Logomanual CET 2014 - Czech Equestrian Team

Komentáře

Transkript

Logomanual CET 2014 - Czech Equestrian Team
Manuál značky Czech Equestrian Team
Základní provedení
Barevné pozitivní
provedení
Barevné negativní
provedení
Jednobarevné negativní
provedení
Tato tvarová varianta je výchozí pro
všechny aplikace značky. Dané poměry
velikosti a kompozice prvků značky jsou
závazné a není dovoleno je měnit. Není
dovoleno vytvářet jiná barevná provedení.
Barevné negativní provedení se používá
pro takové aplikace značky, kde barevné
pozitivní provedení není na daném pozadí
dostatečně čitelné.
Používá se v těch případech, kdy technologie
umožnuje pouze jednu barvu a barva pozadí
je tmavší než barva potisku.
Jednobarevné provedení
Používá se v těch případech, kdy technologie umožnuje pouze jednu barvu a barva pozadí je světlejší než barva potisku.
Minimální velikost značky
Ochranná zóna značky
Značka v materiálu
Minimální velikost určuje velikost značky
zaručující její bezchybnou reprodukci
tiskovými technikami.
je minimální velikost plochy
v bezprostřední blízkosti značky, do které
nesmí zasahovat text, jiné logo ani další
grafické prvky.
V případě aplikace značky do materiálu
ražbou, gravírováním, leptáním apod. jsou
všechny části značky zahloubené nebo
vyvýšené v jedné rovině.
X
X
X
20 mm
120 px
X
X
Manuál značky Czech Equestrian Team (verze 1.0) Design © Martin Vácha /Studio Najbrt/ 2013 Kontakt [email protected]/2
Použití na podkladové ploše
Uvedené kombinace barevných provedení značky na pozadí v základních a doplňkových barvách produktu jsou závazné. Zobrazené
příklady ilustrují následující pravidlo: pokud je barevné pozadí opticky světlejší než 40 % černé, používá se barevné pozitivní provedení
značky. Na podkladech střední sytosti se používá jednobarevné negativní provedení a na tmavých podkladech se používá barevné negativní
provedení. Je vhodné pozadí vždy zesvětlit nebo ztmavit tak, aby bylo možné ve větší míře používat barevné pozitivní nebo barevné
negativní provedení značky.
Základní barvy
CET modrá
CET bronzová
PANTONE® 2748 C/U
PANTONE Metallic® 876 C/U
CMYK C100 M98 Y0 K0
PANTONE® 4645 C/U
RGB R50 G45 B129
CMYK C11 M46 Y64 K30
HTML 001871
RGB R175 G121 B79
RAL 5002
HTML AD7C59
Samolepící fólie lesklá Avery 792
RAL 8023
Samolepící fólie lesklá Avery 728-01
Archer Equestrian
Základním písmem produktu je Archer
Equestrian. Písmo je jedním ze základních
prostředků tvorby jednotného vizuálního
stylu produktu a mělo by být užíváno
ve všech aplikacích.
ABCDĚFGHIJKLMN
ÓPQRSTŮVWXYZ
ábcděfghijklmnopqřstůvwxýz
1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]<>“„!?*
Manuál značky Czech Equestrian Team (verze 1.0) Design © Martin Vácha /Studio Najbrt/ 2013 Kontakt [email protected]/2

Podobné dokumenty

PR1F_KD_mapa 1.PP

PR1F_KD_mapa 1.PP FINEP CZ a. s., Lannův palác, Havlíčkova 1, 110 00 - Praha 1 Tel: 800 500 506, [email protected], www.finep.cz

Více

Acer TravelMate P253-E Black značky Acer - 8F541

Acer TravelMate P253-E Black značky Acer - 8F541 Reproduktory 2 a Grafická DDR3 výstup 500 35 1x LED HD HDMI 8 W Virtualizace Intel 1x ve Optická podsvícením 768 mikrofon Rozlišení CrystalEye slotech 1366 3x DVD±RW 802.11b/g/n karta GHz GB audio d...

Více

43.7 kB

43.7 kB "Vyhláška stanovuje závazné části Územního plánu města Brna schváleného Zastupitelstvem města Brna na XLII. zasedání ve dnech 1.-3. 11. 1994 (dále jen ÚPmB) a jejich změny a doplňky schválené

Více

Dodatek č 10 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Dodatek č 10 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. projednání, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy: V Hradci Králové dne

Více

Miliónový krok za krokem

Miliónový krok za krokem Na začátku jsem chvíli váhal, zda napřed předělat bankovku na 4000 Kč nebo ji nejprve nafotit, a pak předělat. Zvítězila jednodušší varianta: napřed jsem část bankovky naskenoval, předělal na 4000 ...

Více