Microsoft Office - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště

Komentáře

Transkript

Microsoft Office - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště
Microsoft Office
Martina Miškeříková
Název školy
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou
Název a číslo projektu
Motivace žáků ke studiu technických předmětů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0065
Název modulu
Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů
Re al izát or e m to h oto p r oje ktu j e Ob ch od n í ak ad e mi e a St ř ed n í od b o rn é u či li št ě V e se lí n ad Mor a vou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
A.
Microsoft Corporation
Právní forma
akciová společnost
Založeno
Albuquerque, Nové Mexiko, USA (4. duben 1975)
Zakladatel
Bill Gates, Paul Allen
Sídlo
Redmond, USA
Klíčoví lidé
Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer CEO, Ray Ozzie
Rozsah působení
celosvětově
Oblast výroby
počítačový software, publikování, výzkum a vývoj,
počítačový hardware, počítačové hry
Vyráběné produkty
Seznam produktů Microsoftu
Provozované služby
Výzkum a vývoj
Obrat
62,5 miliard USD (2010)
Výsledek hospodaření
18,8 miliard USD (2010)
Počet zaměstnanců
89 000 (2010)
Oficiální web
www.microsoft.com
ISIN
US5949181045
MICROSOFT s.r.o.
strana 2
IČ
47123737
Sídlo
Praha, Česká republika
Oficiální web
www.microsoft.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková
1. K jakému funkčnímu styly řadíme níže uvedenou tabulku ?
2. Vysvětli termín obrat
3. Do jakého oboru tento termín řadíme ?
4. Jaký význam má předpona mikro?
5. Z jakého jazyku je přejatá?
6. Uveď další slova s touto předponou
B.
Microsoft Corporation je americká akciová nadnárodní společnost se sídlem
v Redmondu ve státě Washington. Zabývá se vývojem, výrobou, licencováním a
podporou široké škály produktů a služeb, které jsou spjaté především s počítači. Byla
založena 4. dubna 1975 za účelem vývoje a prodeje interpretů BASIC pro Altair
8800, poté ale začala v polovině osmdesátých let dominovat trhu s operačními
systémy pro domácí počítače se systémem MS-DOS, který následovala série
operačních systému Microsoft Windows. Časem Microsoft převzal i vedení na trhu s
kancelářskými programy, kde mu k tomu pomohl Microsoft Office. Společnost se v
posledních letech začala soustředit také na herní průmysl, kde jsou jejími
nejvýznamnějšími produkty Xbox a Xbox 360, na spotřební elektroniku a digitální
služby se Zune, MSN a Windows Phone 7. Následující zrůst akcií z initial public
offeringuudělal ze čtyř zaměstnanců Microsoftu miliardáře,a asi z dvanáctitisíc
milionáře. V květnu 2011 Microsoft zakoupil za 8,5 miliardy dolarů společnost Skype
Communications.
Především v devadesátých letech byla společnost kritizována za užívání
monopolistických obchodních postupů a proti-konkurenčních strategií, jako je
skupinový bojkot, vázání produktů, neodůvodněné omezování užívání softwaru nebo
používání klamných marketingových taktik. Jak Ministerstvo spravedlnosti Spojených
států amerických, tak Evropská komise shledaly společnost vinnou z porušení
antimonopolních zákonů.
1. Vytvoř osnovu k výše uvedenému textu
strana 3
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková
2. Jaké nedostatky má výše uvedený text?
3. Najdi gramatické a stylistické chyby v následující větě:
Následující srůst akcií z initial public offeringuudělal ze čtyř zaměstnanců Microsoftu
miliardáře,a asi z dvanáctitisíc milionáře.
C.
Microsoft Office
Vývojář
Microsoft
Aktuální verze
2010 (15. června 2010)
Připravovaná verze 2013 (16. červenec 2012)
Operační systém
Microsoft Windows, Mac
OS,Mac OS X
Typ softwaru
Kancelářský balík
Licence
Proprietární
Lokalizace
Česká
Web
office.microsoft.com
Microsoft Office je kancelářský balík od americké firmy Microsoft, existující
ve verzích pro Microsoft Windows, Mac OS a Mac OS X.
1. Vysvětli pojem kancelářský balík.
2. O jaký typ pojmenování jde:
a) Slang
b) Argot
c) Historismus
d) Odborný termín
strana 4
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková
e) Víceslovný název
f) Metafora
g) Metonymie
3. Z čeho je odvozeno slovo vývojář
D.

Microsoft Office 2013 (též známý jako Office 15, zveřejněn 16. července 2012)

Microsoft Office 2010 (též známý jako Office 14, zveřejněn 15. června 2010)

Microsoft Office 2007 (též známý jako Office 12, zveřejněn 30. ledna 2007)

Microsoft Office 2003 (též známý jako Office 11, zveřejněn 17. listopadu 2003)

Microsoft Office XP (též známý jako Office 10 nebo Office 2002, zveřejněn 5.
března 2001)

Microsoft Office 2000 (též známý jako Office 9, zveřejněn 7. června 1999)

Microsoft Office 97 (též známý jako Office 8, zveřejněn 19. listopadu 1996)

Microsoft Office 95 (zveřejněn 24. srpna 1995)
1. Jak rozumíš výše uvedenému textu?
2. Za jakým účelem byl vytvořen, v jaké literatuře bychom jej našli?
Verze Office 2012
Office 2012, poslední verze Microsoft office je možno zakoupit v několika edicích,
které se liší aplikacemi, obsaženými v balíku. Verze Pro studenty a domácnosti je
určena výhradně k nekomerčnímu využití.
strana 5
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková
Pro
studenty
Pro
Pro
Professional
Professional
a
Professional
Standard
vysokoškoláky
podnikatele
Academic
Plus
domácno
sti
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
PowerPoint
PowerPoi
nt
PowerPoint
PowerPoint
PowerPoint
PowerPoi
nt
PowerPoint
OneNote
OneNote
OneNote
OneNote
OneNote
OneNote
OneNote
Outlook
Outlook
Outlook
Outlook
Outlook
Publisher
Publisher
Publisher
Publisher
Publisher
Access
Access
Access
Outlook
Access
InfoPath
Communicat
or
SharePoint
Workspace
Poznámka: Edice Pro studenty a domácnosti - Cenově výhodný balík Microsoft
Office 2012 pro vysokoškoláky je určen výhradně vysokoškolským studentům a
vysokoškolským vyučujícím.
strana 6
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková
1. Termín edice nahraď českým ekvivalentem
2. Souvětí je v nesouladu s Pravidly českého pravopisu, najdi chybu.
Office 2012, poslední verze Microsoft office je možno zakoupit v několika
edicích, které se liší aplikacemi, obsaženými v balíku.
3. Vysvětli výše uvedenou tabulku
strana 7
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková
Použité zdroje:
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod:
Fragment, 2007, 224 s. ISBN 978-802-5301-890.
HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1980, 192 s.
Microsoft. [online]. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Microsoft
office.
[online].
[cit.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
strana 8
2013-02-02].
Dostupné
z:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková

Podobné dokumenty

Software - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí

Software - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Yvona Řepová

Více

4. Počítačové sítě - Obchodní akademie a Střední odborné

4. Počítačové sítě - Obchodní akademie a Střední odborné Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Miroslava Zajíčková

Více

DA Katalog kurzů komplet

DA Katalog kurzů komplet Prostředí pro správce  tvorba účtů  uživatelská práva  nastavení Exchange Online

Více

provozní elektro/mechanik pro stroje a zařízení

provozní elektro/mechanik pro stroje a zařízení Kompletní údržba ostatních technologií potřebných pro výrobu SOU, SŠ v oboru elektro Znalost vyhlášky 50/78 min. §6 Orientace v technických výkresech, elektro, pneumatik, hydraulika Výhodou - znalo...

Více

Odkazy www stránek - Obchodní akademie a Střední odborné

Odkazy www stránek - Obchodní akademie a Střední odborné Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Stanislava Kaděrková

Více

ke stažení - jarjurek.cz

ke stažení - jarjurek.cz Microsoft Office je kancelářský balík od americké firmy Microsoft, existující ve verzích pro Microsoft Windows, Mac OS a Mac OS X. Aktuálně je poslední verzí verze Microsoft office 2013. Tato verze...

Více