Sluneční věž v Praze

Komentáře

Transkript

Sluneční věž v Praze
Pražská čtvrť Karlín byla „poprvé“ založena v roce 1817
a s trochou nadsázky by se dalo říci, že znovu pak po
povodních v roce 2002. A od té doby bylo o nových stavebních projektech napsáno už opravdu hodně. Na významné stavby z doby minulé jako je barokní Invalidovna
nebo Negerlliho viadukt, navázala své často velmi odvážné a novátorské vize celá řada developerů včetně největších hráčů na českém trhu. Toto úsilí o vytvoření nové
moderní čtvrti v bezprostřední blízkosti centra města se
zde spolu s nimi rozhodla rozvíjet i společnost Unistav
a.s., která má s výstavbou exkluzivního rezidenčního
bydlení již bohaté zkušenosti. A tak vedle převážné většiny kancelářských budov začala vyrůstat obytná výšková
budova – opravdový mrakodrap – Sluneční věž.
The Prague district of Karlín was founded in 1817 "for
the first time". It is a little exaggeration to say that it
was in fact founded twice, the second time being in 2002
after devastating floods. A lot has been written about
new construction projects since. Significant historical
buildings, such as the Baroque-period Invalidovna (war
veteran dormitory) or the Negrelli viaduct can now be
found close to products of courageous and unorthodox
visions of numerous developers, including the most important Czech ones. The Unistav, a.s. company decided
to join the efforts to build a new modern neighbourhood
right next to downtown Prague, as this company is experienced in exclusive residential development. This is
when the residential high-rise called Sun Tower came to
life next to buildings occupied largely by offices.
„O Praze se říká, že je stověžatá.
V Pražském Karlíně
se staví ta stoprvní.“
“Prague is said to have one hundred towers.
Tower number 101 is growing in Karlín.”
Je druhý prosincový týden a my máme u Sluneční věže sraz
s Ondřejem Blahem, který se stará o PR projektu. Stavba v ulici
„U Sluncové“ zatím nemá přiděleno číslo popisné, ale i tak je
orientace snadná – tento projekt se jednoduše nedá přehlédnout. Jednak samozřejmě pro svou výšku, ale především pak
pro velmi originální design jejího opláštění z dílny architektonického studia ANTA, pro který byly užity tzv. slunolamy. Stavba tak
působí dominantně, ale zároveň velmi elegantně a nevtíravě.
Dva vnitřní výtahy, které budou sloužit budoucím klientům, čekají na osazení až na konec ledna, a protože nechceme absolvovat výstup po 402
schodech, nastupujeme na kovovou plošinu venkovního stavebního výtahu. Nejprve vyjíždíme do dvanáctého patra, kde se připravuje vzorový byt.
I přesto, že se dnes nad Prahou vznášejí sněhové vločky a viditelnost není
optimální, otevírá se s každým patrem krásný výhled na panorama Prahy.
V bezprostřední blízkosti Sluneční věže se nalézá golfový green Čechie Praha
a od jižní strany pak výhled na jeden z největších pražských parků, žižkovský vrch Vítkov a sousední Krejcárek a Židovské pece. V západním směru
pak výhled na centrum města, kterému vévodí panorama Pražského hradu.
Vzorový byt ve 12. patře je pojat velkoryse. 235 m2 jeho plochy dominují
dvě velké obývací místnosti, kdy součástí jedné z nich je i kuchyňská linka.
28
Následují dvě menší místnosti, které mohou být využity jako pracovna, pokoj
pro hosty nebo třeba dětský pokoj a dále pak velká ložnice s hlavní koupelnou. V rámci vnitřní dispozice bylo myšleno i na praktické aspekty bydlení,
a tak je v bezprostřední blízkosti kuchyňské linky i další malá místnost, která
může sloužit jako prádelna nebo sklad. „Praktické aspekty mohou být velkou
bolestí obdobných projektů a myslím, že jsme k nim přistoupili zodpovědně
jak z hlediska vnitřního uspořádání jednotek, tak z hlediska množství a velikostí sklepních kójí. Dispozice dopředu počítá jak s přítomností vestavěných
skříní, tak šaten, které jsou dnes velmi oblíbené.“ podotýká Ondřej Blaho.
To, co všechny místnosti spojuje, je pak celoplošné prosklení a ochoz, který
se táhne po celém obvodu bytu a na který je vlastní přístup z každého pokoje. „Venkovní prstenec obvodu je velmi atraktivní pro své výhledy, ale z hlediska možnosti venkovního posezení ke každému bytu navíc přiléhá i terasa.
Snažili jsme se naplnit všechny atributy moderního kosmopolitního bydlení, nechybí např. výstupy z výtahu přímo do bytových jednotek, kruhová vstupní foyer, atypicky navržené podhledy a celá řada dalších prvků.“
Pro budoucí klienty jsou připraveny tři standardy vybavenosti. „Naše cílová
skupina jsou samozřejmě lidé, kteří mají často velmi individuální nároky na
sebemenší detaily svého života a tento jejich přístup se pak o to víc projevuje
na způsobu, jakým zařizují své rezidence. Proto nabízíme i variantu, kterou
označujeme jako „kolaudační minimum“ – zcela holý byt, který si klient spolu
se svým bytovým architektem navrhne individuálně dle své představy.“ Vedle
toho je zde ale zároveň varianta standardu, který je k vidění ve vzorovém
29
It is the second week of December and we are meeting Ondřej
Blaho at the site of Sluneční věž. Blaho is in charge of public
relations for the project. The building in U Sluncové was not assigned its house number yet – but you just cannot miss it. One
thing is that it is tall, but what makes it really special is its original cladding, designed by the ANTA architect office, the so-called “sun breakers”. The building appears dominant, elegant and
unobtrusive at the same time.
s¬ 5NIKÉTNÓ¬ARCHITEKTONICKâ¬PROJEKT¬VÉM¬NABÓZÓ¬äIVOT¬V¬MRAKO s¬ 5NIQUE¬ARCHITECTURAL¬PROJECT¬OFFERS¬LIVING¬IN¬A¬SKYSCRAPER¬A¬NEW¬
DRAPU¬ NOVOU¬ URBANISTICKOU¬ FORMU¬ KTERɬ Mɬ SVOU¬ SILNOU¬ URBANIST¬FORM¬WHICH¬HAS¬A¬STRONG¬ATMOSPHERE¬AND¬PRIDE
ATMOSFÏRU¬A¬HRDOST
s¬ 4OTALLY¬UNDISTURBED¬VIEW¬OF¬0RAGUES¬PANORAMA¬THANKS¬TO¬FULL¬
s¬ .IĎÓM¬NERUÝENâ¬VâHLED¬NA¬PANORAMA¬0RAHY¬DÓKY¬CELOPLOÝNÏ
GLAZING¬n¬SEASONS¬CHANGING¬AND¬NATURAL¬SCENERIES¬BOTH¬A¬PICTU
MU¬PROSKLENÓ¬n¬STĢÓDÉNÓ¬ROĎNÓCH¬OBDOBÓ¬A¬PĢÓRODNÓ¬SCENÏRIE¬ RE¬AND¬AN¬INTERIOR
OBRAZEM¬I¬INTERIÏREM
s¬ 5SE¬OF¬ROYAL¬MATERIALS¬IN¬STRICT¬COHESION¬WITH¬THE¬LATEST¬TRENDS¬
s¬ 5äITÓ¬ KRÉLOVSKâCH¬ MATERIÉLī¬ V¬ PĢÓSNϬ POSPOLITOSTI¬ S¬ POSLED
NATURE¬AND¬EMPHASIS¬ON¬HEALTH¬AND¬BODY¬AND¬SOUL¬RELAXATION¬
NÓMI¬ TRENDY¬ PĢÓRODOU¬ A¬ DīRAZEM¬ NA¬ ZDRAVÓ¬ A¬ RELAXACI¬ TđLA¬ INCLUDING¬STANDARDS¬DESIGNED¬BY¬0ROFESSOR¬"OĢEK¬ÁÓPEK
I¬DUÝE¬VĎETNđ¬NÉVRHī¬STANDARDī¬DLE¬PROFESORA¬"OĢKA¬ÁÓPKA s¬ 4HE¬ST¬FLOOR¬GARDEN¬AND¬SWIMMING¬POOL¬UNDERLINES¬THE¬DE
s¬ 5NIKÉTNOST¬I¬DOMINANCI¬PROJEKTU¬DOTVÉĢÓ¬ZAHRADA¬S¬BAZÏNEM¬ VELOPMENT¬UNIQUENESS¬AND¬DOMINANCE
zvědavý a chce si znovu užít „atmosféru mrakodrapu“, projít se po zahradě na
bytě, a v neposlední řadě pak standard vybavenosti
dle prof. Bořka Šípka,
V¬¬PATĢE
který výběru jednotlivých komponent věnoval rovný jeden rok své práce; jeho střeše a sednout si na kávu v té době již hotovém vzorovém bytě.
díky tomu se klienti mohou těšit na opravdu individuální design, který byl Co napsat závěrem. Snad jen to, že v Praze je aktuální nabídka zajímavých nemovitostí opravdu široká. Sluneční věž je ale projekt, který se v této záplavě roznavržen čistě pro tento projekt.
Po krátké prohlídce pak opět nastupujeme do stavebního výtahu a vyjíždí- hodně neztratí, a který si zaslouží pozornost, ať už máte zájem o luxusní bydlení,
me výše, až do 21. patra. Pohled pod sebe není zdaleka tak zneklidňující chcete investovat nebo se třeba jen zajímáte o poslední trendy v architektuře
»Øëìä—æëÜí„Üåo—íñæéæífßæ—Ùðëì—íàñ—
jako pohled nad sebe, kde se zdá, že kolejnice výtahu končí opravdu až a bydlení. Na to, zda bude Sluneční věž opravdu „sluneční“ si musíme počkat
WWWSLUNECNIVEZCZ
u samého nebe. Vystupujeme a první co člověka napadne je jistě to, že do jara. O tom, že je věží, už ale nemůže být sporu a myslím, že v Praze opravdu
„pocit mrakodrapu“ se dá těžko pochopit, když stojíte u jeho úpatí. Teď se tou stoprvní. Konečně obrázek si můžete udělat sami a třeba se pak potkáme na
nalézáme na samé jeho střeše, kde se bude realizována zahrada s vyhří- kávě ve 12. patře, prodej bytových jednotek bude zahájen v únoru.
vaným bazénem, saunou a samozřejměEST_112009_obalka.indd
i posezením 2a opravdu unikátním
výhledem. Toto 21. patro bude přístupné všem budoucím rezidentům.
Dolů již sestupujeme po schodech a Ondřej Blaho mezitím vysvětluje: „Budova je rozdělena do tří částí. 3.–6. patro tvoří vždy tři bytové jednotky,
7.–10. dvě a od 11. až do 20. patra vždy jediná bytová jednotka. Projekt má
tedy velmi flexibilní koncept, který nabízí i výrazně menší byty, které zachoKOUPELNA
BATHROOM
vávají ten nejvyšší standart, ale mohou lépe vyhovovat například těm, kteří
míří do Prahy jen občas za pracovními schůzkami a podobně.“
V rámci projektu pak nalezneme ještě dva byty, které se od ostatních vý/2ä1,&(
razně liší. Jeden je spojen lávkou se soudním pozemkem, kde již na jaře
KOMORA
BEDROOM
STORAGE
ROOM
vznikne rozsáhlá zahrada s altánem a k druhému pak přiléhá rozlehlá terasa
v přízemí, kde bude v budoucnu realizován domek pro hosty. Jak zahrada,
.8&+<1ċ
KITCHEN
tak terasa jsou samozřejmě směřovány do klidné zóny, která nabízí dostaWC
tečné soukromí.
BYT 30
Scházíme do posledních nadzemních pater, kde se nalézají sklepní kóje a níže
HALA
HALL
pak podzemní garáže obsluhované dvěma výtahy. Parkovacích míst je zde doOBÝVACÍ POKOJ
statek, k mnoha bytům připadají hned dvě garážová stání vhodná i pro velké vozy
LIVING ROOM
SUV. „Vzhledem k nárokům cílové skupiny jsme se zaměřili z hlediska služeb na
OBÝVACÍ POKOJ + KK
LIVING ROOM
tři aspekty, které považujeme za zásadní: bezpečnost, soukromí a samozřejmě
POKOJ PRO HOSTY
'ċ76.é32.2GUEST ROOM
NURSERIES
široké spektrum služeb. S tím souvisí i 24 hodinová recepce v přízemí, která je
KOUPELNA
BATHROOM
napojena na videotelefony i moderní kamerový systém.“ odpovídá Ondřej Blaho
a následně se loučíme s příslibem, že si návštěvu Sluneční věže ještě jednou zopakuji, tentokrát už ale nikoli jako reportér, ale jen jako někdo, kdo je jednoduše
Future tenants will have two elevators at their disposal. However, they have
not been installed yet (installation is scheduled for the end of January). And
since 402 stairs is too much for us, we decide to enter the steel platform of the
construction elevator that is attached to the building.
We get off at the 12th floor first, where the model apartment is being prepared.
The weather outside is snowy and visibility is not perfect, but the higher we
get, the better the view we get. In close proximity of the Sun Tower we can
find the golf green of Čechie Praha; to the south we can see one of the largest Prague parks, the Vítkov Hill in Žižkov and the neighbouring Krejcárek and
Židovské pece. Windows facing to the west offer a view of downtown Prague
dominated by Prague Castle panorama.
The model apartment on the 12th floor is impressive. Its area of 235 square
metres is dominated by two large living rooms, one of which features a kitchen
unit. Then there are two smaller rooms that can serve as an office, guest room
or children’s bedroom, respectively, and one large bedroom with a master
bathroom. Practical aspects of living were also taken into consideration with
respect to the layout: which is why it only takes a few steps to get from the
kitchen into a smaller room which can be used as a laundry room or storage.
“These practical aspects sometimes turn into cons of similar projects. I think
we have been responsible in planning the layout of the apartments, as well as
in terms of numbers and sizes of basement storage units. Layouts take into
consideration both built-in closets as well as walk-in closets which have been
growing in popularity,” Ondřej Blaho adds.
The one thing that all rooms have in common is a glass wall and a balcony
around the entire apartment that can be accessed from all rooms. “The outer
ring is very attractive in terms of the views it offers, but as far as outdoor
seating is concerned, all apartments have terraces. We tried not to forget any
aspect of modern cosmopolitan living: some apartments are accessible directly from elevators, circular entrance foyer, unusual design of ceilings and
numerous other elements”.
Future clients will choose from among three different equipment standards. “Of
course, our target clientele are people whose individual demands cover every
single aspect of living and this attitude is reflected in the way they furnish their
residences. This is why one of the options we offer can be called “occupancypermit minimum” – a completely unfurnished apartment. Clients can hire their
own interior designer and work with them to design the apartment according to
their ideas.” There are also apartments that feature standard-level equipment
that we can see in the model apartment, or even equipment standard designed
by professor Bořek Šípek, who devoted one whole year of his career to selecting individual elements; therefore clients will really have the opportunity to
enjoy uniquely designed apartments, tailor-made for this project.
After a short inspection we re-enter the construction elevator which takes us
onto the 21st floor. Looking down is not as disturbing as looking up, where it
seems that the elevator rails end in heaven. Once we get off, the first thing that
comes to our minds is that the "skyscraper effect” can hardly be experienced if
one stands at the foot of the building. We are now standing on its roof, a future
garden with a heated pool, sauna, seating - and magnificent view. The 21st
floor will be accessible to all residents.
On the way down on foot Ondřej Blaho explains: “The building is divided into
three parts. Floors 3 to 6 have three apartments each, Floors 7 to 10 have two
apartments each and Floors 11 to 20 have only one apartment each. Therefore
the project is flexible, offering significantly smaller apartments as well: they offer the best level of comfort there is, but at the same time they are sufficient for
people who visit Prague only occasionally on business.”
30.10.2009 14:37:56
Rozhovor s Ing. Adamem Koňaříkem,
hlavním stavbyvedoucím
Jaké byly Vaše první pocity, kdy jste se dozvěděl, že to
budete právě Vy, kdo stavbu povede?
Vážil jsem si důvěry zaměstnavatele, že mě realizací stavby
pověřil. První dojem je tudíž velmi příjemný, pokud výzvy
rádi přijímáte.
Na Sluneční věži se podílelo přes 40 subdodavatelů, to
už je spíše managerská práce, ne?
Standardně do náplně práce hlavního stavbyvedoucího větších objektů patří schopnosti, jako komunikace s ostatními
obchodními subjekty, plánování a vedení porad i kontrolních dnů, řízení a práce se zaměstnanci a pracovníky ve
vašem týmu, atd. Naopak se z mé náplně práce mírně vytrácí technická stránka. Tento aspekt byl vyřešen nalezením
a vytvořením schopného týmu spolupracovníků a zástupců
obchodních partnerů.
Sluneční věž byla jistě velká výzva, jakým projektem byste rád navázal, pokud byste si mohl neomezeně vybrat?
Každá stavba je pro mne výzvou, ale rád bych realizoval
podobně výjimečné stavby nadále. Nejde o určitý parametr jako je výška nebo finanční náročnost stavby. Vzhledem
k absolvovanému studiu strojní fakulty v zahraničí mě zajímají stavby s vysokou mírou nových a komplikovaných
technologií, například stavby týkající se výroby obnovitelných zdrojů energií.
Sluneční věž v číslech
Table – The Sun Tower in numbers
• Zahájení stavby
16. 4. 2008
Commencement – 16th April 2008
• Zahájení prodeje
únor 2010
Apartments on sale since – February
2010
• Předpokládaná
kolaudace 2011
Final building approval (est.) – 2011
• Počet pater – 21
Number of floors - 21
Height – 69 m
• Výška budovy – 69 m
• Zahloubení základů
21 m pod úrovní terénu
Trench depth - 21 m under the
terrain level
• Počet schodů více
než 406
Number of stairs – more than 406
• m2 prosklení budovy
2050 m2
Glass area – 2,050 square metres
• Počet subdodavatelů
téměř 50
Number of subcontractors – almost 50
32
Part of the project is also two apartments that are altogether different. One of
them is connected with a neighbouring plot via a footbridge. In spring a large
garden with a gazebo will be built on this plot. The second apartment features
a large first-floor garden where a guest house will be built in the future. Both
the garden and patio face a calm zone offering a sufficient level of privacy.
We walk down the stairs onto the last above-ground floor that features cellars
and underground car park served by two elevators. There are enough spots.
Some apartments have two spots at their disposal that are large enough to
accommodate SUV’s. “Considering the demands of our target group, we focused on three key aspects in terms of service: security, privacy and a wide
range of services. The result is a 24-hour first-floor reception desk, connected
to videophones and a modern surveillance system," says Ondřej Blaho. I say
goodbye, adding that this has not been my last visit to the Sun Tower. Next
time I will not come as a reporter but as a curious person who wants to enjoy
the "skyscraper atmosphere", to take a walk around the rooftop garden and
have a coffee in a completed model apartment.
What is there to add? The Prague real estate market has a lot to offer these
days. The Sun Tower will definitely stand out, and it deserves a lot of attention, whether you are interested in luxury living, or you want to invest, or if you
are just an architecture aficionado. We have to wait until spring to find out
whether Sun Tower is really "sunny". However, it is a tower already, no question about that. I think it is indeed the tower number 101. After all, you can see
for yourself, and maybe we will meet for coffee on the 12th floor. Sale of the
apartments should start in February.
Interview Ing. Adam Koňařík,
Project Manager
What was your initial reaction when you found out you had been nominated as the project manager?
I appreciated that my employer had entrusted me with this project. The first
reaction was very positive, if you like challenges like I do.
Over 40 subcontractors took part in the Sun Tower project. It sounds like
you were rather a manager…
It is usually a project manager’s job, in case of major projects, to be able to
communicate with other business entities involved, to plan and chair meetings
and to manage inspection days, to manage and lead employees and workers
who are on their team. On the other hand, my job does not include the technical
aspects as much as it used to. A team of skilled and experienced co-workers
and representatives of our business partners was established and took over
these aspects.
The Sun Tower must have been a real challenge. What would be your next
project, if you could choose freely?
Every project is somehow challenging. I would like to be involved in similar unusual projects in the future. It is not about height or costs. I studied construction
engineering abroad, which is why my interest is oriented towards projects using
new and complicated technologies, e.g. renewable energy sources.

Podobné dokumenty