Terezin-krizova

Komentáře

Transkript

Terezin-krizova
KRIZOVÁ KARTA
Města Terezín
2 942 obyvatel
11/2015
1. Základní kontakty
Subjekt
Jméno a příjmení
1
Litoměřice
ORP
Významné
objekty v
obci
MŠ Čtyřlístek
Na Krétě 359
Terezín
MŠ Čtyřlístek
Nové Kopisty 73
ZŠ Terezín
Na Krétě 354
ZŠ a MŠ
České Kopisty 84
Svobodná základní
škola, Na Krétě
354, Terezín
VŠ
aplikované
psychol., Terezín
Žižkova 155
Domov
se
zvláštním režimem
Náměstí ČSA 84
Terezín
Domov
seniorů
Kréta, Kréta 301,
Terezín
Dům s pečovatel.
službou, náměstí
Dukelských hr. 45
Územní odbor
Litoměřice
Hasiči
2
3
4
5
Mgr. Ladislav Chlupáč
Miroslav Letafka
starosta
tajemník BR
ORP
tajemník PK
ředitelka
416 916 109
416 916 301
724 155 382
723 394 994
416 916 171
416 782 289
602 422 274
416 782 079
Mgr. Hana Bažantová
vedoucí
pracovnice
ředitelka
Ing. Marcela Štětinová
ředitelka
416 782 238
Karolína Ranglová
ředitelka
PhDr. et Mgr.
Štefan Medzihorský
rektor
416 782 369
734 659 112
Mgr. Antonín Bradáč
ředitel
416 782 256
603 285 533
Jiří Dušek
ředitel
Břetislav Holub
Jitka Bigošová
Marie Kamarytová
733 424 559
416 782 227
plk.Ing. Boleslav Lang
kpt.Ing. Pavel Vašíček
operační středisko
(KOIS IZS)
mjr. Mgr. Lukáš Kébrt
Miloslav Nekolný
Plyn 1239
416 782 433
725 499 999
městský úřad
Stanice Litoměřice
Dobrovolní hasiči
obce
2. Tísňové linky
Hasiči 150
Zdrav.záchran.služba 155
3. Havarijní služby
Elektřina 840 850 860
Telefon
pracoviště
mobilní
Funkce
ředitel
krizové řízení
950 425 120
950 425 160
950 431 010
724 518 111
724 178 852
velitel
velitel
950 425 251
724 178 846
606 309 489
Policie 158
Evropské číslo tísňového volání 112
Voda 840 111 118
Telefonní linky 800 184 084
4. Rizika v obci
Druh rizika
1
Povodeň
Zdroj rizika
2
Řešení dopravní
situace
3
Labe (přirozená a zvláštní
povodeň)
obce nebudou
průjezdné
Ohře (přirozená a zvláštní
povodeň)
obce nebudou
průjezdné
Poznámka
4
objízdná trasa: bude
stanovena dle rozsahu
povodně
objízdná trasa: bude
stanovena dle rozsahu
povodně
Únik nebezpečné
látky
Havárie na železniční trati číslo 090
Praha – Ústí n/L (přeprava
zkapalněných plynů, ropných látek)
Havárie VTL rozvodu zemního
plynu v prostoru:
- místní části Kréta
- ulice Pražská v okolí Povodí Ohře
uzavírka silnice
číslo III/2477 na
Keblice
uzavírka silnice
číslo III/2474
uzavírka silnice
číslo II/608 v místě
havárie
- silnice směrem na České Kopisty uzavírka silnice
číslo III/00814
Kulové zásobníky fy Lovochemie uzavírka silnice
a.s. (amoniak) (neohrožuje trvale číslo I/15 Terezín –
obydlené části)
Lovosice
Nákaza zvířat
Středisko
Nové
Kopisty
fy uzavírka místních
Agrokomplex Ohře
komunikací
5. Varování a informování obyvatel obce
Ovládání
Prostředek
Umístění
dálkové
místní
1
Sirény
Rozhlas
2
3
4
Terezín, Náměstí ČSA 179
České Kopisty, č.p. 84
Nové Kopisty, sloup
na území správního
obvodu
HZS
HZS
HZS
---
ano (MěÚ)
ano (škola)
--MěÚ Terezín
objízdná trasa: Nové Kopisty
– směrem na Lovosice –
Keblice
objízdná trasa: Terezín –
Nové Kopisty – Bohušovice
n/O
objízdná trasa: Terezín –
Bohušovice n/O – Hrdly –
Terezín
objízdná trasa: Terezín – po
silnici II/608 – České Kopisty
objízdná trasa: Nové Kopisty
– Keblice – Siřejovice –
Lovosice
objízdná trasa: bude stanovena při vzniku události
Poznámka
5
včetně místní částí: Nové
Kopisty, České Kopisty,
Počaply
6. Evakuace
Důvod EVA
1
Povodeň Labe
Povodeň Ohře
Havárie na železnici
Únik zemního plynu
Únik amoniaku
Nákaza zvířat
Počet
osob
Místo shromáždění
2
Zajištění dopravy
3
2942
2942
0
30
30
50
4
bude upřesněno dle vývoje situace
bude upřesněno dle vývoje situace
bude upřesněno dle vývoje situace
na městském úřadě
školka v Nových Kopistech
školka v Nových Kopistech
Místo nouzového ubytování
autobusy ČSAD Slaný
autobusy ČSAD Slaný
autobusy ČSAD Slaný
autobusy ČSAD Slaný
autobusy ČSAD Slaný
autobusy ČSAD Slaný
Počet osob
5
6
Parkhotel Terezín, Máchova 163
56
Kemp Kréta, Kréta 408
40
Ubytovna Terezín, Dukelských hr.34
45
Kulturní dům, nám. ČSA 85
60 (bez lůžek)
7. Možnosti a kapacity obce pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí
Firma (osoba)
Oblast použití Kapacita/druh
Telefon
Poznámka
1
Centrum humanitární
pomoci Č.Kamenice
Sběrný dvůr
Horní vodní brána
Xuan Tam Nguyem
Náměstí ČSA 147
Potraviny
Prokopa Holého 81
ZŠ Terezín
Na Krétě 354
DAPS
Nové Kopisty10
Autodoprava Vratislav
Tomášek
2
3
Humanitární
pomoc
Sběr odpadu
nebezpečný a
objemný odpad
Zásobování
potraviny
Zásobování
potraviny
Zásobování
Technická
pomoc
Technická
pomoc
stravování a
příprava jídla
automobily,
zemní stroje
nákladní
automobily
4
5
950 438 625
výdej materiálu až po vzniku
mimořádné události
416 724 125
Bc. Robert Mühlfait
Ha Duc Anh
416 782 285
Eva Brůžová
416 782 433
Michaela Křepelová
603 859 061
Josef Černý
777 337 700
Vratislav Tomášek
Odtahová služba
Technická
odtah vozidel
602 236 236
Miloslav Havel
Havel, Máchova 88
pomoc
8. Pracovní komise starosty obce = povodňová komise obce
Funkce v
Jméno a příjmení
Organizace
Funkce
komisi
1
2
3
4
Telefon
5
416 782 227
602 159 335
416 782 227
725 826 924
Daniel Trapani
předseda
MěÚ Terezín
starosta
Hana Rožcová
člen
MěÚ Terezín
místostarostka
člen
MěÚ Terezín
tajemník úřadu
606 740 913
člen
člen
člen
MěÚ Terezín
MěÚ Terezín
MěÚ Terezín
zastupitel
zastupitel
zastupitel
724 228 327
775 172 529
607 192 313
MěÚ Terezín
MěÚ Terezín
MěÚ Terezín
MěÚ Terezín
zaměstnanec
zaměstnanec
zaměstnanec
zaměstnanec
602 481 413
416 783 105
724 025 002
602 585 518
Ing.
Robert Czetmayer
Ing. Vladimír Čech
Zdeněk Rous
Michal Johanovský
9. Pracovní skupina pro evakuaci
Bc. Alena Rendášová
předseda
Zlata Šímová
člen
Kateřina Hlavinková
člen
Iva Voženílková
člen
10. Kontakty na sousední obce
Obec
1
Litoměřice
Křešice
Travčice
Bohušovice nad Ohří
Lovosice
Mlékojedy
Jméno a příjmení
2
Mgr. Ladislav Chlupáč
Václav Kovařík
Pavel Štros
Ivo Hynl
Ing. Milan Dian, Ph.D.
Ing. Ondřej Schoř
Funkce
Telefon
pracoviště
mobilní
3
4
5
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
416 916 109
416 786 109
416 782 276
416 781 122
416 571 115
724 155 382
602 653 504
602 443 010
602 153 526
730 891 234
602 118 429

Podobné dokumenty

ZDE - Základní škola Velké Opatovice

ZDE - Základní škola Velké Opatovice Praha Boskovice 9. května Boskovice Slovákova Blansko Dvorská

Více

ZDE - Základní škola Velké Opatovice

ZDE - Základní škola Velké Opatovice Kincl Lukáš Pekl Miroslav Dražovský Roman Czetmayer David Černý Jan Kučera Denis Skřička Martin Brablec Jan Smolík Jonáš Formánek Jan Vladík Roman Brablec Pavel Skopal Tadeáš Štembera Tomáš Krejčí ...

Více

Rozpis utkání KŠL Divize D 2015

Rozpis utkání KŠL Divize D 2015 Rozpis utkání KŠL Divize D 2015

Více

Kontrola ČOI - solária v roce 2013 (období leden až srpen) Solária

Kontrola ČOI - solária v roce 2013 (období leden až srpen) Solária trubic dole: totožné trubice, obličejová část: 4 ks výbojek, s.r.o., nám. Arnošta z přesnější specifikace nezjištěna, Pardubic 21, Český Brod, kabina bez čísla -Ergoline Inspiration 400 twin power ...

Více

Celkové výsledky MOTOCROSSCUP 2016 Kategorie: 50ccm

Celkové výsledky MOTOCROSSCUP 2016 Kategorie: 50ccm Josef Milan Jindřich Vladimír Miroslav Jaroslav Roman Heřman Luděk František Vlastimil Milan Mojmír Milan Miloslav Milan Petr

Více