zde - InterLeader

Komentáře

Transkript

zde - InterLeader
SPOLEČNOST
PRO STRATEGICKÉ
ŘÍZENÍ, INOVACE
A PODNIKATELSTVÍ
Prezidentský seminář SSŘIP 10/2015
RIZIKOVÉ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ : START-UPs & VENTURE CAPITAL – KLÍČ K TRŽNÍM PRŮLOMŮM
Ondřej Bartoš, předseda představenstva a partner, Credo Ventures, a.s., podnikatel, investor
středa, 9. prosince 2015, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 1/2016
NEW LEADERSHIP CHALLENGE : POSITIVE PSYCHOLOGY FOR THE ERA OF POSITIVE DISRUPTIVE
INNOVATIONS
Nové výzvy vůdcovství : pozitivní psychologie pro éru pozitivních
průlomových inovací
Jan Mühlfeit, Chairman, Europe, Microsoft Corp. (do r. 2014)
středa, 20. ledna 2016, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 2/2016
JAK ŘÍDIT FIRMU K TRVALÉMU ROZVOJI : INOVAČNÍ STRATEGIE RODINNÉ FIRMY SERVISBAL OBALY
Ladislav Horčička, zakladatel, majitel, generální ředitel, SERVISBAL OBALY, s.r.o.
středa, 17. února 2016, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 3/2016
STÁLE KUPŘEDU, NEUHÝBAT
Václav Marhoul o svobodě a odpovědnosti, o slastech
a zklamáních života tvořivého
Václav Marhoul, režisér, scénárista, producent, herec, galerista, podnikatel, manažer
středa, 16. března 2016, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 4/2016
MŮŽE BÝT KOMUNÁL NORMÁLNĚ FUNGUJÍCÍ FIRMOU? ANEB ŘÍZENÍ Z BUDOUCNOSTI –
GOVERNANCE A INOVACE VE VELKÉM MĚSTSKÉM PODNIKU
Michal Kraus, předseda představenstva a generální ředitel, Plzeňské městské dopravní podniky
středa, 20. dubna 2016, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 5/2016
JAK SE ŘÍDÍ STRATEGICKÁ TRANSFORMACE VELKÉ SPOLEČNOSTI
– ZKUŠENOSTI A VIZE O2, a.s.
Tomáš Budník, předseda představenstva a generální ředitel, O2, a.s.
středa, 18. května 2016, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 6/2016
INOVACE A STRATEGIE V BANKOVNÍM SEKTORU PRO ÉRU DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel, Česká spořitelna (2011-2015)
středa, 15. června 2016, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 7/2016
IN THE PURSUIT OF NEW ENERGIES – MEETING THE CHALLENGES, VISION BECOMING A REALITY
Vincent Schächter, Vicepresident R&D, TOTAL New Energies (2009-2015)
středa, 14. září 2016, 13:00 – 16:30
Klub strategických manažerů SSŘIP 1/2016
OD VÝZKUMU K INOVACÍM – CESTA A VIZE MLADÝCH VĚDCŮ
Jiří Václavík, nositel ceny Česká hlava 2013 pro mladé vědce (Gaudeamus),
výzkumník Ústavu organické technologie VŠCHT, Praha, tč. doktorand ETH Zürich
středa, 12. října 2016, 13:00 – 16:30
Program InterLeader® 2015-16:
Program prosinec 2015 – říjen 2016
PROGRAM V TVORBĚ STRATEGIÍ, ŘÍZENÍ INOVACÍ
A ZMĚN, ROZVOJI VŮDCOVSTVÍ
#8
#9
# 10
#1
Event partners:
SSŘIP na
#2
ZAREGISTRUJTE SE, PROSÍM!
#3
Autentická procesní organizace - procesně řízená zákaznicky orientovaná firma
21.-22.1. 2016
Digitální síťová organizace : Informatizace procesů, e-Strategie, e-Business
18.-19.2. 2016
Řízení inovací, transformační projekty – systém SocratesSM
17.-19.3. 2016
Transformační vůdcovství, účinné vedení změn v turbulentním prostředí
21.-22.4. 2016
Inventika a nové příležitosti růstu : Efektivní strategický tým a inovace
- od tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci
19.-21.5. 2016
Strategické vůdcovství, tvorba vítězné konkurenční strategiec
16.-18.6. 2016
Mezinárodní poradní sbor SSŘIP
Členové MPS jsou spolutvůrci a konzultanty strategie
a programu Společnosti pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství
Prof. Dr. Franz-Lothar ALTMANN
člen správní rady, Südosteuropa Gesellschaft
Ing. Jaroslav BARTÁK, MBA
generální ředitel, Walmark ČR a SR
Dr. Marc Hubert BATTAILLE
prezident, I.P.A.C. - International Centre for Public
Affairs
Gilles BÉROUARD
generální ředitel, HAVAS Worldwide New Europe
RNDr. David BROŽ, CSc.
Managing Partner, Versalis, s.r.o., generální ředitel,
VELUX ČR a SR (2006-2013)
Doc. Ing. Jiří CIENCIALA, CSc., CSM
rektor, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.,
zmocněnec Vlády ČR pro SM kraj a ÚK
člen dozorčí rady Třinecké železárny, a.s.
Dr. David CLUTTERBUCK
prezident, The ITEM Group
Ing. Zoltán DEMJÁN
předseda dozorčí rady Holcim (Slovakia), a.s.
(2002-2010)
Ing. Jiří DEVÁT
jednatel, DEVAT innoware, s.r.o., generální ředitel,
Cisco Systems Czech, s.r.o. (2011-2014)
Ing. Ondřej FELIX, CSc.
EU Digital Champion for CR
předseda představenstva a generální ředitel (20012004), Český Telecom, a.s.
PhDr. Zbyněk FIALA
autor, komentátor, šéfredaktor Ekonom (1999-2007)
Ing. Zbyněk FROLÍK
Managing Director, CEO, Linet Group SE
Dr. Carl H. HAHN, Dr. h.c. (čestný člen)
čestný předseda dozorčí rady, Škoda Auto, a.s.
Dr. Duncan HINE
předseda, European Council on Innovation, The
Conference Board (2008-2015),
Principal Fellow, WMG InnovativeSolutions
Ing. Tomáš HÜNER, CSM
ředitel divize Energy Management, Siemens, s.r.o.,
náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR (2007-2011)
Ing. Petr CHOULÍK, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel,
Linde Gas, a.s.
Ing. Aleš JOHN, MBA
předseda představenstva a generální ředitel, Ústav
jaderného výzkumu Řež (2008-2013)
Sir Paul JUDGE
President of the Association of MBAs
President, Chartered Institute of Marketing
(2008-14)
Ing. Pavel JUŘÍČEK, PhD
předseda představenstva, vlastník, Brano Group, a.s.
SPOLEČNOST PRO STRATEGICKÉ
ŘÍZENÍ, INOVACE A PODNIKATELSTVÍ
SSŘIP je nevýdělečným zájmovým profesním společenstvím podniků i jednotlivců. Jejím posláním je výměna
a šíření progresívních domácích a mezinárodních zkušeností (best practices), zprostředkování kontaktů se
světovým manažerským a podnikatelským společenstvím.
SSŘIP je aktivním členem, resp. svou činnost rozvíjí v partnerství s významnými mezinárodními manažerskými
institucemi, například EMA - European Management Association, AMA - American Management Association,
efmd - European Foundation for Management Development, The Conference Board Europe, Strategic
Management Society (US) a další.
Členové prestižního Mezinárodního poradního sboru a naši partneři – především společnost Havas
Worldwide, podporují klíčové aktivity SSŘIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prezidentské semináře přibližují významné strategické / transformačni / revitalizační projekty a
programy špičkových globálních společností
Strategické rozvojové programy (např. Management Futures 2018, Next Generation Leadership©,
Řízení a správa korporací, Klíčové způsobilosti, Strategický marketing, Standardy manažerských
způsobilostí)
Diskusní semináře u kulatého stolu se zaměřením na aktuální problémy a výzvy globální síťové
ekonomiky, rozvoje vůdcovství a podnikatelství, správy korporací, řízení znalostí, formování a řízení
aliancí, sdílení best practices v rozmanitých oblastech strategického řízení a rozvoje podnikání.
Klub strategických manažerů – platforma pro profesní diskuse a výměnu idejí a zkušeností mezi
tvůrci moderních podnikových strategií.
Výroční a mezinárodní konference a fóra, často ve spolupráci s předními světovými manažerskými
organizacemi a asociacemi se zaměřením na klíčová aktuální témata
InterLeader© – modulární certifikační program v tvorbě strategií, řízení změn a rozvoji vůdcovství
Rozvzpomínání a směřování k duchovním inspiracím - cyklus diskusních rozprav o tématech, která
přesahují obzor řešení běžných podnikatelských a manažerských problémů
Účast v globálních videokonferencích s průkopníky nových konceptů a tvůrci nejlepší praxe řízení
podniků a korporací (např. Jack Welch, C.K. Prahalad, Marshall Goldsmith, John Kotter, Alan Mullaly)
Extranetový portál InterLeader®–InterManager® Know-How Repository, který podporuje transfer
znalostí a zkušeností v mateřských organizacích účastníků certifikačních programů SSŘIP a Inventy
Mezinárodní studijní cesty pro české manažery s cílem zprostředkovat poznání best practices a
nových konceptů řízení (např. Silicon Valley v Kalifornii, Greater Stockholm Area, Hong Kong a Šanghaj,
Irsko, Izrael).
Ondřej Landa
předseda SSŘIP
Zuzana Hulínská
výkonná tajemnice
Ing. Pavel KAFKA, Dr.h.c.
prezident, Česká manažerská asociace, generální
ředitel skupiny Siemens ČR (1994-2009)
Ing. Stanislav KÁZECKÝ, CSc.
člen dozorčí rady, ZVVZ Group, a.s.
viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Patrick F. KILCHMANN
výkonný ředitel správní divize, Ammann Group
Holding AG
PhDr. Martin KRATOCHVÍL
zakladatel a předseda správních rad, Bonton Group
Ing. Vratislav KULHÁNEK Dr. h.c.
jednatel, Industrial Advisors, s.r.o.
čestný prezident, Institut členů správních orgánů
Ing. Ladislav MACKA
předseda představenstva a generální ředitel (1992-2015),
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Eduard MÍKA
Investor & COO, Netretail Holding, B.V.,
člen dozorčí rady, Internet Mall, a.s.
Ing. Jaroslav MÍL, MBA
prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR (2004-2011)
Dr. Jan MRÁZEK
prezident, Adastra Group
Ing. Jan MÜHLFEIT
Chairman Europe (2007-2014),
Microsoft Corporation
Doc. Ing. Štěpán MÜLLER, CSc.
děkan, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
PhDr. Petr NEDOMA
ředitel, Galerie Rudolfinum
Ing. Luboš PAVLAS
generální ředitel, Elektrárna Chvaletice a.s.
Ing. Jiří PAVLÍČEK
CEO, Aspironix, generální ředitel, JOHNSON &
JOHNSON, s.r.o. (2000-2011)
Ing. Ivan PILNÝ
předseda Hospodářského výboru PS PČR.
prezident, Tuesday Business Network
Dr. Peter M. RUDHART
předseda představenstva, RKW Rationalisierungs u.
Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.
Ing. Miloslav RUT
místopředseda představenstva, BDO, generální
ředitel, FOXCONN CZ, s.r.o. (2009-2010)
Prof. Dr. Hein SCHREUDER, MBA
ředitel, Vlerick Leuven Gent Management School,
viceprezident pro korporátní strategii a rozvoj, Royal
DSM N.V. (1991-2011)
Prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc.
ředitel, Management Focus
Sanjiv SURI
zakladatel, prezident, vlastník, Zátiší Catering Group
Ing. David VRBA
generální ředitel, 3M Česko, spol. s r.o. (20092014)
Prezidentský seminář SSŘIP 10/2015
RIZIKOVÉ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ :
START-UPs & VENTURE CAPITAL
– KLÍČ K TRŽNÍM PRŮLOMŮM
NEW LEADERSHIP CHALLENGE : POSITIVE PSYCHOLOGY FOR
THE ERA OF POSITIVE DISRUPTIVE INNOVATIONS
NOVÉ VÝZVY VŮDCOVSTVÍ : POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE PRO ÉRU
POZITIVNÍCH PRŮLOMOVÝCH INOVACÍ
Ondřej Bartoš
předseda představenstva a partner, Credo Ventures, a.s.,
podnikatel, investor
Jan Mühlfeit
Chairman, Europe, Microsoft Corp. (do r. 2014)
Termín:
Místo:
středa, 9. prosince 2015, 13:00 – 16:30
Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
Prezidentský seminář SSŘIP 1/2016:
Inovační podnikání – výsada start-upů nebo univerzální model pro 21. století?
Jak se pozná inovační projekt s průlomovým potenciálem
Podle čeho se o investicích rozhodují finanční investoři a fondy rizikového kapitálu
•
Nápad, business plán a/nebo věci totálně oddaný tvůrce
•
Co musí inovátor nabídnout, aby zaujal
•
Stačí skvělá průlomová idea ?
•
Analýza a/nebo intuice – jak to vidí Ondřej Bartoš
Účinné modely spolupráce mezi start-up podnikateli a finančními investory
Co se podnikatelé mohou naučit od finančních investorů
Osobnost inovačních podnikatelů – lídrů nových business modelů
Praktické investiční rady
•
pro podnikatele
•
pro soukromé investory
Ondřej Bartoš :
•
mé inspirace a vzory
•
jak se učím
•
o co usiluji, co mě vzrušuje a těší
Ing. Ondřej Bartoš
Ondřej Bartoš je úspěšný podnikatel. Je spolumajitelem společnosti Credo Ventures
a podílí se na dalších obchodních aktivitách. Zajímá se zejména o projekty, které
mají blízko k informačním technologiím. Je známý také jako investor z televizního
pořadu Den D.
V roce 2000 absolvoval Fakultu financí a účetnictví na pražské VŠE, ale již o dva roky
dříve spoluzaložil společnost Acron Communications. V roce 2004 se stal poradcem ve
firmě MCI Management, později investičním ředitelem zodpovědným za oblast Česka,
Slovenska, Rumunska a zemí bývalé Jugoslávie. Před šesti lety spoluzaložil firmu Credo
Ventures, která spravuje venture kapitálový fond Credo Stage 1 s kapacitou 18 milionů
eur.
Credo Ventures, venture kapitálová firma se sídlem v Praze, oznámila vznik druhého
fondu Credo Stage 2 zaměřeného na investice do raného stadia nových nadějných
firem ve střední Evropě s vysokým potenciálem růstu. Ve druhém fondu je v současnosti
zhruba 34 milionů eur, dalších šest milionů eur chce Credo Ventures získat do konce
roku.
Termín:
Místo:
středa, 20. ledna 2016, 13:00 – 16:30
Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
Disruptive Innovation Era – éra průlomových inovací podle JM
Nové paradigma : Kreativita jako klíčový zdroj
Nová generace a digitální paradox
Naléhavé výzvy doby : v čem zaostáváme nejvíce
Vůdcovství pro éru disruptivních inovací
Pozitivní psychologie a rozvoj lidského potenciálu
•
od překonávání slabin k rozvíjení silných stránek
•
psychologie úspěchu : způsobilosti – vášeň - hodnoty
Česko : Priority nové dekády, která začíná DNES
Jan Mühlfeit bez Microsoftu :
•
o co usiluji, co mě vzrušuje a těší
•
odkud čerpám inspiraci, kde a jak se učím
Ing. Jan Mühlfeit
Od ledna 2015 nezávislý poradce, podnikatel, kouč vrcholových manažerů, autor televizních
programů, dlouhodobě aktivní v řadě veřejně prospěšných a charitativních projektů.
Jako Chairman Europe, Microsoft Corporation, zastupoval v letech 2007-2014 Microsoft a jeho
vedení ve vztahu k vládám jednotlivých evropských zemí, klíčovým evropským institucím, největším
firemním zákazníkům a obchodním partnerům. Do společnosti Microsoft nastoupil v roce 1993 na
pozici marketingového ředitele. V letech 1998 - 2000 v Microsoftu působil jako generální ředitel pro
Českou republiku a Slovensko. V srpnu 2002 byl jmenován do funkce viceprezidenta pro Evropu,
Střední Východ a Afriku. Jako vicepresident EMEA vedl do roku 2005 dvacet osm zemí v regionu
střední a východní Evropy. Pod jeho vedením si tento region po čtyři roky udržel nejlepší hodnocení
v rámci globálního působení Microsoftu. V letech 2005-2006 zastával funkci viceprezidenta
zodpovědného za řízení vztahů s veřejnou správou v Evropě, na Středním Východu a v Afrických
zemích. V roce 2006 byl jmenován vicepresidentem pro strategii ve stejném regionu.
Před nástupem do Microsoftu působil v české společnosti Software602, kde zastával post ředitele mezinárodního
obchodu a marketingu. Vystudoval obor Informační technologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT.
Obdržel četná ocenění, mj. Osobnost roku české informatiky (třikrát), Manažer roku (1999), cenu „Český mozek“ i prestižní
ceny udělované společností Microsoft.
Prezidentský seminář SSŘIP 2/2016:
Prezidentský seminář 3/2016
JAK ŘÍDIT FIRMU K TRVALÉMU ROZVOJI:
INOVAČNÍ STRATEGIE RODINNÉ FIRMY
SERVISBAL OBALY
VÁCLAV MARHOUL O SVOBODĚ A ODPOVĚDNOSTI,
O SLASTECH A ZKLAMÁNÍCH ŽIVOTA TVOŘIVÉHO
Ladislav Horčička
zakladatel, majitel, generální ředitel, SERVISBAL OBALY, s.r.o.
Václav Marhoul
režisér, scénárista, producent, herec, galerista, podnikatel, manažer
Termín:
Místo:
STÁLE KUPŘEDU, NEUHÝBAT
Termín: středa, 16. března 2016, 13:00 – 16:30
Místo: Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
středa, 17. února 2016, 13:00 – 16:30
Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
Program:
Program:
více
informací
na
www.ssrip.cz
SSŘIP na
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servisbal – kdo jsme a oč usilujeme (business, mise, vize, hodnota, strategie)
Jít vlastní cestou, být nejlepší
Obaly s nápadem aneb Komodita je jen nedostatek invence
Posedlost inovacemi
Jak si udržet náskok
Zapojit zákazníky do rozvoje firmy
Konkurenční strategie
•
midisérie
•
excelentní servis
•
řešení s myšlenkou
•
řešit problémy zákazníků
Jak si udržet náskok
•
soutěže
•
soudní znalectví
Inovační strategie – jak se tvoří a prosazuje
Rodinná firma – jak si vychovávám nástupce
Ladislav Horčička
•
v co věřím, čím se řídím
•
odkud čerpám inspiraci, kde a jak se učím
Ing. Ladislav Horčička
Společnost Servisbal Obaly vznikla v roce 1993. Zakladatelem, majitelem a
ředitelem je pan Ing. Ladislav Horčička, spolumajitelkou je jeho manželka Hana
Horčičková. Jedná se o prosperující rodinnou českou firmu, která zaměstnává
přibližně 80 zaměstnanců. Název Servisbal od počátku vyjadřuje základní filozofii
firmy, poskytovat bezchybný, excelentní servis pro balení spolu s vizí tvořit obaly pro
budoucnost.
ZAREGISTRUJTE
SE, PROSÍM!
„Papír” jsem vystudoval, „obaly” se staly mým koníčkem a touha patřit mezi nejlepší
odstartovala mé dlouhodobé snažení. Snad proto jsem se také stal přes obaly i
soudním znalcem.“
Společnost je držitelem celé řady ocenění z mnoha profesních soutěží. Mezi
nejprestižnější patří ocenění Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2008 a
ocenění z mezinárodní soutěže World Star For Packaging, které v roce 2014 získala
společnost již po šesté.
•
•
•
•
•
Co miluji a nenávidím v české kotlině
Podnikání vs. tvorba – řehole a/nebo slast
Filmová tvorba – můj osud; radost a utrpení
•
zastavení první : Mazaný Filip
•
zastavení druhé : Tobruk
Nabarvené ptáče : Václav Marhoul o intuici, víře, vizi a posedlosti
Občan Václav Marhoul : svoboda, povinnost, odpovědnost
Václav Marhoul
Známý český režisér, scénárista, producent, herec, galerista, podnikatel, manažer.
Po vystudování FAMU působil ve Filmovém studiu Barrandov jako asistent produkce
a jako zástupce vedoucího produkce. Za produkci se podílel hlavně na filmech
režiséra Tomáše Vorla Pražská pětka a Kouř. V roce 1986 z Barrandova odešel a
věnoval se produkční práci pro společenství Pražská pětka. Na podzim 1986 uvedl
na jevišti Divadla Sklep ve své produkci a režii vlastní hru Mazaný Filip, podle níž
natočil v roce 2003 stejnojmenný film. Patří ke kmenovým hercům Divadla sklep.
V červnu 1987 byl spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tvrdohlaví a jako
manažer organizoval její aktivity a do roku až 2004 provozoval galerijní a prodejní
firmu Galerie Tvrdohlaví, s.r.o.
V listopadu 1988 založil s bývalými spolužáky z FAMU skupinu filmového trampinku
AZ.K.ALONA. V roce 1990 se stal ředitelem FS Barrandov a později se podílel za
bouřlivých okolností na jeho privatizaci do AB Barrandov a.s.
Ve funkci generálního ředitele již soukromých podniků AB Barrandov a.s. a AB Barrandov Holding a.s. působil
až do odvolání v roce 1997, kdy založil vlastní společnost Silver Screen, v jejímž rámci produkuje různé akce
v oblasti filmu, divadla a výtvarného umění. V roce 1998 byl společností distribuován film Postel režiséra
Oskara Reifa, na kterém byl společně s Janem Bílkem producentem. V roce 2003 pak jeho společnost vyrobila
celovečerní film Mazaný Filip. Dále realizoval jubilejní výstavu výtvarné skupiny Tvrdohlaví ve Valdštejnské
jízdárně Národní galerie (1999) a stálou reprezentační galerii této skupiny v Paláci Lucerna (2000-2003).
Společnost je podepsána i pod speciálními akcemi, jako podporou vstupu ČR do NATO v roce 1998 nebo akcí
Obětem komunismu z roku 2005. Podílel se i na organizaci summitu NATO v Praze, respektive jeho kulturní
náplně v roce 2002 a na oslavách 55. a 60. výročí ukončení 2. světové války (roky 2000 v Plzni a 2005 v
Praze).
Jako herec a producent se podílel na tuctu filmů, např. Pražská pětka (produkce,1988), Amerika (herec,
1994), Gympl (herec, 2007), Občan Havel (2008), Ulovit miliardáře (2009), Vejška (2013). V roce 2005 si
zahrál společně se svoji dcerou Annou Marhoulovou v celovečerní filmové grotesce Skřítek (režie Tomáš Vorel).
Občas i účinkuje v televizních seriálech (např. Redakce, Horákovi). Je členem prezídia a dozorčí rady České
filmové a televizní Akademie.
Vrcholem jeho tvorby je válečný film Tobruk vyznamenaný řadou festivalových cen. V květnu 2010 Václav
Marhoul oznámil, že získal práva na zfilmování románu Nabarvené ptáče amerického spisovatele polského
původu Jerzyho Kosińského. V roce 2013 obdržel na filmovém festivalu v Cannes za jeho adaptaci zvláštní
uznání poroty Ceny Krzysztofa Kieslowského pro nejlepší scénář.
Prezidentský seminář SSŘIP 4/2016
Prezidentský seminář SSŘIP 5/2016:
MŮŽE BÝT KOMUNÁL NORMÁLNĚ FUNGUJÍCÍ
FIRMOU? ANEB ŘÍZENÍ Z BUDOUCNOSTI –
GOVERNANCE A INOVACE VE VELKÉM MĚSTSKÉM
JAK SE ŘÍDÍ STRATEGICKÁ TRANSFORMACE VELKÉ
SPOLEČNOSTI – ZKUŠENOSTI A VIZE O2, A.S.
Michal KRAUS
předseda představenstva
a generální ředitel, Plzeňské městské dopravní podniky
Tomáš Budník
předseda představenstva a generální ředitel, O2, a.s.
Termín:
Místo:
středa, 20. dubna 2016, 13:00 – 16:30
Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
•
•
•
středa, 18. května 2016, 13:00 – 16:30
Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
Program:
Program:
•
•
•
Termín:
Místo:
Revoluce v dopravě – na co se chystáme a nač jsme hrdí
Chytré město – dopravní podniky jako průkopník a pilíř digitalizace
Řízení a správa velkého městského podniku – řízení z budoucnosti jako most přes všechna
úskalí
•
Plzeňské městské dopravní podniky v kostce
•
strategie společnosti
•
spolupráce s vedením města
•
spolupráce s průmyslovými podniky a obchodními, finančními institucemi
•
jak obstát v silovém poli politických zájmů a tlaků
•
spolupráce vedení – zaměstnanci a odbory
•
spolupráce s veřejností
Plzeňská karta – naše vlajková inovace
•
Plzeňská karta vs. OpenCard : v čem je rozdíl
•
Co jsme udělali jinak než v Praze
•
Inovační potenciál Plzeňské karty
•
Jak kartu „škálujeme“, partnerství a strategické aliance
•
Ocenění a záměry do budoucna
PPP projekty : Public-Private Partnerships
•
Projekt Autobusové/trolejbusové depo – opravárenský a servisní areál
•
modelová obří investice (29 let, 11,6 ha, špičkové technologie, 12 mld Kč)
•
organizace a řízení projektu, governance, partnerství se Škoda Transportation
•
model financování
•
garance a řízení rizik
•
komunikace v protikorupčním prostředí
•
zkušenosti z přípravy a realizace projektu – co se povedlo, co ne
•
ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) – elektrobusy pro Plzeň
•
mezinárodní spolupráce (UITP)
•
firemní partneři
Michal Kraus - v co věřím, čím se řídím, co mě inspiruje, naplňuje,
oč usiluji, kam směřuji
Mgr. Michal Kraus, MSc
Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni (1988), postgraduálního studijního programu FF
a PF UK „Europeum“ (1997 – 1998), Executive programme CMC Čelákovice (2001
– 2002), InterManager (2006 – 2007) a Law and Business Management BIBS –
Nothingham Trent University UK (2010 – 2014). V létech 1989 – 1993 pracoval pro
Český rozhlas a následně pro privátní vydavatelství a privátní rozhlasovou stanici. Od léta
1993 do září 2002 zastával různé pozice ve středním a posléze vrcholovém managementu
společnosti ŠKODA, a.s. a ŠKODA Holding, a.s. v Plzni a v létech 2000 – 2002 se
jako člen představenstva aktivně podílel na restrukturalizaci uvedené společnosti a její
záchraně. Od podzimu 2002 do října 2003 pracoval pro ČSA, a.s. v pozici viceprezidenta
pro řízení lidských zdrojů a od února 2004 řídí jako generální ředitel a od jara 2014 jako
předseda představenstva Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP). Klíčovými
projekty se v době jeho působení staly projekt Plzeňská karta, mnohdy referenční projekt
ve vztahu k obdobným projektům městských čipových karet (realizován od roku 2004) a v oblasti
veřejné dopravy největší PPP projekt v rámci Evropy „Vybudování nové dopravní základny pro Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy, provozovaných na
území města Plzně“ – projekt v hodnotě 12 mld. Kč s délkou trvání 29 let.
•
•
•
•
•
•
•
•
Integrace a synergie O2 – PPF
Proměny obchodního a operačního modelu O2
Výhody a úskalí rozdělení a vyčlenění společnosti
•
Náš světový primát : strukturální separace infrastruktury operátora
•
Kórové a kritické procesy – jak je definujeme a rozvíjíme
Business development O2 – strategické priority
•
O2 a digitální příležitosti
•
Smart life
•
Big data jako platforma pro novou generaci služeb
•
Internet věcí
•
Digitalizace průmyslu
•
Priorita : služby s vysokou marží
•
Business potenciál a know-how profily (budoucích) akvizic
Zapojit zákazníky do rozvoje firmy
•
Lidský potenciál, agilní kultura, posedlost inovacemi
•
Naše nové hodnoty : férovost, zdravý selský rozum, osobní zodpovědnost, jednoduchost.
•
Jak si udržet náskok
Konkurenční strategie, co-opetition
•
spolupráce s konkurencí
Jak se řídí hodnota firmy pro akcionáře
Tomáš Budník
•
v co věřím, čím se řídím
•
odkud čerpám inspiraci, kde a jak se učím
Ing. Tomáš Budník
Vystudoval strojní fakultu VŠB TU v Ostravě. V oboru telekomunikací se pohybuje více než dvacet
let - pracoval ve společnostech INEC, Český Telecom a GTS, kde působil na různých manažerských
pozicích v oblasti prodeje, marketingu, péče o zákazníky a regulace. Ve své poslední roli v rámci
GTS byl odpovědný za plánování, výstavbu, rozvoj a provoz telekomunikační sítě a poskytování
služeb zákazníkům. Následně se v pozici generálního ředitele podílel na restrukturalizaci společnosti
MobilKom, která provozovala síť U:fon. V roce 2011 přišel do skupiny PPF, kde nejprve zastával
pozici ředitele IT ve společnosti Eldorado, a v roce 2013 vedl projekt čtvrtého mobilního operátora.
Od dubna 2014 působil v O2 jako ředitel divize IT & Demand Management, od 1. července 2014 je
generálním ředitelem a místopředsedou představenstva O2.
Prezidentský seminář SSŘIP 6/2016
INOVACE A STRATEGIE V BANKOVNÍM
Í SEKTORU
PRO ÉRU DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
Pavel Kysilka
předseda představenstva a generální ředitel,
Česká spořitelna (2011-2015)
Termín:
Místo:
středa, 15. června 2016, 13:00 – 16:30
Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7
Program:
více
informací
na
www.ssrip.cz
SSŘIP na
ZAREGISTRUJTE
SE, PROSÍM!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6D inovace ve financích
Nová konkurence a nové obchodní modely
Jak musí vypadat banky, aby neztratily důvod existence
Jak získat a udržet loajalitu zákazníků v podmínkách komoditizace odvětví
Transformace bank: legacy versus očekávání
Big data, jejich využití a ochrana
5P model v bankovnictví
Marketing v digitální epoše
Partnerský ekosystém
Pavel Kysilka : jak vidím perspektivy české a evropské ekonomiky
Pavel Kysilka : v co věřím, čím se řídím, co mě inspiruje, naplňuje, oč usiluji,
kam směřuji
Cyklus diskusních seminářů
ROZVZPOMÍNÁNÍ
A SMĚŘOVÁNÍ
K DUCHOVNÍM INSPIRACÍM
#26_ Miloslav Šašek a Ondřej Landa:
Cesta je cíl – inspirace z putování
ke Svatému Jakubu
středa, 11. listopadu 2015 od 18:00
#27_ Josef Koutecký:
Renesance lékařské profese II
středa, 20. ledna 2016 od 17:30
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v letech 1982 až 1989 působil
jako odborný asistent. V letech 1986 až 1990 souběžně pracoval v Ekonomickém
ústavu Československé akademie věd. V roce 1990 se stal proděkanem pro vědu
na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a pracoval jako poradce ministra pro
hospodářskou politiku a místní rozvoj ČR.
V roce 1992 nastoupil do Státní banky československé, byl jmenován členem
bankovní rady a viceguvernérem, vedl přípravu a realizaci zavedení české koruny a
měnovou odluku od Slovenska. V letech 1993-1999 byl členem bankovní rady a
viceguvernérem České národní banky. V období od prosince 1997 do července 1998
byl zastupujícím guvernérem ČNB. Působil jako expert Mezinárodního měnového
fondu (1994 až 1997), z této pozice se podílel na zavedení národních měn v řadě
východoevropských a středoasijských zemí (např. v Turkmenistánu, Uzbekistánu
či Gruzii). Byl prezidentem České společnosti ekonomické, členem prezidia Fondu
národního majetku, členem Rady Národního divadla.
V letech 2000 až 2004 pracoval jako hlavní ekonom České spořitelny, v říjnu 2004
se stal členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny s
odpovědností za bankovní provoz, IT, strategické a ekonomické analýzy a EU kancelář.
V letech 2011-2015 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem České
spořitelny. V letech 2011 až 2013 byl třikrát zvolen Bankéřem roku. Mimo jiné je
členem Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze.
#28_ Josef Havelka:
Buddha in the Board Room - Leading yourself
and others through chaotic times
středa, 16. března 2016 od 18:00
PŘEDBĚŽNÁ
PŘIHLÁŠKA
prosím mailujte na [email protected]
nebo zašlete na poštovní adresu SSŘIP
SPOLEČNOST PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ,
INOVACE A PODNIKATELSTVÍ
mám zájem o účast
Prezidentský seminář SSŘIP 10/2015: RIZIKOVÉ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ : START-UPs & VENTURE
CAPITAL – KLÍČ K TRŽNÍM PRŮLOMŮM | středa, 9. prosince 2015, 13:00 – 16:30
Prezidentský seminář SSŘIP 1/2016: NEW LEADERSHIP CHALLENGE : POSITIVE PSYCHOLOGY FOR THE
ERA OF POSITIVE DISRUPTIVE INNOVATIONS - Nové výzvy vůdcovství : pozitivní psychologie pro éru
pozitivních průlomových inovací | 20. ledna 2016, 13:00 – 16:30
PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH
Program InterLeader
plný člen SSŘIP
zdarma
Cena za 2denní modul
InterLeader #8: AUTENTICKÁ PROCESNÍ ORGANIZACE - PROCESNĚ ŘÍZENÁ ZÁKAZNICKY
ORIENTOVANÁ FIRMA | 21.-22.1. 2016
základní člen SSŘIP
2 178 Kč / 1 osoba
2 904 Kč / 2 osoby
Prezidentský seminář SSŘIP 2/2016: JAK ŘÍDIT FIRMU K TRVALÉMU ROZVOJI : INOVAČNÍ STRATEGIE
RODINNÉ FIRMY SERVISBAL OBALY | 17. února 2016, 13:00 – 16:30
nečlen SSŘIP
InterLeader #9: DIGITÁLNÍ SÍŤOVÁ ORGANIZACE : INFORMATIZACE PROCESŮ,
IT STRATEGIE, E-BUSINESS | 18.-19.2. 2016
Prezidentský seminář SSŘIP 3/2016: STÁLE KUPŘEDU, NEUHÝBAT: Václav Marhoul o svobodě a
odpovědnosti, o slastech a zklamáních života tvořivého | 16. března 2016, 13:00 – 16:30
InterLeader #10: ŘÍZENÍ INOVACÍ, TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY – SYSTÉM SOCRATESSM
| 17.-19.3. 2016
Prezidentský seminář SSŘIP 4/2016: MŮŽE BÝT KOMUNÁL NORMÁLNĚ FUNGUJÍCÍ FIRMOU? ANEB
ŘÍZENÍ Z BUDOUCNOSTI – GOVERNANCE A INOVACE VE VELKÉM MĚSTSKÉM PODNIKU
20. dubna 2016, 13:00 – 16:30
InterLeader #1: TRANSFORMAČNÍ VŮDCOVSTVÍ, ÚČINNÉ VEDENÍ ZMĚN V TURBULENTNÍM
PROSTŘEDÍ | 21.-22.4. 2016
člen SSŘIP
nečlen SSŘIP
4 235 Kč / 1 osoba
5 687 Kč / 2 osoby
uvedené ceny jsou včetně 21% DPH
a občerstvení
Cena za 3denní modul
člen SSŘIP
nečlen SSŘIP
STORNO PODMÍNKY:
7 dní před akcí
6-0 dní před akcí
26 000 Kč / 1 osobu
50 000 Kč / 2 osoby
28 000 Kč / 1 osobu
54 000 Kč / 2 osoby
vracíme 100% vložného
vložné se nevrací, je možno vyslat
náhradníka
uvedené ceny jsou včetně 21% DPH a občerstvení. Daňový
doklad Vám po úhradě ihned zašleme
číslo účtu: 3687 580 227/0100
36 000 Kč / 1 osobu
69 000 Kč / 2 osoby
40 000 Kč / 1 osobu
78 000 Kč / 2 osoby
Cena zahrnuje studijní materiály, podpůrný
software, náklady na certifikaci. Nezahrnuje DPH,
ubytování, stravování, dopravu, poplatky za účast
na zahraničních programech.
Prezidentský seminář SSŘIP 5/2016: JAK SE ŘÍDÍ STRATEGICKÁ TRANSFORMACE VELKÉ SPOLEČNOSTI
– ZKUŠENOSTI A VIZE O2, a.s. | 18. května 2016, 13:00 – 16:30
InterLeader #2: INVENTIKA A NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI RŮSTU : EFEKTIVNÍ STRATEGICKÝ TÝM A INOVACE –
OD TVŮRČÍCH NÁMĚTŮ K VYLADĚNÉ TÝMOVÉ AKCI | 19.-21.5. 2016
Prezidentský seminář SSŘIP 6/2016: INOVACE A STRATEGIE V BANKOVNÍM SEKTORU PRO ÉRU
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE | 15. června 2016, 13:00 – 16:30
Jméno
Příjmení
InterLeader #3: STRATEGICKÉ VŮDCOVSTVÍ, TVORBA VÍTĚZNÉ KONKURENČNÍ STRATEGIE
| 16.-18.6. 2016
Funkce
Prezidentský seminář SSŘIP 7/2016: IN THE PURSUIT OF NEW ENERGIES – MEETING THE
CHALLENGES, VISION BECOMING A REALITY | 14. září 2016, 13:00 – 16:30
Podnik
Adresa
Klub strategických manažerů SSŘIP 1/2016: OD VÝZKUMU K INOVACÍM – CESTA A VIZE MLADÝCH
VĚDCŮ | 12. října 2016, 13:00 – 16:30
Tel.
Fax
E-mail
více
informací na
SSŘIP na
www.ssrip.cz
PROSÍM!
Mob. tel.
DIČ
Datum
Razítko a podpis
ZAREGISTRUJTE SE,
SPOLEČNOST PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, INOVACE A PODNIKATELSTVÍ
Opletalova 57, 110 00 Praha 1, Ing. Zuzana Hulínská, výkonná tajemnice
tel.: + 420 221 419 726, mobil: +420 606 609 427
email : [email protected]
Titul

Podobné dokumenty

Program prosinec 2014 - červen 2015

Program prosinec 2014 - červen 2015 podniků a korporací (např. Jack Welch, C.K. Prahalad, Marshall Goldsmith, John Kotter, Alan Mullaly) Extranetový portál InterLeader®–InterManager® Know-How Repository, který podporuje transfer znal...

Více