animeo - Somfy

Komentáře

Transkript

animeo - Somfy
s o l u t i o n s f o r b i o c l i m at i c f a Ç a d e s
animeo
Přehled řízení Somfy pro inteligentní budovy
ENERGY
SAVING
s o l u t i o n s
ECONOMIES
animeo
D'ENERGIE
solut ions
Přehled řízení Somfy pro inteligentní budovy
Řídicí systém animeo představuje řadu komfortního řízení protisluneční ochrany v inteligentních budovách a je navržen
tak, aby se přizpůsobil různorodým požadavkům při řízení fasád. Během optimalizace řízení přirozené ventilace
a zastínění v budovách animeo řešení aktivně zajišťuje pohodu uživatelů a současně zvyšuje energetické úspory:
• Snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.
• Optimalizuje vizuální a tepelnou pohodu uživatelů.
• Prodlužuje životnost protisluneční ochrany.
animeo: schopnost řídit jakoukoliv stínicí techniku a ventilační okna
Venkovní žaluzie
Předokenní
rolety
Venkovní
screenové rolety
Fasádní
markýzy
Horizontální
zastínění
Interiérové
rolety
Interiérové
žaluzie
Ventilační
okna
animeo
Přehled řídicích jednotek pohonů
Solo
IB+
Motor
Controller 1 AC
tlačítko
Smove Uno IB+
✔
✔
Motor
Controller 1 AC
Montáž na zeď
Montáž na DIN lištu
✔
✔
Motor
Controller 2 AC
Pro
230 V AC Montáž na zeď
Montáž na DIN lištu
✔
✔
Motor
Controller 4 AC
Montáž na zeď
Montáž na DIN lištu
✔
✔
✔
Motor
Controller 4 AC
Montáž na zeď
Připojení konektory
✔
Wieland
✔
Wieland
Wieland
& Wago
✔
✔
✔
✔
✔
pouze
montáž
na zeď
✔
Pro
24 V DC
Přídavný
zdroj
napájení
Pro
24 V DC
Integrovaný
zdroj
napájení
Motor
Controller 4 DC
Montáž na zeď
2,1 A/výstup
Motor Controller
4 DC/DC Encoder
Montáž na zeď
Montáž na DIN lištu
500 A/výstup
✔
✔
✔
Système de gestion centralisée
du bâtiment
Ordinateur distant
Ordinateur pour commande locale
Fenêtre équipée d'une protection
solaire motorisée avec moteur réseau
Système de gestion centralisée
des protections solaires
Système de gestion centralisée
du bâtiment
Fenêtre équipée d'une protection
solaire motorisée avec moteur réseau
Ordinateur distant
Ordinateur pour commande locale
Système de gestion centralisée
des
protections
solaires
Interface
de commande
Système de gestion centralisée
des
protections
solaires
Interface
de connexion
commande
Interface
de
Ordinateur distant
Ordinateur pour commande locale
animeo přehled systému
Interface de commande
Interface de connexion
Konfigurace
ovladatelnost
Interface de a
connexion
Boitier de connexion pour capteur
ou contact
Počet
pohonů
Boitier de connexion pour capteur
Router
ou
contact
Solo
Capteur solaire
Système de gestion centralisée
des protections solaires
Capteur solaire
Capteur de direction du vent
Interface de commande
Capteur solaire
Capteur de direction du vent
Capteur de vitesse du vent
Interface de connexion
1 – 800
Capteur de direction du vent
Capteur de vitesse du vent
Capteur de précipitations
Počet zón
Boitier de connexion pour capteur
ou
contact de moteur
Router
Contrôleur
Spolupráce s BMS (OPC sever)
Integrovaný
časovač
Contrôleur
decommande
moteur
Contact
clé
pour
commande
Interfaceà de
sans filde zone budovy
Capteur solaire
1 – 6 400
–
–
✔
Boitier de connexion pour capteur
ou contact
Capteur de précipitations
Capteur de température
Module radio
Router
✔
✔
Integrovaný
zónový
Interfaceà de
sans filde zonečasovač
Contact
clécommande
pour commande
Capteur de température
Module radio
Contrôleur de moteur
✔
Integrovaný
ročnídečasovač
Contact à clé pour commande
zone
Point
de commande
filaire
ou
commande
du bâtiment
Capteur neige
Module radio
Interface de commande sans fil
–
Point
de commande
filaire
ou
commande
du bâtiment
Télécommande
Fenêtre équipée d'une protection
solaire motorisée
Point de commande filaire
Télécommande
Alarme centrale
Capteur neige
PC équipé des software de gestion
des protections solaires
Capteur neige
Ovládání celé zóny tlačítkem/klíčovým spínačem
Contact à clé pour commande de zone
ou commande du bâtiment
✔
✔
Konfigurace systému Systèmepomocí
software na PC
de gestion centralisée
Point de commande filaire
Fenêtre équipée d'une protection
Télécommande
solaire motorisée avec moteurAlarme
réseaucentrale
du bâtiment
Alarme centrale
Ovládání
systému
–
pomocí displeje
Télécommande
pomocí software BMS
Ordinateur distant
ammes pour les schémas de fonctionnement de la gamme animeo
Système de gestion centralisée
des protections solaires
–
Alarme centrale
pomocí displeje
Ordinateur pour commande locale
Capteur de vitesse du vent
Capteur de précipitations
Capteur de température
Module radio
des protections solaires
Drátové lokální
ovládání
Fenêtre équipée d'une protection
> 6 400
> 16
✔
✔
✔
-
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
–
✔
✔
✔
na vyžádání
-
–
✔
✔
✔
✔
✔
na vyžádání
na vyžádání
Capteur neige
Uživatelský komfort/Energetické
úspory
PC équipé des software de gestion
Interface de commande
Fenêtre équipée d'une protection
solaire motorisée
Interface de connexion
> 6 400
1 – 16Capteur de direction du vent> 16
✔
Capteur de vitesse du vent
Capteur de précipitations
Capteur de température
Router
Integrovaný
Interface dedecommande
sans fil událostí (stav systému)
Contrôleur
moteurzápis
Pictogrammes pour les schémas
de fonctionnement
ou commande
du bâtiment de la gamme animeo
1–2
IB + Ordinateur pour commande locale
✔
✔
✔
✔
Système
de gestion centralisée
Radiové lokální
ovládání
(Somfy RTS)
✔
✔
✔
✔
Capteur
de direction du
vent
PC ovládání přes rádio
(Somfy
RTS)
✔
✔
✔
✔
Radiové lokální ovládání (EnOcean)
✔
✔
✔
✔
Převod radiového povelu na sběrnici
–
–
✔
-
Řízení osvětlení pomocí Somfy RTS
–
–
✔
-
Vnitřní teplota
–
4 čidla
✔
✔
2 čidla
12 čidel
✔
✔
Funkce sledování slunce
–
✔
✔
✔
Přepínání priorit mezi auto/manuálním režimem
–
✔
✔
✔
Auto/manuální priorita přes PIR čidlo
–
✔
✔
✔
Spojení s HVAC systémem
–
✔
✔
✔
Dali připojení/světelné scény
–
✔
✔
✔
Vstup pro alarm
✔
✔
✔
✔
Rychlost větru
✔
✔
✔
✔
Směr větru
–
✔
✔
✔
Déšť
✔
✔
✔
✔
Venkovní teplota
✔
✔
✔
✔
Sníh
–
✔
✔
–
Capteur solaire
es
pour
les schémas
de fonctionnement
de la gamme
du animeo
bâtiment
solaire
motorisée
avec moteur
réseau
Ordinateur distant
Boitier de connexion pour capteur
Pictogrammes
pour les schémas de fonctionnement de la gamme
animeo
Capteur
de
vitesse
du vent
ou contact
Pictogrammes
pour les schémas de fonctionnement
de la
gamme
animeo
PC équipé des software de gestion
équipée
d'une
protection
Pictogrammes
pour les schémas de fonctionnement
de lapour
gamme
animeo
Système
de
gestion
centralisée
Ordinateur
commande
locale
des
protections
solaires
Router
motorisée
des protections solaires
Capteur de précipitations
Système de gestion centralisée
équipée
d'une
protection
Contrôleur
moteur
Interface
de commande
PC équipéanimeo
des software de gestion
Pictogrammes
pourdeles
schémas
du bâtimentde la gamme
d'une
protectionde fonctionnement
PC équipé solaires
des software de gestion
motorisée avecFenêtre
moteuréquipée
réseau
desCapteur
protections
équipée d'une protection
de température
solaireFenêtre
motorisée
PC équipé
softwaresolaires
de gestion
des des
protections
Fenêtre
équipée
d'une
protection
solaire
motorisée
Interface de commande sans fil
des protections solaires
Interface de connexion
solaire motorisée
Capteur
solaireSystème de gestion centralisée
Ordinateur
distant
Fenêtre équipée d'une protection
Système
de gestion centralisée
radio
duModule
bâtiment
Contact
à clééquipée
pour
de zone
Fenêtre
d'une
solaire
motorisée
aveccommande
moteurprotection
réseau
Système
gestion
centralisée
dudebâtiment
PC
équipé
des
software
de gestion
ou solaire
commande
du bâtiment
Fenêtre
équipée
d'une
protection
motorisée
avec moteur réseau
Fenêtre
équipée
d'une
protection
du bâtiment
e de gestion centralisée
Ordinateur
pourde
commande
locale
des
protections
solaires
Capteur
direction
du
vent
solaire
motorisée
avec
moteur
réseau
solaire motorisée
tections solaires
Ordinateur distant
Point de commande filaire
Capteur
neige distant
Ordinateur
Boitier de connexion pour capteur
Système
gestion centralisée
Ordinateur
distant
Fenêtre équipée d'une protection
Capteur de vitesse
dude
vent
eoudecontact
commande
du
bâtiment
solaire
motorisée
aveccentralisée
moteur réseau
Télécommande
Système
de gestion
Ordinateur pour commande locale
Système desolaires
gestion centralisée
Ordinateur pour commande locale
des protections
Router
Systèmedes
deprotections
gestion centralisée
solaires
Ordinateur pour commande locale
Capteur
de
précipitations
e de connexion
Ordinateur distant
des protections solaires
Capteur
solaire
Alarme centrale
de commande
Contrôleur deInterface
moteur
Interface de commande
Interfacededegestion
commande
Capteur de température
Système
centralisée
Ordinateur pour commande locale
Capteur de direction du vent
Interface de des
commande
fil
protections
solaires
Interface
desans
connexion
Capteur solaire
Interface de connexion
Capteur solaire
de connexionInterface
pour capteur
de connexion
Module radio
Contact à cléInterface
pour commande
de zone
Capteur de vitesse duCapteur
vent solaire
act
de commande
ou commande du bâtiment
Capteur de direction du vent
Capteur de direction du vent
Capteur de direction du vent
Point de commande
filaire
Interface
deconnexion
connexionpour capteur
Capteur Capteur
de précipitations
neigeCapteur
Boitier de
solaire
Boitier de connexion pour capteur
Capteur de vitesse du vent
ou contact
Capteur de vitesse du vent
de contact
connexion pour capteur
eur de moteurBoitier ou
Télécommande
Capteur de vitesse du vent
ou contact
Capteur de température
Router
Capteur de direction du vent
Router
e de commande sans
fil
Capteur de précipitations
Capteur de précipitations
Router
Boitier de connexion pour capteur
Alarme centrale
Capteur de précipitations
Contrôleur de moteur
Module radio
Capteur de vitesse du vent
ou contact
à clé pour commande
de zonede moteur
Contrôleur
Capteur de température
mande du bâtiment
Contrôleur de moteur
Capteur de température
Interface de commande sans fil
Router
Capteur de température
Interface de commande sans fil
Capteur
de précipitations
e commande Interface
filaire de commande sans fil
Capteur neige
Module
radio
Contact à clé pour commande de zone
Module radio
Contrôleur
de moteur
Contact
à du
clé bâtiment
pour commande de zone
ou commande
Module radio
Contactouà clé
pour commande
de zone
commande
du bâtiment
mmande
Capteur de température
ou commande du bâtiment
Interface
commande
sans fil
Point dede
commande
filaire
Capteur neige
Point de commande filaire
Capteur neige
Point de commande filaire
centrale
Capteur radio
neige
Module
Contact à clé pour commande de zone
Télécommande
ou commande
du
bâtiment
Télécommande
Télécommande
Point de commande filaire
Capteur neige
Alarme centrale
Alarme centrale
Alarme centrale
Télécommande
Slunce
Bezpečnostní funkce
Alarme centrale
Mráz
✔
✔
✔
✔
Námraza
–
✔
✔
✔
Okenní kontakt
–
✔
✔
✔
Software animeo řídí budovu po zónách a přitom
umožňuje individuální lokální ovládání.
animeo Solo
Jednoduše použitelný systém pro řízení 1 nebo 2 zón.
Určený pro malé komerční budovy nebo rodinné domy.
Výhody
• Snadné nastavení pomocí LCD displeje.
• Efektivní řízení slunečních zisků a úrovně světla zajišťuje energetické úspory
a zrakovou pohodu uživatelů.
• Zlepšuje tepelnou pohodu v létě, automaticky stahuje protisluneční ochranu
v momentě, kdy se zvýší intenzita slunečních paprsků.
Příklady aplikací
obchody – domy s pečovatelskou službou – malé kancelářské budovy
Venkovní čidla
Soliris Sensor WT
Dešťové
čidlo
nebo
Sluneční
čidlo
nebo
Čidlo
teploty
Eolis Sensor WT
Centrální řídicí jednotky
animeo Solo
1 zónové
Kompatibilita
s radiovým řízením
animeo Solo
2 zónové
Řídicí jednotky pohonů
Radiový
přijímač
4 výstupy
1 výstup
1 výstup
2 výstupy
animeo IB+
Inteligentní řídicí systém pro řízení 1 až 16 zón, určený pro střední
a velké budovy.
Výhody
• Intuitivní programování pomocí animeo operačního softwaru nebo ovládacího
displeje.
• Jeden program pro řízení 1 až 16 zón.
• Efektivní řízení slunečních zisků a úrovně světla zajišťuje energetické úspory
a zrakovou pohodu uživatelů.
• Vyřazení automatických funkcí pro jednotlivé stínicí prvky.
Příklady aplikací
univerzity – nákupní centra – velké průmyslové budovy – rozsáhlé kancelářské
budovy
Vnitřní čidla (volitelně)
Max. 16 x
Vnější čidla (příklad 1)
Max. 4 x
Vnější čidla (příklad 2)
Max. 12x
3 x
Max. 4x
DCF
DCF
nebo
Max. 2 x
Skříň
vnitřních čidel
Skříň vnějších
čidel
Kompaktní
čidlo
Centrální řídicí jednotky
Možnosti ovládání
1–4 zóny
Centrální řízení
nebo
nebo
Vstup pro vytápění
Vstup pro chlazení
1–8 zón
Operační
software
9–16 zón
Řídicí jednotky pohonů
Ovládací
panel
Kompatibilita s radiovým
řízením
Radiový
přijímač
4 výstupy
1 výstup
1 výstup
2 výstupy
animeo
Přizpůsobitelný systém řízení fasád kompatibilní s KNX standardy.
Bez limitu v počtu zón.
Výhody
• Intuitivní animeo KNX operační software: zjednodušené programování všech
funkcí jako např. směrovky větru a funkce sledování slunce.
• Vyřazení automatických funkcí pro jednotlivé stínicí prvky.
• Multifunkční Motor Controller pro každou instalaci a kompatibilita s jakýmikoliv
lokálními ovladači.
Příklady aplikací
střední a velké kancelářské budovy – komerční prostory – inteligentní domy
Centrální KNX řízení
KNX BUS
1–3 zóny
3 x
1–16 zón
Max. 8x
Max. 2x
DCF
DCF
KNX operační software
Master Control W8
( 8x )
Kompaktní
čidlo
Meteostanice
AS 315 N
Čidlo vnitřní
teploty
Možnosti lokálního ovládání
Stožár
Skříň
pro čidla vnějších čidel
Master Control W2
( 2x )
Řídicí jednotky pohonů
Lokální tlačítko
Montáž na stěnu
pro 230V pohony
Zásuvné
radiové karty
Univerzální binární vstup
Montáž na DIN lištu
pro 230V pohony
Radiový
přijímač
Zásuvné konektory
pro 230V pohony
Lokální radiové řízení nebo radiové řízení přes Montáž na stěnu
pro 24V pohony
Montáž na stěnu
pro 24V pohony
s enkodérem
KNX-RTS
radiový
přijímač
animeo
Interaktivní řízení fasády kompatibilní s LON standardy.
Bez limitu ve vytváření zón.
Výhody
• Zařízení protisluneční ochrany jsou řízena v součinnosti s osvětlením,
klimatizací a vytápěním.
• Cenově výhodné řešení s použitím Somfy Subnet technologie.
• Pokročilé funkce jako např. sledování slunce a součinnost zón.
• Ergonomická konfigurace s animeo LON Design Suite, Lonmaker, NL Facilities
software atd.
Příklady aplikací
kancelářské budovy – rozsáhlé prostory pro služby
Max. 8x
animeo LON Design Suite
Max. 2x
DCF
Stožár
s čidly
Skříň vnějších
čidel
Příklad aplikace
Interface
čidel
LON BUS
LON senzor interface
Zprovoznění a prostředí pro koncového uživatele, založeno na LNS
Řídicí jednotky pohonů
Motor
Controller LON
Montáž na stěnu
pro 230V pohony
Zásuvné
radiové karty
Montáž na DIN lištu
pro 230V pohony
Max. 8 univerzálních binárních vstupů
Radiový
přijímač
Montáž na stěnu
pro 24V pohony
Motor
Controller IB+
Montáž na stěnu
pro 24V pohony
s enkodérem
Somfy Subnet technologie:
Max. 20 pohonů a 40 binárních
vstupů na jeden LON uzel
Lokální ovládání
přes ruční nebo
nástěnný vysílač
somfyarchitecture.cz
solutions for bioclimatic faÇades
Somfy, spol. s r.o.
Na Radosti 413
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +
420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: [email protected]
www.somfy.cz
Vydání 2/2014
Somfy, spol. s r.o.
organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: [email protected]
www.somfy.sk

Podobné dokumenty