List of publications - Sociologická Laboratoř

Komentáře

Transkript

List of publications - Sociologická Laboratoř
List of publications
Articles in international or foreign journals :
1. Majerová, V.: Zainteresowanie przywatnym gospodarowaniem w Czecho-Slowackim
rolnictwie. In: Wies i panstvo. Polsko, 1992, č. 2, s. 158-162. ISSN 0137-1673.
2. Majerová, V.: Spojrzenie socjologiczne na zmiany w rolnictwie czecho-slowackim po
1989 roku. In: Wies i rolnictvo. Polsko, 1993, č. 80, s. 66-73.
3. Majerová, V., Schimmerling, H.: Die tschechische Agrarreform – soziologische
Aspekte der Wiedereinrichter. In: Monatsbericht über die Österreichische
Landwirtschaft. Rakousko, 1994, č. 6, s. 357-361.
4. Majerová, V.: Contemporary Research of Social Problems in Agriculture and Rural
Areas of the Czech Republic. In: Eastern European Countryside, č. 2, 1996, s. 77-84.
ISSN 1232-8855.
5. Majerová, V.: New Czech Books on the Agriculture and Countryside. Eastern
European Countryside, 1996, č. 2, str. 101-107.
6. Majerová, V.: Life Styl or Survival Strategy? In: Social Indicators Research. Kluwer
Academic Publisher, 1997, č. 42, s. 367-384. ISSN 0303-8300.
7. Majerová, V.: Rural women in the Czech Republic. In: Rural society. Wagga Wagga,
Australia, 1997, vol., no. 2, s. 39-42. ISSN 1037-1656.
8. Majerová, V.: The Countryside and Farming in Czech Publications. In: Eastern
European Countryside, 1999, č. 5, str. 107-111. ISSN 1232-8855.
9. Majerová, V., Horalíková, M.: Will they find jobs in agriculture?. In: Eastern
European Countryside, 2000, č. 6, s. 141-148. ISSN 1232-8855.
10. Majerová, V.: Development of Labour Market in the Czech Countryside: Expectations
of Rural Women. In: Journal of Agriculture and Environment. Florencie, Itálie, 2000,
roč. 93, č. 3/4, s. 261-275. ISSN 0035-6026.
11. Majerová, V.: Rural sociology in the Czech Republic – a review and future prospects.
In: Eastern European Countryside. 2002, s. 145-157, ISSN 1232-8855.
12. Majerová, V.: Rural Sociology in Czech Republic after 1989. In: Acta Agriculturae
Serbica. 2004, aut. arch 0.6, s. 43-52, ISSN 0354-9542.
13. Majerová, V.: Lacking of missed opportunities: the case of Czech Rural Women. In:
Eastern European Countryside. 2004, s. 61-68. ISSN 1232-8855.
14. Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the
Czech countryside. In: In: Eastern European Countryside. 2009, s. 129-149. ISSN
1232-8855.
15. Majerová, V.: Na wsi zmiany. In: Nowe Zycie Gospodarcze. Str. 9 – 11. ISBN 12345784.
Articles in Czech scientific journals:
1. Charitonová, V., Přikrylová, A.: Pracovní a podnikové dráhy pracovníků dělnických
profesí a technicko-hospodářských pracovníků při slučování zemědělských podniků.
In: Sociologie zemědělství. 1976, č. l.
2. Charitonová, V.: Vývoj věkové struktury mládeže v zemědělství. In: Sociologie
zemědělství. l977, č. 2.
3. Charitonová, V.: Pracovní odměna mládeže v zemědělských podnicích. In: Sociologie
zemědělství. l978, č. 1.
4. Charitonová, V.: Pracovní a mimopracovní podmínky mládeže v zemědělství. In:
Zemědělská ekonomika. l978, č. 9.
5. Charitonová, V.: Zemědělská mládež jako specifická sociální skupina. In: Sociologie
zemědělství. l979, č. 1.
6. Charitonová, V.: Nehmotné podmínky reprodukce a rozvoje pracovní síly v
zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l979, č. 10.
7. Charitonová, V.: Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností v
zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1980, č. 1.
8. Charitonová, V., Kohn, P.: Pohyb dělníků ve státních statcích. In: Zemědělská
ekonomika. 1980, č. 8.
9. Charitonová, V., Kohn, P.: Problematika vybraných sociálních skupin v zemědělství.
In: Sociológia. l98l, č. 3.
10. Charitonová, V.: Životní úroveň pracovníků v socialistickém zemědělství. In:
Sociologie zemědělství. 1982, č. 1.
11. Majerová-Charitonová, V.: Příjmová situace rodin pracovníků v socialistickém
zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l984, č. 2.
12. Hudečková, H., Krůček, Z., Kohn, P., Majerová, V.: Rozvoj socialistického způsobu
života pracovníků v zemědělství. In: Sociologický časopis. l984, č. XXI.
13. Majerová, V.: Životní způsob pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství.
1984, č. 2.
14. Majerová, V.: Tendence a směry formování socialistického způsobu života pracovníků
v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č. 1.
15. Majerová, V.: Sociologické aspekty vědecko-technického rozvoje v zemědělství. In:
Sociologie zemědělství. l986, č. 1.
16. Majerová, V.: Aktuální sociologické otázky stabilizace pracovníků v zemědělství z
hlediska motivačních a hodnotových faktorů. In: Sociologie zemědělství. l987, č. 1.
17. Majerová, V.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství. In:
Sociologie zemědělství. l987, č. 2.
18. Majerová, V.: Rozdíly v životní úrovni a životním způsobu družstevních rolníků a
pracovníků státních statků. In: Sociologie zemědělství. l988, č. 1.
19. Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v socialistickém zemědělství. In: Zemědělská
ekonomika. l989, č. 7.
20. Majerová, V.: Východiska a předpoklady aktivity zemědělských pracovníků počátkem
roku l990. In: Sociologie zemědělství. l990, č. 1.
21. Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na změny probíhající v zemědělství.
In: Sociologie zemědělství. l99l, č. 1.
22. Majerová, V.: Pracovní síly v období transformace zemědělských podniků. In:
Sociologie zemědělství. l99l, č. 2.
23. Majerová, V.: Sociologický pohled na změny v československém zemědělství po r.
l989. In. Sociologie zemědělství. 1992, č. 1.
24. Majerová, V.: Changes in Social Structure of Agricultural Enterprises. In. Zemědělská
ekonomika. 1995, č. 7.
25. Majerová, V.: Jak je vnímána transformace v post-komunistických zemích? In:
Zemědělská ekonomika. 1996
26. Majerová, V.: XV. Světový kongres ISA. In: Sociologický časopis. Praha, 2003, s.
123-128. ISSN 0038-0288.
27. Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU.
In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2005, s. 27-31. ISSN 0139-570X.
28. Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less
developed regions. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2007, č. 11, s. 31-35. ISSN
0139-570X.
29. Majerová, V.: Four Milestones in the Social and Economic Development of Czech
Agriculture. In: Czech Sociological Review, vol. VIII, 2000, s. 157-176. ISSN 12103861.
30. Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less
developed regions. 2007, Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 53, ISSN
0139-570X. 11, s. 513 – 517.
Articles in Czech professional journals:
1. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské a vesnické mládeže. In:
Impuls. l979, č. 5.
2. Charitonová, V.: XIII. evropský kongres rurálních sociologů v Budapešti. Bulletin FF
UK. Praha, l983.
3. Majerová, V.: Některé otázky stabilizace pracovních sil v zemědělských podnicích. In:
Hospodářský zpravodaj. l985, č. 7.
4. Majerová, V.: Aktuální otázky zlepšování pracovních podmínek ve státních statcích.
In: Státní statky. l985, č. 4.
5. Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v zemědělských podnicích. In: Ekonomika
zemědělství. l988, č. 10.
6. Majerová, V.: Péče podniků o ženy zaměstnané v zemědělství. In: Bulletin FF UK.
Praha, l988.
7. Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku. In:
Hospodářský zpravodaj. l989, č. 23.
8. Lošťák, M., Majerová, V., Špaček, J.: XV. kongres Evropské společnosti pro rurální
sociologii (ESRS) ve Wageningen 2.- 6. 8. l993. In: Zemědělská ekonomika. l993, č.
11.
9. Majerová, V.: Překlad článku Ludmily S. Korbutovové z Institutu ekonomických
problémů přechodného období v Moskvě - Problemi reformirovanija agrarnogo
sektora rossijskoj ekonomiky z 2. března l994. In: Zemědělská ekonomika. 1994, č.
9/10.
10. Majerová, V.: Měnící se role zemědělství na českém venkově. In: Nový venkov.
Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1998, roč. 2, č. 8, s. 13-16. ISSN 1211-7919.
11. Majerová, V.: K úloze sociologie venkova a zemědělství před vstupem do Evropské
unie. In: Nový venkov, Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1999, roč. 3, č. 3, s.
10-11. ISSN 1211-7919.
Broadcasting:
1. Majerová, V.: Víme, kdo žije na vesnici? Československý rozhlas, vysílání pro
zemědělce 8. 2. l99l.
Contributions on CD:
1. Majerová, V.: From citizenship to rural civil society: Czech rural areas after the
transformation of agriculture. In: Sborník z konference The Rural Citizen:
Governance, culture and wellbeing in the 21st centruy. University of Plymouth, UK,
duben 2006. ISBN 1-84102-155-5.
2. Majerová, V.: Civil Society and Demography in Rural Central Europe (the Czech,
Hungarian and Polish cases). Budapest: Institute for Political Science Hungarian
Academy of Science 2006, 90 s., ISBN 9-63737-232-6
Articles in newspapers:
1. Charitonová, V.: Vzácný volný čas. Zemědělské noviny 8. 8. l978.
2. Majerová, V.: Ženy v našem zemědělství. Družstevní beseda ZN, 27. l0. l987.
3. Majerová, V.: Na okraj jednoho průzkumu. Zemědělské noviny 24. 7. l989.
4. Majerová, V.: Velká rizika privatizace. Lidové noviny l0. 9. l990.
5. Majerová, V.: Problémy privatizace. Zemědělské noviny 2l. l2. l990.
6. Majerová, V.: Venkov a cizí přistěhovalci. Zemědělské noviny l9. 2. l99l.
7. Majerová, V.: Zvažování kladů a záporů. Lidové noviny 26. 3. l99l.
8. Brabencová, L., Majerová, V.: Perspektivy zemědělských podniků. Anketa deníku
Venkov 25. 2. l99l.
9. Majerová, V.: Co víme o domácnostech zemědělců. Lidová demokracie l8. 9. l992.
10. Majerová, V.: Co víme o soukromých zemědělcích. Lidová demokracie 2. 10. l992.
11. Majerová, V.: Výroba v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie 9. l0.
l992.
12. Majerová, V.: Pracovní síly v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie
l6. l0. l992.
13. Majerová, V.: První zkušenosti soukromých hospodářů. Lidová demokracie 23. l0.
l992.
14. Majerová, V.: Transformace očima sociologů. Lidová demokracie 27. ll. l992.
15. Majerová, V.: Ruští soukromníci jsou lepší než transformovaná hospodářství.
Zemědělské noviny 14. 9. 1994.
16. Majerová, V.: Klady a zápory soukromého hospodaření, jak je vidí sami rolníci.
Zemské noviny 2. 1. 1996.
17. Majerová, V.: Současná situace žen na českém venkově. (Sociologie: Veřejná diskuse
o rozdílných podmínkách práce a života obou pohlaví u nás teprve začíná). Lidové
noviny 27. 4. 1996, str. 10.
Contributions in international proceedings (full paper):
1. Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF
UJEP, Brno, 1988
2. Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku
v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní
konference PEF VŠP, Nitra, 1989
3. Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In. Sborník
z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha 27. - 28. 9.
1994, s. 383 – 387.
4. Majerová, V.: Village for work as well as life: Sociological reflection of posttrasformation period of Czech village. In: Sborník z vědecké konference „Agrobiznes
w krajach Europy Srodkowej w aspekcie integracji z Unia Europoejska, tom 1,
Wroclaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wroclaviu.1998, s. 479-486. ISBN 83-7011-344-3.
5. Majerová, V.: Sociální jevy a procesy v transformačním období na českém venkově.
In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU,
Praha, 1998, s. 942-946. ISBN 80-213-0471-5.
6. Majerová, V.: Měnící se role zemědělství v trvale udržitelném rozvoji venkova. In:
Sborník z vědecké konference k 650. výročí založení UK - Česká společnost na konci
tisíciletí. Karolinum UK , Praha, 12. - 14. března 1998, s. 237-249.
7. Majerová, V.: Sociální jevy a procesy transformačního období na českém venkově.
Sborník z konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha 1998, s. 942-946.
ISBN 80-213-0471-5.
8. Majerová, V.: The Development of Czech Agriculture and Countryside from 1989 to
1999, Transitional Societies in Comparison: In: Sborník z konference East Central
Europe vs. Taiwan. Praha, květen 1999, s. 371-377.
9. Majerová, V.: Restituce v zemědělství. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných
vedeckých dní. Nitra, 2000, s. 191-196. ISBN 80-7137-718-X.
10. Majerová, V., Nešetřilová, H.: Sociologický přístup k zachycení změn na českém
venkově. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000,
díl II., s. 106-109. ISBN 80-7137-434-2.
11. Majerová, V.: Economic and Social Position of Rural Women in the Czech Republic.
In: Rural Women in the Process of Accession to the European Union. Open Society
Institute, Ljubljana, Slovinsko, 2000, s. 95-103. ISBN 961-90392-6-2.
12. Majerová, V.: The Necessity of Gender Studies for the Development of the Czech
Rural Areas. In: Knowledge, Education and Extension for Women in Rural Areas.
Humboldt-Universität Berlin, Berlín, 2000, s. 111-114. ISBN 3-929603-56-X.
13. Majerová, V.: Changes of the rural population values. In: Annals of the Polish
Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Koszalin, 2003, vol. V., no.
6, s. 62-67. ISSN 1508-3535.
14. Majerová, V., Maříková, P.: Changes in rural societies and women. In. Sborník
z konference Women and Sustainable Rural Development in Europe. Agricultural
Research Institute, Nicosia, Cyprus, 2004, s. 161-169.
15. Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU.
In. Sborník z konference Agrární perspektivy XIII. ČZU Praha, 2004, s. 442-447.
16. Majerová, V.: Výuka sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Sborník
z konference Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a
sociálního rozvoje venkova 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště,
2004, s. 213-216. ISBN 80-86185-18-4.
17. Majerová, V.: Rural women participation during the era globalization. In: Research
report no.6. F.Caffe Centre, Department of social sciences Roskilde University.
Roskilde, Dánsko, 2005. ISSN 1396-5085.
18. Majerová, V.: Občanská společnost a její význam v rozvoji venkova. Sborník z
mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XV. PEF ČZU, Praha, 2006, s.
1023-1029. ISBN 80-213-1531-8.
19. Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In:
Sborník z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Český Krumlov, 2006, s. 415421. ISBN 80-213-1539-3.
20. Majerová, V.: Methodological aspects of rural research: Description or
understanding?. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a
venkova. ČZU Praha, září 2007, s. 727-733. ISBN 978-80-213-1675-1.
21. Majerová, V.: Change and viability in rural areas. In: Sborník z konference ESEE
Supporrting viable rural communities. ČZU Praha, září 2007.
22. Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými
regiony. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova,
Praha, 18.09.2007, s. 967-974, ISBN 978-80-213-1675-1.
23. Majerová, V.: Rural knowledge society: Present and future. In: Sborník Venkov je náš
svět (Countryside – Our World), Kutná Hora, 16. – 18. 4. 2008, ISBN 978-80-2131851-9, str. 380 – 389
24. Majerová, V.: Czech rural society – almost monoethnic community in the multiethnic
Europe. In: Sborník Ethnicity and government: regional, national and global project.
University of Simpheropol, Krym, Ukraine, 15. – 18. 5. 2008, ISBN 978-966-442029-4, str. 117 - 120
Contributions in international proceedings (abstracts):
1. Charitonová, V.: Sociální postavení československých žen pracujících v zemědělství.
In: Sborník z Kongresu Evropské společnosti pro rurální sociologii, Budapešť,
Maďarsko, l983.
2. Majerová, V.: Women in the Czechoslovak Agriculture. In: Sborník z mezinárodní
konference European Country-Women on New Paths, Essen, Německo, l99l.
3. Majerová, V.: Tasks of Rural Sociology in Contemporary Changes of Agriculture and
Village Life. Mezinárodní seminář rurálních sociologů Hungary in the World.
Budapešť, Maďarsko, l99l.
4. Majerová, V.: Changes in the Czechoslovak Agriculture after the year l989 (Změny v
československém zemědělství po r. l989). Mezinárodní seminář Social Image of
Village and Agriculture in Period of Transformation to the Market Economy. Lodž,
Polsko, l99l.
5. Majerová, V.: Czechoslovak Agriculture Two years After (Československé
zemědělství po dvou letech). VIII. Světový kongres rurální sociologie. Penn State,
Pensylvánie, USA, l992. Příspěvek v zastoupení přednesen J. Gilbertem z University
ve Winconsinu – Madison, USA.
6. Majerová, V.: Reappearance of Private Farm Family Households in the Czech
Republic. Mezinárodní konference Economic Behaviour of Rural Households in
Europe. Bonn, Německo, l993.
7. Majerová, V.: The Renewal of Private Farming in the Czech Republic. XV. Kongres
Evropské společnosti pro rurální sociologii. Wageningen, Nizozemsko, 1993.
8. Majerová, V., Disman, M.: Old Name for a New Social Phenomenon: Family Farming
in the Czech Republic. XVI. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii.
Praha, 1995.
9. Majerová, V.: Transformation in Rural Structures. Social Processes in the Czech
Agrarian Structures. Second European Conference for Sociology: Fusion of Fission.
Budapest, Maďarsko, 30. 8.- 2. 9. 1995.
10. Majerová, V.: Social and Economic Situation of Rural Women in the Czech Rural
Areas. FAO Working Group: How to Develop a WIP Plan of Action for the
Rural/Agricultural Sector. Budapest, Maďarsko, 4. - 6. 5. 1995.
11. Majerová, V.: Czech National Action Plan: Women in Development. Workshop FAO,
Wageningen, Nizozemsko, 17. - 21. 1. 1996.
12. Majerová, V.: Life Style or Survival Strategy: Private Farmers in the Czech Republic.
Světový sociologický kongres Quality of Life. Prince George, Severní Britská
Kolumbie, Kanada 22. - 25. 8. 1996.
13. Majerová, V.: Life Conditions of Rural Women in the Czech Republic. In: Sborník z
XIV. World Congress of Sociology. ISA, Montreal, Canada, 26. 7. - 2. 8. 1998, s. 226.
ISSN 0038-0202.
14. Majerova, V.: Social mobility on the Czech Countryside: life conditions of social
groups. In: Sborník z Evropského kongresu ESRS, Lund, Švédsko, 24. - 28. 8. 1999, s.
25.
15. Majerová, V., 1999: Development of labour market in the Czech countryside:
expectations of rural women. Conference Gender and Rural Transformations in
Europe Past, Present and Future Prospects, Wageningen, Holandsko, říjen 1999.
16. Majerová, V.: Social aspects of sustainable rural development. In: Sborník z
International conference Sustain Life Secure Survival II Socially and Environmentally
Responsible Agribusiness. Praha, 22.-25. 9. 2004, s. 81. ISBN – 80-213-1197-5.
17. Majerová, V.: Prospects of the Contemporary Czech Countryside: The Relation of
Past and Present Processes. Conference A Common European Countryside? Kesthély,
Maďarsko, 2005.
18. Majerová, V.: The role of rural sociology in the reality of new members EU. A
Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, 2005.
19. Majerová, V.: Equal gender opporrunities of the Czech rural population. In: Sborník
z konference Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities – New questions and
challenges for rural Europe. Wageningen, The Netherlands, srpen 2007, s. 153.
20. Majerová, V., Krepl, V.: From exogeneous to endogeneous model sof rural
development: Czech rural areas case. In: Sborník z konference From QOL Concepts to
QOL Performance Measures. San Diego, Kalifornie, prosinec 2007, s. 109-110.
21. Majerová, V.: Social problems of the Czech rural population. In: Sborník Investigating
European Countryside. EURORURAL, MZLU Brno, 25 – 28. 8. 2008, ISBN 987-807375-206-4, str. 10
22. Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the
Czech countryside. In: Sborník Envisioning a prosperous rural future in a globalizing
world, 6. – 9. 7. 2008, Soul, Jižní Korea, str. 71
23. Majerová, V.: Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech
Republic. In: Sborník Strategies for Future. Agrární perspektivy XVIII.., 15. – 16. 9.
2009, 978-80-213-1965-3, ČZU Praha.
24. Majerová, V.: Czech Republic after 20 years of post socialist development,
countryside metamorphoses. In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social
and Natural, ESRS Vaasa, 17.- 21.8.2009, ISBN 978-952-476-264-9, Finland.
25. Majerova, V.: Rural sociology in historical perspective - its place in the scientific
knowledge system: Czechoslovac peripetia, In: Sborník Reinventing the Rural:
Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, 17.- 21.8.2009, ISBN 978-952-476264-9, Finland.
Contributions in Czech proceedings (full paper):
1. Charitonová, V.: Názory mládeže, týkající se života na vesnici. Čs. sociologická
společnost, Alšovice, l978.
2. Charitonová, V.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost,
Smolenice, l979.
3. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské mládeže. Čs. sociologická
společnost, Olomouc, l979.
4. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže bydlící na venkově. Čs.
sociologická společnost, Ládví, l980.
5. Charitonová, V.: Základní rysy socialistického způsobu života pracovníků v
zemědělství. Sjezd čs. sociologů, Štrbské pleso, l98l.
6. Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na rodinný a společenský život na
vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, 1986.
7. Majerová, V.: Směry rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v
zemědělství. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, 1986.
8. Majerová, V.: Pracovní podmínky zemědělských žen jako jeden z indikátorů
sociálního rozvoje. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, 1987.
9. Majerová, V.: Mládež v socialistickém zemědělství. Čs. sociologická společnost,
Olomouc, 1987.
10. Majerová, V.: Způsob života a životní styl vesnické ženy. Mezinárodní vědecká
konference Svazu slovenských žen a Ústavu pro filosofii a sociologii SAV, Bratislava,
l988.
11. Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF
UJEP, Brno, 1988.
12. Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v
podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní
konference PEF VŠP, Nitra, 1989.
13. Majerová, V.: Aktivizace pracujících v zemědělských podnicích. Čs. sociologická
společnost , Kosova Hora, 1989.
14. Majerová, V.: Vybrané problémy aktivizace pracovníků v zemědělství. Slovenská
sociologická společnost, Stará Lesná, 1989.
15. Majerová, V.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci
jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. SYMPO°90, Čs.
sociologická společnost, Brno, 1990.
16. Majerová, V.: Struktura pracovních sil v období transformace zemědělských podniků.
Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, 1991.
17. Majerová, V.: Postoje pracovníků k transformačních změnám v zemědělských
podnicích - některé zkušenosti ze sociologických průzkumů v rámci privatizačních
projektů. Mezinárodní seminář Sociálně-ekonomického ústavu Změny v českém
pohraničí po roce l989. Ústí nad Labem, 1992.
18. Majerová, V.: Soukromí rolníci jako nově vznikající sociální skupina. Seminář
Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES Dekolektivizace zemědělství ve střední Evropě. Praha, 1993.
19. Majerová, V.: Privatizace zemědělství očima české a evropské sociologie. Seminář
Masarykovy české sociologické společnosti. Brno, 1993.
20. Horalíková, M., Majerová, V.: Představy studentů VŠZ v Praze o budoucím uplatnění.
In: Sborník příspěvků z odborné konference k 75. výročí založení VŠZ v Brně a 35.
výročí založení PEF. Brno, 20. - 23. 9. 1994, s. 134-137.
21. Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In: Sborník
z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha, 27. - 28. 9.
1994, s. 383–387.
22. Majerová, V.: Hospodářství soukromých rolníků v České republice. In: Sborník
referátů ze semináře Velikost zemědělských podniků v podmínkách tržního
hospodářství. Švehlova nadace, Praha, Novotného lávka, 7. března 1996.
23. Majerová, V.: Dnešní situace soukromých rolníků. In: Sborník ze semináře
Budoucnost venkova - Stavba pro venkov 96-97. České Budějovice, květen 1996, s.
17–20.
24. Majerová, V.: Problematika Rural gender studies v České republice. In: Sborník
referátů ze semináře Český venkov na přelomu tisíciletí. Švehlova nadace, Novotného
lávka, Praha, 15. 5. 1997, s. 68–75. ISBN 80-213-0381-6.
25. Majerová, V.: Zlepšování pracovních podmínek žen na venkově. In: Sborník
z konference Postavení žen v České republice. Čelákovice, 1997, s. 72–74. ISBN 80902246-2-9.
26. Majerová, V.: Čtyři mezníky sociálního a ekonomického vývoje českého zemědělství.
In: Sborník z celostátní konference MČSS Osudy české společnosti 1918 – 1998.
Praha, 19. - 20. února 1998, s. 42-50.
27. Majerová, V.: Výuka rurální sociologie v českých zemích ve 20. století. In:
Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního
rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště,
9/2004. ISBN 80-86185-38-9. s. 213 - 216
28. Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In:
Venkov je náš svět. Praha, 2006. ISBN 80-213-1539-3.
29. Majerová, V., Tauberová, V.: Jan Tauber- sociolog venkova a zemědělství, In:
Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště, 2006. ISBN 80-8618538-9-55-9.
30. Majerová, V.: Rozvoj českého venkova v evropském kontextu. Některá hlediska
životního stylu. In: Aktuální problémy životního stylu. Praha, 2006. ISBN 80-7308131-8.
31. Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými
regiony. 2007, ISBN 978-80-213-1675-1, ČZU, Praha. In: Evropské trendy v rozvoji
zemědělství a venkova. PEF ĆZU Praha. S. 967 – 974.
Posters on Czech and international conferences:
1. Majerová, V.: Východiska decentralizace zemědělských podniků v Československu po
r. 1990. XIV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Giessen, Německo,
1990.
2. Majerová, V.: Impact of Transition for Agricultural Women in Czechoslovakia
(Důsledek transformace pro zemědělské ženy v Československu). 20. konference The
Associated Country Women of the World "Our World - Our Future". Den Haag,
Holandsko, 1992.
3. Majerová, V.: Information about Rural Development in the Czech Republic
(Informace o rurálním rozvoji v České republice). Seminář FAO Management and
Implementation of Rural Development Projects. Bled, Slovinsko, 1993.
4. Majerová, V.: Situace žen v zemědělství a na venkově v České republice. Seminář
FAO Socio-economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and
Eastern European Countries. Nitra, Slovensko, 1994.
5. Majerová, V.: Topics of Private Farmers Households Research in the Czech Republic.
Sypozium Rural Households in Europe. Gdaňsk, Polsko, 1994.
Books in Czech language:
Majerová, V.: rozhovor. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. Sociologický
ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN 80-7330-059-1, str. 68 – 78.
Books in world language:
1. Majerová, V.: Reconstitution of private farm family households in the Czech republic.
In: Cécora, J.: Economic Behaviour of Family Households in an International Context.
FAA , Bonn, Germany, l993 (p. 100 - 109). ISBN 3-88488-295-3.
2. Majerová, V.: The Changing Role of Agriculture in the Czech Countryside. In:
Europe´s Green Ring, ed. L. Granberg, Imre Kovách, Hilary Tovey. Ashgate,
Aldershot, 2001. (p 89-106) ISBN 0-7546-1754-8.
3. Majerová, V.: Interview. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. (anglická
verse A Room of One´s: 10 Views). Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN
80-7330-076-1, str. 68 – 78.
4. Majerova, V.: Regional disparities and their influence on sustainable rural
development. The case of two different Czech regions. In: Rural Sustainable
development in the knowledge society, ed. Hilary Tovey, Karl Bruckmeier. Ashgate,
Aldershot, 2008, ISBN 978-0-7546-74-2, pp. 77 – 93
5. Majerová, V.: Metamorphoses of rural sociology during the times: Czech case of
iterative renewal. In: Maaseutuaiheita - Rural Motifs. Ed. Aleksanteri Series,
Gummerus Printing, ISBN 978-952-10-5147-0, Finland, 2009 str. 113 – 136..
Didactic publications:
1. Majerová, V.: Základy sociologie zemědělství a venkova. Učební texty "Malé
manažerské školy". Institut vzdělávání MZVž ČR, Hradec Králové, 1990, 10 s.
2. Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, Provozně ekonomická
fakulta ČZU, Praha, 1997, 148 s. ISBN 80-213-0330-1.
3. Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství.
Část I., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1999, 158 s. ISBN 80213-0507-X.
4. Majerová, V. a kol.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, provozně
ekonomická fakulta ČZU, Praha 2000. ISBN 80-213-0651-3, str. 254, AA 3,69
5. Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství.
Část II., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha 2005, ISBN 80-2131369-2, str. 170
6. Majerová, V., Majer, E..: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství.
Část II.. Skriptum, PEF ČZU, Praha 2007. ISBN 978-80-213-1671-3, str. 274.
Final research reports and professional studies:
1. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže pracující v zemědělství.
Zemědělská mládež jako zvláštní sociální skupina. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální
postavení zemědělské mládeže. Závěrečná zpráva VÚEZV. Praha, 1977
(spoluřešitelka).
2. Charitonová, V.: Hlavní specifika pracovních podmínek žen v zemědělství.
Mimopracovní podmínky žen pracujících v zemědělství. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální
postavení žen pracujících v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977
(spoluřešitelka).
3. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky občanů se změněnou pracovní schopností v
zemědělství. Péče zemědělských podniků o pracovníky se změněnou pracovní
schopností. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o osoby se změněnou pracovní
schopností. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka).
4. Charitonová, V.: Životní úroveň družstevních důchodců. Mimopracovní podmínky
života zemědělských důchodců. Péče zemědělských podniků o důchodce. In: Krůček,
Z. a kol. Komplexní péče o důchodce v zemědělství v systému sociálního plánování.
Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1979 (spoluřešitelka).
5. Charitonová, V., Krůček, Z.: Sociálně-ekonomické postavení vesnické a zemědělské
mládeže. Studie pro FMZVž, Praha ,1979.
6. Charitonová, V.: Otázky příjmové situace, životní úrovně a hmotného zabezpečení
vybraných sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Mimopracovní podmínky
vybraných sociálních skupin. In: Krůček, Z. a kol.: Postavení vybraných sociálních
skupin v souvislosti s procesy koncentrace a specializace zemědělské výroby.
Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1980 (spoluřešitelka).
7. Charitonová, V.: a kol. Charakteristika dosaženého stupně rozvoje socialistického
způsobu života v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1981
(řešitelka etapy).
8. Charitonová, V.: Struktura příjmů a výdajů domácností družstevních rolníků. Směry
rozvoje příjmů a vybavenosti domácností. In: Kohn, P. a kol.: Návrhy na formování
socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva,
VÚEZVž, Praha 1982 (spoluřešitelka).
9. Charitonová, V.: Tendence a problémy rozvoje socialistického způsobu života
pracovníků v zemědělství. In: Kohn, P. a kol. Rozvoj socialistického způsobu života
pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1983 (spoluřešitelka).
10. Majerová, V., Němcová, E.: Sociálně-ekonomická situace a životní způsob pracujících
ve státním sektoru zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, 1984.
11. Majerová,V.: a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství.
Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, 1984.
12. Kohn, P., Majerová, V.: Zpracování metodického pokynu k sociálně ekonomickému
programu zemědělských organizací okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha,
1984.
13. Kohn, P., Majerová, V.: Výhled rozvoje zemědělství na okrese Mělník. Studie pro
OZS Mělník, Praha, 1984.
14. Majerová, V., Němcová, E.: Péče o pracovníky a sociální rozvoj ve státních
zemědělských podnicích. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, 1984.
15. Majerová, V.: Změny v sektorové struktuře, počtu pracovních sil a velikosti
zemědělských závodů (studie pro FMZVž) Praha, 1984.
16. Majerová V. a kol.: Formování a diferenciace socialistického způsobu života
pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1984 (řešitelka etapy).
17. Majerová, V.: Vývojové tendence v pracovních a životních podmínkách. In: Krůček,Z.
a kol. Sociální rozvoj v zemědělsko-potravinářském komplexu. Závěrečná zpráva,
VÚEZVž, Praha, 1985 (spoluřešitelka).
18. Majerová, V., Marková, C., Trnková, V.: Specifika zhoršených životních podmínkek
zemědělských pracovníků v pohraničních oblastech (studie pro FMZVž) Praha, 1985.
19. Majerová, V. a kol.: Návrh koncepce sociálního rozvoje okresu Mělník. Studie pro
OZS Mělník, Praha, 1985.
20. Majerová, V. a kol.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství a
návrhy na jejich zlepšování. Studie pro FMZVž, Praha, 1985.
21. Majerová, V. a kol.: Hlavní směry rozvoje soustavy plánovitého řízení v ZPoK pro 9.
pětiletku. Studie pro vedení VÚEZVž, Praha, 1986.
22. Majerová, V. a kol.: K problematice sídelní struktury venkovského prostoru v ČSSR.
Studie pro FMZVž, Praha, 1986.
23. Majerová, V. a kol.: Okruh ukazatelů sociálního rozvoje - mezinárodní srovnání.
Studie pro FMZVž, Praha, 1986.
24. Majerová, V.: a kol. Směry rozvoje vybraných komponent životní úrovně pracovníků
v socialistickém zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1986 (řešitelka
etapy).
25. Majerová, V. a kol.: Výzkum názorů na aktuální problémy dalšího rozvoje
zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, l987.
26. Majerová, V.: a kol. Návrh na zlepšení pracovních a životních podmínek žen
ekonomicky činných v zemědělství v 8. a 9. pětiletce. Závěrečná zpráva, VÚEZVž,
Praha, 1987 (řešitelka dílčího úkolu).
27. Majerová, V. a kol.: Hlavní faktory aktivizace lidského činitele v procesu formování
socialistického životního způsobu v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva,
VÚEZVž, Praha, 1988 (řešitelka dílčího úkolu).
28. Majerová, V. a kol.: Průzkum názorů řadových pracovníků podniku Pražské pivovary
a sladovny na zavedení komplexního experimentu (studie pro FMZVž) Praha, l988.
29. Majerová, V.: Aktivizace lidského činitele v procesu přestavby hospodářského
mechanismu. Studie pro odbor ekonomiky, organizace a řízení ČSAZ, Praha, l989.
30. Majerová, V.: Rozbor výrobně-ekonomické situace státních statků Středočeského
kraje - reprodukce pracovních sil a sociální rozvoj. Studie pro MZVž ČSR, Praha,
l989.
31. Majerová, V. a kol.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci
jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva,
VÚEZVž, Praha, 1989 (řešitelka dílčího úkolu).
32. Majerová, V. a kol.: Důsledky současných společenských změn v sociální oblasti v
zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1990 (řešitelka dílčího
úkolu).
33. Majerová, V., Trnková, V.: Cíle a východiska sociálních procesů a sociální politiky.
Studie pro FMZVž, Praha, l990.
34. Majerová, V., Trnková, V.: a kol. Vytýčení zásad rozvoje sociologie venkova a
zemědělství. Podkladový materiál pro jednání české vlády, Praha, l990.
35. Brabencová, L., Jelínková, V., Majerová, V., Němcová, E.: Kvalitativní analýza
sociální struktury v APK. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (spoluřešitelka).
36. Majerová, V.: Transformace sociálních struktur v zemědělských podnicích. In: Lipták,
M.: Strategie transformace APK a její konkretizace v jednotlivých organizačních
formách. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha 1991 (spoluřešitelka).
37. Majerová,V., Tumová, L.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu
pro pracovníky zemědělských podniků. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991
(řešitelka dílčího úkolu).
38. Majerová, V.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro
pracovníky zemědělských podniků. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha, 1992
(řešitelka etapy).
39. Horalíková, M., Majerová, V.: Vzdělávání pro oblast sociální politiky a sociálních
služeb na vesnici a na venkově. Závěrečná zpráva projektu 0l63-l0 Fondu
dynamického rozvoje vysokých škol České republiky. VŠZ, Praha, 1994
(spoluřešitelka).
40. Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers
in the Czech Republic. Závěrečná zpráva projektu grantu RSS CEU, Praha, 1995.
41. Majerová, V., Disman, M., Špaček, J., Hudečková, H., Lošťák, M.: Meze a možnosti
sociologických metod a technik při zkoumání sociální sféry venkova a zemědělství.
Závěrečná studie, VŠZ Praha, 1995.
42. Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers.
Závěrečná zpráva grantu RSS CEU, Praha, 1995, 79 s.
43. Majerová, V.: Rural Women in the Czech Republic (coutry profile - about 10 pages)
In: Pirjo Siiskonen: Socio-Economic Situation and Status of Rural Women in Selected
Central and Eastern European Countries. University of Helsinky, Mikkeli Institute,
1994, Final report 1995.
44. Jech, K., Majerová, V.: The Liquidation of the Czech and Slovak Class of Private
Farmers in the Context of the So-called Collectivisation of Agriculture. Závěrečná
zpráva grantu 1649/233/1998, Praha, 2000, 82 s.
45. Majerová, V. a kol.: Tři české vesnice (srovnání). ČZU Praha, 2001. GAČR
403/98/1309. r. 174. ISBN 80-213-0848-6.
46. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2000 – Základní informace. Závěrečná zpráva,
Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2000. ISBN 82-213-0915-6
47. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2001 – Instituce. Závěrečná zpráva, Sociologická
laboratoř, ČZU Praha, 2001. ISBN 80-213-0863-X
48. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2002 – Podniky a podnikání. Závěrečná zpráva,
Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2002. ISBN 80-213-1002-2
49. Majerová, V.: Socio-ekonomická analýza českého venkova. In: Efektivnost využívání
zdrojů českého zemědělství v podmínkách globalizace a integrace. Závěrečná zpráva
IVZ Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur –
předpoklad trvale udržitelného rozvoje. PEF, Praha 2002, ISBN 80-213-0866-4, str.
128 – 131.
50. Majerová, V.: a kol. Český venkov 2003 – Situace před vstupem do EU. Závěrečná
zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1121-5
51. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2004 – Životní strategie mladých a starých lidí na
vesnici. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2004. ISBN 80-213181-5
52. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2005 – Rozvoj venkovské společnosti. Závěrečná
zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2005. ISBN 80-213-1274-2
53. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2006 – Sociální mobilita a kvalita života
venkovské populace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2006.
ISBN 978-80-213-1631-7
54. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2007 – Studie Jihočeského a Ústeckého kraje.
Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2006. ISBN 978-80-213-17680
55. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2008 – Proměny venkova. Závěrečná zpráva,
Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2009

Podobné dokumenty

Celý text - Česká společnost pro právo životního prostředí

Celý text - Česká společnost pro právo životního prostředí Incidentally, the following pages are dedicated also another great topics. Czech Republic is already 10 years member of EU. Therefore, our colleagues deal with the legal aspects of the Operational ...

Více

Osobní publikace

Osobní publikace Herová, I. ; Kocmánková, L.: Civil society in the Czech rural area, 2007, ISBN 97886-86087-03-4, Novi Sad, In:100th Seminar of the EAAE Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eas...

Více

Roční ZpRáva 2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Roční ZpRáva 2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Řešení projektů VaV probíhalo v souladu s přijatými cíli. ÚZEI je významně zapojen do aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova, a to jak v národním, tak i v nad...

Více

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací podkladech pro rozhodování státní správy. Avšak i soukromý sektor a zájmové organizace se na ústav obracely i v roce 2014 s požadavky na odborné konzultace. Aby byl ústav trvale připraven na řešení...

Více

knižní novinky č. 2013/02

knižní novinky č. 2013/02 o předanestetické péči, anesteziologických postupech a péči o pacienta po výkonech cévní chirurgie. Kniha má pět oddílů, které komplexně popisují péči o pacienta cévní chirurgie z pohledu anestezio...

Více

Výroční zpráva o činnosti EF TUL za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti EF TUL za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je zpracována v obvyklé struktuře umožňující srovnání základních ukazatelů o rozvoji fakulty v delší časové řadě. Na výro...

Více

Z činnosti - Ovocnářské unie České republiky

Z činnosti - Ovocnářské unie České republiky Odhad sklizně jablek ČR-mírný nadprůměr, EU-25 – zřejmě nejnižší sklizeň za více než deset let Poslední odhad sklizně jablek před zahájením vlastní sklizně provedl Ústřední kontrolní a zkušební ús...

Více