POKRAČUJEME Tento měsíc naplníme projekt spolupráce s SZŠ v

Komentáře

Transkript

POKRAČUJEME Tento měsíc naplníme projekt spolupráce s SZŠ v
POKRAČUJEME
Tento měsíc naplníme projekt
spolupráce s SZŠ v Žebráku
My, děti ze Srdíčka, jsme moc
rády, že máme nové kamarády
ze školy v Žebráku. Těšíme se
na setkání a připravujeme pro ně
dárečky a hezké vystoupení.
Slibuji, že se budu snažit jako pravý rytíř
rytí ř,
slabší chránit, druhým pom áhat
a o př
p řírodu peč
pe čovat.
Zpracovala Nová Milena - spolupracovala Čeháková Ludmila - Ortmanová Katka - Šmardová Koulová Jana - webmaster Vlach
Jaroslav
MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE
NAŠE POCITY JSOU POJÍTKEM, KTERÉ VŠICHNI SDÍLÍME. POCITY
NÁS SPOJUJÍ DOHROMADY DO JEDNÉ VELKÉ LIDSKÉ RODINY.
SEZNAMUJEME SE, CO ZNAMENÁ POJEM
Návštěva ZSŠ v Žebráku - Pozdrav s písničkou.
Situační příběhy sestavované samotnými dětmi
Minipovídky: Kdo je kamarád? Soucit… Posměch… Šikana….
V krátkém příběhu seznámit v konkrétní situaci s těmito pojmy,
aby jim děti rozuměly. Viz. metodický materiál
PŘÍBĚH DĚTÍ ,,NEMOCNICE“
Příběh Tomáše a jeho kamarádů. Ztráta
peněz.
Příběhy dětí ze současnosti - vztahy mezi dětmi - vztahy k přírodě - vztahy v
rodině
Volně zpracované téma - moje rodina - pravda a lež - pomluva - krádež - hlas
svědomí - pomoc a lhostejnost
Metody: vysvětlení, problémová situace, demonstrace a srovnání
Moje rodina - pracujeme na toto téma formou diskuze - doma jsem důležitý .. Kresba
mojí rodiny
Podzimní usínání
Zas už je tu podzim, děti,
list ze stromu letí.
Vítr si s ním pohrává,
pavučinou zamává.
Den se krátí,
noc se dlouží,
všude kolem plno louží.
Občas svítí sluníčko.
Už jen skromně maličko.
Příroda se k spánku chystá,
pro sníh už je dosti místa.
My teď půjdem spát.
Zítra si zas budem hrát.
Jóga mně baví..
Na co si chci hrát, to si
sám vybírám.. Pohybové
hry na naše přání…
Seznamujeme se s muzikoterapií, víme, co to je..
Pohyb, muzika a zdravé tělo..
Nový cvik
Podzimní hrátky
Poznáváme naše město jinak - práce lidí,
abychom měli město stále krásnější..
Žebrák, moje město, můj domov
Naše poznávací vycházky
A s touhle písničkou si budeme doopravdy
hrát..
Budeme jí zpívat a dramatizovat.
A také se budeme již připravovat na vánoce, však to bude i pro naše milé
přátelé z DPS
Scénka:
1 sloka s textem
2, brumendo.
3 opakovat s textem
Tři králové
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.
My jsme k vám přišli z daleka,
1. z Persie, 2. ze Syrie
3. mým domovem je Afrika .
Daleká byla naše cesta,
k vám dovedla nás Boží hvězda.
Dítě se nám narodilo, proroctví se vyplnilo.
Narodil se nám všeho světa král.
Hvězda, kterou jsme viděli, jest jeho velké znamení.
A my se ti klaníme - Ježíšku náš malý,
zrození tvé slavíme - neseme ti dary.
Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy,
Dnes vzešlo do světa světlo naší spásy.
Učíme se všechny sloky
2. On je světa Spasitelem, Slovo
učiněné tělem,
Syn Boží a syn člověka, na nějž
tvorstvo věky čeká,
děťátko.
3. Jehož Maria počala, v
Betlémě ho porodila,
položila do jesliček, zavinula do
plenčiček,
děťátko.
4. Vůl a oslík nad ním stáli a
svým dechem zahřívali
chudé lidské nemluvňátko,
slavné Boží pacholátko,
děťátko.
5. Potmě leží, nemá svíčičky, na
nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš,
děťátko.
6. Přišli chudí pastouškové,
zpívají ti chvály nové:
Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť
jsme zdávna žádali,
děťátko.
Dračí pohádka-plošné loutky
To bude práce, ale naše ruce
to dovedou.
Střiháme, barvíme, lepíme
Podzim je tak barevný, že budeme potřebovat snad
všechny barvy.
Budeme malovat a kreslit, co chceme a jak to nejlépe
dovedeme.
A teď něco nového. Frotáž .. ?
Kdo neví co to je, tak
Katka mu to ukáže. Těšíme se…
A co keramika?
To je teď tajemství.. Připravujeme dárky pro své milé.. Vánoce se blíží..
MISIJNÍ KATECHEZE ROK 2013
LISTOPAD
DĚTSKÉ CENTRUM SRDÍČKO
ŠIMON VYPRAVUJE - PŘÍBĚH MOJŽÍŠE.
Židé v otroctví
Mojžíš na dvoře faraona
Bůh promlouvá k Mojžíšovi
Mojžíš odvádí rodiny pouští k domovu
Desatero
Klíčová slova: poslušnost, spravedlnost, trest, Boží zázraky,
Co chce Bůh od člověka
Metoda vyprávění, metoda rozhovoru, demonstrace klíčových momentů vymalováním
obrázků. Metoda hry „Dobře, špatně“
SLAVÍME
LISTOPADOVÉ
NAROZENINY
KAMARÁDŮ A
KAMARÁDEK
Jsme pozváni
do SZŠ
Těšíme se a
přineseme
dárečky
Děti se ZSŠ na
návštěvě
V Srdíčku
Slavnost pasování
na rytířezískáváme další
odznak
„ŘÁD POMOCNÉ
RUKY“
Vycházka na
hvězdárnu

Podobné dokumenty

Vánoční zpívání

Vánoční zpívání Vánoční zpívání – 2014 Veselé vánoční hody Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičk...

Více