prdpl2013_Sestava 1

Komentáře

Transkript

prdpl2013_Sestava 1
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 1
Divadlo
A. Dvořáka Příbram
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 2
Vás zve k příjemnému posezení
denně od 15:00 do 24:00
www.divadlopribram.eu/d-klub/
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 3
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám představil nové předplatné Divadla A. Dvořáka Příbram. Naší snahou bylo připravit
nabídku ze všech žánrů tak, aby si každý přišel na
své. Budeme začínat známým titulem „Válka Roseových“. Předpokládáme, že v režii Ondřeje Sokola
a v hlavní roli s Michalem Dlouhým bude toto představení příjemným vstupem do nové divadelní sezóny. Další inscenace je naopak v Evropě neznámá.
Zapomenuté dílo amerického dramatika Neila Simona „Rande s duchem“ uvidíte u nás s Evou Holubovou a Oldřichem Víznerem v hlavních rolích. S tímto autorem jste se již v našem divadle setkali při hře
„Drobečky z perníku“. Režie se ujme umělecký šéf
Milan Schejbal. Předprázdninová premiéra bude
v ryze českém duchu a to adaptace slavného českého muzikálu „Škola základ života“. Po prázdninách začneme českou klasikou, inscenací „Gazdina
roba“, jejíž režie se ujme mladý režisér Adam Doležal. Kromě těchto našich nových titulů se Vám budeme snažit nabídnout i řadu dovezených představení. Doufám, že se Vám i v roce 2013 bude v našem
divadle líbit a že se řady našich předplatitelů ještě
rozšíří. Těším se na naše společná setkání.
MgA. Petr Bednář
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 4
INFORMACE PRO PŘEDPLA
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
• předplatitelský průkaz je přenosný
– můžete jej darovat nebo půjčit
• stálé místo v hledišti
• 15 % sleva vstupenky
• garance cen po celou sezonu
• informační servis pro předplatitele
• šatna zdarma
INFORMACE O PRODEJI PŘEDPLATNÉHO
• prodej bude zahájen 1. 11. 2012 v obchodním
oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram
• místa pro stálé předplatitele budeme rezervovat
do 20. 11. 2012
• uzávěrka pro všechny předplatitelské skupiny je
31. 1. 2013
Divadlo A. Dvořáka Příbram
www.divadlopribram.eu
Legionářů 400
261 01 Příbram VII
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 5
EDPLATITELE
PLATBY
• v hotovosti
• platební kartou
• fakturou (pouze organizacím na základě písemné
objednávky)
• lze využít i možnosti 2 splátek – druhá splátka
musí být uhrazena nejpozději do 31. 1. 2013
UPOZORNĚNÍ
• zakoupené předplatné nelze vyměnit ani vrátit
• změna titulu vyhrazena
• po začátku představení není dovolen vstup
do hlediště
KONTAKTY
• 318 625 691, 326 531 250
• [email protected]
Předplatné je možné zakoupit pouze
v obchodním oddělení divadla:
Po 7:00 – 15:30
Út 7:00 - 15:30
St 7:00 – 15:30
Čt 7:00 – 17:00
Pá 7:00 – 14:00
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 6
P
REMIÉROVÁ PŘEDSTAVENÍ
• VÁLKA ROSEOVÝCH | Warren Adler
Barbara a Oliver Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými
dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Najednou jeden
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám. Za pomoci právníků se tak
rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů
nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály. Drama, a
přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Její předlohou je americký román slavného W. Adlera. Podle něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film. Divadelní podobu této
černé komedie pro naše diváky vytvoří hostující režisér Ondřej
Sokol (divákům známý také jako filmový i televizní herec), v jedné
z hlavních rolí uvidíte rovněž hostujícího Michala Dlouhého.
Premiéra 7. února 2013.
• RANDE S DUCHEM | Neil Simon
Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se po smrti přítele
Walshe, rovněž úspěšného spisovatele, stáhla do soukromí. Přestala psát i přednášet a peníze docházejí. Dům plný vzácných květin a pravidelný humr k večeři jsou ohroženy… Asistentka Arlene
se marně snaží probudit Rose z nečinnosti. To se daří jedině Walshovi, přestože je už pár let na onom světě. Rose s ním, vlastně s jeho duchem, dokáže komunikovat a jako jediná ho vidí. Arlene o Rosiných schůzkách s Walshovým duchem sice ví, ale i tak dochází
k mnoha komickým i dojemným situacím, například když Rose
mluví – a nejen to – s mrtvým i s živými najednou. Walsh ji přemlouvá, aby začala znovu psát, Rose se tomu brání a hlavně dělá
všechno proto, aby si Walshe zachovala nablízku. To se jí nakonec
překvapivým způsobem podaří…
Českou premiéru této hry z pera mistra tragikomedií uvedeme
v režii Milana Schejbala. V hlavních rolích se poprvé v příbramském
divadle představí Eva Holubová a Oldřich Vízner.
Premiéra 4. dubna 2013.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 7
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | Hana Otčenášková-Burešová
Hudební komedie vycházející ze stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Žáka a z jeho knihy Študáci a kantoři, ze známých filmů Škola
základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. Na půdorysu jednoho školního roku (1937/38) v nejmenovaném českém maloměstském gymnáziu se odehrávají scény ze života sexty. Školní rok
končí vyloučením „odbojného“ studenta Benetky, ve vzduchu visí
druhá světová válka. Veselé i tíživé situace ze života študáků a
kantorů nepostrádají satirickou nadsázku ani melancholicko-nostalgický tón filmů pro pamětníky. Téměř dvě desítky hudebních a
tanečních čísel inspirovaných dobovými šlágry dělají z titulu takřka
muzikál, který uvedeme v režii Milana Schejbala.
Premiéra 16. května 2013.
• GAZDINA ROBA | Gabriela Preissová
Jedno z vrcholných českých realistických dramat, které vzniklo už
roku 1899, ale přináší témata a otázky stále velice aktuální. Mají
větší sílu peníze a společenské konvence, anebo svoboda duše a
čistá láska? Má vůbec upřímná láska chudé Evy a bohatého selského synka naději na život tváří v tvář pokrytectví a zbabělosti?
Obrovské herecké příležitosti, silný příběh pohledem mladého hostujícího režiséra Adama Doležala.
Premiéra říjen 2013.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 8
P
• VÁLKA ROSEOVÝCH
• RANDE S DUCHEM
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
• GAZDINA ROBA
• OBRAZ| Yasmina Reza
Skutečná lahůdka pro herce i diváky, kterou vám nabízíme jako bonusové představení. Tři herci se netradičně sejdou s diváky přímo
na jevišti Velké scény Divadla A. Dvořáka v Příbrami.
Originální pohled autorky-ženy na přátelství tří mužů. Marek, Boris
a Ivan se scházejí pravidelně už patnáct let a užívají mládeneckého
života. Pouze výjimečně se jeden druhému svěří s důležitými osobními problémy. Ale tentokrát je to jiné, protože Ivan má před svatbou a přišel si pro psychickou podporu. Jenže Boris si koupil obraz.
Neuvěřitelně drahý, od uznávaného autora – naprosto bílé plátno.
Marek hodnotu obrazu není ochoten uznat. Nechápe „snobské“
gesto svého přítele. Ivan se, jako vždy, děsí konfliktu, který je ve
vzduchu. Obraz – nenápadný objekt, symbolický prostor pro představivost – se tak stává úhelným kamenem sporu a zatěžkávací
zkouškou v tomto dosud tak bezstarostném přátelství. Dnes už
světově proslulá komedie jedné z nejpopulárnějších současných
francouzských dramatiček.
Režie Milan Schejbal. Premiéra prosinec 2013.
• DARDA | Irena Dousková
Divadlo Na Jezerce
Darda je volné pokračování Hrdého Budžese inscenovaného podle
bestselleru spisovatelky Douskové.
Hraje Bára Hrzánová, Lenka Vlasáková, Miluše Šplechtová, Petr
Vacek a další. Režie Arnošt Goldflam.
• ŽELARY | Květa Legátová
Městská divadla pražská
Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka
z brněnské nemocnice, se ocitá v nebezpečí života stejně jako
všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo.
Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty a především
lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo jako
ztráta identity, se mění v nalezení svého pravého já. Její příběh se
proplétá s příběhy místních svérázných horalů – kořenářky Lucky,
kovářského pomocníka Jozy,místního doktora, který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, která žije v jeho blízkosti den za dnem, a mnoha dalších.
Cena: přízemí: 1 431Kč | balkon: 1 193 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 9
Hrají Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, Oldřich Vízner, Veronika Janků, Viktor Dvořák, Jaromír Nosek, Lukáš Jurek, Diana
Šoltýsová, Ivan Koreček, Tomáš Novotný, Veronika Koudelková, Matyáš Valenta, Eliška Slámová /Antonie Bystroňová. Režie Pavel Khek.
• MOJE HRA | Petr Abraham
Divadlo Kalich
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl
po své partnerce, aby uspořádala soukromou smuteční slavnost na
jeho počest. V obývacím pokoji se proto u vystaveného Mistra
schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, z nichž
každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli…
Magie divadla umožní Jankulovskému už z „druhého břehu“ mluvit
s jeho poslední ženou.
Hraje Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin Kubačák. Režie Jan Kačer.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 10
R
etro
• HRDÝ BUDŽES (2002) | Irena Dousková
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého
dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Hrají Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková / Marcela Šiková,
Libor Jeník. Režie Jiří Schmiedt.
• JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU (2006) | Patrick Ryan
Dělat si z války legraci je ošemetná věc! Hlavní postavu Goodbodyho lze pro jeho naivitu přirovnat k našemu Švejkovi. Každý nadřízený se ho snaží raději co nejdřív zbavit. Hrají Z. Kalina, R. Štabrňák,
D. Gondík, O. Brousek ml. a další. Režie Milan Schejbal.
• DROBEČKY Z PERNÍKU (2007) | Neil Simon
Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička
právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný
herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh
s nadějeplným koncem. Hrají S. Stašová, Č. Gebouský, R. Filásková,
H. Karochová, E. Čekan, V. Záveský. Režie Milan Schejbal.
Cena: přízemí: 691 Kč | balkon: 521 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 11
• BROUK V HLAVĚ (2011) | Georges Feydeau
Jedna z nejslavnějších a světově nejvíce uváděných situačních komedií, která baví diváky v hledišti i herce na jevišti už více než století. Georges Feydau se svým jedinečným šarmem a smyslem pro
vtip a ironii rozehrává příběh o domnělé nevěře pana Champsboisy
v hotelu U galantní kočičky. Do překvapivých peripetií, které jsou
způsobeny záměnou osob postupně zapadají všechny postavy hry,
aby přes mnohá nedorozumění, omyly a převleky nakonec dospěly
ke šťastnému konci. V hlavní dvojroli uvidíte Romana Štabrňáka.
Režie Milan Schejbal.
• DÁMA S KAMÉLIEMI (2012) | René de Ceccatty
Velký romantický tragický příběh Alexandra Dumase inspiroval
v dějinách umění mnohé autory. Slavná Verdiho opera La Traviata
je toho nejlepším příkladem. Příběh kurtizány, která poznala pravou lásku, ale kvůli pokrytecké morálce společnosti i vinou svého
podlomeného zdraví ji nemohla naplno prožít, byl nejnověji dramatizován ve Francii. Hrají S. Laurinová, H. Karochová, K. Fixová,
P. Duspivová, J. Vojta, L. Král, J. Someš, L. Typlt, Č. Gebouský, P. Florián, Š. Knápek. Česká premiéra. Režie Milan Schejbal.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 12
E
• VÁLKA ROSEOVÝCH
• RANDE S DUCHEM
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
• GAZDINA ROBA
• KUTLOCH aneb I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
| Kristof Magnusson
Studio DVA
Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to
je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených vládců
vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum.
Schází se zde každou sobotu čtyři stateční muži schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim
uhájit tento ostrůvek svobody? Hraje Bob Klepl, Kryštof Hádek /Václav Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha, Filip Blažek/Roman Štabrňák.
Režie Jan Jirků.
• JEŠTĚRKA NA SLUNCI | John Murrell
Divadlo v Řeznické
Komorní komediálně laděná hra kanadského dramatika Johna
Murrella zachycuje dny na sklonku života herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného muže
- oddaného tajemníka - Georgea Pitoua. Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné Bernhardtové s Pitouem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled
na svět přelomu 19. a 20. století, ale především do osamělé duše
velké osobnosti světového divadla. Hrají Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský. Režie Jana Kališová.
Doprava (330 Kč) zahrnuta v ceně předplatného.
Linka č. 1 Zalužany, Kozárovice, Bukovany, Chraštice, Zbenice, Pečice,
Pečičky, Bohostice
Linka č. 2 Voznice, Dobříš, Budínek, Rybníky, Svaté Pole, Daleké Dušníky,
Ouběnice, Ostrov, Višňová, Drásov
Linka č. 3 Jince, Čenkov, Hluboš, Dominikální Paseky, Bratkovice, Sádek,
Drahlín, Obecnice, Lhota u Příbramě
Cena: přízemí: 1 327 Kč | balkon: 1 123 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 13
F
• VÁLKA ROSEOVÝCH
• RANDE S DUCHEM
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
• GAZDINA ROBA
• VZPOMÍNKY ZŮSTANOU | Bernard Slade
Divadlo Ungelt
Milostný příběh i strhující rodinné drama. Zlata Adamovská a Lucie
Štěpánková/Jana Stryková jako matka a dcera. Petr Štěpánek a Vilém
Udatný/Pavel Kikinčuk v mužských rolích jímavého příběhu.
Režie Viktor Polesný.
• TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH | Ray a Michael Coony
Divadelní společnost Háta
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou
pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici
z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“. Hraje Martin Zounar, Pavel
Nečas/ Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Jana Birgusová/ Hana Kusnjerová, Petr Pospíchal/ Marcel Vašinka, Petr
Gelnar/ Lukáš Pečenka, Ivana Andrlová/ Vlasta Žehrová/ Olina Želenská, Lucie Svobodová/Jana Zenáhlíková. Režie Lumír Olšovský.
Doprava (330 Kč) zahrnuta v ceně předplatného.
Linka č. 1 Vysoká u Příbramě, Třebsko, Strýčkovy, Modřovice, Chrást,
Tochovice, Kamenná, Milín, Slivice, Lešetice
Linka č. 2 Nový Knín, Mokrovraty, Stará Huť
Linka č. 3 Mirotice, Čimelice, Krsice, Mirovice, Počáply, Březnice, Přední Poříčí,
Pňovice, Rožmitál pod Tř., Vranovice, Bohutín, Vysoká Pec
Cena: přízemí: 1 302 Kč | balkon: 1 098 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 14
D
ětské
• MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
| Hana Lamková
DAP – divadelní agentura Praha
Matylda je kachna domácí, která žije se svým sousedem psem Barykem a ostatními zvířaty na venkovském dvorku. Určitě se budete
smát Matyldiným nápadům, budete napnutí, zda nezpůsobí víc
škody než užitku a navíc se potěšíte hezkými písničkami. Pohádka
pro děti od 4 let.
• O PRAČLOVÍČKOVI | Vladislav Kracík
Divadlo TRAMTARIE Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění
o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit,
k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že
ve dvou jde všechno líp.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 15
• NA KOUZELNÉM
PALOUČKU
Loutkoherecká skupina
LOUDADLO spolupracující
s ČT Praha
Těší se na vás tančící slunečnice,
kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný "šoumen" myšák Kiko,
který se vám rád předvede v plné
parádě! Podíváte se také na pohádkové rybičky a proletíme se
s papírovými draky široko-daleko.
Hosté pořadu JŮ a HELE.
Pro děti od 4 let.
• JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD | Libor Jeník,
Radovan Snítil
Divadelní společnost Julie Jurištové
Honzu není třeba dlouze představovat, zná ho skoro každý. A taky
není divu, když ušel takový lán cesty. Lecčemu se přiučil a poznal
mnoho nového. Tentokrát jej vítr zavál až do královského města,
kde se budou jiní učit od něj. Podaří se Honzovi dostat až na královský hrad? Nebo království zůstane na pospas chamtivému rádci
a všichni půjdou po žebrotě?
• ČERT A KÁČA | Božena Němcová
Umělecká agentura Svobodová
Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové o hubaté Káče,
zlé kněžně, hodném ovčáku, děsivém Luciferovi a jeho rádci Rarachovi. Pohádka s písněmi a čertovským humorem je vhodná pro
děti od 5 let.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 16
• TRAMPOTY BROUKA PYTLÍKA | Ondřej Sekora
Divadlo Lampion
Vy neznáte Pytlíka? – Kamaráda Ferdy Mravence? To je přeci ten,
co všechno ví a všechno zná, protože se narodil v kině. A navíc: ničeho se nebojí! Přesvědčit se o tom můžete v příhodách, které jsme
pro vás vybrali. S Pytlíkem uvidíte, jak se kobylky učí skákat, podíváte se do včelího úlu, budete pískat závod pavoučatům, pochopíte,
podle jakých plánů staví domečky tesaříci a dozvíte se, proč je důležité ochranné zbarvení.
• POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
Divadlo Ludvík
Děti se spolu s námi ocitnou na jednom malém nádraží v městečku
jménem Planá. Na tomto úplně obyčejném vlakovém nádraží, které
spravuje přednosta stanice Bedřich Růžička, se dějí naprosto záhadné věci, začalo zde totiž strašit. A tak se Plané začalo říkat, Strašidelná Planá, a lidé se nádraží začali vyhýbat. Podaří se přednostovi stanice společně s dětmi strašidlo vyhnat? Nebo bude muset
zavolat na pomoc svou sestru Blaženu Růžičkovou? A co je to vlastně za strašidlo? To všechno se dozvíte v naší pohádce plné písniček,
strašení a kouzel. Ale nemusíte se bát, děti si neužijí jen strašení,
ale hlavně spoustu legrace...
• KINO
titul bude upřesněn
PŘEDSTAVENÍ VŽDY V NEDĚLI V 15 HODIN
Cena: 1 dítě + 1 doprovod – 678 Kč
1 předplatitel samostatně – 453 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 17
N
ěco navíc
• MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD | Geraldine Aron FDA Praha
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali
sami. Eliška Balzerová sama na jevišti ve všech osmnácti rolích.
Režie Jana Kališová.
• KDO JE TADY ŘEDITEL? | Lars von Trier
Švandovo divadlo
Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými
kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Hraje Jaroslav Šmíd,
Martina Krátká, Kristýna Frejová, Kamil Halbich, Klára Cibulková,
Tomáš Pavelka, Robert Jašków, David Punčochář, Michal Dlouhý.,
Alexej Pyško/Dušan Sitek, Petra Jungmanová, Šárka Urbanovská
/Blanka Popková. Režie Daniel Hrbek.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 18
• SOUDNÉ SESTRY | Terry Pratchett - Stephen Briggs
Divadlo V Dlouhé
Na Zeměploše, která je placatá a putuje vesmírem na zádech obrovské želvy, se najednou dějí nepředstavitelné věci. Kdo stojí mezi
královstvím a zkázou? Soudné sestry jsou vtipnou a svéráznou variací na Macbetha i jiné shakespearovské příběhy. Setkáte se tu
s mnoha postavami tohoto temného dramatu: s vévodou a vévodkyní, kteří usilují (zprvu úspěšně) o trůn, s celým vévodovým dvorem včetně šaška a ducha zavražděného krále, s hereckou trupou,
ale zejména se třemi čarodějkami, kterým se nakonec podaří vrátit
královskou korunu na tu správnou hlavu... Ale nebyl by to Terry
Pratchett, aby se v příběhu neobjevily nové okolnosti, situace, se
kterými Shakespeare nepočítal; a nakonec i překvapivé rozuzlení.
Hrají Naďa Vicenová, Jaroslava Pokorná, Klára Sedláčková-Oltová,
Tomáš Turek, Ilona Svobodová, Miroslav Táborský, Jiří Wohanka,
Vlastimil Zavřel, Miroslav Hanuš, Peter Varga, Martin Matejka,
Čeněk Koliáš, Miloslav König, Zuzana Kolomazníková, Pavel Lipták,
Roman Korda. Režie Hana Burešová.
• POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN | John Patrick
Divadlo Palace Theatre
Duchařská komedie, ve které se střetává náš svět se světem zemřelých – aneb varování pro všechny, kteří se těší, že je po smrti
čeká klidný život... Hrají Jiří Langmajer, Máša Málková, Petr Křiváček, Martina Hudečková, Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, David
Suchařípa. Režie Petr Hruška.
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 19
• EDITH A MARLENE | Éva Pataki
Divadlo Pod Palmovkou
Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf
a Marlene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, staví do
kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu - na jedné straně
chladnou, ukázněnou profesionalitu Marlene Dietrich, na straně
druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. Hrají Hana Seidlová, Renata Drössler j.h., Eva Kodešová j.h., Karel Vlček, René Přibil,
Ondřej Kavan, Radek Zima, Jiří Havel, Jan Konečný/ Otto Rošetzký,
Aleš Alinče, Kateřina Macháčková, Drahomíra Syrová. Režie Pavel
Pecháček.
• NATĚRAČ | Donald Churchill
Divadlo Kalich
Vypráví příběh natěrače Waltera, který je souhrou pikantních okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, za což je také náležitě
odměněn... Inscenace Natěrače je „nesmrtelná" zejména díky skvělému klaunství jejích hereckých protagonistů. Každé představení
je jiné, diváci, ale i herci si mohou být jisti jen jediným - možné je
úplně všechno! Hraje Pavel Zedníček, Jana Paulová a Zuzana Mixová. Režie Ladislav Vymětal.
Cena: přízemí: 1 506 Kč | balkon: 1 302 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 20
S
• VÁLKA ROSEOVÝCH
• RANDE S DUCHEM
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
• GAZDINA ROBA
• NÁVŠTĚVY U PANA GREENA | Jeef Baron
Umělecká agentura Svobodová
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by
se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich život. Rozdělují je
dvě generace a co začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí
ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance.
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy
a odhalují se tajemství. Hraje Stanislav Zindulka a Matěj Hádek.
Režie Vladimír Michálek.
• VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU | Neil Simon
Divadelní agentura Jana Šulcová
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich problémy je svedly dohromady. Na takové zápletce vlastně není nic
směšného. Omyl. Humor a nadsázka s jakou dámy řeší své problémy, vede ke komickým situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné manželky trápily někde o samotě založí spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém každá hraje tutéž iritující roli, díky níž
dovedla předtím manžela málem k šílenství. Hraje Jana Šulcová,
Veronika Jeníková, Vendula Křížová, Dana Batulková/Kateřina
Seidlová, Marcel Vašinka/Libor Hruška, Ernesto Čekan/Čestmír
Gebouský. Režie Viktor Pavlović.
PŘEDSTAVENÍ VŽDY OD 16 HODIN.
Cena: přízemí: 580 Kč | balkon: 512 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 21
A
• VÁLKA ROSEOVÝCH
• RANDE S DUCHEM
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
• GAZDINA ROBA
Cena: přízemí: 512 Kč | balkon: 376 Kč
G
enerálky
• VÁLKA ROSEOVÝCH
• RANDE S DUCHEM
• ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
• GAZDINA ROBA
PŘEDSTAVENÍ VŽDY OD 10 HODIN.
Cena: přízemí: 172 Kč | balkon: 172 Kč
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 22
Divadlo
A. Dvořáka Příbram
NABÍZÍ
• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
• KONCERTY
• PLESY
• FILMOVÉ PRODUKCE, PREZENTACE
A PŘEDNÁŠKY
• PRONÁJMY PROSTOR (DIVADELNÍ SÁLY,
KINO, ESTRÁDNÍ A PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL)
• FIREMNÍ AKCE, KONGRESY
• CATERINGOVÉ SLUŽBY
• VÝLEP PLAKÁTŮ
• AUTODOPRAVU
• REKLAMNÍ PLOCHY
Kontakt :
[email protected]
tel. 326 531 251
www.divadlopribram.eu
KULTURA PRO VŠECHNY
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 23
prdpl2013_Sestava 1 22.10.2012 20:18 Stránka 24

Podobné dokumenty

Divadlo Antonína Dvořáka - program březen

Divadlo Antonína Dvořáka - program březen ohroženy… Asistentka Arlene se marně snaží probudit Rose z nečinnosti. To se daří jedině Walshovi, přestože je už pár let na onom světě. Rose s ním, vlastně s jeho duchem, dokáže komunikovat a jako...

Více