choroby řepky

Komentáře

Transkript

choroby řepky
V podmínkách AGS Mladá Vožice a.s.
Jakub Vondruška
5. VZ
Charakteristika biotopu
 Okolí obce Mladá Vožice, okres Tábor
http://www.mapy.cz/#[email protected][email protected]=133009
[email protected]=8 [on-line 14.11.2009]
http://www.mapy.cz/#[email protected][email protected]=133009
[email protected]=8 [on-line 14.11.2009]
http://www.mapy.cz/#[email protected][email protected]=133009
[email protected]=8 [on-line 14.11.2009]
Charakteristika biotopu
(6.11. 2006 – 6.11. 2009)
• Nadmořská výška 403 – 624 m.n.m.
• Převažující půdy – hnědozemě
• Průměrná roční teplota 8,9°C
• Průměrné roční srážky 783mm
Zdroj: mapové podklady;
http://teranos.ala1.com/probe/probe.p
hp?probe=11359131 [on-line 6.11.2009]
technologie
• Pěstování řepky na olejné semeno
• bezorebné setí systémem Horsh (setí do
podmítky)
technologie
• Sklizeň přímá
• Posklizňová linka
• Možnost sušení
Brukev řepka olejka
Brassica napus subsp. napus
• Řád: brukvotvaré (Brassicales)
• Čeleď: brukvovité (Brassicaceae)
• Rod: brukev (Brassica)
Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id39210/ [on-line 5.12.2009]
Brukev řepka olejka
Brassica napus subsp. napus
• Umělý druh vzniklý zkřížením brukve zelné a řepice
• Nejvýznamnější olejnina EU
• Vhodná do intenzivních systémů pěstování, vyšších poloh
• Ozimá i jarní forma
• Využití: potravina, energetika, krmivo, meziplodina
• Přerušovač obilních sledů
• Čistě tržní plodina
Pěstitelské
technologie, vývoj
 Na území ČR zmínky již ve XIV. století
 Rozšíření minimalizace až na 40-45% ploch
 Od roku 1989 nárůst ploch téměř 4x
 Původně širokořádková, plečkovaná
 Významný zdroj příjmů pro prvovýrobce
 Nedodržování správného střídání plodin
 Šetření na základním hnojení (P,K,Ca,Mg)
Osevní plochy řepky (vždy k 31.5.)
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/0001-08-2008-1400
[on-line 5.12.2009]
Odrůdy
 Remy
 Manitoba
-liniová
-středně raná
-odolnost (9-1)
fóma 6,8
hlízenka 6,8
čerň 6,9
- liniová
-středně pozdní
-odolnost (9-1)
fóma 6,0
hlízenka 6,3
čerň 6,8
Zdroj: Štěpánek, P.: Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na
český trh v roce 2009. Agromanuál,6/2009, s. 75-86
Odrůdy
 Petra
-liniová
-polopozdní -pozdní
-odolnost (9-1)
fóma 6,0
hlízenka 6,6
čerň 6,3
Zdroj: Štěpánek, P.: Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na
český trh v roce 2009. Agromanuál,6/2009, s. 75-86
Kategorizace původců
onemocnění
• Hlízenka obecná
• Fómová hniloba
•
•
•
•
Cylindrosporióza
Čerň řepková
Plíseň šedá
Verticiliové vadnutí
•Plíseň zelná
•Padlí řepky
•Nádorovitost brukvovitých
•Zelenokvětost řepky
•Pseudocerkosporela
Hlízenka obecná (bílá hniloba
řepky) Sclerotinia sclerotiorum
 třída : Ascomycetes
 Velmi nebezpečná choroba
 Vázána na stanoviště (sklerocia přetrvávají v půdě 7 až 10
let), možnost šíření i nečištěným osivem se sklerócii
 Přezimuje ve formě sklerocií
 Problém je její multikulturnost
 Škody závislé na konkrétním ročníku

méně zrn v šešulích
 Nižší HTS
 Předčasné pukání šešulí
Hlízenka obecná
– Vývojový cyklus
http://www.agro.basf.cz/cz/deploy/media/information_material/brochureshttp://pmo.umext.maine.edu/ipddl/ClinicImages/Tomato/Whi
products/Pictor_.pdf [on-line 26.12.2009]
e%20mold1.jpg [on-line 7.1.2010]
http://www.whitemoldresearch.com/HTML/pp1201-6.jpg
http://www.potatodiseases.org/images/whitemol
http://www.agro.basf.cz/cz/deploy/media/information_material/brochuresd/whitemold-5.jpg
[on-line
13.11.2009]
[on-line
7.1.2010]
[on-line
26.12.2009]
Převzato z: Maylandt, M.; Bothe,
H.: Houbové
choroby řepky – biologie, products/Pictor_.pdf
diagnóza a ochrana (in: Řepka
– plodina
s budoucností). BASF spol. s r.o., Praha 2009, s 125
Hlízenka obecná
 Primární
 Sekundární
– Možnosti infekce
Hlízenka obecná
- Symptomatika
 Počátek v období odkvétání, po odkvětu
 Podlouhlé vodnaté světlé skvrny na hlavních i postraních
stoncích (zpočáku od paždí listů), které rychle šednou
http://syngenta.cz/data/atlas/sklerotin
niloba_repka_5.jpg [on-line 13.11.2009
Hlízenka obecná
- Symptomatika
http://syngenta.cz/data/atlas/sklerotiniova_hniloba_repka_
4.jpg [on-line 14.11.2009]
 Počátek v období odkvétání, po odkvětu
 Podlouhlé vodnaté světlé skvrny na hlavních i postraních
stoncích (zpočáku od paždí listů), které rychle šednou
 Prorůstá do dřeně stonku, tvoří se zde husté šedivé
mycélium
Hlízenka obecná
- Symptomatika
 Počátek v období odkvétání, po odkvětu
 Podlouhlé vodnaté světlé skvrny na hlavních i postraních
stoncích (zpočáku od paždí listů), které rychle šednou
 Prorůstá do dřeně stonku, tvoří se zde husté šedivé
mycélium
 Uvnitř stonku zprvu šedá, později černá plodová tělíska -
sklerocia
Hlízenka obecná
- Symptomatika
 Počátek v období odkvétání, po odkvětu
 Podlouhlé vodnaté světlé skvrny na hlavních i postraních
stoncích (zpočáku od paždí listů), které rychle šednou
 Prorůstá do dřeně stonku, tvoří se zde husté šedivé
mycélium
 Uvnitř stonku zprvu šedá, později černá plodová tělíska -
sklerocia
 Nouzové dozrávání rostliny
2009, Kněževes u Prahy, polní pokusy BASF
Vývoj výskytu patogena
sclerotinia sclerotiorum na
území české republiky
Zdroj: http://www.srs.cz/srsmapa/ [on-line 5.12.2009]
Prognóza a signalizace –
Hlízenka obecná
 Problematické
 Neexistuje matematický model pro využití
proPlant
 Nelze čekat na objevení příznaků
Prognóza a signalizace –
Hlízenka obecná
 Na základě zkušeností z minulých let
 Na základě průběhu počasí během kvetení
 Počet sklerócií na pozemku
 Možnost využít různých doporučení
 Nezávislá - např. N.Ú. Agrar, ZS Kluky
 Firemní - „Řepka ozimá – většina porostů je ve fázi plného
květu na hlavním stonku, dochází k opadu květních lístků a jsou
velice vhodné podmínky pro infekci hlízenkou a proto doporučujeme
porosty co nejdříve ošetřit fungicidem Prosaro.“ z dopisu Bayer
CropScience klientům
Prognóza a signalizace –
Hlízenka obecná
 Petal test
 Korunní plátky (nejčastěji BBCH 65 – plný květ)
 Výsledky do 5-7 dnů
Ochrana – Hlízenka obecná








Používat jen certifikované osivo
Dodržovat správný OP
Nepřehušťovat porosty
Nepřehnojovat dusíkem
Ošetřovat proti škůdcům
Provádět hlubší zpracování půdy
Likvidace posklizňových zbytků
Použití přípravku
 Contans WG
 Polyversum
Contans WG
Zdroj grafů:
http://home.zf.jcu.cz/~zacekv00
/pdss/_img/fulltext/agro112002nove_moznosti_v_ochr_ol
ej_proti_hlizence_obecne.pdf
[on-line 29.12.2009]
 Coniothyrium minitans
 Mykoparazit specializovaný na Sklerotinie
 Napadá a parazituje sklerocia houby
 Na sklerociích přežívá 1-2 roky
 Certifikován do ekologického zemědělství
 Před setím řepky
 Po sklizni napadené řepky
Polyversum
 Pythium oligandrum – oospóry
 Nespecializovaný mykoparazit
 Registrace do řepky – fóma a hlízenka
 Patrně také indukuje částečnou rezistenci
rostlin
 Certifikován do ekologického zemědělství
Chemická ochrana – Hlízenka
obecná
 Preventivní u rizikových porostů
 V době konce kvetení
 Např.









Alert S (Flusilazole, Carbendazim)
Amistar (Azoxystrobin)
Amistar Xtra (Azoxystrobin, Cyproconazole)
Bumper Super (Prochloraz, Propiconazole)
Pictor (boscalid, Dimoxystrobin)
Prosaro 250 EC (Tebuconazole, Prothioconazole)
Sportak Alpha HF (Prochloraz, Carbendazim)
Horizon (Tebuconazole)
Caramba (Metconazole)
Fómová hniloba brukvovitých
(fómové černání stonku; suchá hniloba)
Leptosphaeria maculans – teleom.
Phoma lingam – anam. (fungi imperfecti)









Třída: Ascomycetes
Jeden z nejvýznamnějších původců škod na ozimé řepce
Ve všech oblastech pěstování ozimé řepky
Přežívá na posklizňových zbytcích (2-3 roky), přenos i osivem
Podzimní napadení nemá velký vliv na výnos, je však zdrojem pro
sekundární jarní infekce, může způsobit vyzimování
Při projevů příznaků na listech až v listopadu – zpravidla malý vliv na výnos
Poškození asimilační plochy
Příznaky často na poškozených, prasklých stoncích
Škody působí i napadení stonku – porušení vodivých pletiv:




Zvýšené poléhání
Nouzové dozrávání
Nižší HTS
Až 50 %
- Symptomatika
Fómová hniloba brukvovitých
 Již na podzim
 Tmavohnědé až černé skvrny na kořenovém krčku
 Děložní i pravé lístky
 Listy: ostře ohraničené nažloutlé
skvrny, uprostřed šedobílé s malými
černými tečkami (pyknidie)
26.11.2009
- Symptomatika
Fómová hniloba brukvovitých
 Již na podzim
 Tmavohnědé až černé skvrny na kořenovém krčku
 Děložní i pravé lístky
 Listy: ostře ohraničené nažloutlé skvrny, uprostřed šedobílé s
malými černými tečkami (pyknidie)
 Skvrny se rozšiřují, uvnitř pletivo praská
Zdroj: http://www.mv-servis.sk/images/capitan-9.jpg [on-line
5.12.2009]
Zdroj: http://plantdisease.ippc.orst.edu/plant_images/252.jpg [on-line
5.12.2009]
- Symptomatika
Fómová hniloba brukvovitých
 Již na podzim
 Tmavohnědé až černé skvrny na kořenovém krčku
 Děložní i pravé lístky
 Listy: ostře ohraničené nažloutlé skvrny, uprostřed šedobílé s
malými černými tečkami (pyknidie)
 Skvrny se rozšiřují, uvnitř pletivo praská
 Infekce se rozšiřuje na lodyhu, šešule i
boční větve
Zdroj:
http://syngenta.cz/data/atlas/fomova_sucha_
hniloba_3.jpg [on-line 5.12.2009]
Zdroj:
http://syngenta.cz/data/atlas/fomova_sucha_hniloba_5.jpg [online 5.12.2009]
- Symptomatika
Fómová hniloba brukvovitých

Již na podzim
 Tmavohnědé až černé skvrny na kořenovém krčku
 Děložní i pravé lístky

Listy: ostře ohraničené nažloutlé skvrny, uprostřed šedobílé s malými
černými tečkami (pyknidie)

Skvrny se rozšiřují, uvnitř pletivo praská

Infekce se rozšiřuje na lodyhu, šešule i boční větve
 V době zrání se stonek zabarvuje šedohnědě
a odumírá
Zdroj: http://www.mv-servis.sk/images/capitan-10.jpg [on-line
5.12.2009]
 Rostliny se lámou a poléhají
- Symptomatika
Fómová hniloba brukvovitých
 Již na podzim


Tmavohnědé až černé skvrny na kořenovém krčku
Děložní i pravé lístky
 Listy: ostře ohraničené nažloutlé skvrny, uprostřed šedobílé s
malými černými tečkami (pyknidie)
 Skvrny se rozšiřují, uvnitř pletivo praská
 Infekce se rozšiřuje na lodyhu, šešule i boční větve
 V době zrání se stonek zabarvuje šedohnědě a odumírá
 Rostliny se lámou a poléhají
 Pletiva na kořenech jsou zkorkovatělá
Zdroj: http://www.siafeg.com/Galeria_de_Imagenes/Brocoli/PiernaNegra/Imagenes/PierNegra2.png [on-line 5.12.2009]
Fómová hniloba brukvovitých
– Vývojový
cyklus
 Nepohlavní fáze – vytvářejí se pyknidospóry
 Pohlavní fáze – vytvářejí se askospóry
 Infekce probíhá přes průduchy a poškozeními
(např. řepkovými škůdci) v oblasti stonku
http://wwwuser.gwdg.de/~instphyt/app/r
esearch/images/phoma/ascosporen.jpg
[on-line 8.1.2010]
 Na napadené tkáni se tvoří pyknidie –
pyknospory, které se z jara šíří deštěm sekundární infekce
Převzato z: Maylandt, M.; Bothe, H.: Houbové choroby řepky – biologie, diagnóza a ochrana (in: Řepka – plodina s budoucností). BASF spol. s r.o., Praha 2009, s 125
Prognóza a signalizace –
Fómová hniloba
 Neexistuje matematický model pro využití
proPlant
 Ošetření až na základě příznaků
 Preventivní působení chemické regulace
porostu
Prognóza a signalizace –
Fómová hniloba
 Brayni test
 Výsledky za 10-12 dní
Ochrana – Fómová hniloba





Setí zdravého osiva
Dodržování OP
Přiměřená hustota setí
Využívání méně náchylných odrůd
Zapravení posklizňových zbytků hlouběji do
půdy
 Podpora biologické aktivity půdy
 Ošetřování proti krytonoscům
 Použití přípravku Polyversum
Chemická ochrana – Fómová
hniloba
 Mořidla
 Vitavax 2000, Vitavax 200WP (carboxin, thiram)
 Cruiser OSR (thiamethoxam, fludioxonil, metalaxyl)
 Podzimní a jarní regulace porostu
 Horizon (Tebuconazole)
 Caramba (Metconazole)
 Ošetření proti fómové hnilobě




Bumper Super (Prochloraz, Propiconazole)
Pictor (boscalid, Dimoxystrobin)
Prosaro 250 EC (Tebuconazole, Prothioconazole)
Toprex (Difenoconazole, Paclobutrazol)
Cylindrosporióza(Světlá
listová
skvrnitost řepky)
Pyrenopeziza brassicae– teleom.
Cylindrosporium concentricum– anam.
 Třída: Ascomycota (anamorfa: Fungi imperfecti
 V ČR lokální výskyty, nebezpečná v regionech s mírnými
zimami
 Přežívá na infikovaných rostlinných zbytcích v půdě; osivu
 Na všech nadzemních částech
 Škody:
 Praskání stonků
 Neúplné vyvinutí šešulí, předčasné praskání
Cylindrosporióza řepky - Symptomatika
 Nepravidelné skvrny na listech
http://syngenta.cz/data/atlas/cylindosporioza_repky_2.jpg [on-line
26.12.2009]
Cylindrosporióza řepky - Symptomatika
 Nepravidelné skvrny na listech
 Listy zasychají, neopadávají
Cylindrosporióza řepky - Symptomatika
 Nepravidelné skvrny na listech
 Listy zasychají, neopadávají
 Napadené pletivo na stoncích a větvích praská
http://syngenta.cz/data/atlas/cylindosporioza_repky_4.jpg [on-line 26.12.2009]
Cylindrosporióza řepky - Symptomatika
 Nepravidelné skvrny na listech
 Listy zasychají, neopadávají
 Napadené pletivo na stoncích a větvích praská
 Květenství zhnědává
 Šešule se deformují
http://syngenta.cz/data/atlas/cylindosporioza_repky_1.jpg [on-line
26.12.2009]
http://syngenta.cz/data/atlas/cylindosporioza_repky_3.jpg [on-line
26.12.2009]
Čerň řepková(Alternariová
skvrnitost
brukvovitých)
Alternaria brassicae,
A.brassicicola, A.tenuis
 Třída: Fungi imperfecti
 Výskyt tlumen ošetřením proti hlízence
 Přežívá na infikovaných rostlinných zbytcích v půdě;
osivu
 Napadá již vzcházející rostliny
 Škody: Největší při napadení šešulí
 Scvrklá nevyzrálá semena
 Předčasné pukání šešulí
Čerň řepková- Symptomatika
 Protáhlé, tmavě šedé až černé skvrny na stoncích
Čerň řepková- Symptomatika
 Protáhlé, tmavě šedé až černé skvrny na stoncích
 Na šešulích drobné, nepravidelné, ostře
ohraničené skvrny
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/cern_na_repce_3.jpg
[on-line 28.12.2009]
Zdroj:
http://syngenta.cz/data/atlas/cern_na_repce
_1.jpg [on-line 28.12.2009]
Čerň řepková- Symptomatika
 Protáhlé, tmavě šedé až černé skvrny na stoncích
 Na šešulích drobné, nepravidelné, ostře
ohraničené skvrny
 Šešule předčasně pukají
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/cern_na_repce_2.jpg [on-line 28.12.2009]
Plíseň šedá(Šedá
plísňovitost
brukvovitých)
Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea – anam.






teleom.
Třída: Ascomycetes (anam.: Fungi imperfecti)
Výskyt tlumen ošetřením proti hlízence a fómové hnilobě
Přežívá na rostlinách, posklizňových zbytcích i osivu
Polyfág
Především při vlhkém počasí
Škody: Na všech nadzemních částech
 Odumírání listů
 Nedostatečně vyzrálá semena
 Lámání rostlin
Plíseň šedá- Symptomatika
 Šedé, okrouhlé skvrny, které se rychle zvětšují
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/plisen_seda_repka_5.jpg
[on-line28.12.2009]
Převzato z: Maylandt, M.; Bothe, H.: Houbové choroby řepky –
biologie, diagnóza a ochrana (in: Řepka – plodina s budoucností). BASF spol. s
r.o., Praha 2009, s 131
Plíseň šedá- Symptomatika
 Šedé, okrouhlé skvrny, které se rychle zvětšují
 Tvoří se husté, šedé mycélium
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/plisen_seda_repka_1.jpg
[on-line 28.12.2009]
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/plisen_seda_repka_4.jpg
[on-line 28.12.2009]
Verticiliové vadnutí řepky
Verticillium dahliae var.
longisporum
 Třída: Fungi imperfecti
 V ČR nabývá v poslední době na významu
 Přežívá na infikovaných rostlinných zbytcích, ale i volně
v půdě ve formě mikrosklerocií
 Škody:
 Úbytek asimilační plochy
 Nouzové dozrávání předčasným odumíráním rostlin
Verticiliové vadnutí-
Symptomatika
 Ve spodní třetině stonku se tvoří oválné nahnědlé
skvrny
Zdroj:
http://syngenta.cz/data/atlas/verticiliove_vadnuti_3
.jpg [on-line 28.12.2009]
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/verticiliove_vadnuti_2.jpg
[on-line 28.12.2009]
Verticiliové vadnutí-
Symptomatika
 Ve spodní třetině stonku se tvoří oválné nahnědlé
skvrny
 Stonek zasychá a je „hranatější“
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/verticiliove_vadnuti_4.jpg [on-line 29.12.2009]
Verticiliové vadnutí-
Symptomatika
 Ve spodní třetině stonku se tvoří oválné nahnědlé
skvrny
 Stonek zasychá a je „hranatější“
 Onemocnění se šíří vzhůru až na postraní větve
Verticiliové vadnutí-
Symptomatika
 Ve spodní třetině stonku se tvoří oválné nahnědlé
skvrny
 Stonek zasychá a je „hranatější“
 Onemocnění se šíří vzhůru až na postraní větve
 Kořen trouchniví
Zdroj: http://syngenta.cz/data/atlas/verticiliove_vadnuti_1.jpg [online 28.12.2009]
Zdroj:
http://syngenta.cz/data/atlas/verticiliove_vadn
uti_5.jpg [on-line 28.12.2009]
Verticiliové vadnutí-
Symptomatika
 Ve spodní třetině stonku se tvoří oválné nahnědlé




skvrny
Stonek zasychá a je „hranatější“
Onemocnění se šíří vzhůru až na postraní větve
Kořen trouchniví
Polovina listu podél hlavního nervu žloutne a
zasychá
Vývoj spotřeby fungicidů na
ochranu řepky ozimé [l/kg.ha-1]
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky
[on-line 4.12.2009]
Vztah spotřeby fungicidů [l/kg.ha-1]
k výkupní ceně řepky [tis. Kč]
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky
[on-line 4.12.2009]
Vztah spotřeby fungicidů [l/kg.ha-1] k výkupní
ceně řepky [tis. Kč] a hektarovému výnosu [t]
8
7
6
5
spotřeba pesticidů
4
výkupní ceny řepky
3
hektarový výnos řepky
2
1
0
1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky
[on-line 4.12.2009]
Vývoj výskytu patogena
sclerotinia sclerotiorum na
území české republiky
Zdroj: http://www.srs.cz/srsmapa/ [on-line 5.12.2009]
Převzato z:
http://www.agro.basf.cz/cz/deploy/media/information_material/br
ochures-products/Pictor_.pdf [on-line 29.12.2009]
Chemická ochrana
Seznam použité literatury
 Anonym: Metodická příručka ochrany rostlin proti
chorobám, škůdcům a plevelům. Česká společnost
rostlinolékařská, Praha 2008, 504 s.
 Anonym: Řepka olejka v českém zemědělství. Svaz pěstitelů a
zpracovatelů olejnin, 161 s.
 Baranyk, P.; Zeman, J.: Jsou výhodnější odrůdy hybridní, nebo
liniové?. Agromanuál 6/2009, s.
 Bečka, D.; Vašák, J.; Cihlář, P.; Mikšík, V.: Vývoj a nové směry pro
řepku olejnou. In: Sborník konference Variantní pěstitelské systémy
pro 3. tisíciletí, 5.11.2009, příloha časopisu Úroda 12/2009
 Kazda, J.; Jindra, Z.; Kabíček, J.;Prokinová, E.; Ryšánek, P.;
Stejskal, V.;: Choroby a škůdci polních plodin, ovoce a zeleniny.
Vydavatelství odborných časopisů, Praha 2003, 158 s.
Seznam použité literatury





Kazda, J.; Šekeřík, J.; Baranyk, P.; Herda, G.; Nerad, D.; Volf, M.: Metodika
integrované ochrany řepky. SPZO s.r.o. 2008, 80 s.
Maylandt, M.; Bothe, H.: Houbové choroby řepky – biologie, diagnóza a
ochrana (in: Řepka – plodina s budoucností). BASF spol. s r.o., Praha
2009, 180 s.
Poslušná, J.; Plachká, E.: Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky
vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě
řepky (Sclerotinia slerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v
Šumperku a Opavě. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně
rostlin a zpracování produktů, vědecká příloha časopisu Úroda
12/2009, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko a Zemědělský
výzkum spol. s r.o. Troubsko, 2009, 629 s.
Šaroun, J.: Regulace a fungicidní ochrana porostů řepky. In: Kolektiv autorů:
Intenzivní pěstování ozimé řepky v době vysoké poptávky. DAS Praha
2007, s. 17-26
Štěpánek, P.: Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících
osiva na český trh v roce 2009. Agromanuál,6/2009, s. 75-86
Seznam použitých
internetových zdrojů









http://teranos.ala1.com/probe/probe.php?probe=11359131 [on-line
6.11.2009]
http://www.mapy.cz/#[email protected][email protected][email protected]=8
[on-line 14.11.2009]
http://www.potatodiseases.org/images/whitemold/whitemold-5.jpg
[on-line 13.11.2009]
http://www.inra.fr/hyp3/images/6036168.jpg [on-line 13.11.2009]
http://syngenta.cz/data/atlas/sklerotiniova_hniloba_repka_4.jpg [online 14.11.2009]
http://www.srs.cz/portal/page/portal/SRS_Internet_CS/or/or_spotr_prip
r/or_spotr_pripr_2002 [on-line 4.12.2009]
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republi
ky [on-line 4.12.2009]
http://www.srs.cz/srsmapa/ [on-line 5.12.2009]
Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id39210/ [on-line 5.12.2009]
Seznam použitých
internetových zdrojů

http://www.agro.basf.cz/cz/deploy/media/information_material/brochuresproducts/Pictor_.pdf [on-line 29.12.2009]

http://home.zf.jcu.cz/~zacekv00/pdss/_img/fulltext/agro112002nove_moznosti_v_ochr_olej_proti_hlizence_obecne.pdf

http://pmo.umext.maine.edu/ipddl/ClinicImages/Tomato/White%20mold1.j
pg [on-line 7.1.2010]

http://www.whitemoldresearch.com/HTML/pp1201-6.jpg [on-line 7.1.2010]

Podobné dokumenty