connecting great guides with smart travelers since 2004!

Komentáře

Transkript

connecting great guides with smart travelers since 2004!
še
. Jaro
. K pt
Nábř
Tru
nci
Dláždě
ná
UB
ulh
ara
nov
a
á
Italsk
lsk
á
é
Blanic
ká
á
ysk
gua
Uru
zsk
Mánesova
Jířího z Poděbrad A
Korunni
á
4,
22
,5
7,
CONTACT:
59
Lužická
á
Fra
nc
ou
ře
bs
k
M ír u
Budečská
Lete
nsk
ská
Ann
y
Bal
bín
ova
I t al
Legerova
Mezi
bran
ská
DEPO HOSTIVAŘ
(end)
Skalka
Strašnická
Želivského
Flora
A Nám. Míru
Zá
h
oji
šti
Na
B
Other stations on A line:
Kladská
Sokolská
Krako
vská
ečkác
h
Ve Sm
I ta
ton
ova
Wa
shi
ng
Leg
erov
a
á
Štěp
áns
k
Siwiecova
Wils
o
Wils
o
Op
leta
nov
a
58
5,
,5
26
5,
ká
išs
dř
J in
Vo
dič
ko
vá
Štěpá
nská
á
Chodská
N ám
Šumavská
Slezská
Budečská
Lipová
ošsk
Krkon
11
10, 16, 51
á
ská
Na
Flo
re
á
sk
á
9,
lov
a
íková
K a mz
Pr
ov
az
ni
ck
říj
na
an
no
vo
ná
m
ng
m
3
52 , 9,
, 5 14
4, , 2
55 4,
, 5 51
6, ,
58
Příčná
Vod
ičko
vá
e
ihanc
á
Ludmily
Church
ká
ská
Ka
teř
in
Máne
sova
Vino
hrad
sk á
Sázavská
nská
Rumu
ýn
Lond
56
Vyšehrad
Pražského povstání
Pankrác
Budějovická
Kačerov
Roztyly
Chodov
Opatov
HÁJE (end)
Římsk
Belgic
Karlov
o nám
ěstí
alo
va
Řásn
ovka
a š t alem
Krá
lod
há
vo
rsk
á
od
vo
ra
níh
ob
ec
U
K oz í
D
U radnice
ká
28
.
Ju
Jungmannova
Valentinská
ou
Žatecká
7, 53
53
18,
Dl
Ha
v
V K elská
Ry otcí
ch
tíř
sk
á
17
. li
sto
náb
ř
Alšov
o
Křiž
ovn
ická
Lázeň
ská
Hroznová
17,
Jilská
náměstí
sk á
Blanická
Karlovo
Polsk
á
k
eric
Am
Other stations on C line:
6, 11,
55
Riegrovy Sady
sov
a
Jugoslávská
á
radsk
B ě leh
ňská
nám
Tylovo
18, 24, 53
,
ce
á
á
ýnsk
Lond
Na Zderaze
me
tan
Třebízského
Řím
Rubešova
va
Vocelo
Lubla
Slo
van
y
Na Šv
a
ov
vík
Sla
Má
ne
An
gli
ck
á
a
vcov
Miko
C
I.P.Pavlova
Vozová
Na
S
Vin
ohr
ads
k
National
Museum
a
likov
Kube
Kunětická
Lich
nick
á
á
va
vojo
ova
Muzeum
AC
sk
ěl
an
Boři
inova
Chop
Vladislavova
Ko
sár
ko
vo
n
áb
ř
12
Alšovo
náb
ř
Tomášská
Sněmo
vní
Le
te
ns
ká
Na Kampě
D iv a d e l n í
va
Vlko
čík
Šev
State Opera
Škrétova
rlovu
Viničná
Po
d
v
D i v a d e ln í
Victoria Stadium
y
rad
ah
ch
ký
ních
V tů
Ke K a
á
Salmovská
k
Václavs
Rašínovo nábř
Seiferto
va
éz
jsk
Ra
Smetanovo n
ábř.
5, 9, 26, 55, 58
U
ic
lit
Po
ů
it s k á
Husinecká
á
mlýn
ů
O re b
CONNECTING
GREAT GUIDES
WITH SMART
TRAVELERS
SINCE 2004!
fer
tov
a
Krásova
sk
m
alé
vá
žo
U So
vový
ch
Řehořova
S ei
a
árov
z
ru
Je
Rů
Kroftova
Koll
Husitská
Přibenická
(Praha Hlavní Nádraží)
nám. I.P. Pavlova
ská
řin
ate
Vitkov Hill
ík u
átn
am
Up
itská
Hus
Main Train Station
va
alo
a
kov
Pec
CASTLE TOUR
Trocnovská
ná
e
ar
qu
ká
ols
Šk
á
Ječná
ova
Vitk
ov a
C Hlavní Nádraží
Jubilee
Synagogue
St. Wenceslas
Statue
Hálkova
va
M
P
Senováž
sS
let
Op
CASTLE TOUR
START POINT
2
ero
a
er léhoin front of the
Pern Rudolfinum.
Tour starts
ne
r
va
ivo
ěz
ň
sla
ce
en
W
ná
m
ná m
ova
Vitk
TEREZÍN TOUR
ku
o plu
liky
á
Ol
a
íkov
CZECH PUB & PIVO EXPERIENCE
Křiž
íh
Prvn
sk
Havlíčkova
Nám. Repub
a
nk
za
U
y
vn
jčo
pů
n sk é
Karlí
uku
Prvního pl
vská
Florenc
International
Bus Station
Florenc B C
Hy
ber
nsk
á
ká
Ne
k
ns
Pa
Mucha
Museum
Žitná
K
THE FREE TOUR
olo
KUTNÁ
Sok HORA TOUR
u
áno
u br
sko
oř í č
Za P
a
v
íko
K ř iž
í
TOURS START POINT
in front of the Czech Tourism Center.
, 52
8, 24
ká
lovs
S ok o
up
íč
poř
1
Na Florenci
ážné nám
Senov
Wenceslas
Square
níčku
Wilsonova
nov
Těš
B is k
á
Na
Hybernská
ám
ě
Na R
yb
ici
Ke Štvan
3, 26, 56
Stárkova
á
řsk
yná
Ml
nick
, 54
lová
Temp
vá
rlo
Pe
Spálená
Vj
4, 6, 10, 16, 22, 51, 56, 57, 59
nice
U nemoc
mlýny
Zlat
5, 8, 14, 51
R ybná
ici
Řeznická
Ječná
4
3, 8, 2, 56
2
26, 5
říčí
po
Na
V celn
Žitná
B
Karlovo
nám.
Biskupskýdvůr
á
Šp
Navrátilova
Malá Štěpánská
Lodní
á
bn
a
ov
ch
Vá
cla
vs
ké
Charvátova
Odborů
va
lbo Barvířská
í
Revolučn
í
Hradebn
Ry
á
tupartsk
lá Š
Ma
tr i
á
a
cov
ni
Mora
vá
Rámo
la n
ě
Church of Our
Lady of the Snow
Pal
ack
éh
o
řežní
Pob
ČERNÝ MOST (end)
Rajská zahrada
Hloubětín
Kolbenova
Vysočanská
Rohanské
Českomoravská
nábř.
Palmovka
These tours startInvalidovna
on the Old Town Square,
Křižíkova
B Nám. Republiky
Powder
Tower
u
cip
V
Wenceslas
Square
Lazarská
Charles
Square
pě
Můstek Příko
u A
Na
Karlovo nám.
i
á
řsk
hlá
LETŇANY (end)
Prosek
Střížkov
Ládví
Kobylisy
Nádraží Holešovice
Vltavská
Klimentská
á
Petrsk
ká
Palladium
Shopping Center
t rh
ný trh
oc
ý
Ov ocn
Ov
B
Můstek
á
Trojanova
Na
s
Če r n
c
en
oř
zb
Klimentská
Other stations on B line:
Other stations on C line:
Municipal
House
Celetná
Charles
University
Na
mů
stk
Barvířská
enic
Souk
U Prašné
brány
Estates
All Colors Theater
Theater
Me
t ýn
ická
atov
Op
bř
jší ná
Hoře
14, 54
men
Na
a
ichov
Dittr
v
4, 7, 10,
ost
ého m
Palack
Gorazdova
a
ušov
Smícho
Anděl
Smíchovské nádraží
Radlická
Jinonice
Nové Butovice
Hůrka
Lužiny
Luka
Stodůlky
ZLIČÍN (end)
k
nds
ula
Kře
va
Pštrosso
Náplavní
Other stations on B line:
žní
Nábře
Preslova
Nám. 14. října
ová
My slík
tná
di k t
ká
Jakubs
Štupartsk á
Purkyňova
Resslova
most
Jiráskův
ti n
Bene
Celetná
Týn
Church
Cele
Národní
třída
B
á
ck
tovi
Opa
Dancing House
Mato
va
Matoušo
Ma r
M ik
ilsk
Vorš
str
uze
Vojtěšská
ho
ice
ká
ř í ch
chá
V jir
21
čic
e Sem
andy z
V botan
ějs
ovní
Ostr
va
Maláto
Šv
Pavla
a
halsk
Mic
Na Per š
lé
lo m
Týn
Sko
řep
ka
dní
Náro
National
Theater
Na
Vodni
ská
Zborov
Kartouzská
to
Bar
ábř
kovo n
sary
Ma
Petřínská
ských
Nám. Kin
Huga
sk á
vikt
Ko n
Krocínova
1
59
Janáčkovo nábř
Mělnická
Kořenské
Vikto
ra
mská
Betlé
ká
ns
Tý
vsova
H la
Zl a t á
17, 2
Plaská
Zborovská
6, 9, 12, 20, 58,
Zubatého
ná
S t ř í br
Újezd
Drtinova
Ho
a
ov
čk
le
Most Legií
6, 9, 22, 57, 58, 59
Most Legií
Old Town
Hall
Bethlehem
Chapel
Ř íč n í
Vítězná
Rošických
y Svět
Karolín
Funicular Railway
ová
Řet ěz
Náprstk
ova
ova
hrd
Vše
12, 20, 22, 57
U lanové dráhy
(up to Petřín Hill
130 meters high)
nská
Ane
1
á
uh
Dl o
sná
Ma
Old Town
Square
ova
Hus
ká
Czech
Museum of Music
Hellichova
Petřín
Lookout Tower
Karlova
Liliová
Nebovids
Karmelitská
Church of our
Lady Victorious
evorské nám
Velkopř
á
ar tsk
Linh
žská
John Lennon Wall
m ost
ova
St. Nicholas
Church
Platnéřská
Ane
Charles Bridge
hym
Lannova
Za H
ká
tals
Haš
ě
á
zn
le
Že
K ar lův
S a sk á
J ác
lkovn
á
nsk
Tý
Míšeňská
teck
á
A
Staroměstská
rova
ná
teč
Kos
í
Mos
Tržiště
K ap
á
V Ko
ká
sk á
Břetislavova
J.Palach
Square
Širo
íž
Pař
St. Nicholas
Church
Vlašská
2
Josefská
Strahov
Monastery
Malostranské nám
Nerudova
Pinkasova
Synagogue
Širo
k
šn
The Loreta
Máne
s ův m
ost
ušn
Du
Thunovská
18
Old New
Synagogue
í
K
ody
ká
eňs
Věz
ské
Zámecké
sch
U starého
hřbitova
Rudolfinum
Maiselova
u
rad
eH
Kláro
v
U Lužického semináře
.
ăm
én
nsk
dča
Hra
Klausová
Synagogue
hor
Hradčanské
Square
Na Františku
Spanish
Bilkova Synagogue
o
rásn
12, 20, 22, 57
Bř
eh
ov
á
ky K
Eliš
A
Malostranská
Prague Castle
du
pa
žská
Paří
skou
ká
ns
tej
ldš
a
V
bř.
U Milosrdných
Dušní
mecké
Staré zá
Pod Bru
mostu
St. Vitus Cathedral
schody
K.
Dvořákovo ná
Nábř. Ludvíka Svobody
Ho
U Brus
kých
ši
Na Opy
ka Svo.
Nábřeží Ludví
Boat Tours
ost
ův m
U Prašného
neše
. Be
.E
bř
Ná
Nové Mlýny
Dejvická
Bořislavka
Nádraží Veleslavín
, 22, 57
(Bus 119 to Airport!) 18, 20
Petřiny
Nemocnice Motol
(end)
y
hradb
Op
let
Other stations on A line:
h
Čec
nské
Mariá
12, 17, 53
e
Hlá vkův most
22
Metronome
in Letenské Sady
š
. B e ne
Nábř. E
ův most
Štefánik
va
ko
Cho
t
J. M
as
k
ary
a
+49 30 510 50030
[email protected]
Slovenská
FREE TOUR
KUTNÁ HORA TOUR
CZECH PUB & PIVO EXPERIENCE
TEREZÍN TOUR
CASTLE TOUR
These tours start on the Old Town Square,
in front of the Czech Tourism Center.
Tour starts in front of the Rudolfinum.
Jewish
Cemetery
a
Melantric h ov
Valen
t
inská
á
7-21-5
2
18
Týn Church
Že
lez
ná
M
Kap
Staroměstská
rov
a
a
elov
á
Old Town Hall
quar
e
Širo
k
TOUR
START
POINT
Mais
Jan Hus
Statue
Celetná
(Astronomical Clock)
Jan Palach
Square
ch S
3-16-1
á
dnice
U Ra
á
Rudolfinum
la
Pa
ížsk
Kinských
Palace
Jan
Pa ř
ova
isel
Ma
D
OLD TOWN
SQUARE
éřská
Platn
artsk
Linh
St. Nicholas’
Church
h
lou
u
Czech Tourism
Center
17. Li
stopa
d
TOURS
START
POINT
Old
Town Square
this way

Podobné dokumenty

world class, local flavours what`s nearby what makes us special

world class, local flavours what`s nearby what makes us special Guest-centered service culture in a warm cozy ambience PRAGUE_Final.pdf

Více

FREE TOUR - White Umbrella Tours

FREE TOUR - White Umbrella Tours Pob near Pařížská St. next to Cartier

Více