cul - vycepnizarizeni.cz

Komentáře

Transkript

cul - vycepnizarizeni.cz
PR MYSLOVÉ CHLAZENÍ
Kondenza ní jednotka - vnit ní
Stupe výkonu
M - St ední teplota
L - Nízká teplota
+5°C ~ - 15°C
-20°C ~ - 35°C
Teplota nasávaných par
teplota okolí = 32°C
- M - 85
Kompresor L´Unite
C U L
St ední teplota
Ozna ení modelu:
Kondenza ní jednotka
L´UNITE
HERMETIQUE
hermetický pístový
kompresor
CUL
20°C
Schéma základního vybavení:
obsah :
kompresor, vzduchem chlazený kompresor se dv ma ventilátory,
zásobník kapaliny s rotaloc ventilem, základní deska, p ípojná
elektrokrabice.
Volitelné :
výh ev kompresoru, VT/NT ochrana presostatu, VT kondenza ní
presostat, plynulý regulátor otá ek ventilátoru, filtr dehydrátor,
solenoid, pr hledítko, pojistný ventil.
…viz str. P1
Dodáváme také následující vybavení:
p ístrojová deska
montážní materiál (m d né trubky, izolaci, solenoid, filtr dehydrátor,
pr hledítka, expanzivní ventil )
CUL
3,5
TFH 4531Z
3,3
65
5,1
4,2
TFH 4540Z
4,2
68
9,2
6,4
5,1
TAG 4546Z
4,7
12,5
10,9
7,8
6,4
TAG 4561Z
5,8
85
14,4
12,5
8,8
7,1
TAG 4568Z
6,8
110
89
14,8
13,1
9,6
7,9
TAG 4573Z
7,5
113
16
2,5
2,0
1,6
1,2
TFH 2480Z
3,3
65
21
3,2
2,6
2,1
1,5
TFH 2511Z
2,0
31
4,8
3,9
3,1
2,3
TAG 2516Z
3,2
40
6,0
4,9
3,9
2,9
TAG 2522Z
3,8
-30°C
-35°C
42
6,5
5,8
4,3
50
7,7
6,9
M
60
10,6
73
L
90
92
68
90
92
0,92 0,64 0,46
0,92 0,64 0,61
1,10 0,74 0,71
0,80 0,54 0,40
0,92 0,64 0,46
0,92 0,64 0,61
Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, eské Bud jovice, Czech Republic +420 387 203 521, [email protected], www.sinop.cz
A1
Poznámka
-25°C
T.výp
Výška
-20°C
Typ L
Ší ka
-15°C
Délka
-10°C
Rozm ry (m)
Hmotnost (kg)
0°C
400…Y
+5°C
T.výp
400…Y
Typ M
Nap tí (V) 3f 50Hz
Kompresor
Max el. p íkon (kW)
Chladicí výkon (kW)

Podobné dokumenty

Kompresory – TECUMSEH R-404A, 507 HBP – 400 V Kompresory

Kompresory – TECUMSEH R-404A, 507 HBP – 400 V Kompresory KOVOSLUŽBA OTS, a. s., OTS Chladicí zařízení, 277 07 Vraňany 108, [email protected]

Více

kompresory maneurop - vycepnizarizeni.cz

kompresory maneurop - vycepnizarizeni.cz V - provedení s pr hledítkem

Více

průmyslové chlazení - vycepnizarizeni.cz

průmyslové chlazení - vycepnizarizeni.cz nádrž, p ímý ventil/žádný zp tný ventil, Micro bubble separátor/vzduchový separátor + filtr/sítko, manometer, ru ní erpadlo, erpadlo, pojistný ventil/ bezpe nostní ventil, uzavírací ventil/ butterf...

Více

240 ews průmyslové chlazení

240 ews průmyslové chlazení Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, eské Bud jovice, Czech Republic +420 387 203 521, [email protected], www.sinop.cz

Více

NO DIG - CzSTT

NO DIG - CzSTT na zdar Konference NO-DIG 2006 Litomϯice vÌnem ûernoseck˝m, litomϯick˝m nebo roudnick˝m. DÏkuji host˘m za ˙Ëast a odbornÈ p¯ÌspÏvky, dÏkuji sponzor˘m, partner˘m, ËestnÈmu p¯edstavenstvu a vöem kt...

Více

KAT-NV-002 - CZ0H1930GE23R0309

KAT-NV-002 - CZ0H1930GE23R0309 • Konstrukční úpravy ventilů nejsou dovoleny.

Více

K L 2 - BD SENSORS

K L 2 - BD SENSORS Fax: +420 572 411 497

Více