osvědčená technologie Nové výhody

Komentáře

Transkript

osvědčená technologie Nové výhody
Nové nátěrové systémy
pro oblast infrastruktury
HEMPADUR® MASTIC 4588W/HEMPADUR® 47960
HEMPATHANE® HS 55610
Osvědčená technologie
Nové výhody
1
R&D
Testování
Špičková kvalita a spolehlivost nátěrových systémů
HEMPEL je garantována mnoha světově uznávanými
zkouškami, certifikáty a schváleními. HEMPEL je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 systému řízení jakosti
a ISO 14001 systému ochrany životního prostředí. HEMPEL
také provádí celou řadu interních testů, aby zajistil vysokou
kvalitu svých produktů. Dále jsou uvedeny některé příklady
externích a interních zkoušek nátěrových systémů pro oblast
infrastruktury.
n Institutem pro protikorozní ochranu v Drážďanech
v Německu
n Agenturou pro dálnice ve Velké Británii
n Institutem pro vývoj budov v Polsku
n Dle ISO 2944 – 6 – [Centrum voor Onderzoek en
technisch advies (COT)]
n Dle Norsok M501
Interní testy:
Nátěrové hmoty pro oblast infrastruktury byly
testovány na:
plikační vlastnosti za předepsaných podmínek
n A
n Slučitelnost s různými podklady (včetně již provedených
základních nátěrů)
n Mechanické vlastnosti (pružnost, odolnost vůči nárazu,
otěru atd.)
dolnost vůči urychleným atmosferickým vlivům (solná
n O
mlha, kondenzační komora, QUV, cyklické testy)
dolnost vůči skutečným atmosferickým vlivům
n O
v reálném prostředí
Výzkumná a vývojová centra společnosti HEMPEL neustále pracují na snížení obsahu organických rozpouštědel a zvýšení obsahu sušiny v nátěrové hmotě, urychlení procesu aplikace a zvýšení životnosti ochranného nátěru. HEMPADUR 47960, HEMPADUR MASTIC
4588W a HEMPATHANE HS 55610 jsou vylepšené verze předchozích nejprodávanějších nátěrů. Tyto nové produkty nejen rychle schnou, ale jsou také vyráběny v souladu s nejpřísnějšími směrnicemi na snižování VOC a nabízejí dlouhodobou
ochranu. Touto cestou je omezen negativní dopad na životní prostředí,
avšak bez jakýchkoliv kompromisů na výsledném efektu.
PŘÍPADOVÉ STUDIE
Při projektování ocelové
specifikaci nátěru
konstrukce jsou pro správnou
nejdůležitější tři kritéria:
KRITÉRIA
ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI HEMPEL
Externí testy:
Jednotlivé produkty a systémy jsou schváleny:
OSVĚDČENÁ TECHNOLOGIE
– NOVÉ VÝHODY
Dlouhodobá ochrana pro různé
třídy korozní agresivity
Optimalizace výroby,
zvýšení produktivity
práce
Dopad na životní
prostředí
3 výrobky  11 systémů pro
všechny třídy korozní agresivity
o 54
% rychlejší čas na aplikaci
o 43 % rychlejší schnutí při nízkých teplotách
o 27 % nižší spotřeba nátěru
o 52
Vystavení nátěrů skutečnému prostředí u projektů v oblasti
infrastruktury je nejlepším důkazem osvědčené kvality a naplnění potřeb a očekávání zákazníků.
HEMPADUR 47960, HEMPADUR MASTIC 4588W a HEMPATHANE
HS 55610 byly již vyzkoušeny a použity v mnoha zemích. Naši
zákazníci byli s těmito produkty velmi spokojeni.
CHANGHONG Electronics, jeden z největších výrobců TV v Číně, postavil výrobní
halu v České republice. Dodavatel projektu,
SKANSKA CZ, si vyžádal ochranné nátěry se
snadnou a časově nenáročnou aplikací, aby
hala na plazmové TV mohla být co nejrychleji postavena. Natíraná plocha výrobní haly
v Nymburku, ve středních Čechách, činila 17 000 m2. HEMPEL splnil
všechny požadavky zákazníka a dodal 8 000 litrů nátěru HEMPADUR
MASTIC 4588W, nové rychleschnoucí epoxidové nátěrové hmoty pro
podkladní vrstvu systému. Firma Proficolor, která nátěr prováděla,
vyjádřila velkou spokojenost s rychlostí a snadností celého procesu
aplikace.
% nižší emise VOC
Viz grafy na str. 4 a 5
Tato brožura vysvětluje jak je možné navrhnout
korozních třídách, snížit náklady a splnit
nový projekt v oblasti infrastruktury ve všech
legislativu týkající se ochrany životního prostředí.
Představení výrobků
HEMPADUR® 47960
Nová rychleschnoucí epoxidová nátěrová hmota pro podkladní vrstvy nátěru,
je vhodná také jako jednovrstvý samozákladující nátěr pro nižší třídy korozní
agresivity. Obsahuje zinkfosfát.
HEMPADUR® MASTIC 4588W
Nový rychleschnoucí epoxidový podkladní nátěr, který vytváří tvrdý a odolný povrch, má
dobré vlastnosti a vytvrzuje i při nízkých teplotách.
HEMPATHANE® HS 55610
Nový vrchní polyuretanový nátěr s dobrou stálostí barvy a lesku, vhodný pro ochranu nových budov
nebo údržbu ocelových konstrukcí.
2
Fyzikální vlastnosti
HEMPADUR
47960
HEMPADUR MASTIC
4588W
HEMPEL Holandsko uzavřel dodavatelskou
smlouvu se společností Container Service
Groenenboom B.V. (C.S.G.), jednou z největších nizozemských společností zabývajících
se údržbou přepravních kontejnerů. C.S.G.
má pevné vazby se zákazníky jako Hitachi,
AVR a Hamburg-Süd. HEMPEL dodává C.S.G.
přibližně 30 000 litrů nátěrů ročně. Nové produkty v sortimentu firmy
HEMPEL, jako HEMPADUR MASTIC 4588W a HEMPATHANE HS
55610, byly velmi dobře přijaty. Aplikátoři si u nových produktů nejvíce cenili krátkou dobu schnutí, efekt hladkého povrchu a soulad s legislativními požadavky na
ochranu životního prostředí.
HEMPATHANE
HS 55610
Odstín:
Šedá, Červená *
Červená **
Bílá/ Všechny odstíny
Obsah sušiny, %
75 ± 1
80 ± 1
65 ± 1
Teoretická vydatnost
6,0 m²/litr–125 µm
4,0 m²/litr–200 µm
6,5 m²/litr–100 µm
Bod vzplanutí
24 °C
40 °C
31°C
Specifická hmotnost
1,0 kg/litr
1,4 kg/litr
1,4 kg/litr
Suchý na dotyk:
2 hodiny při 20°C
4 hodiny při 20°C
5 hodin při 20°C
Obsah VOC:
250 g/litr
195 g/litr
330 g/litr
Min. přetírací interval:
3 hodiny při 20°C
7 hodin při 20°C
16 hodin při 20°C
* Další barevné odstíny dle katalogu
** Tmavé odstíny na vyžádání
3
C4
C4
C3
C5
C3
C4
C3
C4
C3
C3
C2
C5
C3
C3
Osvědčená technologie – Nové výhody
* Všechny kovové části, které je třeba
chránit nátěrem, jsou zelené
 Jednovrstvé nátěrové systémy pro vnitřní ocelové konstrukce
C2/C3
Střední až vysoká životnost (5-15 let)
DFT (µm)
HEMPADUR 47960
120
HEMPADUR MASTIC 4588W
HEMPATHANE HS 55610
200
MASTIC 4588W
160 HEMPADUR
HEMPATHANE HS 55610 240
Základní epoxidový nátěr s
obsahem zinku
Epoxidová
bariérová
ochrana
*Očekávaná životnost podle definic ISO 12944, část 1 & 5
**Tento systém obsahuje zinkfosfát a je doporučován pro tuto korozní třídu a životnost
 Systémy pro žárově pozinkovanou ocel, hliník, nerezovou ocel
(systémy používané pro schody, lávky, zábradlí, potrubí atd., z pozinkované oceli, hliníku či nerezové oceli).
C3
Vysoká životnost(>15 let)
DFT (µm)
HEMPADUR 15553
HEMPATHANE HS 55610
120
Příklad aplikace plochy 10 000 m2
1764 kg VOC
DFT
(µm)
Spotřeba nátěru*
(Litr)
Uvolněné VOC
(kg)
HEMPADUR 47960
Nátěr s vysokým obsahem sušiny (75 %)
100
1333
333
HEMPATHANE HS 55610
Nátěr s vysokým obsahem sušiny (65%)
100
1540
508
NOVÝ DVOUVRSTVÝ SYSTÉM
200
2873
841
100
1960
882
STANDARDNÍ VÝROBEK
Nátěr s nízkým obsahem sušiny (51%)
100
1960
882
200
3920
*) Teoretická vydatnost byla spočítána podle vzorce:
Obsah sušiny (%) x 10
= m2/l
Tloušťka suchého nátěrového filmu (mikrometr)
Použitím následujicího systému
HEMPADUR 47960 + HEMPATHANE HS 55610
můžete ušetřit 27 % nátěrové hmoty a uvolnit o 52 % méně VOC
4
os
1
Velmi rychlá
aplikace
2
Dlouhodobá
životnost
C4/
C5 I
Střední životnost
(5-15 let)*
DFT
(μm)
Vysoká životnost
(>15 let)*
Systémy
pro novou
výstavbu
HEMPADUR ZINC 17360
HEMPADUR 47960
HEMPATHANE HS 55610
200
HEMPADUR ZINC 17360
HEMPADUR 47960
HEMPATHANE HS 55610
240
Epoxidový
základní nátěr
s obsahem zinku
Údržba
HEMPADUR MASTIC 4588W
HEMPATHANE HS 55610
240
HEMPADUR MASTIC 4588W
HEMPADUR MASTIC 4588W
HEMPATHANE HS 55610
280
Epoxidová
bariérová
ochrana
* Očekávaná životnost podle definic ISO 12944, část 1 a 5
 Systémy pro žárově pozinkovanou ocel, hliník, nerezovou ocel (systémy používané pro
schody, lávky, zábradlí, potrubí atd., z pozinkované oceli, hliníku nebo nerezové oceli).
C4/C5 I
3
Nízký obsah
VOC
DFT Systémy
(μm)
Vysoká životnost (>15 let)
DFT (µm)
HEMPADUR 15553
HEMPADUR 47960
HEMPATHANE HS 55610
240
 S novými nátěrovými systémy HEMPEL můžete
dosáhnout v průměru o 54 % rychlejší aplikace!
 Při použití HEMPADUR MASTIC 4588W
můžete dosáhnout v průměru až o 43 %
rychlejší schnutí při nízkých teplotách.
Mensí
emise VOC
841 kg VOC
STANDARDNÍ VÝROBEK
Nátěr s nízkým obsahem sušiny (51%)
STANDARDNÍ DVOUVRSTVÝ SYSTÉM
tn
160
HEMPADUR ZINC 17340
HEMPADUR 47960
HEMPATHANE HS 55610
Vlas
HEMPATHANE HS 55610
DFT Systémy
(µm)
ch
mů
Údržba
**) HEMPADUR FAST DRY 15560
Vysoká životnost
(>15 let)*
vý
sté
Systémy
pro novou
výstavbu
DFT
(µm)
ia
vý
 Nátěrové systémy pro ocelové konstrukce
(konstrukční ocel, výrobní jednotky, potrubí a ventily, nádrže, strojírenská výroba atd.)
sy
C3
Střední životnost
(5-15 let)*
t
 Systémy pro stavební ocelové konstrukce
(konstrukční ocel, výrobní jednotky, potrubí a ventily, nádrže, strojírenská výroba atd.)
n
hody átěro
1764
10000 m2
STANDARD
10000 m2
NÍ VÝROBEK
3920 l
Dále můžeme nabídnout systémy:
l s různou tloušťkou vrstvy nátěrového filmu, která ovlivňuje výslednou životnost
l s různým počtem vrstev, rovněž jednovrstvé systémy
HEMPATHA
N
HEMPADUE HS 55610
R 47960
Mensí
spotřeba
nátěrové hmoty
2873 l
l systémy s vodouředitelnými nátěrovými hmotami a kombinací
rozpouštědlových a vodouředitelných nátěrových hmot
l systémy bez obsahu organických rozpouštědel
l další typy nátěrových hmot
Podrobnější údaje o vlastnostech a použití všech výrobků najdete v příslušných údajových listech.
* Odhady jsou založeny na následujících podmínkách:
- Vystavení středním atmosferickým podmínkách
- Minimálních intervalech mezi nátěry
- Systému dvou epoxidových vrstev a vrchního
polyuretanového nátěru
* pro vrstvu tloušťky 200 μm pro každý produkt
5
HEMPEL Technický servis
Reference
Antikorozní ochranné systémy HEMPEL se používají již více než 90 let a jejich špičkovou
kvalitu dokládají tisíce referencí z celého světa. Tyto reference zahrnují velkou pestrost
projektů z oblasti infrastruktury, jako jsou mosty, letištní haly, výstavní prostory,
supermarkety, skladiště, výrobní jednotky, ale také velmi náročné projekty jako těžební
mořské plošiny, chemické a petrochemické závody, ropná a plynová potrubí a zásobníky
nebo odsiřovací zařízení.
Následující seznam nabízí krátký přehled vybraných referencí z poslední doby. Na
všechny projekty byly použity nátěrové systémy obsahující epoxidovou a ve většině
případů polyuretanovou vrchní vrstvu. Všechny podrobnosti k uvedeným projektům jsou
k nahlédnutí v místní pobočce HEMPEL, ve Vašem regionu.
Pre - service
NÁZEV PROJEKTU
TYP STAVBY
ROK
ZEMĚ
Most
Most
Most
Most
Most
Most
2003
2003
2004
2007
2005
2003
Švédsko
Švédsko
Česká republika
Česká republika
Polsko
Česká republika
Hypermarket
Nákupní centrum
Hypermarket
Nákupní centrum
Nákupní centrum
2004
2005
2005
2003
2003
Polsko
Česká republika
Česká republika
Slovensko
Slovensko
Výrobní závod
Výrobní závod
Výrobní závod
Výrobní závod
Výrobní závod
Cementárna
2004
2004
2005
2006
2003
2002
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Slovensko
Slovensko
Skladiště
Skladiště
Skladiště
Skladiště
Skladiště
2005–2006
2003
2004
2005
2006
Slovensko
Slovensko
Polsko
Polsko
Česká republika
Hala
Stadion
Vlnité ocelové stěny
Logistický park
Hangár
Vlakové nádraží
Jeřáby
Výstavní hala
2004
2003
2003–2005
2006
2007
2003
2006
2003
Česká republika
Portugalsko
Dánsko
Česká republika
Česká republika
Řecko
Dánsko
Polsko
Mosty
Technický servis společnosti HEMPEL je zajištěn díky celosvětové síti více než 400 speciálně vyškolených odborných
inspektorů. Ti mohou přímo na místě provést profesionální inspekci přípravy povrchu a aplikace nátěru během všech
fází projektu, což může výrazně prodloužit životnost antikorozních systémů a také pomoci snížit náklady.
HEMPEL nabízí pět různých stupňů svého servisu:
Nákupní centra
P
Předprodejní servis
P
Servis na místě provádění
P
P
Most přes Kalixälven v Morjärv
Most přes Ångermanälven, Sollefteå
Železniční most Dlouhá Třebová
Silniční most Tošanovice
Nadjezd na dálnici A2 Wartkowice–Dąbie
Železniční stanice Magistrála v Praze
V této fázi jsou konzultovány technické specifikace a návrh provedení povrchové úpravy. Cílem
je nalézt optimální technické řešení s několika alternativami.
Odborní nátěroví inspektoři konzultují přípravu povrchu a aplikaci nátěru tak, aby se
dosáhlo nejlepšího výsledku. Jsou to vysoce kvalifikovaní odborníci, často vlastní certifikáty
FROSIO, používají nejmodernější technické vybavení a pracují dle standardních ISO postupů.
Tesco v Szczawno Zdrój
Hypermarket Globus Plzeň
Nákupní centrum Chodov Praha
Nákupní centra Kaufland
Nákupní centra TESCO
Výrobní závody
Inspekční zpráva
Cutisin Jilemnice
Kimberley & Clark
Kronospan Jihlava
Prazdroj Plzeň
Amylum Slovakia – Boleráz
Baumit Rohožník
Po dokončení projektu je vypracována závěrečná zpráva o celém jeho průběhu. Zpráva detailně popisuje podmínky při přípravě
povrchu a při aplikaci nátěru podle dohodnuté úrovně servisu a příslušných norem.
Skladovací prostory
Údržba
Při ukončení projektu je možno dohodnout s firmou HEMPEL návrh směrnice pro údržbu jejíž dodržování příznivě ovlivňuje
životnost stavby.
Sklady pro Dobré Jablko
Rekonstrukce výrobní haly v ZOS Vrútky
Intercell Ostołeka
Michelin Olsztyn
Skladovací haly AČR Jaroměř
Další
P
6
Následné prohlídky
Odborní nátěroví inspektoři dále podle požadavků zákazníka v pravidelných intervalech kontrolují stálost a kvalitu
nátěrového systému a ověřují, zda aktuální stav odpovídá původním návrhům.
Multifunkční hala SAZKA Praha
Euro 2004 –Stadion Jose Alvalade
Helsingørvejen (Dálnice)
Ahold logistický park, Klecany
Servisní hangár BOEING–Ostrava Mošnov
ISAP Vlakové nádraží Irini
Sloupový otočný jeřáb Odense
Výstavní hala Mercedes ve Varšavě
7
CZ 06/2010 CZ
Další informace:
CD
Prezentace společnosti HEMPEL a jejích produktů
Produktové informační listy
Detailní informace o produktech a nátěrových systémech
Údajové listy
Technické údaje o produktech
HEMPEL (Czech Republic) s.r.o.
Bartošova 3
602 00 Brno
Tel.: +420 545 423 611
Fax: +420 545 215 035
E-mail: [email protected]
www.hempel.cz
8

Podobné dokumenty

Přehled stěžejních nátěrových hmot

Přehled stěžejních nátěrových hmot Nátěrové hmoty Hempel chrání ocelové a betonové konstrukce větrných elektráren, mostů, letišť, civilních budov, chemických a energetických závodů a jiných před ničivými korozními vlivy přírody. Ve ...

Více

RYCHLESCHNOUCÍ produkty pro ocelové konstrukce

RYCHLESCHNOUCÍ produkty pro ocelové konstrukce našich nátěrů a zvýšit kvalitu konečného výsledku. Proto jsme navrhli nátěrové systémy založené na našich nejmodernějších produktech, díky kterým vám můžeme nabídnout optimální aplikační vlastnosti...

Více