tisk - Skyrim

Komentáře

Transkript

tisk - Skyrim
ČERNÁ HVĚZDA
Vítězství magie nad daedrou
napsal Malyn Varen
mistr čaroděj
avzdory posměškům některých kolegů a opovržení dalších nad samotnou představou experimentování
s daedrickým artefaktem, uspěl jsem tam, kde se ti pověrčiví ignoranti vůbec neodvážili o cokoli se pokusit. Černá
hvězda. Mé vítězství na daedrou Azurou, revidovaná a znovu sestavená, nová varianta tohoto jedinečného kamene duší.
Stane se mojí nádobou nesmrtelnosti. Konečným důkazem, že smrtelníci mohou žít po dobu stejně nekonečnou jako
obyvatelé Zapomnění.
Ach, ty představy, ty hlasy, které Azura seslala, aby se mi posmívala. Někteří lidé mě měli za blázna, ale já jsem znal
pravdu. Z hlediska rozvoje samotné podstaty magie jako takové nemůže být nic navěky ponecháno stranou jako
posvátné. Jen ať si daedra posílá do mé hlavy své hloupé obrázky. Přinesly mi pouze palčivou touhu a neústupnou
sebekázeň, s níž jsem potlačil všechny rušivé vlivy a odsunul stranou otázku morálky.
Spolu se svými učedníky jsem vybudoval nové sídlo, daleko od zvědavých očí těch primitivních mozečků z Ledohradu. Na
Ilinaltině hlubině. Než jsme se odebrali do exilu, provedli jsme zde několik menších pokusů, z nichž některé sice rozervaly
ostrov na kusy, ale stačilo pár kouzel, aby zůstaly zříceniny neporušené a pod hladinou jezera Ilinalta je dokonalé místo
pro konečnou fázi experimentu Černá hvězda.
~ 233 ~