v pdf zde

Komentáře

Transkript

v pdf zde
Informační dvojlist
Jíkeváček
Vydává Obecní úřad Jíkev
Ročník II.
Číslo 3
Ohlédnutí: Vydařený dětský den
ČERVENEC 2011
Z obsahu:
Milovníci veteránů
jsou i v Jíkvi
str. 2
Zápis z jednání zastupitelů
str. 3
Dotazy občanů
str. 3
Seriál z historie obce
str. 4
Pozvánka
Obec chystá veřejnou
schůzi zaměřenou na kanalizaci
Na základě četných dotazů občanů k výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod pořádá obecní úřad
v pátek 12. srpna 2011 veřejné zasedání. Schůze se
bude konat v pohostinství na hřišti od 18 hodin.
Zváni jsou všichni, kteří se chtějí osobně informovat
o průběhu stavby kanalizace, financování, postupu
prací a mají další dotazy.
Děti si kromě řady jiných řemesel také vyzkoušely, co je být zahradníkem.
Foto: SDH Jíkev
SDH Jíkev jako už řadu let za sebou opět připravil pro místní děti dětský den, který se konal
4. června na hřišti. Tentokrát s podtextem „ten umí to a ten zas tohle“, pod nímž se skrývalo hned
několikero ručních řemesel.
Jíkevské hřiště se tak proměnilo v malé tržiště, kde se děti setkaly s truhlářem, zedníkem, opravářem, rolníkem, pekařkami, písařem, zahradníkem, hrnčířem, tkadlenou, s dračkou peří a se švadlenami. Děti na startu obdržely výuční list a u každého řemeslníka musely získat potvrzení o vyučení.
Čekání na možnost vyučení jim krátily aktivity uprostřed hřiště, kde si zakopaly na branku či soutěžily třeba v „hodu bramborou“ nebo ve „skoku“. Ti nejúspěšnější borci byli nakonec odměněni
za své výsledky diplomem a drobnými cenami.
Do organizace řemesel se kromě hasičů aktivně zapojily i ženy z Klubu seniorek a úžasně se zhostily řemesla „pekařského“. Kromě zdobení cukroví připravily pro děti i spoustu sladkých lahůdek,
které všem velmi chutnaly.
U mistrů řemesla „zednického“ si děti postavily zeď z cihel, u opraváře si užily matičky, šroubky,
klíče a šroubováky. Truhláři měli připravená kolečka, komínky a špalíčky, a tak si každý mohl vlastnoručně stlouci a odnést svoji mašinku. Rolník děti seznámil s nástroji našich prarodičů jako je cep,
kosa na obilí a ukázal jim historickou výrobu másla a tvarohu.
„Hrnčířské“ řemeslo spočívalo v tom, že si každý namaloval svůj vlastní hrneček. U tkadleny si
batikovaly a v libovolné barvě obarvily šáteček. U obojích řemesel se často objevovaly i velmi zdařilé výtvory. U mistra písaře si děti zkusily psát opravdovým husím brkem a používat starodávné
písmo. A zahradnice pomohla každému účastníku zasadit si vlastní kytičku. A na závěr se zbývalo
ještě vyučit v draní peří, kde si děti naplnily peřím malé polštářky a u švadlen si zkusily stříhat a šít.
Na závěr děti obdržely drobné dárky pro radost a dostaly občerstvení. V horkém odpoledni se
mohly osvěžit vykoupáním v hasičské kádi a nakonec ještě kluci vyzvali své tatínky k fotbalovému
zápasu. Tatínci sice zvítězili, ale kluci působili po zápase mnohem svěžejším dojmem.
Doufáme, že si dětský den děti užily, jak se patří a že se líbil i dospělým. Děkujeme všem, kteří
se na jeho přípravě nějakým způsobem podíleli.
Za SDH Jíkev Dana Wiehlová
Informační dvojlist Jíkeváček
Krátce ke kanalizaci
♦ Výstavba kanalizace v Jíkvi začala 30. května.
♦ Výkopové práce, které nyní probíhají u hřiště,
u obecního úřadu, v kopci a hlavní silnicí postupují
směrem do horní části obce, omezily dopravu.
Ta je řízena semaforem. Řidiči, cyklisté i chodci by
měli být obezřetní a přizpůsobit své chování na silnici nastalé situaci!
♦ K 17. červnu obec kvůli přípojkám uzavřela
109 smluv, což dělá zhruba 63 %. V rámci odkanalizování Jíkve má být vybudováno celkem
176 přípojek, zažádáno už bylo o další čtyři nové
přípojky. Cena příspěvku občanů na přípojku je
22 000 korun. Řada obyvatel také využívá možnost
uhradit tuto sumu formou splátek, na nichž se
individuálně dohodla s obcí při podpisu smlouvy.
♦ Obecní zastupitelstvo schválilo 1. června 2011
třímilionový úvěr, který si Jíkev vezme na dofinancování hlavního kanalizačního řadu. Ten má
stát cca 43 milionů korun.
♦ Kanalizace a čistírna odpadních vod by měly
být dokončeny v listopadu 2012.
Červenec 2011
1
Jíkev: Včera, dnes, zítra...
O zájmové činnosti jinak aneb Jak nám učaroval „dědeček automobil“
„Všechno se odvíjí od skutečnosti, že nám učarovala
historická vozidla a tak se stalo, že i v naší obci se nás našlo
hned několik, kteří tato vozidla nejen obdivují, ale i vlastní
a hlavně taky renovují bez ohledu na čas a náklady,“ říká
Standa Krupka, jeden z nadšenců do historických vozidel.
Spolu s dalšími kolegy mají na svém kontě už několik renovovaných kousků, jako například Škodu Octavia z roku
1962, skuter Manet z roku 1959.
A ty rozhodně nejsou jen na ozdobu. Občas můžete
zahlédnout prosvištět obcí Zbyňka Štěpánka na svém motocyklu ČZ 175 z roku 1935 nebo Honzu Kříže v červeném
kabrioletu Škoda Felicia z roku 1959. Zúčastňují se i pravidelných veteránských akcí, jako je květnový Českobrodský
okruh nebo oblíbená Svatováclavská jízda Mladou Boleslaví.
Práce chlapů, kteří věnují hodiny a hodiny svým „miláčkům“, je přitom vpravdě piplavá. Začíná nekonečným
prohlížením inzerátů, internetu, objížděním sběratelských
a motoristických burz, nákupy a výměnami náhradních
dílů. A to je teprve začátek.
„Sháníme často všechna možná i nemožná řemesla kolegů z veterán klubů, nebo i z obce, protože jenom tak se
dopracujeme k potřebným součástkám a dílům, které už se
třeba ani nedají sehnat. Samozřejmě součástí renovace je
čištění, odrezování, pískování a opravy poškozených nebo
opotřebovaných dílů a v návaznosti pak lakování, chromování a leštění,“ přibližuje práci další z fandů veteránů,
Honza Kříž. Leštění už je pak spíš ta třešnička na dortu.
Ale to není zdaleka konec. „Vše je nutné taky prověřit
v dobových záznamech, muzeích, dochovaných návodech
a katalozích. Každá součástka musí odpovídat originálu,
aby techničtí komisaři nakonec mohli vystavit průkaz historického vozidla,“ přibližuje Standa Krupka.
Jak všichni svorně tvrdí, odměnou jim není žádná finanční kompenzace, ale pouze radost z toho, že je opět zachráněn jeden kousek motoristické minulosti a navíc, že
i dnešní mladí lidé pak mohou na vlastní oči vidět v provozu
tato stará vozidla. „Chtěli jsme čtenářům připomenout, že
dnešní motoristé si už většinou neumí představit, že by před
jízdou otevřeli benzínový kohout, ručně načerpali palivo,
pak klikou nahodili motor a vydali se na cestu. Dnešní motorista funguje jinak, dálkovým ovládáním uvede do chodu
počítač, který ohřeje sedačky, zapne klimatizaci, otevře
Trojice milovníků historických aut a motorek u Škody Felicie Honzy Kříže z roku 1959, zleva Zbyněk Štěpánek,
Standa Krupka a Honza Kříž.
Foto: Z. Léblová
auto, nastartuje a „popřeje řidiči šťastnou cestu“,“ říká
Zbyněk Štěpánek. A to je podle něj asi ten hlavní důvod,
proč on i jeho kolegové věnují veteránům tolik času a peněz, aby se mohli svézt ještě postaru, s jistou nostalgií...
Pryč jsou ty časy, kdy se na cestách a mnohdy i necestách proháněly stroje českých, ale i cizích renomovaných
značek jako třeba L+K, Čechie, Zetka, BSA, Wikov, DKW
a mnoho dalších méně nebo více úspěšných značek. A co
teprve Škoda, Tatra, JAWA, ČZ, AERO…... „Na dobře renovovaného veterána se rád podívá i řidič superauťáku
nebo motocyklu,“ myslí si fandové veteránů.
Nablýskaný motocykl ČZ 175 z roku 1935 Zbyňka Štěpánka.
Foto: soukr. archiv
2
Informační dvojlist Jíkeváček
Ti většinou nejsou uzavření a rádi se podělí o všechno
kolem svého koníčka. „Pro lepší představu o téhle práci se
kdokoliv může přijít k někomu z nás klidně podívat, jak taková záchrana historického vozidla vypadá zblízka. Nebo
by nám lidé mohli i pomoct, podívat se na půdy, do kůlen
a stodol. Třeba právě tam objeví něco, co někomu z nás pomůže dokončit započatou renovaci. A nebo je to chytí
taky a pokusí si svého veterána dát dohromady sami,“ říkají závěrem milovníci starých aut a motorek.
Fandy veteránů zpovídala Z. Léblová
Pohled do dílny Standy Krupky, kde renovuje své „miláčky“.
Foto: soukr. archiv
Červenec 2011
Co je v obci nového...
O čem jednali jíkevští zastupitelé…
Stránka shrnuje informace z jednání zastupitelů, aktuální zprávy a dotazy občanů.
Jednání zastupitelstva obce Krátké zprávičky
17. června 2011
I Pozor, změna otevírací doby v místním obchodě! Od
Bod l) – zahájení
Starosta p. Káninský zahájil toto zasedání a celé jej
vedl. Jako zapisovatele navrhl L. Minaříkovou a ověřovateli M. Veselou a M.Wiehla.
Bod 2) – kontrola minulého zápisu
► K řešení znečištění silnic předsedající uvádí, že se
dostavili k jednání zástupci zemědělských firem a dohodli se na tom, že bude průběžně zajištěn úklid komunikací.
► K řešení uvolnění obecního bytu po p. Fišerové
předsedající čte odpověď na dopis, který jí byl zaslán
obecním úřadem. P. Fišerová přistupuje na podepsání nové nájemní smlouvy s platností na dobu určitou do 31.12.2013. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo usnesení č.18/2011 – „podepsání nové nájemní smlouvy mezi OÚ Jíkev a p. Fišerovou a souhlasí
s podepsáním podnájemní smlouvy mezi p. Fišerovou
(pronajímatelem) a p. Lukášem Heřmanským (podnájemníkem)“.
► Předsedající uvádí, že žádost o dotaci na MAS
Svatojiřský les ohledně rekonstrukce hasičárny byla
zamítnuta pro nesplnění podmínek (započato s pracemi před rozhodnutím o přidělení dotace). Předsedající navrhuje, aby v srpnu byla podána nová žádost.
Bod 3) – došlá pošta
► Odpověď Telefónica O2 na žádost o posílení signálu v obci – předáno příslušnému oddělení k přezkoumání.
► Závěrečný účet obce – „schválen bez výhrad“ –
usnesení č. 19/2011.
► Nabídka Mikroregion Nymbursko - možnost navštěvovat předškolní zařízení v Nymburce. Starosta
obce nabídku předá rodinám s dětmi navštěvujícími
nebo hledajícími MŠ.
Bod 4) – odkanalizování obce
Předsedající uvádí, že začátek prací byl stanoven na
30.5.2011, započato v termínu. Nyní je problém se
špatně zakresleným vedením telefonního kabelu.
Vedle stávajících 176 přípojek bylo zažádáno o další
4. Ohledně hrazení financí na přípojky – bylo uzavřeno 109 smluv (63 %), platba evidována již
od 22 občanů. Ohledně odkanalizování obce a případných dotazů bude svoláno veřejné zasedání, a to
na 12.8.2011 – bude oznámeno místním rozhlasem
a v dalším vydání občasníku.
Bod 5) – různé, diskuse
(Dva dotazy přesunuty do rubriky „Dotazy občanů“)
Bod 6) – závěr
Zasedání ukončil starosta obce ve 20,30 hodin a stanovil příští zasedání členů zastupitelstva na pátek 12.
srpna 2011 od 18,00 hodin v místním pohostinství na
hřišti. Hlavním programem zasedání bude informovat občany o průběhu akce „Kanalizace a ČOV Jíkev“.
Informační dvojlist Jíkeváček
16. července je na žádost občanů po dobu prázdnin v sobotu a neděli upravena otevírací doba v obchodě, otevřeno je od 7.30 do 10.00 hodin.
I Čtvrtek 30.6. 2011 byl posledním datem na zaplacení
poplatku za svoz komunálního odpadu a za psy na rok
2011. Poplatky dosud nebyly uhrazeny v 37 případech,
a to jak ze strany trvale hlášených obyvatel, tak i za rekreační objekt. Dluh tak za letošní rok činí 18 500 Kč.
Dlužníci byli vyzváni k zaplacení s náhradním termínem do 15. srpna 2011. Pokud po tomto datu nebudou
dluhy vyrovnány, obecní úřad je bude vymáhat soudně, a to spolu s předchozími z minulých let, jak bylo
zveřejněno v únorovém vydání Jíkeváčku. Současně se
obec omlouvá p. Poklopovi za pochybení při uvádění
jeho osoby ve výčtu dlužníků v únorovém čísle. K tomuto omylu došlo přehlédnutím v účetních dokladech.
I Obecní úřad žádá občany, aby se chovali odpovědně
v souvislosti s tříděním odpadu. A to především při tří-
dění papíru. Modré kontejnery na papír bývají po vyprázdnění během velmi krátkého času zaplněny nesešlapanými krabicemi či velkým množstvím kartónů, takže
pak ostatní občané nemají šanci vůbec vysypat do kontejnerů běžný papírový odpad.
I Katastrální mapa pozemků v Jíkvi prošla digitalizací.
Byla převedena „papírová“ katastrální mapa do digitální podoby. Nová digitální mapa je ještě nově rozšířena o údaje z bývalého pozemkového katastru, tudíž
jsou zde kromě stavebních pozemků a parcel podrobné
informace i o zemědělských pozemcích. V této souvislosti byl na obecním úřadu od 11. do 20. července 2011
k nahlédnutí dokument katastrálního úřadu týkající se
digitalizace Jíkve. Ve dnech 12. a 19. července 2011 pak
byly na úřadu přítomny i pracovnice katastrálního úřadu
a přijímaly připomínky obyvatel. Nová digitální mapa Jíkve bude platná od 8. srpna 2011. V České republice je
takto digitalizována zhruba polovina území.
Z. Léblová
Zajímavosti...
Nejoblíbenější jména Jíkeváků? Marie a Jaroslav
V únorovém občasníku jsme přinesli přehled o počtu obyvatel a nyní chceme v „okénku“ do místní statistické
dokumentace pokračovat. Lze z ní zjistit i jiné zajímavé údaje, jako nejčastější jména a příjmení, stáří vesnice
nebo nejčastější astrologická znamení narození. Tentokrát jsme se podívali na jména.
Protože dámy mají přednost, nejdříve začneme jimi. Možná vás to překvapí, ale nejvíce je v Jíkvi Marií, konkrétně 9. Druhé místo v žebříčku drží Lucie počtem 8 a následuje Tereza (7). „Bramborové“ čtvrté místo se
6 zástupkyněmi patří Evě, páté místo pak napůl jménům Lenka a Zdeňka (po pěti). Nejčastější ženské jméno
v České republice je také Marie, které nosí přibližně 320 tisíc žen. Pro srovnání žebříček nejčastěji dávaných dívčích jmen v roce 2010 má trochu jiné favority – l. Tereza, 2. Anna, 3. Eliška, 4. Karolína/Natálie.
Mezi muži je nejpočetnější Jaroslav, kterých žije v obci 13. Na druhém místě je Václav, nositelů tohoto jména je 11.
Následuje s počtem 8 Josef, s bramborovou medailí skončili po 6 hned čtyři jména, a to Jiří, Martin, Miroslav a Pavel.
Páté místo je pro pět v obci žijících Michalů. Vysvětlit tak vysokou oblibu Jaroslavů v Jíkvi je těžké, u řady z nich by to
ale pravděpodobně mohla být rodinná tradice. Původní význam slova Jaroslav není jen "slavit jaro", ale první část
"jarost" odkazuje prý i na vlastnosti jako je čilost, bujnost. Celorepublikově je nejpoužívanější mužské jméno Jiří, Jaroslav
je v první desítce. A která chlapecká jména dnes dávají rodiče nejraději? Prvenství drží Jan, druhý je Jakub, třetí Tomáš.
Kromě těch „běžných“ je mezi jmény v Jíkvi i pár neobvyklých. Například Filomena, Cyrila, Věnceslava, ženská obdoba jména Václav, nebo exotická Aurora. Jeho nositelka je v Jíkvi trvale hlášená, ale zdržuje se dlouhodobě v Itálii.
L. Minaříková
Dotazy občanů
Vaše otázky, náměty či připomínky můžete vhazovat do schránky na obecním úřadu nebo zasílat na mail
[email protected]
V jaké fázi je dětský koutek u hřiště? Obec ho plánovala otevřít do prázdnin, to se zatím nepodařilo…
OÚ: Je zajištěna ochranná síť a pískoviště. Dále obec zakoupí skluzavku a „kývačky“ na péru, výhledově je v plánu
instalace houpačky. S instalací prvků na hřiště musíme nyní počkat kvůli výkopovým pracím při stavbě kanalizace.
Proč také není ve Hřbitovní ulici, jako je kvůli kopání kanalizace v jiných ulicích v Jíkvi, omezena rychlost a není
zde značka upozorňující na práce na silnici, když tato ulice patří k jedné z nejfrekventovanějších v obci?
Dole na křižovatce by byl dobrý i semafor…
OÚ: Značení provádí zhotovitel ve spolupráci a se souhlasem Správy a údržby silnic a Policie ČR. Žádáme občany,
hlavně motoristy, o vzájemnou ohleduplnost a zvýšenou obezřetnost .
Péče o veřejnou zeleň a pořádek v Jíkvi v poslední době nějak „usnuly“. Neupravuje se náves ani cesty,
které dříve bývaly sekány. Proč?
OÚ: Toto není pravda. Dvě pracovnice, které nyní tyto práce vykonávají, dělají, co je v jejich silách. Bylo by
vhodné, aby občané, kteří toto neustále kritizují a jsou schopni svými silami, si například posekali před svým
domem a tito pracovníci by pak měli mnohem více času na další obecní plochy.
Mohu se zeptat, zda už majitel bývalé cihelny vysadil náhradní stromy za ty, které v cihelně vykácel?
OÚ: Ještě je nevysadil, jak obec zjistila při poslední pochůzce začátkem července. Termín má do konce roku,
obec to bude kontrolovat.
Už je připravena místnost na stolní tenis?
OÚ: Tato místnost je připravena již delší dobu v budově mateřské školy, jak jsme již v občasníku informovali.
Za provoz místnosti odpovídá p. Pipek. Bližší informace u něj.
Červenec 2011
3
Jíkev: Seriál z historie obce
Ponocný hlídal noční klid a oheň, strážník roznášel i balíky
Dopátrat se podrobnosti k tématu ponocný a strážník
dalo práci. Málo pamětníků už si na dobu jejich působení vzpomíná. Chyběly nám i fotografie. Ze vzpomínek, obecní kroniky a soukromých archivů se podařilo
vypátrat toto.
Ponocný, nebo-li hlídač nočního klidu, patřil dlouhá léta
ke koloritu vesnice. A to pravděpodobně už v 19. století
a možná i dříve. První písemné stopy k ponocnému nám ale
odhalila obecní kronika až z roku 1908. V ní se za starostování pana Fišky píše: „zastupitelstvo rozhodlo, že od 4. 11.
1908 bude dělat ponocného pan Václav Havlas za plat
40 korun měsíčně a 60 korun ročně na oblek“.
To je první a také jediná písemná zmínka o ponocném,
i když pravda velmi zajímavá. Práce ponocného se podle pamětníků nějak prolínala s bubeníkem, který v době, kdy v Jíkvi ještě nebyl veřejný rozhlas, chodil po vesnici a na určených místech zabubnoval a přečetl důležité informace pro
místní lidi. Původně to tedy zřejmě byl bubeník, kterému
spíše to noční hlídání přidali jaksi navíc. Nebo naopak…
„Jako malý kluk si vzpomínám, že na Puldově hospodě
byla taková malá schránka, o které nám maminka vyprávěla, že se do ní dříve zapisoval ponocný. Vždycky když odtroubil, otevřel ji a zapsal se,“ vypráví František Nešněra. Takových schránek bylo prý po obci několik, pro obecní
zastupitele to byla zřejmě jakási kontrola, že svou práci provádí poctivě.
A nebyla to jeho jediná povinnost. „Ponocný také kontroloval, zda někde nehoří,“ vzpomněl si Zdeněk Čejka. Což byla
v době dřevěnic a doškových střech veledůležitá činnost.
O zániku ponocného-bubeníka už kronika nepíše. Pravděpodobně to ale bylo na přelomu 40. a 50 let po 2. světové
válce. „Skončil zahájením činnosti družstva (v roce 1951), přebral to jejich hlídač,“ domnívá se Vlasta Krupková. Veřejný
rozhlas byl dán do provozu v roce 1950. Posledním ponocným a bubeníkem, jak se shodli pamětníci, byl pan Háza.
S klidem a bezpečností souvisela i druhá velmi důležitá
obecní „práce“, a to strážník. Ani ten neměl na starosti jen
bezpečnost a pořádek. Místní radní mu například uložili při
jejich schůzích vykonávat funkci zapisovatele. Během dne
také roznášel po obci poštu. To byly služby! Balíčky do 3 kg
musel listonoš-strážník doručit bezplatně, platilo se až za těžší
balíčky. Za veškeré povinnosti strážníka dostával „na den 1,40
korun a na uniformu 80 korun ročně“, jak se píše v kronice
v roce 1908. K tomu ještě dostal k užívání část pole na Blatě.
Dále kronika píše, že v roce 1908 byl strážníkem stanoven
Josef Cholenský. „Byl to můj děda. Jako strážník pracoval
osm let. Psal si svou kroniku a v ní si poznamenal, že zde neměl mnoho práce. Kromě toho tak dělal i pokladníka
v Kampeličce,“ uvedla Iva Štěpánková.
V klidné obci tak zřejmě nebyla mnoho využívaná ani šatlava, která byla zřízena při staré hasičské zbrojnici naproti
dnešnímu obecnímu úřadu. Pamětníci si vzpomněli na jediný
případ uvěznění ženy, která v Jíkvi kradla. „Zavřeli ji do šatlavy a druhý den si pro ni přijeli četníci,“ uvedl Zdeněk
Čejka. „Zavírali tam akorát cikány, kteří projížděli obcí a něco
ukradli,“ doplnil ještě Josef Roubíček. „Občas v šatlavě složil hlavu i pocestný, který se opil a dělal ve vsi nepořádek,“
vzpomněl také Josef Jouza. Jinak ale bývala často prázdná.
Když se pak v roce 1957 začala stavět nová hasičská zbrojnice, stará byla zbourána, a tak zanikla i šatlava. Dnes už bychom po ní v prostranství se zelení naproti obecnímu úřadu
nenašli jediný doklad. Se jménem posledního strážníka,
který sloužil během 2. světové války a pravděpodobně ještě
i tři roky po ní, zůstala spjata alespoň přezdívka. „Pamatuju
si, že to byl pan Cyrus. Nosil stříbrnou šavli a podle ní mu
všichni říkali „šavlička“,“ zavzpomínal Josef Roubíček.
Josef Cholenský, zvolený strážníkem v roce 1908.
Foto poskytla I. Štěpánková
Na pana Cyruse a jeho přezdívku si vzpomíná i Josef Jouza.
„Malí kluci na něho pokřikovali přezdívkou „šavlička“ a on
se hrozně zlobil a hrozil na ně“, dodává s úsměvem.
Prosíme obyvatele Jíkve, kteří vlastní historické fotografie obce, o jejich zapůjčení pro účely seriálu o historii.
Po zkopírování je opět vrátíme.
Děkujeme I. Štěpánková, Z. Léblová, L. Minaříková
Kultura, sport a jiné ...
Jubilea
V následujícím období slaví
kulaté 80. narozeniny
paní Marie Austová – 7. srpna
a dne 4. září slaví své 88. narozeniny
i paní Anna Patřičná, nejstarší občanka Jíkve.
klubů důchodců z celé České republiky. Náš klub
a i naši obec na této výstavě reprezentovala paní Eva
Hrušková a tak jsme ji jely podpořit. Výlet se nám
všem líbil, načerpaly jsme mnoho inspirace k dalším
činnostem. Naše členky se také aktivně zúčastnily
Dětského dne v Jíkvi.
Iva Štěpánková
Obecní úřad v Jíkvi jim srdečně blahopřeje a do dalších let přeje hodně zdraví a životního optimismu.
Hasiči
Fotbal
Mladí hasiči aktivně odstartují
v září, přijďte rozšířit jejich řady!
Nepříliš povedené jaro fotbalistů
Fotbalistům místní TJ se nepodařilo
navázat na velmi dobré výkony v podzimní části soutěže a po rozpačitém
jaru obsadili v konečné tabulce III. třídy 3. místo s celkovým počtem 50 získaných bodů. Mužstvo předvádělo neurovnané výkony, trpělo nedostatkem hráčů
a zejména bylo na štíru s disciplínou, o čemž svědčí
pět obdržených červených karet za jarní půlku sezóny. Kladem bylo zařazování místních mladých
hráčů, což je příslibem pro budoucnost. Věříme, že se
přes letní přestávku mužstvo zkonsoliduje a v plné
síle bude na podzim předvádět výkony, které uspokojí náročné místní diváky.
Za TJ V. Káninský
Klub seniorek
V červnu náš klub vyrazil na výlet
do Lysé nad Labem, kde byla
výstava ručních prací obyvatel
domovů důchodců a také členů
Kontakty - Obecní úřad Jíkev
Mail: [email protected]
Od září začnou opět tréninky mladých
hasičů, kteří se v rámci nich mají na co připravovat. Čeká
je totiž spousta soutěží. „Již v září to budou 3 kola soutěže okresní ligy požárních útoků mladých hasičů
a 8. října závod požárnické všestrannosti, což je první
soutěž hry Plamen ročník 2011/2012,“ uvedla Dana Wiehlová, která se práci s nejmenšími hasiči věnuje. Prostřednictvím Jíkeváčku také vyzývá všechny, kdo mají
zájem, ať přijdou mezi ně rozšířit a posílit jejich řady.
Týká se to dětí od 5 let, kterým v příštím roce bude 6 let,
aby se mohly účastnit soutěží, které jsou omezené právě
tímto věkem. V sezóně 2010/2011 měli jíkevští mladí
„soptíci“ tyto výsledky. Mladší A družstvo skončilo celkově na 13. místě, mladší B družstvo na 18. místě a družstvo starších získalo 10. místo z celkového počtu
34 družstev mladších a 18 starších hasičů. „Naše družstva v celkovém hodnocení obsadila střed tabulky, ale je
třeba vzít v úvahu spoustu okolností, například v mladších B soutěží ještě 3 předškolačky, za starší soutěží kluci,
kteří by ještě podle věku patřili do mladších, dvě malé
hasičky se účastnily svého prvního Plamene, děti měly
jen jeden trénink s vodou… Přes to všechno zápolily
odhodlaně a dělaly čest našemu sdružení. Hlavně je to
aktivně strávený volný čas, navíc se skvělými výsledky,“
chválí Dana Wiehlová.
L. Minaříková
Cvičení pro ženy
Cvičení v rytmu latinsko-amerických tanců si našlo
v Jíkvi řadu příznivkyň mezi mladými ženami. Po prvních pěti lekcích, které se konaly během dubna
a května, pokračovalo pro úspěch druhou sérií. Celkem
deset středečních večerů si chodilo „zatančit“ kolem
10 cvičenek do místní mateřské školy. Jen je škoda, že
„protáhnout se“ většinou chodily mladé maminky,
mladší ročníky dívek cvičení nepřilákalo. Přitom se při
něm užilo i hodně legrace. Děkujeme proto lektorce
Šárce Bebutové, která nám dala nejen základy tanců
salsa, flamenco, cha-cha a dalších, ale rozhodně nám
cvičení udělala velice příjemným. Na září se chystá dalších 5 lekcí, proto, máte-li zájem, je možno přihlásit se
na [email protected] Datum a čas budou upřesněny. Zájemkyně, uvádějte prosím i info o dni a hodině, které by vám vyhovovaly, a to do 15. srpna 2011.
L. Minaříková
Připravujeme do příštího čísla
• zprávy z veřejné schůze ke kanalizaci
• další kapitola z historie Jíkve
• reportáž: majitel Pavel Dušička představí,
jak je daleko s opravami v hospodě
• zajímavost: jíkevská příjmení
Telefon: 325 588 360
Web: www.jikev.cz
Tiráž: Informační dvojlist Jíkeváček. Připravili: Ivanka Šámalová, Lenka Minaříková, Martina Veselá, Iva Štěpánková, Zdeňka Léblová.
Toto číslo vyšlo 29.7.2011 v nákladu 180 kusů. Grafika a tisk: FPS Repro, Ohradní, Praha 4. Zajištění: Jakub Růžička.
4