tváře polského designu

Komentáře

Transkript

tváře polského designu
21/22
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
l i s t o p a d 2 0 1 0
TVÁŘE POLSKÉHO DESIGNU
Design má mnoho významů. Jednou je institucí, podruhé mediálním nástrojem nebo reklamním trikem. Design ale můžeme chápat i velmi jednoduše. Jeho úkolem je vymýšlet předměty
pro každodenní potřebu tak, aby bylo naše okolí pohodlné, bezpečné a estetické. Po letech
zkušeností vím, jak silně je design spojen s osudem a rozvojem národa. A jak úzce souvisí
s historickou zkušeností a tradicí a tvoří základní prvek naší materiální kultury.
Tato slova jsmevyslechli z úst nejvýznamnějšího polského designéra současnosti Tomasze Rudkiewicze u příležitosti otevření výstavy s názvem „Tváře polského designu“, která je k vidění až do konce listopadu v prostorách Veletržního paláce v Praze. Historicky největší prezentace polského designu v České republice podává přehled nejzajímavějších projektů mladých i zavedených designérů,
a zároveň prezentuje osobnosti a instituce, které současnou tvář polského designu představují.
Role kurátora výstavy se ujal právě Tomasz Rudkiewicz polský Designer roku 2008, podle něhož je
Polsko na nejlepší cestě stát se v oblasti designu světovým lídrem. Jeho současnou tvář formuje
sedm významných center, mezi nimi například výtvarné akademie v Gdaňsku, Krakově, Lodži a Varšavě. Expozice představuje polský design především v tvorbě vzorů pro sériovou průmyslovou výrobu. Prezentují se sami autoři, projekční studia i výrobci. Najdeme tu lůžka, lékařské pomůcky, židle,
2. STRANA
POLSKÝ DESIGN
stolky, dětské prolézačky,
ale také vozíky pro uklízečky, automatické pouliční toalety, nápaditá svítidla
nebo třeba návrhy vagonů,
lokomotiv a tramvají.
„Firma, která začínala ve
staré německé továrně na
kolejová vozidla, v níž posléze vyráběl socialistický
kombinát, konkuruje dnes
největším firmám ve světě.
Vytváří špičkový design,
používá nejmodernější
technologii, má velký tvůrčí tým!" připomíná kurátor
Rudkiewicz, a dodává:
„Design má mnoho významů, můžeme ho ale chápat i velmi jednoduše:
Jeho úkolem je vymýšlet
předměty pro každodenní
potřebu tak, aby bylo naše okolí pohodlné, bezpečné
a estetické. Po letech zkušeností vím, jak silně je design
spojen s osudem a rozvojem národa a jak úzce souvisí
s historickou zkušeností a tradicí."
Do kategorie zastoupených konceptuálních tvůrců patří
současná superhvězda polského designu Oskar Zieta.
Jeho příběh dokládá, že designéři dnes mohou být veřejností oslavováni stejně jako módní návrháři. Zietova koncepce tvorby je založena na technologii, při které se ze
spojených ocelových plátů vytvoří za pomoci vysokého
tlaku plastická forma. Bizarní tvarosloví ale dodává jeho
produktům charakter skulptury, kterému neodolal ani věhlasný newyorský galerista Murray Moss.
Zietovy práce se nastěhovaly do prestižních galerijních
sbírek jako Pinakothek der Modern v Mnichově nebo
Centres Pompidou v Paříži, ale také do mnohých domovů, protože kolekce je na světovém trhu velmi úspěšná.
Pro Zietu, ale i pro firmu Hey, která jeho kolekci nábytku
vyrábí, bylo navázání této spolupráce klíčové. Protože
jen díky těmto prapodivným, ale přesto užitným kouskům
se značka i autor proslavili. Na konci září se Zieta představil coby největší hvězda hlavního programu London
Design festivalu, který každoročně přiláká téměř sto tisíc
návštěvníků. Pořadatelé mu dokonce přidělili tu nejprestižnější pozici, umělecká instalace se tak rozpínala v šířce
30 metrů přes fontánu centrálního nádvoří slavného
IN 21 - 22 / 2010
Victoria and Albert Museum. Autor sám nejprve přikoulel
ocelové zámotky a pak s využitím efektu frkačky vytvořil
pozoruhodné objekty na dvou kolech, zakončené dlouhým zaobleným tubusem z leštěného nerezu. Zieta tím
demonstroval možnosti jím oblíbené technologie, které
je možné využít také jako konstrukčního prvku v architektuře.
Podstatnou část prostoru zabral nábytek, který v polském průmyslu hrál vždy významnou roli. Polsko je dokonce čtvrtým největším výrobcem nábytku na světě,
ovšem drtivá část této produkce se stále nese v duchu
masové výroby bez výraznějších ambicí v kvalitě návrhu. Tento trend se ale poměrně zdařile snaží nabourávat
zastoupené značky Noti nebo Iker, spolupracující výhradně s polskými designéry. Nábytek těchto firem kvalitou návrhu a zpracování snese srovnání s vyhlášenými
výrobci ze severu Itálie. Zvláště pak Noti se vznáší na
vlně aktuálního a svěžího designu. Jednotlivé kolekce
nábytku si pohrávají nejen s výraznou formou, ale i použitými materiály.
Příkladem za všechny
jsou malé barevné konferenční stolky, kompletně
vyrobené ze syntetického
Corianu. Pro Noti navrhla
židli Comma také designérka Renata Kalarus.
Její návrh čisté formy
a inovativního řešení sedáku a opěrky si dokonce
vysloužil nominaci v prestižní soutěži Red Dot Design Award.
Hojné zastoupení má mezi prezentovanými prace-
IN 21 - 22 / 2010
ROA
3. STRANA
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA A DROA
DNE 12. října 2010
Přítomni:
ROA: M.G.Parma, J.K.Melichar, J.Vrana, Z.Krejčí,
J.Mojžíš, H.Všetečková
DROA: J.Kopečný
Je přítomna nadpoloviční většina členů ROA a ta je
tudíž usnášeníschopná.
mi průmyslový design všeho druhu. Autobusy, tramvaje,
ale také malé letadlo dokládají schopnost polských designérů podřídit formu nejen funkci, ale i sofistikované
technologii. Příkladný je organicky tvarovaný vlak, který
představil Bartosz Piotrowsky. V segmentu drobných
domácích spotřebičů si už dlouho drží pozici vlajkové
lodi firma Zelmer, které se i díky práci svých designérů
podařilo prorazit také na čínském trhu.
Vedle hi-tech designu se našel prostor i pro vkusné dřevěné hračky malé firmy Bajo. Její majitel a designér v
jedné osobě Wojciech Bajord říká: „Mé hračky jsou samozřejmě určené dětem, ale v rukou dospělých jsou to
důvěrně známí přátelé z dětství.“
Čistou kreativitou se na výstavě prezentují také polské
umělecké školy.
Na realizací výstavy spolupracuje Polský institut s Národní galerií v Praze a polskými institucemi
Pro-design.pl, Akademií výtvarných umění ve Varšavě,
Oddělením propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze a Patentovým úřadem Polské republiky. Výstava paralelně probíhá také v Polském institutu
pod názvem „Momentka“.
Místo konání: Národní galerie Veletržní palác Sbírka
moderního a současného umění, Pasáž
(prostor bývalé Internetové kavárny v přízemí),
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Termín výstavy: do 30. listopadu 2010
Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin,
vstup zdarma.
Další informace naleznete na:
http://www.polskyinstitut.cz/
Kontrola minulých úkolů:
10/03/06 - Kontokorentní účet
Nutno provést vyrovnání za 2009 a uzavřít nový na
2010. Byla uhrazena částka za úroky.
Pověřen Parma, Haman. Ternín do konce 05/10
Projednání z časových důvodů přeloženo na příští
zasedání. Úkol trvá.
10/04/01
Podklad pro vyřízení úkolů 01/06, 10/01/04, 10/03/01,
10/03/02, 10/03/03 vypracuje Melichar Dodatky nutno
odsouhlasit v ROA.
Pověřeni Haman, Melichar.
Melichar vypracoval dle dostupných podkladů podklady
pro jednání. Z důvodů z prodlení platby závazků, nutno
provést urychleně jednání v pořadí:
FOIBOS, PATENIDISOVÁ, ABF
Finanční závazky vůči FOIBOS uhrazeny vč.soudního
poplatku v 08/2010.
Dne 16.09.2010 se uskuteční jednání s ABF o vzájemné
spolupráci a event. snížení finanč. závazku ze strany
Architekt OA, s.r.o.
Jednání se zúčastní O.Haman, J.Melichar.
Jednání uskutečněno v dohodnutém termínu. ABF,a.s.
souhlasí se splátkami do konce 2011. Návrh
splátkového kalendáře odeslán 30.09.2010.
Splátky bude sledovat sekretariát. Vypouští se ze
sledování.
Finanční závazek vůči PATENIDISOVÁ bude projednán
po návratu ved. AK z dovolené v 10/2010.
Pověřen Haman. Úkol trvá.
10/06/03 - Inventář OA
ROA pověřuje sekretariát nabídnout inventář, který
z prostorových důvodů nebude využitelný nebo je pro
další činnost OA nepotřebný, k odprodeji.
Pověřen sekretariát. Úkol trvá.
10/09/01 GPA 2010
Konečná finanční uzávěrka bude doplněna o náklady na
„film“ dle fa fy Kabinet a dle jednání s fy Hejl.
Po prověření specifikace faktury fy Hejl a informace
předsedy, ROA rozhodla uhradit tuto fa do celk. výše
cca 60.000Kč.
Pověřen Parma.
Bylo projednáno a vyřízeno jak s fy Kabinet, tak s fy
Hejl.
Sekretariát sestaví konečné vyúčtování GPA 2010
předloží ROA. Úkol trvá.
10/09/02 Časopis ARCHITEKT
Schůzka ke kontrole závazků a pohledávek
ARCHITEKT OA,s.r.o. vůči vydavatelství KABINET
svolaná na 13.09.2010 se z důvodu omluvy
vydavatelství KABINET neuskutečnila. Nové jednání
bude písemně svoláno.
Schůzka uskutečněna 30.09.2010 předseda
M.G.Parma formuloval násl. závěry s kterými strany
souhlasily:
- vzájemné finanční závazky do 31.12.2008 budou
řešeny samostatně
4. STRANA
- ROA souhlasila s vydáním dvojčísla za 11+12/2009,
nikoliv však s jednoměsíční úhradou. Platební závazek
KABINETU zůstává v plné výši, tj za 2 čísla.
- od 01.01.2009 nebudou vzájemné závazky a pohledávky řešeny odpočty nebo zápočty.
Ze strany fy KABI-NET vystavit opravy přísluš. fa.
- dotace MK 2009 na časopis ve výši 170.000Kč bude
ze strany fy KABINET v daňových dokladech upravena
na součet vč. DPH.
- od 01.01.2011 bude s fy KABINET uzavřena nová
Smlouva s termíny vydání dvojčísla, vystavení fa a doby
splatnosti.
Pověřeni M.Parma, sekretariát. Úkol trvá.
10/09/03 - Účet EURO
Účet není využíván a za jeho vedení nutná úhrada
ROA doporučuje zrušit.
Pověřen O.Haman. Úkol trvá.
Nové úkoly:
10/10/01 GPA 2011
Byl přečten dopis ČKA oznamující odstoupení na
spolupořádání GPA 2011. Protože na pozemních
stavbách se podílejí také stavební inženýři, ROA
doporučila vyzvat ke spoluorganizování ČKAIT a SI.
Dopis s výzvou na ČKAIT a SI sestaví M.Parma
projednání na příští ROA. Úkol trvá.
10/10/02
Bude pokračováno na vypracování jednotného
vizuálního stylu - jedná se o grafický manuál OA.
Úkol trvá.
PŘÍŠTÍ ZESEDÁNÍ ROA A DROA BUDE 09.11.2010 v
10.00 na sekretariátu v Revoluční.
Zapsal Melichar
Schválil Parma
VÝSTAVY
Libeň zmizelý svět
Výstava a doprovodná publikace jsou výjimečným historickým obrazovým průvodcem ulicemi Libně a jejím hospodářským a společenským životem v minulosti - zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století. Cílem akce je
seznámit širokou veřejnost s historickým a kulturním dědictvím této svébytné a perspektivní pražské čtvrti, a to
i knižní formou. Libeň v minulých desetiletích prošla
bouřlivými stavebními proměnami, které bohužel nebyly
vždy ku prospěchu, a je proto žádoucí obrátit pozornost
občanů k těm hodnotám, které zbyly, aby si uvědomili
význam jejich zachování do budoucna.
VÝSTAVY
IN 21 - 22 / 2010
Výstava tvoří součást širšího cyklu Pražské čtvrti (doposud byla s velkým zájmem realizována výstava a kniha
„Smíchov město za Újezdskou branou“).
Místo konání: Hlavní budova Muzea hlavního města
Prahy Na Poříčí 52, Praha 8
Termín výstavy: do 20. února 2011
Místo konání: budova ÚMČ Praha 8, v tzv. bílém domě
U Meteoru 6, Praha 8
a také v Libeňském zámku Zenklova 35, Praha 8
Termín výstavy: od 19. listopadu do 14. ledna 2011
Vídeňská meziválečná architektura
V Jihlavě probíhá expozice představující více než tři desítky velkoformátových fotografií Waltera Zedniceka, které prezentují vídeňská architektonická díla z let 1919 až
1939. Výstava s názvem Rakouská meziválečná architektura - Architektura Rudé Vídně, pořádaná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a Jihlavským regionálním kulturním sdružením, je určena pro studenty školy i pro veřejnost. "Během listopadu by ji měl navštívit
také rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff,
s nímž dojednáváme přednášku pro studenty na ekonomické téma," řekla Štěpánka Kolářová, jedna z organizátorek akce.
"Fotografie architektury obytných staveb, mateřských
škol, pracovních úřadů a lázní ozřejmují bohatství formálních řešení a stavebních typologií a vybízejí k novým úvahám o těchto uznávaných dílech," uvedl Petr
Buček, spolupracovník Rakouského kulturního fóra.
Architektonická díla z uvedených let podle něj natrvalo
zformovala podobu rakouského spolkového hlavního
města.
Výstava je dalším společným projektem Vysoké školy
polytechnické a Jihlavského regionálního kulturního
sdružení zaměřeným na vztahy mezi Čechy, Rakušany
a Němci.
Místo konání: Vysoká škola polytechnická, Tolstého
1556/16, 58601 Jihlava
Termín akce: do 10. prosince 2010
Bližší informace: www.wienerarchitektur.at
Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein
Vernisáž výstavy autorské dvojice, jež se letos podílela
mj. na české expozici světové výstavy Expo 2010
v Šanghaji projektem představujícím symbiózu města
a přírody. Jeden z nejznámějších českých sochařů a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého Lukáš Rittstein bude
vystavovat spolu s českou malířkou a fotografkou
Barborou Šlapetovou. Výstava bude probíhat v obou
galeriích klubu Fiducia, vernisáže se zúčastní oba autoři. Autorská dvojice podnikla v letech 19972008 expedi-
IN 21 - 22 / 2010
AKTUÁLNĚ
ce na Novou Guineu za domorodými kmeny. Jejich kniha z těchto cest Proč je noc černá obdržela v roce 2005
cenu za objev roku Magnesia Litera. Podíleli se také na
výzdobě Pavilonu Indonésie v pražské ZOO.
Místo konání: Fiducia, Mlýnská 2, Ostrava 1
Termín vernisáže: 15. 11. 2010 v 18 hodin
Termín výstavy: do 15. 12. 2010
Otevřeno: Po Pá, 10 až 18 hodin
Světlo!
Výstava Světlo! je věnována dílu dvou geniálních divadelníků - scénografa Josefa Svobody a režiséra Roberta Wilsona. Light Up the Lights! přiblíží práci mimořádných tvůrců, kteří se proslavili svými magickými světelnými scénografiemi. „Josef Svoboda jako energické,
barevné Slunce a Robert Wilson jako snový, chladně
přitažlivý Měsíc září na divadelním nebi už celá desetiletí a jak ukazuje tato akce, jejich nejlepší díla se pozoruhodným způsobem dotýkají a vzájemně nasvěcují,“
uvádí Pavel Smutný, pražský advokát, iniciátor celého
projektu a zároveň zakladatel Bohemian Heritage Fund,
nadačního fondu na podporu českého kulturního dědictví v evropském a světovém kontextu, pořadatele výstavy.
Koncepci výstavy, instalované v přízemí muzea s výhledem na Národní divadlo, kde oba umělci úspěšně působili, vytvořil akademický architekt a scénograf Daniel
Dvořák, jejím spoluautorem a realizátorem je architekt
Karel Kut.
Místo konání: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy
Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1 - Malá
Strana
Termín výstavy: od 14.11.2010 do 6.2.2011
KONFERENCE
Stálé expozice nestále
Oblastní galerie v Liberci a Städtische Museen Zittau
pořádají mezinárodní konferenci, zaměřenou na problematiku stálých expozic muzeí a galerií. Příprava stálé
expozice jakéhosi jeviště, které tvoříme pomocí artefaktů, předmětů lidské činnosti, nebo přírodnin představuje
neobyčejně složitý úkol s řadou dílčích teoretických i
praktických otázek.
Na konferenci vystoupí mimo jiné prof. Vojtěch Lahoda
(Ústav Akademie věd ČR, Praha), prof. Markus Walz
(Hochschule für Technik, Wirtschaft, Kultur Leipzig),
PhDr. Pavel Liška (rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze), Michael Kotterer, M. A. (Kunstforum
Ostdeutsche Galerie Regensburg), doc. Michal Koleček
5. STRANA
(děkan Fakulty Umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), Julia
Schäfer (Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig), Karel Císař,
PhD. (Vysoká škola uměleckorpůmyslová v Praze), Nikola Schmidt
(Digital Urban Legend), Tomáš
Pospiszyl ad.
V rámci konference bude představen umělecký projekt pro stálou
expozici Oblastní galerie v Liberci.
Společnost Etna, s. r. o. představí
modelové osvětlení přímo v budově Oblastní galerie v Liberci. Přesný program bude zveřejněn v listopadu na www.ogl.cz.
Místo konání: Liberec, nám. dr. E. Beneše, budova
radnice, sál č. 10 a 11 (zastupitelský sál).
Termín akce: 22. - 23. listopadu 2010 (zahájení v pondělí 22. listopadu v 10 hodin, ukončení v úterý 23. listopadu v 15 hodin)
Další informace: Adéla Pomothy, na www.ogl.cz;
e-mail: [email protected],
SOUTĚŽ
Návrh vysokoškolského objektu STING
Brno Jundrov
Pátý ročník architektonické soutěže s využitím modulární metody výstavby pro studenty/ky vysokých škol oborů
architektury a pozemní stavby (bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a absolventi těchto oborů do tří let od ukončení studia).
Vyhlašovatel: Firma KOMA MODULAR
CONSTRUCTION, Říčanská 1180, 763 12 Vizovice
Podmínky a podklady soutěže lze stáhnout na:
www.koma-modular-construction.cz
Soutěžní porota: Nezávislí - Doc. Ing. arch. Tomáš Brix,
M.Arch. Ing.arch. Adam Gebrian, Ing. arch. Miroslav
Holubec, Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Iva
Poslušná, PhD.
Náhradník: Ing. arch. Petr Šikola
Závislí: Ing. Martin Hart, Ing. Tomáš Cendelín, Ing.
David Král, PhD.
Náhradník: Ing. Karel Kolínský
Základní termíny soutěže:
do 28. 2. 2011: odevzdání soutěžních prací, do 15. 3.
2011: hodnotící zasedání poroty, do 15. 3. 2011: oznámení výsledků.
Slavnostní předání cen proběhne v rámci 32. mezinárodního stavebního veletrhu CONECO v Bratislavě ve
dnech 29. 3. - 2. 4. 2011
Ceny: 1. cena - 30.000 Kč; 2. cena - 20.000 Kč; 3. cena
- 10.000 Kč
Zdroj: KOMA MODULAR CONSTRUCTION
AKTUALITY
FILMOVÉ VEČERY S ARCHITEKTUROU VI.
Občanské sdružení CENTRUM ARCHITEKTURY ve
spolupráci s Brněnským kulturním centrem připravují na
3. a 4.12. 2010 již čtvrtý ročník komponovaného večera
s tématikou architektury pro širokou veřejnost.
PROGRAM:
Čtvrtek 3.12.2009
18:30 - 11 pater ideálu
(režie: Andrea Prenghyová, 2002, 58 min, ČR)
6. STRANA
AKTUÁLNĚ
IN 21 - 22 / 2010
Výběrové řízení je určeno pro: občanská sdružení
a obecně prospěšné společnosti, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky,
že se budou podílet 50% na realizaci projektu, fyzické
osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace), právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).
Žádost musí obsahovat: vyplněný formulář, popis projektu, rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění, jedno stručné odborné doporučení, kopii dokladu o registraci organizace kopie statutu
nebo stanov organizace, kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce, kopii dokladu o založení bankovního
účtu žadatele, čestné prohlášení o pravdivosti všech
údajů.
Smutně úsměvný dokument o minulosti a přítomnosti
Kolektivního domu v Litvínově. Jak jeho dnešní obyvatelé vidí tento modernistický experiment vertikálního
města?
20:00
Kisho Kurokawa - Od metabolismu k symbioze
(58 min, USA)
Portrét mezinárodně uznávaného japonského architekta, který využívá buddhistické myšlenky a jehož díla
jsou symbiózou orientální a západní formy moderny.
Tento dokument sleduje jeho hlavní architektonické
úspěchy ve městech Tokio, Hirošima, Nara, Osaka, Berlín, Paříž, Chicago a New York. Filmem diváky provází
přední světový teoretik architektury Kenneth Frampton.
Pátek 4.12.2009
18:30 pásmo krátkých filmů:
Berlin Beirut (režie: Myrna Maakaron, 2003, 23 min)
„Bejrút má šest písmem, Berlín má rovněž šest písmen.“ Města Berlín i Bejrút byla v minulosti obsazena, zničena, rekonstruována a jejich obyvatelé dodnes říkají
„západ a východ.“ Dokumentární film, ve kterém se rozdíly mezi dvěma městy smazávají, získává při současné
politické situaci novou naléhavost. Osobní výpověď bejrútské rodačky žijící v Berlíně.
Prostor Ticha (33min, ČR, režie: Marie Šandová)
Dokument o stavbě trapistického kláštera v Novém
Dvoře od architekta Johna Pawsona.
Schaulager (2006, 40 min, Švýcarsko)
Elitní architektonické duo Herzog & de Meuron hovoří
o stavbě „skladiště umění“ Schaulager v Basileji.
Dokumentární film byl natočen u příležitosti „schaulagerské“ souborné výstavy těchto architektů.
20:00 Noví modernisté (58 min, USA)
Antonio Cruz a Antonio Ortiz, Kristian Gullichsen, Jacques Herzog a Pierre de Meuron, Hans Kollhoff, Jean
Nouvel a Eduardo Souto de Moura. Filmem provádí
přední světový teoretik architektury Kenneth Frampton.
Tento film zkoumá zajímavý výběr evropské architektury. Kritik Kenneth Frampton sleduje dílo této skupiny
architektů, pracující od Sevilly až po Finsko, jejich porozumění a interakci s mistrovskými realizacemi architektů
Aalta, Saarinena a Miese.
Termín akce: 3. a 4.12. 2010
Místo konání: kino , ARTCihlářská 643/19, Brno
NČA
Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů pro rok 2011 v oblasti
architektury se zaměřením na: kategorie A: výstavy,
kategorie B: publikace, přednášky, workshopy.
Rozdělena bude částka 1,5 mil. Kč.
Vyplněný formulář (ke stažení na http://www.nca,info/formular), popis a rozpočet projektu je nutné zaslat do
10. ledna 2011 na e-mail: [email protected], kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Masarykovo
nábř. 250 - Mánes, 110 00 Praha 1, tel. 224932929 do
stejného data, kontaktní osoba: Marie Krátká, mobil:
604208545.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno do konce ledna
2011, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2011
dle termínu realizace.
Konec volných vstupů do NG
Od 1. října 2010 Národní galerie zrušila pravidelné volné "první středy v měsíci". Návštěvník tak hradí vstupné
dle ceníku, a to včetně první středy v měsíci od 15 do
20 hodin. Odpolední hodiny nepřinášejí úlevy na vstupném. Ruší se systém zvýhodněného vstupného po 16.
hodině. V době od 10 do 18 hodin hradí návštěvník
vstupné platné od 1. 10. 2010 (v kategorii Základní,
Snížené, Rodinná vstupenka ale BEZ ÚLEV PO 16.
HODINĚ!)
Změny vstupného do stálých expozic NG. Aktuální ceník na www.ngprague.cz / informace uvedena v sekci
Aktuality / HOMEPAGE
Památkáři a architekti bok po boku
Památkáři a architekti budou společně debatovat o soudobé výstavbě a chtějí tím odstranit neshody mezi sebou a sejít se v debatách nad soudobou architekturou
v památkových zónách. Umožnit to má nový komunikační projekt Národního památkového ústavu (NPÚ).
Jeho pilířem bude web www.npu.cz/novostavby a jeho
součástí besedy a procházky po zajímavých místech.
Novinářům projekt představili společně ředitelka NPÚ
Naďa Goryczková a garant projektu Richard Biegel.
IN 21 - 22 / 2010
AKTUÁLNĚ
Projekt přinese například debaty s architekty a tvůrci moderních staveb Vladem Miluničem nebo Emilem Přikrylem. Miluničovo jméno se pojí se slavným Tančícím domem v Praze, Přikryl je znám mimo jiné oceňovanou
přestavbou bývalého pivovaru na Galerii Benedikta
Rejta v Lounech.
NPÚ chce otevřít dialog a vyjasnit postoje památkářů,
architektů a dalších zapojených aktérů, například zástupců samosprávy a místních politiků - pokud se budou
chtít k debatám připojit. Na webu se otevře diskusní
fórum - jednotlivé příklady staveb, o nichž bude možno
diskutovat, budou rozdělené do čtyř kapitol. V první rubrice nazvané Nové ve starém budou novostavby, které
úspěšně doplnily či obohatily historické prostředí.
Příkladem jsou Národní technická knihovna (NTK)
v Praze a Tančící dům. V druhé kategorii budou naopak
příklady nezvratných ztrát, za něž organizátoři projektu
považují obchodní dům Myslbek na pražských Příkopech nebo Špalíček v Brně. V třetí kapitole jsou shromážděny příklady takzvaných staveb za oponou, tedy
nenápadných, ale razantních přestaveb. Jako příklad
projekt zmiňuje obchodní dům Palladium v Praze, který
sice vypadá přijatelně zvenku, ale uvnitř představuje
naddimenzovaný novoblok. V poslední rubrice nazvané
Živé město pak budou pozitivní příklady zdařilých přestaveb veřejných prostor, například olomoucké Horní
náměstí.
Projekt se chce zaměřit na různá místa naší republiky
jako např. Liberec, Ostravu, Prahu, Brno či Hradec
Králové. Akce potrvá do března příštího roku.
7. STRANA
Toto vynucené opatření, zasahující bezprostředně do
výuky, chápe akademická obec jako výraz krizové situace, která signalizuje, že při dalších rozpočtových restrikcích, která jsou na příští období avizována, bude ohrožena schopnost AVU plnit základní vzdělávací funkci,
včetně vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti.
Ve specifických podmínkách malé umělecké školy mohou být tyto rozpočtové škrty likvidační.
V Praze dne 19. 10. 2010
Jiří T. Kotalík (rektor)
Czechdesign ve svém
Po 7 letech působení otvírá konečně vlastní prostor
CZECHDESIGN.CZ. K tomuto počinu došlo 25. října
2010. Prostor bude sloužit nejen jako galerie a zázemí
pro mladé designéry, ale také jako prostředník mezi designéry, firmami a veřejností. Místo pomáhali vytvářet
čeští designéři, firmy, které se mají čím prezentovat, ale
také samotní čtenáři. Je to velmi komorní prostor, nová
nezávislá půda pro prezentaci českého designu.
CZECHDESIGN.CZ můžete navštívit na adrese
Vojtěšská 3, Praha 1
Prohlášení Akademické obce AVU
Shromáždění akademické obce Akademie výtvarných
umění v Praze vzalo na vědomí vázání finančních prostředků na rok 2010. Přestože toto opatření vlády považuje za špatné, s ohledem na reálnou situaci veřejných
financí, vyjádřilo souhlas s úspornými opatřeními navrženými vedením školy včetně dočasného omezení provozní doby.
Christian Norberg-Schulz: GENIUS LOCI
Christian Norberg-Schulz, světově proslulý norský historik a teoretik architektury, ve své nejznámější knize
s úctyhodným fotografickým doprovodem poodhaluje
podmínky a příčiny umístění, vzniku i podob měst na
základě analýzy celého systému okolností, které staletý
vývoj městského organismu provázejí. Nevyhýbá se přitom ani filozofickým a etickým otázkám, které jsou s
městy jako lidskými sídlišti spjaty. Svá teoretická východiska dokazuje na analýze tří rozdílných měst: Říma,
Prahy a Chartúmu. Zavádí klasifikaci krajin, architektury
a měst - Řím je prototypem města klasického, Praha
romantického a Chartúm kosmického. Kniha byla přeložena do mnoha jazyků a stále vychází po celém světě.
V češtině vyšla v roce 1994 a náklad je dávno beznadějně rozebrán.
Překlad Petr Kratochvíl a Pavel Halík
Nové vydání knihy iniciovala Česká komora architektů.
Na počátku byla velká touha zpřístupnit toto neobyčejné
dílo architektům a všem ostatním, kteří chtějí porozumět
vztahu mezi člověkem a místem. Je pro nás všechny
velkým štěstím, že si autor vybral jako jeden z klasických příkladů Čechy a naše hlavní město Prahu.
Důvěrná znalost prostředí nám zcela jistě pomůže při
pochopení významů, jež kniha odkrývá, neméně pak při
tvorbě samé, při rozeznání toho podstatného a cenného
a taktéž při ochraně toho, co by nemělo zmizet.
V rozmanitosti české krajiny není vždy snadné nalézt
charakteristiky, typické prvky, jež zaslouží zachovat, případně podpořit. Kniha nám odkrývá, že ochrana nespo-
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
čívá vždy v setrvávání na minulém, ale v pochopení a
následně v citlivém soudobém doplnění místa tak, aby
naši potomci mohli v krajině číst a poznávat stopy předchozích generací, tedy i naše. Chtěli bychom vyjádřit
velký dík
nakladatelství za nové vydání tak zásadního díla, které
nám pomáhá pochopit, že osobitý postoj, jež nekoliduje
s pokorným přístupem k dílu, je to nejlepší, co může architekt dát. Metodiky a obecná řešení mají jen omezené
možnosti a nadčasové dílo s odkazem z nich vyjít nemůže.
Přibližně posledních sto let ztrácí člověk schopnost identifikace se svým krajem, se svými místy. Kniha, kterou
držíte v rukou, nám může pomoci na cestě hledání identity místa, která je bytostně spjata s identitou naší lidskou. Jsme přesvědčeni, že takové hledání má cenu.
Přejeme nám všem úspěšné nacházení!
Krajinářská architektura Pracovní skupina při České
komoře architektů: Jakub Chvojka, Tomáš Jiránek,
Susanne Spurná, Petr Velička, Markéta Veličková
Státní cena za architekturu putuje do rukou
Aleny Šrámkové
V prostorách Veletržního paláce byly 28. října, u příležitosti státního svátku, uděleny ministrem kultury Jiřím
Besserem Státní ceny šesti laureátů.
Laureátem letošní Státní ceny za literaturu se stal spisovatel Antonín Bajaja, za celoživotní dílo překladatel
a sinolog Oldřich Král, za divadlo získal cenu Karel
Kraus, za hudbu Ilja Hurník, za výtvarné umění
František Skála a za architekturu Alena Šrámková.
Jednaosmdesátiletá autorka patří k nevýraznějším
osobnostem české architektury. Od 70. let minulého
století zrealizovala řadu zajímavých počinů, které c
harakterizuje hlavně střídmost, až minimalismus.
Mezi nejznámější z nich patří slavná postmoderní budova ČKD v Praze na Můstku či odbavovací hala Hlavního
nádraží.
Členka poroty Irena Fialová si posteskla, že architektonická obec zatím málo ví o tom, že se udílí samostatná
cena pro architekty. Až do roku 2009, kdy byla udělena
poprvé, se totiž architekti oceňovali v rámci výtvarných
kategorií. Minulý rok se první držitelkou ceny za architekturu stala Eva Jiřičná. Nominací bylo v tomto oboru
mnohem méně než u jiných kategorií. Letos byly čtyři,
zatímco u literárních cen jich bylo více než 30 nominací.
Foto: archiv e-architekt
Více na: www.mkcr.cz
IN 21 - 22 / 2010
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V prosinci oslaví svá jubilea a narozeniny
1.12. Ing.arch. MACHAR Petr, Praha 4, (60)
1.12. Ing.arch. VÍŠEK Lubomír, Praha 8, (84)
2.12. Ing.arch. MUDRUŇKA Pavel, Pardubice, (50)
3.12. Ing.arch. HÖLZELOVÁ Irena, Praha 5, (65)
4.12. Ing.arch. ZEZULA Kamil, Frýdek Místek, (55)
4.12. Ing.arch. KANTOVÁ Olga, Praha 1, (65)
4.12. Ing.arch. ŠKAMRADA Antonín, Olomouc, (82)
4.12. Ing.arch. HUŠKA Milan,CSc., Blansko, (84)
5.12. Ing.arch. JANDOVÁ Marie, Praha 4, (60)
5.12. Ing.arch. TALACKO Jan, Praha 4, (83)
6.12. Ing.arch. ULMANN Miroslav, Liberec, (81)
7.12. Ing.arch. HOBZA Michael, Praha 6, (60)
7.12. Ing.arch. MENŠÍK Jaroslav, Pardubice, (60)
7.12. Ing.arch. PALKOVSKÁ Marie, Praha 6, (75)
8.12. Ing.arch. LHOTÁKOVÁ Radmila, Praha 8, (60)
8.12. Ing.arch. KUČERA Bohuslav, Brno, (84)
10.12. Ing.arch. BENEŠOVÁ Dagmar, Praha 2, (60)
10.12. Ing.arch. SUCHÝ Miroslav, Praha 2, (65)
10.12. Ing.arch. ELIÁŠ Josef, Praha 6, (81)
10.12. Ing.arch. KALIVODA Vladimír, Valašské
Meziříčí,(83)
10.12. Ing.arch. PECHAR Zdeněk, Praha 8, (84)
11.12. Ing.arch. KALOUS Josef, Praha 10, (85)
12.12. Ing.ak.arch. KUDRNÁČ Antonín, Telč, (86)
12.12. Ing.arch. BLÁHA Jiří, Praha 2, (88)
13.12. Ing.arch. KOVAŘÍČEK Jiří, Šternberk, (50)
13.12. Ak.arch. LANGR Adam, Praha 4, (50)
13.12. Ing.arch. DĚDEK Miloslav, Hradec Králové, (55)
13.12. Bakalář BORL Jiří, Praha 1, (60)
13.12. Ing.arch. ŠARBORT Martin, Praha 9, (60)
13.12. Doc. Ak.arch. KADLEC Jaroslav, Bystřice u
Benešova, (84)
13.12. Ing.arch. PAVELKA Karel, Praha 5, (84)
14.12. Ing.arch. MOŠNA Vladimír, Praha 9, (65)
14.12. Ing.arch. JOSEF Miloslav, Praha 4, (87)
15.12. Ing.arch. ROZHON Radúz, Ostrava, (86)
16.12. PHDr. LIBROVÁ Eva, Praha 10, (87)
17.12. Ak.arch. JAROLÍMOVÁ NAEGELE Ivana,
Praha 5, (50)
17.12. Ing.arch. BAŠTA Jaroslav, Praha 3, (88)
20.12. Ak.arch. STRÁNSKÝ Karel, Praha 9, (80)
20.12. Ak.arch. VANČURA František, Praha 4, (83)
21.12. Ing.arch. ZEMAN Jan, Ústí nad Labem, (65)
22.12. Ing.arch. BÁLEK Miroslav, Praha 5, (1950)
25.12. DOBŘICHOVSKÝ Otta, Nový Bydžov, (80)
27.12. Ing.arch. KOUKOLÍK Jiří, Praha 10, (55)
27.12. Ing.arch. LETOVSKÝ Jiří, Kamenný Újezd, (85)
27.12. Ing.arch. HADRÁVEK Jiří, Plzeň, (91)
30.12. Ing.arch. KLIMEŠ Jaroslav, Ostrava, (75)
31.12. Ing.arch. HANZLOVÁ Alena, Praha 6, (55)
31.12. Ing.arch. JIRKAL Jaroslav, Praha 4, (70)
31.12. Ing.arch. FRIDRICHOVÁ Felicia, Hradec
Králové, (80)
Uzávěrka čísla IN 21/22 2010 byla dne 31. 10. 2010.
Dne 2. 11. 2010 bylo číslo odesláno do tiskárny.
INformační servis
Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné.
Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected]
Adresa redakce: Revoluční 23, 110 00 Praha 1
www.architekt.cz

Podobné dokumenty