Jmenný restřík časopisu Česká mysl 1900–1947

Komentáře

Transkript

Jmenný restřík časopisu Česká mysl 1900–1947
1
Jmenný restřík časopisu
Česká mysl 1900–1947
Poznámka
Jmenný rejstřík obsahuje jména autorů článků (včetně autorských zkratek a šifer), jména autorů publikací a jména autorů
a osob, o nichž je pouze zmínka. Ve jmenném rejstříku jsou
všechna jména uváděna v současně užívaném tvaru a v pořadí příjmení, jméno (viz též Ediční poznámka).
V rejstříku jsou jednotlivé skupiny rozlišeny následovně:
Autoři článků jsou psáni tučným písmem.
Autoři recenzí obyčejným písmem stojatě.
Jména osob, o nichž je jenom zmínka, jsou psána kurzívou.
Význam závorek:
{...} – tvar vhodný pro zadání do vyhledávače, viz dále;
(...) – další varianty křestního jména, popř. příjmení, použité
v soupisu příspěvků podle tvaru v časopise ČM, např.
(Mikuláš); křestní jména, jež dohledaly zpracovatelky
soupisu příspěvků. V případě, že bylo ve slovnících
apod. nalezeno několik stejných příjmení (např. Simon),
křestní jmého není doplněno.
[...] – autorské zkratky / šifry; nevhodné pro vyhledávání.
Vyhledávání
Záznamy jsou (s výjimkou Literatury = recenzí) psány v přesném znění podle časopisu ČM, proto je většinou nejjednodušší pro vyhledání všech záznamů odpovídajího autora (osoby)
zadat pouze příjmení (popř. příjmení a křestní jméno), jak jsou
uvedena v rejstříku. V některých případech může být křestní
jméno stojící podle seznamu za příjmením zavádějící, neboť
2
v časopiseckém záznamu někdy stojí naopak před příjmením,
je pouze ve zkratce atd.
Jiné možnosti vyhledávání:
{...} – tvar vhodný pro zadání do vyhledávače v případě, že
první tvar je zavádějící, nedostatečný až mylný. Složená
závorka obsahuje správný, nějak uzpůsobený, tj. doplněný či zkrácený tvar,
např.: Albert, František {František Albert} – je nutné
zadat obrácené pořadí jméno příjmení;
A. P. {A. P. Rozhledy} – musí se zadat i s názvem rubriky;
Benda, Julien + {Bendovy} – jméno autora se vyskytuje
i v jiném tvaru;
Barth, Paul {Paulsen, Barth; Barth,} – musí se zadat
i čárka nebo tečka kvůli odlišení od dalších autorů
(institucí apod.).
Středník odděluje možnosti;
Avenarius, R. {Avenari} – pro vyhledání všech možností
je nutné / stačí zadat část jména;
+ {Berdjajev} v časopise existuje další tvar příjmení
a slouží též pro vyhledání
Přes veškerou snahu se bohužel v některých případech nezdařilo najít jednotící prvek nebo by se muselo uvést několik
návodných tvarů, které by přehlednosti a přesnosti vyhledaných možností příliš nepomohly (viz Ediční poznámku).
V těchto případech nezbývá než požádat uživatele o spolupráci při určení jím požadovaného autora.
Eva Příhodová
3
AAA
A. P. {A. P. Rozhledy}
Aars, Kr. B. R.
Aayer, M.
Abramowski, Edward
Abulalá
Adamek, Otto
Adamík, Richard [A.; Ad]
Adamkiewicz, Albert
Adickes, Erich
Adjukiewicz, K.
Adler, Alfred
Ach, Narciss {Ach, Narciss}
Aksakov, A. N.
 (alfa)
Albert, František {František Albert}
Albertus Magnus
Albrechtová
Aleksandrovič,
Alemanni, Vittore
Alexander z Humboldtů {Alexander z}
Alferi, Heřman
Alimena, Bernardino
Allendy
Allport, F. H.
Allport, Gordon W.
Alter, Victor
Althoff, Fritz
Alverdes, F.
Ament {Ament.}
Amerling (Karel Slavomil)
Anastasi, Anne
Andler, Charles
Angell, James Rowland
4
Anonym
Anschütz, Georg
Anthony, R.
Apfelbach, Hans
Appelt, Vil. [-t]
Apulejus, Lucius
Arci, F.
Ardigò, Roberto
Argelander, Annelies
Aristoteles {Aristotel}
Arnim, Hans v.
Arnoldt, Emil
Aron, R. {Aron,}
Arrhenius
Artěmov, V. A.
Aschkenazy, A.
Atanasijevičová, Xénia {Atanasievitch}
Auersperger, Václav
Augusta, Jan
Augustin, svatý
Augustus {Augustův}
Autin, Albert
Avenarius, R. {Avenari}
BBB
B. {B. Literatura Berďajev}
B. H.
B. M. {B. M. Literatura}
Babák, Edward
Baborovský, Jiří
Bacon (Francis)
Baer, A.
Bahr, Hermann
5
Bachrachová, K.
Bachtin, M. M.
Bain, Alexander
Bakule, K. (František K.)
Bakunin, Michael
Baldwin, James Mark
Balej, František (J.)
Balfour (Arthur James)
Balthazar, Vladimír
Bamberger, Is.
Barker, E.
Barnes
Barrès, Maurice
Bárta, Šimon
Bartels
Barth, Karl
Barth, Paul {Paulsen, Barth; Barth,}
Barthel, Ernst
Barthélemy, Joseph
Barton, F. O.
Barton, Perry Ralph
Bartoš, Aug.
Bartoš, F. M.
Bartoš, Jan
Bartoš, Josef
Baruzi, Jean
Barzellotti, Giacomo
Bastian, Adolf
Baudelaire (Charles )
Baudiš, Dr
Baudouin, Charles
Baudry, L.
Bauer, Fr. {Fr. Bauer}
Baumgarten, Arthur
Baumgartner, Franciska
6
Bäumker, Clemens
Bauše, Bohumil
Bauše, Ivo (Iwo, Iva)
Bayet, A.
Bazala, Albert
Beaudouin, H.
Beck, Maxmilián
Beer, Theodor
Beerwald, Richard
Beethoven (Ludwig van)
Beetz, L. O.
Behaghel, Otto
Behrendt, R.
Becher, Erich
Bechtěrev, V. M.
Bělehrádek, Jan
Belloc, H.
Bena, Eduard
Bena, Leopold
Benda, Julien + {Bendovy}
Beneš, A.
Beneš, Edvard [Dr. E. B.; E. B.]
Beneš, Jaroslav {Jaroslava Beneše}
Beneš, Josef {Jos. Beneš, Jos. Beneše}
Beneš, Karel
Benois
Benrubi, Isaac
Benussi, Vittorio
Berďajev, Nikolaj (Mikuláš) +{Berdjajev}
Berg, Leo {Berg, Leo}
Bergmann, Ernst
Bergmann, Hugo
Bergmann, Julius
Bergmann, Paul
Bergson, Henri
7
Berkeley (George)
Bernard, Hervig
Bernard, Josef
Bernard, St. (svatý)
Bernard-Leroy, Eugène
Bernheim, Ernst (A.)
Berthelot, René
Bertrand, Alexis
Betsch, Christian
Bezděk, Miloš
Bezdíček, Jos.
Bezold, Friedrich
Bicek, František
Biedermann, G.
Bílek
Bilharz, Alphons (Alfons)
Binet, Alfred
Bitnar, V.
Bitter-Preller
Bittner, Konrád
Bizzarri, Romualdo
Björnstjerne-Björnson
Bk
Bláha, Inocenc Arnošt (Bláha, J. A) + {Bláhou}
Bláha, Jan
Blondel, Ch.
Bocková, Anna
Boháč, Antonín
Bohatec, Josef
Böhme (Jakob)
Boirac, Emile
Boldrini, Marcello
Boll, André
Boll, Marcel
Bollnow, Otto Friedrich
8
Bölsche, W.
Bolzano, Bernard
Bon, Fred {Bon, Fred}
Bondy, L. {L. B.}
Bönisch, Rolf
Bor, Jan Jaroslav {Bor, Jan}
Börner, Wilhelm
Borský, Lev
Bortolucci, Giov.
Bösenberg, Fr.
Bothe, Anna (Rothe)
Bouasse, H.
Bougeault, M.
Bouglé, C.
Bouillier, Francois
Bourdon, B.
Bourgeois, Léon
Bourget, Pavel (Paul)
Bouton
Boutroux, ďE. (Ed., Emil)
Bovet, P.
Boyer de Sainte Suzanne, R. de
Bradáčová, Ludmila
Bradley, Francis Herbert
Brandes, Jiří
Brandis (Christian August)
Brasch, Mořic
Braun, Lilly {Braun,} + {Braunová, Lily}
Braunweiler, Emil
Bréhier, Emile
Brejcha, Rudolf
Brentano, Franz
Breysig, K.
Brockdorff, Cay v.
Bröcker, Walter
9
Brod, Max {Brod,}
Brochard, Victor
Brooks, Adams
Bros, A. {Bros,}
Brosz, Pavel
Brouk, Bohuslav
Brown, B. Warren
Brož, Adolf {Brož,}
Brožek, Artur
Brucker (Joh. Jacob)
Brückner
Brunet, Pierre
Brunner, Emil
Bruno, Giordano {Giordano Bruno}
Brunschvicg, Léon {Brunschwicg; Brunschwigg}
Brunswik Egon
Březina (Otakar)
Buber, Martin
Bučanová, M.
Buddha {Buddh}
Buhle (Johann Gottlieb Gerhard)
Buchanan, J.
Büchner, Ludvík
Buisson, Ferdinand
Bujnák, P.
Bulgakov, Sergej
Bullaty, Emil
Bulova, Josef
Bunge, Carlos Octavio
Buonainti, Ernesto
Burkamp, Wilhelm
Büscher, Gustav
Bušková, Jarka
10
CCC
C. St.
Cahn, Théophile
Caird, Edward
Carnap, Rudolf
Carnegie (Andrew)
Carneri, Bartolomäus
Caro, Leopold {Caro, L}
Carp, J. H. + {H. J. Carp}
Carpenter, Edvard
Carr, Wildon
Carstanjen
Cassirer, Ernst
Caullet, P.
Celms, Theodor
Cicero, M. Tullius
Cim, Albert
Cirilli, Renato
Clark, John S.
Classen, J.
Cobban, Alfred
Cohen, Moris R.
Cohn
Compayré, Gabriel
Comte, Claude Henri
Comte, d’August
Condorcet (Jean Antoine Nicolas)
Conrad, Klaus
Conti, August
Cooley, Horton Charles
Cordes
Cornelius, Hans
Coste, Adolphe {Coste,}
Costello, Harry Todd
11
Coudenhove-Kalergi, Richard Nikolaus
Couget, M. F.
Coupin
Cousin (Victor)
Couturat, Louis + {Couturant}
Cresson, André
Croce, Benedetto
Cumont, Fran.
Curci, Antonio
Curieova (Marie)
Czarnowski
Czech Czechenherz, Arnošt
ČČČ
Č. P.
Čaadajev, P. J.
Čáda, František [Č.; F. Č.]
Čapek {Čapek Zprávy}
Čapek, Em.
Čapek, J. B. (též Jan B.) {Jan B. Čapek}
Čapek, Karel
Čapek, Milič [M. Č.]
Čapek, Norbert F.
Čečetka, Juraj
Čech, Leandr {Leandr Čech}
Čech, Svatopluk {Svatopluk Čech}
Čech, Vladimír {Vladimír Čech}
Čecháček, J.
Čechov (A. P.)
Čermák, Jaroslav {Jaroslav Čermák}
Čermák, Rudolf
Čermák, Vl. {Vl. Čermák}
Čermáková
12
Černocký, Karel
Černý, Adolf
Černý, Josef {Josef Černý)
Černý, L.
Černý, Václav {V. Černý}
Červenka, Jaromír
Čičerin, Boris Nikolajevič
Čížek-Kelský
Čížek, Vojtěch (Adalbert)
Čiževský, Dimitrij (Dimitrij, Dmytro) + {Čyževs’kyj}
Čupr, František
Čý {Čý Literatura}
DDD
D’Abro, A.
D’Alembert, Jean
Dähnert, M.
Damm, O. F.
Daniel, Robert P.
Dante (Alighieri)
Darwin (Charles Robert)
Dastich, Josef
Daudet, Léon
Davidson, Th. (T.)
Davy, G.
Dawson, St.
De Greef
De Sarlo, Fr.
De Sitter
Dědina, Jan
Degérando (Mario-Joseph)
Déchelette, J.
Delbos, Victor
13
Delevsky, J.
Delitzsch, Bedřich
Denis, Hector {Denis,}
Dercum, Francis X.
Descartes (René ) {Descart}
Deslandes (A. F. B.)
Dessoir, Max
Deussen, Dr.
Dewey, John
Diderot, Denis
Diels, H.
Dilles
Dilthey, Wilhelm (Vilém)
Dingler, Hugo
Diogenés Laertský {Diogena}
Dittrich, Ottmar
Dobrovský (Josef) {Dobrovského}
Dobruský, A. K.
Dohnal, Fr.
Döring, August
Dostojevský (Fjodor Michajlovič) {Dosto}
Doucha, Fr. {Douchy}
Dr. J. V.
Dr. Skp (v. Skp)
Drachovský
Dratvová, Albína [A. D.] (B.)
Dresch, J.
Drews, Arthur
Dreyer, H.
Driesch, Hans
Droysen, Johann Gustav
Drtina, František [D.] {Drtin}
Drtina, Jaroslav
Dubislav, Walter
Dublineau, I.
14
Dubois, Paul
Duclaux, Jacques
Dufumier, Henri
Dugas, L.
Duguit, Léon
Dumas (Alexandr)
Duncker, Karl
Duns (Skotus, J.)
Dupréel, Eugène
Duproix, Pavel
Durdík, Josef
Durdík, Petr
Düringer, Adalbert
Durkheim, Émile
Dürr, Ernst
Dušek, Jan
Dušek, V. Josef
Dušek, Vavřinec {Vavřinec Dušek}
Dvorniković, Vladimir
Dvorský, J.
Dvořák, Antonín + {Dvořákův}
Dvořák, Max {Max Dvořák}
Dvořák, Rudolf
Dvořák, Vil. [Dvk]
Dyk, Viktor {Viktor Dyk}
Dyrhon, J.
Dyroff (Adolf)
EEE
E. W. {E. W., Boj]
Eastman, Charles Alexandr
Ebbinghaus, Hermann
Eber {Eber, A}
15
Ebner-Eschenbachová, Marie
Eckhart, Mistr
Eckstein, Ludwig
Eddington
Eddy, Mary BakerGlover Eddy
Edgar, Emil
Egger, Victor {Egger,}
Ehmig, Adolf F.
Ehrenfels, Christian
Ehrhard, Albert + {Erhard}
Einstein (Albert)
Eisler, Rudolf
Ellwood, Charles Abraham
Engels, Bedřich
Engliš, Karel
Enke, Willi
Enriques, Federigo
Epiktétos {Epikt}
Epikuros {Epikurově}
Erdmann, Beno
Erismann, Th.
Eskinas, A.
Espinas, Alfred
Essertier, Daniel
Ethen
Etchart, Carlos Rodriguez
Ettlinger, A.
Eucken, Rudolf
Eudémos Rhodský
Euklidés {neeuklidovská}
Evans
Ewald, J. R.
Ewald, Oscar {Oscar Ewald}
16
FFF
F. V. {F. V. Literatura]
Faguet, Émile
Fahoun
Fahrion, K.
Fairbanks
Fajfr, František [F. F.]
Falckenfeld, Hellmuth
Farges, Mor. Albert
Fauconet, Paul {Fauconnet}
Favre, Louis
Febore, Lucien
Feješ, Ján
Fendrych, Miroslav
Féré, Charles
Ferrer, Francisco {Ferrer,}
Ferrero
Feuerbach, Ludvík (Ludwig)
Feuling, D.
Fiedler, Frant. {Fiedler,}
Fiedlerová, Bohumila
Fichte, J. G.
Filipi, Josef Jaroslav
Filippov, M. M.
Fink, Eugen
Fischer, E. L. {E. L. Fischer}
Fischer, Josef
Fischer, Josef Ludvík {J. L. Fischer; Fischer, J. L.}
Fischer, K.
Fischer, Kuno (Fišer) {Kuno Fischer}
Fischer, Otakar {Fischer, Ot}
-fj.
Flajšhans, V.
Flamarion, Camille
17
Flaubert (Gustav)
Flechsig, Paul
Flournoy, Th.
Foerster, Fr. W. {Foerster, F. W.}
Foerster, Georg
Foerster, J. B. {J. B. Foerster}
Foerster, V. {V. Foerster}
Folk, H.
Folwarczny, Jozef
Forel, Augustin
Forster, V. (Vilém) + {Forstrova}
Förster-Nietzsche, Elizabeth {Förstrová}
Foršt, Duchoslav + {Forst}
Fořt, Josef {Fořt, Jos.; Josef Fořt}
Foster, M. B.
Foucart, Jiří
Foucault, Marcel
Fouillée, Alfred
Foustka, Břetislav [B. F.; F]
Fraenkl, Pavel
Francé (Raoul) {Francé, J. H.}
France, Anatole {Anatole France}
Franěk
Frank, Philipp
Franke, Emil
Franke, Georg Hermann
František z Assisi, sv. {Františka z Assisi}
Freeman, Frank N.
Freud, Anna
Freud, Sigmund
Frey, Jaroslav
Freyer, H.
Freytag, Willy
Fridrich II. Veliký {Fridricha}
Friedmann, Georges
18
Fries (Jak. Fried.)
Frischeisen-Köhler, Max
Fröhlich, Gustav {Gustav Fröhlich}
Fröhlich, J. A. {J. A. Fröhlich}
Frohschammer
Fromentin, Eugène
Fryček, V.
Fučík, Jaroslav
Fuchs, A.
Fuchs, Josef
Fülöp-Miller, René
Furtaková, M.
GGG
Gadamer, H. G.
Galileo Galilei
Galla, Karel
Gans, E.
Garski, Stanislav
Gascoin, E.
Gaule, Justus
Gaultier de, Jules
Gaultier, Paul
Gavronský {Gavronského}
Gebauer, Jan {Gebauer,}
Gebauerová, M.
Geicke
Geiger, Moritz
Geissler, Kurt
Gelenius, Šimon (Jelenský) Sušický
Geley, Gust.
Gentile, Giovanni
George {a George}
19
Gerling, Reinh.
Geršenzon, M.
Gessel, A.
Giddings (Henry Franklin)
Gide, Charles
Giese, Fritz
Giessler, C. M.
Giljarov, A. N.
Gille, A.
Gillette, J. M.
Gillonin, Renè
Gilson, Etienne
Gitandžali
Giusti, Wolfgango
Gižycki, Jiří
Gjurič, Miloš
Gladstein, T.
Glavč
Gleyze, A.
Glos, Otakar
Glücklich, Julius [G.; I. G.]
Goblot, Edmond
Goethe (Johann Wolfgang)
Goglian
Goláň
Goldscheid, Rudolf
Goll, Jaroslav
Gomperz, H.
Gomperz, Theodor
Gondal, Jean
Götz, Fr.
Gouhier, Henri
Graeser, Karl
Gramzov, Otto
Grasberger, Laurentius
20
Grbić
Grierson, Fr.
Green, John A.
Grégr, Ed. a syn
Grierson, Fr.
Grillparzer (Fr.)
Groos, Karl
Grot, Nikolaj Jakovlevič
Grotenfelt, Arvid
Grotius, Hugo
Grube, Kurt
Gruber, Josef
Gschwind, H.
Guilford, J. P.
Gundolf, Friedrich
Gurian, Waldemar
Gurwitch, Georges
Güttler, E.
Guttmann, J.
Guyau, Augustin
Guyau, Jean Marie
Guyot, Y.
Gyel, E.
HHH
Habáň, Peter Method
Haberkalt, C.
Häberlin, Paul
Habert
Habřina, Rajmund
Haeckel, Arnošt
Hájek
Haldane, J. B. S.
21
Hálek, Vítězslav {Hálkova}
Halévy, E.
Hall, Stanley G. {Stanley Hall; Hallovo}
Hamann, Richard
Hans, Vilém
Hanslick, Edvard
Hanus {Hanus, Mon}
Hanussen
Hanuš, F.
Hanuš, J. (Josef)
Harlas, F. X.
Harnack, Adolf
Harnack, Otto
Harper, W. R. {W. R. Harper}
Harrison, Frédéric (Frederik)
Hartemberg, Paul
Hartl
Hartmann, Eduard von
Hartmann, K. A. Martin
Hartmann, Nicolai
Hartwig, B.
Haškovec, Ladislav
Haškovec, Prokop
Haufe, Ewald
Hauner, V. J. (Vilém Julius)
Hauptmann, Gerhart (Gerhard)
Hauriou (Mauric)
Havelka, Emanuel
Hayes, E. C.
Hébert, Marcel
Hegel, G. W. Fr. + {novoheglizmu}
Heine, Heinrich
Heine, Max {Max Heine}
Heinecker, Willy
Heinemann, Fritz
22
Heinrich, W.
Heiss, Robert
Helander, Sven
Helcelet, Jan
Helfert, Vladimír
Heller{Heller L i t}
Heller, Otto
Hellpach, Willy
Helmholtz (Hermann)
Helvétius, C A. {Helvétia}
Hémon, Camille
Hendrich, Josef
Henle, P.
Henne am Rhyn (Otto)
Henner, Kamil
Hennig, R.
Hentig, Hans von
Henych, B.
Henzé, Paul
Herbart (Johann, Friedrich)
Herben, Jan
Herbertz, Richard
Herčík, F.
Herder (Johann Gottlieb von)
Herfort, Karel
Hergel, Gustav
Hermann, B.
Hertz, Friedrich
Herwig, Bernard
Herzen, Alexandr Ivanovič
Hess, Anton
Hesse, A.
Hessen, Johanes
Heveroch, Antonín
Heveroch, Fr.
23
Heydner
Hch.
Hibben, John Grier
Hicks, Mary D.
Hikl, Karel
Hilar, Kar. A.
Hilitzer, Alfred
Hilty, C.
Hirner, Alexander
hitleriénne
Hlava, Jiří
Hlávka, Josef
Hobbes, Tomáš
Hobhouse, L. T.
Höck, F.
Hodgson (Shadwort Holloway)
Hodža, Milan
Höffding, Harald
Höffding, K.
Hoffer, Emil [E. H.]
Höfler, Adolf
Hofman, Ladislav
Hoch, Karel
Holeček, J. {Holečk}
Holubovský
Holzapfel, Rudolph Maria
Homer
Hoop van der, J. H.
Hoover, H.
Hoppe, Vladimír
Horáček, C.
Horák, F.
Horák, Lad.
Horneffer, Ernst
Hostinský, Bohuslav {Bohuslav Hostinský}
24
Hostinský, Otakar
Houser, F.
Howald, Ernst
Hrabák, J.
Hradecký, E.
Hrdina, Karel
Hromádka, J. L.
Hruban, Jaroslav
Hrubý, H.
Hruška, Jan Fr.
Hrušovský, Igor
Hryb, Tomáš
Hubert, R. [Hubert,]
Huizinga, J.
Hüller, F. F.
Humboldt, Wilhelm
Hume, David
Hung, Hsiao
Hus, Jan, Mistr (M. IO. Hus) {Husi; Hus a; Hus,; Hus.;
Husov;}
Húsek, Jan
Husserl, Edmund G.
Hýn {Hýnova}
Hýsek, Miloslav
ChChCh
Chaloupecký, Jindřich
Chalupný, Emanuel
Chamberlain, Alexander Francis
Chamberlein, Houston Stewardt
Chapman, F. Miller
Charon
Charpentier, F. V.
25
Charvát, C.
Charvát, Ot. (Otokar)
Chelčický, Petr {Chelčického}
Chesterfield
Chevalier, Jacques
Chlup, Otakar
Chmelař, Vilém
Chmielowski, Petr
Chodounský (Karel)
Chrisman
Christiansen, Broder
Chuquet, A.
Chvolson, O. D.
Chwistek, Leon
III
I. {I. L i t}
Ibsen (Henrik)
Illenčík, Vojtěch
Illnerová, Felicitas
Ingarden (Roman)
Ioteyko, Josefa {Jotejková}
Ipssen, Günter
Ivanov, Alexandr
Ivanov, Iv.
Ivanov, Razumnik {Razumnik Ivanov}
Iwanicki, Joseph
26
JJJ
J. B. Č.
J. N. {J. N. L i t}
J. Š. {J. Š. Z p r}
J. V. {J. V. Z p r}
Jacob, B.
Jaensch, E. R.
Jahn, Jiljí
Jakovenko, Boris {Jakovenk}
James, William
Janáček, Adolf
Janáček, Leoš {Janáčka}
Jančařík, Jos.
Janeček, Jaroslav
Janet, Pavel {Pavel Janet}
Janet, Pierre
Jankélevitch, Vladimir
Janko, Jaroslav
Janoš, O.
Janovský, Fr.
Jareš, Jiří
Jarolímek, Adolf
Jasan, Pravoslav
Jaspers, Karl
Jašek, M. [M. J.]
Jath
Jaworski, R.
jck.
Jeans {Jeans -}
Jedlička, Josef
Jelínek, Otto
Jelínková-Papírníková, Jarmila
Jeništa, Ladislav
Jerusalem
27
Jerusalem, Franz Wilhelm
Jerusalem, K. W.
Jerusalem, Wilhelm
Jeschke
Jesenský, Jan; Jessenius (Jan) {Jessenius}
Jevonsa, W. Stanleye
Jež, Cyril
Ježíš (Kristus, Christus) {Kristovo; Christen; christliche; Christianisme}
Jiráni, Otakar
Jirásek, Alois {Jirás}
Jirásek, Josef
Jirouš, O.
Joachimi, Marie
Jodl, Fridrich (Bedřich)
Joël, Karl
Jolivet, Régis
Josefovici, Usiele
Josek, Otakar [O. J.; Ot. J.; X. Y.]
Joussain, Andre
Jozífek, Otakar (J. Dyrhon)
Jozue {Josua}
Judd Hus Charles Hubbard)
Julián, císař {Julianovi}
Jungmann, Josef
Jurovský, Anton
Jurovský, Stanislav
jv {jv Z p r}
KKK
ka. {ka.L i t e r a t u r a}
Kabeš, Jaroslav
Kadeřávek, Eugen
28
Kadeřávek, L.
Kadeřávek, R.
Kadlec, Josef
Kádner, Otakar (Kadner; Otokar) [Kd.; O. K.]
Kahane, Heinrich
Kachník, Josef
Kalandra, Břetislav
Kalista, Zdeněk
Kalivoda, J.
Kallab, Jaroslav
Kallikles
Kalvín (Jan)
Kamarýt, Stanislav
Kameníček, Ladislav
Kant, Immanuel
Kapras, Jan
Karásek ze Lvovic, Jiří
Karásek, Josef
Karejev, N. I.
Karjev, N. I.
Karpowicz, Stanislav
Karsten, Rafael
Kassowitz, Max
Kastner, Eduard
Kašpar, Josef
Katany, Rolf
Katějov, M.
Katkov, Georg
Kaufmann, Erich
Kaufmann, Fritz
Kay, David
Kefer, Jan
Keibel, M.
Kellner, Vavřinec
Kelsen, Hans
29
Kelský, Jean (Čížek-Kelský)
Kempin, Emily W.
Keppler, biskup
Kern, Berthold
Kessler, Jul.
Keyserling, Hermann
Khun, Fr. Antonín (též Kuhn, František)
Kidd, Benjamin
Kierkegaard, Sören
Kilpatrick, W. H.
King, Irving {Kinga}
Kirchner, Friedrich (Bedřich)
Kirn, Otto
Kl. {Kl. L i t e r a t u r a}
Klácel, František Matouš
Klages, Ludwig
Klatovský, Antonín
Klein, Emil
Klein, Jakob
Kleitofon
Klemm, Otto
Klestil, Jindřich
Klika, Josef
Klíma, Ladislav
Klíma, Stanislav
Klíma, Václav Jiří (Jiří V.)
Klimt, Antonín [ak.]
Klimt (Gustav)
Klineberger, Bohdan
Kneser, Adolf
Knoop, Bernard
Knortz, Karl
ko.
Kodis (Josepha)
Köhler (Wolfgang)
30
Kohn, Bedřich
Kohnová, M.
Kohut, Adolph
Koch, J. L. A.
Kokoschka, O.
Kolář, Josef
Kolaříková, L.
Kollár, Jan
Kolman, Arnošt
Koľman, E.
Kolnai, A.
Kolowrat-Krakovský, Jindřich
Komenský, Jan Amos (Comenius) {Komensk; Strážnický}
Konečný, R. {Konečnému}
Konfucius
König, Artur
König, Edmund
Koperník (Mikuláš)
Koptová, Milena
Korčák, Jaromír
Kořenský
Kosina, Jan Ev.
Kossuth
Kostohryz
Kostyleff
Koudelka, Jaroslav
Koutník, Bohuslav
Koutníková
Koval, Vladimír Dmitrovič
Kovarsky, Vera
Kovář, Em.
Kovář, Frant.
Kozák, Jan
Kozák, Jan Blahoslav [J. B. K.; -Z-; -z-]
Kozlov, Aleksěj Aleksandrovič
31
Kozłowski, W. M. (Kozlowski, V. M.; Wladyslaw M.) +
{Kozlowski}
Kracauer, S.
Kracík, Jar.
Kraft, Julius
Kraft, Viktor
Kraft-Ebbing
Král, J. (univ. prof.)
Král, Josef [jkl; Kl.]
Král, Josef C.
Kramář, Oldřich
Kramář, Oldřich (ml.; jun.)
Krampera, Václav
Krásnohorská, Eliška {Krásnohorské}
Krasnowolski, Antonín
Kratina, Ferdinand
Kratochvil, Josef (též Kratochvíl) [Dr. Krt; Krt]
Kratochvíl, Ladislav
Kraus, Arnošt [Ks]
Kraus, Frant. Xaver
Kraus, Oskar
Krause, Franz
Krause, K. Chr. Fr.
Krauss, S.
Krček František [Kč]
Krecar, Antonín
Kreglinger, Richard
Kreipe
Krejčí, Fr. V.
Krejčí, František [Kí] (F., Fr.)
Krejčí, Jan
Krejčová, Am.
Krejčová, Fr.
Kremer, René
Kretschmer, Ernst
32
Kretzer, Eugen
Kries, Johannes von
Križko
Krkoška, Jos.
Krofta, Kamil
Kronenberg, M.
Kronfeld, A.
Krsek, František
Kršić, Iovan
Krzemicka, I.
Kříž, Ant.
Kříž, Cyril
Kříž, Ota
Křížek, Ota
Kříženecký, Jaroslav
Kubinec
Kubista, Jaroslav
Kučerová, Vlasta
Kudrnovský, Antonín
Kuffner, Karel
Kugelmann
Kuhn, František (v. Khun, Fr. Antonín)
Kuhn, Helmut
Kuchynka
Külpe, Osvald
Kunstovný, Otakar
Kunte, Ladislav
Kunz, Josef
Kupka, Karel [-ka]
Kussmaul, Adolf
Kuthanová, E.
Kvačala, Ján
Kvasnička, Tomáš
Květ, Frant. Bol.
Kvíčala, Fr.
33
KvK
Kybal, V. (Vlastimil)
Kym, A. L.
Kynast, Reinhard
LLL
-l. {-l. Z p r á v y}
L. R. {L. R. L i t e r}
La Fontaine, A. P.
Laberthonnière delľ Oratorio, Luciano
Lacombe, Paul
Ladd
Ladiver, Eliáš
Laforgue et Allendy
Lagarde, Paul de
Lagrange, M. J.
Lahulek-Faltys
Lahy, J. M.
Laichter, Jan {Laichter, Jan}
Lalande, André
Lalo, Charles
Lamarck (Jean-Baptiste)
Lamarque, G.
Lampe, František
Lancová, Juliana
Landgrebe, Ludvík (Ludwig)
Landmann, M.
Lang, Alois
Langfeld
Langford, C. H.
Lanz, Jindř.
Lao-c’ {Lao-tsï}
Lapie, Paul
34
Lapšin, Ivan Ivanovič
Lapšin, J.
Larenz, Karl
Lask, Emil
Láska, Václav
Lasswitz
Lauffer, O.
Lavachery, Henri
Lavička, Josef
Lavrov, P. L.
Lay, W. A.
Lazarus, Moric
Le Bon, Gustav
Le Roy, Eduard
Leale, Henri
Lederer, F.
Leew, G. van der
Lefèvre, L.
Lehmann, Alfred
Lehmann, Rudolf
Lehner, Ferdinand (Msgre.)
Leibniz, G. W.
Leisegang, Hans
Leiser, Hans (Leisser)
Lemaître
Lenard, Philipp
Lenau
Lenin, Vladimír Ilji
Leo {Leo.}
Leonardo da Vinci
Leonhardi, baron
Lepař, Jan
Lersch, Philipp
Lesný, Vincenc
Lessing, G. E.
35
Letschinsky, A.
Lev XIII., papež {Lva XIII.}
Lévéque, Charles
Levický Sergěj
Levy, Heinrich
Levý, Otakar
Lévy-Bruhl, L.
Lewin, Kurt
Lewis, C. J.
Lewis, W. O.
Lewy, Fritz
Liebert, A.
Liebmann, Otto
Liermann, Otto
Lifka, Bohumír
Lichtenberg, A. Ch.
Lichtenberger, André
Lichtenberger, Henri
Lindner, Gustav Adolf
Lindsey
Linhart, František
Linné (Carl)
Lipmann, Otto
Lippert, Julius
Lipps, G. F.
Lipps, Hans
Lipps, Theodor
Lisický, Jaroslav
Liščota
Locke, John
Lodge, Oliver
Loeb, Jacques
Loevenstein, Jan
Loewe, Jan Jindřich
Lom {Lom Literatura}
36
Lombroso, Cesare
Lón {Lón L i t e r a t u r a}
Loon, F. H. G. van
Lorand, Arnold
Lorenc, Borislav (Boris)
Loria, Gino
Loskot, František
Losskij, Nikolaj Onufrijevič (Lossky) {Lossk}
Lou Andreas-Salomé {Lou Andreas}
Louda, Josef
Lourbet, J.
Loveday, T
Löwenstein, K. K.
Löwith, Karl
Lubbock, John Lord Aneburg
Lucretius T. Carus
Ludvíkovský, Jaroslav
Lugs, J.
Lukavský, František
Lukianos {Lukian}
Luppol, J.
Luquet, A.-H.
Lussheimerová
Luther, M.
Lutoslavski, W.
Lützov, Fr., hrabě
MMM
M. {M. L i t e r a t u r a}
M. V. - D.
MacDonald, J. Ramsay
Macek, Josef
Macmurray, John
37
Madariaga, Salvador de
Madiera Karel Ant.
Maennel, E.
Maeterlinck (Maurice)
Mach, Arnošt
Mácha, K. H. {Máchy}
Máchal, J.
Machar (Josef Svatopluk)
Machiavelli, Niccolo
Machotka, Otakar
Maine de Biran (Marie Fr.)
Malebranche, N.
Malecki, Antonín
Malfatti
Mall, Gerhart D.
Maller, J. B.
Malvert
Malý, Rudolf
Man, Hendrik de
Manacéine, Maria von
Mančal, Jar.
Mandeville (Sir John)
Mandl, Vladimír
Mánes (Antonín)
Mann, Thomas {Thomas Mann}
Mann, Horace {Horace Mann}
Mannheim, Karl
Mantegazza, Paolo (Pavel)
Marcus Aurelius
Marek, K.
Mareš, F. (František)
Maritain, Jacques
Markalous, Bohdan
Marschner, F.
Marty, Ant.
38
Marucci, Achille
Marx, Karl
Marzyński, Georg
Masaryk, T. G. (též Masaryk, Vlastimil) (TGM)
Masaryková, A. G. {Masaryková,}
Masinkevyč
Maslić, Ferdinand
Mašínová, L.
Mašlaň, František
Matěj z Janova
Matějček, Ant.
Matějka, B.
Materna, Miloš
Mathesius, Bohumil
Mathesius, Vilém
Matiegka, Jindřich
Matouš, Josef [J. M.]
Matouš, Zdeněk [m.]
Matoušek, Josef
Matoušek, Mil.
Matoušek, Otakar
Matuszewski, Ignacy
Mauthner, Fritz
Mauxion, Marcell
Mayenorf, Erwin Niessl
Mayrederová, R.
McDougall, William {Mc.Dougall; McDongall}
Megova, Věra
Meinecke, Friedrich
Meinong, Alexius
Melchior, Palágyi
Melicharová, Vlasta
Mellone, S. H.
Meloun, Jan
Mendel, J. G.
39
Menger, Antonín
Menger , Karl
Mens, Sana {Mens,}
Menzel, Adolf
Menzel, K.
Menzer, Paul
Mercier; kardinál
Merill, Maud
Mertl, Jan
Merz, Th.
Mesnard, Pierre
Messer, Aug.
Metallmann, Joachim
Metelskyj, Vsevolod
Metz, André
Metzger, Hélène
Metzke, Erwin
Meumann, Ernst (Arnošt)
Meyer, Ed. {Meyer, Ed.}
Meyer, G. {Meyer, G.}
Meyer, M. F. {Meyer, M. F.}
Meyerson, Émile
Míček, Eduard
Michelet, Julius
Michna, František
Mikan, J.
Miklík, Konstantin
Mikš, Jos. [Mš.]
Mikuška, Viktor
Miles, Catharine Cox
Miles, Walter R.
Milhaud, Gaston
Mill, John Stuart {Mill,}
Millerovi, Josef a Marie
Millikan
40
Milne
Minos
Misawa, Tadasu
Mises, Richard von
Miškovská, V. T. [V. T. M.; vtm] (Vlasta T.)
Mitchell, T. W.
Mlada, František
Mládek, Ferdinand
Möbius, P. J. (Moebius)
Moede, Walter
Moers, M.
Mohrenholz, R.
Monge (Gaspard)
Moník, Josef
Monroe, Will S.
Montaigne (Michel)
Montgomery, Edmund
Moog, Willy
Moor, Karel
Moos, Paul
Moris, Charles W.
Morley, J.J.
Morley, M.
Morrow, Glenn
Moss, F. A.
Mosso, Angelo
Moudrá, Pavla
Mrázek
Mudroch, Rudolf
Müffelmann, Leo
Mugnier, F.
Mukařovský, Jan
Mullach
Müller, Andreas
Müller, Armin
41
Müller, Josef
Muller, M.
Müller, Max {Max Müller; Müllera}
Müller-Freienfels, Richard
Müller-Lyer, Franz Karl
Münsterberg, Hugo
Murisier, E.
Mussolini, Benito
Muszyński, Franz
Muther, Richard
Myšlenka, V. [„V. Myšl.“]
NNN
(ň.) {(ň) Z p r á v y}
N. (n.) {N. (n.)}
Nadastiny, Franz
Nádejde, Demetrius
Nahlowsky, Josef
Narasu, Lakšmi
Natanson, Władysłav
Natorp, Paul
Naville, Édouard
Naville, Ernest
Navrátil, Josef
Navrátil, Václav [V. N.]
Něčajev, Alexander P.
Nečasová-Poubová, Marie
Neher, F. L.
Nejedlý, Zdeněk
Nelson, Leonard
Němec, B. {Němec,}
nepodepsané
Neruda, Jan {Nerudových}
42
Nettlau, Max
Neubauer, Zdeněk
Neuebauer, Jan
Neuhöfer, Rudolf
Neumann, Gustav
Neumann, Ladislav
Neumann, Stanislav K.
Newton, Isaac
Nezmar, Vladimír (Lad. Kunte) [V. N.]
Nežárecký, F. S.
Nikolaus von Cues
Nietzsche, Friedrich
Nippoldt, Alfred
Nissen, Frederick
Noe {Noëmova}
Nordau, Max
Nourrisson, Jean Félix
Nováček, Jiří V.
Novák, Arne
Novák, Jan V.
Novák, Jaroslav
Novák, Josef
Novák, Josef (Hradec Králové)
Novák, Mirko
Novák, Theodor
Novák, V.
Nováková, J.
Novikov (Nicolas Ivanovitch)
Novotný, F. (František) + {Novotnému}
Novotný, Václav
43
OOO
„O. .“
Obrdlík, A.
Occam, G.
Odložilík, Otakar
Odojevskij (Alexandr Ivanov)
Odstrčil, Bedřich
Oesterreich, Traugott Konstantin
Offner, Max
Oldenberg, Hermann
Orgazo, hrabě {Orgaza}
Ortega y Gasset, José
Orth, Joh.
Ossip-Lourié
Ossipow, N.
Ostler, Heinrich
Ostwald, Wilhelm
Osuský, Sam. Št.
Ott, E. {Ott,}
Otto, Jan {Ottův}
Otto (Rudolf) {Otto.}
PPP
P. {P. Zprávy}
P. F. {P. F. Zprávy}
Pa {Pa Zprávy}
Pagenstecher, G.
Paine, Tomáš
Pajk, Janko
Palacký, František {Palack}
Palágyi, Melchior
Paleček, Jan (Bratr)
44
Panczak
Pankraz, Otomar
Pantagruelisté
Panýrek, Duchoslav
Papini, Giovanni
Papírník, Ant. [P.]
Paracelsus, Theophrastus Bombastus
Parmentier, Jacques
Parodi, D.
Paršin, A.
Pascal, C.
Pastor, W.
Pastore, Annibale
Pathon, H. J.
Patočka, Jan [J. P.; jp.; Jpa; jpat.; P.; Pčka] {Patočk}
Patočka, Josef
Patzaková, A. I. (též Patzáková)
Patzová, Anna
Paul, K. {Paul, K.}
Paulhan, Fr.
Paulsen, Friedrich
Pavlík, Ondřej
Payot, Jules
Peck, Harvey W.
Pedoth, Al.
Pechoč, Karel
Pekař, Josef
Pelant, Karel
Pelikán, Adolf
Pelikán, Ferdinand [Dr. F. P.; F. P.; F. X. P.]
Pellat E. Solance
Pellissier, Georges
Perez
Perfeckij, Eugen
Peroutka, Emanuel
45
Perry, Ralph Barton
Perry, Walter S.
Pertold, Otakar
Pestalozza, Hanna von
Pestalozzi, Jan Jindřich
Pešek, Josef [D-k; J. P.; pk.; -š-; Y. P. k.]
Petersen, Hans
Peterson, Erik
Petr I., car
Petrbok, Jaroslav M.
Petronius, Arbiter
Petrů, Václav
Petřík, V.
Petzoldt, Josef
Pfänder, Alexander
Pfitzner, J.
Pfleiderer, Edmund von
Phalén, Adolf
Picard, Emile
Picavet, Fr.
Pikler, Jul.
Pillon (Francois)
Pintschovius, Karl
Pirogov, Nikolaj Ivanovič
Pitra, Josef Alois
Pius X., papež {Pia X.}
Pixa, Leon
Plaček
Planck, Max
Plate, Ludwig
Platón
Platzhoff, Lejeune
Plavec, Josef
Playne, C. E.
Plecháč, Miroslav
46
Plechanov, G. V.
Pleskač, Karel
Plicka, PhC.
Plotin
Podach, Erich F.
Podlaha, Antonín
Poggendorff (Joh. Kristian)
Pohlmann, Adolf
Poincaré, Henri
Pojezdný, J. K.
Pokorná, Ludmila
Pokorny, Ignaz
Pokrovský, J. M.
Polák, Antonín [A. P.]
Polák, Karel
Polák, Miroslav
Polakovič, Štefan
Polin, Raimond
Poortman, Johanes J.
Popelová, Jiřina (též Janotová-Popelová)
Pophal, Rudolf
Popović, Koča
Popper, Karl
Portig (Gustav)
Pospíšil, Konrád
Prandtl, Ant.
Prasek, Vinc.
Pražák, Albert
Pražák, Frant. (Brno)
Pręgowski, Pierre
Prel, du Carl {Prel,}
Preobraženskij, Vasilij Petrovič
Preyer
Prezzolini, Giuseppe
Pribilla, Max
47
Procházka, F. X. [X.]
Procházka, Jan Svat.
Procházka, Karel
Procházka, Leopold
Procházka, Rudolf
Prokopovič, S. N.
Prométheus
Przerwy-Tetmaier, Kazimierz
Přibram, Karl
Příhoda, Václav
Pšenčík, D. [D.P.]
Purkyně, Jan Evangelista {Purkyn}
QQQ
Quick, R. H.
Quine, Williard Van Orman
RRR
R {R Profesor}
Rabelaise {Rabelaisova}
Racek, Sáva
Radiščev, A. N.
Rádl, Emanuel [E. R.; R.]
Radlov, Ernest Leopoldovič
Rais, K. V.
Ralea, Michel
Rameš, Jaroslav
Rank, Karel {Karel Rank}
Ranke
Rappaport, S.
Rašín, Ladislav
48
Ratzenhofer, Gustav
Rauh, Fréderic
Rausch, Erwin
Rauschenberger, Walter
Ravaisson-Mollien, Jean, G. F. L.
Rawidowicz, Simon
Ray, Jean {Ray,}
Raýman, Bohuslav
Rayot (Erwin)
Razumnik, Ivanov
REDAKCE
Rehmke, Johanes
Rehmke, John
Reichenbach, Hans
Rein, Wilhelm {Rein,}
Reiner, Hans
Reinhold von Stern, Maurice
Reininger, Robert
Reinke, J.
Reinöhl, Friedrich
Renard, Georges
Renan, Arnošt
Renda, A.
Renouvier, Karel
Resl
Revault, d’Allones G.
Revel, Camile
Reville, J.
Rey, Abel {Rey,}
Reyl, František
Reymond, Arnold
Režný, Karel
Ribot, Théodule
Riemann (Georg Friedrich Berhard)
Rickert, H.
49
Rideau, Emile
Rieger, Bohuš
Rieger, Ladislav [L. R.] + {Riegr}
Riehl, Alois
Rignano, Eugenio
Richardson
Richet (Charles)
Richter, Paul
Richter, Raoul
Riley, W.
Ristić, Marko {Ristić,}
Ritter, E.
Rivaud, A.
Robin, Léon
Rodella, G.
Rodin
Rogers, Arn.
Rohracher, Hubert
Rokycana, Jan {Rokycany}
Röntgen, Konrad Vilém
Roosewelt, Th.
Rosegger, Petr
Rosenblum, A.
Rosenkranz, Karl
Rosenthal, J.
Rosický, Fr. V.
Rossi, Mario
Rossi, Pascuale
Rossolimo
Rostand, Jean
Rostohar, M.
Rothacker, Erich
Rothe, Anna (též Bothe)
Rouček, J. S.
Rousseau (Jean Jacques)
50
Roustan, D.
Roustan, Marins
Roux, Paul
Roux, V. {V. Roux}
Royce, Josiah
Roztočil, J.
Roztohar, Mihajlo
Ruge, Arnold
Ruggiero, Guido
Ruskin, John + {Russkin}
Russell, Betrand
Růžička, Vladislav
Rypka, J.
Rzewuski, Stanislav
ŘŘŘ
Řehořovský, J. M.
Řezník, B.
Říha, Jos.
SSS
s {antar}
Sabatier, August
Sabatier, Pavel
Sabina, Karel
Sageret, Jules
Saint Simon (Claude Henri)
Salomaa, J. E.
Sanford, Edmund C.
Sargent, S. S.
Sartre, Jean-Paul
51
Saturník, Al.
Saudek, Emil
Saudek, Robert
Saupe, E.
Scripture, E. W.
Sedláček, Josef
Segall Socoliu
Seignobos, Ch.
Sekla, B. [B. S.] (Bohumil)
Semper, Gottfried
Senart, Émile
Seneca
Serrus, Ch.
Servet
Shakespeare (William) {Shakespear}
Shaw, Ch. Gray
Sch {Sch R o z h l e d y}
Schaeffer, Andreas
Schacht, Wilhelm
Scheler, Max
Schelling (Friedric Wilhelm Joseph)
Schering, Malmsten W.
Scheunemann, W.
Schiefferdeker, P.
Schiller, Heřman
Schiller (Johann Christoph Friedrich von)
Schipper, Jakub
Schleiermacher (Friedrich Daniel Ernst)
Schlick, Moritz
Schmid, W. {Schmidt, W.}
Schmidt, Heinrich
Schmitt, Carl
Schmitz-Dumont, O.
Schneeweis
Schneider, H.
52
Schneider, Herbert W.
Schneller, Julius František
Scholz, H.
Schönfeld, Willy
Schopenhauer, Artur
Schrecker, Paul
Schroeter, Karl
Schrutz, O.
Schubert
Schubert-Solden, Richard von
Schulte-Tigges, August
Schultz Hencke, H.
Schultz, Julius + {Schulz}
Schulzova, Hertha
Schumann, H.
Schuppe, Wilhelm
Schütz, A. {Schütz,}
Schützner, Josef (Joža) [J. Schzr]
Schwaiger
Schwalbe, prof. dr. (Gustav)
Schwartzkopff, P.
Schwarz, Ernst
Schwarz, Hermann
Schwarz, Oswald
Schweitzer, Albert
Schweizer, Viktor
Sidgwick, Henry
Siebeck, Herman
Siebenschein, Hugo
Siebert, F.
Siebert, Otto
Sighele, Scipio
Sigwart, Christoph
Sikorskij, Ivan, A.
Silberstein, Leopold
53
Simmel, Georg
Simon {Simon, Fran}
Simoneit
Singer, D. W.
Sinitsin, Th.
Skalský, Gustav
Skinner, B. F.
Skp [Dr.Skp.]
Slavík, Jan
Slavík, Václav Otakar
Slouka, Hubert
Slouka, Vojtěch
Smetáček, Zdeněk [Dr. Z. S.; Z. S.]
Smetana, Augustin {Smetan}
Smetana, Bedřich {Smetan}
Smiles, Samuel
Smirnov, Apollon
Smith, Adam
Smith, G. Elliot
Smith, Georg, H.
Smith, W. Whately
Smith, Walter Robinson
Snášel, Josef
Sobotka, Jan
Sobotka, Václav {Sobotk}
Sodnikova, Alma
Sokolov, N.
Sokrates {Sokrat}
Sollier, Paul
Solovjev, E.
Solovjev, Vladimír Sergějevič (Sergjejevič; Sergejev)
Solvay, Ernest
Sombart, Werner
Sommer, Otakar
Sorenson, Herbert
54
Sorokin, Pitirim A.
Souček, J. B.
Souček, Rudolf
Soukup, F. A.
Soukup, F. K.
Soukup, František
Soukup, Rudolf
Spalding, John Lancaster
Spálený, Josef
Spann, Othmar
Spence, K. W. {Spence,}
Spencer, Herbert
Spinka, Matthew
Spinoza, Baruch {Spinoz}
Spir, A. {Spir,}
Spisar, A. (Alois)
Spranger, Eduard
Srb, Miloš
Stagner, Ross
Stahl (Georg Ernst)
Stammler, R.
Statečný, Karel
Stavěl, Josef
Stebbing, L. Susan
Steffes, Joh. Peter
Stehlík, Čestmír [Č. S.]
Stěhule, J.
Stein, Evžen {Stein, Evžen}
Stein, L. v. {L.v. Stein}
Stein, Ludwig {Stein, Ludwig}
Steiner, J.
Steiner, Rudolf
Steinthal, Chajim (pseudonym Hermann)
Stejskal, Cyril
Stelzer, Otto
55
Stendhal
Stenzel, Julius
Stephen, Leslie
Stern, L. W. {L. W. Stern}
Stern, William
Sternberg, Kurt
Stilling, J.
Stimpfl
Stl.
Stock, O. {Stock.}
Stöhr, Adolf
Stoltenberg, Hans Lorenz
Stránský, Oldřich
Straszewski, Maurycy (Mauricij)
Straus, E.
Strauss, David Friedrich
Strossmayer, Josef Jiří
Strouhal, Č.
Strümpell, Ludvík
Struve, Henryk
Stuchlík, Jar.
Stuchlík, V.
Stumpf, Carl
Stutsman, Rachel
Subhadra, Bhikschu
Suchý, Julius
Sully, J.
Sully-Prudhomme, de M.
Suttanipát
Svoboda, Emil
Svoboda, Karel
Svoboda, Ludvík
Svoboda, Vladimír {Vladimír Svoboda}
Swoboda, Hermann
Sýkora, Hanuš
56
Sýkora, O.
Syllaba, Ladislav
Symons, Arthur
Syrový, E.
Székely, Lajos
Szentiványi, Martin
Szuran, Josef
ŠŠŠ
Šafařík, P. J.
Šalda, F. X.
Šapoval, Mykyta
Ščerbina, F.
Šelepa, A. [A. Š.]
Šelepa, František [F. Š.]
Šeracký, František (též Šerácký) [Šý] {Šerack}
Šestov, Lev
Ši {Ši L i t e r a t u r a}
Šimek, František
Šimerka, Čeněk
Šimon, Bedřich [B. Š.] {Šimon, B}
Šimsa, Jaroslav
Šír, Josef
Škarvan, Albert
Škrach, Vasil Kaprálek [okš; Š.; š; V.; V. K. Š.; vkš]
Škrbel, Oldřich
Šlegr, Josef
Šmejkal, K.
Šmídek, Karel
Šnajdr (Karel) {Šnajdrův}
Šolc, Jan
Šolle, Zdeněk
Špaček, Bohumil {Bohumil Špaček}
57
Špaček, Josef
Šrámek, Fráňa
Šťastný, Alfons
Štefánek, ministr
Štech, V. V. {Štech, V.}
Štěpánek, Johann
Štorch, Karel Boleslav
Štúr, Svätopluk
Švec (Josef Jiří) {Ševcovi}
TTT
Táborský
Tagore, Rabíndranáth
Taine, Hippolit {Tain}
Tarde, G.
Tardy, Vladimír [T.; Tdy; Ty; V. T.]
Targlowa, R.
Tarski, A.
Tassy, Edme
Tatarkiewicz, Wladyslaw
Teige, Karel
Teichmüller (Gustav)
Teissler, Viktor
Tenneman (Wilhelm Gottlieb)
Terman, Lewis M. {Terman,}
Teubner, B. G. {Teubner,}
Tews, J.
Theer, O.
Theofrastos {Theophraste)
Theurer, V. O.
Thomas, P. F.
Thompson, J. Artur
Thomson, J. A.
58
Thorndike, Edward L. (Edward)
Tiedemann (Dittrich)
Tichý, Gustav [G. T.; T.]
Tichý-Lidée, Arnošt M.
Tille, Ant.
Tille, Václav [T]
Tilsch, Emanuel
Tilšer, František
Tipal, Oto
Titschener, E. B.
Tittel, Käthe
tj {tj Z p r á v y}
Tocco, Felice di
Tokarskij, A.
Tolstoj, Lev Nikolajevič (J. N.; Leo) {Tolst}
Tóma ze Štítného {Štítného}
Tomáš Akvinský (Thomas von Aquin) {Tomáše; Thomas von}
Tomsa, Bohuš
Toul, Jan
Towsend, S.
Tracy, Frederick
Trapl, Miloslav
Traugott, Richard
Trendelenburg, Adolf
Treybal, Stanislav
Trine, Ralph Waldo
Trnka, Tomáš
Troeltsch, A.
Trost, Bohuslav
Trstenjak, Davorin
Trubeckoj, Sergej Nikolajevič {Trubeck}
Truhlář, Ant.
Tříska, Karel
Tučný, Fr.
Tůma, Josef
59
Tumlirz, Otto
Tumpach (Josef)
Tureček, Jiří
Turgeon, Charles
Turney, A. H.
Tvrdý, Josef {Tvrd}
Twardowski, K.
Tyrš (Miroslav)
UUU
Ueberhorst, Karel
Ueberweg, Friedrich
Uexuell, Jakob
Ufer
Uher, Jan
Uhlíř, Antonín [U.]
Úlehla, Jan
Úlehla, Josef
Úlehla, Vladimír
Ullrich, Zdeněk
Uphues, Goswin
Usener (Hermann)
Utitz, Emil
Uzel, Jindřich
VVV
V. [v] {V. [v]}
V. S. {V. S. Z p r á v y}
V. T. {V. T. Literatura}
Va {Va Zprávy}
Vaccaro (Michelangelo)
60
Vacek, Josef
Václavek
Vaerting, M.
Vaihinger, Hans
Váňa, Jan
Váňa, Josef
Vančura, Jindřich
Vančura; prof.
Vaněk, Oldřich František
Varisco, Bernardino
Vasilkioti, Vladimír
Vášová, Věra
Vaverka
Veber, France
Vejvoda, E.
Velenovský, J.
Veličko, V. L.
Velich, Alois
Velinský, L.
Velinský, St. (Velínský)
Vendyš, Vl.
Venizelos (Eleutherios)
Verdross, Alfred
Verne, Jules
Veronese, Fr.
Verunáč, Václav
Verworn, Max
Veselá, Emilie
Veselík, Karel
Veselovskij, A.
Větrinskij, I. C.
Vetter, Quido
Vilém, císař {Viléma}
Villa, Guido
Vinař, Josef
61
Virchow, Rudolf Ludwig Karl + {Virchov}
Vischer, E.
Voborník, Jan
Vodák, Jindřich
Vodička, Frant.
Vögele, Albert
Vogl, Carl
Vogt, Theodor
Vohryzek, Viktor
Voigt, Mikuláš Adaugt
Vojan, Eduard
Vokounová-Davidová, M.
Vold, J. Mourby
Volkelt, Hans (Johanes)
Volkmann (Fridolin)
Volney, K. F.
Voltaire (Francois)
Volynskij, A. L.
Vondráček, Vladimír
Vonka, R. J.
Voráček, J.
Vorländer, Karl
Vorovka, Karel
Vossler, Otto
Votava, V.
Vozka, Jaroslav
Vrchlický, Jaroslav {Vrchlick}
Všetečka, Jakub
Vú {Vú Z p r á v y}
Vvedenskij, Alexandr
Vyskočil, Kapistran
Vysoký, Zdeněk K.
62
WWW
Wacker, Herbert
Waddington, Charles
Wagner, C.
Wagner, Oktavián
Wagner, Richard
Wahle, Richard
Wahrmund, Ludwig
Waibel, Edwin P. B.
Wald, František {Wald,}
Wallaschek (Richard)
Wallin, J. E. Wallace
Wallon, Henri
Walter, Gérard
Walter, Václav
Walther, Andreas
Walther, Léon
Ward, James {James Ward}
Ward, Lester
Wartegg, Erig
Wasmann, Erich
Watson, B. John
Webb, Sidney and Beatrice
Weber, Max + {Webrově}
Weber-Fechner
Weckesser, A.
Wędkiewicz, Stanisław
Wegener, Johanes
Weinhandl, Ferdinand
Weinstein, M. B
Weismann, August
Wellek, René
Wellmann
Welsch, Felix
63
Weltsch, Felix
Wenzl, Aloys
Werner, O. {O. Werner}
Wernicke, Alexander
Wertheimer, Max
Weyr, František
Whitehead (Alfred North)
Whitman, Walt
Wiclif (John)
Wienbarg, Ludolf
Wiese, Leopold von
Wilamovitz-Moellendorf (Ulrich)
Wilken, Tolhert
Willmann, O.
Willy, Rudolf
Windelband, Wilhelm
Winiker, K.
Winter, Z. {Z. Winter}
Wirth, Wilhelm
Witasek, Stephan
Witkowski, August
Wohlfahrst
Wojkowicz, Jan z
Wolf, A. {Wolf,}
Woltereck, Richard
Woodworth, R. S.
Worms, René
Worringer, W.
Wootton, Barbara
Wróbel, Walenty
Wroński, Hoene J. M.
Wulf, M. de
Wulffen, Erich
Wundt, Wilhelm (Vilém)
Wust (Peter) {Wust.}
64
XXX
X. [x.] {X. [x.] Literatura}
Xenofón
YYY
-ý {-ý Literatura}
Yastreboff-Ragosine, Nadine
Yerkes, R. M.
Young, Robert Fitzgibbon
ZZZ
Zába, Gustav [-Z-; Zb.]
Zadražil, Jan
Zahradníček, Eman
Zahradník, Vincenc
Zakrzewski, Kazimír
Zámečník, František J.
Zamorski, Jan (Kozlowski, W. M.)
Zamrzla, Rudolf
Zarathustra
Záviška, Fr.
Zbořil, Blahoslav
Zeithammer, Řehoř
Zelená, Vida
Zell, Th. {Th. Zell}
Zeller, Eduard
Zeman, Josef
Zenger, Václav Karel
Zenz, W.
Zeyer, Julius
65
Ziegler, Heinz O.
Ziegler, J. H.
Ziehen, Theodor V.
Zich, Otakar (ml.) [O. V. Zich]
Zich, Otakar (st.) [O. Z.]
Zischka, Anton
Zitko, Karel
Znaniecki, Florjan
Zubatý, Josef
Zulliger, Hans
Zwicker, Bruno
ŽŽŽ
Žilka, František
Živný, L. J.
Žižka, Jan
Žmavc, Ivan (též Žmavc, J.) [J. Ž.]
Žmavc, J. (též Žmavc, F.) [I. Ž.; Ž.]
Žmavc, Jan (též Ivan)

Podobné dokumenty