vnitní strany ZAS 5-2014.indd - Sdružení automobilového průmyslu

Komentáře

Transkript

vnitní strany ZAS 5-2014.indd - Sdružení automobilového průmyslu
VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA SWELL NOVĚ NABÍZÍ ZKOUŠKY DEGRADACE DÍLŮ SOLÁRNÍ RADIACÍ
HOŘICE, 1. 7. 2014 – Vývojová zkušebna SWELL, spol. s r.o., akreditovaná dle ISO/IEC 17025, rozšířila své
technologické vybavení o zařízení simulující klimatické podmínky.
Solární radiace je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících reálné chování dílů a jejich degradaci. S rostoucím
podílem plastů v exteriéru a interiéru automobilů je nutné zohlednit kromě standardních klimatických vlivů, jako
jsou teplota a vlhkost, také poškození dílů slunečním zářením. Typickými testovanými produkty jsou exteriérové
a interiérové díly z plastů, textilií a lakované povrchy, které jsou citlivé především na UV oblast spektra slunečního
záření.
„Na základě rostoucích požadavků našich zákazníků jsme rozšířili spektrum služeb v oblasti zkoušek solární
radiací“, řekl vedoucí vývojové zkušebny Jaromír Kejval. „Jedná se o dvě speciální zkušební zařízení, která kromě
simulace teploty a vlhkosti zatěžují zkušební vzorky i zářením simulujícím reálnou sluneční radiaci“, doplňuje
Jaromír Kejval.
Wheather-Ometer ATLAS Ci4000
Tato zkušební technologie, také nazývaná Xenokomora, je zařízení s karuselem, v jehož
ose je umístěna vodou chlazená xenonová výbojka. Na vnitřní stranu karuselu se umísťují
zkušební vzorky ve formě destiček - výřezů z finálních dílů nebo celých drobnějších
komponentů. Zařízení umožňuje regulovat teplotu, vlhkost, skrápění vzorků vodou,
intenzitu záření, a pomocí výměnných filtrů nastavuje také spektrální složení radiace. Touto
vysokou variabilitou je zařízení schopné plnit požadavky mnoha koncernových norem
(např. VW - PV1303, PV 3929, PV 3930, GM, Toyota, Volvo, PSA) a mezinárodních či
národních standardů ISO, ASTM, SAE, JIS.
SoSi komora, Vötsch SC 2000 MHG
Toto zkušební zařízení, označované také jako SoSi komora (Solar
Simulation), simuluje podobné podmínky jako Xenokomora s tím rozdílem,
že je určené především pro celé díly, sestavy a komplety, a jako zdroj
záření je používána metal-halogenidová výbojka, věrně simulující spektrum
slunečního záření. Objem komory (cca 3,4 m3) umožňuje testovat díly
velikosti nárazníků a přístrojových desek. Stejně jako Xenokomora simuluje
proměnnou teplotu, vlhkost a solární záření. Zařízení plní podmínky normy
DIN 75220, IEC 60068-2-5, MIL STD 810F.
U dílů, které jsou zatíženy solární radiací, se vyhodnocují změny vizuálních parametrů, obvykle změny barvy,
lesku, a vliv případně navazujících mechanických testů. Pro tyto analýzy se zkušebna vybavila spektrofotometrem,
stupnicí šedi, leskoměrem a posuzovacím boxem.
Technologie byly pořízeny v rámci dotačního programu Potenciál. Díky této investici dokáže vývojová zkušebna
Swell pokrýt širší oblast vývojových zkoušek a nabídnout tak firmám působícím nejen v oblasti automobilového
průmyslu komplexnější služby.
Společnost SWELL je dodavatelem vývojových služeb pro automobilový průmysl, v oblasti konstrukce, numerických
simulací, zkoušek a stavby prototypů. Další informace o firmě a nabídce služeb naleznete na www.swell.cz.
Kontakt:
Ing. Jaromír KEJVAL, Ph.D., vedoucí vývojové zkušebny, e-mail: [email protected], tel.: 493 546 861
Obsah
ZAS 5/2014, ročník XXV
Světový autoprůmysl
Petrohradský „Detroit“ si bere oddechový čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Naši jubilanti
Několikery osmdesátiny ve Škodě Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Z činnosti AutoSAP
Společnost Toyota Tsusho Europe S.A. převzala ocenění . . . . . . . . . . . 7
136. zasedání představenstva AutoSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
AutoSAP na Automechanice Moskva 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Redakční rada Zpravodaje zasedala v Motoru Jikov . . . . . . . . . . . . 8
Automechanika Frankfurt překonala očekávání AutoSAP . . . . . . . . . . . 8
Divize finálních výrobců jednala v Tatře Trucks . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Naše inovace
Nová Škoda Fabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Škoda Auto zahájila provoz nového Motorového centra
v Mladé Boleslavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brano Group: Hradečtí vývojáři pracují
na mnoha nových projektech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chytré díly z Witte Nejdek vyžadují moderní pracoviště . . . . . . . 12
Informace
Witte Nejde: Více praxe díky projektu POSPOLU . . . . . . . . . . . . . 13
Společnost PROF SVAR součástí BRANO GROUP . . . . . . . . . . . . 13
Srdcerváči budou opět plnit vaše přání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Brisk Tábor byl na Automechanice Moskva úspěšný . . . . . . . . . . . . . 14
Evropská unie a my
Manuál k obměně evropských institucí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Právní servis
Smluvní započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obálka Z podnikového tisku
Z podnikového tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uzávěrka čísla 25. září 2014. Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene.
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
obsah
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
Vážení čtenáři,
jednou ze současných potenciálních
hrozeb pro evropský i pro český automobilový průmysl je situace na Ukrajině
a v Rusku. Tyto země nepatří mezi největší
obchodní partnery firem AutoSAP. Avšak
v kombinaci s možným ohrožením subdodávek do třetích zemí, následně dodávajících
do uvedených teritorií, bychom jistě uvítali
rychlé a rozumné vyřešení této situace.
O současnosti jednoho z ruských „automobilových“ regionů si přečtete v rubrice Světový autoprůmysl.
Škoda Auto je největší firmou AutoSAP
i České republiky. Neustále inovuje, připravuje nové výrobky, rozšiřuje výzkum,
vývoj i výrobu, připomíná svá výročí. Českou špičkou je i v tom, jak kvalitně o všech
svých aktivitách dává vědět. Pro mě z toho
vyplývá (ne)příjemná starost, které věci
ve Zpravodaji publikovat a které bohužel
vynechat. Tentokrát pochopitelně nemůže
chybět informace o nové Fabii, o otevření
Motorového centra v Mladé Boleslavi a připomenutí osmdesátin závodu v Kvasinách
i tří historických vozů Škoda.
Zúčastnili jsme se dvou zahraničních
výstav. Moskevskou Automechaniku / MIMS
AutoSAP prosadil mezi akce podporované
MPO. Automechanika Frankfurt byla naproti
tomu součástí projektu CzechTrade Společná účast na výstavách a veletrzích. Obou
výstav se zúčastnilo mnoho českých firem
včetně členů AutoSAP. Zejména účast ve
Frankfurtu byla rekordní. Vystavovalo 30 firem
a institucí. Bylo dobře, že se český autoprůmysl těchto akcí důstojně zúčastňuje. Světové automobilové výstavy se začínají koncentrovat na několik prestižních veletrhů,
k nimž Automechaniky bezpochyby patří.
Redakční rada zasedala ve společnosti
Motor Jikov Group. Dovolte mi, abych poděkoval kolegyni B. Mrkáčkové i Ing. R. Hroudovi za bezchybnou organizaci výjezdního
zasedání, prezentaci firmy i nesmírně zajímavou prohlídku výrobních provozů.
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
ZAS 5/2014 / 1
Světový autoprůmysl
Petrohradský „Detroit“ si bere oddechový čas
Poptávka po osobních vozech smontovaných v petrohradských automobilkách se za sedm měsíců tohoto roku
propadla o 15 %, což představuje horší ukazatel než celoruský průměr. Petrohradský GENERAL MOTORS dokonce ohlásil zastavení výroby na 2 měsíce z důvodu 50% vytíženosti výrobních kapacit. Podle analytiků přitom ruský
automobilový trh čeká do konce roku pokles prodejů zhruba ještě o 10 %.
Zatímco někteří místní výrobci aut i komponentů anoncují zmrazení investičních záměrů, jiní naopak spatřují
v dané situaci příležitost. Opírají se o možné zavedení antisankčního opatření Kremlu proti dovozům automobilů do
Ruské federace (RF), které by podpořilo domácí výrobu a dalo prostor místním výrobcům komponentů, o nedávné
omezení nákupu zahraničních dopravních prostředků pro státní i obecní potřeby a o sílící politiku ruského establishmentu na přenesení výroby do RF s cílem nahradit import. Potenciál vidí experti také v rozšiřujícím se vozovém
parku, který čítá v Rusku přes 45 mil. vozidel, a to z pohledu dodávek náhradních dílů pro sekundární trh, stejně
jako modernizace techniky pro zvyšování kvality technického servisu.
Na petrohradský trh v tomto ohledu vsází také leader automobilového výstavnictví MESSE FRANFURKT, který
v Petrohradě uspořádá ve dnech 24.–26. března 2015 specializovanou výstavu AUTOMECHANIKA. Více informací
o výstavě lze nalézt na stránkách petrohradského partnera RESTEC: http://restec.ru/calendar/calendar_1011.html
Poptávka po automobilech smontovaných v Petrohradě a Leningradské oblasti klesla za sedm měsíců tohoto
roku ve srovnání se stejným obdobím 2013 o 15 %, což převyšuje celoruský pokles o 9,9 procentního bodu. Z petrohradských závodů pozitivní dynamiku demonstrují pouze HYUNDAI (+1 %) a NISSAN (+12 %). Ostatním se však
nedaří. Zatímco TOYOTA zaznamenala spíše mírný pokles, prodeje GENERAL MOTORS a FORD se propadly až
o 40 – 50 %. GM byl přitom nucen v předchozích dnech zastavit výrobní linky do konce října. Podle analytiků za tak
výrazným poklesem může stará modelová řada vyráběných značek a vysoká cena vozů v porovnání s korejskými
i japonskými konkurenty.
Předpokládaný vývoj vozového parku v RF
2013
2020
45,30
59,0 (+30 %)
38,70
52,0 (+34 %)
nákladních automobilů
5,70
6,5 (+14 %)
autobusů
0,46
0,5 (+9 %)
271
366 (+35 %)
52,40
40,0 (-15 %)
Celkový objem vozového parku v mil. ks
z toho osobních automobilů
Počet vozidel na 1000 osob
Podíl automobilů starších 10 let v %
Zdroj: Prezentace Sdružení výrobců automobilů v RF, 21. 8. 2014
ZAS 5/2014 / 2
světový
autoprůmysl
Pokles prodejů hlásí také dodavatelé komponentů, kteří přehodnocují své investiční plány. Výjimkou je v tomto směru např. finský výrobce pneumatik NOKIAN TYRES, který sice oznámil snížení prodeje v 1. pololetí
o 30 % (zisk klesl z 336 mil. EUR /1-6/2013/ na 231 mil. EUR), současně ale plánuje investovat do rozšíření výroby
ještě v tomto roce 26 mil. EUR. Nová produkce má být přitom orientována na export do střední a severní Evropy
a Severní Ameriky. Naopak japonský výrobce výlisků elementů karosérie UNIPRES odvolal svou investici ve výši
2 mld. rublů (30 mil. USD). Také jihokorejský HYUNDAI, který se dříve obrátil k petrohradské administrativě s žádostí o poskytnutí pozemku pro další rozvoj výroby autokomponentů, svůj původní zájem přehodnotil. Většina podniků
předpokládajících investice v segmentu komponentů zaujala spíše vyčkávací pozici. Podle analytiků by měl ruský
automobilový trh klesnout zhruba ještě o 10 %.
Stávající ruský vozový park generuje rostoucí poptávku po technickém servisu a dodávkách náhradních dílů.
Technologická úroveň současných vozidel si navíc žádá modernější vybavení neznačkových servisů, kterým začínají konkurovat přicházející evropské sítě servisních stanic s vysokými standardy obsluhy a nabídkou levnějších
náhradních dílů (často pod vlastním značkou). To dle expertů činí ruský sekundární i servisní trh perspektivním.
Prodeje na ruském trhu / domácí výroba vozidel v tis. ks
2013
2014 (odhad)
2020 (odhad)
Osobní automobily
2598 / 1920 (74 %)
2315 /1902 (82 %)
3800 / 3150 (83 %)
Lehké užitkové vozy
180 / 166 (92 %)
135 / 152 (113 %)
350 / 280 (80 %)
Nákladní automobily
149 / 66 (92 %)
119 / 59 (50 %)
220 / 116 (52 %)
Autobusy
24 / 23 (96 %)
19 / 20 (105 %)
33 / 28 (85%)
2951 / 2175 (74 %)
2588 / 2133 (82 %)
4403 / 3745 (85 %)
1,10
0,98
2,38
Celkem vozidel
Podíl automobilového průmyslu
na tvorbě HDP v %
Zdroj: Prezentace Sdružení výrobců automobilů v RF, 21. 8. 2014
Insignia
Na petrohradský automobilový trh komponentů a servisní techniky sází rovněž světový leader výstavnictví
MESSE FRANFURKT, který na tiskové konferenci dne 21. srpna prezentoval svůj záměr organizovat v příštím
roce výstavu AUTOMECHANIKA také v Sankt Peterburgu. Výstava pod tímto názvem probíhá ve 13 zemích světa,
aktuálně jedna v Moskvě.
Zdroj: zpráva ZÚ ČR, zpracoval Ing. Michal Gelbič, září 2014
světový
autoprůmysl
ZAS 5/2014 / 3
Naši jubilanti
Několikery osmdesátiny ve Škodě Auto
Osmdesáté narozeniny slaví ve Škodě Auto hned několik jubilantů. Svými rozměry je největším z nich bezesporu závod v Kvasinách. Připomínáme si také 80 let od zahájení výroby tří vynikajících modelů – Popular, Rapid
a Superb.
Závod společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách slaví 80. výročí založení
Automobily se ve východočeském závodě vyrábějí od roku 1934. Od roku 1947 z linky sjíždí vozy značky ŠKODA. Dnes v Kvasinách vyrábí zhruba 4200 zaměstnanců modely ŠKODA Superb, Yeti a Roomster. Závod se tak
stal jedním z pilířů globální výrobní společnosti a současně největším zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji.
V rámci růstové strategie česká automobilka společně s koncernem Volkswagen závod v příštích letech podstatně
rozšíří a zmodernizuje. V Kvasinách se také bude vyrábět další nový model SUV.
Od roku 1934 sjelo v Kvasinách z linky už více než 1,5 milionu vozů.
Prvním vozem značky ŠKODA, vyráběným v tomto závodě, byla v roce
1947 tehdejší ŠKODA Superb, luxusní model své doby. V dalších desetiletích se ve východočeském závodě vyráběla řada známých až legendárních modelů značky ŠKODA jako například kabriolet ŠKODA Felicia
(1958-1964), ŠKODA 110 R Coupé (1970-1980) a ŠKODA Pick-up/VW
Caddy Pick-up (1995-2001).
Rozhodujícím milníkem v moderní historii bylo v roce 2001 zahájení
výroby první „novodobé“ generace vozu ŠKODA Superb. Nová vlajková
loď značky ŠKODA znamenala před 13 lety začátek razantního rozšiřování a modernizace závodu až do podoby moderní výkonné automobilky. Jen pro zahájení výroby modelu ŠKODA Superb investovala ŠKODA
v Kvasinách na počátku tisíciletí společně s koncernem Volkswagen
zhruba 190 milionů eur.
Od roku 2001 se kvasinský závod společnosti ŠKODA AUTO postupDnes v Kvasinách vyrábí zhruba 4200 zaměstnanců modely
ně
rozšiřoval.
V roce 2006 byl představen nový model z Kvasin – ŠKODA
ŠKODA Superb, Yeti a Roomster. V následujících letech bude
Roomster.
A
pochází
odtud také další zcela nový model – ŠKODA Yeti,
ŠKODA AUTO závod dále rozšiřovat.
který se v roce 2009 stal prvním kompaktním SUV značky ŠKODA.
Spolu s rozšiřováním palety vozů vyráběných v Kvasinách vzrostla celková roční výroba v tomto závodě až na bezmála osminásobek,
z 20 000 na 150 000 vozů. Koncem roku 2013 opustil brány kvasinského závodu 1,5miliontý vůz. Z linky zde dnes sjíždí modely ŠKODA
Superb, Yeti a Roomster.
V následujících letech bude ŠKODA AUTO svůj závod v Kvasinách dále rozšiřovat. Mimo jiné se zde dokončuje nová svařovna
a rozšiřují se provozy montáže a logistiky, obnovuje se také infrastruktura závodu. Se zhruba 4200 zaměstnanci je dnes kvasinský závod
společnosti ŠKODA AUTO největším průmyslovým zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji. Na počátku devadesátých let – při vstupu
koncernu Volkswagen – měl závod pouze 500 zaměstnanců.
80 let výroby automobilů v Kvasinách – důležité milníky
1934 - Založení karosárny Jawa v Kvasinách.
1947 - Zahájení výroby modelu ŠKODA Superb.
1959 - V Kvasinách začíná výroba kabrioletu ŠKODA Felicia.
1970 - Zahájení výroby sportovního kupé ŠKODA 110 R.
1981 - Zahájení výroby modelu ŠKODA Garde/Rapid.
1991 - ŠKODA se stává součástí koncernu Volkswagen.
2001 - Nová vlajková loď značky ŠKODA – model Superb – sjíždí z linky v Kvasinách.
2006 - Zahájení výroby nového modelu ŠKODA Roomster v Kvasinách.
2009 - V Kvasinách nabíhá výroba kompaktního SUV Yeti.
2013 - Leden: Do Kvasin se vrací montáž modelu ŠKODA Roomster.
Listopad: V Kvasinách sjíždí z linky 1,5miliontý vůz.
Prosinec: V Kvasinách byla vyrobena 500 000. ŠKODA Superb druhé generace.
2014 - Duben: Koncern Volkswagen oznámil, že se v Kvasinách bude vyrábět další nový model.
ZAS 5/2014 / 4
naši jubilanti
Před 80 lety se zrodily tři automobilové ikony značky Škoda
Hned tři vynikající veterány značky ŠKODA slaví v letošním roce osmdesáté narozeniny: ŠKODA Popular, ŠKODA Rapid a ŠKODA
Superb. Atraktivní trio položilo v roce 1934 základní kámen vzestupu značky ve třicátých letech, kdy se ŠKODA stala nejprodávanější
značkou na domácím československém trhu a jednou z neuznávanějších automobilek v Evropě. Automobilka představila všechny tři
modely v průběhu několika měsíců, což představovalo skutečnou modelovou ofenzívu. Novinky z Mladé Boleslavi zaujaly tehdy novým
konstrukčním řešením: namísto do té doby používaného žebřinového rámu byl u všech tří modelů použit páteřový rám. ŠKODA navíc
zavedla nezávislé zavěšení kol, kromě toho v roce 1937 následovaly moderní motory s rozvodem OHV se shora zavěšenými ventily.
Trio ŠKODA Superb, Rapid a Popular patří k nejobdivovanějším exponátům ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.
ŠKODA Popular: Prodejní šlágr z Mladé Boleslavi
S vozem ŠKODA Popular debutoval v únoru 1934 poprvé model značky ŠKODA, který měl vedle numerického označení i vlastní
jméno. A Popular dodržel to, co svým jménem sliboval. Lehký a cenově výhodný model se stal mimořádně populárním vozem, kterým si
široké vrstvy zákazníků splnily svůj dávný sen o skutečně lidovém voze. Čtyřmístný automobil se neprodával pouze jako sedan, ale i jako
dvoudveřový „tudor“ nebo jako polokabriolet, k dispozici bylo i dvoumístné provedení roadster a dodávkový vůz.
Malý vůz, který byl na trh uveden s označením ŠKODA 418 Popular, byl zpočátku
poháněn agregátem o výkonu 18 koňských
sil se zdvihovým objemem 903 cm3. Ve stejném roce přibyl ještě větší čtyřválcový
motor o objemu 995 cm3 a s výkonem
20 koňských sil (ŠKODA 420 Popular).
V roce 1937 pak model získal nový čtyřválcový agregát o výkonu 27 koňských sil
s moderním ventilovým rozvodem OHV
(Popular OHV). Maximální rychlost činila
úctyhodných 100 km/h. V roce 1938 následoval model ŠKODA Popular 1100 OHV
s motorem o objemu 1089 cm3 a výkonem
30 k, v roce 1940 pak ŠKODA Popular
1101 s motorem o výkonu 32 k a řada dalších variant.
Vzácná verze vozu ŠKODA Popular Sport „Monte Carlo“, který ještě dnes okouzluje
svými aerodynamickými tvary, se pravidelně účastní soutěží elegance.
ŠKODA Popular se rychle stal nejprodávanějším automobilem v tehdejším Československu. V letech 1934 až 1946 prodala ŠKODA celkem přes 20 000 vozů ŠKODA Popular, z toho bylo 6000 vozů exportováno do
zhruba 50 zemí. Malý vůz se vyvážel nejen na evropské trhy, ale i do Číny, Indie, Afriky a Jižní Ameriky.
ŠKODA Rapid: Úspěšný ve střední třídě
Taktéž v roce 1934 slavil svou premiéru nový vůz ŠKODA Rapid. Jako větší sourozenec modelu Popular byl ŠKODA Rapid novým
typem střední třídy. Pod kapotou pracoval čtyřválcový motor o objemu 1195 cm3 a výkonu 26 koňských sil. Vozy prvních sérií se nabízely
jako dvoudveřový tudor, čtyřdveřový sedan nebo dvoudveřový kabriolet. Nejčastěji vyráběná verze měla agregát o objemu 1386 cm3 a nejsilnější model, který se vyráběl až do roku 1947, měl motor o objemu 2198 cm3. Celkem prodala ŠKODA téměř 7000 vozů typu Rapid.
naši jubilanti
ZAS 5/2014 / 5
Naši jubilanti
Také ŠKODA Rapid prokázal své schopnosti mimo jiné i při dálkových jízdách. V roce 1936 objel tehdejší ředitel Československého
automotoklubu Břetislav Procházka se svým přítelem Kubiasem ve voze ŠKODA Rapid za pouhých 97 dní celý svět. Trasa obou cestovatelů vedla přes Rusko a Persii, indickou pouští, poté projeli Čínu a Japonsko a lodí se přepravili do USA. Lodí pak cestovali z New Yorku do
Evropy. Přes kontinent se s Rapidem vrátili po vlastní ose.
Model ŠKODA Rapid představoval větší a prostornější alternativu lidového Popularu. Vyráběn byl ovšem i v dvoudveřové verzi kabriolet.
ŠKODA Superb: Automobilový luxus
Představením modelu ŠKODA 640 Superb koncem roku 1934 pak automobilka udělala působivou tečku za tímto bohatým rokem.
Sériová výroba naběhla v březnu 1935. Od té doby je jméno Superb synonymem mimořádně luxusních automobilů z Mladé Boleslavi.
Pro civilní trh bylo do roku 1949 vyrobeno celkem 600 vozů ŠKODA Superb. Nejprodávanější variantou byla čtyřdveřová limuzína se
šesti postranními okny. V nabídce byl kromě této varianty také čtyřdveřový sedan
a kabriolet.
5,50 metru dlouhý vůz ŠKODA 640
Superb poháněl řadový šestiválec o objemu 2.492 cm3 a výkonu 55 koňských sil
prostřednictvím moderní čtyřstupňové převodovky. Díky zadní nápravě, odpružené
příčnou listovou pružinou, cestovala posádka velice pohodlně. Navíc byl Superb jako
první vůz značky ŠKODA vybaven hydraulickými brzdami.
Ventilový rozvod OHV byl od roku 1938
nasazen i v modelu Superb. Modernizovaný ŠKODA Superb 3000 poháněl řadový
šestiválec o výkonu 80 koňských sil, se
kterým vůz dosahoval maximální rychlosti 120 km/h. Následoval ŠKODA Superb
4000 s motorem o objemu 3991 cm3.
Vůz ŠKODA Superb 4000 ve své době nabízel skutečně špičkový komfort a prostorný interiér.
ZAS 5/2014 / 6
naši jubilanti
Z činnosti AutoSAP
Společnost Toyota Tsusho Europe S.A. převzala ocenění
Ing. Libor Šteffek, MBA, Branch Manager
společnosti Toyota Tsusho Europe S.A.
převzal pro svou firmu ocenění Podnik
roku 2013 v českém automobilovém průmyslu. Předání proběhlo v červenci v pražském sídle společnosti.
Jak je zřejmé z fotografie, Ing. Šteffek
nepřebíral ocenění Podnik roku poprvé!
136. zasedání představenstva AutoSAP
136. zasedání představenstva AutoSAP se konalo v Praze 25. 8. 2014. Na programu byly tyto body:
1. Kontrola úkolů
Představenstvo projednalo situaci s potenciálními členy AutoSAP, zpracování studie o automobilovém průmyslu, připravované Vzdělávací fórum 2014, jednání s místopředsedou vlády Bělohrádkem a s ministrem vnitra
Chovancem.
2. Příprava 84. rady ředitelů
Představenstvo projednalo rámcový program 84. rady ředitelů 11. 12. v Průhonicích.
3. Organizační záležitosti, různé
V rámci tohoto bodu představenstvo mj. projednalo uspořádání semináře na téma zaměstnanecké karty, zapojení do Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015, možnost založení skupiny výrobců nástaveb do AutoSAP
a pořádání Autosalonu 2015. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o závěrečné zprávě projektu AutoAdapt,
doplnění člena představenstva za divizi finálních výrobců, informaci o sportovní autoritě motorsportu ČR, Evropském parlamentu podniků (neschválena účast AutoSAP) a Kontraktačním jednání na Autosalonu Nitra 2014.
AutoSAP na Automechanice Moskva 2014
Výstava Automechanika - MIMS Moskva
(http://www.mims.ru/) se konala v termínu 25.–28. 8. 2014 na výstavišti Krasnaja
Presnja v centru města. Letos se jí zúčastnilo kolem 1600 vystavovatelů z téměř
50 zemí. Mezi nimi i Češi, kteří měli své
stánky ve 3 pavilonech. Tradiční vystavovatele představovaly firmy BRANO, BRISK,
MAGNETON a TESLA BLATNÁ. Díky
podpoře ze strany MPO ČR se v hale 1
prezentovalo na společném stánku dalších
5 českých firem: AGADOS, D-PLAST,
Expozice AutoSAP a MPO na společném stánku.
z činnosti AutoSAP
ZAS 5/2014 / 7
Z činnosti AutoSAP
Jees, MOTORPAL, TES Vsetín a AutoSAP. Všichni uskutečnili řadu jednání se svými tradičními ruskými partnery a vzhledem k okolnostem
souvisejícím s děním na Ukrajině intenzivně vyhledávali nové kontakty v dalších zemích SNS. Vystavovatelé konstatovali, že přijít o ruský
trh by bylo velmi nepříjemné, jelikož pro mnohé naše firmy představuje významnou část jejich exportu. Všichni se v závěru shodli, že pokud
se podaří na další moskevskou výstavu získat podporu MPO ČR, nebudou na ní určitě chybět. Realizátorem oficiální účasti byla pražská
agentura ZEPHYR a její manažerka Ing. J. Urbanová odvedla během přípravy a v průběhu celé akce skvělou práci.
Jaromír Štefl, zahraniční vztahy, sekretariát AutoSAP
Jednání na stánku Motorpalu.
Tesla Blatná, Magneton a Brano Group vystavovaly společně.
Redakční rada Zpravodaje zasedala v Motoru Jikov
Výjezdní zasedání redakční rady Zpravodaje automobilového sdružení se uskutečnilo v Českých Budějovicích 9. září.
Dokonalou organizaci zajistila naše kolegyně Bohdana Mrkáčková. Bohužel to
bylo její poslední zasedání redakční rady,
protože ke konci září ukončila své působení v Motoru Jikov Group. Děkujeme za
vzornou spolupráci a do nového působiště
přejeme mnoho štěstí a úspěchů! Součástí
zasedání byla rovněž působivá prezentace
a zajímavá prohlídka výrobních provozů
Motoru Jikov Group.
Část členů redakční rady při prohlídce
výrobních provozů Motor Jikov Group.
Automechanika Frankfurt překonala očekávání AutoSAP
Výstava dílů a příslušenství Automechanika Frankfurt 2014 se konala 16.–20. září 2014. Byla vůbec největší v historii. Prodaná výstavní plocha činila 300 000 m2. Zúčastnilo se 4631 vystavovatel z 71 zemí včetně firem AutoSAP. Vystavovalo 30 českých firem, z toho 9
na společném stánku. AutoSAP výstavu prosadil do projektu Společná účast na výstavách a veletrzích financovaného z Operačního programu EU Marketing. Většina firem využila možnosti získat podporu až 120 tis. Kč z tohoto programu. Organizátorem byla agentura CzechTrade.
Z AutoSAP vystavovaly společnosti BRANO, ČZ Řetězy, Gumárny Zubří, MAGNETON, Tesla Blatná, ZPV Rožnov a AutoSAP. Zájem
potenciálních obchodních partnerů byl obrovský a české firmy výstavu hodnotily vysoce pozitivně.
ZAS 5/2014 / 8
z činnosti AutoSAP
Pracovníci AutoSAP podávali informace o českém automobilovém průmyslu
a předávali zájemcům o obchodní spolupráci z celého světa konkrétní kontakty
na členské firmy. Nedílnou součástí jejich
práce bylo i rozvíjení kontaktů s obdobnými zahraničními asociacemi. Proběhla
řada jednání v české expozici i na expozicích relevantních států. Největší akcí bylo
setkání s delegací mexického autoprůmyslu na společném stánku.
Pohled na společný stánek.
Jedním z témat Automechaniky 2014 byla elektromobilita.
Společnost ČZ Řetězy vystavovala samostatně.
Návštěva delegace mexického automobilového průmyslu.
Divize finálních výrobců jednala v Tatře Trucks
Představitelé firem sdružených v Divizi finálních výrobců se sešli 18. 9. 2014 ve společnosti Tatra Trucks v Kopřivnici. Jednání řídil
místopředseda Divize finálních výrobců P. Karásek.
■ Prezentaci současné situace firmy Tatra Trucks provedl P. Karásek, generální ředitel.
■ O dosavadních jednáních k návrhu nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti („Kurzarbeit“) informoval P. Juříček, viceprezident
AutoSAP a SPČR.
■ Diskusi k možnostem nákupní strategie nezávislých finalistů vedli P. Karásek a P. Šustek, ředitel nákupu Tatra Trucks.
■ Následovala volba nového předsedy Divize finálních výrobců. Stal se jím Jiří Vaněk, generální ředitel Iveco Czech Republic, a.s.
Místopředsedou zůstává Petr Karásek, generální ředitel TATRA TRUCKS a.s.
■ J. Pokorný (MD ČR) informoval o probíhajícím připomínkovém řízení k zákonům a vyhláškám o provozu na pozemních komunikacích.
■ V diskusi byly mj. projednány informace o dopadech sankcí v souvislosti se situací na Ukrajině a v Rusku, o získávání nových členů
AutoSAP, o problematice uznatelných nákladů na výzkum a vývoj a o připravované konferenci Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a východní Evropě.
■ V závěru jednání se uskutečnila prohlídka výroby, dynamické zkušebny a polygonu s výkladem a jízdami.
z činnosti AutoSAP
ZAS 5/2014 / 9
Naše inovace
Nová Škoda Fabia
Oficiální představení nové generace Škody Fabia a Fabia Combi se uskutečnilo na pařížském Autosalonu
(2. až 19. října 2014), tedy po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. Nicméně základní informace ŠKODA AUTO postupně
uvolňovala již před slavnostní premiérou. Škoda Fabia je s téměř 3,5 miliony vozů, prodaných od roku 1999, druhým nejprodávanějším vozem značky ŠKODA hned po modelu Octavia. Patří mezi nejoblíbenější vozy své třídy.
Automobilka zdůrazňuje, že nová Fabia jako první sériový model značky ŠKODA ukazuje evoluci designového jazyka mladoboleslavské automobilky směrem k expresivnějšímu, emocionálnějšímu designu. Vůbec poprvé
u sériového vozu designéři uplatnili nové designové prvky studie „ŠKODA VisionC“ - ostré linie a maximální preciznost detailů. Fabia a Fabia Combi jsou ve srovnání se svými předchůdci o 90 mm širší a 31 mm nižší.
Jako první vůz značky ŠKODA umožní nová Fabia jednoduché propojení vozu a chytrého telefonu pomocí rozhraní MirrorLink™ a SmartGate. Bude tak možné jednoduše využívat výhod chytrých telefonů ve vozech ŠKODA.
Díky novým motorům (čtyřem benzinovým a třem dieselovým), cílenému snížení hmotnosti až na 980 kg
a zlepšení aerodynamiky klesly hodnoty spotřeby a emisí nové generace modelu ŠKODA Fabia až o 17 %. Nejúspornějším vozem bude Fabia GreenLine s motorem 1,4 TDI/55 kW, která se na trhu objeví v roce 2015. Jeho
spotřeba bude pouhých 3,1 l nafty na 100 km, což odpovídá emisím CO2 82g/km.
Kromě toho bude nová ŠKODA Fabia vybavena inovativními bezpečnostními a komfortními systémy. Poprvé
budou pro tento model k dispozici funkce Front Assistant s integrovanou funkcí nouzové brzdy a ESC s multikolizní
brzdou. Front Assistant pomocí radaru permanentně vyhodnocuje odstup od vozů jedoucích vpředu a v případě
potřeby zasáhne s různou intenzitou (od optického/akustického varování přes přibrzdění až po samočinné brzdění) v případě nedostatečného odstupu. Tím v optimálním případě zabrání hrozící kolizi, nebo alespoň zmírní její
následky. Multikolizní brzda snižuje riziko následného nárazu po primární kolizi. Tato funkce se zapíná automaticky,
jakmile systém rozpozná primární náraz.
Dalšími bezpečnostními systémy, dostupnými pro novou generaci modelu Fabia, jsou Driver Activity Assistant
(rozpoznání únavy řidiče), Speedlimiter (omezovač rychlosti), Hill Hold Control (asistent rozjezdu do kopce)
a elektronická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách. Komfort dále zlepšují mimo jiné na přání dodávaný systém
bezklíčového odemykání, startování a zamykání KESSY, signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu,
nový elektromechanický posilovač řízení a velká panoramatická prosklená střecha.
Slavnostní zahájení výroby nové Fabie 28. 8. 2014.
Panoramatická střecha, dodávaná na přání pro obě varianty karoserie,
se postará o příjemné prosvětlení interiéru.
ŠKODA AUTO zahájila provoz nového Motorového centra
v Mladé Boleslavi
ŠKODA AUTO 4. září 2014 v Mladé Boleslavi uvedla do provozu nové Motorové centrum. Do rozšíření stávajícího Technologického a vývojového centra v Mladé Boleslavi investovala automobilka společně s koncernem
Volkswagen přibližně 45 milionů eur. Výstavba trvala necelé dva roky.
ZAS 5/2014 / 10
naše inovace
Provoz oficiálně zahájilo představenstvo společnosti ŠKODA AUTO společně s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí České republiky,
vedením podnikové rady odborů KOVO MB a představiteli koncernu Volkswagen.
Motorové centrum bude sloužit vývoji motorů. Oficiální zahájení provozu
proběhlo za přítomnosti členů představenstva společnosti ŠKODA AUTO,
1. místopředsedy vlády a ministra financí České republiky Andreje Babiše,
předsedy podnikové rady odborů KOVO MB Jaroslava Povšíka i vysokých
představitelů koncernu Volkswagen.
Jádrem nového Motorového centra je 21 zkušebních stanic. Vedle testování nových motorů, připravovaných pro sériovou výrobu, bude na největší
zkušební stanici o výkonu do 400 kW možné provádět také náročné dynamické testy, potřebné například pro aktivity týmu ŠKODA Motorsport. Pro funkční
a dlouhodobé testy jednotlivých komponent a systémů spalovacích motorů
bude využito šest dalších speciálních zkušebních stavů.
S ohledem na rostoucí požadavky při globálním použití motorů je možno agregáty testovat pro nejrůznější zahraniční trhy a pro různé druhy paliv.
Při budování nového Motorového centra ŠKODA AUTO byl kladen mimořádný
důraz na provoz šetrný k životnímu prostředí. Motorové brzdy budou schopny dodávat proud do sítě nebo jej poskytovat pro přímou spotřebu v budově.
Teplo, vzniklé při testování motorů, se z chladicího okruhu a z odsávaných
výfukových plynů odvádí pomocí výměníku a slouží k vytápění budovy. Takto
vzniklé úspory představují 1,140 MWh tepelné energie a 400 MWh elektrické
energie ve srovnání s dosavadním zařízením.
Chladicí voda se bude v blízké budoucnosti do chladicích věží přivádět
z blízké řeky Jizery. Ročně se tak ušetří 16 000 m3 pitné vody. V okolí
nového testovacího centra a dalších budov v areálu bude navíc založeno
48 000 m2 zeleně.
Novým Motorovým centrem ŠKODA opět posiluje svou výzkumnou a vývojovou kompetenci. Automobilka v Mladé Boleslavi disponuje čtvrtým největším
vývojovým centrem v koncernu Volkswagen a jedním z nejmodernějších v rámci celého automobilového průmyslu. Stávající Technologické centrum bylo otevřeno v roce 2008 a poté v několika krocích rozšiřováno. Od roku 2011 je součástí technického vývoje také polygon v Úhelnici u Husí Lhoty nedaleko Mladé
Boleslavi. Tam se provádějí dynamické jízdní zkoušky a bariérové zkoušky.
ŠKODA je jediná automobilka, která v České republice vozy a komponenty
nejenom vyrábí, ale také vyvíjí. Za tímto účelem zaměstnává Technický vývoj
Do rozšíření stávajícího Technologického a vývojového
centra v Mladé Boleslavi investovala automobilka společně
s koncernem Volkswagen přibližně 45 milionů eur.
v současné době zhruba 1700 specialistů, inženýrů,
designérů, techniků a konstruktérů. Všechny vozy
ŠKODA se vyvíjí v Mladé Boleslavi, tedy jak vozy
pro tuzemskou výrobu, tak vozy, které sjíždí z linek
v zahraničních závodech.
Důležitou součást výzkumu a vývoje automobilky
vždy představoval vývoj a výroba motorů. Dosud vyrobila ŠKODA AUTO zhruba 11,6 milionu motorů. Nejnovějším důkazem špičkového know-how ve výrobě
a vývoji motorů bylo zahájení výroby tříválcových motorů 1,0 MPI modelové řady EA 211 v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi koncem května 2014.
Nový agregát se používá v malých a mini vozech značek ŠKODA, SEAT a Volkswagen.
Od konce května 2012 už ŠKODA vyrábí zážehové motory 1,2 a 1,4 TSI řady EA 211. Z linky navíc
od roku 2001 sjíždí také agregáty 1,2 HTP řady EA
111. Počátkem května automobilka vyrobila třímiliontý
motor 1,2 HTP.
Brano Group: Hradečtí vývojáři pracují na mnoha nových projektech
Hradečtí vývojáři si pochvalují nové prostory, do kterých se nastěhovali letos na jaře a zároveň taky mají plno práce s mnoha
novými projekty. „Je obrovskou výhodou, že jsme všichni pohromadě. S minulostí se to nedá srovnat, nyní neztrácíme drahocenný čas přecházením mezi vývojovou dílnou, zkušebnou a konstrukcí,“ uvádí vedoucí vývojové skupiny Libor Kuděla. V rámci
naše inovace
ZAS 5/2014 / 11
Naše inovace
spolupráce BRANO GROUP se školami jsou u vývojářů stážisté – vysokoškolští studenti
a v průběhu letních prázdnin také na praxi i středoškoláci z Opavy a Bruntálu. „Studenti
u nás zjišťují, jak to v takové firmě vlastně chodí, na čem se vůbec ve vývoji pracuje a teoreticky by někdo z nich k nám mohl po ukončení studia nastoupit,“ podotýká Libor Kuděla.
A jak jsou na tom ve vývoji s projekty? Navázána byla externí spolupráce s firmou
JENDROL GmbH (vývoj zámku sedačky VW 376 a Audi Q5) a RÜCKER (závěsy přední
kapoty VW Crafter). Dále se pracuje na projektu pro Land Rover X761, platforma D7A.
Vyrábějí se prototypové formy. Celkem se jedná o čtyři díly do jednoho vozu: dva zámky,
ovládání ze zavazadlového prostoru a elektricky stavitelný třmen. Týmovým vedoucím je
senior designer David Thomke.
„Jsme před dokončením projektu pro TAČR - aktuátor zadního víka, jde o tříletý projekt
financovaný Technologickou agenturou České republiky. Předložení závěrečné zprávy je
naplánováno na podzim,“ vyjmenovává Libor Kuděla. Usilovně se pracuje na projektech
MQB-B zámky a přitahovače 5. dveří pro Čínu a přitahovač pro Evropu (kde je již nominace). „Vyrobili jsme prototypy zámku sedačky MQB-A0, první část testů je hotova s pozitivním výsledkem, který bude představen zákazníkovi a budeme dále vyjednávat o nominaci,“
pokračuje Libor Kuděla.
U již výše zmíněného VW 376 a Audi Q5 – tzv. 20% zámku sedačky - koncept vychází
ze zámku sedačky VW 379. Čekáme na rozhodnutí o nominaci. Práce na závěsech přední
kapoty Audi jsou ve fázi plnění prototypových odvolávek a velmi zaměstnávají pracovníky
vývojové dílny. Odvolávky jsou plánovány do konce roku a týdně se vyrábí deset sad. „Máme
nominace na TKM (tankklapenmodul) pro Porsche Panamera (palivové víko a modul víka
pro hybrid). Rovněž je nominace na závěsy přední kapoty Crafter. Jsme ve fázi přípravy dat
pro výrobu prototypů. Spolupracujeme zde s firmou RÜCKER,“ říká Libor Kuděla.
BRANO je vývojovým partnerem automobilky Scania pro zámky s příslušenstvím
čelního panelu. Bude se stavět 5. generace prototypů a bude se rozhodovat o sériovém
dodavateli. Odeslány byly také první prototypy zámků bočních a 5. dveří do automobilky
GAZ. Značný podíl vývoje (Václav Juříček) je také na úplné lokalizaci zámků 5. dveří pod
označením ZA5D200 v Číně pro GM. „Podařilo se nám vyřešit problém hlučnosti v projektu BMW F25/PL7 zámek sedačky a úspěšně proběhlo testování C.R.E.S.T. (climatic and
Elektricky stavitelný třmen.
Zámek pro firmu Scania.
road environmental simulation test). Což je
docela úspěch. Dokončili jsme design a dodali první vzorek na držák kamery VW T6
(Multivan),“ uvádí na závěr Libor Kuděla.
Stále platí, že vývojáři hledají nové
zkušené konstruktéry, kterých se nedostává, a to je současný velký problem.
Chytré autodíly z Witte Nejdek vyžadují moderní pracoviště
Proč se zámek „kufru“ otevře nebo zavře na povel dálkového ovládání? Povel
řidiče předávají zadnímu zámku elektrokomponenty. Tento chytrý díl – vodivé
dráhy - jsou jedním z klíčových produktů WITTE Nejdek. Právě pro ně uvedl
tento dodavatel pro světové automobilky do provozu nové plně automatizované
pracoviště.
David Svoboda, vedoucí úseku Plasty, vysvětluje: „Naším cílem je zajistit
dostatečné kapacity pro produkci vodivých drah pro naše zákazníky. Tyto výrobky dodáváme v současnosti pro čtveřici automobilek a ročně jich vyrobíme
2,5 miliónů kusů. Co se technologie výroby týče, v minulosti bylo nutné vodivé
dráhy obstřikovat dvakrát, aby nebyly viditelné otisky od držení drah v nástroji. Dnes jeden obstřik za pomoci složité technologie odjíždění opěrek zaručuje
plné krytí dílu, tzn. jeho perfektní izolační vlastnosti dle požadavku IP6K7. Nové
pracoviště zahrnuje další technické vymoženosti v podobě trojice robotů, které s drobnými a na přesnost náročnými díly manipulují. Aplikujeme také novou
metodu „press fit“, která nahradí doposud nutné svařování nebo letování vodivých drah a mikrospínače.“
Nová linka ve vstřikovně WITTE Automotive bude vybavena stohovacím
systémem dílů do přepravky, který usnadní přípravu dílů pro balení a expedici,
a také 3D kamerou pro měření dílů a procesní stabilitu.
ZAS 5/2014 /12
Detail vstřikovny vodivé dráhy.
naše inovace
Informace
Witte Nejdek: Více praxe díky projektu POSPOLU
O dva týdny později usedli do školních lavic někteří studenti SPŠ Ostrov a dalších partnerských středních škol.
Nejdříve je totiž čekalo druhé kolo letošních praxí, tentokrát zásluhou projektu POSPOLU.
Mgr. Libor Háček, hlavní garant projektu POSPOLU ze SPŠ Ostrov, vysvětluje: „Projekt POSPOLU nám v jednom kalendářním roce umožnil posílit praxi ve firmě o dalších devět pracovních dnů. Stejný model v rámci našeho
partnerství využijeme kromě oboru strojírenství SPŠ Ostrov také pro studenty elektrotechniky ISŠTE Sokolov
a provozu a ekonomiky dopravy SOŠ Dalovice. Zvolili jsme stejnou skupinu studentů jako při květnových praxích
a svoje znalosti si v provozech WITTE bude prohlubovat postupně trojice strojařů, osm elektrotechniků a šest
logistiků. Na základě jejich praxe budeme schopni vyhodnotit přínosy tohoto pokusu“.
Ve WITTE Nejdek budou studenti zapojeni do činností Nástrojárny od konstrukce forem až po CNC centrum,
do úseku Logistiky (příjem, plánování až po expedici) a do týmu TOV (konstrukce, provozní a preventivní údržba
strojů a zařízení). Někteří z vybraných studentů udělali již aktivní krok sami. Byli totiž mezi 150 studenty SŠ a VŠ,
kteří absolvovali ve WITTE Nejdek.
Společnost PROF SVAR součástí BRANO GROUP
Skupina BRANO GROUP se během letních prázdnin rozrostla o nový subjekt. Konkrétně se jedná o společnost
PROF SVAR sídlící v Mnichově Hradišti. V čele firmy zůstává její dosavadní majitel Václav Zajíc.
PROF SVAR je výrobcem tažných zařízení pro osobní automobily. Firma v současnosti zaměstnává 85 lidí. „Je
to investice na posílení celé naší skupiny. Mají výrobky, které vhodně zapadají do našeho portfolia,“ uvedl předseda
představenstva Pavel Juříček.
Společnost PROF SVAR byla založena v roce 1994. Dodává především pro koncern Volkswagen, z čehož jde
zhruba polovina produktů do Škoda Auto. V poslední době získala i zakázku pro automobilku Nissan. O tomto kroku
informovala v polovině letních měsíců regionální i celostátní média.
Letecký pohled na společnost PROF SVAR, která je novou součástí BRANO GROUP.
Srdcerváči budou opět plnit vaše přání
Za podepsanou knihu, kurz základů raw food, prohlídku Žižkovské věže, popíjení vína – práce pro postiženého
člověka? To jde díky jedinečnému projektu Srdcerváči, který organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Letošní ročník je druhý v pořadí a rád by navázal na loňskou úspěšnou kampaň, která pomohla zaměstnat více
než 600 handicapovaných. „Cílem Srdcerváčů je ukázat, že osoby se zdravotním postižením umí pracovat, že umí
informace
ZAS 5/2014 / 13
Informace
vykonávat kvalitní a konkurenceschopnou práci. Ale ne vždy my, naše zdravá populace, to vidíme kolem sebe,“ přibližuje poslání kampaně
ředitelka Nadačního fondu Hana Potměšilová.
Tento charitativní projekt nežádá jednostranně peníze, naopak z toho každý něco bude mít. Základem Srdcerváčů je online katalog
na www.srdcervaci.cz. Obsahuje ojedinělé a výjimečné dárky a zážitky, které si nelze jinak koupit. Nově letos nadační fond představuje
také exkluzivní kolekci číší na víno s nápisem Srdcerváči v Braillově písmu a originální červené cuveé Srdcerváč, které pro projekt
připravilo vinařství Maláník-Osička z moravských Mikulčič. Peníze z projektu jdou přímo a transparentně na podporu zaměstnávání lidí
s postižením.
„Moc se mi líbí myšlenka Srdcerváčů, že nenastavujeme dlaň. Tady nikdo nefňuká. Tady ukazujeme, že to jde a tím pomáháme
ostatním,“ říká jedna z letošních tváří Srdcerváčů Dagmar Mašková. Čtyřiadvacetiletá Dagmar trpí nemocí, která způsobuje abnormální
křehkost a lomivost kostí. Ačkoli měla za život více než sto zlomenin, studentka na půl úvazku pracuje, ale chce hledat dál a hlavně pomoci
dalším. S dalšími pěti postiženými studenty a absolventy vysokých škol se Dagmar zúčastní letošní kampaně a bude se snažit veřejnosti
ukázat, že zdravotní postižení nemusí být překážkou.
Mezi zdravotně postiženými jsou i lidé, kteří do této kategorie spadli kvůli těžkým úrazům. V kampani je reprezentují tři Srdcerváči – Jan
Hermann, který měl těžkou dopravní nehodu, Pavel Bambousek, který spadl z výšky a Hana Doležalová, která spadla z kola. Jejich příběhy
připomínají „zdravým“ lidem, že do takové situace se může dostat každý. A že je dobré, když vám někdo podá pomocnou ruku.
Právě pomocnou ruku můžete podat doslova, pár kliky myší ve velkém online katalogu si vyberete dárek nebo zážitek. Vaše peníze
pomohou najít práci Srdcerváčům i dalším lidem se zdravotním postižením. Výtěžek se také použije ve formě grantů na realizaci projektů,
zaměřených na vznik nových pracovních míst pro zdravotně postižené a na rozvoj jejich podnikání.
Více na: www.srdcervaci.cz
Jedním z originálních dárkových předmětů projektu Srdcerváči je
exkluzivní kolekce číší na víno s nápisem Srdcerváči v Braillově
písmu a originální červené cuveé Srdcerváč.
Tváře projektu Srdcerváči 2014.
Brisk Tábor byl na Automechanice
Moskva úspěšný
Brisk Tábor se jako každoročně zúčastnil jedné z největších výstav
autopříslušenství na území Ruska, Automechanika – MIMS Moskva 2014.
Při příležitosti prezentace výrobků byla provedena řada jednání, jednak
se stávajícími dealery, tak i s řadou nových zákazníků. Na výstavě byla
zahájena akvizice zapalovacích svíček Brisk Premium EVO a nové řady
akumulátorů Brisk. Ruský trh je pro BRISK Tábor a.s. velmi důležitý. Firma
zde realizuje dodávky zapalovacích svíček do řady prvovýrob a je jedním
z největších dodavatelů zapalovacích svíček pro náhradní spotřebu. Již
řadu měsíců probíhají přípravy pro lokalizaci výrobního zařízení na zapalovací svíčky v blízkosti výroby vozidel holdingu Renault/Nissan/Avtovaz
v Togliatti. V Táboře je již dokončována moderní modulární montážní linka
a zároveň se intenzivně pracuje na vývoji zapalovací svíčky vhodné pro
daný projekt.
ZAS 5/2014 / 14
informace
Evropská unie a my
Manuál k obměně evropských institucí
Evropská unie obměňuje v souladu s Lisabonskou smlouvou své instituce.
Evropský parlament (EP, mandát 5 let)
Česká republika (ČR) v květnových volbách do EP obsazovala 21 křesel z celkových 751. Oproti předchozímu období
ztratila na základě Lisabonské smlouvy 1 křeslo.
V EP byly zformovány tyto politické frakce/skupiny, které budou nastavovat jeho agendu:
■ EPP (Group of the European People´s Party, 221 členů, předseda Manfred Weber (Německo)/TOP 09 + STAN,
KDU-ČSL, 7 křesel)
■ S&D (Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, 191 členů,
předseda Martin Schulz (Německo), požadavky na předsedu EK/ČSSD, 4 křesla)
■ ECR (European Conservatives and Reformists Group, 70 členů, předseda Syed Kamall (Velká Británie)/
ODS, 2 křesla)
■ ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the European Parliament, 67 členů, předseda Guy
Verhofstadt (Belgie)/ANO 2011, 4 křesla)
■ GUE/NCL (Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left, 52 členů, předsedkyně Gabriele
Zimmer (Německo)/KSČM, 3 křesla)
■ Greens/EFA (The Greens/European Free Alliance in the European Parliament, 50 členů, předsedové Philippe
Lamberts (Belgie) a Rebecca Harms (Německo))
■ EFD (Europe of Freedom and Direct Democracy, 48 členů, předsedové Nigel Farage (Velká Británie) a David
Borrelli (Itálie)/Strana svobodných občanů, 1 křeslo)
Vedení EP tvoří předseda a 14 místopředsedů (6 EPP, 3 S&D, po 1 ostatní frakce, ČR žádný post ve vedení nezískala). Předsedou EP byl na
ustavujícím plenárním zasedání 1. 7. 2014 na období 2,5 roku zvolen Martin Schulz, předseda S&D. Mandát obnovili jen 353 poslanci a poslankyně
(ČR 6 mandátů).
V EP je ustaveno 20 stálých výborů, ČR obsadila 18. Výbor je tvořen 24 – 76 poslanci. ČR získala pozici předsedy Výboru pro právní záležitosti
(JURI) a 7 místopředsedů (Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT), Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI),
Výboru pro mezinárodní obchod (INTA), Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), Výboru pro regionální rozvoj (REGI), Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a Podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE)).
Předpokládá se, že legislativní činnost EP zahájí koncem roku 2014. Jakmile EP vyřeší procedurální záležitosti, bude rozdělovat rozpracovanou
agendu na tu, ve které naváže na práci předchozího parlamentu, a na tu, ve které požádá o ukončení projednávání.
Lisabonská smlouva posílila postavení EP rozšířením počtu oblastí, ve kterých spolurozhoduje s Radou EU v tzv. řádném legislativním postupu.
EP získal větší vliv na rozhodování o finanční perspektivě EU a jejím rozpočtu. Ruší se dosavadní rozlišování mezi nepovinnými a povinnými výdaji
(například přímé podpory pro zemědělství). EP také musí dát souhlas k uzavření všech mezinárodních dohod, které se týkají otázek podléhajících
řádnému legislativnímu postupu.
Evropská komise (EK, mandát 5 let)
Současná EK vedená José M. Barrosem by měla ukončit svůj mandát v říjnu 2014. Ze současné komise kandidovalo 7 členů do EP a všichni
byli zvoleni. Na své posty členů EK 4 komisaři rezignovali a byli nahrazeni, další 3 stávající komisaři (komisař pro obchod Karel de Gucht, pro
interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič a pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica) ve volbách do EP uspěli, ale poslaneckého
mandátu se neujali.
Na základě návrhu Evropské rady (ER) EP na post předsedy EK schválil Jeana-Clauda Junckera (z EPP), bývalého lucemburského ministerského předsedu. Předseda má pravomoc určit si vnitřní uspořádání EK i její politický program. Pro budoucí EU bude důležitá silná a funkční
EK a koordinace činnosti komisařů v jednotlivých oblastech. Předseda EK získává na základě Lisabonské smlouvy novou pravomoc - odvolávat
jednotlivé komisaře. Vodítka pro politiky EK pod vedením Jeana-Clauda Junckera obsahuje dokument „Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro
zaměstnance, růst, spravedlnost a demokratickou změnu“ (kandidátské priority J.-C. Junkera).
10. 9. 2014 designovaný předseda EK představil svůj tým. Podle záruk vyjednaných Irskem před konáním druhého referenda k Lisabonské smlouvě
jsou portfolia v nové EK rozdělena mezi všech 28 členských států. Členové Komise jsou navrženi na základě dohody rady a předsedy komise. Členové
komise jako sbor podléhají schválení EP.
Vláda na komisaře nominovala Věru Jourovou, které bylo přiděleno portfolio komisařky pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost
pohlaví. Současně proběhlo dosazování lidí do kabinetů budoucích komisařů.
Novinky ve fungování EK:
■ Místopředseda EK bude řídit „projektové týmy“ nikoli „klastry“. K naplňování priorit EK místopředsedové sestaví 7 týmů s obměňujícími se komisaři.
■ Místopředsedové budou mít přímý přístup ke generálním ředitelstvím, v jejichž čele jsou jejich komisaři.
■ Místopředsedy jsou buď bývalí předsedové vlád, nebo lidé s rozsáhlými zkušenostmi ve svěřených oblastech.
■ EK je složena z velkého počtu bývalých předsedů vlád a ministrů.
■ EK by měla být „velká ve velkých věcech“ a „malá v malých věcech“. Neměla by se opakovat politika mikroregulací, které Evropané nechtějí.
■ Portfolia byla zeštíhlena a reorganizována.
■ Vznikla pozice místopředsedy pro euro a sociální dialog.
■ Místopředsedové mohou vetovat projekty komisařů (v roli filtrů mezi předsedou a komisaři).
evropská unie a my
ZAS 5/2014 / 15
Evropská unie a my
■ Všichni členové komise se zříkají zastávání národních zájmů. Pokud předseda EK bude cítit, že toto není respektováno, změní komisaři
portfolio nebo ho může zbavit funkce.
■ Silná spolupráce s Evropským parlamentem.
■ Předseda Juncker povede komisi kolegiálním, nikoli prezidentským stylem.
■ Průměrný věk komisařů je 53 let.
■ Všichni komisaři mají na národních úrovních prezentovat a zastávat politiky EK.
Lze očekávat, že nové legislativní návrhy nové EK bude EP projednávat nejdříve na jaře 2015. Politický program ovlivní budoucnost integračního procesu EU. Rovnováha vztahů mezi hlavními institucemi tak bude zásadní.
Rada EU
Souběžně se změnami v EP a EK probíhá úprava vnitřního fungování orgánů Rady EU. Důraz je kladen na posílení rady pro konkurenceschopnost a prolnutí průmyslové politiky do všech agend EK.
Lisabonská smlouva rozšířila počet oblastí, ve kterých rada rozhoduje kvalifikovanou většinou, o 68 na 218. Princip jednomyslnosti zůstává
zachován v citlivých oblastech, jako jsou daně, sociální zabezpečení, zahraniční politika, společná obrana, operativní policejní spolupráce, jazyková
pravidla a otázka sídel institucí. Způsob hlasování kvalifikovanou většinou v radě se od 1. 11. 2014 změní. V souladu s Lisabonskou smlouvou budou
muset být splněna dvě kritéria pro dosažení kvalifikované většiny: kritérium počtu států a kritérium počtu obyvatel. Kvalifikovaná většina je vymezena
jako nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně 15 z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatel EU. Blokační
menšinu vytvoří 13 členských států nebo státy představující více než 35 % obyvatel EU. Zároveň blokační menšinu musí tvořit nejméně 4 členové
Rady, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou. Na žádost kteréhokoli člena rady bude možné „tradiční“ způsob hlasování kvalifikovanou většinou podle počtu vážených hlasů podle smlouvy z Nice použít ještě po přechodné období 1. 11. 2014–31. 3. 2017.
Radě EU předsedá od července do prosince 2014 Itálie. Její priority vycházejí ze společných priorit Trojky, po sobě jdoucích předsednictví Itálie,
Lotyšska a Lucemburska, a jsou rozděleny do tří hlavních okruhů:
1.) Podpora ekonomického růstu, boj proti nezaměstnanosti;
2.) Imigrace;
3.) Otevřenost EU okolnímu světu.
Podnikatelé sdružení v BUSINESSEUROPE vyzývají italské předsednictví k zaměření na tyto oblasti: posílit růst (fiskální konsolidace a reformy,
které růst posílí), podpořit investice (podíl Evropy na přílivu přímých zahraničních investic klesá), zvýšit zaměstnanost, zlepšit konkurenceschopnost, rozvíjet jednotný trh, vytvářet Evropu otevřenou světu, zabývat se vysokými cenami energie a zvýšit energetickou bezpečnost.
Evropská rada (ER)
Základním posláním ER zůstává i nadále dávat EU nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezovat její obecné politické směry a priority. ER
nevykonává legislativní funkci. Na summitu ve dnech 26.–27. 6. 2014 přijala ER budoucí strategickou agendu EU pod titulem „Strategická agenda
pro Unii v čase změn“.
30. 8. 2014 ER na svém mimořádném zasedání k institucionálním záležitostem zvolila novým prezidentem stávajícího polského premiéra
Donalda Tuska a vysokou představitelkou pro bezpečnostní a zahraniční politiku EU, která se současně stane místopředsedkyní EK a šéfkou
Evropské služby pro vnější činnost, stávající ministryni zahraničních věcí Itálie Federicu Mogherini. Prezident ER se funkce ujme 1. 12. 2014.
Mandát předsedy ER trvá 2,5 roku a lze jednou prodloužit. Vysoká představitelka pro bezpečnostní a zahraniční politiku EU se funkce ujme již
1. 11. 2014.
Pokud Smlouvy nestanoví jinak, rozhoduje ER konsensem. Pro hlasování ER kvalifikovanou většinou platí stejná pravidla jako pro hlasování
kvalifikovanou většinou v Radě.
Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR, září 2014
Právní servis
Smluvní započtení
Započtení může být provedeno buď jednostranným právním jednáním, anebo smlouvou. Smluvní započtení je volnější, neplatí pro něj zákazy, které stíhají započtení jednostranné. Platí jediný zákaz – k ujednání o započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně
svéprávný, se nepřihlíží. Jinak je možné započíst v podstatě jakékoli pohledávky – dokonce i pohledávky nejisté nebo neurčité (nejistá pohledávka
je taková, u které není jisto, že vůbec existuje, neurčitá pohledávka je sice jistá, ale neví se, jaký je její rozsah). Smluvně lze započíst i jakékoli
pohledávky na náhradu újmy (i když jde o újmu na zdraví). Nic též nebrání zaměstnavateli a zaměstnanci, aby se spolu dohodli na započtení proti
pohledávce zaměstnance na mzdu (plat či odměnu) ve výši přesahující jejich polovinu (vždy však s limitem stanoveným zákoníkem práce).
Lze uzavřít, že dohodou mezi stranami lze započíst jakékoli pohledávky, a to i nesplatné, promlčené, pohledávky nemusí být ani stejného
druhu (jedna může být peněžitá, druhu nepeněžitá), ani vymahatelné u soudu. Pohledávka však musí vždy existovat; ani smlouvou nelze započíst
pohledávku, která již zanikla např. prekluzí nebo jiným způsobem (pokud by k tomu omylem došlo, jednalo by se o zdánlivé právní jednání, které by
nemělo za následek zánik druhé, doposud existující pohledávky).
ZAS 5/2014 /16
evropská unie a my/právní servis
Z podnikového tisku
Návštěva místopremiéra Babiše
Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš 12. září navštívil Hyundai Motor
Manufacturing Czech. Vicepremiér Andrej Babiš se setkal s prezidentem závodu Hyundai
Dongwoo Choiem a členy vedení a nechal se informovat o počtu zaměstnanců, objemu
výroby a plánech do budoucna. Prohlédl si výrobní haly. Své dojmy popsal takto: „Jsem
tady poprvé a je to neskutečný zážitek. Člověk je fascinovaný, jak to ti roboti dokážou.
Gratuluji společnosti Hyundai.“
Očekávaný rozvoj Iveco Bus ve Vysokém Mýtě
Iveco Czech Republic stojí na prahu nové etapy postupného rozvoje výrobního,
vývojového a obchodního potenciálu. Chceme zvýšit kadenci výroby nových autobusů
a rozšířit portfolio výrobků. Pro zvýšení efektivity testování autobusů by v budoucnu
měla sloužit zkušební dráha, kde budou kontrolována vozidla z výroby a testovány
prototypy. V současnosti probíhají jednání o možnosti umístění této dráhy do prostoru
letiště Vysoké Mýto.
Pozvání na Den otevřených dveří ČZ opět přijalo více než dva tisíce návštěvníků
Společnost ČZ Řetězy si při této příležitosti připomněla 85. výročí zahájení výroby
řetězů mimo jiné dvacetikilovým dortem ve tvaru řetězové destičky. VOŠ, SPŠ a SOŠ
řemesel a služeb prezentovala své strojírenské obory. Představila česko-rakouský tým
studentů, který uspěl v soutěži modelů poháněných stlačeným plynem. Před divizí Turbo
byl vystaven traktor Zetor osazený turbodmychadlem ČZ. Málokdo z návštěvníků si také
nechal ujít prohlídku firemního muzea.
BRANOROS má 15 let
BRANOROS v ruském Kstovu u Nižného Novgorodu již existuje 15 let. Tato
organizační složka skupiny BRANO GROUP byla založena v červenci 1999, a to
původně jako společný podnik BRANO a.s. a ruské automobilky GAZ.
Oboustranně přínosná spolupráce přitahuje
Kdo si nepomůže sám, druhý to za něj neudělá. Toto rčení platí i pro spolupráci mezi
školami a firmami. Naše firma již několik let spolupracuje se střední průmyslovou školou
Otrokovice při přípravě mládeže na povolání ve studijním oboru „Gumař-plastikář“.
Od letošního školního roku je do spolupráce zapojena i firma Mitas a.s., kde bude
polovina žáků třetího ročníku uvedeného studijního oboru vykonávat odbornou praxi.
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky budou mít možnost absolventi najít uplatnění
nejen v naší společnosti, ale zároveň i ve společnosti Mitas a.s.
VisionC na mezinárodním autosalonu v Moskvě
Škoda Auto pokračuje v Rusku se svou modelovou ofenzívou. Na moskevském
autosalonu (29. 8. – 7. 9. 2014) slavil svou ruskou premiéru model Octavia Scout. Poprvé
byla k vidění i studie VisionC. Navzdory turbolentní situaci na trhu dodala Škoda Auto
za prvních sedm měsíců roku 2014 ruským zákazníkům 49 100 vozů a její podíl na trhu
se zvýšil z 3,4 na 3,7 %.
TÜV SÜD Czech podpořila mladé talenty formule Student
Soutěž formule Student se koncem 90. let rozšířila do Evropy. Soutěží se v kategoriích vozů se spalovacím motorem a s elektromotorem. Na okruhu v Hradci Králové
v srpnu TÜV SÜD Czech vedla technické přejímky. V rámci statických disciplín studenti
před odbornými komisemi, v níž byli zastoupeni odborníci z firem včetně TÜV SÜD
Czech, probírali technická řešení svých vozů. TÜV SÜD Czech rovněž podpořila cenu
za nejlepší business plán tohoto roku. Letos vyhrál celkově rakouský tým z Grazu. Třetí
místo obsadil tým CTU CarTech Combustion z ČVUT Praha.