období - farmtec.cz

Komentáře

Transkript

období - farmtec.cz
Výživa vysokoprodučních dojnic v
„okoloporodním“ období:
nová zjištění a trendy
Feeding High Producing Dairy Cows in the
Periparturient Period: New Findings and Trends
Ric Grummer
Department of Dairy Science
University of Wisconsin-Madison
[email protected]
Krmení krav v přípravném
období (“Transition Cows”)
Změny, změny, změny !!!
– hladiny hormonů
– potřeby živin na růst plodu a mléčné žlázy, na
laktaci
– příjmu krmiva
– krmné dávky
– ustájení
Tři fáze okoloporodního období:
Zaprahnutí
Období stání na sucho
4-6 týdnů
Otelení
Přípravné
období
Po otelení
Transition Period 2 týdny
3 týdny
příjem sušiny: jalovice vs krávy
2
1.8
1.6
~30-35% snížení
1.4
1.2
1
-21
-19 -17 -15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Day Relative to Calving
Dny před otelením
Hayirli et al., 2002
14
12
11.6
9.7
10
8
Mcal
NEl/d 6
3.4
2.9
4
3.7
2
0
Heifer
Cow
záchov
+ růst
-60d
-21d
-1d
březost + vemeno
Energetická Balance u
„Transition Cows“
NEl intake
NEl requirement
NEl balance
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
∆EB
0.0
-56
-51
-46
-41
-36
-31
-26
-21
-16
-11
-6
-1
6
11
16
21
-10.0
-20.0
Day Relative to Calv
Dny od otelení
Jak zlepšujete energetickou bilanci?
• zvýšením příjmu krmiva (DMI)
• zvýšením koncentrace energie v KD
Může být zlepšena před
otelením???
Je důležité ji zlepšit před
otelením???
Zvýšení příjmu krmiva?
• Z pokusů vyplývá, že není důležitý co
největší příjem krmiva před porodem.
• Je důležité předcházet velkým výkyvům
(propadům) v příjmu krmiva
Jak předcházet poklesu příjmu
krmiva?
Mějte na paměti!
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepřeplňujte kotce před a po porodu
Vyhněte se nadměrným přesunům krav
Oddělte jalovice od krav – pokud možno
Vyhněte se drastickým změnám KD
Krmte TMR, kterou nelze separovat
Předcházejte tepelnému stresu
Respektujte potřebné místo u žlabu na krávu
Pravidelně čistěte napaječky
Vliv zvýšené koncentrace
energie v KD před otelením
na EB
Zvýšit koncentraci energie v KD
(nevlákninové sacharidy)??
Trial
Grum et al., 1996
Minor et al., 1998
Mashek and Beede, 2000
Keady et al., 2001
Holcomb et al., 2001
Doepel et al., 2001
Rabelo et al., 2003, 05
Douglas et al., 2004
Smith et al., 2005
NFC, % DM
18
28
35
44
35
38
13
28
25
30
24
30
38
45
24
31
34
40
16
14
12
10
8
6
4
2
0
*
18/28
Low NFC
High NFC
*
*
*
*
35/44
13/28
25/30
24/30
Diet NFC, %
38/45
24/31
34/40
Příjem krmiva(DMI) po otelení
Low NFC
High NFC
25
20
15
10
5
0
18/28
13/28
25/30
24/30
38/45
Diet NFC, %
24/31
34/40
Dojivost
Low NFC
High NFC
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
18/28
35/38
13/28
25/30
24/30
Diet NFC, %
38/45
24/31
34/40
Jak krmit v období stání na
sucho????
Drackley a Janovick-Guretzky
(2007)
•
•
•
•
Relativně nízkoenergetická KD
1.30-1.39 Mcal NEl/kg DM
Krmení Ad libidum
Respektujte potřebu energie (nepřekrmovat ani
nedokrmovat)
• Objemná KD, doporučuje se pšeničná sláma
• “Tuto KD označujeme jako Goldilocks - nechceme
aby krávy žraly moc nebo málo, ale spíše vhodné
množství k pokrytí potřeby”
KD v době stání na sucho
• nízká energie
–
–
–
–
Vojtěšková senáž-42%
Kukuřičná siláž -21%
Pšeničná sláma -26%
Jádro -11%
– NEl-1.30 Mcal/kg DM
– NDF-46.5%
• střední energie
–
–
–
–
Vojtěšková senáž-26%
Kukuřičná siláž -14%
Pšeničná sláma -26%
Jádro - 34%
– NEl-1.59 Mcal/kg DM
– NDF-38.1%
Prepartum BCS
Milk, kg/d
Fat, %
Liver TG, %
NEFA, µEq/L
BHBA, mg/dL
Health disorders
Dann et al., 2006
1.30 Mcal 1.59 Mcal 1.59 Mcal
NEl/kg ad NEl/kg ad
NEl/kg
libitum
libitum
restricted
3.04
3.16
2.94
39.4
36.9
37.0
3.59
3.77
3.58
2.5
2.6
1.4
786
792
627
8.1
9.0
6.6
29
51
37
Tělesná kondice před otelením (P = 0.003); jaterní TG (P = 0.14);
BHBA (P = 0.03);
Nedostatečné počty zvířat pro statistickou významnost vlivu poruch zdraví.
Silva-del Rio et al. (2007)
• Krmení suchostojných krav s dvojčaty?
• Dvojčata mají negativní vliv na krávu
• Potřeba energie je u březích krav s
dvojčaty vyšší o 50-70%
• Navzdory větší potřebě E, krávy s
dvojčaty přijímají spíše o 8 - 10% méně
• Krávy s dvojčaty mají březost kratší o 3
až 10 dnů a tudíž stráví v přípravné
skupině kratší dobu
Hypotéza
Krmení tranzitní KD kravám s dvojčaty je
vhodné na rozdíl od krav s jedním plodem
Typ březosti (PT)
- jedno tele (S)
- dvojčata (T)
Výživa v době stání na sucho (D)
- tranzitní KD 3 týdny (3W)
- tranzitní KD 8 týdnů (8W)
3W
-90
-60
-21
0
+105
8W
-90
-60
0
Dny od otelení
• Suchostojná KD
– 55% vojtěšková senáž
– 39% pšeničná sláma
– 7% jádro
– NEl-1.32 Mcal/kg DM
(NEl-1.30 Mcal/kg DM)
– NDF-46.5%
(NDF-54.4%)
•
+105
Tranzitní KD
–
–
–
–
25% vojtěšková senáž
35% kukuřičná siláž
20% pšeničná sláma
20% jádro
– NEl- 1.54 Mcal/kg DM
(NEl- 1.59 Mcal/kg DM)
– NDF-42.4%
(NDF-38.1%)
Energie v krmné dávce pro
suchostojné krávy
Prepart BCS
Milk, kg/d
Fat, %
Liver TG, %
NEFA, µEq/L
BHBA, mg/dL
Health
disorders/cow
1.32 Mcal
NEl/kg
3.25
43.3
3.65
3.6
393
6.4
2.4
1.54 Mcal
NEl/kg
3.25
48.5
3.62
3.2
461
7.8
2.3
Milk, P = 0.04; NEFA, P = 0.06; BHBA, P = 0.07;
insufficient animals for statistical analysis of
health disorders.
Závěry
• Zdá se, že lze ospravedlnit zvýšení koncentrace
NFC v přípravné KD
• Zvýšení NFC zvýší příjem krmiva.
• Zvýšení příjmu krmiva před porodem nemá
jednoznačný efekt v období po otelení
• Zvýšení příjmu krmiva není samo o sobě špatné,
ale může být doprovázeno velkým propadem
příjmu kolem porodu.
• V přípravném období (close-up) mohou být
krmeny rozličné KD.
Otázky???
• Je předčasné dělat zvláštní doporučení týkající se
krmení v přípravném období? Existuje flexibilita?
• Různý obsah NFC v KD způsobuje malé změny
obsahu metabolitů v krvi a jaterního TG. Dá se ale
využít k předpovědi zdravotního stavu a užitkovosti?
• Měli by se výzkumníci více věnovat výživě před
porodem namísto výživě v rozdoji (během 3 týdnů
postpartum)?
Protein
Protein
• Sporné téma
• Někteří výživáři doporučují 15-16% CP
v přípravném období(pro „transition
cows“)
• 1989 NRC doporučuje 12% CP pro
přípravné období
• ????????
25
20
15
10
5
Cow
Heifer
0
-21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7
-5 -3
Day Relative to Calving
-1
Proč právě nekrmit kolem 16%
CP a omezit riziko??
• 4 studie ukazují snížení příjmu krmiva po otelení
pokud je CP zvýšen nad 12%.
• Kapacita detoxikace amoniaku se u dojnic
pravděpodobně před porodem snižuje
• Je zájem omezit překrmování domácích zvířat
dusíkem.
Doporučení k CP:
• 12% CP je pravděpodobně vhodné
pro krávy před otelením
• 14% CP může být opodstatněné u
jalovic
• Smíšené skupině krav a jalovic by
mělo být krmeno 14% CP
Minerální látky
/Aniontové soli
Minerální látky
•
•
•
•
•
Mg:
Ca:
P:
K:
DCAD:
≥ 0.4% DM (Sušiny)
0.5 až 1.0% DM
0.3 až 0.4% of DM
Co nejméně!
Co nejméně!
Aniontové soli
• Draslík je nejméně stabilní kation;
• Prvním krokem k prevenci mléčné
horečky je omezit draslík v KD!
DCAD
• časté výpočty :
− (Na + K) - (Cl + S)
™ Cíl
je -50 to -150 mEq/kg Sušiny
− (.15Ca + .15Mg + Na + K) - (Cl + .2 S + .3P)
™ Cíl
je +200 to +300 mEq/kg Sušiny
− DCAD, mEq/kg DM=
(%Na*435.0 + %K*255.7) - (%Cl*282.1 +%S*623.8)
Aniontové soli
• Zkrmování aniontových solí snižuje pH
krve; Krávy mobilizují Ca z kostí jako
součást mechanizmu neutralizace krve.
• Vliv aniontů na absorpci Ca ve střevech
není dostatečně znám.
• Zkrmování anionů působí proti
alkalizační funkci K a Na (kationů).
Chlór je nejefektivnější anion
Anion Source
HCl
CaCl2
NH4Cl
H2SO4
CaSO4
MgSO4
S (elemental)
2 equivalents/day
Urinary pH
6.2
7.1
7.0
7.5
7.6
7.9
8.2
Goff and Horst, 1997
Aniontové soli
• 3 Eq anionů/den sníží DCAD -250 mEq/kg a
je horní dávkou (použitím jednoduché
rovnice; předpokládaný příjem 11 kg sušiny)
• pH moči neklesne, pokud DCAD je <0
– 1.0% K se rovná kolem +100 mEq/kg
– 1.5% K se rovná kolem +250 mEq/kg
– 2.0% K se rovná kolem +375 mEq/kg
• Pokud je v KD více jak 1.5% K, je potřeba
upravit KD
Aniontové soli – jeden přístup
•
•
•
•
•
•
K = co nejméně
Mg ≥ 0.4% (MgSO4 or MgCl2)
S ≤ 0.4%
P = 0.3 to 0.4%
Ca < 1.0%
Zvýšení chlóru podle potřeby sražení pH
moči na 6 až 6.5
• maximálně 0.6-0.8% Cl?
Aniontové soli - Management
• Jen pro dobré zootechniky.
• Jen pokud ostatní pokusy k omezení
mléčné horečky selhaly; tj. omezením K
a Ca.
• Je nutné zjišťovat obsah Ca, P, Na, K,
Cl, S, Mg.
• Je nutné sledovat příjem krmiva.
Aditiva proti ketóze a
ztučnění jater
Aditiva proti ketóze a ztučnění
jater
•
•
•
•
•
•
Propylen glycol
V bachoru chráněný cholin
Jonofory
Propionáty
Niacin
V bachoru chráněné aminokyseliny
Propylen Glycol- Teorie
Glucose precursor
liver
Glucose
pancreas
Insulin
adipose
FA Mobilization
Glycogen loss
Propylen Glykol
• 1 litr podávaný jednou denně jako orální nálev
(drench) od 9. dne před otelením snižuje jaterní
triglycerid při porodu a počátkem laktace; snižuje
ketónové látky v krvi.
• Další výzkum ukázal, že dávka 300 ml nebo 600
ml/den byla téměř stejně účinná jako 900 ml/den.
• V nálevu nebo ve směsi s jádrem je efektivnější
než zamíchání do TMR.
Propylen Glycol-Doporučení
• Doporučuje se pouze pro přetučnělé krávy,
krávy se zhoršeným příjmem krmiva, nebo ve
stádech, která mají problémy s ketózami
nebo ztučněním jater
• dávka 300 až 500 ml jednou denně jako
nálev nebo směs se zrninami (jádrem)
• Denně již od 7.-10. dne před otelením až do
3. dne po otelení
• Pokud se míchá do TMR, zvyšte dávku
Cholin
• Pokládán za vitamín, ale není
– Může být syntetizován endogenně
– nemá enzymatický kofaktor
– Doplňován ve velkém množství
• Esenciální živina pro mnoho druhů
• Dárce metylu v biochemických reakcích - součást
metioninu
• Složka fosfatidylcholinu
• Úloha při exportu tuku z jater
• Kalsický příznak nedostatku: ztučněná játra
Cholin
• Doplněním chráněného cholinu lze
předcházet nebo zmírnit ztučnění jater a
omezit výskyt ketóz
• Může zvýšit dojivost i obsah tuku v mléce, ale
odezvy jsou rozdílné a zdá se, že nesouvisí s
dojivostí za celé období laktace.
• Doporučení:
– 15 g cholinu / kus a den
– 3 týdny před a 3 týdny po otelení
– Musí být chráněn před degradací v bachoru
Ionophores (jonofory)
• Zvyšují obsah gram pozitivních a snižují
obsah gram negativních baktérií v krvi.
• Snižují tvorbu metanu a zvyšují tvorbu
propionátu.
• Řada studií ukázala, že snižuje obsah
NEFA nebo BHBA v krevní plazmě,
zvyšuje obsah glukózy v plazmě nebo
oboje.
Jonofory - doporučení
• Vzhledem k pozitivním výsledkům
výzkumu a k nízké ceně mohou být
doporučeny pro krávy před a po porodu.
• 150-200 mg/den před porodem
• 300-400 mg/den na začátku laktace
V Evropě je ale jejich zkrmování zakázáno!
Sestavování skupin
Sestavování skupin
– před porodem
• Počet skupin závisí na mnoha faktorech
• Menší počet skupin je lepší
• Z hlediska výživy je potřebná jen jedna
skupina krav stojících na sucho
• Krávy potřebují živiny jen na záchov a růst
plodu
– Zvyšování obsahu jádra se nejeví jako důležité
– Proč tedy nekrmit nízkoenergetickou dávku po
celé období stání na sucho?
Sestavování skupin
– před porodem
• Velká stáda:
– Oddělené kotce pro jalovice a krávy
• Omezuje konkurenci, výhodné zejména pro
jalovice
• Jalovice mohou být přesouvány do kotce
přípravného období již 4-5 týdnů před otelením
• Starší krávy převádíme až 3 týdny před
otelením
– Normální a „rizikové“ skupiny
• Rizika: nadměrná kondice, již prodělané
metabolické problémy, zhoršená žravost
Sestavování skupin – jedna
skupina suchostojných krav
•
•
•
•
•
•
•
1.30-1.35 Mcal NEl/kg Sušiny
45-50% NDF
12 (krávy) až 14 % CP (jalovice)
10% jádra
Až do 25% slámy - řezané
Omezení luštěnin
65% kuk. Siláže, travní senáže nebo sena
Sestavování skupin
– po porodu
• Z hlediska výživy není nutné vytvářet zvláštní
skupinu otelených krav po otelení
• Možné výhody oddělené skupiny krav 14 dní
po porodu:
– Prostornější kotec je příznivý pro prvotelky a
bázlivé krávy
– Možnost individuálního přístupu – rozpoznání
nemocných krav
– Snazší měření tělesné teploty

Podobné dokumenty

Využití dat pro lepší rozhodování

Využití dat pro lepší rozhodování  Pokles mléčného tuku/proteinu  Sledování krav (užitkovost a zdraví) zdraví)

Více

Jmenný rejstřík A B

Jmenný rejstřík A B Jmenný rejstřík obsahuje jména autorů všech expozic a umělců vystavujících v národních a architektonických sekcích – číslo odkazuje na stránku katalogu, na které se jméno nachází (včetně popisek fo...

Více

Seminář pro masňáky II., Zemědělský týdeník 50/2015

Seminář pro masňáky II., Zemědělský týdeník 50/2015 Ing. Štráfelda se zastavil také u systému plemenitby. Ta závisí na tom, co od chovu očekáváme. V užitkovém křížení se od krav vyžaduje spíše střední tělesný rámec. Důraz je kladen na dobrou chodivo...

Více

Magnetická separace buněk

Magnetická separace buněk suspenze protéká fluidním systémem tak, že buňky prochází jedna za druhou konstantní rychlostí a přitom je každá jednotlivá buňka hodnocena podle různých parametrů, např. velikosti nebo granularity...

Více

stáhnout

stáhnout výsledky vyšetření bazénových a individuálních vzorků mléka

Více

VVS Info - VVS Verměřovice sro

VVS Info - VVS Verměřovice sro vhodné zařadit do krmných dávek především v letním období, kdy dochází k největší aerobní oxidaci, ale je možné jej používat celoročně pro skupiny vysokoprodukčních dojnic, kde zajišťuje jak stabil...

Více