WOMEN OF THE WORLD

Komentáře

Transkript

WOMEN OF THE WORLD
Ženy světa
My, ženy světa konstatujeme:
I.
Ženy a muži potřebují obnovit a prosazovat svou identitu a komplementaritu v jejich
vlastním zájmu, v zájmu své rodiny, trhu práce a společnosti jako celku.
II.
Existuje ženská identita, která se vyvíjí do plného rozsahu v komplementaritě a vzájemnosti
s muži.
III.
Ženy poskytují jedinečný přínos ke stabilitě rodiny, pracovní síly, společnosti a společného
blaha.
IV.
Role žen ve společnosti musí být rozvíjena ve všech ohledech bez diskriminace, násilí nebo
vykořisťování jako součást výzev tohoto tisíciletí.
V.
V mateřství je jedinečná hodnota a důstojnost.
VI.
V současnosti jsou ženy v západních zemích diskriminovány kvůli mateřství.
VII.
Mateřství je výhodou na trhu práce, ziskem pro společnost jako celek.
VIII.
Mateřství a oddanost žen rodině nepotlačuje jejich osobnostní či duševní rozvoj, naopak
rozvíjí a upevňuje jejich osobnost a ženskou identitu.
IX.
Netržní práce a práce výlučně nebo přednostně věnovaná rodině je sociální a ekonomickou
hodnotou.
X.
Autentická emancipace žen znamená svobodu být a žít jako žena.
Proto požadujeme:
1. Universální uznání a respektování ženské identity, ženské důstojnosti a skutečné rovnosti mezi
muži a ženami v jejich komplementaritě a vzájemnosti.
2. Mezinárodní politiky na obranu svobodné volby žen vybrat si míru péče o rodinu, což zahrnuje
podmínky pro skutečné sladění rodinného a pracovního života.
3. Všeobecné mezinárodní legislativní uznání hodnoty neviditelné domácí práce žen pro rodinu
a označení pojmu "výlučné práce pro rodinu" jako zaměstnání.
4. Mezinárodní rámec politik ochraňujících pracující ženy, které chtějí mít děti, nebo se věnují
výhradně nebo částečně péči o své rodiny a odstraňujících všechny formy diskriminace vůči nim.
5. Univerzální zákaz náhradního mateřství. Náhradní mateřství je porušení důstojnosti jak náhradní
matky, tak dítěte. Je to nová forma vykořisťování žen a obchodu s lidmi, kdy je z dítěte činěn předmět
smlouvy.