B3.07 Půdorys střechy - nový stav

Komentáře

Transkript

B3.07 Půdorys střechy - nový stav
A
S
PŮDORYS STŘECHY
M 1:50
13 200
11 600
5 750
VIPLANYL OKAPNICE R.Š. 200mm
5 850
+3,800
(0,5%)
(0,5%)
350
(0,5%)
10 800
450
700
VIPLANYL VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA R.Š. 100mm
+ NASAZENÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 250mm
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 330mm
250
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 330mm
DETIL VĚTRANÉHO HŘEBENE
M 1:10
1
VZT ø200mm
VZT ø160mm
4
2
2
ZTI ø70mm
3
1
ÚŽLABÍ VIPLANYL R.Š. 500mm
4
7 500
VIPLANYL VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA R.Š. 100mm
+ NASAZENÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 250mm
9°
8 350
2
A
(0,5%)
ZTI ø70mm
B
1
KRYTINA
2
DIFUZNÍ FÓLIE
3
VZDUCHOVÁ MEZERA
4
BEDNĚNÍ
B
+5,300
ANTÉNNÍ TYČ
ZTI ø100mm
+5,100
SKLADBA STŘECH
19 150
VENTILAČNÍ TURBÍNA
LOMANCO BIB 14
1 900
1 000
A
VENTILAČNÍ TURBÍNA
LOMANCO BIB 14
VENTILAČNÍ TURBÍNA
LOMANCO BIB 14
4 250
STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC-P FÓLIE
SEPARAČNÍ VRSTVA
PRKENNÉ BEDNĚNÍ (NA VĚTŠINĚ PLOCHY STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ PROSTOR VAZNÍKŮ - ODVĚTRANÝ
1,5mm
24mm
4 250
3 950
- PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU VAZNÍKŮ BUDE ŘEŠEN MEZEROU tl. 60mm POD OKAPEM STŘECHY V OPLÁŠTĚNÍ ŘÍMSY,
KTERÁ BUDE KRYTA VĚTRACÍM PÁSEM OKAPNÍM S PRŮVZDUŠNOSTÍ MIN. 50%,
ODVĚTRÁNÍ BUDE ŘEŠENO U HŘEBENE POMOCÍ 3ks VENTILAČNÍCH TURBÍN LOMANCO BIB 14 A ZÁROVEŇ PŘES VĚTRACÍ
VRSTVU V ÚROVNI KONTRALATÍ SEDLOVÉ STŘECHY
OPLECHOVÁNI ATIKY TiZn R.Š. 550mm
- PLOCHA STŘECHY BUDE KRYTA STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ Z mPVC (např. Alkorplan 35176 tl. 1,5mm) V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ.
BARVU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
- NA STŘECHU BUDOU NAVAŘENY LIŠTY IMITUJÍCÍ FALCOVÁNÍ (např. Alkordesign profile large 25x35mm)
VNITŘNÍ LEM ZDI VIPLANYL R.Š. 250mm
+ VYTÁHNOUT FÓLII KE KORUNĚ ATIKY
OKAPNICE TiZn R.Š. 150mm
NA KONCI KROKVÍ I NA BEDNĚNÍ
23 250
+4,800
40°
STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ Z CEMENTOVLÁKNITÝCH ŠABLON
KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ MEMBRÁNA (např. DEKTEN 115)
PRKENNÉ BEDNĚNÍ
KONTRALATĚ 60/40 (VĚTRANÁ VZDUCH. MEZERA)
KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ MEMBRÁNA (např. DEKTEN 115)
KROKVE
+8,700
A
5mm
30mm
40mm
160mm
- PŘÍVOD VZDUCHU DO VĚTRANÉ MEZERY BUDE ŘEŠEN POD OKAPEM STŘECHY V ÚROVNI KONTRALATÍ,
MEZERA BUDE KRYTÁ VĚTRACÍM PÁSEM OKAPNÍM S PRŮVZDUŠNOSTÍ MIN. 50%,
ODVĚTRÁNÍ BUDE ŘEŠENO SYSTÉMEM VĚTRANÉHO HŘEBENE (VIZ DETAIL)
B
VIPLANYL VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA R.Š. 100mm
+ NASAZENÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 250mm
6 300
B
40°
IMITACE FALCŮ - LIŠTA ALKORDESIGN PROFILE LARGE 25x35mm
NAVAŘENÁ NA KRYTINU Z PVC-P FÓLIE
10 800
23 750
- DOPLŇKOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VHODNÉHO PRO NAVAŘENÍ FÓLIE Z mPVC.
BARVA BUDE SLADĚNA S BARVOU STŘEŠNÍ FÓLIE
7°
ÚŽLABÍ VIPLANYL R.Š. 500mm
- PODSTŘEŠNÍ PROSTORY BUDOU VĚTRÁNY PŘIROZENĚ NETĚSNOSTMI V PŘESAZÍCH POJISTNÉ HYDROIZOLACE STŘECHY
A SYSTÉMEM VĚTRANÉHO HŘEBENE (VIZ DETAIL)
B
+3,800
- PLOCHA STŘECHY BUDE KRYTA ŠABLONAMI ETERNIT DACORA, ŠABLONA HLADKÁ 400x400mm MODROČERNÁ,
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU Z TITANZINKOVÝCH PLECHŮ tl. 0,7mm (např. Rheinzink)
- PROSTUPY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDOU ŘEŠENY KLEMPÍŘSKÝM LEMOVÁNÍM PROSTUPŮ
- PROTI SESOUVÁNÍ SNĚHU BUDOU POUŽITY SNĚHOVÉ ZÁBRANY - JEJICH POČET A ROZMÍSTĚNÍ
VIZ TECHNICKÉ POKYNY K MONTÁŽI STŘEŠNÍ KRYTINY
LEGENDA
+6,400
VÝŠKOVÉ KÓTY HŘEBENŮ A OKAPOVÝCH HRAN STŘECH
OBRYS NOSNÝCH A OBVODOVÝCH ZDÍ
(0,5%)
OBRYS ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH ZDÍ
HRANY PODOKAPNÍCH ŽLABŮ SKRYTÉ POD KONSTRUKCEMI STŘECH
75
700
OPLECHOVÁNÍ FALEŠNÉHO KOMÍNU TiZn
POZNÁMKA
700
(0,5%)
+3,800
VIPLANYL OKAPNICE R.Š. 200mm
KÓTOVÁNÍ JE VZTAŽENO NA ZDĚNOU ČÁST BEZ ZATEPLENÍ
75
OKAPNICE TiZn R.Š. 150mm
NA KONCI KROKVÍ I NA BEDNĚNÍ
75
700
75
VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN JE NA VÝKRESU B3.06 PŮDORYS KROVU
C
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ
8 950
4 500
13 100
Architekt
Vedoucí zakázky
Projektant
Zodp. projektant
Kraj
MÚ/OÚ
Investor
+3,800
Ing. arch. Karel Šrámek
Josef Findejs
Josef Findejs
Ing. Martin Kozáček
Pardubický
Polička
Obec Sádek, Sádek 116, 572 01 Polička
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 330mm
450
250
Název stavby:
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 330mm
10 800
5 850
450
5 850
11 700
ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ
DŮM V SÁDKU U POLIČKY
Místo stavby:
Stavební objekt:
Část:
k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6
SO-01 - OBECNÍ DŮM
B3 - STAVEBNÍ ČÁST - NOVÝ STAV
Obsah přílohy:
A
100
(0,5%)
C
Formát
Datum
Číslo zakázky
Stupeň PD
Revize
6xA4
VIII.06
I. 07
00306
DPS
00
Označení přílohy:
Číslo paré:
B3.07
Měřítko:
PŮDORYS STŘECHY - nový stav
1:50, 1:10