SK 2014 - nabídka inzerce CES

Komentáře

Transkript

SK 2014 - nabídka inzerce CES
A
H
A
R
P
Y
H
I
N
K
SVĚT 8. 5.
2014
ARSKO
Čestný host: MAĎ
DOB MÁ KNIHA?
Témata: KOLIK PO
& SCI-FI
HEM II. – FANTASY
EC
D
ÍM
N
D
JE
E
ČTEM
ÁN
HISTORICKÝ ROM
15.–1
ival
ární fest
r
e
t
li
a
h
r
t
le
e
v
í
n
rodní kniž
20 meziná
E
C
R
E
Z
N
I
A
K
D
Í
B
NA
H
C
E
L
Á
I
R
E
T
A
M
H
V PROPAGAČNÍC
4
1
0
2
A
H
A
R
P
Y
H
I
KN
T
Ě
V
S
U
H
R
T
E
L
E
V
knižního
íku mezinárodního
čn
ro
.
Vážení přátelé,
20
ly
iá
er
at
e možnost
m propagační m
a zároveň nabízím
14
20
A
H
A
PR
představujeme vá
Y
KNIH
.
ho festivalu SVĚT
átým rokem stejné
lik
ko
ně
již
í
veletrhu a literární
aj
áv
st
ráci.
my. Ceny inzerce zů
případnou spolup
fir
na
ší
se
va
e
ce
m
ší
ta
tě
en
a
ez
e
pr
lší informac
i či poskytnout da
oc
m
po
m
vá
ni
ve
Jsme připra
!
Ceny se nezvyšují
stavovatele!
y
v
ro
p
y
v
e
sl
é
n
z
Výra
Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 3
120 00 Praha 2
[email protected]
ary Festival
JED
UE
.
.–7:00 p.m
| 9:30 a.m
.
| 9:30–19:00 | 9:30 a.m.–4:00 p.m
16.–18. 5.
–16:00
19. 5. | 9:30
ket
kázka na dvě
Platí jako pou
é
za cenu jedn
vstupenky
v Dlouhé.
do Divadla
včetně 21% DPH
including 21% VAT
Vstupenku uschovejte pro případnou kontrolu.
Please retain ticket for inspection.
CE
VSTUPEN
ku na veletrhu
BONUS KE
ní v INFO stán
koncert
Po předlože vstup na open air
ý
od 17.00,
získáte voln ách , sobota 18. 5.
Básníci v not a Holešovice.
zena!
Prah
Kapacita ome
Výstaviště
pořadatel / organizer
SČKN a Svět knihy, s.r.o.
Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 3, Praha 2,
IČO 25603990, DIČ CZ25603990
100 Kč
UMÍSTĚNÍ LOGA NA VSTUPENCE
I
rozměr vstupenky: 175 x 75 mm
I náklad: 300.000 ks (záložky), 50.000 ks (vstupenky)
OBSAH
I záložky jsou tradičním materiálem, který ve velkém nákladu upozorňuje širokou veřejnost
na blížící se veletrh, čtenáři mohou soutěžit a získat zdarma vstupenky na akci (součástí je
soutěžní otázka)
I umístění vašeho loga s číslem stánku na záložkách
I umístění vašeho loga s číslem stánku na vstupenkách, případně inzerce na jejich zadní straně
CÍLOVÁ SKUPINA
I široká veřejnost, návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost
DISTRIBUCE
I záložky – distribuovány do knihkupectví, knihoven a dalších kulturních institucí po celé ČR
dva měsíce před veletrhem; část nákladu zdarma k dispozici inzerentovi (dle dohody), který
má na záložce uvedeno i číslo svého stánku
Fair and Liter
th
ional Book
19 Internat on Grounds
ibiti
Prague Exh
one-day tic
100 Kč
UZÁVĚRKA: 31. 1. 2014
BEZ SLEVY, CENY JSOU KONEČNÉ
festival
PRAG
OK WORLD
Y PRAHA BO
čestný host
SVĚT KNIH
KO
SLOVENS
VSTUPENKA
open
otevřeno |
NODENNÍ
ární
veletrh a liter
odní knižní
19. mezinár a Holešovice
Prah
Výstaviště
PRAHA 2013
SVĚT KNIHY
í vstupenka
jednodenn
E 2013
RLD PRAGU
BOOK WO
et
one-day tick
VSTUPENKY, ZÁLOŽKY
LOGO
KAMPAŇ NA PODPORU ČETBY KNIH
UKÁZKA INZERCE NA ZADNÍ STRANĚ VSTUPENKY
UMÍSTĚNÍ LOGA NA ZÁLOŽCE
TECHNICKÉ PARAMETRY
I
I
I
pdf (tiskové rozlišení, pasovky, ořezové značky, barvy ve cmyku, text převeden do křivek!)
eps – illustrátor (barvy ve cmyku, text převeden do křivek)
jako obrázek tif, jpg nebo eps v rozlišení 300 dpi (eps vždy zazipovat)
umístění
rozměr (mm)
vstupenky
náklad 50.000 ks
vstupenky
inzerce na zadní straně
záložky
náklad 300.000 ks
cena
20 x 30
10.000 Kč
pouze pro vystavovatele
175 x 75
35.000 Kč
20 x 10
7.000 Kč
pouze pro vystavovatele
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.
KATALOG DOPROVODNÝCH
PROGRAMŮ
UZÁVĚRKA: 28. 2. 2014
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%
I
uvedení pořadu – 200 znaků vč. mezer – je zdarma, každých dalších započatých
10 znaků vč. mezer – 100 Kč
I formát: 148 × 210 mm
I náklad: 25.000 ks
I kvalitní tisková podoba, celobarevný
OBSAH
I propagace programů pořádaných vystavovateli i nevystavujícími firmami v rámci
veletrhu Svět knihy Praha
I kompletní chronologicky uspořádaný program literárního festivalu včetně
medailonů zúčastněných zahraničních autorů a rejstříku „Kdo je kdy“
I nabídka tematicky strukturovaných pořadů věnovaných hlavním programovým
blokům literárního festivalu
I součástí je anglická příloha s mezinárodními pořady
CÍLOVÁ SKUPINA
I návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční široká veřejnost, novináři, studenti
DISTRIBUCE
I dva týdny před začátkem veletrhu do knihkupectví, knihoven, kulturních center
a na další místa
I v průběhu veletrhu poskytován návštěvníkům zdarma ke vstupenkám, k dispozici
na Info stánku a v tiskovém středisku
I on-line verze na www.svetknihy.cz a www.bookworld.cz
TECHNICKÉ PARAMETRY
U inzerátů na spad přidávejte u všech stran 5 mm, inzeráty do zrcadla jsou
bez spadů a v tenkém linkovém rámečku.
I pdf (tiskové rozlišení, pasovky, ořezové značky, barvy ve cmyku, text
převeden do křivek!)
I eps – illustrátor (barvy ve cmyku, text převeden do křivek)
I jako obrázek tif, jpg nebo eps v rozlišení 300 dpi (eps vždy zazipovat)
I texty ve formátu Word
I u inzerátu ponechávejte bezpečnou zónu 10 mm (tj. texty a jiné prvky musí
být odsazeny minimálně 10 mm od kraje, aby nedošlo k jejich zalepení do hřbetu)
UKÁZKA INZERCE
díl stránky
specifikace
rozměry (mm)
1/1
na spad
148 x 210 (+ 5 ořez)
1/2
na zrcadlo (na výšku)
1/2
cena/barva
19.500 Kč
60 x 183
11.300 Kč
zrcadlo (na šířku)
124 x 89
11.300 Kč
2. strana
na spad
148 x 210 (+ 5 ořez)
25.800 Kč
3. strana
na spad
148 x 210 (+ 5 ořez)
25.800 Kč
4. strana
na spad
148 x 210 (+ 5 ořez)
obsazeno
obálka
vkládaná inzerce
1 Kč á 1 ks
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.
KATALOG VYSTAVOVATELŮ
UZÁVĚRKA: 28. 2. 2014
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%
I
formát: 120 × 195 mm
náklad: 1.500 ks (část nákladu na CD)
I kvalitní tisková podoba, kombinace černobílých a barevných stran
OBSAH
I adresář vystavujících firem a profesních organizací či firem, jejichž podnikání
souvisí s nomenklaturou veletrhu – ucelený přehled zástupců knižního trhu
I bilingvální (česko-anglická) verze – vyhledávaný informační materiál v rámci účastí
České republiky na zahraničních veletrzích
CÍLOVÁ SKUPINA
I návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost, zájemci z řad široké
veřejnosti
DISTRIBUCE
I na veletrhu Svět knihy Praha a dalších akcích pořádaných společností
Svět knihy, s.r.o. a Svazem českých knihkupců a nakladatelů, on-line verze
na www.svetknihy.cz
I
UKÁZKA INZERCE 1/1
TECHNICKÉ PARAMETRY
INZERÁT
Vhodným podkladem je pdf (tiskové rozlišení, pasovaky, ořezové značky, barvy
ve cmyku, text převeden do křivek!); eps – illustrátor (barvy ve cmyku, text převeden
do křivek); jako obrázek tif, jpg nebo eps v rozlišení 300 dpi (eps vždy zazipovat).
Formát katalogu po ořezu je 120 x 195 mm.
U inzerátů na plný formát je třeba přidat 5 mm na ořez.
LOGO
CB logotypy v křivkové podobě (*.ai, *.eps, *.cdr, *.pdf). Nezahrnuté v textových
dokumentech Microsoft Word. Není-li možné zajistit požadovaný formát, lze
akceptovat bitmapové podklady ve formátech (*.tif, *.eps, *. psd, *.jpg v nejvyšší
kvalitě, rozlišení pro tisk 300 dpi).
DOPLŇKOVÝ TEXT:
Bude uveřejněn v seznamu vystavovatelů za adresou firmy, do 70 zn. zdarma,
každý započatý řádek (á 70 zn.) 200 Kč – max. 5 řádek, cena zahrnuje překlad
do anglického jazyka. Platnými znaky se rozumí i mezery mezi slovy a dělící
znaménka ve větě. Obsazeným řádkem se rozumí každý započatý řádek textu.
I
díl stránky
specifikace
rozměry (mm)
cena/čb
cena/barva
1/1
na spad (na výšku)
120 x 195 (+ 5 ořez)
8.400 Kč
10.400 Kč
1/2
zrcadlo (na šířku)
4.520 Kč
7.800 Kč
98 x 76
obálka
2. strana
na spad (na výšku)
120 x 195 (+ 5 ořez)
17.500 Kč
3. strana
na spad (na výšku)
120 x 195 (+ 5 ořez)
15.600 Kč
4. strana
na spad (na výšku)
120 x 195 (+ 5 ořez)
obsazeno
vkládaná inzerce
19.500 Kč
u inzerátu ponechávejte bezpečnou zónu 10 mm (tj. texty a jiné prvky musí
být odsazeny minimálně 10 mm od kraje, aby nedošlo k jejich zalepení do hřbetu)
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.
PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
DISTRIBUCE REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ
UZÁVĚRKA: 31. 3. 2014
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%
OBSAH
I prostor pro reklamu upozorňující na Vámi nabízené produkty i Vaši firmu
I umístění reklamních panelů a stojek na dohodnutých místech (s možností zajištění výroby grafiky)
I distribuci letáků na pokladnách, ve foyer u hlavního vstupu, před oběma křídly Průmyslového paláce
či cílený roznos na jednotlivé stánky
CÍLOVÁ SKUPINA
I návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost, široká veřejnost
DISTRIBUCE
I umístění na exponovaném místě ve foyer, v místech tiskového a informačního střediska (stojany)
REKLAMNÍ PANEL
umístění
druh reklamy
reklamní panel, umístění dle dohody
zapůjčení a umístění panelu (100 x 250 cm)
cena nezahrnuje grafiku!
REKLAMNÍ ROLL-UP
cena
6.400 Kč
2.000 Kč / den
5.500 Kč
reklamní stojka (roll-up)
umístění dle dohody
vlastní stojka
foyer Průmyslového paláce
distribuce reklamních materiálů
1.500 Kč / den
pokladny
distribuce reklamních materiálů
1.90 Kč / ks
distribuce po stáncích
distribuce reklamních materiálů
1.90 Kč / ks
foyer Průmyslového paláce
reklamní materiály ve stojanech
700 Kč / den / přihrádka
1.500 Kč / den
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.
REKLAMNÍ PROSTOR
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.svetknihy.cz
www.bookworld.cz
BANNER HOME
[468 x 60]
BANNER SK14
[310 x 70]
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%
OBSAH
I propagace firmy i jednotlivých produktů na webových stránkách společnosti
či aktuálního veletržního ročníku
I stránky prezentují veškeré aktivity společnosti Svět knihy, s.r.o. (domovská
stránka – Home) v české a anglické verzi. Na webu naleznete kompletní
informace ke knižnímu veletrhu Svět knihy Praha 2014 (SK14), včetně
on-line přihlášek a celého programu literárního festivalu
I velmi dobrá návštěvnost
CÍLOVÁ SKUPINA
I česká a zahraniční odborná veřejnost, široká veřejnost, zájemci o literární
dění a knižní obor
PROPAGACE
I stránky jsou propagovány ve všech materiálech, v zahraničí anglická verze
www.bookworld.cz, a jsou důležitým informačním zdrojem pro vystavovatele,
návštěvníky i odbornou veřejnost, aplikace pro chytré telefony
TECHNICKÉ PARAMETRY
Banner Home
I formáty: jpg, png, gif, swf
I velikost: do 50 kb
BANNER SK14 [770 x 90]
BANNER
HOME
[250 x 250]
FIREMNÍ LOGO
druh reklamy
specifikace
cena
název titulu, obálka, anotace, odkaz na nakladatele
1 měsíc
500 Kč
pouze textová informace
1 měsíc
250 Kč
Výroba reklamy
druh reklamy
cena dle dohody
reklamní proužek / banner Home / 468 x 60
1 měsíc
9.500 Kč
reklamní proužek / banner Home / 250 x 250
1 měsíc
6.500 Kč
reklamní proužek / banner SK14 / 770 x 90
1 měsíc
9.500 Kč
reklamní proužek / banner SK14 / 310 x 70
1 měsíc
6.500 Kč
firemní logo prolinkované / SK14
1 měsíc
1.500 Kč
Banner SK14
I formáty: jpg, png, gif (statický)
I velikost: do 50 kb
I primární barva banneru nesmí být v odstínech splývajících s podkladem webu,
případně banner musí mít rámeček v černé barvě o minimální šířce 2 px
Upozornění na specifikum mobilních zařízení (mobily, tablety aj.)
Při tvorbě bannerů je třeba počítat s responsivním designem webu, tj. že se banner bude až
do mezní hodnoty mobilního zobrazení zmenšovat s webem. Kreativní zpracování banneru
by tedy mělo fungovat i pro poměrné zobrazení s minimální šířkou pro 166 px pro malý banner
a 506 px pro velký banner.
specifikace
cena
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.
VELETRŽNÍ LISTY
UZÁVĚRKA: 30. 4. 2014
SLEVA PRO VYSTAVOVATELE 30%
I
formát: A3
náklad: 1.500 ks / den
I česko-anglická verze, celobarevné provedení
OBSAH
I informační materiál o aktuálních událostech na veletrhu
I vhodná propagace Vámi připravovaného programu či prezentace nového produktu s aktuální platností
I vycházejí tištěné a elektronické 4 x během akce (čtvrtek, pátek, sobota a neděle společné číslo, v pondělí
závěrečné číslo jen elektronicky)
CÍLOVÁ SKUPINA
I návštěvníci veletrhu, česká a zahraniční odborná veřejnost, novináři, vystavovatelé, široká veřejnost
DISTRIBUCE
I zdarma distribuovány vystavovatelům, volně k dispozici v tiskovém středisku,
na Info stánku, elektronicky rozesílány na adresy z databáze společnosti Svět knihy
I
díl stránky
specifikace (zrcadlo)
rozměry (mm)
1/4
na výšku
133 x 195
9.000 Kč
1/4
na šířku
270 x 95
9.000 Kč
1/8
na výšku
1/8
na šířku
133 x 95
5.200 Kč
1/16
na výšku
64 x 95
3.000 Kč
1/16
na šířku
133 x 45
3.000 Kč
I
vkládaná inzerce
cena za jedno číslo
4.200 Kč
I
64 x 195
cena/číslo
5.200 Kč
TECHNICKÉ PARAMETRY
I
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.
I
pdf (tiskové rozlišení, pasovky, ořezové značky, barvy ve cmyku,
text převeden do křivek!)
eps – illustrátor (barvy ve cmyku, text převeden do křivek)
jako obrázek tif, jpg nebo eps v rozlišení 300 dpi (eps vždy zazipovat)
texty ve formátu Word

Podobné dokumenty