Projektová řešení | Produktový list CZ

Komentáře

Transkript

Projektová řešení | Produktový list CZ
ANALYZOVAT | ZACÍLIT | OSLOVIT | PROVĚŘIT | UDRŽET ZÍSKANÉ
Projektová řešení
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
VAŠICH POŽADAVKŮ.
Integrace dat Bisnode, datové služby, nebo přímé propojení
databáze Bisnode s interními systémy uživatele.
MOŽNOSTI
SPOLUPRÁCE
Informační řešení na míru společnosti Bisnode se uplatní všude tam,
kde je potřeba individuálního řešení.
Zrealizujeme širokou škálu požadavků, od jednoduchých datových služeb
po integrované databáze složené
z veřejných a interních informací.
„Bezpečná
integrace veřejných
a interních dat“
Naše řešení využijí všichni, kteří
potřebují např. spolehlivé a pravidelné
aktualizace databáze, propojení
interních obchodních informací s daty
z veřejně dostupných zdrojů, případně
potřebují možnost nadefinovat vlastní
strukturu informací či rozšířit strukturu
informací dodávaných Bisnode.
Příkladem projektových řešení jsou
např. webové služby sloužící k integraci veřejně dostupných informací
do informačního systému uživatele,
Datové služby pro pravidelnou aktualizaci databáze klienta, inhouse řešení či
Analyst’s Notebook.
DATABÁZE BISNODE
Všechna řešení jsou propojena
s databází Bisnode. Jedná se o rozsáhlý datový archiv obsahující širokou
škálu informací týkajících se všech
firem i živnostníků registrovaných
v ČR a SR, dále také fyzických osob
v orgánech či majetkových vztazích
k jednotlivým společnostem, údaje
o jejich hospodaření, bonitě, majetkových a personálních vztazích,
cenných papírech, odvětvích či
ekonomické události a zprávy. Tento
archiv budujeme a denně aktualizujeme převážně z dostupných veřejných
zdrojů již od roku 1991.
Projektová řešení poskytuje
Bisnode klientům, kteří vyžadují
řešení na míru. Jsme schopni
dodávat a pravidelně aktualizovat
veškeré údaje z databáze Bisnode
a to jak pro koncové uživatele, tak
pro informační systémy klientů.
Tyto informace jsme schopni
propojit s interními údaji zákazníka a dále nad takto integrovanými
údaji provádět složité analýzy,
agregace a přepočty.
ZDROJE INFORMACÍ
Zdroje informací v České republice
jsou především Registr ekonomických
subjektů, Český statistický úřad,
Obchodní rejstřík včetně Sbírky listin,
Obchodní věstník, Ministerstvo financí
(ARES a ARISWEB), Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo
spravedlnosti, Insolvenční rejstřík,
dlužnické databáze, zpravodajství
ČTK, ekonomický tisk, kapitálový trh
(BCPP, RM-S, SCP), Česká národní
banka, vlastní skóringový model, ratingová hodnocení od externích agentur,
informace z asociací a profesních
sdružení, vlastní průzkumy, internet
a ostatní otevřené zdroje.
Ve Slovenské republice jsou zdrojem informací Register ekonomických
subjektov, Štatistický úrad Slovenskej
republiky, Obchodný register včetně
Zbierky listín, Obchodný vestník,
zpravodajství TASR, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, denní tisk,
dlužnické databáze a ostatní otevřené
zdroje.
KONTAKT
Bisnode Česká republika, a. s.
ASiemensova 2717/4
155 00 Praha 5
T +420 274 000 000
F +420 274 000 100
[email protected]
Wwww.bisnode.cz
www.bisnode.cz/eShop
ps_cz_projektova-reseni_2014-05-01
Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/projektova-reseni

Podobné dokumenty