošedé. Toto základní
zbarvení má však mnoho odchylek.
Ještěrka obecná obvykle v říjnu zaleze pod kořeny
stromů nebo do jiných zemních dutin a uloží se k
zimnímu spánku. Teprve v dubnu, když začíná
hřát slunce a "na svatého Jiří vylézají hadi a štíři",
opouští svůj úkryt. V květnu až červenci kladou
samičky vajíčka. Bývá jich pět až patnáct,
zahrabaných v mělkých jamkách. Přibližně po
dvou měsících se líhnou malé ještěrky.
Text použit z http://plazi.webgarden.cz/jesterka-obecna
Dokážeš odpovědět?
1. Kde žije ještěrka obecná?
2. Čím se živí?
3. Kde přezimuje?
4. Jak se rozmnožuje?

Podobné dokumenty