408 GRAVA Penetrace na stěny

Komentáře

Transkript

408 GRAVA Penetrace na stěny
Technický list
GRAVA Penetrace na stěny č. 408
Oblast použití
Na interiérové povrchy, ke stabilizaci sprašných a nasákavých
povrchů. Jako pojivo pro následné LIVOS malby na stěny. Může být
použita také jako penetrace sádrokartonu před tapetováním Lepidlem
na tapety LAVO č. 535.
Technické parametry
Hluboce penetruje. Po vyschnutí má vysokou paropropustnost. Byla
hodnocena jako velmi dobrá německým časopisem „Ökotest:
Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren“, vydání 5/2003.
Složení
Voda, lněný olej, včelí vosk, izoalifáty, metylcelulóza, modřínová
pryskyřice, šelak, damarská pryskyřice, borax, pomerančová silice,
etanol, rozmarýnový olej a chlorid stříbrný.
Odstíny
Po vyschnutí transparentní až bělavý.
Ředění
Vždy řeďte s vodou v poměru 1:1.
Způsob aplikace
Aplikujte širokým štětcem teplotě nad 10 °C. Pracovní pom ůcky
omyjte jakmile se začnou objevovat vlákna nebo tahy (další informace
viz druhou stranu).
Vydatnost
1 litr neředěné barvy stačí na cca 17 m nátěru, tj. 59 ml/m .
Vydatnost může být výrazně nižší nebo vyšší v závislosti na stavu a
nasákavosti povrchu. Vždy nejprve proveďte zkušební aplikaci!
Doba zrání
Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %, následné nát ěry lze
aplikovat po 24 hodinách.
Čištění
Nástroje čistěte ihned po použití teplou mýdlovou vodou pomocí
přírodního čistidla na nástroje LATIS č. 558 nebo č. 551.
Měrná hmotnost
Přibližně 0,96 g/ml.
Bezpečnost
Obsahuje limonen.
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Nakládání s odpadem
Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení
0,5 l, 2,5 l, 10 l, 30 l.
Skladování
V chladnu a suchu a při teplotách nad bodem mrazu. Datum
použitelnosti viz štítek. Po otevření spotřebujte výrobek do 2 až 3 dnů.
Obal
Vyroben z polyetylenu (PE). Tento materiál má neutrální účinky na
podzemní vodu a lze jej recyklovat.
2
Pokyny k aplikaci viz druhou stranu.
2
Technický list
GRAVA Penetrace na stěny č. 408
Obecné požadavky na povrch Povrch musí být suchý, únosný, nasákavý, neutrální, čistý a prostý
separačních činidel, bez prasklin, usazených solí, plísní a hub.
Příprava
Vyplňte otvory a praskliny tmelem na stěny. Konstrukční praskliny se
musí opravit systémem na přemostění prasklin.
Následující přehled popisuje, jak připravit různé povrchy a kdy použít
penetraci GRAVA č. 408.
Povrch
Příprava
Penetrace
Cementová, sádrová a
vápenná malta
Odstraňte prach a nečistoty. Případná vrstva
uhličitanu vápenatého se musí obrousit.
Potěr
Max. Zbytková vlhkost: Cementový potěr <2%, Anhydritový
potěr <0,5%. Na trhliny použijte tmel pro nesavé potěry.
Beton
Odstraňte zbytky oleje, prach a nečistoty.
Struskový panel
Odstraňte prach a nečistoty. V případě
potřeby použijte tmel.
Hliněné a pohledové
zdivo
Odstraňte prach a nečistoty.
Stará vápenná malba
Okartáčujte drátěným kartáčem a
odstraňte prach.
Klíh nebo
nepřídržný nátěr
Zcela odstraňte, omyjte a nechte vyschnout.
Sádrokarton
a dřevovláknité desky
Zkontrolujte, zda jsou spoje těsné.
GRAVA
č. 408
Způsob aplikace
Pečlivě koncentrát promíchejte. Zhodnoťte odstín pomocí zkušebního
nátěru. V závislosti na nasákavosti povrchu zřeďte 1 až 2 díly teplé
vody. Vodu přidávejte postupně za stálého míchání. Sporávného
zředění je dosaženo až poté, co se při aplikaci nevytváří viditelný film.
Na velice nasákavé povrchy, jako jílovou nebo vápennou omítku
nanášejte ředěné max. 20% vody.
Důležitá upozornění
Povrchy před tapetováním opatřete směsí Lepidla na tapety LAVO č.
535 a GRAVA č. 408 (naředěné 20% vody) v poměru 1:1. Skvrny od
nikotiny nebo vody mohou být neutralizovány Přírodní penetrací proti
skvrnám REMIO č. 618. Dřevotříska, překližka, OSB nebo materiály
obsahující penetrační substance by se měly připravit penetrací
REMIO č. 618. V takovém případě již není třeba použít penetraci
GRAVA.
V případě solných usazenin konzultujte postup s odbornou firmou.
Případný vznik usazenin nemá vliv na kvalitu výrobku.
Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími
odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako
pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či
velkoobchodního prodejce či výrobce.
Listopad 2010

Podobné dokumenty