Program kurzu ke stažení - Edukační centrum praktické anatomie

Komentáře

Transkript

Program kurzu ke stažení - Edukační centrum praktické anatomie
Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický
ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky
Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí
12. – 13. 3. 2016
Vážení kolegové,
v cyklu kurzů Základy chirurgie ruky, který pořádá Česká
společnost chirurgie ruky je s pořadovým číslem 4, kurz
zaměřený na chirurgii zápěstí a na artroskopické a endoskopické výkony na ruce. Kurz je určený pro všechny, které
zajímá problematika chirurgie ruky a mají zájem o zvolená
témata tohoto oboru. Kurz obsahuje teoretickou část,
na kterou navazuje praktická výuka s cílem nabyté informace reálně
praktikovat v klinické praxi.
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Odborný garant akce, Edukační centrum praktické anatomie
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
• Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. – Traumatologické odd. FN Olomouc
• Doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. – Traumatologické odd. FN Olomouc
• Prim. MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. – Oddělení plastické chirurgie
FN Hradec Králové
• Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. – Ortopedické odd. nem. Nové M. na Moravě
• MUDr. David Veigl, Ph.D. – 1. LF UK a I.Ort.klinika FN Motol Praha
• MUDr. Zdeněk Vodička – Ortopedické odd. nem. České Budějovice a.s.
Kurz je pořádán Českou společností chirurgie ruky a ve spolupráci:
spolenoènost
chirurgie
ruky ÈLS JEP
Místo konání: AnatomickýÈeská
ústav LF
MU Brno, Kamenice
3
PŘIHLÁŠENÍ NA ADRESE: www.ecpa–cz.com
[email protected]–cz.com
a
Anatomický ústav LF MU v Brnì
Základní informace:
Místo konání kurzu:
Počet účastníků: kurz je připraven pro 50–60 účastníků.
Anatomický ústav LF MU
Registrace: registrační formulář je k dispozici na www.ecpa–cz.com
Anatomický ústav LF MU v Brně je součástí nového Univerzitního kampusu,
který se nachází v Brně – Bohunicích. Městskou dopravou je kampus vzdálen
cca 20 min. od středu města. Z hlavního vlakového i autobusového nádraží se
k Anatomickému ústavu dopravíte autobusem č. 61 (zastávka Úzká) – výstup
zastávka Kamenice, ev. autobus č. 60 (zastávka Úzká) – výstup zastávka Nemocnice Bohunice – přestup na autobus č. 61, 69 – výstup zastávka Kamenice.
Registrační poplatek činí: 8500 Kč (vč. 21 % DPH), po registraci Vám budou
zaslány platební podmínky pro uhrazení registračního poplatku.
Poplatek zahrnuje: odborný program, praktická cvičení, ochranný oděv,
občerstvení o přestávkách a oběd.
Komunikace: český jazyk.
Jízdní řády městské hromadné dopravy najdete také na internetu:
www.dpmb.cz.
Součástí AÚ je parkoviště, které je v době konání kurzu možné využít.
Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3
PŘIHLÁŠENÍ NA ADRESE: www.ecpa–cz.com
[email protected]–cz.com
49°10‘38.112“N / 16°34‘24.627“E
PROGRAM 1. DEN
8:20
Registrace
8:45–8.50
Zahájení kurzu
ASKP ruky – principy, technika, vybavení
ASKP anatomie zápěstí Artroskopické výkony diagnostické Artroskopické výkony terapeutické TFCC – AS dg a oš lézí TFCC a abutment sy
ASKP anatomie CMC I.
10:30
přestávka
11:00
Klinická anatomie a kinematika zápěstí
Nestability zápěstního kloubu
Geneze a možnosti léčby SLAC
Geneze a možnosti léčby SNAC
PRC
13:00 oběd
13:45
Klinická anatomie distálního radia, ulny a DRUJ
Následky poranění DRUK
Endoskopická léčba kompresivních syndromů
SKT
Kubitální kanál 15:45 přestávka
16:00
Revmatochirurgie zápěstí
Kloubní náhrada zápěstí Zlomeniny karpálních kostí
Zlomeniny člunkové kosti
Nevaskularzované kostní štěpy v léčbě pakloubů
scaphoidea
Vaskularizované kostníštěpy v léčbě pakloubů
scaphoidea
Korekční osteotomie distálního radia
18:00
Ukončení prvního dne
PROGRAM 2. DEN
Pilný
Pilný
Pilný
Veigl
Vodička
Pilný
Pilný
Pilný
Veigl
Dráč
Vodička
Vodička
Vodička
Fibír
Fibír
Veigl
Veigl
Dráč
Dráč
Dráč
Dráč
Vodička
08:30 Radius – vol. přístupy – modifikace – VIDEO
Cadaver sety iXOS 4 pracovní místa
Stabilizace SL sec. Brunelli – VIDEO
Přístup distální ulna – VIDEO
Abreviace ulny – VIDEO
Cadaver sety RECOS 4 pracovní místa
MC fůze – VIDEO
PRC – VIDEO
Denervace – VIDEO
Dráč
Pilný Vodička
Vodička
Veigl/Vodička
Dráč/Vodička
Čižmář
11:00–12:00 Výměna skupin = oběd
Endosokpie karpálního tunelu – VIDEO
Fibír
Storz
Surgipa
Artrex – Dr. Kloc
OFA – Dr. Zlatohlavý
Endoskopie kubitálního kanálu – VIDEO Fibír
Demonstrace veže Fenix/OFA Čižmář
ASKP úvod – VIDEO Pilný
ASKP RC – demonstrace nálezu na preparátu
Veigl/Vodička
ASKP MC – demonstrace nálezu na preparátu
Pilný
ASKP CMC I – demonstrace nálezu na preparátu
Pilný
Perkutánní RTG cílení K drátů Scaphoid
Dráč
Test z obsahu kurzu
15–16:00 Test z obsahu kurzu
17:00 Ukončení kurzu
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu
ČLK č.16 a je ohodnocena příslušným počtem kreditů.
UBYTOVÁNÍ:
Fotogalerie:
Účastníci kurzu si ubytování zajišťují individuálně s odkazem na rezervaci
pro společnost ECPA.
HOTEL MYSLIVNA BRNO ***
Nad Pisárkami 1
623 00 Brno CZ
[email protected]
www.hotelmyslivna.cz
telefon:+420 547 107 111
+420 547 107 555
fax: +420 547 107 707
GPS: šířka N 49°188´12“
délka E 16°533´71“
Cena: od 950 Kč
Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3
PŘIHLÁŠENÍ NA ADRESE: www.ecpa–cz.com
[email protected]–cz.com
Partneři kurzu:
Generální partner:
Hlavní partneři:
KARL STORZ – ENDOSKOPE
Další sponzoři a vystavovatelé kurzu:
www.ecpa–cz.com

Podobné dokumenty

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.5

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.5 v souladu s právním řádem a jeho postup je z hlediska odborného i morálního výborem ČSOT plně podporován. Výbor ČSOT po obsáhlé diskusi konstatuje, že provedené implantace byly provedeny v rozporu ...

Více

2) Distal radius Aptus

2) Distal radius Aptus distálního rádia dlahou Aptus radius 2,5 MUDr Tomáš Kozák Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo p.o.

Více

Centrum ESWT - Revmacentrum MUDr. Mostera, sro

Centrum ESWT - Revmacentrum MUDr. Mostera, sro T Rázová vlna urychluje hojivé procesy T Rázová vlna upravuje bez nebezpečí Vaši kvalitu života Indikace k léčbě rázovou vlnou je podmíněna odborným lékařským vyšetřením v Revmacentru, kdy je pod...

Více

zde - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

zde - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Šatlava jako historický objekt Masivní kamenná stavba tzv. městské šatlavy je přistavěna k vnitřní straně středověké městské hradby a její počátky spadají pravděpodobně do poloviny 16. století. V h...

Více