Imunologie a alergologie - současné možnosti laboratorní diagnostiky

Komentáře

Transkript

Imunologie a alergologie - současné možnosti laboratorní diagnostiky
Imunologie a alergologie
(možnosti laboratorní diagnostiky)
Ing. Štěpánka Luxová
Obsah
•
•
Imunologie a alergologie
•
Představení laboratoře
•
Imunologická vyšetření
•
Alergologická vyšetření
•
Celiakie
Reprodukční imunologie
•
Sterilita / infertilita
•
Vyšetření muže / ženy
03.06.2016
2
Imunologická laboratoř
•
Vznik 11 / 2015
•
GENNET, s.r.o. –
Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny
•
FutureLife
(ISCARE, REPROFIT, GynCentrum, SANUS, VIDIA-DIAGNOSTIKA)
03.06.2016
3
Laboratorní vyšetření - imunologie
•
•
Humorální imunita
•
Celkové imunoglobuliny
•
Reaktanty akutní fáze
•
Komplement
•
Autoprotilátky
Buněčná imunita
•
Základní subpopulace lymfocytů (T, B, NK)
•
Regulační T lymfocyty (Treg)
•
HLA-B27
•
Funkční testy

Oxidativní vzplanutí

Aktivace bazofilů (BAT – včela, vosa)

Aktivace NK buněk (stimulace polyklonální, spermiemi, trofoblastem)

Produkce intacelulárních cytokinů (TNFa, INFg, IL-4, IL-10)
03.06.2016
4
Imunologie - žádanka
03.06.2016
5
Alergologie
•
PHADIA 250
Vysokoafinitní FEIA (zlatý standard)
Rychlá odezva (3 dny)
Více jak 100 komponent
•
RISA
Široké spektrum méně častých alergenů
Delší doba odezvy (až 2 týdny)
•
Optigen
Multiplex, současně 20 sIgE
4 panely
Pouze 250 ul /panel (20 sIgE)
Zvýhodněná cena (účtováno pouze 10 alergenů)
03.06.2016
6
Alergologie - žádanka
03.06.2016
7
Celiakie
•
Autoimunitní onemocnění
•
Atypická buněčná odpověď (gluten
specifické T-Ly)
•
Tvorba charakteristických autoprotilátek
•
předpokládaná prevalence 1 : 200 ?
•
Genetická predispozice
(95% celiaků - HLA-DQ2 , HLA-DQ8, HLA-DRB1*04)
03.06.2016
8
Klinické příznaky
Více než 50% pacientů (dospělí i děti) příznaky mimo zažívací trakt
Gastroenterologické příznaky (asi 20%)
Nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, nadýmání, objemná
stolice, steatorrhoea
Podvýživa, opožděný růst, opožděná puberta, anemie, osteomalacie
Atypické příznaky
Únava, opakované infekty, afty, osteoporóza
Kožní projevy (Dermatitis herpetiformig Duhring, vyrážka, žluté
zbarvení kůže), vypadávání vlasů, lámavé vlasy, nehty
Neurologické - neuropatie, epilepsie, deprese
Infertilita, častější potraty, oligospermie, impotence
03.06.2016
9
Cílený screening celiakie
Metodický pokyn
Věstník MZ ČR, č. 3 / 2011, str.51-54
U osob indikovaných ke screeningu se doporučuje dvojstupňové vyšetření:
1.
Stanovení sérových autoprotilátek proti tkáňové transglutamináse (a -tTG) v
třídě IgA a stanovení celkového IgA
2.
Pozitivní výsledek a-tTG indikuje druhý stupeň screeningu perorální biopsii
aborálního duodena.
03.06.2016
10
Celiakie
03.06.2016
11
Poruchy plodnosti
03.06.2016
12
Neplodnost
•
neschopnost počít dítě po ročním nechráněném
styku (WHO)
•
Incidence
Celosvětově 10-15% párů ve fertilním věku
Vyspělé země 20-25%
•
Narůstající trend
(nezdraví životní styl, toxiny, stres, pohlavní nemoci, infekce
a záněty v urogenitálním tratu, těhotenství v pozdějším věku)
•
Příčina muž : žena 1:1
(mužský faktor začíná převažovat)
03.06.2016
13
Příčiny
•
Genetické
•
Anatomické
•
Hormonální
•
Infekční
•
Imunologické
03.06.2016
14
Indikace k imunologickému
vyšetření
•
Sterilita / infertilita po vyloučení ostatních
příčin
•
Po 2 prvotrimestrálních potratech nebo
jednom druhotrimestrálním potratu
•
Po 2 neúspěšných IVF cyklech
•
Známe imunopatologické onemocnění
•
Komplikace pokročilého těhotenství (IUGR,
preeklampsie, HELLP syndrom)
03.06.2016
15
Vyšetření ženy
sterilita
infertilita
Anti-spermie
Anti-ovaria
Anti-zona pellucida
Anti-fosfolipidy
Anti-tTg IgA
ANA
Anti-TPO / TG
Imunofenotypizace Ly
Funkční testy NK, T
Anti-fosfolipidy
Anti-tTg IgA
ANA
Anti-TPO / TG
Imunofenotypizace Ly
Regulační T-Ly
Funkční testy NK, T
03.06.2016
Autoimunitní
onemocnění,
trombózy, artritida,
recidivující infekty,
astma, HELP
syndrom,
preeklampsie
Dle anamnézy
16
Humorální imunita
Co stanovujeme
Proč?
Co s tím?
Protilátky proti
spermiím
Aglutinace,
Imobilizace, blokace
interakce s oocytem
Odhalení příčin
(zánět),
IVF-ET, ICSI
Protilátky proti zona
pellucida
Maskují receptory pro
spermie, brání
oplodnění
Imunointervenční
terapie
ICSI
Protilátky proti
ováriím
Autoimunitní poškození Podrobné vyšetření
ovárií nebo oocytu
ovariální rezervy
Protilátky proti
fosfolipidům, jejich
kofaktorům a
vazebným proteinům
Porucha srážení krve,
mikrotromby ,
nedostatečná výživa
plodu, komplex Ag-Ab,
toxické IK, indukce
apoptózy buněk emrya
a plodových obalů
03.06.2016
Cílená léčba –
antiagregační /
antikoagulační
17
Humorální imunita
Co stanovujeme
Proč?
Co s tím?
Celiakie
Anti-tTg IgA
Oddálení mensturace, dřívější
menopauza, malabsorpční
syndrom, ukládání gliadinu v
trofoblastu, abnormality placenty,
zvýšená apoptóza, retardace
růstu plodu
Bezlepková dieta,
gravidita po
vymizení Ab
Autoimunitní
postižení ŠŽ
aTPO, aTG
Prvotrimestrální potraty, nezralý
plod, nízká porodní váha,
snížené IQ, riziko preeklampsie
Podrobné vyšetření
funkce ŠŽ, terapie
Systémová
autoimunitní
onemocnění
ANA, ENA
Odhalení závažných
imunopatolog. chorob (SLE, SS,
SSc), riziko neonatálního
erytematodu a kompletního AV
bloku u plodu (SS-A/SS-B)
Imunointervenční
terapie (kortikoidy i
v graviditě)
03.06.2016
18
Buněčná imunita
Co
stanovujeme
Proč?
Co s tím?
Procentuální i
absolutní
zastoupení
lymfocytů v PK
Zabíječská aktivita
některých Ly (NK, Tc ) - vliv
na implantaci embrya
Imunomodulční
terapie (kortikoidy,
inhibitory
fosodiesterázy,
intralipidy)
Treg – udržení
fetomaternální tolerance
Protizánětlivá
léčba, IVIG
Aktivace NK
lymfocytů
Zabíječská aktivita proti
otcovským znakům
Imunomodulční
terapie
Produkce
cytokinů
Toxický efekt
prozánětlivých cytokinů
Imunomodulční
terapie
03.06.2016
19
Vyšetření muže
SpermFlow
(cytometrická
analýza
ejakulátu)
Vyšetření ejakulátu
vyšetření séra
spermiogram
autoprotilátky
(tTg, a-TPO, ANA)
MAR test
(protilátky proti
spermiím)
Apoptóza
spermií
Fragmentace
DNA
Počet, vitalita,
přítomnost leukocytů,
integrita akrozomu,
přítomnost
akrozomálních
proteinů
03.06.2016
20
WHO kritéria
1987 1992
1999
2010
≥2
≥2
≥2
>1,5
Objem
Ml
Koncentrace
x106/ml ≥20
≥20
≥20
>15
Celkový počet
x106
≥40
≥40
≥40
>39
Celková pohyblivost
%
≥50
≥50
≥50
>40
Progresivní pohyb
%
≥25
≥25 (a) ≥25 (a) >32 (a+b)
Vitalita
%
≥50
≥75
≥75
>58
Morfologie
%
≥50
≥30
≥14
>4
Zdroj: Diagnostika a léčba poruch plodnosti, Mardešić Tonko,kolektiv
21
03.06.2016
Kontakty
•
Imunologická laboratoř - 242 456 845
(Ing. Luxová, RNDr. Krátká - odborné konzultace, sdělování výsledků)
•
Objednání ke konzultaci k MUDr. Andrlíkové (ARCHA)
226 226 205
•
www.gennet.cz
03.06.2016
22
Děkuji za pozornost
03.06.2016
23

Podobné dokumenty

Zavedení QC vzorků

Zavedení QC vzorků servisní heslo) – záložka Tube. Označeny jsou QC vial small a QC vial large. Pokud chcete používat vlastní kontrolní materiály (Lab QC), je třeba je zadávat v Racku označeném Sample, jako normální ...

Více

Seznam vyšetření IML

Seznam vyšetření IML extrahovatelným jaderným ENASC antigenům screen (ENA screen)

Více

HISTORIA SCHOLASTICA

HISTORIA SCHOLASTICA léčena řada vězňů z Terezína, kteří onemocněli při kopání zákopů proti Rudé armádě. Vzorky jejich krve byly zaslány do Raškovy laboratoře, který ve většině z nich zjistil pozitivní WeilFelixovu rea...

Více

Prezentace antigenu naivním T-buňkám

Prezentace antigenu naivním T-buňkám LFA-1(lymphocyte-function associated antigen) je integrální protein, patří k adhezním molekulám, prostředkuje mezibuněčnou interakci a nachází se na všech leukocytech. U T-buněk je exprese LFA-1 ne...

Více

2016-04-14_TZ_Penilni-implantaty_ISCARE

2016-04-14_TZ_Penilni-implantaty_ISCARE pacienty. První, 49letý muž, který po léčbě karcinomu prostaty přišel o možnost erekce, což přispělo k rozpadu jeho dlouhodobého vztahu,“ prozradil MUDr. Libor Zámečník, specialista klinického cent...

Více

zde - jandur.cz

zde - jandur.cz problémy při vynoření (embolie) při ponoření důležité zásobovat náchylné tkáně (srdce, mozek) a omezit okysličování ostatních tkání potápiví živočichové zvýšený krevní objem (nestačí jako zásoba ky...

Více

Parathyreoidea

Parathyreoidea PTH is characteristic (iPTH)

Více

pravni služby2 prk 2015.indd

pravni služby2 prk 2015.indd zajistit rychlejší a transparentnější zastupování odštěpného závodu. Je však třeba mít na paměti, že vedoucí odštěpného závodu bude i nadále oprávněn jednat za odštěpný závod samostatně. Nutno pozn...

Více