przepisy Policja

Komentáře

Transkript

przepisy Policja
Wytyczne dotyczące ruchu drogowego
Průvodce dopravou
2016
Demontaż
Demontáž
Termin targów
Doba trvání veletrhu
Zabudowa
Montáž
Terminy i godziny / Termíny a časy
Tereny otwarte
Otevřené prostranství
7. marzec 2016, 08.00–10. kwiecień 2016, 18.00
7. března 2016, 08:00 hod.–10. dubna 2016,18:00 hod.
Hale targowe
Pavilony
29. marzec 2016, 08.00–10. kwiecień 2016, 18.00
29. března 2016, 08:00 hod.–10. dubna 2016,18:00 hod.
Wystawcy:
Vystavovatelé:
Odwiedzający:
Návštěvníci:
11.–15. kwiecień 2016 07.30–19.30
16. kwiecień 2016
07.00–19.30
17. kwiecień 2016
07.30–koniec demontażu
11.–15. kwiecień 2016 09.30–18.30
16. kwiecień 2016
08.30–18.30
17. kwiecień 2016
09.30–16.30
11.–15. dubna 2016
16. dubna 2016
17. dubna 2016
11.–15. dubna 2016
16. dubna 2016
17. dubna 2016
07:30–19:30 hod.
07:00–19:30 hod.
07:30 hod.–do dokončení demontáže
09:30–18:30 hod.
08:30–18:30 hod.
09:30–16:30 hod.
Hale targowe / Pavilony
Tereny otwarte FM / Otevřené prostranství FM
Tereny otwarte FS i FN / Otevřené prostranství FS a FN
17. kwiecień 2016, 16.30–27. kwiecień 2016, 18.00
17. dubna 2016, 16:30 hod.–
27. dubna 2016, 18:00 hod.
17. kwiecień 2016, 16.30–4. maj 2016, 18.00
17. dubna 2016, 16:30 hod.–
4. května 2016, 18:00 hod.
17. kwiecień 2016, 16.30–9. maj 2016, 18.00
17. dubna 2016, 16:30 hod.–9. května 2016, 18:00 hod.
Ogólne przepisy ruchu / Všeobecná dopravní opatření
Ruchem kierują dynamiczne znaki ruchu drogowego wzdłuż autostrady A94
oraz dróg dojazdowych. Należy zwrócić uwagę na termin i godziny zabudowy
i demontażu, a także samego wydarzenia.
■ Rozporządzenia Ustawy o ruchu drogowym (StVO) obowiązują na całym terenie
targów a także na parkingu należącym do tego terenu oraz miejsc parkingowych.
Maksymalna prędkość dozwolona na terenie targów wynosi 20 km/h.
■ W przypadku wszelkiego rodzaju pojazdów, kierowanie nimi na obszarze targów
odbywa się wyłącznie na własne ryzyko kierowcy i jest dozwolone wyłącznie dla
osób posiadających właściwe licencje, ważne zezwolenie wstępu lub ważne
zezwolenie parkowania.
■ Należy postępować według instrukcji pracowników ochrony zatrudnionych przez
Messe München do kierowania ruchem oraz udzielania informacji.
■ Obowiązują najnowsze wersje Wytycznych technicznych oraz Regulamin porządku
i użytkowników Messe München GmbH.
■ Parkowanie poza wyznaczonymi obszarami jest całkowicie zabronione. Wytyczone
pasy ruchu, drogi przeciwpożarowe, koła zawracania i pasy awaryjne (bramy zewnętrzne, bramy hal, wyjścia awaryjne, itp.) mają przez cały czas pozostawać przejezdne.
■ Pojazdy mogą znajdować się w halach wystawienniczych wyłącznie w celach
załadunkowych lub rozładunkowych. Parkowanie w halach jest zabronione.
■ W żadnym wypadku pojazdów przewożących stoiska do rozłożenia nie można
parkować na terenie targów w czasie ich trwania. Należy korzystać wyłącznie
z przeznaczonych do tego terenów.
■ W żadnym wypadku nadwozia wymienne nie mogą pozostawać na obszarze targów
dłużej niż 24 godziny.
■ Zabronione jest parkowanie kamperów i przyczep kempingowych do celów
noclegowych na terenie targów.
■ Messe München GmbH zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich pojazdów,
przyczep, kontenerów, zbiorników lub wszelkich innych pustych materiałów
zaparkowanych niezgodnie z przepisami prawa bez wcześniejszego zawiadomienia
na koszt i na ryzyko osoby odpowiedzialnej zarejestrowanej jako użytkownik lub
właściciel. Wszelkie tego rodzaju usunięte przedmioty nie mogą być strzeżone ani
nie można zlecić ich przechowywania.
Doprava je řízena pomocí dynamického dopravního značení umístěného na
dálnici A94 a příjezdových cestach. Bezpodmínečně prosím dodržujte časový
plán výstaviště pro montáž, dobu trvání a demontáž.
■ Provoz na ploše celého výstaviště, jakož i přilehlých parkovištích se řídí
ustanoveními pravidel provozu na pozemních komunikacích (StVO). Nejvyšší
povolená rychlost v areálu výstaviště je 20 km/h.
■ Pohyb dopravních prostředků všeho druhu po celém areálu výstaviště je na vlastní
nebezpečí a je povolen pouze s příslušným povolením, platným povolením k vjezdu
nebo platným parkovacím lístkem.
■ Je nutno dodržovat pokyny zaměstnanců bezpečnostního oddělení Messe München
týkající se pravidel a řízení provozu.
■ V celém areálu výstaviště platí Technické směrnice, jakož i domovní a uživatelský
řád Messe München GmbH v svém aktuálním znění.
■ Mimo označená místa platí absolutní zákaz zastavení. Je nutné, aby všechny
označené komunikace, provozní plochy pro hasičský sbor a únikové cesty (vstupní
brány, vchody do pavilonů, nouzové východy atd.) byly neustále volné.
■ Vjezd do pavilonů je povolen pouze k naložení a vyložení nákladu. Parkování
v pavilonech je zakázáno.
■ Montážní vozy nesmí být v průběhu veletrhu zaparkovány v areálu výstaviště.
Používejte prosím výhradně k tomu určená parkoviště.
■ Kontejnery mohou být odstaveny max. na dobu 24 hodin.
■ V areálu výstaviště není možné používat obytné vozy a karavany za účelem
přenocování.
■ Messe München GmbH si vyhrazuje právo odstranit všechna vozidla, návěsy,
kontejnery, přepravníky, obaly všeho druhu, které zde jsou umístěny protizákonně
nebo se nachází v prostoru zákazu zastavení, a to, i bez předchozího upozornění,
na náklady a vlastní nebezpečí původce, držitele nebo vlastníka. Ostraha nebo
úschova těchto věcí je vyloučena
Ważne informacje / Důležité informace
Prosimy o przekazanie niniejszych informacji osobom budującym Państwa stoiska i kierowcom!
Předejte prosím tyto informace Vašemu stavebnímu personálu a řidičům!
bauma hotline:
bauma homepage:
bauma email:
+49 89 949-11348
www.bauma.de
[email protected]
© Messe München GmbH ▪ Technischer Ausstellerservice ▪ Abteilung Verkehr & Sicherheit ▪  +49 89 949-21213 ▪ Stand: Februar 2016
© Messe München GmbH ▪ Technical Exhibition Services ▪ Department Traffic & Security ▪  +49 89 949-21213 ▪ status: February 2016
Wpuszczanie pojazdów
Tereny otwarte
w trakcie zabudowy
Otevřené
Řízení dopravy v průběhu montáží prostranství
UWAGA: Ulica Paul-Henri-Spaak jest zamknięta do ruchu publicznego
między bramami 11s a 18s w dniach 29. marzec–22. kwiecień 2016!
POZOR: Od 29. března–22. dubna 2016 je ulice Paul- Henri-Spaak-Straße
mezi bránou 11s a bránou 18s uzavřena pro veřejnou dopravu!
bauma
2016
7. marzec–10. kwiecień
7. března–10. dubna
Anschlussstelle Aschheim/Kirchheim
Motorway exit Aschheim/Kirchheim
Anschlussstelle Aschheim/Ismaning
Motorway exit Aschheim/Ismaning
Odprawa ciężarówek –
Tereny otwarte
St2
08
2
P
> Klausner Straße, Aschheim
Aschheim
PLKW
t r a ß e
- S
15b
Nord
c
S
t
o
r
i n
ß
e
Nord
a
t
15
B1
B2
B3
B4
11s
11a
11
G
C4
-
C3
e
C2
a
s
ss
ee
p
es
B0
B5
B6
e
r
P a l m e
i
t
r
i
u
m
A
t
r
i
u
Ost
m
B
A
-
West
o
g
e
S t r a ß
A3
A4
A5
A6
n
A2
ee
SEC
e
A1
A m Me
ss es
Edinburghplatz
9
3
i
l
l
y
-
B
r
a
n
d
t
-
A
l
l
e
e
P6.3
P
Süd
U2
Messestadt West
P
Ost
5
U2
Messestadt Ost
Willy-Brandt-Platz
Zakaz wjazdu samochodów do godz.
14.00 w dniach 4.–8. kwietnia 2016!
Zákaz vjezdu osobních automobilů
do 14:00 hod. od 4.–8. dubna 2016!
Przepisy dotyczące wjazdu / Regulace vjezdu vozidel
29. marzec–3. kwiecień 2016
29. března–3. dubna 2016
7.–28. marzec 2016
7.–28. března 2016
≤ 3,5t
≤ 7,5t
Otwarte bramy:
Otevřené brány:
Tor / Gate
Tor / Gate
Tor / Gate
A9 9
Me
ICM
W
Termin:
Datum:
D
C1
Am
O l o f -
Graf-zu-Castell-Straße
Werner-Eckert-Straße
2
15a
Tower
Polizei
Police
Nord
-
P
t e r f e l
d
M i t
Joseph-Wild-Straße
r
r
Feuerwache
Fire Station
e
P
e
Paul-Wassermann-Straße
-
A m
Anschlussstelle
Am Moosfeld
Motorway exit
Am Moosfeld
l
d
P10
West
A m
h
n
D1
18s
e n
a b
g r
l l
H ü
A99/Passau
i
1
d
Spedition/Zoll
l
Forwarding/Customs
n
P
chen
e
Mün
t
r
Autobahnkreuz
München-Ost
Motorway interchange
Munich-East
t
e
A
Anschlussstelle
München-Riem
Motorway exit
München-Riem
m
> Klausner Straße, Aschheim
Anschlussstelle
Feldkirchen-West
Motorway exit
Feldkirchen-West
O
i e
R
A94
Kontrolovaný vstup pro
nákladní automobily –
Otevřené prostranství
4.–10. kwiecień 2016
4.–10. dubna 2016
wolny wjazd
volný vjezd
wolny wjazd
volný vjezd
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
wolny wjazd
volný vjezd
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
wolny wjazd
volný vjezd
max. 4 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 4 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
wolny wjazd
volný vjezd
Wjazd tylko przez Odprawę ciężarówek i maksymalnie
na 6 godz. / kaucja 100.00 €/ gotówka / příjezd přes kontrolovaný
vstup pro nákladní automobily a max. 6 hod./ kauce 100,00 € / hotově
Tor / Gate
Tor / Gate
Tor / Gate
9 11 15 15a 15b
Tor / Gate
Tor / Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
9 11 11s 15b 18s
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
9 11 11s 15b 18s
Parkingi / Parkoviště
P
≤ 3,5t
Nord
P
1
Nord
1
P
Nord
P
2
Nord
2
P
Ost
P
Süd
P
Ost
P
Süd
5 6.3
5 6.3
P10
West
bezpłatnie w trakcie
zabudowy
v době montáže zdarma
≤ 7,5t
bezpłatnie w trakcie zabudowy
v době montáže zdarma
PLKW
bezpłatnie w trakcie zabudowy
v době montáže zdarma
PLKW
bezpłatnie w trakcie zabudowy
v době montáže zdarma
Parkingi są otwarte w dniach 4.–10. kwietnia 2016, w godzinach 07.00–22.00. Pojazdy bez ważnego zezwolenia na parkowanie muszą opuścić parking do 10. kwietnia 2016 do godz. 22.00.
W przeciwnym razie zostaną odholowane na koszt właścicieli. Všechna parkoviště jsou otevřena od 4.–10. dubna 2016 denně od 07:00–22:00 hod. Vozidla bez platného parkovacího lístku musí opustit
parkovací místa dne 10. dubna 2016 do 22:00 hod., jinak budou odtažena a majitelé budou muset uhradit náklady vzniklé odtažením.
Obsługa obiektu / Umístění jednotlivých služeb
Obsługa parkingu (APCOA Autoparking)
Personál parkoviště (APCOA Autoparking)
9.–10. kwiecień 2016, 09.00–18.00 /
9.–10. dubna 2016, 09:00–18:00 hod.
Servicecontainer Północ (Nord) i
Wejście Wschód (Ost) / Servicecontainer
sever (Nord) a vchod východ (Ost)
 +49 89 949-28130
Bezpłatny transport wahadłowy
Bezplatná kyvadlová doprava
4.–10. kwiecień 2016, 07.00–22.00 /
4.–10. dubna 2016, 07:00–22:00 hod.
wg planu powyżej
viz. plán areálu
 +49 89 949-31219
Pierwsza pomoc
První pomoc
7. marzec–10. kwiecień 2016 /
7. března–10. dubna 2016
Autobus na lotnisko
Kyvadlová doprava k letišti
10. kwiecień 2016 / 10. dubna 2016
Taxi
Taxi
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Wejście ICM
Vchod ICM
 +49 89 19410
Główne Biuro bezpieczeństwa / Biuro rzeczy znalezionych
Kancelář bezpečnostní služby / Ztráty a nálezy
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Budynek administracyjny
Veletržní budova
 +49 89 949-24555
Wejście Wschód (Ost)
Vchod východ (Ost)
 +49 89 949-28103
Komisariat policji 25 (Trudering/Riem)
Policejní stanice 25 (Trudering/Riem)
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Werner-Eckert-Str. 12
81829 München
 +49 89 45187-0
Wejście Północ (Nord) i Zachód (West)
Vchod sever (Nord) a západ (West)
 +49 89 949-11348
Kierowanie projektem / obsługa techniczna targów
Projektové vedení/ Technický servis výstaviště
7. marzec–10. kwiecień 2016 / 7. března–10. dubna 2016
Servicecontainer Północ (Nord)
Servicecontainer sever (Nord)
 +49 89 949-11348
SEC
Wpuszczanie pojazdów
Hale targowe
w trakcie zabudowy
Pavilony
Řízení dopravy v průběhu montáží
bauma
2016
29. marzec–10. kwiecień
29. března–10. dubna
St
20
82
UWAGA: Ulica Paul-Henri-Spaak jest zamknięta do ruchu publicznego
między bramami 11s a 18s w dniach 29. marzec–22. kwiecień 2016!
POZOR: Od 29. března–22. dubna 2016 je ulice Paul- Henri-Spaak-Straße
mezi bránou 11s a bránou 18s uzavřena pro veřejnou dopravu!
PLKW
Anschlussstelle
Feldkirchen-West
Motorway exit
Feldkirchen-West
A94
1
e
n
d
i
c
D1
l
Spedition/Zoll
h
n
e
d
r
Odprawa ciężarówek –
Hale targowe
A99/Passau
t
P
ch e n
Nord
t
M ün
O
A
m
Rie
en - m
ie
nch
e M ü en - R
stell Münch
s
s
xit
chlu
Ans r way e
Moto
e
Nord
2
r
a
ß
i n
18s
t
o
e
Kontrolovaný vstup pro
nákladní automobily –
Pavilony
19
S
P
21
-
P
r
> Am Hüllgraben
Nord
t
P10
West
> Am Hüllgraben
C3
C4
B1
B2
B3
B4
11a
11s
-
C2
Tower
e
C1
D
A m
e n
a b
g r
l l
H ü
G
a
ee
p
es
B0
B5
B6
e
r
i
t
r
i
u
m
A
t
r
i
u
Ost
m
B
A
-
West
o
g
e
S t r a ß
A3
A4
A5
A6
n
A2
e
A1
Am M
es se
t t e r f e l d
M i
Werner-Eckert-Straße
se e
Polizei
Police
s
ss
Joseph-Wild-Straße
Me
Feuerwache
Fire Station
ICM
P a l m e
A m
Paul-Wassermann-Straße
-
West
West
Graf-zu-Castell-Straße
PP12
12
Am
O l o f -
Tor
Edinburghplatz
SEC
3
W
i
3
l
l
y
-
B
r
a
n
d
t
-
A
l
l
e
8
e
P
P6.3
Süd
U2
Messestadt West
Ost
5
U2
Messestadt Ost
Zakaz wjazdu samochodów do godz.
14.00 w dniach 4.–8. kwietnia 2016!
Zákaz vjezdu osobních automobilů
do 14:00 hod. od 4.–8. dubna 2016!
Przepisy dotyczące wjazdu / Regulace vjezdu vozidel
29. marzec–3. kwiecień 2016
29. března–3. dubna 2016
Termin:
Datum:
4.–10. kwiecień 2016
4.–10. dubna 2016
≤ 3,5t
≤ 7,5t
Otwarte bramy:
Otevřené brány:
Tor / Gate
Tor / Gate
Tor / Gate
Tor / Gate
8 11s 18s
3
Tor / Gate
19
wolny wjazd
volný vjezd
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
max. 4 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 4 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
Wjazd tylko przez Odprawę ciężarówek i maksymalnie na 6 godz. / kaucja 100.00 €/ gotówka
příjezd přes kontrolovaný vstup pro nákladní automobily a max. 6 hod./ kauce 100,00 € / hotově
Tor /Gate
Tor / Gate
21
3
Tor / Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
8 11s 18s
Tor /Gate
19
Tor /Gate
21
Parkingi / Parkoviště
P
≤ 3,5t
Nord
P
1
Nord
1
P
Nord
P
2
Nord
2
P
Ost
P
Süd
P
Ost
P
Süd
5 6.3
5 6.3
P10
West
bezpłatnie w trakcie
zabudowy
v době montáže zdarma
≤ 7,5t
bezpłatnie w trakcie zabudowy
v době montáže zdarma
PLKW
bezpłatnie w trakcie zabudowy
v době montáže zdarma
PLKW
bezpłatnie w trakcie zabudowy
v době montáže zdarma
Parkingi są otwarte w dniach 4.–10. kwietnia 2016, w godzinach 07.00–22.00. Pojazdy bez ważnego zezwolenia na parkowanie muszą opuścić parking do 10. kwietnia 2016 do godz. 22.00.
W przeciwnym razie zostaną odholowane na koszt właścicieli. Všechna parkoviště jsou otevřena od 4.–10. dubna 2016 denně od 07:00–22:00 hod. Vozidla bez platného parkovacího lístku musí opustit
parkovací místa dne 10. dubna 2016 do 22:00 hod., jinak budou odtažena a majitelé budou muset uhradit náklady vzniklé odtažením.
Obsługa obiektu / Umístění jednotlivých služeb
Obsługa parkingu (APCOA Autoparking)
Personál parkoviště (APCOA Autoparking)
9.–10. kwiecień 2016, 09.00–18.00 /
9.–10. dubna 2016, 09:00–18:00 hod.
Wejście Zachód (West) i Wschód (Ost)
Vchod západ (West) a východ (Ost)
 +49 89 949-28130
Bezpłatny transport wahadłowy
Bezplatná kyvadlová doprava
4.–10. kwiecień 2016, 07.00–22.00 /
4.–10. dubna 2016, 07:00–22:00 hod.
wg planu powyżej
viz. plán areálu
 +49 89 949-31219
Pierwsza pomoc
První pomoc
29. marzec–10. kwiecień 2016 /
29. března–10. dubna 2016
Autobus na lotnisko
Kyvadlová doprava k letišti
10. kwiecień 2016 / 10. dubna 2016
Taxi
Taxi
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Wejście ICM
Vchod ICM
 +49 89 19410
Główne Biuro bezpieczeństwa / Biuro rzeczy znalezionych
Kancelář bezpečnostní služby / Ztráty a nálezy
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Budynek administracyjny
Veletržní budova
 +49 89 949-24555
Wejście Zachód (West)
Vchod západ (West)
 +49 89 949-28103
Komisariat policji 25 (Trudering/Riem)
Policejní stanice 25 (Trudering/Riem)
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Werner-Eckert-Str. 12
81829 München
 +49 89 45187-0
Wejście Północ (Nord) i Zachód (West)
Vchod sever (Nord) a západ (West)
 +49 89 949-11348
Kierowanie projektem / obsługa techniczna targów
Projektové vedení/ Technický servis výstaviště
29. marzec–10. kwiecień 2016 / 29. března–10. dubna 2016
Hale Atrium B2 i B5
Atriový pavilon B2 a B5
 +49 89 949-11348
SEC
Wjazd w trakcie targów
Řízení dopravy v době trvání veletrhu
UWAGA: Ulica Paul-Henri-Spaak jest zamknięta do ruchu publicznego
między bramami 11s a 18s w dniach 29. marzec–22. kwiecień 2016!
POZOR: Od 29. března–22. dubna 2016 je ulice Paul- Henri-Spaak-Straße
mezi bránou 11s a bránou 18s uzavřena pro veřejnou dopravu!
bauma
2016
11.–17. kwiecień
11.–17. dubna
Anschlussstelle Aschheim/Kirchheim
Motorway exit Aschheim/Kirchheim
Anschlussstelle Aschheim/Ismaning
Motorway exit Aschheim/Ismaning
2
3
Aschheim
> bezpłatnie / zdarma
Tylko 16.–17. kwietnia 2016
Pouze 16.–17. dubna 2016
PLKW
Autobahnkreuz
München-Ost
Motorway interchange
Munich-East
Anschlussstelle
Feldkirchen-West
Motorway exit
Feldkirchen-West
O
A94
t
t
P
P
08
Nord
St2
P
e
Feldkirchen Ost
l
e
> bezpłatnie / zdarma
r
a
11s
2
r
ß
t
e
Nord
i n
P10
C3
C4
B1
B2
B3
B4
-
C2
e
C1
Tower
D
e n
a b
g r
l l
H ü
Nord
t
P
S
o
19
P3
-
P
G
a
ee
B6
r
i
r
i
u
m
A
t
r
i
u
Ost
m
B
t
-
A
o
g
ee
SEC
3
A3
A4
A5
P4
A6
Ost
8
3
W
i
l
l
y
-
B
P6.1
r
a
Süd
U2
Messestadt West
P7
West
n
d
t
-
A
l
l
e
e
P6.3
P
Süd
P
n
A2
e
A1
A m Me
ss es
Edinburghplatz
8
B5
e
West
e
S t r a ß
9
B0
p
es
P a l m e
P
West
s
ss
ICM
Ost
5
9
U2
Messestadt Ost
P
Wejście
Vchod
Ost
4
Wejście (tylko wystawcy)
Vchod (pouze vystavovatelé)
Willy-Brandt-Platz
15.–16. kwiecień 2016 – Brak wjazdu między 08.30 a 18.30 dla wszystkich pojazdów!
15.–16. dubna 2016 – Zákaz vjezdu všech vozidel od 08:30–18:30 hod.!
Przepisy dotyczące wjazdu / Regulace vjezdu vozidel
Termin:
Datum:
11.–16. kwiecień 2016
11.–16. dubna 2016
≤ 3,5t
≤ 7,5t
Otwarte bramy:
Otevřené brány:
Tor /Gate
3
Tor/Gate
8
A9 9
Me
Werner-Eckert-Straße
Polizei
Police
West
Am
t t e r f e l d
M i
Joseph-Wild-Straße
O l o f -
P9.1
West
Feuerwache
Fire Station
Graf-zu-Castell-Straße
A m
P
Paul-Wassermann-Straße
-
P12
West
Anschlussstelle
Am Moosfeld
Motorway exit
Am Moosfeld
P
h
r
A m
18s
e
West
A99/Passau
D1
d
21
West
P13
1
c
n
Anschlussstelle
München-Riem
Motorway exit
München-Riem
P
Nord
i
A
Spedition/Zoll
Forwarding/Customs
d
chen
n
Reitanlage
Mün
17. kwiecień 2016
17. dubna 2016
17. kwiecień 2016
17. dubna 2016
07.30–12.00
07:30 –12:00 hod.
12.00–18.00
12:00 –18:00 hod.
max. 1 godz. / kaucja 100.00 € / gotówka
max. 1 hod./kauce 100,00 € / hotově
max. 1 godz. / kaucja 100.00 € / gotówka
max. 1 hod./kauce 100,00 € / hotově
brak wjazdu
vjezd zakázán
max. 1 godz. / kaucja 100.00 € / gotówka
max. 1 hod./kauce 100,00 € / hotově
max. 1 godz. / kaucja 100.00 € / gotówka
max. 1 hod./kauce 100,00 € / hotově
brak wjazdu
vjezd zakázán
max. 1 godz. / kaucja 100.00 € / gotówka
max. 1 hod./kauce 100,00 € / hotově
max. 1 godz. / kaucja 100.00 € / gotówka
max. 1 hod./kauce 100,00 € / hotově
brak wjazdu
vjezd zakázán
brak wjazdu
vjezd zakázán
brak wjazdu
vjezd zakázán
brak wjazdu
vjezd zakázán
Tor/Gate
Tor/Gate
Tor/Gate
Tor/Gate
Tor/Gate
9 11s 18s 19 21
Tor /Gate
3
Tor /Gate
8
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Brak dojazdu do terenów targowych! Dostęp dla pojazdów do
demontażu tylko za pośrednictwem przedparkingów (patrz „demontaż“).
Vjezd na výstaviště není možný! Vjezd pro auta zajišť ující demontáž pouze
přes parkoviště tomu určené – Vorparkplatz – označení „Abbau“.
Tor /Gate
9 11s 18s 19 21
Tylko 16.–17. kwietnia 2016
Pouze 16.–17. dubna 2016
Parkingi / Parkoviště
Wystawcy
Vystavovatelé
Parkingi wg planu powyżej!
Parkoviště viz.plánek veletrhu
56,00 € (70,00 € P-West) / Targi
56,00 € (70,00 € P-West) / veletrh
P
Odwiedzający
Návštěvníci
Parkingi wg planu powyżej!
Parkoviště viz.plánek veletrhu
8,00 € (10,00 € P-West) / Dzień
8,00 € (10,00 € P-West) / den
P
Prasa
Tisk
P10
Nord
1
3
P
Nord
3
P
West
9
P4
Ost
P12
tylko shuttle busses (max. postój 30 min.)
pouze autobusy kyvadlové dopravy
(max. doba stání 30 min.)
PLKW
West
Bezpłatny parking Achheim + Feldkirchen Ost!
Parkování Aschheim +Feldkirchen Ost zdarma!
Parkingi są otwarte w dniach 11.–17. kwietnia 2016 w godzinach 07.30–23.00.
Parkoviště jsou otevřena od 11.–17. dubna 2016 od 07:30 do 23:00 hod.
P
17,00 € / Dzień
17,00 € / den
West
patrz formularz 8.2
viz. formulář 8.2.
Reitanlage
Riding Stadium
od 35,00 € / noc
od 35,00 € / noc
Obsługa obiektu / Umístění jednotlivých služeb
Obsługa parkingu (APCOA Autoparking)
Personál parkoviště (APCOA Autoparking)
11. kwiecień 2016, 08.00–12.00 /
11. dubna 2016, 08:00–12:00 hod.
Servicecontainer Północ (Nord) i Wejście
Zachód (West) i Wschód (Ost) / Servicecontainer
sever (Nord) a vchod západ (West) a východ (Ost)
Autobus na lotnisko
Kyvadlová doprava k letišti
11.–17. kwiecień 2016 / 11.–17. dubna 2016
Główne Biuro bezpieczeństwa / Biuro rzeczy znalezionych
Kancelář bezpečnostní služby / Ztráty a nálezy
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Budynek administracyjny
Veletržní budova
 +49 89 949-24555
Wejście Północ (Nord) i Zachód (West)
Vchod sever (Nord) a západ (West)
 +49 89 949-11348
Komisariat policji 25 (Trudering/Riem)
Policejní stanice 25 (Trudering/Riem)
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Werner-Eckert-Str. 12
81829 München
 +49 89 45187-0
Pierwsza pomoc
První pomoc
11.–17. kwiecień 2016 / 11.–17. dubna 2016
wg planu powyżej
viz. plán areálu
 +49 89 949-28103
Kierowanie projektem / obsługa techniczna targów
Projektové vedení/ Technický servis výstaviště
11.–17. kwiecień 2016 / 11.–17. dubna 2016
Hale Atrium B2, B5 i Servicecontainer
Północ (Nord) / Atriový pavilon
B2, B5 a Servicecontainer sever (Nord)
Taxi
Taxi
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
wg planu powyżej
viz. plán areálu
 +49 89 19410
Dodatkowe wejście dla wystawców
Další vchod pro vystavovatele
11.–17. kwiecień 2016 / 11.–17. dubna 2016
Parking P2-Nord
Parkoviště P2-Nord
 +49 89 949-28130
SEC
 +49 89 949-11348
Wjazd w trakcie demontażu
Řízení dopravy v průběhu demontáže
Hale targowe
Pavilony
St
20
82
UWAGA: Ulica Paul-Henri-Spaak jest zamknięta do ruchu publicznego
między bramami 11s a 18s w dniach 29. marzec–22. kwiecień 2016!
POZOR: Od 29. března–22. dubna 2016 je ulice Paul- Henri-Spaak-Straße
mezi bránou 11s a bránou 18s uzavřena pro veřejnou dopravu!
Teren do wstępnego parkowania do
demontażu (Hale targowe) otwarty od 07.30!
Parkoviště před areálem pro demontáž (Pavilony)
otevřena od 07:30 hod.!
A94
wjazd od 18.00 / příjezd od 18:00 hod.
m
e
t
1
ß
D1
r
e
e
a
-
Spedition/Zoll
d
S
e
Nord
a
e
i n
2
ß
o
18s
r
P
19
t
P
r
21
Nord
t
P10
West
Tower
15
C3
C4
B1
B2
B3
B4
11a
11s
G
C2
-
C1
e
e n
a b
g r
l l
H ü
D
A m
A99/Passau
l
r
Nord
h
n
m
- Rie
hen iem
ün c - R
e M h en
tell Münc
s
s
lus xit
sch y e
An tor wa
Mo
S
c
A
wjazd od 22.00 / příjezd od 22:00 hod.
P
-
i
r
d
ch e n
n
M ün
e
e
wjazd od 19.00 / příjezd od 19:00 hod.
i
t
R
t
≤ 7,5t
Anschlussstelle
Feldkirchen-West
Motorway exit
Feldkirchen-West
O
≤ 3,5t
bauma
2016
17.–27. kwiecień
17.–27. dubna
a
Me
ee
B6
e
B5
r
i
r
i
u
m
A
t
r
i
u
-
t
Ost
m
B
A
o
g
A3
A4
A5
A6
n
A2
e
A1
Am M
es se
se e
Polizei
Police
p
es
> Am Hüllgraben
Werner-Eckert-Straße
B0
West
e
S t r a ß
e l d
t t e r f
M i
Kontrolovaný vstup pro
J o s e p hnákladní
-Wild-Straß
e
automobily
–
Pavilony
Feuerwache
Fire Station
s
ss
ICM
P a l m e
> Am Hüllgraben
Am
Odprawa ciężarówek –
Hale targowe
Graf-zu-Castell-Straße
A m
Paul-Wassermann-Straße
-
West
O l o f -
Tor
West
PP12
12
Edinburghplatz
SEC
3
W
i
3
l
l
y
-
B
r
a
n
d
t
-
A
l
l
e
8
e
P
P6.3
Süd
U2
Messestadt West
Ost
5
U2
Messestadt Ost
Brak wjazdu dla samochodów do 14.00!
Zákaz vjezdu osobních automobilů do 14:00 hod.!
Przepisy dotyczące wjazdu / Regulace vjezdu vozidel
17. kwiecień 2016
17. dubna 2016
Termin:
Datum:
≤ 7,5t
Otwarte bramy:
Otevřené brány:
od 18.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 18:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
od 18.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 18:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
od 19.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 19:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
od 22.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 22:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
brak dojazdu w
godzinach 12.00–18.00 / vjezd není
možný od 12:00–18:00 hod.
brak dojazdu w
godzinach 12.00–18.00 / vjezd není
možný od 12:00–18:00 hod.
brak dojazdu w
godzinach 12.00–19.00 / vjezd není
možný od 12:00–19:00 hod.
brak dojazdu w
godzinach 12.00–22.00 / vjezd není
možný od 12:00–22:00 hod.
≤ 3,5t
23.–27. kwiecień 2016
23.–27. dubna 2016
18.–22. kwiecień 2016
18.–22. dubna 2016
Wjazd do celów demontażu wyłącznie przez teren
wstępnego parkowania.
Příjezd pro vozidla určená k demontáži pouze přes parkoviště před areálem.
P12
West
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
max. 4 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 4 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
Wjazd tylko przez Odprawę ciężarówek +
kaucja 100.00 €/ gotówka/ Příjezd pouze přes kontrolovaný
vstup pro náklad. automobily + kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
Tor /Gate
3
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
3
8 11s 18s 19 21
Tor /Gate
Tor/ Gate
Tor/ Gate
Tor/ Gate
8 15 19 21
Parkingi / Parkoviště
P12
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
P12
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
West
≤ 3,5t
West
P12
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
P12
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
West
≤ 7,5t
West
Obszar wstępnego parkowania przed demontażem w dniu 17. kwietnia 2016 jest otwarty w godz. 07.30–23.00. Parkoviště určené pro demontáž před areálem je otevřeno 17. dubna 2016 od 07:30–23:00 hod.
P 5 P6.3 P10 P 1 P
Ost
Süd
West
Nord
Nord
2
bezpłatnie podczas
demontażu
v době demontáže zdarma
≤ 3,5t
P 5 P6.3 P 1 P
Ost
Süd
Nord
Nord
2
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
Wszystkie parkingi w trakcie demontażu są otwarte w dniach 18.–22. kwietnia 2016, w godzinach 07.00–20.00. Všechna parkoviště jsou v době demontáže od 18.–22.dubna 2016 otevřena od 07:00–20:00 hod.
Obsługa obiektu / Umístění jednotlivých služeb
Bezpłatny transport wahadłowy
Bezplatná kyvadlová doprava
17.–22. kwiecień 2016, 07.30–19.00 /
17.–22. dubna 2016, 07:30–19:00 hod.
wg planu powyżej
viz. plán areálu
 +49 89 949-31219
Pierwsza pomoc
První pomoc
17.–27. kwiecień 2016 / 17.–27. dubna 2016
Taxi
Taxi
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Główne Biuro bezpieczeństwa / Biuro rzeczy znalezionych
Kancelář bezpečnostní služby / Ztráty a nálezy
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Budynek administracyjny
Veletržní budova
 +49 89 949-24555
Wejście Zachód (West)
Vchod západ (West)
 +49 89 949-28103
Komisariat policji 25 (Trudering/Riem)
Policejní stanice 25 (Trudering/Riem)
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Werner-Eckert-Str. 12
81829 München
 +49 89 45187-0
Wejście ICM
Vchod ICM
 +49 89 19410
Kierowanie projektem / obsługa techniczna targów
Projektové vedení/ Technický servis výstaviště
17.–27. kwiecień 2016 / 17.–27. dubna 2016
Hale Atrium B2 i B5
Atriový pavilon B2 a B5
 +49 89 949-11348
SEC
Tereny otwarte
Otevřené
prostranství
Wjazd w trakcie demontażu
Řízení dopravy v průběhu demontáže
UWAGA: Ulica Paul-Henri-Spaak jest zamknięta do ruchu publicznego
między bramami 11s a 18s w dniach 29. marzec–22. kwiecień 2016!
POZOR: Od 29. března–22. dubna 2016 je ulice Paul- Henri-Spaak-Straße
mezi bránou 11s a bránou 18s uzavřena pro veřejnou dopravu!
Anschlussstelle Aschheim/Kirchheim
Motorway exit Aschheim/Kirchheim
Anschlussstelle Aschheim/Ismaning
Motorway exit Aschheim/Ismaning
> Klausner Straße, Aschheim
08
St2
Aschheim
P
wjazd od 18.00 / příjezd od 18:00 hod.
Kontrolovaný vstup pro
nákladní automobily –
Otevřené prostranství
Nord
3
wjazd od 19.00 / příjezd od 19:00 hod.
≤ 7,5t
t
15b
Nord
1
i
c
l
d
r
t
ß
e
Nord
a
15a
15
G
a
s
ss
ee
B0
p
es
ICM
A9 9
Me
B5
B6
e
r
P a l m e
i
t
r
i
u
m
A
t
r
i
u
Ost
m
B
A
-
West
o
g
e
S t r a ß
SEC
A3
A4
A5
A6
n
ee
Edinburghplatz
A2
e
A1
A m Me
ss es
Werner-Eckert-Straße
11
-
B4
11a
e
B3
11s
D
C4
Am
O l o f -
Graf-zu-Castell-Straße
C3
Tower
Polizei
Police
t
i n
B2
S
o
B1
2
-
P
t t e r f e l d
M i
Joseph-Wild-Straße
C2
Nord
r
r
Paul-Wassermann-Straße
-
A m
Feuerwache
Fire Station
C1
e
P
e
P10
West
A m
h
n
D1
18s
e n
a b
g r
l l
H ü
A99/Passau
d
Spedition/Zoll
l
Forwarding/Customs
n
P
chen
e
Mün
t
e
A
Anschlussstelle
München-Riem
Motorway exit
München-Riem
m
Autobahnkreuz
München-Ost
Motorway interchange
Munich-East
O
i e
R
A94
t r a ß e
- S
r
> Klausner Straße, Aschheim
Anschlussstelle
Feldkirchen-West
Motorway exit
Feldkirchen-West
wjazd od 22.00 / příjezd od 22:00 hod.
Anschlussstelle
Am Moosfeld
Motorway exit
Am Moosfeld
Odprawa ciężarówek –
Tereny otwarte
P
2
Teren do wstępnego parkowania do demontażu (Tereny otwarte) otwarty od 07.30!
Parkoviště před areálem pro demontáž (Otevřené prostranství) otevřena od 07:30 hod.!
≤ 3,5t
bauma
2016
17. kwiecień– 9. maj
17. dubna – 9. května
9
3
W
i
l
l
y
-
B
r
U2
Messestadt West
a
n
d
t
-
A
l
l
e
e
P6.3
Süd
P
P
Ost
5
U2
Messestadt Ost
Willy-Brandt-Platz
Zakończenie demontażu na terenach otwartych FM w dniu 4. maja 2016!
Konec demontáže pro volnou plochu 4. května 2016!
Brak wjazdu dla
samochodów do 14.00!
Zákaz vjezdu osobních
automobilů do 14:00 hod.!
Przepisy dotyczące wjazdu / Regulace vjezdu vozidel
17. kwiecień 2016
17. dubna 2016
Termin:
Datum:
od 18.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 18:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
od 18.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 18:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
od 19.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 19:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
od 22.00 bezpłatny wjazd przez teren
wstępnego parkowania / od 22:00 hod. volný
příjezd přes parkoviště před areálem
brak dojazdu w
godzinach 12.00–18.00 / vjezd není
možný od 12:00–18:00 hod.
brak dojazdu w
godzinach 12.00–18.00 / vjezd není
možný od 12:00–18:00 hod.
brak dojazdu w
godzinach 12.00–19.00 / vjezd není
možný od 12:00–19:00 hod.
brak dojazdu w
godzinach 12.00–22.00 / vjezd není
možný od 12:00–22:00 hod.
≤ 3,5t
≤ 7,5t
Otwarte bramy:
Otevřené brány:
18.–22. kwiecień 2016
18.–22. dubna 2016
Wjazd do celów demontażu wyłącznie przez teren
wstępnego parkowania.
Příjezd pro vozidla určená k demontáži pouze přes parkoviště před areálem.
P
Nord
3
23. kwiecień–9. maj 2016
23. dubna–9 května 2016
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
max. 2 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 2 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
max. 4 godz./ kaucja 100,00 €/ gotówka
max. 4 hod. / kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
Wjazd tylko przez Odprawę ciężarówek +
kaucja 100.00 €/ gotówka/ Příjezd pouze přes kontrolovaný
vstup pro náklad. automobily + kauce 100,00 € / hotově
wolny wjazd
volný vjezd
Tor /Gate
9
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor /Gate
Tor/ Gate
Tor/ Gate
Tor/ Gate
9 11 15 15a 15b
11 11s 15b 18s
Parkingi / Parkoviště
≤ 3,5t
P
Nord
P
Nord
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
3
≤ 7,5t
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
3
P
Nord
P
Nord
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
3
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
3
Obszar wstępnego parkowania przed demontażem w dniu 17. kwietnia 2016 jest otwarty w godz. 07.30–23.00. Parkoviště určené pro demontáž před areálem je otevřeno 17. dubna 2016 od 07:30–23:00 hod.
P 5 P6.3 P10 P 1 P
Ost
Süd
West
Nord
Nord
2
bezpłatnie podczas
demontażu
v době demontáže zdarma
≤ 3,5t
P 5 P6.3 P 1 P
Ost
Süd
Nord
Nord
2
bezpłatnie podczas demontażu
v době demontáže zdarma
Wszystkie parkingi w trakcie demontażu są otwarte w dniach 18.–22. kwietnia 2016, w godzinach 07.00–20.00. Všechna parkoviště jsou v době demontáže od 18.–22. dubna 2016 otevřena od 07:00–20:00 hod.
Obsługa obiektu / Umístění jednotlivých služeb
Bezpłatny transport wahadłowy
Bezplatná kyvadlová doprava
17.–22. kwiecień 2016, 07.30–19.00 /
17.–22. dubna 2016, 07:30–19:00 hod.
wg planu powyżej
viz. plán areálu
 +49 89 949-31219
Pierwsza pomoc
První pomoc
17. kwiecień–9. maj 2016 / 17. dubna–9. května 2016
Taxi
Taxi
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Główne Biuro bezpieczeństwa / Biuro rzeczy znalezionych
Kancelář bezpečnostní služby / Ztráty a nálezy
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Budynek administracyjny
Veletržní budova
 +49 89 949-24555
Wejście Wschód (Ost)
Vchod východ (Ost)
 +49 89 949-28103
Komisariat policji 25 (Trudering/Riem)
Policejní stanice 25 (Trudering/Riem)
codziennie 24 godziny / 24 hodin denně
Werner-Eckert-Str. 12
81829 München
 +49 89 45187-0
Wejście ICM
Vchod ICM
 +49 89 19410
Kierowanie projektem / obsługa techniczna targów
Projektové vedení/ Technický servis výstaviště
17. kwiecień–9. maj 2016 / 17. dubna–9. května 2016
Servicecontainer Północ (Nord)
Servicecontainer sever (Nord)
 +49 89 949-11348
SEC

Podobné dokumenty

schemat ruchu drogowego w pobliżu terenów targowych

schemat ruchu drogowego w pobliżu terenów targowych Používejte prosím výhradně k tomu určená parkoviště. ■ Kontejnery mohou být odstaveny max. na dobu 24 hodin. ■ V areálu výstaviště není možné používat obytné vozy a karavany za účelem přenocování. ...

Více