Ve středu pozornosti organizace Heartland Ve středu pozornosti

Komentáře

Transkript

Ve středu pozornosti organizace Heartland Ve středu pozornosti
Září 2014
Ve
Ve středu
středu pozornosti
pozornosti organizace
organizace Heartland
Heartland
Uvádějící komunitu: Regionální radu Samaří
Navštivte Samaří
Seznamte se s Regionální radou Samaří
Regionální rada Samaří je obecním
úřadem pro 30 malých komunit
samařského regionu. V Samaří žije
v malých i velkých komunitách více
než 100 000 Židů s velmi
různorodou populací: přibližně
třetina rodin však žije pod hranicí
chudoby. Oddělení sociálních
služeb provádí úžasnou práci, kdy
podporuje potřebné rodiny, poskytuje zaměstnání, poradenství a
asistenci nezaměstnaným a dbá na to, aby v žádné rodině nebyl hlad.
Prostřednictvím asistenčního programu pro rodiny v Samaří
poskytuje CFOIC Heartland pravidelně potravinové balíčky více než
desetiletí.
Pomozte potřebným rodinám v Samaří
Je šokující, že 40% dětí ve dvou školách v severním Samaří chodí
do školy díky finanční zátěži rodin bez snídaně. Od dítěte, které
nedostane pořádnou snídani, se nedá očekávat, že dosáhne svého
plného akademického potenciálu. Program asistence pro rodiny
v Samaří má za cíl poskytnout těmto znevýhodněným dětem zdravé
sendviče a zajistit, aby tyto děti měly alespoň dvě vyvážená jídla
denně. V rámci tohoto programu vznikl požadavek na částku ve výši
15.240,- USD na zajištění snídaně
a oběda pro potřebné děti
v Samaří. Děti na celém světě se
budou tento měsíc vracet do školy
a my se na vás obracíme s prosbou
o pomoc těmto drahým školákům.
Společně se můžeme poprat
s problémem hladu v tomto
regionu a dát těmto dětem naději
lepší budoucnosti. Pošlete prosím
svoje štědré příspěvky, abyste
v současné době pomohli dětem v Samaří.
Šalom s barevného Colorada
Kimberly Troup
Ředitelka pobočky v USA
CFOIC Heartland
Hory v Samaří jsou úchvatné. Toto
je místo, kde Abraham slyšel Boží
zaslíbení, že „ celá země, kterou
vidí, se stane jeho věčným
vlastnictvím“. Osobně pocítíte
neuvěřitelnou sílu těchto slov
právě tehdy, když budete osobně
svědky naplnění tohoto zaslíbení
v našich dnech. Pro návštěvu
Samaří nás kontaktujte na
telefonu+ 972-9-792-0958.
Podpořte rodiny v Samaří
Informace o podpoře tohoto
projektu jsou na adrese
www.cfoic.com/sep2014 nebo
můžete poukázat platbu na číslo
účtu: 174506909/300, jméno
účtu:Vinice v České Republice,
variabilní symbol 7, banka ČSOB
Praha. Jméno projektu (Samaria
School Lunches (obědy pro školy v
Samaří) nebo jakýkoliv jiný
v rámci komunit měsíce), na který
přispíváte, uveďte, prosím, ve
zprávě pro příjemce.

Podobné dokumenty

Stažení - Římskokatolická farnost Cheb

Stažení - Římskokatolická farnost Cheb všechny generace pohodový večer chebské farnosti k tanci, poslechu i zpěvu hraje

Více

rizikové faktory potravového reťazca obsah toxickđch prvků olova a

rizikové faktory potravového reťazca obsah toxickđch prvků olova a pokrmů smažený květák, bramborové hranolky, tatarská omáčka. Vzhledem k tomu, že oběd má hradit asi 35 % doporučených denních dávek všech výživových faktorů [6], druhý chod bez polévky, který byl z...

Více

Restaurant, Toilets Basement – Supermarket Ground Floor

Restaurant, Toilets Basement – Supermarket Ground Floor Lesson 5: Store guide Studenti pracují ve dvojicích s pracovním listem. Jeden z dvojice zvolí libovolné oddělení (např. Electrical) a vyjmenuje tři věci, které se tam dají koupit, např.: a kettle, ...

Více

Autorita, kánon a text Starého zákona

Autorita, kánon a text Starého zákona O kánonu Písma se často hovoří v souvislosti s apoštolskou autoritou Písma a s jeho neomylností a bezchybností. Předpokládá se, že jakmile se shodneme na přístupu k Písmu, ihned se shoda týká i kán...

Více

přednášky prof. Bruno Nettla - Antropo-info

přednášky prof. Bruno Nettla - Antropo-info „Who Makes the Songs, and How Do they Do it? Some Thoughts about Music of North American Indians“ 29. dubna 2010 v 11 hod. v č. 6004

Více

Repertoárový list

Repertoárový list Původní název Another Brick In The Wall Asi v tom bude nejakej hacek Blues o spolykaných slovech Břímě The Weight Cesta byla suchá Co jsem si vzal Co ti dám Detske Saty Heart Of Gold Dum z obili Ev...

Více